BORGERRET

I 2014 blev der i Frankrig taget et kollektivt (meget åbent og meget bredt) skridt for at reformere forståelsen af ’Lov og Ret’. Man ønskede at vide mere om ’motivationen bag de sager, som kunne indordnes under dette begreb’. I marts 2017 blev en kommission nedsat, som blev pålagt at fremføre nogle ’veludarbejdede argumenter’, som […]

ET GLIDENDE STATSKUP

… ordene er ikke mine! De er dukket op i en artikel, offentliggjort i slutningen af april i ALTINGET om statens ’ulovlige salg af borgernes DNA’. ”Et glidende statskup,” er imidlertid det helt rigtige udtryk for situationen i Danmark. Jeg forsøger i det følgende at sætte ord på ’glidebanen’. Den begynder med en forsømmelse, som […]

HOMOPARADER BREDER SIG NU TIL MINDRE BYER

Glimmer i alle regnbuens farver vil i denne sommer blive en del af gadebilledet i Aabenraa. Byen bliver ramme om landsdelens første ’pride’ for at ’hylde mangfoldigheden’. Dette budskab støtter sognepræst Thomas Nedergaard og hans Sct.Jørgens kirke i Aabenraa. Kirken vil være aktør i den homoseksuelle parade, der bliver holdt d. 24.-30. juni i år. […]

BEGYNDELSEN TIL DYRETS MÆRKE

Ved indgangen til Hitlers hemmelige våbenproduktion, hvor 4000 tvangsarbejdere i nærheden af Hersbruck (tæt ved Nürnberg) omkom under Anden Verdenskrig, har franske undergrundsfolk sat et lille skilt. Der står skrevet: ’Währet den Anfängen’ (’Giv agt på begyndelserne’). Det er en usædvanlig advarsel, der siger, at ’det er de små begyndelser’, vi skal være opmærksomme på. […]

MEDFØDT SYND

Der forberedes i øjeblikket en storstilet aktion i Danmark, som skal hindre, at homoseksuelle skal finde Kristus og dermed omvende sig fra deres tidligere livsstil. Man vil forsøge ved lov at forbyde omvendelsesforkyndelse brugt overfor homoseksuelle, idet man påstår, at fordi de er fødte med denne ’seksuelle orientering’, så kan man ikke bringe dem til […]