STATSMINISTEREN AFSLØRET

Ifølge regeringens lovforslag skal ordene ’helligdag’ og ’store bededag’ begge fjernes fra lukkeloven! Disse betegnelser skal helt ’rives ud’ af lukkeloven! Det skriver Kristeligt Dagblad fredag d. 27. januar. Dermed afslører statsministeren sit virkelige motiv bag den stædige fastholden, at ’helligdagen’, ’store bededagen’ skal sløjfes fra den liste over kirkelige helligdage, som indtil nu har […]

JØDERNES SKÆBNEVALG: ET ELLER TO RUM?

Et nagende, pinligt spørgsmål er stadig ubesvaret i Jerusalem! Det hviler som en skygge over hele gudstjenesteordningen, som jøderne forbereder, sammen med tegningerne over det tredje Tempel. Spørgsmålet er så nærgående, at det ikke lader de skriftkloge i fred men fordrer et svar, både dag og nat, af de ansvarlige for tempelprojektet. Spørgsmålet er enkelt […]

STORMKLOKKEN

Den store revolutionskalender, som var ’renset’ for alle kirkens helligdage, blev – medens guillotinen arbejdede – indført i Frankrig i oktober 1793, hvorefter tiden skulle regnes fra republikkens grundlæggelse d. 22. sept. 1792. Den blev ikke nogen succes! I september 1805 blev det bestemt., at den gamle kalender med kirkens helligdage, skulle genindføres. Danmarks kvindelige […]

FRONTALT ANGREB

Hovedindholdet i det lovforslag, som den norske regering barsler med i øjeblikket, er et frontalt angreb på kirkens 2000årige forkyndelse af evangeliets budskab. Under dække af begrebet ’Konverteringsterapi’ søger man (ved at forbyde dette) at ramme Jesu klare budskab, at en synder skal omvende sig, for at komme ind i Guds rige. De 129 sider, […]

EN MAND SKAL STÅ PÅ PRÆDIKESTOLEN

”Hvis du spørger mig,” udtaler biskoppen over Københavns Stift, Peter Skov-Jakobsen, så er vi nødt til at gøre det klart som folkekirke, at hos os bliver man ikke ansat på baggrund af køn eller seksualitet – men alene ud fra kvalifikationer, teologiske og åndelige holdninger. Denne holdning har ført til at 58 % i folkekirkens […]