KONGEHUSETS SKJULTE RÅDGIVERE

De seneste afslørende informationer vedrørende kronprinsesse Marys pludselige november 2019-pressemeddelelse beviser, at beslutningen om at begunstige et globalt homo-projekt ved udstedelsen af et kongeligt protektorat, har ligeved tre års overvejelser bag sig. Allerede i 2016 er sagen om World Pride’s ankomst til København (1 2021) blevet forelagt den kongelige familie, og den er efter al sandsynlighed blevet juridisk kulegravetbag slottets mure, inden den kongelige beslutning er blevet afleveret til de sensationstørstige medier.

Kongehusets mere eller mindre skjulte rådgivere har altså fra Day One i 2016 ikke været uvidende om det juridiske begreb, der omtales som ’lex superior-princippet’. Det vil sige, at de fra begyndelsen af deres juridiske undersøgelser (vedr. den royale alliance mellem World Pride og den danske kronprinsesse) må have været klar over, at

  1. grundlov går forud for lov
  2. at lov går forud for bekendtgørelser
  3. som går forud for en hvilken som helst kompetence, som monarken måtte ønske at udøve

… hvilket igen indebærer, at hverken lovgiver (herunder folketinget) eller kongehuset må foretage sig noget, der strider mod grundloven.

Dette – og ikke noget andet – er, hvad kongehusets mere eller mindre skjulte rådgivere i denne time bør stilles til regnskab for.

FLERE ÅRS OVERVEJELSER BAG KONGEHUSETS BESLUTNING

I et BT-interview d. 1. nov. 2019 afsløres det, at kongehusets rådgivere over en periode på 2-3 år har beskæftiget sig med sagen om kronprinsessens protektorat til Pride-verdensarrangementet i København 2021. Dermed er det en uimodstridelig kendsgerning, at de ansvarlige, som står bag kronprinsesse Marys beslutning om at ville fremme og befordre, beskytte og ’bevidne sin kongelige gunst’ til den homoseksuelle etablering i Danmark, har flere års overvejelser bag sig; det er ikke en beslutning, der er blevet taget fra den ene dag til den anden.

Heraf kan udledes, at en nøje analyse (af selve grundlovsbestemmelserne vedrørende kongehusets beføjelser i en sådan sag) er blevet endevendt. Til sidst – efter mange måneders interne drøftelser – er den kongelige familie nået til den konklusion, at et sådant ’modigt skridt’ kunne landets kommende dronning tillade sig. Ifølge de oplysninger, de kongelige rådgivere har indhentet fra blandt juridisk hold, skulle der ikke være nogen fare på færde. Danmarks kronprinsesse kunne frygtløs begive sig ud på denne ’historiske færd’. Isen var tynd – men den ville holde. Kongehusets rådgivere har efter flere års overvejelser givet grønt lys…

Spørgsmålet er i denne time dette: Hvem har overbevist dronningens hus om, at kronprinsessens kongelige velvilje overfor den homoseksuelle, globale indsats i Danmark kun vil møde respekt? Hvem har fortalt den kongelige familie til at tro, at et sådant skridt var helt legalt, og at det på ingen måde ville anfægte grundlovens bestemmelser vedrørende ’det indskrænkede monarki’? Hvem er de ansvarlige, som nu skal stilles til regnskab for kronprinsessens udfordrende handling (ikke mindst i forhold til den kommende majestæts påbudte stilling til Den Evangelisk- Lutherske Kirke?

Den årelange periode, hvor alle disse spørgsmål uafladeligt (bag slottets mure) er blevet bragt på bane, giver et klart billede af, at det er et velovervejet og nøje planlagt skridt, som her er blevet taget. ”Der vil” (har rådgiverne sagt) ”rejse sig en lille storm i et glas vand.” Men ingen vil røre en finger for at forsvare en eventuel grundlovsindsigelse. Det nærmeste man vil komme, hvad angår en mulig modstand fra visse sider, er ’en konstatering’…

”Og ’konstateringer’ er ufarlige,” har rådgiverne erklæret; ”de kan afmonteres og uskadeliggøres med tiden. Det er nu eller aldrig, at der skal handles.”

Og dermed var den endelige beslutning taget, og en pressemeddelelse blev udsendt, i hvilken det stod skrevet sort på hvidt, at kronprinsesse Mary var protektor (sikkerhedsgarant) for den internationale homobevægelse World Pride’s ankomst til Danmark i august 2021.

”Det er en kæmpe blåstempling af vor sag,” udtalte en af de førende personligheder for ’Copenhagen Pride’, Lars Christian Østergreen (BT 1.nov.2019). ”Det er første gang i historien, at en kronprinsesse er protektor for Pride…”

Dette foranlediger følgende spørgsmål: Kan det herefter forventes, at en sådan ’kæmpe blåstempling’ vil medføre kæmpe konsekvenser? Anes det i horisonten, at et sådant ’historisk skridt’ vil medføre historiske eftervirkninger?

Alt dette har det kongelige hus åbenbart over en årrække taget højde for, og terningerne er nu kastet! Efter mange kristne borgeres vurdering har kronprinsessens rådgivere forregnet sig. Dette terningekast falder ikke ud til det kommende regentpars fordel. Det vil (mener adskillige) give bagslag og medføre sådanne rystelser, at den kongelige familie vil beklage, at den nogensinde har indladt sig med World Pride…

Sagen har vakt en første bølge af offentlig debat. Den har bl.a. følgende indhold:

KRONPRINSESSEN REPRÆSENTERER NU EN POLITISK SAG

Den højre-orienterede debattør og filosof Eva Agnete Selsing har i et debatindlæg i Berlingske langet hårdt ud efter kronprinsparret, idet hun understreger, at de kongelige skal holde sig langt fra politik (hvilket onsdag d. 27. nov. blev diskuteret på TV2 News).

Hun nævner blandt andet, at kronprinsessen er blevet protektor for Pride-arrangementet Copenhagen Pride i 2021 og erklærer i den forbindelse (citat): ’Dermed gør Hendes Kongelige Højhed sig til fortaler for at give børn kønsændrende hormonbehandlinger. ’Kronprinsessen kunne have valgt at være protektor for noget andet’, skriver hun, ’eksempelvis på familien eller forfulgte kristne. Men hun har valgt at repræsentere en politisk sag, der står for et radikalt oplysningsprojekt.

Det projekt, som kronprinsesse Mary bliver protektor for er en sammenlægning af to store arrangementer. Det ene er World Pride og det andet er Euro Games (hvor man afholder sportskonkurrencer inden for 29 forskellige sportsgrene).

’Copenhagen 2021’ glæder sig over, at kronprinsessen Mary har valgt at være protektor for det homoseksuelle arrangement, og det har i den forbindelse afsløret, at der længe har været kommunikation mellem homo-bevægelsen og kongehuset.

Det udtaler CEO for Copenhagen 2021, Lars Christian Østergreen. Han fortæller (ifølge BT), at der fra begge sider har været ønske om, at kronprinsesse Mary skulle være protektor. ”Det har været en længere proces, hvor vi løbende har holdt Mary underrettet,” lyder det fra Østergreen.

Han oplyser (til adskilliges overraskelse) at (citat): ’allerede i 2016 begyndte kronprinsesse Mary at tale sammen med forpersonen for ’Pride’, nemlig Lars Henriksen. I den forbindelse lovede man fra Prides side at holde kronprinsessen orienteret, hvilket de løbende har gjort siden, og for nogen tid siden (slutningen af oktober) blev det afgjort, at kronprinsessen skulle være protektor…’

HANDLET – UDEN REGERINGENS MEDVIRKEN

Indebærer grundlovsbestemmelsen om Danmarks ’indskrænkede monarki’, at kronprinsessen efter alt at dømme nødvendigvis må trække sit givne protektorat til homobevægelsen World Pride tilbage?

Handlingen som sådan – altså kongehusets nøje planlagte tilsagn om at ville være med til at løfte den homoseksuelle herskerstav i kongeriget – og i den internationale verden – har givet spørgsmålet om den kongelige families beføjelser et væsentligt nyt indhold!

Der er ved tilstedelsen af det kongelige protektorat ifølge de foreliggende informationer handlet aldeles og åbenlyst uden regeringens medvirken. Spørgsmålet er derfor i dag, om en sådan fremgangsmåde i en så alvorlig religiøs, etisk og politisk samfundssag er legitimt og tilladeligt? Kongedømmets begrænsninger eksisterer fremdeles og kan aldrig ignoreres! Udøvelsen af en handling af den størrelsesorden og med så konkrete politiske og religiøse konsekvenser kan (så vidt det i øjeblikket anskues) kun gennemføres ved lov! Det vil i yderste instans sige en regeringsbeslutning! Når det gælder den almindelige kontrol med monarkiets begrænsning er der (så vidt den jævne danske borger kan se) ingen anden vej! En sådan stadfæstelse har i dette overordnede kultur- og kirkekamps-emne ikke fundet sted, hvilket i første omgang nu nødvendigvis bør markeres ved, at det kongelige protektorat til World Pride straks bør trækkes tilbage. Der er her ikke tale om nogen mulighed for debat. Det drejer sig her om med det samme at kundgøre, hvem der i dette land har regeringsmagten.

Hvis dette ikke sker, vil eftertiden snart bevise, at lignende klart administrative og kongeligt egenrådige handlinger vil finde sted, hvilket utvivlsomt vil bringe vort afholdte, populære kongelige hus i fare og dermed svække borgernes retssikkerhed, som da pludselig (hvilket i den pågældende sag tydeligt forekommer) ved nye, royale beslutninger kan løbes over ende.

(Læs artiklen ’Homo-alterbillede i Malmø’ på Profetisk Journal (www.johnynoer.dk). Sidste artikel i år kommer fredag d. 20. december. I det nye år fortsætter Profetisk Journal d. 3. januar.)

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *