KONGEFAMILIEN BØR LYTTE

Den kongelige familie er kommet i vanskeligheder med henblik på en mindre, personlig sag i forbindelse med en af deres ejendomme. Dette kortvarige problem er imidlertid at betragte som en lettere ildevarslende brise imod det stormvejr, som venter forude, hvis kongefamilien ikke i tide opgiver sit protektorat til den kristendomsfjendske organisation World Pride.

Advarende røster har rejst sig, og hvis vor højt agtede kongefamilie ikke – med dette aktuelle røre i bakspejlet – indser nødvendigheden af med hensyn til monarkiets begrænsninger – at holde sig på grundlovens solide fundament, så kan der om føje tid indtræffe jordskred, der kan få fatal betydning.

Om dette er følgende at sige:

”Kronprins Frederik og kronprinsesse Marys skihytte i Verbier i Schweiz, vil ikke længere blive udlejet på det offentlige marked.” Dette oplyser kongehusets kommunikationschef, Lene Balley til Ritzau. Beslutningen er truffet efter en bitter uge, hvor flere medier har kritiseret, at parret lejer hytten ud, når familien ikke selv bruger den. Den ugentlige indtægt skulle ifølge Ekstrabladet beløbe sig til mellem 27.500 kr. og 86.800 kr. Penge, som parret ikke bliver beskattet af, da kongehusets medlemmer er fritaget for at betale skat. Kronprinseparret modtager årligt 21.2 millioner i apanage.

I den forbindelse skriver Kristelig Dagblad i sin leder (v. Karin Dahl Hansen), ”at det er ingen selvfølgelighed at have et monarki og kongehus i et lighedsorienteret samfund. ”Det er en balancegang, der kræver fingerspidsfornemmelse…” Artiklen slutter: ”Opbakningen er stor til kongehuset, men den er også skrøbelig…”

BEKYMRENDE PROTEKTORAT

Med dette advarende lysglimt for øje er det næppe upassende atter at omtale kongehusets dristige skridt med hensyn til udstedelsen af den royale beskyttelsesordning af den internationale aggressive homo-organisation, World Pride.

I ugeavisen Udfordringen, søndag d. 12. januar 2020, har avisens ansvarshavende redaktør, Henri Nissen, i bladets leder under overskriften ’De kristne værdiers forkæmper’ skrevet følgende:

”Selv om vi værdsætter kronprinseparret for deres menneskelige egenskaber, kan det ikke andet end bekymre, når kronprinsesse Mary beslutter at være protektor for foreningen af lesbiske og bøsser. Det er nemlig ikke blot en humanitær forening, men en politisk kamporganisation. Erfaringen med denne organisation viser, at det ikke kun handler om at beskytte nogle stakkels forfulgte homoseksuelle, men om at ændre samfundets normer. Og de normer, man ønsker at ændre, er jo desværre netop de kristne normer om ægteskab og kønsidentitet.

For mange troende kristne var det et alvorligt problem, at et flertal af de danske politikere med kirkeminister Manu Sareen i spidsen mere eller mindre påduttede folkekirken at indføre et vielsesritual for mennesker af samme køn. Et flertal af biskopper bøjede af og var selv med til at indføre ritualet, hvilket også var en stor skuffelse for mange troende.

For de fleste danskere er dette måske ligegyldigt. Vi har hørt så meget ensrettet information til fordel for de homoseksuelle, at de fleste i dag tror, det kun handler om at være tolerant overfor mennesker, der er anderledes – og ikke kan gøre for det.

Men så enkelt er det ikke. Sagen er jo nemlig, at dette nye kirkelige ritual, som ’velsigner’ et kirkeligt ægteskab mellem to mænd eller to kvinder, er i direkte modstrid med flere udtalelser i Bibelen – og med kirkens tradition i to tusinde år.

Kirkerne har hidtil bygget på Bibelen, som norm og åbenbaring for, hvad der er rigtigt og forkert. Derfor er det et stort samvittighedsproblem for dem, der tager kristendommen alvorligt og regner med, at der er en Gud i universet, når kirken officielt velsigner noget, der i Bibelen kaldes en synd, der fører til fortabelse.”

Bladets lederartikel slutter med følgende: ”Det er ikke noget, vi taler ret meget om. Det er for smertefuldt for de fleste. Som kristne ønsker vi jo at behandle alle mennesker med Guds kærlighed. Og det skal vi altid gøre. Men samtidig kan vi ikke være ligeglade med dette oprør imod Gud og Bibelen.

Når de fleste vælger at tie, skyldes det nok også, at foreningen af bøsser og lesbiske har ført sig frem på en truende og intolerant måde overfor anderledes tænkende.

Når prinsesse Mary lader sig bruge som protektor for denne forening, er det en kongelig blåstempling. Fx fordi der er præster – der ikke blot skal stå til ansvar for mennesker, men også for Gud.

Så der er al mulig grund til fortsat at bede for kongehuset – og ikke mindst for kronprinseparret.”

Vi må bede, at kongehuset trækker det kontroversielle homo-protektorat tilbage. Samklangen med flertallet af befolkningen kan nemlig indenfor timer for Dronningens hus svinge fra den ene dag til den anden – men dette er ikke tilfældet med grundloven. Dens bestemmelser står fast, selvom populariteten er i skred. Danmarks forfatning er og forbliver at være loyal overfor monarkiet til det sidste. Men overtræder kongehusets medlemmer grundloven, så er hele dette kostbare og dyrebare fundament i fare. Lad mig forklare:

Såvidt den jævne, danske borger forstår, så skal rigets dronning (citat): ’skrive under på de lovgivningen og regeringen vedkommende beslutninger’. Det protektorat, som kongehuset i 2019 har udstedt til den politisk magtfulde, internationale homobevægelse, World Pride, kan ikke være lovgiverne og regeringen uvedkommende. Af samme grund er det uforståeligt, at der ikke (med henblik på dette projekt) foreligger nogen form for officiel underskrift – hverken fra dronningens side ej heller fra regeringens eller lovgivernes side. Dette på trods af, at en sådan beslutning (hvis den følger den almindelige og normale forretningsorden, kun ’har gyldighed’, hvis dronningens underskrift (citat): ’er ledsaget af en eller flere ministres underskrift.

Det fremgår altså af grundloven, at den kongelige familie ikke i sig selv og enerådende er beslutningsdygtig i sager, som har betydning for regering og lovgivning. Af samme grund kan dronningen heller ikke drages til ansvar for konsekvenserne af den omfattende beslutning om royal støtte til World Pride.

Grundloven siger, at (citat): ’Enhver minister, som har underskrevet, er ansvarlig for beslutningen’ (§ 13).

Med den viden, som allerede foreligger vedrørende ’tilstedeværelsen’ af World Pride i et hvilken som helst anliggende, så vil der i denne sag opstå problemer, og indbydelsen til denne organisation vil (så vidt det erfaringsmæssigt kan bedømmes) medføre uheldige konsekvenser i forhold til landets kristne borgere.

Af den grund må der være personer, som kan drages til ansvar for disse allerede nu forudsete brydninger – og det må derfor sikres, at der foreligger en ministers underskrift på den udstedte beskyttelse, som i alle forhold omfatter hele dette arrangement.

  1. Læs under Profetisk Journal (www.johnynoer.dk) artiklen: ’ ’Statsministerens opgør med Gud’

  2. Hver mandag i januar, februar og marts gennemgår Johny Noer Åbenbaringsbogen i Nyt Håb’s Lokaler, Damhus Boulevard 28, Rødovre, kl. 19:00. Alle er velkomne.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *