GIVER BØNNEKALD ANLEDNING TIL MUSLIMSK OPRØR?

Hvad der kommer efter ’Covid-19’ har længe været et åbent spørgsmål. Man har fra begyndelsen været klar over, at dette kun var begyndelsen af en serie af plager, som kom over menneskeheden. Nøjagtig som det skete på Faraos tid, hvor en række på ti plager ramte Egypten, indtil den enevældige despot bøjede sig for en magt, som var større end hans, og jerngrebet om Israels folk løsnedes og Guds folk fik deres frihed.

Derfor skal vi kun forvente, at flere plager vil følge, og spørgsmålet har som sagt været dette: Hvad bliver det næste? Nogle har gættet på, at det bliver en plage på ’manglende varer’. Man ser allerede med forskrækkelse, at det nogle steder kan være en udfordring at prøve at få supermarkedets hylder til at ’bugne’. Andre mener, at det bliver en plage, som har sin rod i det etniske opgør, der ifølge Skriften venter et eller andet sted om ’det næste hjørne’.

Det sidste bliver emnet for disse linjer, idet folk i almindelighed ikke ser den luende fare, der rejser sig i horisonten, og som har med et opgør at gøre, som er af dimensioner, man ikke havde forestillet sig.

Kort sagt: Stiler Danmark mod et etnisk opgør, hvor spørgsmålet om det femfoldige bønnekald bliver et centralt spørgsmål? Bliver denne sag om, at ’Allah er større’ (hvilket skal råbes på arabisk ud over de danske tage og kirketårne) et første ståsted i kampen for at indføre sharia-lovgivning og kalifatet som det egentlige og eneste berettigede i det danske samfund?

FOLKEMORDS NIVEAU

’Forfølgelse af de kristne er næsten på folkemordsniveau’ er titlen på en Gladstone-artikel fra den 3. maj. Lang størstedelen af kristenforfølgelser finder sted i lande med muslimsk flertal. Det vil sige, at 38 ud af de 50 lande på listen over lande med forfølgelsen af kristne, har et muslimsk flertal.

I Afghanistan (nr.2 på listen) har kristendom ikke lov til at eksistere. I Somalia (nr.3 på listen) er Sharialov og Islam stadfæstet i landets forfatning og forfølgelse af de kristne indebærer næsten altid vold. I Iran (nr.9 på listen) regeres samfundet af islamisk lov, hvilket betyder, at kristnes rettigheder og arbejdsmuligheder er stærkt begrænset.

I denne situation tillader de muslimsk troende at bede om (åbent gennem bønnekald med elektrificeret højtalerstyrke) at kalde alle danske til bøn fem gange dagligt.

Medens muslimske forfølgelse antager hidtil ukendte dimensioner i Mellemøsten og Nordafrika (den kristne kirkes vugge) så bereder muslimerne sig til at overtage ’magten i luften’ (det offentlige rum) i Danmark, hvor de (som gæster) har lyttet til kirkeklokkens og nu (med råbet ’Allah er større’) vil have den til at forstumme.

ALLAH ER STØRRE’

Fem gange skal danske borgere dagligt – ifølge de muslimske troende – mindes om deres fortabte tilstand, hvis ikke de på stedet vender sig til Allah og beder ham om nåde og barmhjertighed. Bønnen udråber på arabisk af en ’mu’adhin’ (som i mangel af bedre kan erstattes af en allerede digitalt indtalt bønnetekst, som skal være tilstrækkeligt højrøstet til, at man ved hjælp af højtalere kan nå den enkelte borger).

’Allah er større’ skal der råbes fire gange. Det betyder især, at han er større end alle andre guder – og heri regnes de kristnes Gud, og Faderen til vor Herre Jesus Kristus. Hvis den åbenlyse provokation ikke bliver forstået første gang, den råbes ud, så gentages det i det følgende i alt tre gange, og hvis det (efter at blive råbt ud i alt fire gange) bliver det senere i bønneråbet råbt endnu et par gange. Dem, der ikke har forstået det i dag, vil få den samme sag forelagt i morgen… ja, dette vil fortsætte i en uendelighed, indtil synderen til sidst må overgive sig og underkaste sig ’Islam’, som betyder ’underkastelse’.

Mange har fået den opfattelse, at dette krigsråb betyder: ”Gud er stor!” Men det er ikke rigtigt! I bønnekaldet, som går ud fra minareter, er betydningen denne: Gud er større … og deri ligger den egentlige provokation. At ’Gud er større’ indeholder et sammenligningsgrundlag. Hvis en dansk borger skulle komme på den tanke, at ’Gud er stor’, bliver han her korrigeret med et ’Allah er større’.

BØNNEKALD ER ET KRIGSRÅB

Den anden del af denne daglige præcisering gør det klart, at det ikke er de kristnes Gud – Ham, som de danske borgere har sat deres lid til i tusinde år – som det muslimske bønnekald henviser til. To gange bliver det i denne bøn sagt: ”Jeg bevidner, at der er ingen anden gud end Allah.”

Dette vidnesbyrd er betydningsfuldt. Det siger os, at det ikke længere blot er et opråb til bøn, men at det er en direkte forkyndelse, som har fundet sted. ”Jeg bevidner,” hedder det, og dermed er den pågående, anmassende forkyndelse fra minareten i fuld gang. ”Jeg bevidner,” forkynder mu’adhinen – og så gentages de to ting, som bevidnes i dette såkaldte bønnekald:

  1. det er ingen anden Gud end Allah
  2. Muhammed er Guds profet

Det vil sige, at det fire gange gentages hvad budskabet drejer sig om. Der er kun en gud – hedder det – der kan tilbedes, og det er Allah – og han adskiller sig fra alle andre Guder ved, at Muhammed er hans profet.

Ingen dansk borger bør være i tvivl om, at dette ’bønnekald’ er et krigsråb. Og krigsråbet skal lyde så længe, der står en moské. Det er ikke en fredelig kalden til bøn – men selve indholdet er af en sådan art, at enhver , som elsker evangeliets overbevisende kraft, må tage afstand fra denne daglige propaganda, der kun fører til strid.

*

Uden at kunne påkalde sig at være ’en ekspert’ på dette område, så er de fleste danskere modstandere af det muslimske bønnekald fra minareterne.

Deres turistrejser i de muslimske lande har allerede givet dem et indtryk af, hvorledes dette kald administreres. Mange steder har man ikke tilstrækkeligt med folk til at løse denne opgave – og så bliver der – digitalt bragt en løsning på denne sag – ligesom det er almindelig kendt, at de forskellige moskeer ligefrem indbyrdes konkurrerer om ’førstepladsen’ i dette kapløb om bønnekaldets placering i det offentlige rum.

*

NÆGTER AT TILPASSE SIG

Muslimers afvisning over for at tilpasse sig er blevet godt udtrykt af Irans (shiitiske) ayatollah Ruholla Khomani:

”Islam er ikke begrænset af tid og rum, for den er evig. Hvad Muhammed tillod er tilladt indtil Genopstandelsens Dag. Hvad han forbød er forbudt indtil Genopstandelsens Dag. Det er ikke tilladt, at hans forordninger bliver tilsidesat eller at hans lære ikke bliver benyttet, eller at straffedommene, som han udmålte, bliver opgivet eller at skatterne, som han udskrev, bliver indstillet eller at forsvaret af muslimerne og deres lande ophøres.”

Det største udtryk for denne manglende vilje til at lade sig integrere – ja, faktisk, den bestemte nægtelse til at gøre noget sådant, kan måske ses i de godt og vel 750 ’zones urbaines sensibles’ (følsomme byzoner) i Frankrig, hvor politiet, brandvæsenet og andre repræsentanter for den sociale orden ikke tør gå ind af frygt for at udløse optøjer og angreb.

Den forestående afvisning af anmodningen fra muslimerne om berettigelsen til bønnekald i det offentlige rum tages ikke imod med et venligt sind af ansøgerne. Der vil opstå uro blandt de zoner, som også findes i Danmark. Ja, kimen til en oprørsstemning kan her blive lagt.

FOLKENES TAK TIL GUD

I stedet for at lade det onde hedningemørke råde og dermed fremme den mest nedrige, umenneskelige lovløshed, så burde alle jordens forskellige folkeslag med samt deres ledere takke Gud for Hans nåde, som er skænket dem i Kristus Jesus. Ikke mindst Danmark og de skandinaviske lande burde ophøje hele jordens Skaber fordi han i tusinde år har ladet Sit ansigt lyse over dem ved evangeliets mægtige forkyndelse.

”Dig skulle folkestammerne prise,” hedder det i Salmernes Bog. ”Dig skulle folkestammerne prise alle sammen (67:4-6).”

”Se: Markerne har atter ved Herrens nåde ’givet sin grøde’ (v.7). Skovbunden står festklædt med anemoner og grønne buketter under de frønnede træer. Selv de mindste og smalleste stier er broderet med hvide blomsterblonder – og alle æblegrene er fyldt med tegn og tanker, tro og trøst Gud har velsignet os, og alle jordens grænser skal ikke ophæves men hver og én give Gud ære!”

BEMÆRK:

Læs artiklen under Profetisk Journal: ’ARABISK KALD TIL BØN UD OVER DANSKE TAGE’

(www.johnynoer.dk)

Missionens kontonummer: Pilgrim Convoy Reg:1551 kontonummer: 5100399 Den danske Bank tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

  1. NOTA BENE:
    Næste udgivelse af ’
    Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 17. juli 2020.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *