KORT PROCES MED MUSLIMSKE KRAV

Muslimerne har med deres opfordring til, at det skal råbes ud over de danske tage, at Allah er større, vist en del af deres forudsagte karakter. Deres ønske om opførelsen af en stormoské går i samme retning. Bitre erfaringer fra udlandet taler samme sprog. Det er på tide, at de danske myndigheder lytter til Bibelens advarsel. Både Gamle og Ny Testamente indeholder forudsigelser, der lyder hårdt, men ikke desto mindre er sande. ”Jag trælkvinden og hendes søn bort,” hedder det om måden, hvorpå de danske myndigheder bør administrere de seneste krav fra Ismael. Det vil i første omgang betyde, at man afviser – og på ingen måde viser tegn på afmagt.

Lad mig forklare…

Grimhøjmoskeen, der har huset de såkaldte ’hellige krigere’, inden de blev sendt for at kæmpe med ’Islamic State’ i Mellemøsten, og som bl.a. står bag den muslimske fordring på et bønnekald (der fem gange dagligt skal kalde danskerne til bøn), har nu slået sig sammen med en fundraiser fra Kuwait for at finansiere et nyt stort moské-projekt i Århus.

Ifølge en hjemmeside for projektet skal det foregå i tre faser. Om det bemærkelsesværdige projekt udtaler Niels Valdemar Vinding (der holder øje med moske-projekten) at ’ambitionerne er store’, og formanden for moskeen Quassama el-Saadi har i en DR-dokumentar i 2015 udtalt sig positivt om oprettelsen af et islamisk kalifat i Mellemøsten: ”Jeg håber, at ’Islamic State’ vinder og vi en dag har et islamisk kalifat i Mellemøsten.”

Grimhøjmoskeen har samtidig huset unge, østjyske ’hellige krigere’, der i 2013 rejste til Syrien for at kæmpe for ’Islamic State’. I alt 22 af de 27 personer, der rejste til Syrien fra Østjylland, havde deres gang i Grimhøjmoskeen (ifølge politiets oplysninger).

Blandt gæsterne, som besøgte Grimhøjmoskeen har været Ahmed el-Haj, der er sigtet efter terrorparagraffen for at have tilsluttet sig ’Islamic State’ i Syrien. Han er også kendt som en af de jihadister, der skød til måls efter billeder af Naser Khader, Anders Fog Rasmussen og Lars Hedegaard – og for ved samme lejlighed at tilskynde til terror. Og så kan han, som Berlingske i juli kunne fortælle, vare ’den første i Danmark, der dømmes for landsforræderi siden opgøret mod danskere i nazistisk krigstjeneste.

Og bogen ’Danmarks moskeer – mangfoldighed og samspil’ (2019) fremgår det, at Den Muslimske Sammenslutning på Grimhøjvej modtog et beløb på 520.000 kr. fra Mellemøsten. Dertil fik moskeen ’sandsynligvis’ lovning på 6.3 millioner kroner.

Kristeligt Dagblads politiske redaktør bragte lørdag d. 25. juli 2020 en politisk analyse af hele sagen og betonede regeringens afmagt i sagen. ”I maj 2016 blev der enighed blandt folketingets partier om en såkaldt forkynderlov, som skulle stoppe udenlandske donationer til trossamfund og foreninger, der undergraver demokrati, menneske- og frihedsrettigheder. Man gjorde her ikke forskel på de herboende evangeliske frikirker, som bygger på den apostolske trosbekendelse, og så de muslimske sammenslutninger. Det samme gjorde sig gældende i maj 2019, hvor fysiske personer skulle optages på en forbudsliste over ’hadprædikanter’. Alle trossamfund blev hældt i den sorte gryde. Situationen gentages i Mattias Tesfages lovudkast i februar i år.

UDVISKER 900 ÅRS HISTORIE

Samtidig med, at muslimerne forbereder sig på at opføre nye moskeer på dansk jord, har den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan udtrykt ønsket om at udviske den store kirke, Hagia Sophias kristne oprindelse ved i tre dages magtdemonstration at forvandle stedet til en moské. Det er nu sket.

Flagstænger med de tyrkiske flag var stillet op foran indgangen til Hagia Sophia og en presseloge var installeret på pladsen foran den imposante byzantinske katedral i Istanbul.

Mellem 1000 og 1500 troende muslimer tog plads under de ortodokse, kristne mosaikker, som i 900 år har skildret mange bibelske situationer, men som der nu blev ’lukket af for’ ved gardiner (som myndighederne sagde): ’skjulte kirkens fortid på minutter’.

Præsidenten har allerede tweetet en ny video med en ’Hagia Sophia-hymne’, hvori teksten lyder: ’Frihedens vinde blæser gennem Hagia Sophia. Du tilhører os, og vi tilhører dig.”

Den franske, ortodokse teolog, Jean-Francois Colosimo taler ligeud om, at dette er en ’kulturel krigserklæring’.

Efter fredagsbønnen i sidste uge talte Erdogan om ’at ryste slaveriets lænker af Hagia Sophia og ’gøre den til en moské, som den var oprindeligt’. Dermed sletter han 900 år af kirkens historie.

Som en protest mod den første muslimske fredagsbøn i Hagia Sophia flagede alle græske kirker på halv, og kirkeklokkerne ringede sorgen ud over det græske landskab. Der var ikke plads til alle de muslimer, som ville deltage i fredagsbønnen i den nyåbnede moské. De stod udenfor og råbte: ”Allah er størst!”

SOM DEN INVASION, DER ENDTE 1683 FORAN WIEN

Med Erdogans tale om Hagia Sophias befrielse som en forløber for Al-Aksas, tempelmoskeens frigørelse på Tempelbjerget i Jerusalem, er drømmene om et ottomansk verdensstyre blevet formuleret. ”Hagia Sophias genopstandelse er en ny håbets flamme for denne verdens undertrykte,” sagde den tyrkiske præsident.

Den danske regering bør se i øjnene, at hverken fordringen om et muslimsk bønnekald eller talen om et nyt moské-byggeri er en underordnet sag. På det seneste er 10 tyske kirker blevet omdannet (bl.a. Kapernaum-kirken i Hamborg, som blev til Al Nour-moskeen i 2018) og lignende kirker i Holland, Frankrig og USA. Det er en invasion, som den, der endte foran Wiens mure i 1683. Det er som et mægtigt kald, der går ud over land og by: ”Vågn op, du, som sover, og står op fra de døde og Kristus skal lyse for dig…” (Ef.5:14).

Ingen må i denne situation læse Skriftens ord, som om kirker og helligdomme af sten er uden betydning. ”Ingen må lade sig vildlede på nogen måde,” advarer apostelen, idet han peger på den kommende fare med ordene: ”han, som sætter sig imod og ophøjer sig over alt, HVAD DER HEDDER GUD OG HELLIGDOM, så han tager sæde i Guds Tempel” (2.Thess.2:4).

Det er en invasion, som kun kan standses af det folk, som holder fast ved Skriftens ord: ’Jag trælkvinden (Hagar) og hendes søn bort’, – et skriftord, som findes både i Gamle Testamente (1.Mose 20:9) og i Ny Testamente (Gal.4:30).

JAG TRÆLKVINDEN OG HENDES SØN BORT

Da Abraham for de mange tusinde år siden fik denne besked af Sara, sin hustru, blev han ’ilde til mode’ – men Sara så længere ud i fremtiden og anede, at der ville blive krig mellem hendes søn, Isak, og trælkvinden Hagars søn, Ismael.

– og hun så ret! Ismaels forfølgelse af Guds folk (både hans jordiske ejendomsfolk, jøderne, og hans blodkøbte folk, de kristne) har været ubarmhjertig og vil til enden være uden skånsel. Derfor siger hun: ”Jag trælkvinden og hendes søn bort.”

Da Abraham ’blev ilde til mode’ og gik til Herren for at få råd, hørte han den samme røst: ”Gør, hvad Sara siger, og jag trælkvinden og hendes søn, Ismael, bort.”

Det er baggrunden for, hvad den danske regering står over for i dag, når den skal behandle muslimernes fordringer. ’De skal jages bort’. Deres ønsker om nye moskeer og krav om, at deres kald til bøn skal lyde over by og land fem gange dagligt, skal behandles ud fra denne parole: ’Jag dem bort’!

For bedst at kunne redegøre for hvad der menes med ordene: ’Jag trælkvinden og hendes søn bort’, må vi et øjeblik dvæle ved de ord, som apostelen skriver i den forbindelse.

”Mine børn,” siger han i Galaterbrevet, ”som jeg atter føder med smerte, indtil Kristus har vundet skikkelse i jer… der står jo skrevet, at Abraham havde to sønner, én med trælkvinden og en med den frie kvinde” (Gal.4:19-22).

Det er altså med en vis smerte, at apostelen meddeler denne åbenbarelse, og hvad han har at fortælle, hører med til, ’at Kristus kan vinde skikkelse i dem’, der lytter til hans ord (v.19).

Det, han har på hjerte, er at tale om den fasthed og urokkelige stilling, som han forventer af dem, når de fristes til ’at vise menneskelige hensyn’ over for folk, som vil lede dem på afveje.

Overfor Ismaels efterfølgere – muslimerne – har han kun et råd at give dem: ”Jag trælkvinden og hendes søn (Ismael) bort.”

De er kommet til vort land for 50 år siden og blev vel modtaget. Faktisk har de fået borgerrettigheder og med hensyn til deres religion vil de blive behandlet som loven foreskriver. Men deres stilling – religiøst – i Danmark er og forbliver farvet af den kendsgerning, at den kristne, nationale kirke (og de frikirker, som bekender sig til den apostolske trosbekendelse) alle har en forret frem for andre trossamfund (§ 4 grl.) Luthers lære med hensyn til ’ærkefjenden’ på det tidspunkt tyrkerne) var klar og bibelsk: ”Jag trælkvinden og hendes søn bort.” Lad hende aldrig få plads, som giver herredømme. Giv ikke Ismael samme ret som Isak (og til de troende hedder det: ”Og I, brødre, er, ligesom Isak, forjættelsens børn”).

”Der står jo skrevet, at Abraham havde to sønner, en med trælkvinden og en med den frie kvinde” (Gal.4:22). ”Dette har,” fortsætter apostelen sin belæring, ”en billedlig betydning. Disse to kvinder er to pagter: Den ene er fra bjerget Sinai, den, som føder børn til trældom, og det er Hagar. Den anden tilhører det, som er oventil, og det er frit – det er vor moder.”

Regeringen søger (i sit ligestillingsvanvid) at give nogle mennesker, som tilhører ’en trældomsreligion’, lige ret og lige vilkår som de borgere, der tilhører en ’frihedsreligion’, (hvilken er den protestantiske lære, som kom hertil for 500 år siden). Sker det, vil der komme mennesker til styret, som er bundet af en trældomsånd, og om hvilke det for længst er sagt: ”Jag trælkvinden og hendes søn bort.”

INGEN SKRIVER OM VANDALERNE

”I Tyskland blev fire kirker udsat for hærværk eller ildspåsættelse i marts måned,” skriver Raymon Ibrahim i april 2019 i en Gatestone-artikel – og siden har det tyske nyhedsmedie Pi-News kunne fortælle om ’en snigende krig imod alt, hvad der symboliserer kristendom’. Myndighederne tilbageholder hærværksmændenes muslimske identitet – og hvor navne er blevet lækket, er krænkerne beskrevet som ’ofre for psykiske problemer. Næsten ingen skriver om det stigende antal af skandaløse ødelæggelser. Gerningsmændenes oprindelse holders skjult. Ikke et ord eller den mindste hentydning kan føre til mistanke om, at det er Ismaels efterkommere, der står bag.

I Frankrig bliver gennemsnitlig to kirker vanhelliget om dagen. Over 1000 anslag på et år!

  1. Vandaler plyndrede Notre Dame-Des-Infants- Kirken i Nimes. Brugte menneske-ekskrementer til at tegne et kors. Smed det hellige brød uden for blandt affald.

  2. Saint-Nicolas Kirken i Houilles blev hærget (3 gange). Uerstattelige statuer blev pulveriseret. Kors kastet på gulvet.

  3. Vandaler ødelagde kors og statuer i Saint-Allain katedralen i Lavaur. Brandstifterne satte ild på St. Sulpice-kirken i Paris. Adskillige steder har ødelæggerne identificeret sig med at male det islamiske udtryk: ’Allahu akbar’.

I en tysk artikel om de 200 kirker, som er blevet vandaliseret i Bayern, beskrives gerningsmændene som ’unge islamister’. På det 1766 meter høje bjerg ’Kötzen’ blev et fire meter højt kors savet over. Fra politiets undersøgelser bliver meldt, at det drejer sig om ’unge immigranternes aktivitet’.

I Frankrig ser det ud til, at hvor antallet af indvandrere stiger, øges også antallet af angreb på kirker. Som et typisk eksempel begik en muslimsk mand et større hærværk i en kirke i Thonon-les-bains. Han væltede og ødelagde to altre, kandelabre og prædikestole, ødelagde statuer, rev et tabernakel ned, forvred et massivt bronzekors, smadrede en dør til sakristiet, knuste nogle mosaikvinduer og trampede på alterbrødet.

Ifølge Gamle og Ny Testamente er der kun én måde, hvorpå de muslimske efterfølgere af Ismael kan mødes i deres voldelige fremgang. Bibelen siger: ”Jag trælkvinden og hendes søn bort” – og dette bør være fremgangsmåden med hensyn til de folk, som krænker dansk lov, og som samtidig søger yderligere fodfæste.

EN ADVARSEL, MAN IKKE KAN VÆRE OVERHØRIG

Nigeria meldte, at muslimske stammefolk d. 11. marts 2019 dræbte over 70 kristne og sårede 28 i en region af Kaduna-staten. Ifølge øjenvidner satte muslimerne ild til huse, skød og hakkede ned alt, hvad der bevægede sig. Omkring 100 huse blev ødelagt.

Den 16. marts dræbte muslimske hyrder 10 kristne i den sydlige Kaduna-stat, hvilket bragte antallet af dræbte op på 140. Af huse blev 160 ødelagt.

Den 14. marts angreb Boko-Haram-jihadister en anden overvejende kristen landsby. De dræbte en person, kidnappede to søstre, nedbrændte en kirke og seks hjem.

Den 23. marts efter at have slået og voldtaget og dræbt en kristen kvinde, angreb muslimer to overvejende kristne landsbyer. De brændte 28 hjem og to kirker.

En rapport skriver (af de forenede nationers center for nedrustning), at af de 500 millioner ulovlige våben, der oversvømmede Vestafrika efter den libyske krise i 2011, endte 350 millioner i Nigeria og forsynede de muslimske hyrder med ildkraft i deres kampagne mod deres kristne landsmænd.

Lignende rapporter er indløbet fra Congo, Etiopien, Sudan. I den sidstnævnte rapport (Sudan) fortælles, at 72 kirker er blevet brændt i Nuba-bjergene i 2018. Det er på tide, at den danske regering forstår, at Bibelens stilling til Ismaels efterfølgere kun er én: ”Jag trælkvinden og hendes søn (Ismael) bort.” Det er en advarsel, man ikke kan være overhørig.

Tiden er kommet, hvor den danske regering bør se klart på verden omkring os og lytte til den kristne kirke, som giver mandat til at handle ud fra ordet: ’Jag trælkvinden og hendes søn bort’. Det betyder ikke, at man skal foretage handlinger, som kan udløse en borgerkrig – men det betyder, at man skal stille sig på et sted, hvor der er klippegrund under beslutninger, som tages vedrørende en befolkning, som ikke kan finde sig til rette, og som fordrer ting, de ikke er berettiget til.

LAD JER RÅDE I KONGER

Allerede før Ismael blev født, blev der talt om ham, som et menneske, der vil skabe problemer. Herren advarede denne drengs omgivelser med ordene: ”Han skal blive til et menneske-vildæsel.” Det vil sige et menneske, der ikke kan tæmmes og som ikke kan ’tales til rette’. (Om det menneske, der ikke vil bøje sig, og som helt følger sin egen vej, siger skriften, at ’det udstødes af menneskets samfund, fordi dets hjerte er blevet som et dyrs… det bor hos vildæslerne… Dan.5:21).

”Hans hånd er mod alle og alles hånd mod ham,” hedder det om Ismael, endnu før han bliver født, hvilket får kommentatorer til at sige, at ’dette er en beskrivelse af den rå, voldsomme og plyndrende karakter af araberne’.

”Han skal ligge i strid med alle sine frænder,” hvilket indikerer, at han ikke kan komme overens med nogen. Sådan vil Ismael være, og det er kirkens opgave at fortælle den siddende regering derom.

Da Hagar, som er den trælkvinde, der fødte denne søn, fik at vide, at hendes søn ville sprede splid og fjendskab, hvor han kom frem, protesterede hun ikke. ”Du er en Gud, som ser,” sagde hun og tilføjede: ”Har jeg virkelig set et glimt af ham, som ser mig.”

”Og Hagar fødte Abraham en søn, og Abraham kaldte sønnen, Hagar fødte ham, Ismael” (1.Mose 16:15). Han bøjede sig for Guds åbenbarelse og kaldte drengen ved det navn, som Herrens engel havde sagt Hagar, før han blev født.

”Tag derfor imod råd, I jordens konger. Lad jer vejlede af den Gud, som bestemmer over menneskets veje. Gud åbenbarede Ismaels karakter for at I kunne beskytte jer imod ham. ’Jag ham bort’, så såre han viser disse tegn på splid. Lad ham på ingen måde få herredømmet over jer. Stå ham imod, når han vil herske, og ’jag ham bort’, når han vil regere. Lad alt, hvad I bestemmer vedrørende denne dreng være mærket af ordene: ’Jag trælkvinden og hendes søn bort!”

BEMÆRK:

Læs artiklen under Profetisk Journal: ’KIRKENS HJØRNESTEN ANGRIBES ’

(www.johnynoer.dk)

Missionens kontonummer: Pilgrim Convoy Reg:1551 kontonummer: 5100399 Den danske Bank tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

  1. NOTA BENE:
    Næste udgivelse af ’
    Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 14.08. 2020.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *