DET BLIVER MAN STRAFFET FOR!

Sådan lyder advarselen i den nye danske bibeloversættelse. Bibelselskabets ’oversættere’ har taget denne sætning ud af den blå luft (ikke et ord fra den kan findes i grundteksten) – og anbragt den som en åbenlys trussel mod enhver, som ’gør noget forkert’ og især, hvis det drejer sig om at gøre oprør mod den lovligt indsatte regering. De moderne teologer skriver: ”Hvis man sætter sig op imod dem, der har myndighed, gør man i virkeligheden oprør mod Guds beslutning.

*

Paulus skrev det afsnit af Romerbrevet (kap.13:1-7) i Korinth. Han skrev det med en meget forsigtig pen, idet han var klar over, at den sindssyge kejser Neros folk læste hans breve, og han måtte veje hvert et ord på en guldvægt.

Den ’øvrighed’, som apostelen omtaler, og som han ikke på nogen måde måtte fornærme, brændte de kristne ved festlige anledninger (som levende fakler) i de kongelige haver – og det blev siden almindelig kendt, at Nero selv satte ild til den gamle bydel i Rom og gav de kristne skylden derfor.

Det kan på ingen måde forsvares at fremstille Paulus som en lydig borger, der kalder alle kristne alle vegne og til alle tider til ubetinget lydighed overfor en øvrighed, der ligner den, som han selv var overgivet til. Han kendte beretningerne fra menighedernes første dage i Jerusalem, hvor de første apostle endte i fængsel, fordi de udfordrende sagde til landets åndelige ledere: ”Døm selv, om det er rigtigt over for Gud at adlyde jer mere end ham; men vi kan ikke lade være at tale om, hvad vi har set og hørt (Ap.G.5:19).

Nej, vi skal ikke lade os true af en fejloversættelse af Bibelen, som siger, at ethvert forsøg på, at komme op mod ’den verdslige øvrighed’ er at oprør mod Gud – og ’det bliver man straffet for’. Der må være noget, som de moderne teologer har misforstået.

FARLIG BIBELOVERSÆTTELSE

Den nye danske bibel er således ikke et harmløst skrift, som kan føre nogle få på afveje. Det er et dokument, som -hvis det lægges i hænderne på folk, som har ondt i sinde – kan blive et farligt forføringsmiddel, der sigter på Kristi menighed. Det kan i den foreliggende oversættelse anvendes som et anklageskrift overfor de frie menigheder, som ikke vil underlægge sig statsmagtens herredømme, og som ud fra deres samvittighed nægter at adlyde ’gældende dansk lov og ret’.

I det følgende vil jeg henvise til steder i et skriftafsnit i Ny Testamente (Rom.13:1-7), hvor oversættelsen foreslår en falsk underkastelse af staten. Med denne fejlagtige ’oversættelse’ i hånden vil de verdslige myndigheder (som til sidst vil antage ’dyrets skikkelse’) få lydige undersåtter, som vil følge alle nye love og regler med et trældomssind, som er imod Ny Testamentes frihedserklæring.

FALSKE TILFØJELSER

Den nye bibel’oversættelse’ begynder med at slå følgende fast med hensyn til statens forhold til kirken:

”Alle mennesker skal underordne sig de myndigheder, der står over dem, for det er Gud, der har indsat alle myndigheder og givet dem magt.”

På grundsproget siges det imidlertid helt anderledes. Her lyder det:

”Lad enhver sjæl være underordnet højere autoriteter, for der findes ingen autoritet, uden (at den er) indsat af Gud.”

Der er altså ikke tale om, at ’alle mennesker skal underordne sig de myndigheder, der står over dem’. I den originale tekst tales blot om den guddommelige orden, som er således indrettet, at det vil være godt ’for enhver sjæl’ at finde ro og hvile i at være underordnet en højere autoritet. Tilføjelsen: ’For der findes ingen autoritet, uden (at den er) under Gud’, gør det klart, at der findes ingen sand autoritet, uden at den selv er under den højeste autoritet, som er Gud.

Der står således ikke, at Gud har indsat alle myndigheder. Ordet ’indsat’ har de nye oversættere selv fundet på. Ligeledes står der ikke i den oprindelige tekst, at ’Gud har givet dem magt’. Også dette er selvopfundne sætninger, som fører den oprindelige mening af sporet.

DET SPRINGENDE PUNKT

Det springende punkt i den fejlagtige oversættelse lyder i sin (truende) formulering sådan:

Hvis man sætter sig op mod dem, der har myndighed, gør man i virkeligheden oprør mod Guds beslutning.”

Den sætning skal nok få banket en oprørsk sjæl på plads. Den vil falde i god jord, hvor diktatorer og despoter sidder på magten, og vil tage modet fra enhver fribåren sjæl som modsætter sig uret og skamløst forfølger de kristne med mord og brand.

En oversættelse af den art går ud fra, at ’alle, der har myndighed’ er folk, som forretter denne myndighed helt efter ’Guds beslutning’. Et blik på grundteksten får straks de foruroligede sjæle til at falde til ro. Den siger nemlig følgende: ”Nu de, som er til, er blevet sat under Gud, så at han, som modsætter sig en autoritet, sætter sig imod Guds mandat.”

Det betyder ganske enkelt, at de regeringer, som eksisterer i øjeblikket (’som er til’), er blevet sat under Gud, forstået på den måde, at den, som modsætter sig en sådan autoritet, sætter sig imod Guds mandat.

I virkeligheden finder vi her apostelens første dristige skridt til at antyde, at den romerske kejser Nero vil komme til at stå Gud til regnskab for de forbrydelser, han udrettede mod de kristne. Det ser ud til, at den sindssyge diktator har forslået, hvad Paulus mente med denne tekst. I år 64 forsvandt Paulus i Neros fængsler i Rom. Han oplevede opfyldelsen af det ord, som han havde hørt en nat under skibbruddet på vej til Rom: ”Frygt ikke, Paulus! Du skal stå frem for kejseren!” Om det møde kan ingen fortælle – men her får vi at vide, hvad Paulus mente: Pas på Nero, enhver, der modsætter sig Guds mandat, vil det gå ilde.

Det er første gang, at ordet MANDAT forekommer i den oprindelige tekst. Og det på trods af, at det er et nøgleord til forståelsen af ordlyden. ’Mandat’ kommer fra latin og betyder ’en befaling’. Det henviser til, at udføre et hverv for en anden. – ’og det får et helt nyt lys til at falde ind over den lidt vanskelige tekst. Da bør man nemlig læse følgende:

”Hvis de regeringer, der eksisterer i dette øjeblik (’som er til’) er sat under Gud, så modsætter den, der gør oprør, sig i virkeligheden Guds mandat.”

DET BLIVER MAN STRAFFET FOR

Bibelselskabets oversættere formulerer denne efterfølgende sætning meget kort. Efter at have påstået at: ’Hvis man sætter sig op imod dem, der har myndighed, gør man oprør mod Guds beslutning’ fældes følgende dom: Det bliver man straffet for!

Disse fem ord, hvoraf intet af dem findes i den originale tekst, skal gøre det ud for en oversættelse af følgende græske ordlyd: ”Nu dem, som har vist modstand, bliver dømt for dem selv.”

Sætningen er lidt kryptisk men den kan næppe forstås som en sag, der synes afgjort på forhånd. Det vil give en mere troværdig oversættelse (og fremgår tydeligere af det efterfølgende) hvis man udlægger det sådan: ”Nu den, som har vist modstand, skal blive særlig dømt helt for dem selv.”

Det, som oprørerne skal dømmes efter (de skal dømmes for en særlig ret og for en særlig domstol) er den følgende sætning, som lyder sådan i sin græske udgave: ”Magistraten er ikke en frygt for den gode handling, men (er en frygt) for den onde (handling)” (Rom.13:3).

Det får følgende ’oversættelse’ med på vejen af Bibelselskabets folk: ”Hvis du vil leve uden frygt for myndighederne, så skal du opføre dig godt. Så vil du få ros af den” (v.3).

Hermed drages følgende konklusion (i den nye oversættelse): ”For i virkeligheden er de Guds tjenere og arbejder for det gode” (v.4)… og her går man virkelig ad vildveje for at nå frem til den falske konklusion.

Lad mig forklare: Filmen knækker for de nye teologer, for der står ikke skrevet, (at i virkeligheden er de Guds tjenere og arbejder for det gode) men der står i den oprindelige tekst: ”Øvrigheden er Guds tjener DIG TIL GAVN.”

Hele Romerbrevet er skrevet til de kristne. Spørgsmålet om retfærdiggørelse ved troen alene bliver i Romerbrevet omhyggeligt forklaret (kap.1-8) og forholdet mellem jøder og hedningerne bliver nøje gennemgået (9-11). Derfor må vi antage, at også kapitel 13, som beskriver de kristnes forhold til den verdslige stat er skrevet til de kristne.

Når staten altså er Guds tjener DIG TIL GAVN, så menes der dermed, at intet, som kan skade Guds menighed, kan befordres af den ansvarlige regering.

TOTALT MALPLACERET

Den nye danske bibel fortsætter: ”Men hvis du gør noget, der er forkert, så har du grund til at være bange, for myndighederne er parat til at bruge deres magt” (Rom.13:5).

Dette fremstår som ’den rette oversættelse’ af følgende: ”Nu, hvis du skulle gøre det onde, da frygt, for (de styrende) bærer ikke sværdet på skrømt” (v.5).

Den nye danske bibel kan ikke lide udtryk som ’synd’ eller ’det onde’ og oversætter (som en given regel) disse steder (hvor der er tale om virkelige onde og syndige overtrædelser) som noget ’man gør forkert’.

Dette er ét af de steder, hvor det onde omtales som et forhold, som Gud er parat til at møde som en ’hævner’, der ’fyldt med Guds harme’ vil ramme den skyldige – og hvor det er totalt malplaceret at omtale ondskaben som ’en ting, man har gjort forkert’.

At den verdslige øvrighed ’bærer sværdet’, og at det er alvorlig ment, at den har fået et skarpt slebent våben i hænderne, fremgår af den græske tekst: ”For den (øvrigheden) er Guds tjener, en hævner fyldt med den harme, der skal ramme ham, som gør ondt.”

Dette får de moderne oversættere kogt ned til den harmløse sætning: ’myndighederne er parat til at bruge deres magt’ (Rom.13:4).

*

”I skal gøre det, der forventes af jer, uanset om det drejer sig om at betale skatter og afgifter eller om at vise ære og respekt” (Rom.13:7). Sådan afsluttes den nye oversættelse.

Den autoriserede oversættelse siger: ”Giv alle, hvad I skylder dem. Dem I skylder frygt, frygt – og den I skylder ære, ære” (Rom.13:7).

Hertil vil de kristne i Danmark sige, at vi skylder ikke den regering i Danmark ære, som offentligt erklærer, at ’Gud skal sættes på et sidespor. Ej heller skylder vi dem ære, som forhåner Det hellige Måltid, og vi skylder på intet tidspunkt dem ære, som fremmer synden i vort land ved at indbyde World-Pride til København i 2021.

BEMÆRK:

Læs artiklen under Profetisk Journal: ’KONGELIG FORAGT FOR GRUNDLOVEN ’

(www.johnynoer.dk)

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

NOTA BENE:
Næste udgivelse af ’
Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 04.09. 2020.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *