KRISTNE HJEM SKAL KULEGRAVES

Kirkeministeriet vil sikkert blive anmodet om at bestille en rapport, der kortlægger omfanget af ’social kontrol’ i kristne miljøer. Dermed rykker den kampenhed eller det militante korps, der skal kulegrave de kristne grupper og hjem for at hjælpe børn, der er udsat for ’religiøs tvang’, ind på banen.

Man har især sådanne forældre i kikkerten, der betragter homoseksualitet som synd, og som søger at værne deres børn mod sex for ægteskabet.

”I vores samfund skal man altså ikke lide overlast for at være homoseksuel, og man skal ikke udskamme eller udstøde mennesker, hvis de vælger ikke at have en tro,” udtaler en politiker til Kristeligt Dagblad (torsdag d. 1.okt. 2020). Tre politiske partier bakker op om denne nye form for overvågning. Sammen med SF repræsenterer disse partier 92 mandater og er dermed et politisk flertal.

”Forældres ret til at videregive tro og værdier til deres børn er i fare,” udtaler Mikael Wandt Laursen, generalsekretær i Frikirkenet. ”Lad os løse problemerne i stedet for at opsøge dem,” siger Louise Schack Elholm (V).

”Vi skyder over målet ved at igangsætte en kortlægning,” udtaler Marie Krarup (DF).

”Man prøver at ’regulere og dominere konservative, kristne menigheder til at tro og mene noget bestemt,” siger formanden for Evangelisk Luthersk Netværk, Jens Lomborg.

”Børn skal kende deres rettigheder og vide, hvor de skal gå hen, hvis de udsættes for religiøs overgreb,” hedder det fra organisationen ’Børns Vilkår’.

”Jeg mener,” siger apostelen, ”at så længe en arving er barn… står han under formyndere indtil den tid, som faderen har fastsat” (Gal.4:1-2). Man overlader ikke større bestemmelser til en mindreårig.

Staten vil utvivlsomt kunne finde børn, som lever under forhold, der kan tvinge myndighederne til at gribe ind, men at situationen er så grotesk, at man finder det påtrængende, at oprette en ’kampenhed’ (der skal gives beføjelser af en sådan art, at gode kristne familier ængstes) er mildest talt ’unødvendig militant overvågning.

*

Med mellemrum kan der spores en voksende interesse blandt politikerne på Christiansborg for de såkaldte ’lukkede kristne miljøer’. Det er i sådanne perioder, at landets kristne borgere i almindelighed bør være på vagt. Vognen, der er armeret og udrustet til at bryde ind i hjem, som er under mistanke, kan let løbe af skinnerne, og fredelige, kristne borgere kan pludselig udsættes for myndighedernes kontrol.

Der er særlig behov for, at borgerne er agtpågivende, når talen begynder at gå i denne retning: ”Der foregår ting og sager i de ’lukkede kristne miljøer’, som ligger under offentlighedernes radar” og ”det er på tide at endevende hele butikken med ’lukkede kristne miljøer’, så at det fordækte og skjulte kan komme for dagens lys.”

Er det en sådan overvågningsperiode, at de kristne hjem befinder sig i for tiden?

Det aktuelle behov, der er for at værne om den fred og besindighed, der præger hjemmelivet i det kirkelige landskab i almindelighed, startede med, at formanden for SF, Pia Olsen Dyhr, fremsatte et ønske om en strengere kontrol med, hvad der foregår bag kulisserne hos muslimerne. I morgenavisen Jyllands-Posten blev i et større interview foreslået en strafferamme på tre års fængsel for overtrædelser af den art, hvilket antyder alvoren og behovet for, at der her bliver råbt vagt i gevær.

Det bragte nemlig øjeblikkelig ’Børns Vilkår’ på banen, og en seniorkonsulent, Bente Borup, forklarede, at ’det ikke stod bedre til i de lukkede kristne miljøer’. Man nævnte øjnevidneberetninger fra Jehovas Vidner og eksempler på ’massiv kontrol’ som har fundet sted i Luthersk Missionsforening i Vestjylland – og kom så til det resultat, at man burde opgradere Socialstyrelsen med en enhed, der kun arbejder med disse ’lukkede kristne miljøer’.

”Jeg er selv kristen,” udtaler Pia Olsen Dyhr (SF) – men der findes ekstreme miljøer i den meget ortodokse kristenhed, hvor det er et bærende princip, at kvinden tjener manden, og hvor homoseksualitet er en synd. Det er de udfordringer, vi står over for.”

KAMPENHED MOD ’LUKKEDE KRISTNE MILJØER’

Den foreslåede ’kampenhed’, som foreslås oprettet i Socialstyrelsen, skal bekæmpe de problemer som ’Børns Vilkår’ løbende konfronteres med. ”Der findes således eksempler på social isolation – på unge, der ikke må være homoseksuelle,” lyder det fra Bente Boeserup fra ’Børns Vilkår’.

En række opsigtsvækkende rapporter har dokumenteret omfattende kontrol, som børn og unge udsættes for i muslimske miljøer – ”men vi har ingen kortlægning over omfanget af den negative kontrol i kristne miljøer.”

Man forstår, at dette skal en sådan ’kampenhed’ stå for. ”Vi skal sætte ind andre steder (end de muslimske). ’Al negativ kontrol skal bekæmpe’!

Organisationen ’Børns Vilkår’ får årligt 130-160 henvendelser, og heraf 75 fra kristne. ”De kristne, der kommer til os, isoleres totalt, hvor de træder ved siden af eller forsøger at forlade miljøet. Deres psyke nedbrydes, og de risikerer at miste hele deres netværk. Det er sektlignende miljøer, der er brudt ud af eksempelvis Indre Mission og Pinsekirken – men vi får også henvendelser fra frikirker, lutherske foreninger og katolske kirker. ”

Man vil oprette en enhed, som særlig skal arbejde med ’lukkede kristne miljøer’. Det er en slags ’korps’ eller ’kampenhed’, som har til opgave at bekæmpe de borgere, som får det prædikat klistret på sig, at de er ’et lukket kristent miljø’. Man arbejder ikke her med ’sekter’, men også med ’sektlignende’ grupper – og ’kampenheden’ kan styres midt ind i ’Kristi Legeme’. Ingen er undtaget mistanke: folkekirkelige grupperinger, frikirkelige kredse, frie prædikanter – folk, som er udenfor systemet, alt og alle kan ved et barns henvendelse komme i fedtefadet og underlægges myndighedernes kontrol og overvågning.

”Børnene har behov for at kende deres rettigheder og vide, hvem de kan gå til, når disse rettigheder overtrædes,” hedder det i det materiale, som forelægges. ”Ikke fordi børnene skal gøres ansvarlige for selv at ’bryde ud’,” lyder det fra modstanderne af dette projekt, ”men i virkeligheden er det, hvad man sigter på at opnå ved den anførte fremgangsmåde.”

”Den kristne borger går ud fra den bibelske vejledning, der siger, at ’så længe jeg var barn, talte jeg som et barn, tænkte jeg som et barn; efter at jeg er blevet mand, har jeg aflagt det barnlige” (1.Kor.13:11) argumenteres der. ”Hertil føjes, at ud fra grundsproget forstår man, at der er tre stadier, som mennesket i sin vækst gennemgår:

  1. græsk: ’neplazo’ er barnet, som endnu ikke kan tale, og som intet kender til synd

  2. græsk: ’paida’ er barnet, som begynder i skole og som modtager sine første instruktioner og

  3. græsk: ’teleioi’ er manden (eller kvinden) i sin modne alder og tanke. Altså en voksen mand med forståelse.

Når det hedder: ”Brødre, vær ikke børn (paida: skolebørn) i dømmekraft; nej vær spædbørn i ondskab men fuldvoksne i dømmekraft” (1.Kor.1:20). Lad børn få lov at være børn. I skal selv være som spædbørn (uskyldige) i ondskab – men når det drejer sig om dømmekraft, så skal I ikke være barnlige men fuldvoksne og modne.

SPORENE SKRÆMMER

Man har oplevet, at kommunerne har grebet ind med en ideologisk præget forudindstilling, som er både usaglig og inkompetent i sin vurdering. Man vurderer i Danmark religion på en stereotype måde (tilbagestående, naiv, patriarkalsk og uforstående over for en mere moderne tilgang til problemerne). Et korps (eller en enhed) der skal undersøge et hjems atmosfære, og som er forhåndsindstillet med hensyn til dette hjems stilling til f.eks. homoseksualitet, er diskvalificeret med hensyn til helhedsresultatet. Sporene skræmmer.

En ’enhed’ eller et ’korps’, som skal arbejde på at finde ud af, om et barn vokser op i en tryg atmosfære, der er præget af forældrenes tro og overbevisning, skal være udrustet med det værktøj som en struktureret indsamling af erfaring gennem iagttagelse giver. Hvis det ikke er tilfældet, bør denne enhed (eller militante korps) blive hjemme og ikke blande sig i, om forældrene på grund af deres tro betragter homoseksualitet som synd.

*

Hvis staten virkelig skal skride til handling, må det være på baggrund af entydige udsagn (om misrøgt af et barn), – der er hævet over enhver tvivl!

Det må i det tilfælde antages, at sådanne eksempler findes, at utvetydige test kan etableres, og at vurdering af de foreliggende data foreligger. Hvis ikke, må borgeren bede staten om at holde sig udenfor hans hjem. Den har ingen ret til at trænge ind – og slet ikke hvis det er et ideologisk motiv, som driver dem.

Man beskæftiger sig med tilfælde, hvor de sociale livsbetingelser kan være truende, og hvor der kan være tale om, at børns velfærd er på spil, men her må der tages vare på forældrenes hovedansvar, så at det ikke bliver staten som til sidst skal opdrage vore børn.

Sociale livsbetingelser kan i enkelte tilfælde være truet, men det er ikke tilstrækkeligt til at generalisere sagen i et sådant omfang, at ’en kampenhed’ skal sætte ind, og uskyldige, kristne hjem skal invaderes og i værste tilfælde hærges af kommunen.

Der kan være udtalt bekymring for et enkelt barns udvikling på grund af mistrivsel – men det betyder ikke, at det skal føre til overgreb fra myndighedernes side, – og slet ikke til dannelsen af et sådant korps med særlige beføjelser.

BEMÆRK:

Foreningen ’Med Grundlov skal Land bygges blev stiftet d. 23. nov. 2013 i Vejen Kommune.

Foreningens formålsparagraf har det ene erklærende sigte at ville være et forsvar for Danmarks Riges Grundlov af 1953, herunder særligt § 4, hvori det hedder: ”Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.”

Som medlem af foreningen kan ifølge vedtægterne, § 3 stk.1 enhver, som tilslutter sig foreningen og vedkender sig dens vedtægter, indmelde sig.

Støtteprojektet ’Borger-Burger’ blev oprettet i påsken 2014, hvor bestyrelsen fore foreningen besluttede at påtage sig den økonomiske byrde for gennemførelsen af en retssag mod de statslige instanser, der ved indførelsen af lov nr. L 105 og L 106 om kirkelige vielser af par af samme køn (ifølge den nedlagte påstand) har overtrådt den 4. bestemmelse i Danmarks Grundlov.

Ideen bag betegnelsen ’BORGER-BURGER’ er opfordringen til ’at spise én burger mindre om måneden’ og sende beløbet kr. 50 (eller andre donationer) til konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse. Adskillige borgere anvender deres egen banks service-ordning til dette månedlige formål.

Læs under Profetisk Journal artiklen: ’JEG LEVEDE I SYV ÅR SOM LESBISK’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Næste udgivelse af ’
Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 16.10.2020.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *