BEGYNDELSEN TIL DYRETS MÆRKE

Ved indgangen til Hitlers hemmelige våbenproduktion, hvor 4000 tvangsarbejdere i nærheden af Hersbruck (tæt ved Nürnberg) omkom under Anden Verdenskrig, har franske undergrundsfolk sat et lille skilt. Der står skrevet: ’Währet den Anfängen’ (’Giv agt på begyndelserne’).

Det er en usædvanlig advarsel, der siger, at ’det er de små begyndelser’, vi skal være opmærksomme på.

Coronapasset er en sådan ’lille begyndelse’ til et totalitært regime. Det adskiller befolkningen i ’gode borgere’ eller ’dårlige borgere’. Passet skal indeholde bevis på et gennemført vaccinationsforløb eller en negativ Covid-19 test, der er maks. 72 timer gammel.

Det bliver svært for vaccineskeptikere at gøre indkøb. De vil – trods timers venten ved testcentre – blive afvist over en bred kam.

*

Det besynderlige ved ’dyrets mærke’ (som anført i den Hellige Skrift) er, at det bliver ikke påtvunget! Mennesket tager det frivilligt på sig – ja, mennesket er (ifølge Bibelen) offer for ’frivillig tvang’, idet det hedder: ”Det (dyret) får alle til (selv) at sætte et mærke på deres højre hånd eller pande” (Åb.13:16-17).

”Her kræves visdom,” siger Ny Testamente (v.17), og det indbefatter, at den enkelte holder sig nøje underrettet om Skriftens tale og om endetidsbegivenhedernes udvikling i den forbindelse. ”Falske profeter og falske lærere vil liste fordærvelige vrangdomme ind…” (2.Pet.2:11).

Det er en sikker sag, at coronapasset ikke er det samme som dyrets mærke. Men det indeholder de forud fortalte tegn på den ’frivillige tvang’, som ’dyret’ vil pålægge den enkelte.

”Den, der har forstand, må regne på dyrets tal,” hedder det advarende (Åb.13:18), hvilket vil sige, at der finder en vis kalkulering sted. Det vil sige, at

’Den, der har forstand’, er ikke kommet automatisk til sin viden. Han har erhvervet sig den. Han må regne ud, hvad den øjeblikkelige situation betyder. Han må være parat til at tage visse forholdsregler og kalkulere udviklingen ud fra Skriften.

Det er derfor, at de sidste tiders kristne har fået et nyt navn. Daniel kalder dem: ’de indsigtsfulde’. Han skriver: ”De kloge i folket skal bringe mange til indsigt (Dan.11:33). – og videre: ”Af de kloge må nogle bukke under, for at der kan renses ud iblandt dem, så de sigtes og renses til endens tid.”

*

Markedet er snart fyldt med tilbud. Der ser ud til at være tilstrækkelig med ivrige kunder. Folk står i kø, for at være de første, der prøver dette nye ’med ’chippen’. Altså den, som kan bæres på højre hånd eller på panden.

Man har hørt, at der står skrevet noget i Bibelen om ’chippen’. En eller anden advarsel om ’antikrist’, som vil bruge sådan en ’chip’ til at finde de folk, som er imod hans system.

Det tager man som en joke. Man ler af den historie og synes, det er morsomt, at der er mennesker, som tager det alvorligt (1.Mose19:7). De, som producerer ’chippen’, er de første til at fortælle om dens fordele.

Forleden var en annonce i bladene, som præsenterede en ny ’chip’. Man beskriver alt ’det gode’ som den kan, og nævner ikke et ord om de bibelske advarsler. Annoncen lyder således:

”BiChip er en passiv RFID-NFC transportable chip, som kan indplantes i den højre hånd. Chippen indeholder et smart termometer, der uafladeligt kan måle legemets temperatur.

Derudover kan chippen opmagasinere acces til kontrol data (som f.eks. husdøre, vogndøre samt checke arbejdspladser og udføre forskellige former for betaling).

BiChip ejer det internationale patentnummer PA.20 200 1441. Bichip er et produkt af BEZH Denmark ApS.”

Du kan altså (ved at lade indoperere sådan en chip) til hver en tid kende din temperatur. Desuden kan du åbne og lukke døre ved en håndbevægelse, og du kan betale dine varer i supermarkedet med hånden.

Men samtidig lader du dig indskrive på listen over Guds fjender, og du melder dig som én af dem, der skal straffes evigt for en forseelse, som Gud på forhånd har advaret dig imod.

DERFOR GLÆDER HERREN SIG IKKE OVER DE UNGE MÆND”

Hertil vil du sikkert indvende, at du var dårlig informeret, og du kendte ikke til de alvorlige konsekvenser af dine handlinger. Men dine protester nytter intet.

”De ledende i dette folk leder vild, og de, der ledes, opsluges,” siger profeten (Es.9:16), og fortsætter:

”Derfor glædes ej Herren ved dets unge mænd… Han har ingen medynk, thi alle er ugerningsmænd, og hver en mund taler dårskab!” (v.17)

Ifølge Bibelen er der altså tale om ’de, der leder vild og de, der ledes vild’. Herren siger om de sidste (de, der ledes vild), at de ikke undgår konsekvenserne. ’De opsluges’.

De har selv part i ulykken og er ikke uskyldige (Rom.1:20). ”Derfor glædes ej Herren ved de unge mænd.”

Er de som blinde, der går derudad? De bliver ikke forført – men de lader sig forføre. Derfor ’opsluges’ de af afgrundskræfter.

”Lad dem kun være!” siger Jesus, ”de er blinde vejledere for blinde; og når en blind leder en blind, falder de begge i grøften (Matt.15:14).”

*

Anderledes med de unge mænd og unge piger, som følger Herren. ”De er salige, fordi de frygter Herren og ret har lyst til hans bud (Salme 112:1).

Når de bliver ældre, glæder de sig over Herrens velsignelse, som siger: ”Hans æt bliver mægtig på jord, den oprigtiges slægt velsignes (v.2).” Han frygter ikke for onde tidender; hans hjerte er trøstigt i tillid til Herren (v.12).”

Det sidste har en særlig betydning i den frafaldne slægt, som vi lever i. De ’onde tidender’ er mangfoldige. Dagligt fylder det medierne: Onde budskaber om nye plager, sygdom og død! Men ’vort hjerte er fyldt med frimodighed og glæde. Vor tillid til Herren er urokkelig (v.7).”

ADVARSLEN LIGGER I TRE ORD

”I må ikke gøre indsnit i jeres legeme… eller indridse tegn på jer. Jeg er Herren! (3.Mose 19:28).”

Mænd og kvinder, unge og gamle lader sig i dag tatovere og ved ikke, at deres ’indridsede tegn’ er begyndelsen til ’dyrets mærke’. De tror blot, at det er ’en mode’, og at man er sej, hvis man følger den. Ja, nogle er så addictet til denne nye skik, at de får tatoveringer over hele kroppen. En voldsmand i en jysk by har tatoveret 666 over halvdelen af sit ansigt – og han er farlig at møde.

Advarslen ligger skjult i de tre sidste ord i det skriftsted, som taler om ’at gøre indsnit i sit legeme’ (3.Mose 19:28). De tre ord lyder sådan: ”Jeg er Herren!” – og det er en faretruende tilføjelse til den befaling, som er givet. Det varsler, at den, som overtræder dette bud (og ikke har omvendt sig), vil i sidste ende få med Herren at gøre.

  • En ældre oversættelse af den danske Bibel (1871) gør denne sag mere alvorlig end de nyere oversættelser. Der står skrevet: ”I skal intet indsnit gøre i jeres kød (v.28).” Man forstår ved denne ordrette gengivelse af Den Hellige Skrift, at det er fuldstændigt utilladeligt at foretage sådanne ’indridsninger’ på sit kød… d.v.s. sit legeme.

Den ældre oversættelse tilføjer: ’ej heller sætte indbrændte skrifttegn på jer’. Den moderne skik med tatovering står her totalt afsløret. Det er som at blive brændemærket! Hertil kommer så den engelske oversættelse, King James, som siger: ”Ye shall not print any marks upon you (v.28).” (I skal ikke sætte noget mærke på jer). Mere tydeligt kan det ikke være!

*

”Ak!” hører jeg en og anden sukke. ”Jeg er blevet tatoveret! Altså er der ikke noget håb for mig! Jeg er som brændemærket! Jeg er blevet mærket til evig fortabelse. For mig er der nu kun dommen tilbage.”

Hvis jeg gav dig ret i dette, ville jeg ikke være en Herrens tjener. Hør, hvad jeg har at sige dig:

’Han’ (det er Herren Jesus) ”har frembåret et offer for synder, og derefter for bestandig taget sæde ved Guds højre hånd… thi med et eneste offer har han for bestandig ført dem, der helliges til fuldendelse (Hebr.10:12 og 14).”

Hvis du med din bøn alvorligt vender dig til Gud og beder ham tilgive din synd, fordi du i uvidenhed har ladet dig tatovere, så er han ’trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed’ (1.Johs.1:9).

Der står ikke skrevet: ’Så er han ’barmhjertig og god’ – men så er han ’trofast og retfærdig’. Det vil sige, at han er trofast over for sine egne løfter om tilgivelse. Han kan aldrig svigte det løfte, Han har givet i forbindelse med Jesu død og opstandelse.

UNGE OFRES LETSIND

Syv medarbejdere på rejsebureauet TUI forklarede i april 2019, at de havde fået indopereret et chip i deres højre hånd, som skal erstatte nøglekortet.

”Det var et frivilligt tilbud, som jeg sagde ja til, fordi jeg synes, det er spændende at prøve,” siger en af de kvindelige medarbejdere. Hun er ikke nervøs for, at den chip skal blive hacket eller GPS-sporet. Hun håber på, at ’chippen’ snart kan bruges som rejsekort, dankort og i træningscenteret.

”Det vil være super smart,” siger hun.

(I Sverige har omkring 4000 personer allerede fået et ’chip’ skudt ind i hånden ved hjælp af en kanyle).

Ingen af disse personer er klar over, at Bibelen advarer dem på det stærkeste mod den handling, som de i deres letsind har givet efter over for.

*

Ingen af dem har selv læst (eller er blevet undervist om) den dødsdom, som venter dem for enden af den vej, som de er slået ind på. Ingen har fortalt dem, at de fra nu af sidder på dødsgangen, der fører til fortabelse. Ingen af deres forførere bekymrer sig om deres evige skæbne. Ingen fortæller dem, hvad Bibelen siger. Ingen fortæller dem, at det står skrevet, at …

”En engel råbte med høj røst: Hvis nogen tager dyrets mærke på sin pande eller på sin hånd, så skal han drikke af Guds harmes vin, som er skænket ublandet i hans vredes bæger (Åb.14:9).”

”… og røgen fra deres pine stiger op i evighedernes evigheder, og de har ikke hvile hverken dag eller nat… de, som tager dyrets mærke (v.10).”

Ingen har kunnet forestille sig, at det ’at tage dyrets mærke på sig’, kunne få en sådan reaktion i himlen. Den letsindighed, som menneskene udviser, har en frygtelig pris. (Må hellig gudsfrygt gribe enhver, så at de aldrig tager dyrets mærke på sig)…

*

Det bliver en mærkelig tid med frivillig tvang. En mild, forførende røst, som med jernhånd leder en hel generation af unge ad et fortabelsesspor, som de ikke kan undgå.

Bibelen siger: ”Det fik magt til at give dyrets billede livsånde, så dyrets billede endog kunne tale og lade alle dræbe, som ikke vil tilbede dyrets billede (Åb.13:15).”

Videre står der skrevet, og advarslen bliver nu tydelig: ”og det (dyret) får alle, både små og store, rige og fattige, frie og trælle til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller på deres pande (v.16).”

I de sidste dage vil der komme monsteragtige menneskedyr på jorden, som vil regere over hele verden.

Det første dyr er en grusom tyran, og det vil virke i toogfyrretyve måneder (Åb.13:5). Det andet dyr fremstår som ’et lam, men taler som en drage’ (v.11).

*
Dette dyr ’får alle… til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller på deres pande’ (v.16). Det er nødvendigt at forstå, at det andet dyr ikke bruger tvang. Det får alle til frivilligt at tage et mærke på sig. Det har en vilje af stål. Ubøjeligt i sine krav fører det en fortabt slægt af unge ind på en splinterny ’lydighedens vej’, hvor det terper en kadaverlydighed ind i sjælene, som adlyder synd til det sidste.

Skriftens advarsel er krystalklar. Apostelen siger: ”Stil ikke jeres legemer til rådighed for synden som uretfærdigheds redskaber” (Rom.6:13). ”Ved I ikke, at når I stiller jer til rådighed for en, som lydige trælle, SÅ ER I TRÆLLE UNDER SYNDEN TIL DØD (Rom.6:16).”

De, som tager mærket på sig, stiller sig til rådighed for djævelen. De stiller sig til rådighed for synden. Og prisen for, at de tog mærket på sig, er, at de skal blive tusind år længere i deres grave. De får ikke del i den første opstandelse. Lad mig forklare:

JEG SÅ DEM, SOM IKKE HAVDE TAGET

DYRETS MÆRKE

Der gives også en anden lydighedsvej. Den er for dem, som ikke tager mærket på sig. De vælger i stedet at tage mod evangeliets tilbud. De vælger Jesus som deres Herre. Om disse står der skrevet:

”De har stillet deres legemer til rådighed for Gud (som dem, der fra døde er blevet levende). De har stillet deres lemmer til rådighed for Gud som retfærdigheds redskaber (Rom.6:13).”

Og yderligere: ”Jeg så dem, som ikke … havde taget dyrets mærke på deres pande og på deres hånd; de blev levende og blev konger med Kristus i tusinde år” (Åb.20:4).

De andre (altså dem, der har taget mærket) ’blev ikke levende, før de tusinde år var til ende’ (v.4). Det vil sige, at disse ’andre’ skal blive i deres grave i tusind år. De får ikke del i ’den første opstandelse’.

De er udelukket fra den lykke, som er forbundet med ’den første opstandelse’. Det hedder nemlig: ”Salig og hellig er den, som har del i den første opstandelse. Dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham i de tusinde år (Åb.20:6).”

Men dem, som har forført de mange, som har taget mærket, går det ilde. Der venter dem en forfærdelig dom. Thi der står skrevet, at: ’djævelen, som har forført dem, blev kastet i ild og svovlsøen, hvor også dyret og den falske profet er, og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder (Åb.20:10).”

Alt dette er sandt og går sin forfærdelige opfyldelse i møde. Men det forstår de, som tager mærket, ikke. De tror ikke på, at det en dag er virkelighed. Sådan, som det gik manden fra Betel, der hed ’Hiel’. Han levede mange år efter, at Josua havde indtaget Jeriko – og tog ikke de advarsler alvorligt, som Josua havde udtalt over byen.

JOSUA’S FORBANDELSE OVER BYEN JERIKO

Da Josua stod foran ruinerne af Jeriko, hvor muren var styrtet sammen, da Israels krigere opløftede krigsråbet, tog han hele folket i ed og sagde: ”Forbandet være den mand… som indlader sig på at opbygge denne by, Jeriko! Det skal koste ham hans førstefødte at lægge grunden og hans yngste at sætte dens portfløje ind (Josua 6:26).”

Så gik en årrække, hvor intet skete, og en ond og gudløs konge, Akab, regerede over Israel. Josuas ord regnede man ikke for noget; det var jo så mange år siden, at han havde udtalt dem. (Han havde ved Jerikos fald udtalt en forbandelse over den mand, som engang i fremtiden ville genopbygge Jeriko).

”Byen ligger godt nok,” sagde de ældste til Elisa, da han på et tidspunkt besøger byen (2.Konge 2:19).

… og det mente en mand fra Betel, hvis navn var ’Hiel’, også! Han så på Jerikos ruiner, og besluttede, at stedet var velegnet til, at han genopbyggede byen. Derfor tog han fat på arbejdet.

Ved flere lejligheder har folk fra stedet advaret ham. ”Det kan blive en dyr historie for dig at genopbygge den by, som Herren har forbandet,” sagde de. ”Du har to drenge, og Josua har forudsagt, at dine sønner vil dø, hvis du genopbygger, hvad Herren har revet ned.

Men ’Hiel’ tog ikke disse advarsler alvorligt, og han lagde grunden til byen. Da døde Abiram, ’Hiels’ førstefødte (1.Konge 16:34). Folk advarede ’Hiel’ og sagde til ham:”Du har lagt grunden til byen, pas nu godt på din yngste søn, Segub,” men Hiel fortsatte byggeriet og ’indsatte portfløje’ i muren, som Herren havde revet ned foran Josua. Da døde også Segub efter det ord, som Herren havde talt ved Josua.

*

Vi forstår hermed, at Gud ikke lader os smage de bitre konsekvenser af vor manglende lydighed. Han advarer i forvejen og på mange måder mod den ultimative synd.

Den globale massevaccination er efter min mening en sådan advarsel fra Gud. Den, der lader sig vaccinere, tager ikke dermed dyrets mærke på sig – men der foregår ’en observation i himlen’. Hvem vil følge det verdslige styres opfordring til at lade sig vaccinere mod Covid-19, og hvem vil følge Jesus udenfor byporten, for at han kan hellige os ved sit blod (Hebr.13:12).

”Så lad os da gå ud til ham uden for lejren og bære hans forsmædelse. Thi her har vi ikke en blivende stad, men søger den kommende” (v.13-14). ”Lyd jeres vejledere og ret jer efter dem; thi de våger over jeres sjæle som de, der engang skal give regnskab (v.17).”

Læs under www.godcast.dk meget nyt fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’MENNESKEFANGERNE’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com
Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 23.04.2021

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *