HOMOPARADER BREDER SIG NU TIL MINDRE BYER

Glimmer i alle regnbuens farver vil i denne sommer blive en del af gadebilledet i Aabenraa. Byen bliver ramme om landsdelens første ’pride’ for at ’hylde mangfoldigheden’.

Dette budskab støtter sognepræst Thomas Nedergaard og hans Sct.Jørgens kirke i Aabenraa. Kirken vil være aktør i den homoseksuelle parade, der bliver holdt d. 24.-30. juni i år.

”Gud er fuldstændig ligeglad med, hvilken seksualitet du har. Det handler om at få lov at udleve den kærlighed, man nu engang oplever. Det handler ikke om at afgrænse Guds kærlighed,” siger præsten.

I Luthersk Mission i Aabenraa vækker det – som i andre kirkelige kredse – bekymring, at præsten udtaler sig sådan. ”Det er simpelthen imod Guds Ord,” siger kredsformand Martin Munk.

*

Samtidig er det bekymrende for de menigheder, som er modstandere af, at homoseksuelle festivaler nu breder sig til Danmarks provinsbyer, at kronprinsesse Mary har tilsagt sin støtte til en sådan udvikling. Dette er sket ved, at kronprinsessen har udstedt et kongeligt protektorat for ’World Pride’, som ankommer til København i august 2021.

*

En ny lov, der vil berøre danskernes borgerrettighed til at demonstrere, er samtidig på trapperne.

Det er regeringen, som vil begrænse danskernes mest basale frihedsret. Regeringens støttepartier kritiserer den nye lov. Justitsminister Nick Hækkerup afviser kritikken – men er åben for en justering. Med den nye lov vil regeringen give politiet mulighed for at indføre et generelt opholdsforbud, der gælder alle danskere, hvis det vurderes, at et specifikt område er præget af utryghed. ”Det nye såkaldte ’tryghedsskabende opholdsforbud’ kan forhindre fremtidige demonstrationer,” hedder det fra modstandere af lovforslaget.

GUDS ’HVISKEN’

Ikke kun i Danmark breder sig homo-propagandaen. I Norden tager den fart i Sveriges Kirke.

Præsten Mats Hermanssons billeder vises i Masthuggskirken i Göteborg. Blandet andet fremstilles Jesus som fange med raget hoved og en rosa triangel på fangedragten. (Det er et symbol for homoseksuelle under forfølgelse). På det andet billede har Jesus et regnbueflag som kendemærke på sin trøje. Han holder en opslået bog frem. Den indeholder ordene: ”Jeg siger dig: vær ikke bange.”

Masthuggskirken har hidtil ikke fået nogle negative reaktioner på udstillingen,” siger menighedsrådsformand, Marika Palmdahl. I kirkerummet findes et tidligere værk af Elisabeth Ohlson Wallins fotoserie ’Ecce Homo’, som forestiller Jesus i forskellige homoseksuelle miljøer.

*

I en video, som for nyligt er blevet offentliggjort på twitter, stiller sydbaptisternes præsident, J.D. Greear, i USA, sig til skue med en massiv mangel på bibelsk indsigt ved at insistere på, at Bibelen kun hvisker om, at homoseksualitet er en synd: ”Vi bør kun hviske, når Bibelen hvisker, men vi bør råbe højt, når Bibelen råber højt,” erklærer han.

Jeg spørger: Er beretningen fra Sodoma i næsten hele det 19. kapitel af 1. Mosebog kun ’en hvisken’ fra Gud? Er det kun en tilbageholdt hvisken, da to engle, som byens indbyggere ville voldtage, råber advarende til Abrahams slægtning, Lot, at han skal føre ’alle, som hører ham til’ ud af byen. – ”Gud står i begreb med at ødelægge stedet, fordi skriget over stedet er blevet stort for Herren (1.Mose 19:12-13)?”

Eller lyver Gud, når han i kapitlet forinden siger: ”Skriget over Sodoma og Gomorra er stort, og deres synd er såre svær – derfor vil Jeg stige ned og se, om de virkelig har handlet så galt, som det lyder efter skriget over dem, der har nået mig..?” (1.Mose 18:20-21)

”Da solen var steget op over landet… lod Herren svovl og ild regne over Sodoma og Gomorra fra Herren, fra himlen (1.Mose 19:23-24).”

Det var Herrens svar på det spørgsmål, ’om indbyggerne virkelig havde handlet så galt, som råbet over dem forkyndte’. Guds svar lød som en torden. Der lød et voldsomt brag (som efter en frygtelig eksplosion) – og ’røg steg til vejrs fra landet som røgen fra en smelteovn’! (19:28) En ødelæggelse, der lød som en voldsom eksplosion, et brag hørtes mellem bjergene, der smeltede ved den brændende hede, som pludselig vældede frem fra jordens indre.

Den, der kalder Sodomas ødelæggelse for en ’hvisken’, er en løgner.

GUDS TALE ER IKKE EN HVISKEN

”Men når man stiller jer for retten, skal I ikke bekymrer jer for, hvorledes eller hvad I skal tale; thi det skal gives jer i samme stund, hvad I skal tale. Thi det er ikke jer, som taler, men jeres Faderes Ånd, som taler gennem jer (Matt.10:19-20).” Gud vil i denne ekstreme situation ikke inspirere til ’en hvisken’. Det bliver ’et råb til omvendelse’.

Den dag vil komme, og den er frygtindgydende og opmuntrende nær, hvor dette sandhedsord – denne bemærkelsesværdige fremtidsprofeti vil gå i opfyldelse!

Som et lyn fra en klar himmel, vil den slå ned på nogle fredelige borgere, som (uden at ane uråd) har bevæget sig for langt frem i frontlinjen, hvor de pludselig bliver overfaldet af myndighederne.

Deres forbrydelse er, at de har – med al rimelig grund – gjort brug af deres ’ret til at ytre sig’. Det skal ikke ’hviskes’, men det skal ’råbes ud’.

De har bemærket, at grundlovens paragraf 77 (med al ønskelig tydelighed) betoner, at enhver dansk borger ’på tryk, i skrift og tale er berettiget til at offentliggøre sine tanker’ – samt at ’censur og andre forebyggende forholdsregler ingensinde på ny kan indføres’.

Er denne frihedslov i fare ved det kommende lovudkast om ’tryghedsskabende opholdsforbud’?

*

Det er denne grundlovsparagraf, at Jesus har en kommentar til. Han siger: ”Se, jeg sender jer ud som får iblandt ulve (v.16) – og det kan være skræmmende for nogle, at måtte se de barske realiteter i øjnene. Jesu udsendelse af disciple har aldrig været nogen ’fredelig handling’.

”Når man stiller jer for retten,” er Hans indledningsord, og dermed tillader Han ingen at misforstå udsendelsens risiko og betingelser. Det er en farlig vej at betræde for dem, som han har kaldet til at forkynde Hans ord i disse sidste tider. Allerede i ’udsendelsesordene’ er disse udtryk blevet støbt:

1) ’som får iblandt ulve’ og

2) ’når man stiller jer for retten’

Det er mere end tydeligt, at det ikke drejer sig om en behagelig ferierejse. Det bliver en rejse for ’råbere’, der på gader og stræder vil løfte røsten, så at alle må standse og lytte.

ET VÆKKENDE RÅB

Gud ødelægger Sodoma og Gomorra med en regn af ild og svovl, og forudsiger dermed de sidste dages tilintetgørelse af jorden…

”… og byerne Sodoma og Gomorra dømte han til ødelæggelse og lagde dem i aske, idet han satte dem til advarende eksempler for ugudelige mennesker i kommende tider (2.Pet.2:6).”

Det var Guds endelige dom, som udtales i en verden, hvor mennesker ’ikke vil høre om dom’.

Et samfund blev ’lagt i aske’, så man har svært ved at finde resterne i dag. Dermed sætter Gud ’et advarende eksempel ’for mennesker, der lever og ånder i vor tid’. ”Jeg vil med dette tale til de kommende slægter,” siger Herren. Det vil sige, at vort slægtled er inkluderet.

Med dette afleverede mennesker en sidste fornærmelse af Gud.

Med et forsøg på homoseksuel voldtægt af to engle, som Gud havde sendt til Sodoma (for at iagttage deres homoseksuelle adfærd) gør byens indbyggere sig skyldige.

”Ligeledes er Sodoma og de omliggende byer, der på samme måde som de var hengivne til utugt og søgte omgang mod naturen, sat til et advarende eksempel, idet de lider straf til evig tid” (Judas v.7).

Det er ikke blot et enkelt menneskes fald, der er tale om her. Nej, det er et helt samfund, som er ’hengivne til utugt’. Og det er ikke blot utugt i almindelig forstand, men det er ’seksuel omgang, som er naturstridig’. Derfor er straffen særlig hård. ”De lider straf til evig tid,” hedder det. Dette budskab skal ikke blot hviskes. Det skal råbes ud.

*

På sin vandring mødte Jesus en lovkyndig, der var ekspert i at udlægge skriften. Han var åbenbart af den mening, at Jesus fornærmede dem, som var anset som særlig ’skriftkloge’. Han sagde derfor: ”Mester, når du taler sådan, krænker du også os (Luk.11:45).”

Jesus sætter ham på plads med det samme: ”Vé jer, I lovkyndige! Thi I har taget kundskabens nøgle; selv er I ikke gået ind, og dem, som ville gå ind, har I hindret deri (v.52).”

Det er dem, som Herren sigter på (og som Han vil tage et kommende opgør med). Deres forbrydelse er enorm og konsekvenserne deraf er ubeskrivelige. Dette vil Han ikke kun hviske til dem. Han vil råbe.

”Så blusser da Herrens vrede mod Hans folk (Es.5:25).”

”En evighed lang har jeg tiet, været tavs og lagt bånd på mig selv; nu skriger jeg som en kvinde i barnsnød, stønner og snapper efter luft (Es.42:14). Når tiden er inde, holder Herren ikke igen på sin vrede. Han slipper den løs, og går først og fremmest i rette med sit eget folk.

GUDS FOLK – HVEM ER DET

Da jeg var yngre, var jeg af den overbevisning, at ’Guds ejendomsfolk var jøderne’, men det syn har jeg ikke længere. Skriften siger:

”I Ham har vi også fået vor arvelod, vi som forud var bestemte dertil…” Det er jøderne, som Herren her peger på. Ordene: ’Vi, som forud var bestemte dertil’ – men grebet af Guds Ånd fortsætter apostelen: ”I Ham blev også I, da I hørte evangeliet om jeres frelse – ja i Ham blev også I, da I kom til troen, beseglet med Helligånden, som var forjættet os…” apostelen haster med at inkludere de hedninger, som kom til ham, for at han kan nå frem til den majestætiske konklusion: Helligånden, som er pant på Hans arv, så hans ejendomsfolk kan blive forløst (Ef.1:11-14).”

Hans ejendomsfolk er ikke jøderne alene, ej heller er det de troende hedninger alene. Hans ejendomsfolk er: ”… begge parter, forenede i ét legeme… thi ved Ham har vi, begge parter i én Ånd, adgang til Faderen (Ef.2:18).”

*

Guds ejendomsfolk – hvem er det?

For det første har vi her at gøre med ’Guds jordiske ejendomsfolk’. Det er vore jødiske brødre og søstre… det er jøderne!

”De er jo israelitter, dem tilhører barnekårene og herligheden og pagterne og lovgivningen og tempeltjenesten og forjættelserne (Rom.9:4).”

”… dem tilhører fædrene, og fra dem stammer ifølge sin kødelige herkomst Kristus (Messias), som er over alle ting, Gud højlovet i evighed! Amen (v.5).”

I det følgende (af apostelen Paulus’ brev til romerne) lader den nytestamentlige Guds tjener, Paulus, os vide, ’at det ikke er alle dem, der stammer fra Israel, som virkelig er israelitter! (v.6)”

Det, at de er jøder, gør dem ikke automatisk til Guds børn. ”Kun gennem Isak skal afkom nævnes efter dig (vers 7).”

Derefter fremlægger han synet om, at de to parter udgør i et legeme Guds kirke, Jesu Kristi Legeme, her på jorden.

DET HAR DU IKKE LOV TIL’

Det er et autoritetsord, som forkyndes over landets gudløse lovgivere. Det lyder sådan: ”Du har ikke lov til at have din brors hustru (Matt.6:18).”

Disse myndige ord blev udtalt af Johannes Døberen og var henvendt til kong Herodes. Det var et påbud, som fik usædvanlige konsekvenser, fordi de faldt i dårlig jord (Mark.4:20).”

Herodes var ikke bange for nogen, og hans vej til magten var præget af hans politiske hensynsløshed – men der var én, som kongen frygtede, og det var den mærkelige mand, som ’var klædt i en kappe af kamelhår og et læderbælte om livet, og som levede i Judæas ørken af græshopper og vilde biers honning (Matt.3:4).” Skriften siger: ”Herodes var bange for Johannes, da han vidste, at han var en retfærdig og hellig mand (Mark.6:20).”

Det var altså ikke kongen selv, som Johannes behøvede at frygte. Det var hans omgivelser, som var farlige – især den kvinde, som han havde taget til hustru, og om hvem Johannes Døberen frygtløst havde sagt: ”Du har ikke lov at have din broders hustru (Matt.6:18).”

Herodias – det var den kvindes navn, som Johannes hentydede til – ’bar derfor nag til ham’, og det i en sådan grad, at hun kun tænkte på at få den mand slået ihjel, som havde tilladt sig at udtale de ord: ’Det har du ikke lov til’.

Sådan var situationen, som herskede på slottet. Kongen ’holdt hånden over’ fangen, som sad lænket i slottets kælder. Af og til sendte han bud efter ham for at lytte til hans forkyndelse. Når det skete ’blev han meget tvivlrådig’ (Mark.4:20)… men han blev ved at lytte til ham. (Skriften siger, at ’han ville gerne høre ham…v.20).

*

Vil denne fundamentale ret, som borgerne har, til at kunne sige til de styrende: ”Det har du ikke lov til,” nu blive frataget dem? Vil det være forbudt at demonstrere når politiet vurderer, at det vil skabe ’en utryg atmosfære? Skal der gives frie tøjler til en vidtgående homo-propaganda, som endog står under kongelig beskyttelse? Lever vi i opfyldelsen af dette skriftord: ’ugudelige mennesker undertrykker sandheden ved uretfærdighed’? (Rom.1:18)

Læs under www.godcast.dk nyt fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’DOMMEN TAGER SIN BEGYNDELSE’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 07.05.2021

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *