VACCINENS ONDE FORMÅL

Langsomt er det ved at gå op for borgerne, at supervaccinationen af hele jordens befolkning ikke har noget godt formål! Som myndighederne er nået gennem de første lag i befolkningen og nu står over for (i Europa) at skulle injektere et forholdsmæssigt ukendt stof i de unge og de mindste – da melder sig en ny ansvarsfølelse hos mange forældre.

Er det rigtigt, hvad vi her gør?

Svaret (som Bibelen og Herrens apostle ser det) vil jeg i det kommende søge at give ud fra de erfaringer, som jeg selv har gjort.

Ved årsskiftet befandt min hustru og jeg mig på henholdsvis Rigshospitalet og Bispebjerg hospital. Vi havde begge corona!

Vi er i dag enige om, at det er kun ved Herrens nåde (i betragtning af vor alder), at vi er sluppet levende ud derfra.

Som sagen nu står, må vi gøre status, for nu er det en hel ny generation, som (ubesmittet) skal have sprøjten. Selv er vi blevet enige om, at vi ikke vil lade os vaccinere.

Personligt har jeg fra Herren modtaget en række bibelsteder, som er blevet levende for mig. For at sige det rent ud: Jeg forfærdes!

Nogle vil sige: ”Det er overdrevent!” Men ligegyldigt, hvad andre mener: Her er, hvad jeg tænker og tror. Lad det tale for sig selv. Jeg vil begynde med et ord, som angiver den situation, vi står i allerede nu. Om den siger Guds Ord: ”Thi lovløshedens hemmelighed er allerede i virksomhed” (2.Thess.2:7).

*

Disse ord har apostelen Paulus skrevet for et par tusinde år siden, og efter at de først blev nedskrevet, har de haft en skjult gerning gående i den ene generation efter den anden.

I dag er denne onde kraft, som han taler om, nået frem til målet, og vil som en usynlig gift blive sprøjtet ind i verdens millionbefolkning. Som en ’hjælpende og helbredende vaccine’ er den blevet tilbudt alle mennesker, og fordi letsindigheden har bredt sig, ’har Gud sendt over dem en vildførende magt, så de har troet på løgnen’ (v.11).

Og de enfoldige menneskebørn stiller nu op til en injektion af en vaccine, som allerede har bevist dødelige faremomenter (der ikke kan diskuteres) men som nu må analyseres som et varsel, om den foruroligende ’virksomhed’, der ligger skjult i det lille stik i armen.

*

Den hemmelighed, der omhyggeligt skjuler sig bag den kriminelle lovløshed, som langsomt men sikkert skal forberede antikrists komme, har nemlig materialiseret sig, og er blevet en vaccine, der angiveligt skal beskytte menneskeheden mod de plager, Gud sender over jorden.

I stedet for at omvende sig hvad der (som plagerne i Egypten på Moses tid) var formålet med hver enkelt af de ti overnaturlige katastrofer – lader menneskenes børn sig vaccinere. De får udleveret et ’coronapas’ som en dokumentation for, at de ikke kan smitte andre mennesker, og som derfor giver dem adgang til arbejdsmarkedet, restaurationer og rejser i udlandet samt identificerer dem som ’gode borgere’ i modsætning til ’de dårlige borgere’, som ikke beviser samfundssind og tager imod den beskyttende vaccine. Stolt (proud) tager borgerne imod det ’gode tilbud’.

”Mindes I ikke, at jeg sagde dette til jer, allerede dengang jeg var hos jer,” siger Paulus (2.Thess.2:5) og gør det hermed klart, at siden det første århundrede, har Jesu disciple været advaret mod dette fænomen.

Det er ikke en ny fare, som truer menneskeheden! Det er den gamle bedrager, som er på spil. Verdensforføreren er atter på banen! Hans sigte er nu globalt. Alle mennesker skal have den onde indsprøjtning.

*

I slægtled efter slægtled har profeterne og Kristi forkyndere talt til Guds folk om, ’at de ikke straks skal lade sig bringe fra besindelsen’ (v.2).

”I skal ikke lade jer skræmme hverken ved nogen ånd, noget ord eller noget brev, der forgives at være fra os, som om Herrens dag var lige forestående” (v.2).

Det vil sige, at Guds folk skal slå koldt vand i blodet ’og ikke lade sig vildføre på nogen måde’ (v.3) – og én af vildførelsens mange aspekter er den overtalelse, der for tiden finder sted, når myndighederne sætter en annonce-kampagne i gang for at få den unge generation til at lade sig vaccinere.

”Tag chancen og lad dig vaccinere,” hedder det i en avisreklame, som henvender sig til danske teenagere.

Det vil med andre ord sige, at de unge skal ophøre med de mange overvejelser! De skal ’tage chancen’ og (med livet som indsats) slutte sig til ’de gode borgere’, som vælger at være ’smittefri’.

Det er nu den yngre generation, som står for tur. Sprøjterne gøres klar. Nu skal ungdommen og de mindre børn massevaccineres.

Hvem fortæller disse unge, at de er ofre for en indflydelse, der beskrives i Ny Testamente som et fænomen, der i mangt og meget ligner en undergangens kædereaktion. De skal medicinsk indpodes med følgende mærkbare indflydelser:

VACCINENS UHYGGELIGE INGREDIENSER

Vaccinen indeholder 6 forskellige ingredienser, som ikke er synlige og derfor ikke kan måles og vejes! De forbliver udenfor mikroskopernes synsfelt men hører til de tungeste frafalds- og affaldsprodukter, som findes. De indeholder et åndeligt giftstof, som vil manifestere sig bl.a. i en verdensomfattende ulydighed mod forældre. ”Børn skal sætte sig op mod forældre og slå dem ihjel (Matt.10:21).” Dette kan kun opnås ved en seksfoldig indsprøjtning af en ånd, der giver kuldegysninger. Injektionen må ramme den generation, som er under forførelsens klimaks.

1. Den indledende ingrediens ligger i benævnelsen: ’Først må jo frafaldet komme’ og deri skjuler sig en fristelse til letsindigt at følge fornægtelsens ånd (2.Thess.2:3).

Det er ikke længere et enkelt menneskes frafald fra troen, som der her er tale om. Det er et helt samfunds frafald fra den sunde lære. Som et rusmiddel, der injekteres, forfører det en hel generation.

2. Samtidig indeholder vaccinen (uanset hvilket medicinalfirma, der står bag) en første manifestation af ’lovløshedens menneske’. Herefter vil denne medicinske indflydelse vise sig i folkemassen og folkekarakteren, idet den nye type personlighed (den lovløse) vil åbenbare sig: ’Kærligheden vil blive kold hos de fleste’ (Matt.24:12).En dyrisk, iskold kynisme vil brede sig.

Dette begrundes netop ved, at ’lovløsheden tager overhånd’ (v.12)… (det vil sige, at den breder sig i takt med vaccinens udbredelse, og dens negative, medicinske ’impact’ i folkekarakteren).

3. En tredje følge af den massive ’folke-indsprøjtning’ vil være en udkrystallisering af det generelle begreb: ’lovløshedens menneske’.

Ret hurtigt vil ’maskerne falde’, og ud af folket (som nu klart lader komme til syne: ’Lovløshedens personificering’), træder en figur, som er ventet og frygtet! Han er syv gange værre end Hitler og syv gange værre end Stalin. Han er åbenbarelsen af alt, hvad der er ondt og lovløst og kaldes i skrifterne for ’fortabelsens søn’.

Dette sker ved myndighedernes propaganda, som fremmes medicinsk ved masseinjektioner – og som nu står over for vaccineringen af teenagere og mindreårige.

Hvad der er sket med vaccineringen af hele folket, har indtil nu kun været en forberedelse til det egentlige. Nu står de unge for tur – og de har længe været på djævelens program.

4. Et af de mest tungtvejende stoffer, som er inkluderet i den medicinske påvirkning af mennesket, er et indædt og hadefuldt oprør mod Gud og mod Kristi Kirke.

Dette menneskefjendske og gudsfjendske stof ’sætter den enkelte op imod – og ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom’ (v.4).

Det rejser sig ikke kun i menneskene, som en stolthed (pride), der nedgør Gud, men det ophøjer sig også over Hans Helligdom. Det vil i yderste forstand sige: ’Templet i Jerusalem’ – og i den mest umiddelbare forståelse: Kristi Kirke!

… og en vældig engel tog en sten af størrelse som en stor møllesten (sammenlign med teksten i Matt.18:6) – og kastede den i havet og sagde: ”Således skal det gå Babylon – og i den by fandtes blod af profeter og hellige og alle dem, som blev myrdet på jorden (Åb.18:21+24).”

5. Den medicinsk underbyggede propaganda vil nå sit klimaks, når Guds fjender tramper ind i Hans helligdom. ”Når I kommer for at stedes for mit åsyn; hvem kræver da af jer, at min forgård trampes ned?” (Es.1:12) Støvletramps uhyggelige rytme fremmes medicinsk. Covid-vaccinen er ved at finde den generation, som skal trampe. Den skal lære at slå ihjel. ”Mange profeter og hellige skal myrdes.”

Ideologien, som fører til dette fjendskab og had mod Herrens helligdom, ender med ikke at ville acceptere, at det kun er Guds folk, som har adgang (i Jesus Kristus) til det allerhelligste i Guds tempel’ (2.Thess.2:4).

”Hvem er disse mennesker, som vover sig ind i Guds hellige nærhed?” spørger vi.

”Det er dem, om hvilke ordsproget træffende siger: ’Hunden vender sig om til sit eget spy’ og ’den vaskede so vælter sig atter i sølen’ (2.Pet.2:22). I deres utugt og urenhed begår de den største helligbrøde.

6. Det sidste skridt, som vaccinen (der arbejder i en gentagelse) fører med sig, ligger i det vanvid, hvor mennesket (under indflydelse af stoffer) glemmer at det er støv. Storhedsvanviddet giver sig udtryk i den fordrejning, at menneskebørnene tror, at de er guder.

Lovløshedens menneske, fortabelsens søn, tager skridtet fuldt ud, og ’udgiver sig selv for at være Gud’ (2.Thess.2:4).

Det er det sidste bedrag, som han fører med sig, thi ’ham skal Herren Jesus dræbe med et åndepust af sin mund’ (v.8).

FOR REGERINGEN ER DET DEN RENE GALSKAB

Når dette er skrevet, er der nu kun at tilføje, at de fleste mennesker vil forkaste en sådan tanke (at massevaccinationen af menneskebørnene kan have et åndeligt sigte). Men Skriften siger: ”Et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der stammer fra Guds Ånd” (1.Kor.2:14).

Det er helt imod det naturvidenskabelige menneskesyn at have den opfattelse, at myndighederne arbejder med et åndeligt vaccine-giftstof. Regeringen kan under ingen omstændigheder godtage det. ”Det er for politikerne den rene galskab! De kan ikke (med deres bedste indstilling) begribe en sådan tale (at vaccination af hele klodens befolkning er drevet af en åndelig magt). ”Det må nemlig bedømmes åndeligt’ (v.4).

Derfor er disse linjer ikke bestemt for ’det sjælelige menneske’. ”Nej, vi taler her Guds visdom, som er hemmelig og skjult.” Det er en visdom, som Gud har forudbestemt før verdensløbets begyndelse, og den har kun dette ene formål: At føre de troende til herlighed’ (1.Kor.2:7).

*

Regeringer og statsmænd er fornærmet over, at de med deres argumenter (som bygger på en videnskabelig verdensopfattelse) ikke kan finde gehør os de troende.

Men Skriften har på forhånd udelukket deres meninger og opfattelser; de har på forhånd ’sat Gud på et sidespor’, og vil ikke godtage, at ’Skaberens visdom på nogen måde tages med på råd’.

Den Guds visdom ’har ingen af denne verdens herskere kendt’, siger apostelen Paulus, idet han tilføjer: ”Hvis de havde kendt den, ville de ikke have korsfæstet herlighedens Herre” (v.8).

Hvor skal så en arme synder henvende sig for at få hjælp i denne situation (spørger vi) – og hvor skal de stakkels troende søge hen for at få tilgivelse og finde nåde, hvis de er blevet bedraget.

Skriften siger: ”Os har Gud åbenbaret det ved Ånden (v.10)” – og med ’os’, menes Guds kirke, som består af oprigtigt troende mennesker, der har ’ladet sig frelse fra denne vanartede (perverse) slægt’ (Ap.G.2:40).

”Ånden ransager jo alt,” tilføjer apostelen, ”endog Guds dybder (v.10) – og han fastslår dermed, at det overfladiske letsind ikke har en chance for at blive reddet!

”Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi kan lære at kende, hvad Gud i sin nåde har skænket os,” slutter Paulus og konkluderer: ”Derom taler vi ikke med ord, lærte af menneskelig visdom, men med ord, lærte af Ånden, idet vi tolker åndelige ting for åndelige mennesker” (v.12).

EN NY GENERATIONS RADIKALISME

Den Gud, som grundloven i Danmark bekender sig til, er ifølge den evangelisk-lutherske lære den treenige Gud. Derfor hedder det i en nytestamentlig hilsen: 1. Herren Jesu Kristi nåde, 2. Guds vor Faders kærlighed og 3. Helligåndens samfund være med jer alle! (2.Kor.13:13)

Jøderne hilser hinanden med ordene: ”Hør Israel 1. Herren, 2. vor Gud, 3. Herren er én” (5.Mose 6:4) – og Jesus kalder dette for ’det første bud i loven’ (Mark.12:29). Han er og forbliver den eneste, sande Gud i modsætning til alle løgneguderne og afguderne og de falske guder – og derfor lovpriser apostelen Paulus Jesus med ordene: ”Men evighedernes konge, den uforkrænkelige, usynlige, eneste Gud være ære og pris i evighedernes evigheder! Amen (1.Tim.1:17).”

*

Det er således nødvendigt, at en ny generation river sig løs fra fædrenes overtrædelser. Om disse siger nemlig Helligånden: ”De ringeagted’ Herrens lov og holdt sig ej til Hans bud, ledet vild af deres løgneguder til hvilke deres fædre holdt sig (Amos 2:4).”

”Thi man fortæller selv om os,” skriver apostelen, ”hvilken indgang vi fandt hos jer, og hvordan I vendte om til Gud fra afguderne for at tjene den levende og sande Gud (1.Thess.1:9).”

Den åndelige vækkelse, som vi håber og venter på, vil nemlig føre med sig en radikal omvendelse, så at megen religiøs aktivitet vil blive ’kastet bort’. De, der vil tjene den levende og sande Gud, må nødvendigvis først kassere alt det tomme og indholdsløse, som hidtil har holdt dem fangen i de falske guders fangenet. Det vil sige, at de vil melde sig ud af modsigelsernes fællesskab. Lad mig forklare:

MODSIGELSENS ÅRHUNDREDE

”Uimodsigeligt er denne gudsfrygtens hemmelighed stor (1.Tim.3:16).”

Det er en hemmelighed, som ikke kan modsiges! Djævelen er klar over, at om dette punkt vil den ganske sag dreje sig, og han har mobiliseret hele helvedes hær, for at slå denne sandhed til jorden.

Derfor vaktes i Jerusalem Ånden i en gudfrygtig mands hjerte, og han (Simeon) blev tilskyndet af Herren til at tage imod et fattigt forældrepar, som ville have deres barn fremstillet for Gud. Han tog den lille dreng i sine arme, og sagde: ”Se, det barn er sat til fald og oprejsning for mange i Israel, og til et tegn, som skal modsiges (Luk.2:34).”

*

Siden er modsigelsen ikke ophørt! Den er vokset med tiden, indtil det punkt, hvor man i mange landes parlamenter hører om nedgørende tale og respektløs modsigelse af evangeliet. Vi er i dag nået frem til ’modsigelsens århundrede’, hvor Herren taler til sit blodkøbte folk med ordene: ”Læg jer på sinde, at I ikke forud skal grunde over, hvordan I skal forsvare jer. Thi jeg vil give jer mund og mæle og en visdom, som ingen af jeres modstandere skal kunne modstå eller modsige (Luk.21:14-15).”

*

’Apostlenes Gerninger’ fortæller om Paulus og Barnabas, der i Antiokia ’samlede hele byen for at høre Guds ord. Men da deres modstandere ’så skarerne, blev de fulde af skinsyge og modsagde og spottede det som Paulus talte’ (Ap.G.13:45).

Da Moses løftede en kobberslange op i ørkenen og sagde: ’Enhver slangebid, der ser hen til dette ophøjede billede, skal leve’ – der oplevede man, ’at enhver, der så hen på kobberslangen beholdt livet’ (4.Mose 21:9). Således skal enhver, der ser hen til Jesus, bevares fra den dødelige gift, som ligger i vaccinen (vers 9 + Johs.3:14-16).

Om på kort tid vil det blive påbudt at tvangsvaccinere folk. Hver blandt dem, ’som holder igen’ på denne udvikling (2.Thess.2:6-7).

Som dagene går, og tiden for Herrens komme nærmer sig, vil det vise sig, at ’denne gudsfrygtens hemmelighed er uimodsigelig stor’. Det vil sige, at ingen helvedskræfter kan komme den til livs. Den sejrer overalt. Hvor mennesker ikke blot ’tror på Gud’ – men frygter Ham og er parate til at adlyde ham – dér vil evangeliet gå sin sejrsgang, og lovsangen skal stige fra skarerne, der har stillet sig til rådighed for forkyndelsen af Det gode Budskab om Jesus.

Læs under www.godcast.dk nyt fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’DEN HEMMELIGE VEJ’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 09.07.2021

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *