SAMFUNDSSIND I HØJSÆDET

Fredag d. 23. juli kl. 21:58 døde Gisèles bror, Jean Claude, på hospitalet ’Yves Le Foll’ i St. Brieuc. Bretagne, Frankrig. På præcis dette tidspunkt drog han ’et lettelsens suk’, kun 64 år gammel, og hans ånd var ikke mere. Han er nu i ’Herrens Hus’, hvor han skal bo gennem lange tider (Salme 23:6).

Præcis 24 timer forinden var vi – Gisèle og jeg – startet fra Horsens i Danmark. Vi nåede i tide til hospitalet i Bretagne, hvor Gisèle i en halv time talte til Jean Claude, som lå stille og lyttede. Han var endnu ikke vågnet efter et fald uden for sit hus i Quéré. (Men det er en kendt sag, at hørelsen er det sidste, som forsvinder for folk i coma).

*

Under tårer mindede hun ham om, at han som 12årig havde givet sit liv til Jesus. Hun citerede for ham hele Salme 23, som består af seks vers, som hun kan uden ad – og dvælede ved ordene: ”Skal jeg end vandre i dødsskyggens dal, jeg frygter ej ondt, thi du er med mig…” (v.4)

Da hun holdt inde var der et par minutters stilhed. Så drog Jean Claude ’et lettelsens suk’ – og han var ikke mere…

*

Dagene er siden gået med en smuk begravelse på familiegravstedet i Pordic, hvor jeg talte på fransk over ordet fra Ny Testamente: ”Jesus sagde: Jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Enhver, som lever og tror på mig, skal leve, om han end dør (Johs.11:25-26).”

Det har være nødvendigt, at vi forblev i Frankrig indtil ’nogle terminer’ blev afsluttet… blandt andet Notar-beslutningen vedrørende det lille hus, som er Gisèles barndomshjem, og Marcelles (Gisèles søsters) hidtidige beboelse.

Vanskelige tider er for hånden. Den franske præsident, Emmanuel Macrons, despotiske bestemmelser vedrørende de borgere, som er skeptiske i spørgsmålet om vaccinering, lader forstå, at forfølgelse af de troende borgere er inden for rækkevidde.

Frygt ikke for dem, som dræber legemet, men ikke kan dræbe sjælen,” siger Jesus idet Han tilføjer: ”Frygt snarere for Ham (Herren) som kan ødelægge både sjæl og legeme i helvede (Matt.10:28 og Jakob 4:12).

VACCINEPAS INDFØRES MED HÅRD HÅND I FRANKRIG

Der bliver nu sat hårdt ind mod ’vaccinepas’ i Frankrig. Politiet går massivt til værks mod ’oprør af enhver art’. Bøder og arrestationer hører med til dagens orden.

Ikke mindst de troende borgere står over for en udfordring. Dens samvittighedsspørgsmål er ikke længere gældende. Når de hævder, at vaccinepasset er en forløber til ’dyrets mærke’, ler de verdslige myndigheder højt og kalder dem ’fanatikere’. Deres tro, som er baseret på Bibelens vidnesbyrd, regnes for en ’konspirationsteori’. Apostlen Johannes’ syner i den sidste bog i Bibelen, Åbenbaringsbogen, og Daniels profetier som Jesus henviser til i Matt.24:15) fejes af bordet som ’vanvid’, der ikke bør tages alvorligt. Præsidenten, Emmanuel Macrons ord er gældende lov.

Overalt vil vi sætte samfundssindet i højsædet, så restriktionerne kun rammer dem, der ikke er vaccineret – sådan lød præsident Emmanuel Macrons trussel mandag d. 12. juli på Fransk TV.

Næsten samtidig var premierminister, Kyriakos Mitsotakis, på skærmen i Græsk TV, hvor han udtalte: ”Vi vil ikke lukke hele landet ned på grund af holdningen blandt nogle få.”

”Alle demokratier står overfor det problem, at 90 % af befolkningen skal immuniseres for at nå flokimmunitet,” udtaler professor Antoine Flahault i Geneve. ”Tvangsvaccination er et middel til at nå dette mål.”

OPRØRET BREDER SIG

Den franske revolution havde mange generelle årsager – men den 14. juli 1789 blev det manifesteret, at det var folkets opstand mod alt det totalitære, som sagen drejede sig om. Den dag angreb folkeskaren Bastillen, det gamle, middelalderfængsel i Østparis, hvor kongens fanger sad indespærret.

Bastille-fængslet blev opfattet som symbol på kongemagtens undertrykkelse af folket! Det var et politisk fængsel under Kardinal Richelieu (1585-1642) – et sted, hvor statens fjender forsvandt sporløst. Her sad mange protestanter, som kongen ikke syntes om…

Den 14. juli 1789 havde vreden i Paris nået kogepunktet. Det berygtede fængsel blev stormet. Vagterne blev slået ihjel, og fangerne sat fri.

Bastillens kommandant, Bernard de Launay, rådede kun over ca. 100 mand – men den angribende folkemængde var tre gange større.

Oprørerne bestod af en blandet skare af borgere, deriblandt en gruppe desertører under ledelse af løjtnant Elie, og de havde fået fat på fire kanoner.

Under stormen på bastillen blev adskillige officerer og soldater hugget ned, og de Launay, kommandanten, blev ført til rådhuset, hvor han blev dræbt. Hans hoved blev skåret af og sat på en stage, der blev båret gennem Paris’ gader.

*

Stormen på Bastillen er noget, som den franske befolkning har lagt stor vægt på – og det har derfor vakt harme, at det netop er den 14. juli, at præsident Emmanuel Macron har valgt

til fremlæggelse af sit program om tvangsvaccination og indførelse af sundhedspas med øgede restriktioner.

Kort efter stormen på Bastillen blev det forhadte fængsel revet ned. Stedet (i dag kendt som Bastillepladsen) blev siden et samlingspunkt for fejring af borgernes frihed for statsmagtens tvang. I 1840 blev der på Bastillepladsen opstillet en mindesøjle for revolutionens ofre. ”Den søjle har præsidenten nedgjort med sin lov om tvangsvaccinationen,” hævdes det.

FRANKRIG TVANGSVACCINERER

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har mandag d. 12. juli begyndt sin kampagne for at blive genvalgt som præsident til næste år. Han har annonceret de nye sanitære restriktioner, som han vil indføre i kampen mod Covid-19 varianten, Delta.

Han vil kæmpe for indførelsen af TVANGSVACCINATION og udvidede restriktioner i Corona-passet.

Tvangsvaccination er allerede blevet indført for sygeplejersker og samtlige ansatte på Frankrigs sygehuse. Deadline for at blive vaccineret er 15. september. Efter denne dato indføres kontrol og sanktioner.

Den 21. juli trådte ’det sanitære pas’ i kraft – og det bliver påbudt alle franskmænd, som er over 12 år, at kunne fremvise et sådan pas. Passet skal forevises i alle cafeer, restauranter, salgscentre og supermarkeder – ligesom det er adgangen til fly, tog og busser og medicinske centre.

KONTROL

”Tvangsvaccination er den eneste måde, vi kan opnå kontrollen, hvad angår vor bestemmelse som nation,” hævder den franske præsident. ”Det er den eneste måde, vi kan opnå kontrollen med vore liv som borgere. Det er den eneste måde, vi kan opnå at få kontrol over vor personlige skæbne, vor profession, vore familier og vor tilværelse.”

”Det er vor plan at bygge et Frankrig, så at vort land i 2030 kan fremstå som ’morgendagens mestre i Europa…” slutter præsidenten.

*

Der er nu røster, som hæver sig og erklærer, at præsidenten tegner et billede af Frankrig ’som et samfund, der er under overvågningskontrol, og som er styret af en generel diskrimination’. (I skrivende stund er 200.000 franskmænd på gaden i oprør mod præsidenten).

Danmark bereder sig til at følge den franske præsidents eksempel, men også herhjemme er der røster, som tager ’oprørets parti’.

Søren Riis Paludan, der er professor på institut for biomedicin på Aarhus Universitet udtaler, at ’vi skal lære at leve med corona-virus, ligesom vi gør det med influenza’.

”Den forsvinder ikke, og vi vil blive ved med at have eksempler på små udbrud de næste ti år. Vi kan ikke fortsætte med den restriktive tilgang, hvor vi lukker skoler, fordi vi dybest set forsøger at holde virus helt nede,” siger Søren Riis Paludan til Berlingske.

KUN VACCINEREDE KUNDER HAR ADGANG

Den australske regering har sendt meddelelser ud til alle landets supermarkeder, at fra mandag d. 12.juli vil det blive pålagt alle salgssteder, at opsætte en scanner, som tjekker, at kun ’vaccinerede kunder’ kan købe her.

1. Skiltet med påbuddet om tvungent forevisning af ’vaccinepas’ gælder i første omgang alle supermarkeder.

2. Dernæst alle individuelle, butikker og ’shopping-centre’ i de store markeder.

3. Man skal vise sit pas ved specielt dertil indrettede kode-centre

4. Koden skal fremvises ved fysiske træningscentre

5. alle kontorer, som er tilknyttet indkøbscenteret

6. alle varehuse og produktionssteder

7. alle skoler, inkluderet lærersstaben og besøgende (forældre) – undtaget eleverne

8. Alle universiteter og højere læreanstalter

*

Til september bliver børn og unge i visse områder af Kina nægtet at komme tilbage i skole, hvis ikke hele familien er færdigvaccineret. Det skriver BBC.

Tiltaget kommer som et forsøg på at nå Kinas mål at have 64 % af befolkningen vaccineret ved årets udgang. Sundhedsmyndighederne har ikke oplyst, hvor mange mennesker, der er vaccineret på nuværende tidspunkt.

”De borgere, som endnu ikke er vaccineret,” skriver redaktøren for Guangxi-provinsens pressemeddelelser,” skal skynde sig at få det lille stik og dermed forhindre, at deres børn bliver udelukket fra efterårets semester i uddannelsessektoren.

En begyndende protest har været at spore: ”Først har man sagt, at vaccinere ’var frivilligt’, – siden bliver vi forelagt ’tvangsforanstaltninger’, skriver en person på en mikroblogging platform i Weibo.

FEM AFGØRENDE SPØRGSMÅL

Udviklingen på det internationale plan retfærdiggør 5 spørgsmål, som den kristne borger i Danmark stiller de styrende:

1. Er den statsmagt ikke en fjende af Gud, som befordrer det daglige drab på hundredvis af ufødte.

2. Er de styrende ikke at betragte som en fjendsk ’værnemagt’, når de anser det menneskelige legeme for en ’simpel blodmasse’, man blot kan fjerne.

3. Er de danske politikere ikke svorne modstandere af det grundlovsbefæstede, kristne menneskesyn, når de fremmer tanken om tvangsvaccination og dermed ringeagter den grundlovsgaranti, der beskytter borgeren mod statens frihedsberøvelse

4. Er Covid-19 sagen ikke ved at nå sit klimaks, når politiet får ret til at fastholde en dansk borger, for – imod hans vilje – at tvangsvaccinere ham (eller hende), og dermed umyndiggøre vedkommende i alle samfundsanliggender, der har med selvbestemmelsesret at gøre

5. Er vaccinemagten blevet en forræderisk værnemagt?

*

For at kunne svare på disse fem spørgsmål er følgende skriftafsnit værd at overveje:

”Alt er mig tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget få magt over mig (1.Kor.6:12).”

Dette er frihedsbrevet, som er tilskrevet enhver kristen. Det samstemmer med ordene i den danske grundlov: ”Den personlige frihed er ukrænkelig.” Ingen dansk borger kan… underkastes nogen form for frihedsberøvelse” (§ 71, stk.1).

Stående overfor begrebet ’vaccine-tvang’ gælder det nu mere end alt andet, at de kristne borgere står fast på frihedsløftet: ”Jeg skal ikke lade noget få magt over mig!” – ”Alt er mig tilladt – men jeg vil ikke underkaste mig nogen form for tvang. Jeg er fri til at handle og vælge som jeg vil – men jeg vil ikke lade mig undertvinge af nogen statsbefaling.

*

Paulus bevæger sig derefter i sine forklaringer om den vidtgående frihed (som den enkelte nyder i troen på og livet med Kristus) ind på ’de tusind spiseregler’, som er pålagt en jøde. Her gør han kort proces og skriver: ”Maden er til maven, og maven til maden, og begge dele vil Gud lade forgå (v.13).” Med andre ord: ”Man kan ikke spise sig (eller undlade at spise sig) ind i Guds Rige.

Gud har gjort alle ting vel, og vi er skabt funktionsdygtige, således at forstå, at maven ikke er bestemt til indtagelse af gift, og gift er ikke bestemt for den menneskelige mave – og holder vi os til denne enkle regel, så skal Gud lade begge ting forgå, når tiden dertil er inde.

(Den menneskelige historie fortæller imidlertid, at mennesket har tilladt sig selv at indtage mange ting, som ikke er gavnlige.

Det drejer sig om nydelsesmidler, som ikke ligefrem fremmer sundheden – ja, enkelte ting er endog direkte dræbende; de får magt over mennesker og slår dem ihjel.)

FJENDER AF DET NATURLIGE

Efter at have slået disse ting fast, går apostlen i sin belæring videre og siger: ”Legemet er ikke til utugt. Legemet er til for Herren og Herren for legemet (v.13).”

Dette (legemet er ikke bestemt til prostitution) kommer især til syne ved den ’unaturlige utugt’, som er homoseksualitet. Alt er her naturstridigt og imod den biologiske forståelse af mennesket – ja, den form for utugt er (bogstaveligt forstået) gold og frugtesløst og er en synd mod Guds skaberorden.

*

”Legemet er ikke bestemt for utugt,” hedder det (v.13). Dermed menes, at det ikke er skabt til nogen form for prostitution.

Det menneskelige legeme er forunderligt skabt. Kong David synger:

Thi du har dannet mine nyrer, vævet mig i moders liv. Jeg vil takke dig, fordi jeg er underfuldt skabt” (Salme 139:13-14).

David fortsætter, og han ser nu skabelsen af det menneskelige legeme i et dybere perspektiv:

min ben var ikke skjult for dig, da jeg blev skabt i løndom, virket i jordens dyb; som foster så dine øjne mig, i din bog var de alle skrevet – dagene var bestemt, før en eneste af dem var kommet (v.15-16).”

David slutter, og hans konklusion er voldsom! Han vender sig til de styrende (i sin lovsang til Gud) og siger:

Hvor kostelige er dine tanker mig, Gud, hvor stor er dog deres sum

– ville du dog dræbe de gudløse, Gud, måtte blodets mænd vige fra mig

– de, som taler på skrømt og sværger falsk ved dit navn (Salme 139:17-20).”

Og så aflægger Kong David sin bekendelse, som fuldt ud erklærer sig som fjende af den humanistiske tankegang, der står bag det homoseksuelle etablissement, som styrer dagens orden med tvang og repressalier og arrestationer af enhver fribåren sjæl, der modsætter sig dens dominans. David skriver:

Jeg hader jo dem, der hader dig, Herre, og VÆMMES ved dem, der står dig imod. Med et fuldt had hader jeg dem – de er også mine fjender (v.21-22).”

*

”Ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds Ånd bor i jer (1.Kor.3:16).”

Det er tydeligt, at apostlens ord bærer en formaning med sig.

Han antyder, at de kristne, som han henvender sig til, slet ikke er klar over, at de er ’en bolig for Guds Ånd’ (v.16). De opfører sig, som om de ikke skænker det en tanke, at Gud betragter deres legemer som hellige templer – og at Han derfor har taget bolig deri. ”Ved I ikke, at Guds Ånd bor i jer,” siger apostlen.

Paulus forfølger denne forunderlige tanke nogle kapitler senere, idet han skriver: ”Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fået fra Gud, og at I ikke tilhører jer selv (1.Kor.6:19).”

Det sidste (tilhørsforholdet) angiver den legalitet, som nogle borgere samvittighedsmæssigt er bundet til, og som forbyder dem at lade sig vaccinere uden at være overbeviste om, at det er Guds vilje.

LÆREN OM SLANGEBIDDET

Hvorledes skal vi modsætte os at blive tvangsvaccineret? Hvor langt kan vi gå i oprøret mod ’det lille stik i armen’? Hvad tillader Gud med hensyn til ’at sætte sig til modværge’? Hvilket valg har vi i tilfældet, hvor vi skal vise ’civil ulydighed’?

Ifølge Den Augsburgske Bekendelse (artikel 16:3) ’er det nødvendigt, at kristne adlyder deres øvrighed og dens love, med mindre den befaler dem at synde (nisi cumiubent peccare). ’Da bør de adlyde Gud mere end mennesker’ (Ap.G. 5:29).

Hvad angår spørgsmålet om tvangsvaccination, er det værd at bemærke, at den 18. artikel (som taler om menneskets frie vilje) lærer, ’at den menneskelige vilje har en vis frihed til at udøve borgerlig retfærdighed til at foretage et valg vedrørende de ting, der er underkastet fornuften’.

*

”Legemet er bestemt for Herren,” hedder det i vers 13, hvorefter det tilføjes: ”og Herren for legemet.” Dette har en dybere betydning.

”Derfor siger Han, erklærer Hebræerbrevets forfatter, ”da han træder ind i verden: ’… se, jeg er kommen (i bogrullen er der skrevet om mig) for at gøre din vilje, min Gud (Hebr.10:5-7).”

”ET LEGEME BEREDTE DU MIG (v.5).”

Dette legeme (Jesu Legeme) er en ’ny og levende vej’, som er skænket de troende. Hans jordiske legeme (10:7) sammenlignes med forhænget i templet – og vort jordiske legeme sammenlignes med selve Templet.

Den, der ødelægger dette legeme (f.eks. med vaccinationer, med en vaccine, som er ukendt) ødelægger dermed Guds plan med legemet, og kan pådrage sig Herrens mishag (1.Kor.3:16-17).

*

Hvis nogen har ladet sig bedrage, og er blevet vaccineret, men nu indser deres fejltagelse, kan de søge trøst i beretningen om ’slangebiddet’ i 4. Mose 21:6. Skriften fortæller ”Da lavede Moses en kobberslange og enhver, der så hen på kobberslangen, når en slange havde bidt ham, beholdt livet.”

”Ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan må Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i Ham (Johs.3:14-15).”

Personligt vil jeg ikke lade mig vaccinere. I tilfælde af tvangsvaccination, vil jeg sætte mig til modværge. De, som gennemfører ’vaccination med vold, bryder Guds lov og frihedsbestemmelsen i vor grundlov og vil på et senere tidspunkt blive draget til ansvar herfor.

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’DET SIDSTE TEGN (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 20.08.2021

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *