DE STORE LADER DEM FØLE DERES MAGT

Et interview er forekommet med Miss Harley Hodgson på UnHerd TV-kanal, tirsdag, d. 7. dec. 2021.

Det fortæller situationen i Australien, som den nu har udviklet sig med oprettelsen af karantænelejre – hvoraf der i øjeblikket findes 2, som hver kan rumme ca. 2000 mennesker. Den tredje er under opførelse.

Miss Hodgson beretter, hvorledes hun pludselig – uden valgmulighed – blev bragt til en sådan lejr med fare for at blive idømt en bøde på 5000 dollar, hvis hun ikke adlød.

Her blev hun spærret inde i 14 dage – i et værelse, på nogle få kvadratmeter, med ét måltid mad om dagen og uden at kunne få tilkaldt en sagfører. Hun levede under en daglig trussel, at hendes ophold i lejren kunne blive forlænget. Hun blev testet 3 gange for Covid-19, men testen viste, at hun ikke var smittet!

Hun fortæller, at det var lykkedes tre medfanger at undslippe – og at disse nu blev eftersøgt i hele landet.

Karantænelejren hedder Howard Spring. De uvaccinerede ’fanger’ behandles som ’prisoner’, der kun har et meget lille areal at bevæge sig på. Det blev klart for hende, at hun var anbragt i den lejr som ’en straffeforanstaltning’, og at den metode fra nu af skal anvendes overfor borgere, som myndighederne har vanskeligheder med (fordi de ikke med det samme ’makker ret’ overfor statens restriktioner).

Der ligger allerede en karantænelejr klar i skuffen, fortalte direktør i sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, i februar 2020. I Tyskland blev de smittede anbragt på en flyvestation nær Stuttgart. I Frankrig var de indlogeret på et ferieresort ved Middelhavskysten og i Storbritannien var de indlagt på et hospital i det nordlige England.

”Her i Danmark tænker vi at anvende en nedlagt sygehusbygning eller en kaserne,” fortæller Brostrøm i februar 2020 i talkshowet ’Lippert på TV2 news’.

Ny Testamente opfordrer til civil ulydighed, hvis sådanne ’kz-lejre’ begynder at anes i det danske landskab.

Jesus kaldte disciplene til sig og sagde: ”I ved, at folkenes fyrster er strenge herrer over dem, og de store lader dem føle deres magt. Således skal det ikke være… (Matt.20:25-26).”

I det følgende vil jeg give eksempler på, at vi lever i en tid, hvor ’de store lader folket føle deres magt…’

FINSK BIBELTRO PRÆST SLÆBES FOR DOMSTOL

Den 24. januar stiller den finske, lutherske præst, Juhana Pohjola, (49) i retten anklaget for at have prædiket ’i overensstemmelse med et 1000 årigt dogme’, og samtidig med ham fremstilles et medlem af det finske parlament, Paivi Rasanen, der er anklaget for ’den samme overtrædelse’ (d.v.s. ’frihed til at ytre sig’, trosfrihed, og ’retten til at offentliggøre bibelvers).

Begge står til 2 års fængsel.

Paivi Rasanen har noteret sig, at ifølge politiets forhør, er enhver offentliggørelse af visse bibelord at betragte som en hadforbrydelse. ”Det er kun et totalitært system, der forfølger folk, som har et andet synspunkt end regeringens,” siger hun.

Menneskeretsadvokaten, Paul Coleman, udtaler, at retssagen mod de to sagsøgte er at ligne med ’kanariefuglen i en kulmine, der advarer mod den dødbringende gas’. ”Regeringens love mod ’hate-speech’ eksisterer i dag i alle europæiske lande, og kan tages frem når som helst. Det er en ’sovende lovgivning’ og det er vigtigt, at den møder en voksende og begrundet modstand.

Rasanen og Poljola er anklaget for at have offentliggjort et 24 siders skrift i 2004 (for 18 år siden) som forklarer den grundlæggende teologi bag ’sex og ægteskab’. Den finske anklager argumenterede for, at den århundrede gamle lære om ’sex’ opfordrer til had og udsætter regerings-beskyttede grupper i samfundet for forfølgelse.

Rasanen holder imidlertid fast ved, at statens tolkning af finske lov gør offentliggørelsen af Bibelen til en hadforbrydelse.

Hun siger: ”Det er umuligt for mig at erklære, at det klassiske, teologiske syn på visse doktrinære spørgsmål, som hører til flertallet af trossamfundenes lære, skal dømmes som en illegal forseelse.”

”Eftersom vi lever i et demokratisk samfund, må det være muligt at ytre sin overbevisning.”

STATEN FRAKENDER SIG ’DEN SUNDE LÆRE’

Finlands statskirke begyndte åbenlyst at vige fra den lutherske teologi – som det er tilfældet i Danmark – under den globale, seksuelle revolution i 1960’erne. Kristne, som følte sig udelukket og fremmede i den almindelige folkekirke, søgte sammen med pastorer, som den nu anklagede Pohjola.

Resultatet var, at menigheden, hvor Pohjola prædikede, voksede – og i 2013 var der 25 menigheder, som slog sig sammen i Den Finske Evangelisk-Lutherske Diocese. I dag tæller denne gren af kirken 45 menigheder, og 65 præster er under stadig uddannelse. Pohjola modtog en æresmedalje i 2009 for at have ’trådt frimodigt op mod evangeliets fjender’. I dag står denne præst anklaget for vranglære af en stat, som åbenlyst frakender sig ’den sunde lære’.

*

Den 29. juni 2021 stillede biskopper og præster fra den evangelisk-lutherske kirke i Finland (ligeved et halvt hundrede kirkeledere) sig på den anklagede præsts side. De sendte en protestskrivelse til Finlands regering med en understregning af Matt. 19:4-6, hvor der bl.a. står skrevet: ”Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: Derfor skal en mand forlade sin fader og moder og holde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød.”

Den danske regering rummer politikere, som gladeligt vil gå i den finske regerings fodspor og stille bibeltro præster og prædikanter for retten. Der er allerede (ved lovgivningen) gjort klar til en sådan retssag mod kristne ledere, som frimodigt forkynder Guds ord – og som vil blive anklaget for ’hadforbrydelse’, idet man henviser til Bibelens stilling til homoseksualitet. Man vil let kunne finde kategoriske udtalelser af apostlene, som kan fremlægges som ’hadefulde’, og der er i sagen om ’conversion-therapy’ åbent lagt op til et opgør med kirkens lære om omvendelse.

PÆDOFILT BEGÆR

Hertil kommer, at der er ved at ske en drastisk vending med hensyn til personers kriminelle adfærd overfor børn. Det, som man har ventet på siden den aggressive elite indenfor homoseksualitet har ført sig frem, er nu ved at komme til syne. Nu skal vi lære, at fordømmelsen af voksnes kønslige omgang med børn kan være krænkende. Det har i nogen tid ligget og luret om hjørnet. Nu skal vi for alvor anerkende de pædofile som en seksuel minoritet, der skal hjælpes og beskyttes. I hvert fald ikke straffes! Det skal lovgiverne nok sørge for!

En ny bogstavkombination har set dagen lys. MAP, minor-attracted-person (den, som er tiltrukket af de yngste).

”I USA er kønsaktivister begyndt at føre kampagne imod marginalisering af pædofilt begær,” skriver journalist Anders Raahauge i Kristeligt Dagblad (tirsdag d. 30. november).

Sociologiprofessor Allyn Walker fra et universitet i Virginia har skrevet bogen: ’A Long, Dark Shadow’ (En lang mørk skygge) med undertitlen: ’Mennesker som er tiltrukket af de meget unge og deres kamp for værdighed’. Forlaget fortæller, at den ’byder på en vigtig beretning om en skjult befolkningsgruppes levende erfaring’.

Walker har identificeret sig som én, der ønsker, at man bruger mindre stigmatiserende betegnelser end ’pædofil’. – ”MAP har også følelser, som kan krænkes,” skriver han.

Ali Hirsi står bag en reaktion, som er dukket op i det britiske online magasin UnHerd. ”Vi er vidner til et angreb,” mener hun, ”på den vestlige civilisation, som ønsker at smadre vort moralske kompas. Vi forsømmer ansvaret for at fælde moralske domme – og ondskab er begyndt at sive ind. Her må der trækkes en streg i sandet.”

Snart skal de homoseksuelle have et bogstav mere knyttet til LGBTQ-folket.

Fem ting står på alle danskes huskeseddel i denne julemåned:

1. Fordømmelsen i Jesu ord er imidlertid klart som livets vand: ”Den, som forarger én af disse små, som tror på mig, ham var det bedre, at der var hængt en møllesten om hans hals, og han var sænket i havets dyb.”

2. Og dommen over dem, som forbryder sig mod de mindste og yngste er sikker, thi Jesus fortsætter med i den forbindelse at sige: ”Vé verden for forargelserne! Thi vel er det nødvendigt, at forargelser kommer, dog, vé det menneske, ved hvem forargelsen kommer (Matt.18:6-7).”

3. Samtidig skal forældre i Ballerup Kommune advares om den risiko, de løber, ved at lade deres drengebørn omskære. Det går under devisen: ’barnets ret til at bestemme over sin egen krop’.

4. Om et år er nytårsdags prædiketekst (2023) i folkekirken: Lukas 2:21, hvor der står skrevet: ”Da otte dage var gået, og Han skulle omskæres, fik Han navnet Jesus, som Han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv.”

5. Ballerup Kommune er her imod kirkens lære (Ny Testamente) en Guds beslutning: (Han skulle omskæres) en engels sendelse: (som han blev kaldt af englen) og den evige, guddommelige planlæggelse : (før han blev undfanget) en central doktrin i Kristi kirke: (Marias moderliv).

JERNETS OG LERETS KONGER

En sælsom bibelsk note anvendes i Daniels Bog for at karakterisere den endens tid, vi nu lever i.

Den forklarende note er i virkeligheden en enestående og afgørende bemærkning, der ophøjer den til at blive en uløselig del af den inspirerede tekst.

Den har til opgave at give en forklaring på det bibelske udtryk ’i hine kongers dage…’ (Dan.2:44) og fremstår da med et beundringsværdig klarsyn, idet den i al korthed lader vide, at det drejer sig om ’jernets og lerets konger’

Når Daniel bruger vendingen: ’I hine kongers dage’, så mener han altså (med andre ord): ’På den tid, hvor jernets og lerets konger regerer’. – ”I de dage vil Gud oprette et rige, som aldrig i evighed vil forgå (Dan.2:44).”

*

Jeg læser videre, idet det er ved at gå op for mig, at jeg lever i nøjagtig den tid, som Daniel har forudset, og jeg således kan forvente, at dette er de dage, hvor diktatur og demokrati vil ta’ livtag med hinanden.

Øjeblikkets svaghed (et rige uden sammenhold… v.41) vil afsløre sig, og Gud vil få hele denne billedstatue (kæmpen på lerfødder) til at vakle og til sidst styrte næsegrus til jorden.

Magthaverne vil helt klart vise deres hensigt. Der bliver i denne endetid spillet med åbne kort. Dem, som gennem slægterne har råbt så højt om, at ’de kristne ikke har noget med det politiske liv at gøre’, er blevet så underligt tavse. Daniels billedstøtte er beviset på, at det går ned ad bakke med de metaller, der bruges til opbygning af et rige, og det ender med et fuldstændigt værdiløst styre, hvilket er Guds øjeblik for ’en indgriben’, hvor de hellige overtager styret.

”Herredømmet skal ikke” (som det hidtil har været tilfældet) ”gå over til noget andet folk,” hedder det afsluttende, ”en stor Gud har kundgjort, hvad der skal ske herefter; og drømmen er sand, og tydningen er troværdig (v.45).”

I en verden, som er fyldt med løgn, og hvor medierne og politikerne løber med usandheden og utroværdigheden så stærkt som en hest kan rende, er det en lise for sjælen, at møde et ord, som af Helligånden betegnes som ’sandt og værd at stole på’.

Lad os derfor med denne rolige viden se nærmere på det emne, som er lagt frem for os her: ’Jernets og lerets konger’.

’Det tredje rige’ er et overstået stadium nu viser sig i horisonten ’et fjerde rige’, om dette står der skrevet…

*

TYRANNEN TØVER IKKE

”Siden skal der komme et fjerde rige (Dan.2:40).” Det kan ikke undgås! Det har været forudsagt i årtusinder og er nu på vej for at blive etableret på det kontinent, hvor den kommende verdens hersker og folkebetvinger vil fremstå.

”Thi der er endnu kun en liden stund, snart, snart, så kommer han, der skal komme, og han tøver ikke (Hebr.10:37).”

”… han, der skal komme,” fortæller om det uundgåelige, som vil bryde igennem alle forhindringer, og som handler om ’jernets konger’, der vil ’knuse og søndre alt’ for at kunne fremstå med diktatorisk magt (Dan.2:40).”

Nogle vil nu mene, at så galt vil det ikke gå! Tyrannen vil tøve endnu i nogen tid, men de tager fejl: Han tøver ikke! Om en lille stund er han dér – og han er valgt af folket, som med bedrag vil se, hvorledes han straffer de ulydige.

*

Bøder eller fængsel, hvis du ikke lader dig corona-vaccinere! Land efter land i Europa indfører vaccinepligt! Vaccinetvang er på vej flere steder! Hård tvang, der truer med fængsel!

Den kommende tyske forbundskansler varsler de hidtil skrappeste tiltag mod ikke-vaccinerede. Til dette formål har man bestilt 30 millioner ekstra vaccinedoser, som især skal anvendes på de ikke-vaccinerede.

Tvungen vaccination skal først vedtages i den Tyske Forbundsdag. Det sker ved en afstemning, hvor parlamentsmedlemmer stilles fri til at stemme, som de selv ønsker det.

I Østrig er systemet sådan, at ikke-vaccinerede får en indbydelse til at ’tage stikket’. Møder de ikke op, straffes de med strenge bøder:

”Tag stikket – eller betal ved kasse 1! Eller kom ind bag tremmerne,” hedder det i dagens parole.

*

Hvad vil det ende med? Vil vi blive fuldstændig underlagt et diktatorisk styre?

Du vil se, at fødderne på den store billedstøtte, som profeten Daniel så i en drøm, er ’halvt af pottemagerier og halvt af jern’ (2:41). ”Det betyder, at der vil fremstå et rige uden sammenhold.”

Men det skal under alle omstændigheder ’have noget af jernets fasthed’, – men samtidig vil den skrøbelige lerjord have sin indflydelse. ”Du ser jo, hvorledes jern er blandet med ler (v.41).”

Det betyder, at tæerne (på den gigantiske billedstøtte) var halvt af jern og halvt af ler, hvilket er ensbetydende med, at det sidste rige vil være delvis stærkt og delvist svag.

(I Daniels første fremstilling af billedstøtten er det ’fødderne’, som er halvt af jern og halvt af ler – men i tydningen er det ’tæerne’, som er uden sammenhold).

Og når du ser, at jernet er blandet med ler, så betyder det, at de (de forskellige stater i Europa) skal indgå ægteskaber med hverandre men dog ikke indbyrdes holde sammen så lidt som jern kan blandes med ler.

Under stort mediedække og megen højtidelighed vil de forskellige lande i Europa indgå aftaler med hinanden, men i intet tilfælde vil sammenholdet bestå, så lidt som jern kan blandes med jer’.

Dette er, hvad er bibelsk forudsagt om Europa – og dette er, hvad vi ser for vore øjne.

På den anden side af Atlanten er det samme underlige opgør ved at finde sted. Det drejer sig om en bygning i Jerusalem. Den har en sort smedejernsbalkon.

TRUMP LUKKEDE FOR DETTE HUS

Bygningen med den sorte smedejernsbalkon, nr. 18, på Agron Road, blev opført af den tyske, lutherske missionær, Ferdinand Vester.

USA købte bygningen i 1930, og den har siden været anvendt som beboelse for mange diplomater, som har fulgt de bevægende og sensationelle begivenheder i Jerusalem gennem årene.

Indtil bygningen blev lukket af præsident Trump 2017 tjente den som diplomatisk forbindelse til palæstinenserne. Biden-administrationen søger i disse dage at få den gamle villa åbnet til sin hidtidige position – og dermed lave et modtræk til præsident Trumps profetiske handling d. 14. maj 2018, hvor den amerikanske ambassade blev indviet i Jerusalem.

*

Den rødlige villa med den sorte smedejernsbalkon og rækken af runde katedralvinduer i Jerusalems Agron Road synes således at blive stedet, hvor Bidens administration må tage et opgør med Israels regering og dens forbindelse med Trumps skygge.

Indtil 2018 blev bygningen anvendt som et US-konsulat i Jerusalem. Det husede Amerikas diplomatiske mission til palæstinenserne. Trump lukkede dette hus ned og stængede dørene for den diplomatiske forbindelse med palæstinenserne, som havde fundet sted bag den sorte smedejernsbalkon. I stedet indviede Ivanka Trump (præsident Trumps datter) USA’s nye ambassade i Jerusalem, som er Israels hovedstad – en beslutning, som glædede Israel, men som tændte palæstinensernes vrede. Halvtreds engelske miles fra den festlige indvielse stormede en rasende hob af palæstinensere (41 blev dræbt og 1700 blev såret i sammenstødet med) de israelske forsvarsstyrker.

*

200 republikanske senatorer har i et brev til præsident Biden anmodet ham om ikke at fortsætte med sit forsøg på at genåbne villaen med ’den sorte smedejernsbalkon’ i Jerusalem.

Brevet er blevet undertegnet d. 1. november 2021 af så godt som alle republikanske medlemmer af repræsentanternes hus og indeholder blandt andet følgende:

”Vi udtrykker i dag vor stærkeste modvilje med hensyn til at genåbne et US-konsulat i Israels evige hovedstad Jerusalem. Dermed vil der blive tilbudt palæstinenserne en særlig diplomatisk tjeneste.

En genåbning af Jerusalem-konsulatet vil være i uoverensstemmelse med Jerusalem Embassy Act of 1995 (Public Law 104-45) – og dermed en uacceptabel, skammelig og forkert handling. Jerusalems ambassade blev åbnet i 2018 i Jerusalem og i 2019 blev konsulatet knyttet dertil – og det er nu USA’s officielle adresse.

USA’s præsident anmodes om at holde sig til denne beslutning.”

Den 1. dec. 2021 vedtog UN en resolution, som refererer til Tempelbjerget og erklærer, at det fra nu af kun må omtales med den muslimske betegnelse: ’Al-Haram, Al Sharif’ (den ædle Helligdom).

Danmark nøjedes med at undlade at stemme (abstension). Det er moralsk forkasteligt. Historien taler klart sit eget sprog.

EU VIL FJERNE EVANGELIET FRA JULENS BUDSKAB

”Nævn ikke Joseph og Maria.” Sådan lyder en ny sprogguide’ fra EU, som sigter på at aflyse fejringen af den kristne jul…”

Målet med den godt 30-sider vejledning er, at bruge et sprog i denne juletid, som tager hensyn til LGBT+ personer, som ikke er kristne.

Historien eksploderede, efter at en italiensk avis, ’Il Gionale’, søndag d. 5. dec. 2021, offentliggjorde en artikel, hvori man erklærede, at ’EU vil have fjernet kristendommen fra julen ved ikke at nævne Joseph og Maria’.

Dokumentet er blevet godkendt af Præsidenten for Europa-commissionen, Ursula van der Leyen, ifølge embedsmænd i EU. Den europæiske leder af EU Commission for Equality, Helena Dalli, en socialist fra Malta, som blev afbilledet med dokumentet i oktober (og som udtalte, at hun ’var stolt af det) har måttet bide i det sure æble og offentligt måttet trække brochuren tilbage på grund af det oprør, som den har skabt.

”Undgå navne fra evangeliet som Josef og Maria. Brug i stedet navne som Malika og Julia,” hedder det i EU-brochuren.

Paven har rejst sig i vrede over, at Joseph og Maria ikke bør nævnes. ”Deres navne står i Jule-evangeliet, og det er en handling, som nærmer sig betegnelsen: ’et historisk diktat’,” siger den 84årige leder af den katolske kirke (og har dermed kastet nyt brænde på bålet).

Hele postyret, som sat i bevægelse af den lille EU-bekendtgørelse, er et uimodsigeligt tegn på, at antikristelige, homoseksuelle kræfter arbejder i toppen af det europæiske fællesskab.

BEMÆRKNINGER

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’DA MORGENSTJERNE JUBLEDE’ (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 24.12.2021

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *