TIL ALLE MINE TROFASTE LÆSERE!

idet vi – Gisele og jeg – takker jer for jeres medleven i det forgangne år, sender vi jer hermed vore kærligste hilsener og ønsker for det nye år.

Vi håber I oplever en velsignet højtid – og vender tilbage med en frisk, profetisk nytårshilsen, fredag d. 7. januar 2022.

Med varm julehilsen

Gisele og Johny Noer

SÅ DUMT ET RÅD

”Den 28. januar , 1933 – det var en lørdag – havde en mærkelig, fremmed feber grebet Berlin.

Byen åndede tungt, så at man fik det indtryk, at den var ved at drage sit sidste åndedrag. Den gamle Weimar-Republik var døende. Allerede i nogle måneder havde det stået på, at demokratiet ’sang på sit sidste vers’. De ledende politikere havde kun en beskeden omsorg for ’republikken’. Den aldrende (86 år) feldmarshal von Hindenburg skulle møde ’den østrigske korporal’ (som han foragtede af sit ganske hjerte), Adolf Hitler.

Denne stod for det største politiske parti i Tyskland, og havde svoret på at ville ’tilintetgøre republikken’ – men nu sigtede han på at ville være kansler.

Det Tredje Rige blev født den dag. Hitler lovede, at det ville bestå 1000 år, men det varede kun 12 år og fire måneder, hvor det introducerede en terrorregime, der koldblodigt slagtede alt, hvad der stod i vejen for det.”

*

De første uger af det nye år vil gøre det klart, at Europa (inkluderet Danmark) står i den samme situation, som Tyskland gjorde ved årsskiftet i januar 1933. Kræfterne brydes – og et samfund, styret af de laveste drifter og instinkter (som umælende dyr… 2.Peter 2:12) banker – eller rettere: ’tordner med buldrende slag’ – på porten.

”Som dårer er Faraos klogeste rådsmænd: Så dumt et råd! (Es.19:11)” – og man må sige, at med hensyn til polariseringen i samfundet, så er den holdning, som de styrende indtager i landet, forkasteligt.

Men Bibelen har forudset det. Jesus siger: ”I må ikke mene, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden; jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd. Thi jeg er kommet for at volde splid mellem en mand og hans fader, mellem en datter og hendes moder og mellem svigerdatter og hendes svigermoder – og en mand skal få sine husfolk til fjender (Matt.10:34-35).”

Covid-19 er det sværd, som splitter. Staten er den hånd, som fører dette våben – og spliden er i denne jul brudt ud i lys lue mellem de vaccinerede og de ikke-vaccinerede.

NUL TOLERANCE FOR VACCINE-SKEPTIKERE

Peter Mogensen er ikke ’hvem som helst’. Hans stemme har en vis vægt på grund af hans uddannelse og erfaring. Han fylder 57 år i begyndelsen af januar 2022, så hans alder taler om en mand, der sikkert har de første sølvstænk i sit hår. Han er uddannet økonom fra Aarhus Universitet. Har tjent i statsministeriet i sekretariatet fra 1997 til 2000. Han var personlig rådgiver for statsminister Poul Nyrup Rasmussen – er tidligere redaktionschef på Politiken. Han åbnede i 2011 den samfundsøkonomiske tænketank, Kraka, hvor han er direktør. Hans råd må være guld værd! Hans ord er værd at lytte til – eller der de?

Fredag, d. 10. dec.2021 bragte Kristeligt Dagblad et interview med Peter Mogensen, hvor journalist Tine Maria Winther gik ham på klinken med hensyn til samfundets stilling overfor de såkaldt ’vaccine-skeptikere’.

Overskriften på artiklen, som talte om, at ’i samme sekund’, der bliver taget en beslutning (at vaccine-skeptikere nægter at lade sig vaccinere) så vil det få betydning for deres omgivelser, og så vil Peter Mogensen ’vise nul tolerance’.

Dermed taler den indflydelsesrige ’tænketank’-direktør et sprog, som flertallet i Danmark kan forstå. Han kommer her til orde med, hvad de fleste tænker. Han er dagens mand, der tager samme stilling som regeringen, hvilket vil sige: ’Nul tolerance overfor vaccine-skeptikere! ”De er farlige for deres omgivelser,” (siger han). ”Vær på vagt overfor dem, som var de spedalske! Tag fra nu af alle de forholdsregler, som kan gøre dem livet besværligt!”

Hvad det skal ende med i det nye år ved ingen med sikkerhed. ”De styrendes forstand står stille. Jeg giver dem hen i en hårdhjertet herres hånd,” siger Herren. ”En volds konge bliver deres hersker, så lyder det fra Herren, Hærskarens Herre (Es.19:3-4).”

Hertil siger den kristne borger: ”Den personlige frihed er ukrænkelig.”

Krænkelse er et stærkt ord og har i grundlovsmæssig forstand at gøre med indgreb fra statens side, som kan være ’dybt krænkende’ overfor borgerens suverænitet som enkelt individ. En tidligere minister har i den forbindelse udtalt: ”Der er sket et skred, hvor folketinget ikke længere tager det alvorligt, at man har glemt, hvad det vil sige at have folkestyre…”

Ministeren fortsætter: ”Tidligere betød det, at folket styrede igennem os politikere. Men i dag tror folketinget tilsyneladende, at det betyder det modsatte: nemlig, at folket skal styres af de folkevalgte politikere.”

Denne holdning fører til, at man kan krænke den personlige frihed ved at udstede love, hvor man tvinger sit synspunkt igennem. De hårdhændede metoder tages i brug.

Vi er på vej til en ’demokratisk totalstat’, hvor den enkelte borgers suverænitet krænkes. Det er et retssikkerhedsmæssigt skred.

Covid-19 har givet regeringen mulighed for at tvinge folk i isolation eller tvangsindlægge dem – og nu at bruge tvangsmidler for at bringe dem til at makke ret.

DANMARK ER EN RETSSTAT

Rigsretten har for et par uger siden afgjort sagen mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Højesteretsdommer Thomas Rørdam forkyndte sammen med 24 dommere, at hun havde overtrådt loven om ministeransvarlighed. Hun dømtes til to måneder ubetinget fængsel.

Hun idømtes denne barske men krystalklare dom, fordi hun skilte alle asylsøgende par ad, hvis kvinden var mindre-årig (mellem 15 og 17 år). Der var ingen mulighed for undtagelser eller individuel sagsbehandling. Den fremgangsmåde var ifølge retten en åbenlys overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 8, der sikrer retten til et familieliv.

Inger Støjbergs reaktion var, at hun var ’meget, meget overrasket’. – ”Det er de danske værdier, der har tabt,” sagde hun. Med den linje (at hun kæmper en sag mod ’barnebrude’) vil hun kunne finde politisk ’marked’ for sine meninger. Men juridisk er hun dømt retfærdigt ifølge den nævnte artikel 8, som beskytter familien.

Danmark er en retsstat; med en ministerpost følger et stort ansvar. En politiker skal overholde loven. Dommen over Inger Støjberg må nu fordre, at statsministeren Mette Frederiksen stilles for en rigsret for den ulovlige nedlæggelse af et helt minkerhverv. Samfundsprisen på op mod 20 milliarder kroner kan ikke forbigås i tavshed. Retsstaten har vundet en sejr og må derefter kæmpe videre, så at ministrene tvinges til at adlyde loven.

*

Både Mink-sagen (vedr. Statsministerens handling uden hjemmel i loven) og Støjbergs-sagen (om adskillelsen af barnebruds-familier) deler befolkningen.

Det er nu afgørt, om Støjberg kunne tages til nåde og fortsætte sin politiske karriere, efter at have siddet de to måneder i fængsel.

Vi er jo en protestantisk nation, og det er næsten blevet et velkendt og ofte brugt slogan, at ’Gud tilgiver’ – og ’hvem er så vi, at vi dømmer’?

Hertil siger Guds ord:

”Hvis vi bekender vore synder, er han (Gud) trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed (1.Johs.1:9).”

Betingelsen er altså, at vi ’bekender vore synder’. Det gør Støjberg ikke! Hun siger tværtimod, at ’Danmark har tabt denne sag om værdier.” Uden bekendelse og erkendelse og forståelse af, at vi står ’strafskyldige’ over for Gud (Rom.3:19) er der ingen tilgivelse at få. Loven må ske fyldest i hele dens udstrækning. Det bør herefter enhver politiker fatte og forstå! Ikke mindst statsministeren, der står for tur. Uden en klar indrømmelse af skyld i en sag, der har kostet gigantiske summer kan hun ikke gå fri.

SKÆNDSELS-MENNESKER

Bølgerne går højt, når der tales om Europas fremtid og bevarelsen af den kendsgerning, at Europa er et kristent kontinent. Ungarn og Polen er kommet ind på et frontafsnit, der ikke synes at være i overensstemmelse med EU-lovene.

Det siges, at de to lande har bragt friheden i deres lande under politisk kontrol, og man kalder til samling om at håndhæve paragraf 7, stk. 1 i EU-konventionen.

Den siger, at hvis man ikke beskytter minoriteter, er man ikke egnet til at være medlem af det europæiske fællesskab. Ja, den paragraf går så langt, at den siger, at EU skal kunne beskytte borgeren mod hans egen nationale regering.

Debatten er meget vid, og den breder sig over mange emner – men der er en ting, som synes afgørende (i denne EU-værdi-debat) og det er de styrendes stilling til homoseksualitet!

Danmarks statsminister er med i angrebet på Ungarn og siger bl.a.: ”Det er uacceptabelt, hvad der sker i Ungarn! Man kan ikke ’stemple ind’ og ’stemple ud’ i sager, der har med værdierne at gøre.”

Regnbuekrigen racer i EU ved dette årsskifte, og Danmark har (med 13 andre lande) stillet sig kritisk over for Ungarns lovgivning m.h.t. homoseksualitet. Kommissionsformand, Ursula von der Leyen, kalder Ungarn nationale lovgivning ’en skændsel’.

(Dette udtryk skal de troende skrive sig bag øret, når EU vil anklage Ny Testamentes apostle for at bruge udtryk som: ’skampletter og skændselsmennesker’ (2. Pet.2:13 gl. oversættelse), når de henviser til indbyggerne i Sodoma og Gomorra).

”Det, der skete i Rusland i perioden efter 1917, var så radikalt anderledes, at det sprænger alle tilvante begreber. Det, der foregik, var en civilisations udslettelse i forsøget på at skabe et dybt unaturligt samfund…

Udtrykket er brugt i forordet til bogen ’Gulag og Glemsel’, som en reference til den enorme russiske tragedie og ’Vestens hukommelsestab’ i de 20. århundrede – skrevet af professor Bent Jensen.

Begrebet ’et dybt unaturligt samfund’ er også anvendt i Peter Wivels anmeldelse af Francois Furels ’Le passé d’une illusion’ (Paris 1995) og finder sin berettigelse i det forsøg, som finder sted i øjeblikket, hvor der i EU-regiet tages de næste spadestik til ’en superstat i Bruxelles, som ingen har givet bemyndigelse til’ (annoncetekst i Jyllandsposten).

Ungarn er et af de ’prügelknabe’-lande, som er udsat for en hetz, fordi det søger at bevare ’de kristne værdier’, og vil beskytte sin befolkning mod pædofili og homoseksualitet.

HISTORIEN VIL GENTAGE SIG

Danmarks Frie Fjernsyn meddelte mandag d. 20. dec., at det koster nu i Østrig 17.856 kroner om året og op til 27.000 kr. i bøde, for at modsætte sig covid-vaccinationen.

Ifølge Reuters kan det blive en bekostelig affære, at nægte at lade sig vaccinere i Østrig. Man går nu til pengepungen for at få ram på vaccine-skeptikere. Knaldhårde bødeforlæg vil herefter blive fulgt op med en ekstra afbetaling til staten, hvis borgerne ikke indenfor tre måneder har fået stikket.

Paris er uforudsigelig med demonstrationer. Alt kan ske i det nye år. Berlin og Hamburg truer regeringen. London ser tusinder gå på gaden. Wien stønner under repressalier. Spanien råber på frihed. Sverige viser tænder! København går ’i sort’. Ukraine protesterer med et hundrede tal. Rom er massiv mod tvangsvaccination – og der er stor demonstration over for EU parlamentet – over hele verden er der ved årsskiftet tusinder, som demonstrerer for frihed og mod fornyet hastelovgivning.

*

Indledningsvis har jeg i denne artikel vist, hvad der skete i Berlin i 1933 under nazisternes hærgende terror. I det samme år stønnede Stalins Rusland under hungerens svøbe.

”I januar det år underskrev Stalin et cirkulære vedrørende Ukraines hungerdistrikter, som i virkeligheden var en dødsdom.

Det blev oprettet kontrolsteder ved vejene, og det var ikke muligt at købe billetter på jernbanestationerne. På en måned blev over 200.000 bønder, der var på masseflugt fra hungersnøden, indfanget.

En landsby-forfatter, V. Tendrakov, skrev romanen ’Døden’ om en landsby, hvor (i en lille park ved stationen i distriktsbyen Vokhrovo), der lå bønder, som var på flugt fra sulten, og døde.

Man blev vant til at se ligene ligge der om morgenen. En hestevogn kom, og sygehusets stalddreng, Abram, lagde ligene i en bunke.

Ikke alle døde. Mange vandrede rundt i de støvede smågader, trækkende på deres blodløse, blå ben – og de så på de forbipasserende med tiggende øjne. I Vokhrovo fik de ingenting; beboerne stod selv i kø om natten for at få brød på deres rationeringskort.”

*

Det er i dag en glemt sag, at der i Rusland på den tid var omkring 25 millioner små familiebrug i 1929. Heraf blev da 5 % udpeget som ’kulagbrug’ – d.v.s. de tilhørte nu staten og blev konfiskeret, og 800.000 familier stod pludselig uden tag over hovedet.

Omtrent fem millioner mennesker blev med et pennestrøg hjemløse og blev fordrevet fra deres jord. Heraf blev 60.000 (som gjorde oprør) skudt på stedet eller sendt i Kz-lejre.

Dette var en del af den bolsjevistiske revolution – og det er, hvad der kommer ud af en gudløs ideologi.

Til stadighed må vi huske, hvor mange uskyldige mennesker, der er blevet ofre for de totalitære ideologier. Vi lever i en periode, hvor historien vil gentage sig. Diktatur er også ved at liste sig ind ad bagdøren i Danmark. Det første skridt er taget mod den totalitære stat. Folket er splittet i to. Jesu profetiske advarsel er gået i opfyldelse.

NAVNET PÅ MIN GUDS STAD

Et forunderligt løfte er givet de troende, som gennemlever denne generations forfærdende grusomhed, og ser sig omgivet af de gudløses hensynsløshed og ubarmhjertighed på alle sider.

”Men han udfriede den retfærdige Lot, som led under de tøjlesløse menneskers udsvævende liv,” siger det guddommelige løfte (2.Pet.2:7).

Lot led under en ustyrlige lovløshed, der huserede iblandt byens folk, og det pinte og smertede ham, at han skulle bo imellem dem og være vidne til alle de uhyrligheder, der fandt sted i byen Sodoma.

”Men Gud forstår at udfri de gudfrygtige mennesker (v.9).” Han ved, hvordan han skal redde de troende ud af den fælde, som de er faldet i – at vogte dem i den prøvelse, som kommer over alle mennesker på jorden.

Og dette løfte står fast. Det har stor betydning for mig selv, personligt. Jeg har særligt lagt mærke til formuleringen af den forjættelse, som står omtalt i Åb.3:10, hvor det hedder:

”Fordi du har holdt fast ved mit bud om udholdenhed, vil jeg også holde dig fast og fri dig ud af den prøvelsens stund, som skal komme over hele jorderige for at prøve dem, der bor på jorden.

Jeg kommer snart! Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Den, der sejrer, ham vil jeg gøre til en søjle i min Guds Tempel, og han skal aldrig mere komme bort derfra; og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds stad, Det nye Jerusalem, der kommer ned fra himmelen fra min Gud (Åb.3:10-12).”

’Den prøvelsens stund’, som Herren taler til sin menighed om, er en rædselsfuld og ulyksalig tid, som vil komme over alle mennesker, for at prøve dem. Vi går allerede en sådan ’prøvelsens tid’ igennem ( i denne periode med en om-sig-gribende epidemi) hvor Herren prøver hjerterne…

Herrens løfte for disse dage er dette: ”Jeg vil holde dig fast. Jeg vil skrive på dig navnet på min Guds stad: Det nye Jerusalem!”

BEMÆRKNINGER

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’EN HERLIGGJORT HOVEDSTAD’ (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 07.01.2022

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *