DEN SIDSTE FARAO

Den niende dag for Moskvas offensiv i Ukraine har russernes bombardement, fredag d. 4. marts, provokeret, at der er udbrudt brand i det centrale atomkerneanlæg (som er Europas største) i byen Zaporijia.

De ukrainske myndigheder har sikret, at atomanlæggene ikke løber løbsk, og det er lykkedes at slukke branden.

Præsident Volodymyr Zelenski har angrebet Moskva for at ville starte en ’atom-rædsel’ ved at søge at gentage katastrofen i Tjernobyl.

Som reaktion på dette bombardement har den britiske premierminister, Boris Johnson, krævet, at FN sikkerhedsråd samles, idet han bedømmer Vladimir Putins handlinger for at være ’overmåde dristige’ – og det i en grad, at de ’truer sikkerheden for hele Europa’.

Den amerikanske præsident Joe Biden har opfordret russerne til at ophøre med de militære operationer i den truede zone, og tillade de lokale brandfolk at gennemføre deres arbejde.

Vladimir Putin har foran sit sikkerhedsråd lykønsket den ’militære operation i Ukraine’. ”Vi har bekæmpet neonazisterne,” siger han.

”… og Skriften siger til Farao: ”Netop derfor har jeg ladet dig fremstå, for at jeg kan vise min magt på dig, og for at mit navn kan blive forkyndt over hele jorden (Rom.9:17).”

Putin kan næppe udgøre (og leve op til at være) ’den sidste farao’, som skal hærge denne verden. Men han indgår med sikkerhed i den lange række af folkebetvingere, der skal ’borttage freden fra jorden’.

Dette, hans sidste skridt, som sætter atomfaren på plakaten, vil utvivlsomt bevæge statsledere verden over til at give ’vægringen af militær hjælp til Ukraine’ – ’a second thought’. De nærmeste timer vil bevise dette.

FRISTEN ER OMME!

”Verden bliver ikke mere den samme.” Det er en sandhed, som har lagt sig som en tung byrde over alle mennesker over den hele verden.

På en af de sidste dage af året 2018 oplevede jeg, at Herren talte til mig med ordene: ”Fristen er omme!”

Siden fandt jeg til min overraskelse det ord nævnt i Johannes Åbenbaring kap. 10:6, hvor en engel sværger ved Ham, som lever i evighedernes evigheder, at ’Fristen er omme’!

Efter dette har vi oplevet ’den snigende pest’, Covid 19, og nu i disse dage Ruslands invasion i Ukraine! Efter dette vil det gå slag i slag. Der vil ikke blive nogen pause, så at vi ’kan synke spyttet’ (Job 7:19). Gud er begyndt en skæbnesvanger nedtælling:

Fristen er i sandhed omme!

Vor datter Charlotte, og hendes mand Johannes, ligger med halvdelen af den gamle Pilgrim Convoy i Moldavien, og Charlotte fortæller, at de har i øjeblikket 20 flygtninge fra Ukraine boende i de gamle vogne, som er stillet op med tabernaklet i midten.

”Hver dag kommer 20 nye beboere, som vi henter ved grænsen,” fortæller Charlotte, ”hvor der er (iblandt de hundrede tusinder, som krydser grænsen til Moldavien) ’en mor med to børn og en ældre mand, der lige er opereret for kraft’ – altså: nogle mennesker, som er spottet af vore medarbejdere, og som vi straks henter videre til vor lejr og vor kirke her i byen.”

Nick van der Putte (som er gift med Johannes’ søster, Anna) – er rejst fra Belgien for at køre en stor bus med flygtninge til deres foreløbige bestemmelsessteder. ’Koen’ (en gammel medarbejder i Exodus) har slået sig ned hos Charlotte og Johannes, for at bringe de ukrainske jøder videre til Israel.

*

”De flygtninge, vi hjælper, er alle i en chok-tilstand, når de ankommer,” siger Charlotte. ”De har det stive, stirrende blik, som er det almindelige tegn på, at de endnu ikke fatter, hvad der er sket dem.”

”Vi hjælper dem med husly og mod og penge til, at de kan komme videre frem. Det er ’alle slags mennesker’, som er på flugt. I nat har vi haft en stor rigmandsbil parkeret på vor grund – men der er også mange fattige mennesker, som er taknemlige for at finde ly midt i trængslerne.

Tre russiske politibetjente er og også iblandt flygtningeskaren. ”Vi var på den forkerte side,” fortæller de, ”men vi er blevet bedraget af de russiske myndigheder.”

Vi beder jer holde vor ’tapre Charlotte’ og hendes mand (som kommer hjem kl. 04:00 hver morgen) i jeres forbønner. Bed også for de danske myndigheder, som helhjertet har kastet sig ud i storstilede projekter for at komme den million af flygtninge til hjælp, som i disse timer er undervejs.

I ÅBEN MARK SKAL DU FALDE

Da Herren talte til fyrsten Gog, som er hersker over landområder med russiske navne, siger han blandt andet: ”I åben mark skal du falde, så sandt jeg har talt, lyder det fra den Herre Herren (Ezekiel 39:5).”

På sjettedagen efter invasionen i Ukraine er russernes tab (efter egne angivelser)følgende: 498 soldater dræbte, 1597 sårede (Tabene i Ukraine har været 2870 dræbte og 3700 sårede. En million civile er på flugt).

Det ukrainske flag vajede side om side med det amerikanske flag på gaden, som forbinder Det Hvide Hus med Kongressen, hvor den amerikanske præsident, Joe Biden, forleden talte.

Efter Joe Bidens tale til Kongressen, hvori han understregede den frie verdens modstand mod tyranniet, modtog han et stående bifald. ”Vi har fået nok,” udtalte den amerikanske præsident og erklærede, at han ville beslaglægge de russiske oligarkers (rigmand) yachter, luksuslejligheder og private jetfly – men han gentog, at amerikanske soldater ville ikke blive sendt til Ukraine for at kæmpe.

Ligeledes på sjettedagen for invasionen i Ukraine, holder hovedstaden Kiev stadig stand – men den næststørste by, Kharkiv, har været udsat for et bombardement, der ifølge den ukrainske præsident Volodymyr Zelenski, må betegnes som ’en krigsforbrydelse’. Ifølge Kiev har 360 civile mistet livet under disse hensynsløse bombardementer.

JEG GIVER GOG ET GRAVSTED I LANDET

Bibelafsnittet i kapitel 39 af Ezekiels Bog er helt og holdent reserveret til den dag, hvor den russiske hersker vil angribe Israel – men det skrevne ord indeholder så mange hændelser, der i øjeblikket finder sted under invasionen af Ukraine, at det er umuligt at undgå at drage ’visse konklusioner’ med hensyn til afslutningen på denne krig. ”Se, det kommer, det skal ske,” lyder det fra den Herre Herren; ”det er dagen, jeg har talt om!” (38:8)

”På hin dag,” (altså den dag, hvor det ikke er Ukraine, men Israel, som er det uskyldige offer for russernes angrebsplaner) giver jeg Gog et gravsted i Israel. Der skal de jorde Gog (39:1).”

Tabslisten er allerede stor med hensyn til Putins invasion i Ukraine – og den vil utvivlsomt blive større, som dagene går, og det forenede Europa og den øvrige verden sender effektivt krigsmateriel til det belejrede folk…

Spørgsmålet melder sig derfra nu, hvor man vil begrave de russiske soldater?

”Jeg giver Gog et gravsted i Israel,” siger Herren (39:11). Vil Han også give Gog et gravsted i Ukraine? Vil der (efter denne krig) være et gravsted med tusindvis af hvide kors, som kaldes ’Gogs larmende hobs dal’?

”Israels Hus skal have hele syv måneder til at jorde de faldne fra Gogs hær – og således rense landet (39:12)”, hedder det om afslutningen på det bibelske slag omkring Jerusalem, og spørgsmålet melder sig nu, om ’alt folket i landet (Ukraine) skal jorde de faldne russere, – og det skal tjene til deres ros på den dag’, lyder det fra den Herre Herren (39:13).

DE NÆSTE TIMER VIL VISE DET

Loulia Timochenko, tidligere premierminister i Ukraine, har i et interview med ’France 24’ udtalt, at ’Putin er parat til alt’. Intet kan holde ham tilbage (med hensyn til ’det usigelige’) for at han kan virkeliggøre sine militære mål… ”Dermed er han en fare ikke kun for Ukraine,” siger hun, ”men for Europa og for den halve verden.”

Disse ord vil blive bestemmende for, hvorledes Europa og verden til syvende og sidst vil gøre op med ’den moderne Gog’, Vladimir Putin!

Billedet af, hvorledes et sådant opgør tager sig ud, er givet på forhånd, men hensyn til Gogs invasion i Israel. Vil noget lignende finde sted i Ukraine? De næste timer vil vise det!

”De skal udvælge nogle mænd til at rejse landet rundt, så at ligene af deres fjende kan blive begravet,” hedder det (39:14).

”Når de, der rejser rundt i landet, ser menneskeknogler, skal de markere stedet, for at graverne kan jorde dem (39:15-16).”

Man hører på de krigsfanger, som Ukraine har taget, at de ganske unge, russiske soldater, som udgør Putins hær, ikke vidste, at de blev ført ind i en stor krig…

”Vi havde forstået, at vi deltog i en øvelse,” fortæller de, ”og vi vidste ikke, at vi blev bragt ind i en afsluttende krig mod Ukraine.”

De ganske unge krigsfanger viser taknemlighed, når de får lov til at ringe til deres mor og fortælle, at ’de nu er i sikkerhed’. Det er dybt rørende at se disse 20-årige drenge, som brister i gråd, når de taler med deres mor (som heller ikke vidste, at deres sønner var sendt i krig).

*

”Folkenes konger hviler (efter deres død) med ære hver i sit hus,” siger Skriften.

”Men du,” fortsætter Bibelen, som skildrer den sidste folkebetvinger, ”du bliver slængt hen uden grav, som usseligt foster, dækket af faldne – som et nedtrådt ådsel (Es.14:18-19).”

”Du får ikke nogen ærefuld begravelse, fordi du ødelagde dit eget land og dræbte dit eget folk (v.20).”

”Jeg fejer ham bort med undergangens kost,” lyder det fra den Herre Herren. ”Ja, jeg har svoret på, at således vil det gå ham (v.23).”

”Visselig som jeg har tænkt det, så skal det ske, og som jeg satte mig for, sådan står det fast (v.24)!”

*

Sådan har Herren bestemt endetidens storherskers skæbne! Det vil nu vise sig, om Putins endeligt er kommet, og om Herren har fastsat hans krigstogt mod Ukraine som en dødssejler, der styrer mod sin egen undergang?

”Det er nemlig, hvad jeg har sat mig for mod hele jorden,” slutter Herren. ”Det er den hånd, som er udstrakt mod alle folk. Herrens råd, hvem kuldkaster det? Hans udstrakte hånd, hvem kan tvinge den tilbage?”

Den endelige nedtælling er begyndt, og der er åbenbart en længere række af uafvendelige begivenheder, som venter os forude. ”Alle lande skal se, hvordan jeg udøver min magt over dem (39:29).”

Bemærkninger:

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’BIBELENSFORUDSIGELSER OM EN STOR KRIG’ (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:

Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 18.03.2022

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *