DANMARK KOMMER I FRONTLINJEN

To store taler står nu skrevet med en knaldhård stålpen over Vestens lande! Den ene er Ukraines præsident Zelensky’s uforglemmelige advarsel til den amerikanske kongres, og den anden er den pensionerede FN-general, Wesley Clarks, historiske formaning til bl.a. Danmark: ”I er ikke i sikkerhed i NATO.

Det er i dag bl.a. den tidligere militære øverstbefalende for forsvarsalliancen Nato’s vurdering af situationen efter Putins invasion af Ukraine.

Vladimir Putin vil bevise, at NATO ikke kan og ikke vil forsvare sine østlige medlemmer.

I kan ikke forstå en mand med Putins temperament. Hele sit liv har han været rettet mod at ødelægge den vestlige civilisation. Han vil genetablere Sovjetunionens magtsfære. Danmark bliver et land i frontlinjen. Den russiske præsident er villig til at bruge atomvåben. Det er farligt at tro, at han bluffer.

Wesley Clark, der forsøgte at blive USA’s præsident i 2004, siger videre: ”

Putin vil fjerne retssikkerheden, respekten for menneskerettighederne, stemmeretten, parlamenterne og demokratierne. Han vil have enevældig kontrol – og han er villig til at slå ihjel for det.

”Lad ikke dette onde vedblive med at være i vores verden. Det er på tide at standse det,” lød det til slut fra generalen.

UDVIKLINGEN:

1) Chefanklageren ved den internationale kriminalret, Karim Khan, talte fornyeligt til Frankrig og sagde bl.a.:

”Vi har med øget klarhed forstået, at hvis civile bliver direkte militære mål i en konflikt – og civile boliger bliver bombet – er det en forbrydelse!

2) Zelensky’s ’riv muren ned–tale’ til det tyske parlament torsdag morgen d. 17. marts, har vakt stor opmærksomhed.
Ligesom Ronald Reagan udfordrede Mikhail Gorbachov, den sidste sovjetleder, til at rive Berlinmuren ned – sådan siger også jeg (Selensky) til de tyske lovgivere: ’Riv muren ned’!

3) Byen Mariupol’s teater husede 1200 civile onsdag d. 16. marts, og beboerne havde skrevet med store bogstaver: ’BØRN’ – men d. 17. marts bombede russerne bygningen. Man søger stadig efter overlevende.

4) ”Dette er som kvindens fødselsveer,” siger Jesus. ”De vil blive stærkere og stærkere, indtil et drengebarn kommer til verden.”

Hvis I ikke bliver som børn,” fortsætter han (og børn har en hurtig opfattelse af, hvad der er ondt, og hvad der er godt), ”så kommer I slet ikke ind i Guds rige!”

MOLDAVIEN ER ANGST

Moldavien, som har grænse til Ukraine, modtager hver dag tusindvis af flygtninge, som søger i skjul for russernes bombardementer. Men den tidligere satellitstat af Sovjet, lever også i en daglig angst for, at de er det næste mål for Vladimir Putin.

Siden krigens udbrud har Moldavien modtaget 300.000 flygtninge, og denne strøm af fortvivlede mennesker er blevet mødt med en varm, menneskelig ’solidaritetens ånd’. De kristne menigheder i Moldavien har været meget aktive i deres hjælp.

Men samtidig breder angsten sig for, at invasionen i Ukraine vil sprede sig til Moldavien. Adskillige har allerede pakket deres kuffert.

Man husker konflikten for 30 år siden med separatist-regionen i Transnistrie, som er parat til at kæmpe med en hær på 1500 russiske soldater og 10.000 paramilitære pro-russere mod Moldaviens kun 6000 mand.

JØDER BRINGES HJEM FRA UKRAINE

Blandt de godt 100 flygtninge, som min datter Charlotte og min svigersøn Johannes på daglig basis giver ’første-hjælp’ og ophold i deres kirke og den del af Pilgrim-lejren, som ligger ikke langt fra grænsen mellem Ukraine og Moldavien, er der også en del jøder, som er på flugt fra Putin.

Disse bliver der taget hånd om af ’Koen’, som jeg døbte for 25 år siden, og som siden har været optaget af at bringe jøder hjem til Israel.

Han har allerede for nogen tid siden i tro lejet et hotel i Ukraine og holdt det beredt til denne time (som et første ’opsamlingssted’ for jøder, der er på flugt). Da han indgik lejemålet, kaldte mange af hans venner ham for ’skør’, idet der på det tidspunkt var ’fred og ingen fare’ (1.Thess.5:3).

Men i dag er hvert eneste rum belagt med jøder og ikke-jøder, som derfra hurtigt bliver bragt i busser til andre opsamlingssteder i Moldavien. Et af disse er den tidligere pilgrimslejr og kirken tæt ved den ukrainske grænse.

*

Man må (med dette trosprojekt) tænke på Noa, som ’gudfrygtigt varslet af Gud om det, som endnu ikke var at se, byggede en ark til frelse for sit hus’ (Hebr.11:7).

”Forleden kom to rabbier fra New York for at se, hvorledes der blev truffet forberedelser til at bringe disse jøder videre til Israel,” fortæller Charlotte. ”Den ene af dem havde åbenbart en højtstående position (og var ustandselig i telefonsamtaler med Det Hvide Hus) – og han sagde pludselig til mig, at jeg skulle sætte mig ned, for han havde noget, han skulle sige til mig.”

”Jeg satte mig på en stol og var lutter øre.”

”Gud er altid på forkant med, hvad der sker,” sagde han, ”og han kan godt, 25 år før en begivenhed indtræffer, lægge tingene til rette, så at hans plan uhindret kan blive gennemført.”

”Da han fortsatte,” fortæller Charlotte, ”kunne jeg mærke Herrens nærhed. Han sagde: ’Det er nøjagtig, hvad sker her. Du er for lang tid siden udset til denne opgave, og nu skal du stole på, at Herren går foran dig og baner vejen for sin egen frelsesplan’.”

”Disse ord har været mig til stor trøst og hjælp,” slutter Charlotte.

*

Charlotte holder nøje regnskab med de familier og enkeltpersoner, som hun på daglig basis må sørge for – inden de bliver bragt videre til deres næste mål på rejsen. Hun sørger for at registrere dem med navne og alder (og børnenes navne og alder) – om de har pas, og hvilke papirer der ellers kan fastslå deres identitet… og dette arbejde viser sig nu at få en større betydning for mange af de mænd, som er ladt tilbage for at kæmpe i den ukrainske hær.

Der ringes nu fra alle steder i det krigsomtumlede land. Det er mænd og fædre, som søger oplysning om, hvorledes det er gået deres familie – og i mange tilfælde kan Charlotte nu svare bekræftende på spørgsmålet og sige: ”Ja, den mor med to børn har boet hos os i to dage, og hun er nu sendt videre med bus til næste destination, som er i Tyskland, Belgien eller et andet europæisk land.”

”Der bliver stille i telefonen,” fortæller Charlotte, ”og jeg kan forstå, at det er vanskeligt for den ægtemand og far at holde sin bevægelse tilbage – men han bliver ved med at takke os for den gode nyhed, at hans kære er i god behold.”

MAGTESLØSHEDEN

Magtesløsheden er ofte følelig. Jeg skriver disse linjer, hvad Gud lægger mig på hjerte, og jeg ved, at et par hundrede mennesker følger med – men om det har nogen væsentlig betydning for udviklingen, er et stort spørgsmål.

Der er så mange meninger, som cirkulerer, og hvad der fra kristent hold siges, bliver ofte hængende i luften. Ikke sjældent med en vis ironi…

”Gyselige, grufulde ting går i svang i landet (Jer.5:30). Profeterne profeterer løgn, præsterne skaber til sig, og mit folk vil have det på den måde (v.31).

Derfor lytter man kun med et halvt øre til Herrens ord. Men sådan vil det ikke vedblive at være. Der kommer andre, svære tider, hvor ordet fra forskellige skribenter holdes højt, og man vil gå langt for at lytte til et Herrens ord – indtil den dag, hvor ’de to vidner står frem’ (Åb.11:3). Da bliver der stille, når de taler, og alle lytter med frygt til det ord, som udgår fra Jerusalem.

”Jeg vil give” (hedder det om disse to vidner) og det er Gud, som giver disse to mænd at tale et ord i rette tid, og folk vil høre på dem!

At det er et budskab, der kommer til rette tid og sted fremgår af det antal dage, hvor Herren vil besøge sit folk.

Dette besøg vil vare ’ét tusinde to hundrede og tresindstyve dage (Åb. 11:3). Der kan ikke være tvivl om, at det er et afmålt tidsrum, – og det er fyldt med Herrens levende og skabende ord samt en alvor, som ikke er til at komme udenom.

*

De ’to vidner er klædt i sæk’ – og det siger sig selv, at de befinder sig i det afsnit af historien, hvor tingene er blevet dødsens alvorlige. Alle forsøg på at tage let på denne situation er forgæves! Det ’overfladiske’, som hidtil har behersket megen kristendom, er uigenkaldeligt forbi! Nu står man overfor en virkelighed, der er så påtrængende, at Guds folk bliver nødt til at se i øjnene, at de ’lette løsningers tid’ er ovre. Det er omvendelsens dage! En sandhedens time, hvor der kun er én ting at støtte sig til: Guds ord og Guds Ånd – og den bestemmelse, som har med dette tidspunkt af Guds frelsesplan at gøre (Ef.1:10).

Som modstander af denne plan er for tiden en mand som Putin, Ruslands præsident. Om ham kan siges følgende:

GNISTEN, SOM HAR SAT UKRAINE I BRAND

”Tungen er en ild, som en verden af uretfærdighed sidder tungen blandt vore lemmer, den besmitter hele legemet – ja, sætter tilværelsens hjul i brand og er selv sat i brand af helvede (Jak.3:6).”

Med sikkerhed og fuld forvisning meddeler Herrens tjener, apostlen Jakob (ifølge traditionen Jesu egen kødelige broder) os årsagen til den voldsomme konflikt i Ukraine. Han fortæller, at det er en gnist, som har ’sat tilværelsens hjul i brand’ – og at denne gnist ’er selv sat i brand af helvede’.

Dermed har vi fået at vide, at det ikke er noget politisk træk, ikke noget menneskeligt påfund, ikke noget dygtigt initiativ af en hærleder, og ikke nogen kødelig opfindelse af en statsmand, som ligger bag alle de lidelser og smertelige tab, som er blevet Ukraines skæbne. Det er ene og alene motiveret af helvede!

– ’og dermed fatter vi, at Ukraine er blevet forvandlet til ’helvedes forgård’, og vi forstår, at ’alle helvedes kræfter’ fortsat vil være kørt i stilling, for at denne konflikt skal brede sig til en verdens brand.

*

Når det er ’hele helvede’, som er sat ind på denne opgave, så er det dermed sagt, at alle helvedes mørke fyrster har været samlet til råd. Hele helvedes intelligens har været udfordret, og alle helvedes mørke engle (og store og små dæmoner) er mobiliseret til dette ene formål: Ukraines totale fald!

Derfor kan vi forvente, at det er helvedes strategi, at denne ’specielle militære operation’ skal sprede sig – og om muligt ’sætte hele tilværelsens hjul i brand’ (Jak.3:6).

(Ordet ’tilværelsens hjul’ er en oversættelse af det græske ord for ’den nedarvede linje’. Altså ’familietræ’ eller ’stamtavle’, og begrebet ’tilværelsens hjul’ er slet ikke noget dårligt valg, idet man heraf forstår, at alt, hvad vi som mennesker har arvet, er sat på spil!

Ukraine-krigens drama er således ’et major blow’ for alt, hvad der hedder ’menneskeligt’. Vi er nået til yderposterne af det menneskeligt mulige (hvad angår udholdelse). Vi er nået til det ekstremes grænser).

*

”Tungen er som en verden af uretfærdighed blandt vore lemmer (v.6).” Tungen, som kan formulere ord, er en verden for sig selv. ”Med den velsigner vi Faderen og med den forbander vi menneskene (v.9).”

”- og sådan skal det ikke være (v.10),” skriver apostlen. Der er noget, som her kan gå helt galt! Vi har et lem på vort legeme, som kan stilles til rådighed for både Gud og djævelen!

Når nemlig dette er tilfældet, så er der noget i vejen med kilden til vore ord og handlinger. Kan samme kildevæld give både velsmagende og bittert vand (v.11)?”

… og med denne argumentation er den enkelte trukket ind i denne sag med Ukraine! Det er ikke bare en ’åndelig krig’, og det er ikke kun ’det gode’, som står mod ’det onde’, eller Guds Rige, som er i kollisionskurs med helvedes kræfter.

…og om dette har Jesu broder, apostlen Jakob, en hel del at sige, og det vil vi give plads for her:

TUNGEN ER FULD AF DØDBRINGENDE GIFT

”Enhver art af vilde dyr og fugle, krybdyr og havdyr, kan tæmmes og er blevet tæmmet af mennesker,” fortsætter Jakob belæringen om tungens uhæmmede magt (v.7).”

”Men tungen,” tilføjer han, ”kan intet menneske tæmme. Den er rastløs og ond og fuld af dødbringende gift (v.8).”

  • ”intet menneske kan,” siger Jakob uden at blinke, og så vil det være uklogt at hævde det modsatte! Dermed ikke være sagt, at der nok vil være nogle mennesker, som kan lægge en dæmper på tungens rasen, og det skal sikkert vise sig, at der er en hel del, som (fornuftigt nok) kan holde deres tunge i ave – men helt at tæmme den, så at den i et og alt adlyder dig, vil vise sig at være umuligt.

”Intet menneske kan tæmme tungen,” siger Guds ord, og dermed er det sagt. Det er ikke dig, der i det lange løb er herre over din tunge. Den er sin egen herre – og den er som sådan ond og fuld af dødbringende gift.

DEN GUDDOMMELIGE DIPLOMATI

”Se også skibene, som er så store og drives af stærke vinde, de styres dog med et ganske lille ror, hvorhen styrmandens hu står,” belærer apostlen Jakob. ”Sådan er også tungen et lille lem, men kan dog prale af store ting (v.5).”

Det samme gælder de mægtige containerskibe, som baner sig vej over de vældige oceaner. De holder ruten i storm og uvejr med et ganske lille ror, der styrer de gigantiske sejlere nøjagtig i den retning, som styrmanden vil. ”Sådan,” siger Det nye Testamente, ”er tungen kun en lille del af kroppen, men den kan prale af sin store magt. ”Se dog,” advarer apostlen, ”hvordan den mindste flamme kan sætte den største skov i brand (v.5).”

… og netop denne situation får verden malet for sine øjne på en for tiden daglig basis, hvor den russiske præsidents tunge er taget i brug af underverdenens magter i striden om Ukraine. Et lille, diplomatisk fejltrin kan antænde en storbrand. Den 3. verdenskrig lurer i baggrunden.

At fordreje sandheden har intet med diplomatisk indsigt at gøre! Den slags ’visdom’ er tværtimod ’jordisk, sjælelig og stammer fra de onde ånder (v.15). Den er helt igennem menneskelig og skaber kun forøget uro og ondskab, ’forvirring og alt, hvad der er ondt (v.16).”

Men den guddommelige diplomati er først og fremmest ren. Den er fyldt med en visdom ovenfra, som er ’fredselskende’ (v.17). Den forhandler med et venligt og imødekommende hjerte, og er i sit væsen ’mild, hensynsfuld og fyldt med barmhjertighed’. Den arbejder for fred og ’sår fred til gavn for dem, der stifter fred’ (v.18).

Bemærkninger:

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’DRØMMEN’ (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 01.04.2022

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *