PEST OG KRIG ER ‘VEERNES BEGYNDELSE

Den første lørdag i april 2022 kunne rejsende i Serbiens hovedstad se et opsigtsvækkende syn. Seks kæmpestore kinesiske y-20 militærtransportfly landede lige efter hinanden i den civile lufthavn.

Det var et historisk syn. Det er første gang, at en så stor gruppe af kinesiske militærfly er landet i Europa. Den kinesiske drage er begyndt at svæve over nye, apokalyptiske mål…

Lasten i bugen af de store transportfly var lige så usædvanlig. Det var den første leverance af det kinesiske jord-til-luft missilsystem HQ-22, der blev afleveret i en europæisk lufthavn. En iskold vind fra Beijing blæste over den serbiske landingsbaner.

Ifølge militærtidsskriftet ’Military Today’ kan dette missilsystem bruges både mod fly, helikoptere, droner og alle slags missiler. Det kan ramme et mål i 170 km afstand i en højde af 27 km over jorden. Det er en affyringsrampe for dræbermissiler.

*

Serbiens flag består af en rød, en blå og en hvid stribe. Ovenpå sidder en ørn med to hoveder vendt hver deres vej. Det ene mod øst og det andet mod vest.

I dag er ørnens to hoveder et slående billede på landets splittelse i krigen mod Ukraine. Serbere er gået på gaden med det russiske flag for at støtte Vladimir Putins invasion i Ukraine.

Under Anden Verdenskrig kæmpede russerne og serberne side om side – og de har den samme ortodokse (kristne) religion.

Ørnen med de to hoveder pryder ikke kun de serbiske flag – men det er graveret i nationens våbenskjold.

Det er i den forbindelse på tide at læse Bibelens Åbenbaringsbog. Med de seks kinesiske kæmpefly, som pludselig lander i Europas midte med bugen fyldt med de mest avancerede dræbermissilsystemer, åbner der sig en ny forståelse af den kinesiske drages andel i endetids begivenhederne.

Åbenbaringsbogens første læsere er de syv menigheder i Lilleasien (1:4-6). De bliver givet en knivskarp og kort angivelse af skriftets indhold, som slutter med en bevægende beskrivelse af Herrens synlige genkomst (1:7-8). Det er opmuntrende læsning i denne mørke tid.

Men det var altså kun ’de første læsere’.

Siden har bogen ligget åbent for de mange slægtled af kristne, som alle er blevet velsignet med dens syner, tegn og billeder – og nu bliver skriftet ransaget af en sidste generation af hellige .

De frydes og forfærdes ved dens budskab om, at tiden nu er kort! Meget snart begynder en kædereaktion af begivenheder, der som en kvindes fødselsveer (Matt.24:8) bliver stærkere og stærkere indtil kulminationen, der fremstår som en gigantisk by, der fires ned fra himlen – Det nye Jerusalem – af Gud, der ’begynder forfra’ med en helt ny jord og en ny himmel og en evighed sammen med Jesus!

Befinder vi os efter pesten og krigen i den fase, som hedder ’Veernes begyndelse’? Lad os undersøge dette spørgsmål.

DEN RENESTE KILDE

Vi sidder nu med en af Bibelens bøger, der ifølge ’sin egen opfattelse’ ikke stammer fra noget menneske’ men tværtimod fremhæver sig selv ved at hævde, at den er kommet til verden helt og holdent ved et guddommeligt initiativ.

Den er – efter sit eget udsagn – fuldstændig guddommelig og afslører nogle hemmeligheder om fremtiden, som ellers ikke ville være tilgængelig for nogen dødelig. Den er og bliver en åbenbaring, og vil som sådan være hævet over ’alle åbenbaringer’, fordi den ved Helligåndens inspiration har fået tildelt titlen: ’Jesus Kristi Åbenbaring’.

Det vil sige, at kilden til det, som fortælles i dette forunderlige skrift, er absolut ren (og kan regnes som fuldstændig troværdigt) og dermed ’al modtagelse værd’) ja, dette understreges yderligere ved, at det fortælles, at den dybeste oprindelse til dette ’lys fra himlen’ ligger i, at åbenbaringen kommer fra Gud.

Det vil sige, at Jesus har modtaget dette ord om fremtiden af sin Far, thi det hedder i Jesu Kristi Åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der skal ske i hast’ (Åb.1:1).

*

Der spørges:

”Mon der stødes i horn i en by, uden folk farer sammen? Mon ulykke sker i en by, uden Herren står bag?”

Sådan spørger fårehyrden Amos, der leverede sine ’orakler’ fra byen Tekoa ca. 5 km sydøst for Betlehem (Amos 3:6).

”Nej,” fortsætter han, ”Den Herre Herren gør intet uden at have åbenbaret sin hemmelighed for sine tjenere, profeterne.”

Dette er den åndelige baggrund for, at Åbenbaringsbogen på ny rykker ind i synsfeltet på vor tids ’jordboere’. Hemmelighederne om nationernes skæbne er bristefærdig.

Uzzia, kongen af Juda, blev ramt af spedalskhed i året 752 f.Kr. Det var en tid, hvor Herren gik i rette med lederne i sit folk. Amos profeterede, medens et mægtigt jordskælv rystede nationen (1:1). Det var en periode, hvor Gud viste sin almagt.

Det samme sker i vore dage. Lederne i folket får natligt besøg – og der sker begivenheder, som er uden for statens kontrol.

Alt i alt må det siges om Åbenbaringsbogen, at det utvivlsomt er et guddommeligt værk, om hvilket ord Pauli vidnesbyrd er sandt: ”Det vil jeg nemlig sige jer, brødre, at det evangelium som er blevet forkyndt af mig ikke er menneskeværk; det er jo heller ikke af noget menneske, jeg har fået det eller har lært det, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus (Gal.1:11-12).”

NATIONERNES SKÆBNE

Jesus betyder oprindeligt ’frelser’, hvilket er i god overensstemmelse med det enestående budskab, som englen bringer til Josef: ”Maria skal føde en søn, og ham skal du give navnet Jesus, thi han skal frelse sit folk fra dets synder (Matt.1:21).”

Jesus er hovedpersonen i Åbenbaringsbogen. Alt handler om ham og hans endelige sejr over al ondskab og menneskeslægtens dybe fald. Tilnavnet ’Kristus’ er oprindeligt den græske oversættelse af det aramæiske ’Meshicha’, hvilket er et udtryk for Messias, som det forstås af disciplen Andreas, der siger til sin bror, Simon Peter: ”Vi har fundet Messias (det er det samme som Kristus… Johs.1:42)

… og sidenhen af den samaritanske kvinde, der siger til Jesus: ”Jeg ved, at Messias kommer (Han, som kaldes Kristus)… og Jesus svarer hende med de forunderlige ord: ”Det er mig, jeg, som taler med dig (Johs.4:25-27).”

Det er altså en åbenbaring, som er betroet Jesus, Messias, og som handler om nationernes skæbne og folkeslagenes endeligt – og den har nyt at meddele slægterne, hver gang den studeres med et oprigtigt hjerte.

Hvad har den at sige vort slægtled?

*

Vi kalder denne Bog i Bibelen for ’Johannes Åbenbaring’ og mener dermed den åbenbaring, som Johannes har fået – men Johannes selv giver den titlen: ’Jesu Kristi Åbenbaring’, og slår dermed fast, at det er Gud, som her (efter sin egen viljes beslutning… Ef.1:9) afslører nogle af Guds Riges sidste hemmeligheder. Han meddeler disse ’skjulte ting’ til sin Søn, for at han skal give dem videre til sine tjenere – og disse har ifølge Markusevangeliet af Sønnen fået befaling om at ’gå ud i alverden og forkynde budskabet for hele Guds skabning’ (16:16).

”Og de gik ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med (v.20).”

Sådan er forretningsgangen med hensyn til de uløste gåder, der ligger som en skygge over folkeslagene. Åbenbaringen bliver ikke bare hældt ’som en pose konfetti’ ud over folkene – nej, initiativet til den virkelige afsløring af hemmelighederne om de sidste ting ligger først og fremmest hos Gud.

Han meddeler gådernes tolkning til sin søn, Jesus Kristus, der så giver dem videre til sine trofaste tjenere – der igen forvalter den store skat, som derved bringes til menigheden.

Derfor hedder det: ”Således skal man se på os: Som Kristi tjenere og husholdere over Guds hemmeligheder (1.Kor.4:1).”

”Det har såre lidt at sige, om I eller nogen menneskelig ret bedømmer mig, ja, jeg vil ikke engang bedømme mig selv… den, der bedømmer mig, er Herren (v.3-4).”

”Døm derfor ikke noget før Herren kommer – han, som skal bringe for lyset, hvad der er skjult i mørket – da skal enhver få sin ros af Gud (v.5).”

I BEHØVER IKKE AT HAVE MINDREVÆRDSKOMPLEKSER

Vi beskæftiger os altså ikke med et skrift, som er lukket med syv segl, og som vi ikke skal læse, for det kan man blive syg af! Vi bliver ikke på forhånd advaret mod det, fordi det (i lighed med Daniels Bog i Det gamle Testamente) ødelægger os psykisk og giver os dårlige nerver. Nej, tværtimod opfordres vi på det kraftigste til at give os i kast med dets billeder og gåder, og vi bliver på forhånd lovet en velsignelse – både dem, som oplæser bogens indhold og dem, som lytter til det – hvis vi bare vil gå i gang med åbenbaringen.

Den er for alle. Ikke kun bestemt til et fåtal af vismænd, for ’alle har en salvelse’ , og Den Almægtige venter kun på, at nogen vil lukke op for sluserne. Så skal Guds børn i sandhed blive sat ind i Guds hemmeligheder.

”Og den salvelse, som I selv fik af ham, bliver i jer, og I har ikke nødig, at nogen skal lære jer; men hvad hans salvelse lærer jer om alt, er også sandt og ikke løgn; bliv altså i det, som den har lært jer (1.Johs.2:27).”

Det er nødvendigt at forstå dette rigtigt: Vi behøver ikke at have mindreværdskomplekser, når vi stilles overfor ’Guds skjulte ting’. Verdens visdom lærer os, at vi skal have dokumentation både for det ene og det andet – og vi er ikke tilladt at fremføre en eneste sandhed uden nøjagtig at beskrive, hvem der står bag og hvilke ’store navne’, der har fremsat sådanne ’urokkelige sandheder’ – men Guds ord siger til den mindste af Guds børn, at den salvelse (indsigt og kundskab) ’som I selv fik af ham’, er nok.

*

Blot en dråbe af den guddommelige salveolie er mere værd end tusinde anbefalinger og forsikringer om, at det er ’sandhed og ikke løgn’, hvad vi lærer – og vi har ’ikke nødig’ at stille med udtalelser fra de meget kendte og såre store personligheder, for at finde garant for vore påstande.

Vi er nået så langt på vejen i vor vandring med Herren, at vi tør åbne vor mund og belære om ’de sidste ting’ – og ’vi forbliver altså i den salvelse’, som indtil nu har været vor ledetråd.

Gud har givet åbenbarelse til sin søn, for at ’han skal vise sine tjenere, hvad der bør ske meget snart’ (Åb.1:1) – og han tøver ikke med at ’opfylde forjættelserne’.

Om dette skriver Peter, at ’Herren ikke nøler med at opfylde forjættelsen (sådan som nogle anser det for nølen) men han har langmodighed med jer, da han ikke vil, at nogen skal fortabes, men at alle skal nå til omvendelse (2.Pet.3:9).”

’… sådan som nogle anser det for nølen’, skriver apostlen, og man kan mærke, at han absolut ikke er enig med disse ’nogle’.

Gud nøler ikke med noget! Han er fast i sin beslutning, og dagen vil snart komme, hvor han gør alvor i ’at opfylde forjættelserne’ men det er sandt, at Herren er langmodig! Han bliver ved med at bære over med de elendige, som vandrer på fortabelsens brede vej. Han vil, at alle skal nå til omvendelse, før det er for sent!

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’ALLE VÅGNER VED BRAGET’ (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 29.04.2022

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *