AFSLØRINGEN

Søndag d. 17. april, hvor opstandelsens gudstjeneste var ved at blive afsluttet i Danmark, udløb den deadline, som det russiske militær havde givet et par tusinde ukrainske soldater i havnebyen Mariupol.

”Hvis I overgiver jer inden kl. 12:00, så vil I blive behandlet som krigsfanger efter de internationale konventioner,” lød det fra russisk side. ”I vil redde livet!”

– men da klokken slog 12:00, var ikke én eneste af den internationale flok af frivillige modstandsfolk, ej heller én eneste soldat fra den ukrainske hær på vej med det hvide flag i den korridor, som russerne havde åbnet for dem, der ville overgive sig.

Det russiske militær havde allerede lørdag aften sendt sit ultimatum til de omringede ukrainske soldater. Men ved middagstid, søndag, var der stadig en talende stilhed i det enorme stålværk ved Mariupol. Det ukrainske banner blev hejst i stedet for det hvide flag!

En af de sidste modstandslommer, som russisk militær nu koncentrerer sig om, er Mariupol – men dette ’holdepunkt’ for den ukrainske hær er endnu ikke – medens disse linjer skrives – faldet.

Byen er belejret, og et stort antal indbyggere er blevet dræbt – men en styrke på 2500 mand holder stadig stand i det gamle stålværk, som består af et netværk af tunneller og underjordiske skjulesteder.

I mellemtiden er en forfærdende afsløring ved at komme for en dag. Det viser sig, at Putin i årevis har fulgt en ideologi, som hedder ’den russiske verden’. Disse religiøse syner er støttet af Moskva-patriarken, Kirill. Om dette er følgende at fortælle:

En ny og ukendt vranglære er siden år 2000 kommet til verden, og stryger i øjeblikket tyst og med spredte vinger over det russiske landskab.

Båret af drømme om et nyt verdensherredømme glider det som en rovfugl ud fra Moskva hen over ruinerne i Ukraine for at slå sig ned i Moldavien og andre lande.

Moskva-patriarkatet har med sit åndelige overhoved, patriarken Kirill, og sin verdslige fører, Vladimir Putin, gjort sig til talsmand for den kætterske doktrin, at der eksisterer en slags hemmelig civilisation, som er guddommeligt bestemt til at sprede sig fra Moskva og ud over den ganske verden.

Navnet på denne hemmelige lære er: ’Den russiske verden’ (’ruskij mir’) – og den er nu blevet afsløret af 1300 internationale, ortodokse teologer og 286 præster i Ukraine.

De har nu anklaget patriark Kirill for at føre ’kættersk lære’ og vil slæbe ham for et kirkeligt tribunal, som skal dømme ham for dette ’højforræderi’ mod den russiske kirke og det russiske folk.

Det er første gang i den nyere historie, at der er ’to dyr, som slår sig sammen’ for at bedrage hele jorden (Åb.13:11-12).”

Elena Volkova, tidligere professor ved Moskva statsuniversitet, har fornyeligt præciseret, hvad der skal forstås ved ’Den russiske verdens’ ideologi.

Hun fortæller: ”Rusland må ’efter sigende’ igen indtage det territorium, der hører med til den monopole magt over sjælene, som ’rettelig’ tilhører den russisk-ortodokse kirke. Enhver tale (i den forbindelse) om en ’selvstændig stat’ eller nogen form for ’kirkelig uafhængighed’ må betragtes som en fjende. Den form for oprør må iagttages som inspireret af Satan og er en splittende modstander af kirken…”

EN KÆTTER, DER GÅR ANTIKRISTS ÆRINDE

Den russisk-ortodokse kirkes leder, patriarken Kirill af Moskva, er ’gået galt i byen’. Han har bitterligt forregnet sig. Han har i det skjulte smedet planer om, at han (ved at holde sig tæt til Putin) kunne få gavn af den russiske invasion i Ukraine! Han ville kunne fastholde dette land indenfor sin indflydelsessfære, hvis han velsignede krigen. Nu viser det sig, at hans syner og ideer har slået fejl.

Præcis det modsatte er ved at ske: Modstanden i hans egne rækker mod den åbenlyse støtte af det russiske militærs hærgen i Ukraine, fører til et præsteoprør, som han ikke havde ventet sig.

En erklæring fra mere end 280 russiske-ortodokse præster ligger i dag på patriarkens bord. De oprørske præster fordrer, at der øjeblikkeligt oprettes en særlig kirkelig domstol. Den skal behandle anklagen mod Moskva-patriarken, der lyder sådan:

”Vi anklager dig for at være en kætter, der går antikrists ærinde!” (siger de mange gejstlige).

*

At anklage en kirkes overhoved for ’kætteri’, er det samme som at beskylde ham for højforræderi! Han anklages dermed for at være en ’frafalden’ og en ’fornægter’ af det sande evangelium. Han sættes i samme bås som Judas Iskariot, der forrådte Jesus!

Patriarken anklages af sine præster for at udbrede vranglære af den værste slags – og for især at have brudt med den russisk-ortodokse kirkes officielle lære.

Han beskyldes for at ville ’splitte den kristne menighed’ ved at fordreje dogmer og trossandheder, der er blevet formuleret i bestemte læresætninger som højlydt bekendes af menigheden.

Alt dette ligger bag anklagen mod Moskva-patriarken, Kirill.

Han er dermed gjort medansvarlig for den russiske præsident, Vladimir Putins militære indtrængen i Ukraine og de beviselige krigsforbrydelser, som international ret har anklaget præsidenten for.

EN FARLIG VERDENSANSKUELSE

Den omtalte ’russiske verdensdoktrin’, som siden år 2000 er blevet udviklet i et samarbejde mellem den russiske stat og den russiske kirke, er en farlig giftblanding, som indtil nu har lagt et helt land, Ukraine, i ruiner.

Det er en ideologi, som handler om ’russiske identitet og særlighed’.

Doktrinen hævder, at der på jorden i dag eksisterer en særlig ’russisk verden’. Som civilisation har den sin egen ret, som den kan håndhæve med magt, hvor det er nødvendigt…

Denne særlige ’russiske verden’ (’russkij mir’) viser sin tilstedeværelse over hele jorden – overalt, hvor civilisationen er præget af russisk sprog, russisk kultur og (frem for alt) den russisk-ortodokse tro.

’Den russiske verden’ omfatter altså ikke kun den russiske stat men også for eksempel Ukraine og Moldavien.

De baltiske land, Kasakhstan og den russiske diaspora hører også med til ’den russiske verden’ – ja, som en selvstændig civilisation betragtes denne særlige ekspansion som berettiget. Dens virkeliggørelse er kun et spørgsmål om tid. Så vil imperiet brede sig – som det for tiden er tilfældet i Ukraine!

*

’Den russiske verden’ står i sin ideologi som en klar modsætning til andre civilisationer – i særdeleshed den vestlige, hvis demokrati og ’liberale værdier’ den tager skarpt afstand fra.

Christian Gottlieb, der er dansk sognepræst og professor med speciale i ortodoks kristendom, har tirsdag, d. 15. april, forfattet en artikel til Kristeligt Dagblad under overskriften: ’Ortodokse teologer: Kirill skal stilles for en domstol’.

Heri erklærer han, at ’den russiske verdensdoktrin’, som promoveres og udbredes af det russiske kulturinstitut, ’Russkij-mir fonden’, siden grundlæggelsen i 2007 har fået et stort antal afdelinger mange steder i verden.

Fra et møde i denne fond citeres patriarken Kirill for en udtalelse, der lyder sådan:

”Den russisk-ortodokse kirke udfører en pastoral mission iblandt de folk, der antager den russiske, åndelige og kulturelle tradition.”

1300 TEOLOGER FORDØMMER DEN NYE DOKTRIN

’Den russiske verdens’-koncept anvendes således som en klar kirkelig doktrin! Den understreger den hemmelige sammenhæng mellem den russisk-ortodokse kirkes lære og ’russisk kultur’ og kan som sådan misbruges af kirken!

Dette ’åndelige misbrug’ og denne antikristelige fordrejning af Skriften anvendes i øjeblikket til på utilbørlig vis at hævde en særlig guddommelig støtte til Ruslands ekspansive ønsker. ”Moskva-patriarken velsigner dermed sønderbombningen af Ukraine,” siger præsterne.

Dette er det betydelige og krystalklare indhold af de anklager, som de 280 præster har rejst mod kirkens leder, patriarken Kirill.

Og det er de ikke ene om!

Kirkens oprørske gejstlige henviser selv til den massive internationale opbakning, som siden midten af marts har samlet mere end 1300 ortodokse teologer, der offentligt fordømmer den nye doktrin.

I en omfattende og detaljeret teologisk analyse fordømmer de denne lære: ”Den er kættersk og uortodoks!” hævder de.

*

De ukrainske politikere har taget anklagerne mod Moskva-patriarken til efterretning. De vil nu smide hele den Moskva-styrede kirke ud af det krigsramte land.

Som feltpræst ved fronten i øst oplever Dionysij Vasilev hver dag, at ukrainske soldater og civile bliver dræbt af den russiske krigsmaskine, som er styret af Putins verdensanskuelse om den globale oprettelse af en særlig russisk civilisation.

”Jeg har personligt set og været vidne til, at præster under det russiske Moskva-patriarkat har forsynet de russisk-støttede separatister med våben,” erklærer den 35-årige ukrainske præst.

”Med gru har jeg observeret, at Ruslands ortodokse overhoved, patriark Kirill, har støttet invasionen af Ukraine, som han kalder ’en kosmisk kamp mod synd og vestligt moralsk forfald,” udtaler feltpræsten.

”Den kirke bør ulovliggøres! Den har været i Ukraine i 300 år – og med denne nye lære er det nok. Den bør forsvinde fra vort territorium!”

*

Vladimir Putins kirke har næsten 12.500 sogne i Ukraine. Menighedsmedlemmerne er ikke klar over, at deres præst tilhører et angrebsland, som åndeligt hylder den nye ekspansionslære – og som i øjeblikket følger en doktrin, der medfører folkedrab!

”Den nye lære, som støtter sig til Bibelen, står bag ødelæggelsen af vore byer, vor nation, vore kirker og vore helligdomme…” udtaler feltpræsten.

”Den guddommeliggør angreb på vor stat og vor territoriale integritet. Dens forkyndelse er som en Judas, der er parat til at forråde vort folk.”

”Præsten er langt fra ene om at ville forbyde den Moskva-styrede kirke,” skriver Kristeligt Dagblad i en forside-artikel tirsdag den 19. april. ”En menighedsmåling fra det ukrainske af Ukrainere mener, at kirken bør bryde med alle forbindelser med Rusland.

51 % mener, at Putins kirke bør helt forbydes. Lederen af den russisk kontrollerede Krimkirke Sergej Aksjonov har svaret igen med et lovforslag, der forbyder den ukrainsk-ortodokse kirke på Sortehavs halvøer, rapporterer det russisk statslige nyhedsbureau, Tass.

100 sogne har allerede forladt Putins kirke i Ukraine. 10 % af den ukrainske befolkning tilhører stadig Moskva-patriarkatets kirke – og de vil fremover blive kaldt ’kollaboratører eller skurke’.

Det er dog næppe muligt at slå alle disse kirkegængere over én kam og iværksætte en kollektiv forfølgelse. Men vandene skilles – og Putins kirke isoleres i Ukraine!

DET KRISTNE KVARTER I JERUSALEM

Samtidig vokser spændingen mellem Jerusalem og Moskva med hensyn til Alexander Nevsky-kirken i den Gamle By.

Den russiske præsident Vladimir Putin har fornyeligt sendt et personligt brev til Israels premierminister Naftali Bennet og bedt ham om øjeblikkelig at aflevere nøglerne til kirken.

Emnet er det seneste spændingsmoment mellem Rusland og Israel, som er opstået efter den russiske invasion i Ukraine.

Israel har i begyndelsen af Ukraine-konflikten søgt at forblive neutral – men er blevet tvunget af omstændighederne (krigsforbrydelserne fra russisk side) til at ændre holdning.

”Ingen politisk myndighed vil være i stand til at overdrage kirkens ejendom til Moskva,” hedder det fra den verdslige øvrighed i Israel.

*

Jerusalems kristne kvarter er pludselig blevet en afgørende del af Ukraine-konflikten. Det drejer sig om en russisk-ortodoks kirke, som er opkaldt efter middelalderprinsen Alexander Nevsky – og som Putin har forlangt nu kommer under Kremls kontrol.

Putin har sendt et anklagende brev (som ’en personlig henvendelse’) til Israels premierminister, Naftali Bennet og forlangt, at skødet på kirkens ejendom i ’den gamle by’ straks bliver udleveret…

Brevet er skrevet kort efter, at Israels udenrigsminister Yair Lapid, offentligt og skarpt har anklaget Putin for krigsforbrydelser – og denne brevveksling får nu kristne og jøder over hele verden til – med profetisk interesse – at løfte hovederne.

De læser nemlig i Ezekiels Bog det 38. og 39. kapitel, at der skal udbryde en krig mellem Rusland og Israel, som vil føre til, at alle nationer skal deltage i en storstilet invasion af Det Hellige Land.

Her vil de møde en usynlig modstander, som fra himlen vil ødelægge den kæmpemæssige invasionshær med et hemmeligt våben.

De allierede nationers tropper vil blive begravet i en kæmpemæssig massegrav i ’vandringsmændenes dal øst for Det døde Hav’ (Ez.39:11).

Moskvas udenrigsministerium har sat stolen for døren af Lapid og sagt ham ligeud, at: ’Israel blot forsøger at dække over deres egen konflikt med palæstinenserne’. Samtidig har man indkaldt Israels ambassadør i Moskva, Alexander Ben Zvi, til ’en reprimande’.

Gryden er blevet holdt i kog. Putins vrede har rejst sig mod Israel, Det første stade af Ezekiels syn er blevet opfyldt!

Det vil forekomme højst mærkeligt, hvis Israel – i en tid, hvor alle de vestlige nationer gennemfører de strengeste sanktioner mod Putins Rusland – pludselig overfører ejendomsret i Jerusalems kristne kvarter til Moskva!

Det er diplomatisk umuligt. Det er at sætte Israel i en kattepine – og Ruslands præsident ser ud til at forstå, at det er en politisk umulighed for Israel at opfylde hans ønske.

*

Vanskelighederne begyndte allerede den 3. marts, hvor en dommer ved byretten i Jerusalem, Mordechai Kaduri, annullerede overførelsen af ejerskabet af den historiske russisk-ortodokse kirke til den russiske regering.

Så meget mere som den russiske Moskva-patriark og Putin i fællesskab er anklaget for ’at være kættere’ med hensyn til deres ideologi, ’Den russiske Verden’, der tillader overhovedet for den del af den splittede kirke, at velsigne sønderbombningen af Ukraine.

Yderligere er den gamle, lyserøde kirke, der er opført i neo-barok stil, beliggende på et yderst strategisk sted, kun 70 meter fra indgangen til ’den hellige gravs kirke’.

(Denne kirke er strengt opdelt mellem forskellige kristne retninger, som ikke kan tåle hinanden, og som udgør et helt lille mikrokosmos af den kristne verden, som aldrig har kunnet enes om Bibelen).

Og det er dette scenario, som Putin nærmer sig med kravet om, at nøglerne til den lille russisk-ortodokse kirke uden tøven skal afleveres til Kreml, som påstår, at den russiske regering ejer kirken.

Dermed har han i virkeligheden lagt ’en varm kartoffel’ i hænderne på Israels premierminister, der i øjeblikket ikke ved, hvad han skal gøre – en situation, som Putin finder fremragende, og som kan udnyttes til hans fordel.

PUTINS PLANER MED MOLDAVIEN

Fra vor datter, Charlotte, hører vi, at hun har fejret den ortodokse påske med 23 flygtninge i pilgrim konvojens gamle tabernakel, som nu står i Moldavien.

Til stede har været et hold efterskole-elever og en dansk sygeplejerske, Tabita, fra Herning.

Der er i øjeblikket planer om at skulle evakuere 100 flygtninge fra et russisk besat område i Ukraine – ligesom tidligere pilgrimme fra Belgien bringer 3 busfulde jøder, som skal videre til Israel.

Charlotte fortæller, hvorledes hun og hendes mand, Johannes, har besøgt skyttegravene i Nicolaja i Ukraine, hvor de bl.a. har forsynet feltpræsterne med proviant, som de kan viderebringe til soldaterne.

Hun beder om forbøn for en ung mand, den 19-årige søn af en moldovisk præst, som ligger såret i stålværket i den belejrede by, Mariupol – og hun understreger, at det nu er tiden til at bede for Moldaviens skæbne.

”Det er ved at være aktuelt at se på Putins ekspansionsplaner, hvor invasionen af Moldavien synes at være hans næste skridt,” siger hun.

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’NU SKER DET SNART’ (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:

Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 13.05.2022

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *