LAD DE SMÅ VÆRE BØRN

I Tyskland er man nu på vej med de første børnehaver, som målrettet sigter på omsorgen for børn fra homoseksuelle hjem; ’det skal fra nu af være lettere for de mindste at finde deres egen identitet og vokse op under den ideologi, som hersker i det homoseksuelle miljø’.

”Homoseksualitet er nemlig ikke noget, man bliver som voksen, det er noget, man er allerede som barn,” hedder det i en pressemeddelelse fra det nye børnehave-initiativ i Berlin. ”Barnet skal allerede fra sine første år have de optimale muligheder for at kunne identificere sig som homoseksuel.”

”Lad de små børn være,” siger Jesus, ”I må ikke hindre dem i at komme til mig; thi himmeriget hører sådanne til (Matt.19:14.”

… og i kapitlet forinden taler han endnu mere skarpt om dette spørgsmål, idet han siger: ”Den, der forarger en af disse små, som tror på mig, ham var det bedre, at der var hængt en møllesten om hans hals, og han var sænket i havets dyb (Matt.18:6-7).”

In en parafrase af dette alvorlige skriftsted (som i Danmark vil følge efter det tyske initiativ med ’homoseksuelle børnehaver’), bliver teksten om muligt mere alvorlig. Her hedder det: ”Hvis nogen ødelægger troen hos en af de små, der har tillid til mig, var det bedre for det menneske, om det blev kastet i havet med en møllesten om halsen (18:6-7).”

Den homoseksuelle ideologi er i et og alt antikristelig. ”Den sætter sig i sin lære op imod og ophøjer sig over alt, hvad det hedder Gud og helligdom (2.Thess.2:4) – og ved at introducere dette fjendskab i et uskyldigt barnesind, stiller man sig (ved et sådant initiativ) under den dom, som udtales klart af Jesus selv. Han advarer på det stærkeste mod at få ’en af disse små’, der tror på mig, til at miste troen.

”Åh, hvilken elendig verden, som får disse små til at miste tilliden til Gud,” siger Jesus, ”Fristelser er ganske vist uundgåelige, men stakkels det menneske, som er årsag til, at en af disse mine mindste lokkes væk fra mig. (Matt.18:7, parafrase).”

PÆDAGOGER MED ET KONFLIKTFYLDT UNIVERS

Apostlen Paulus berører dette problem i det 13. kapitel i første Korintherbrev, hvor han detaljeret fortæller om ’kærlighedens væsen’.

”Så længe jeg var barn,” skriver han, ”talte jeg som et barn, tænkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn; efter at jeg er blevet mand, har jeg aflagt det barnagtige (v.11).”

I de kristne børnehaver taler man med børnene om Gud, og barnet befinder sig her i et element, som er naturligt. Det oplever i denne børnehave en atmosfære, som er langt fra det konfliktfyldte univers, som præger den verden, den homoseksuelle pædagog indbyder til.

I den ’homoseksuelle børnehave’ kan man nemlig godt tale ’barnets sprog’, men man vil ikke kunne tale ’barnets emner’, idet den homoseksuelle pædagog i det tilfælde må udbrede sig om et rige, som er ukendt for ham selv.

*

For to år siden var sagen om ’de kristne børnehaver’ fremme i medierne.

”Der skal trækkes en religiøs hue over hovedet på børnene, inden de selv kan nå at forme deres egen tankegang. Det skal skattekroner ikke gå til,” udtalte børneordfører og gruppeformand, Jakob Mark, fra Socialistisk Folkeparti i februar 2020 – og denne holdning blev dengang stærkt støttet af den socialdemokratiske regering, der straks meldte ud ’at man ville se på, hvordan en lov kunne udformes’.

Forslaget, der ramte mange kristne børnehaver, som oprindeligt er etableret af folkekirken, og hvoraf flere har eksisteret i over 100 år, har skabt utryghed i mange danske menighedsbørnehaver.

Det store spørgsmål er i dag, om de politikere, som så ivrigt gik ind for dette lovforslag, vil have samme holdning, når den model for ’homoseksuelle børnehaver’ melder sig i Danmark.

DERES KVINDER OMBYTTEDE DEN NATURLIGE OMGANG

På det seneste er betydningen af det enkelte ord i Romerbrevet ’gået op’ for mig, og jeg har på hjerte at dele denne åbenbarelse med jer alle, idet den rette forståelse af dette enkle ord synes at indeholde forklaringen på et tidsåndens store problemer.

Ordet er ’at ombytte’, og det anvendes af apostlen 3 gange i det afsnit af hans brev til Romerne, hvor han går mest drastisk til værks i hans fordømmelse af homoseksualitet. Han siger for eksempel i Romerbrevet 1:26, at ’deres kvinder ombyttede den naturlige omgang med den unaturlige’.

Det vil sige, at kvinderne er begyndt at dyrke unaturlig sex i stedet for at holde sig til det, der er naturligt. Man udskifter det, som er naturligt med det, som er naturstridigt. Man foretrækker det, som er imod naturen frem for at forblive i et naturligt forhold. Man ombytter!

Eftersom dette er den rette forklaring på det græske ords betydning, bør man heraf kunne udlede, at hvis homoseksualitet (eller et lesbisk forhold) skyldes en ’ombytningsproces’ – så drejer problemet sig om at få byttet de to faktorer tilbage igen, så at de kommer på den rette plads, hvor de hører til.

Så længe man hævder, at ’ombytningen’ ikke kan gøres om, og så længe man påstår, at ’ombytningen’ ikke kan ’byttes tilbage’ – ja, så længe man holder fast ved, at hvis man én gang har ’byttet det naturlige om’ ( og ’udskiftet’ det med det unaturlige), så er man solgt til i al fremtid at leve med denne fejltagelse. Alt håb om at leve et naturligt sexliv er forbi.

Men den dag, det går op for én, at apostlen har brugt et græsk ord for ’ombytning’, som indbyder til at få tingene sat på plads i ens liv, så er der håb for genoprettelsen af en normal tilværelse med et naturligt sexliv.

”Et normalt liv?” siger ideologerne, som vil fastholde den homoseksuelle livsstil. ”Hvem siger, at de homoseksuelle ikke lever et normalt liv? Hvem tør driste sig til, at kalde homoseksualitet for ’en unormalitet’, som vi ikke vil have vore børn smittet af – og som vi ikke vil have åbnet børnehaver for?”

Det gør Bibelens apostel. Han siger i det pågældende afsnit af Romerbrevet, at vi lever nu i en tid, hvor folk ’ombytter’ den uforkrænkelige Guds herlighed med et billede (Rom.1:23). ”I stedet for at tilbede den evige og mægtige og uforanderlige Gud, så er folk begyndt at dyrke alle mulige slags ’hjemmelavede guder’ (der følger Darwins udviklingslære på en prik og tilbeder krybdyr, firfodede dyr, vilddyr, der går på to ben og det opretstående menneske…v.23).

SODOMAS TERROR

I Sverige, hvor pinsemenighederne har stået stærkt under mænd, som Levi Petrus (der skrev sangen: ’løfterne kan ikke svige, det er en sanddru pagt’), der holder pastor Niklas Piensko nu bibeltimer under overskriften ’Brændende spørgsmål’.

Han udtaler nu i Filadelfia-Kirken i Stockholm, at ’en person, som lever i et åbent homoseksuelt forhold, kan være både pastor og indtage et ledende ansvar i kirken’. Han stiller i den forbindelse spørgsmål ved den gammeltestamentlige tekst om Sodoma og Gomorra og synes helt at overse, at synden i den by ifølge 1. Mose 18:20 var ’såre svar’ (meget stor).

I hans gennemgang af forholdene i de to byer (Sodoma og Gomorra) lægger han ikke nogen særlig vægt på den kontante beskrivelse, som siger, at inden Lots to gæster ’havde lagt sig, så stimlede byens folk sammen omkring huset (unge og gamle, alle uden undtagelse) og de råbte til Lot: ”Hvor er de mænd, der kom til dig i nat? Kom herud med dem, for at vi kan stille vor lyst på dem (1.Mose 19:4-5).”

Der kan ikke herske tvivl om, at det var deres ’seksuelle lyst’, som Sodomas indbyggere ville have tilfredsstillet i det tilfælde.

Ingen ville ikke lytte til Lot, som prøvede at tale til sine naboers samvittighed med ordene: ”Gør dog ikke noget ondt, brødre,” og de overfaldt den ene mand med ordene: ”Hvor vover du at blande dig ved at gøre dig til dommer over os? Du, som selv er fremmed her i byen! Du stiller dig op og vil nu fortælle os, hvordan vi skal opføre os.”

”Lynch ham!” råbte skaren. ”Hvad bilder han sig ind? Her har vi givet ham lov til at bo iblandt os, og så kommer han og fortæller os, hvad vi kan gøre og ikke gøre.”

”Nej, nu skal du få kærligheden at føle – og vi skal handle med dig værre end vi tager os af dine gæster!” – ”og stå stormede de ind på Lot og ville slå døren ind.”

NI GRUNDE TIL AT FORSTÅ SODOMAS FALD

Det er på høje tid, at de kristne (ikke mindst i Skandinavien, hvor vi har Jesu Kors i vort flag) ’siger fra’ over for de forkyndere, som ønsker at gå let hen over de optøjer, som fandt sted i Sodoma, sådan som det er skildret på Bibelens første blade.

 1. De to høje mænd, de fremmede, som var kommet til byen, kan vidne om, at ophidselsen på stedet var så stor, at de bagfra måtte trække Lot inden døre – ellers ville hans nærmeste naboer have dræbt ham.

 2. Mængden uden for måtte de slå med blindhed, så de ravede rundt som folk, der ikke kunne se en hånd for sig. De måtte simpelthen bruge de overnaturlige kræfter, som de var i besiddelse af, for at dæmme op for den voldelige ånd, som de havde med at gøre.

 3. De fremmede, gæsterne, talte i panikstemningen til Lot, og råbte til ham, at han skulle samle sine slægtninge i byen – blandt andet de unge mænd, der skulle giftes med hans døtre – og gøre dem klart, at inden længe ville byen blive udslettet ’på grund af dens himmelråbende synd’.

 4. Lot styrtede af sted og fik fat i de unge mænd og satte dem ind i situationens alvor. Men de troede ikke på ham. De troede, at det var en joke!

  … og deres udbrændte knogler kunne findes i askedyngen dagen derpå!

 5. Englene tog nu fat i Lot. ”Skynd dig nu,” sagde de til ham. ”Tag din kone og dine to døtre og se at komme væk!”

 6. ”Løb for livet!” råbte de. ”Se jer under ingen omstændigheder tilbage! Stop ikke op noget som helst sted i dalen! Flygt op i bjergene – ellers bliver I revet med af ulykken!”

 7. ”Umuligt!” sagde Lot. ”Jeg når ikke op i bjergene, før det er for sent! Lad mig skjule mig i den lille by, der ligger dér. Dér kan jeg lige nå hen. Se dog, hvor lille og ubetydelig den er! Det er jo bare en sølle landsby, hvor jeg kan nå at skjule mig.

 8. – og de to høje mænd, som var engle, der havde fået en befaling fra Herren, så sig nødsaget til at gå ind på Lots forslag. ”Godt!” sagde de. ”Vi vil sørge for, at denne landsby ikke bliver ødelagt. (Derfor hedder stedet ’Zoar’, det betyder ’lille by’).

 9. Solen var netop stået op over horisonten, da Gud lod sydende svovl og ild regne ned fra himlen over Sodoma og Gomorra. Men Lots kone kunne ikke lade være med at kigge sig over skulderen. Da stivnede hun og blev til en saltsøjle… og Jesus siger om hende: ”Tænk på Lots hustru!” (Luk.17:32)

*

”Den dag, Lot forlod Sodoma,” siger Jesus, ”så regnede det med sydende ild og svovl fra himlen, og de blev alle sammen dræbt! Ikke én eneste undslap Guds dom. Selv dem, som i sidste øjeblik fik en redningskrans smidt ud til dem, lo højt af den ’gamle original’, Lot, – og få timer senere stivnede deres ansigtsudtryk, fordi så Ødelæggelsens Vederstyggelighed…

Sådan bliver det også, når Menneskesønnen om kort tid skal vise sig på himlen. Lige så uventet og pludseligt vil det ske. Hvis man på det tidspunkt opholder sig udenfor sit hus, vil der ikke være tid til at løbe ind for at pakke nogle nødvendige ting, og de, der arbejder på marken, vil ikke have tid til at løbe hjem, for at hente deres ejendele. ”Husk, hvad der skete med Lots kone,” siger Jesus. ”Dem, der prøver at klamre sig til livet og søger at redde det, vil miste livet – men den, som giver afkald på det jordiske liv, vil få det evige liv.”

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’DEN NYE JORD ER FYLDT MED GUDS RETFÆRDIGHED ’(www.johnynoer.dk)’

i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens & 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

Tlf: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr.9790 – 0003445526

NOTA BENE:

Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk. Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 09.12.2022.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *