PROFETISK JOURNAL

AGURS ORD

Af de mange visdomsord, som Bibelen er fuld af, fremstår med en særlig betydning Agurs ord. De står nedfældet i det næstsidste kapitel af Ordsprogenes Bog, og rejser sig i disse dage som en uimodståelig klippe, der afslører mange magthaveres dybeste interesser og stiller mange politiske ræves forestillinger til skue.

”Har du handlet som en dåre i overmod,” spørger Agur – og det forekommer, som han henvender sig til nogle af nutidens politiske overhoveder. ”Tænker du ondt, da hånd for mund!” Derefter følger tre spørgsmål, som enhver, der har erhvervet sig magt, bør overveje. Tre hovedtræk, som vil stille dagens politiske røster til regnskab. Ingen undgår deres ligefremme tale. Alle bør indse deres afslørende magt. Her må selv den klogeste statsmand løfte hænderne og forfærdet indrømme sit overmod. De tre skarpe irettesættelser lyder sådan:

 1. Tryk på mælk giver ost,
 2. Tryk på næsen blod, – og
 3. Tryk på vrede trætte.

For det første skærper Massaiten, Agurs, Jakes søns ord, bevidstheden om at alt politisk arbejde sker under en vis form for ’tryk’. Samfundet bevæger sig under bølger af pres. Der er hele tiden forskellige former for tryk eller pres, som sigter mod en ændring af det bestående – og det er her, at den politisk ansvarshavende skal bestå sin prøve. Vil det bestående tryk føre til, at velsignelse flyder fra det voldsomme pres – eller vil det aktuelle tryk føre til blodudgydelse og evindelige, tomme debatter.

DE STYRENDE LÆGGER ØRE TIL PRESSET

Hvis de politisk styrende beviser statsmandskab og befordrer det aktuelle tryk i den rigtige retning, så vil en velsignelseskilde springe, og folket vil blive opmuntret. Det hedder med Agurs ord: ”Tryk på mælk giver ost.” Den styrende lytter og sørger for at presset rammer det rette sted. Han (eller hun) lægger øre til det stigende pres, og med statsmandens dygtighed lader han presset styre mod den kilde, som altid flyder med mælk. Roligt betragter han de politiske loves spild. Han kender på forhånd resultatet, som aldrig vil svigte. Han kender lovens evige og usvigelige kraft, og venter kun på resultatet, som snart viser sig. ”Tryk på mælk giver ost.”

Anderledes med den styreform, som ikke følger de evige love, men som med en vis arrogance mener at kunne omgå de evige principper. Den styrende politiske kraft vil ikke lytte til råd, men vender det døve øre til folkets pres. Han lader det voksende røre ramme et af de steder, som er mindst beskyttet mod slag og tryk med det resultat, at meget snart vil der flyde blod. I tåbelig overmod stiller han sig med åbent ansigt midt i den voldsomme tumult. Han stikker sin næse ind, hvor røret er værst og konsekvenserne er uundgåelige: ”Tryk på næsen giver blod.”

Følgerne er uforudsigelige (sådan som følgerne af lovløshed altid er uberegnelige). Det forskrækkede råb, at nu ’flyder blod’, løber gennem hele folkelegemet, og alle forsøger nu at finde den skyldige. Kun få tænker på, at advarselen var faldet på forhånd. Det holder med lovens kraft, at ’tryk på næsen giver blod’ – og det er ud fra denne manende røst, at de skyldige skal findes.

LADER SIG IKKE RIVE MED

Det sidste pres, som skal behandles her, er den styrendes reaktion over for pressets art. Han (eller hun) er i sin høje forvaltning, hævet over vrede. Med ro og oversigt betragter han (eller hun) det urolige røre – og på intet tidspunkt lader han (eller hun) sig rive med af vrede over de urolige elementer.

Loven bliver aldrig vred. Den er til det sidste saglig, og dens domme er aldrig farvet af nogen personlig følelse. Loven kender til bunds sit eget ordvalg, og den følger uden personsanseelser sit evige forehavende. Med hensyn til de styrendes personlige reaktioner, har den kun et ord at sige: ”Tryk på vrede giver trætte.” Derfor kommer denne sag aldrig i spil. Tomme debatter og ødelæggende ’meninger’ fører ikke til noget. De giver kun ’trætte’. Konflikter er i deres kølvand.

Agurs ord står fast. Hans ord til den styrende er værd at bemærke sig. ”Har du handlet som en dåre i overmod og tænker du på noget ondt, da er det bedst for dig, at du lægger hånden på munden og forbliver tavs. Tryk på vrede giver trætte…

VACCINEN PÅ TRAPPERNE

Det var i de dage, hvor jeg modtog en opringning fra en ukendt station, som i al hast meddelte mig, at ’en vaccine var undervejs’, og at jeg ’kunne blive vaccineret indenfor timer’.

Jeg takkede venligt nej til tilbuddet, og var i samme øjeblik klar over, at det blev noteret hos modtageren. Det ville ikke standse her. Fremover ville jeg blive betragtet som en ’nej-siger’, og det ville på et senere tidspunkt få konsekvenser.

Imidlertid havde jeg intet valg. Guds ord havde talt til mig vedrørende denne sag, og der var intet andet, jeg kunne gøre, end at melde ud, at sagen forholdt sig således. Lad mig forklare:

Skriften siger: ”Ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds Ånd bor i jer?” (1.Kor.3:16)

Paulus, som stiller dette spørgsmål, kan ikke blive træt af at gentage det. ”Eller ved I ikke,” fortsætter han, ”at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud, og at I ikke tilhører jer selv. I er jo købt og prisen betalt. Ær derfor Gud i jeres legeme” (1.Kor.6:19-20).

Han værner sig her med stormskridt sagens kerne, idet han med Skriftens ord slår fast, at vi (som troende, genfødte mennesker) ’ikke tilhører os selv’. Vi kan ikke selv bestemme over vore legemer. Vi kan ikke handle med deres efter forgodtbefindende. Vi kan f.eks. ikke deltage i et globalt projekt, hvor vi kollektivt stiller vore legemer til rådighed for et vaccinationsprojekt. Det siges med eftertryk: ”I er jo købt, og prisen er betalt.”

Hvem tør stå op og tale imod denne argumentation? Korsets vidnesbyrd sættes imod al genstridighed! Her må selv de bedste påstande tie. ”Prisen er betalt,” siger apostelen. Kristi lidelse råber til himlen. Hans smerters dyb kan ingen erstatte. Købet – det altafgørende dyre køb – har fundet sted. Vore legemer tilhører ene og alene Gud, og den, som vil hævde anden vejledning, bør sætte tand for tunge, for ikke i denne situation at nedkalde Guds vrede over sin fortabte sjæl. ”Det er jo bare et lille prik i armen,” hedder det. Situationen på landets plejehjem viser i dag et andet billede. At nogle er tilbageholdende bør iagttages med respekt.

ET LEGEME HAR DU BEREDT MIG

I mange år havde jeg svært ved at forstå Paulus, når han fór så hårdt frem mod jøderne i Antiokia. Han siger til dem: ”Det var nødvendigt, at Guds Ord først skulle tales til jer; men siden I forkaster det og ikke agter jer selv værdige til det evige liv, se så vender vi os nu til hedningerne.”

… indtil en dag, jeg forstod, at Paulus ikke talte om, at de moralsk og åndeligt ’agtede sig selv for værdige til det evige liv’ – men at han udelukkende talte om den ret fysiske investering, som var blevet anbragt i deres legemer: ”Et menneskehjerte slår op til 4 milliarder gange i løbet af et liv.” Det fortæller noget om den forudfattede plan og det evighedsperspektiv, der ligger i skabelsen.

”Et legeme har du beredt mig” (Hebr.10:5), – sådan lyder Kristi ord, da han træder ind i denne verden. ”Se, jeg er kommen for at gøre din vilje, min Gud”… og vi kan næppe få det til at harmonere med Guds vilje, at på et tidspunkt skal alle mennesker – for ikke at blive en fare for omgivelser – lade dette legeme vaccinere med forskellige vacciner – kollektivt og globalt – for at opfylde betingelserne for at få udstedt et gyldigt helbredelsesbevis.

Forleden ringede en gudfrygtig søster til mig og fortalte mig glædestrålende, at hun nu endelig var blevet vaccineret. Ordet fra Matthæus (9:36-38) kom mig i hu: ”Da han så folkeskarerne ynkedes han inderligt over dem; thi de var vanrøgtede og forkomne som ’får, der ingen hyrde har’. Høsten er stor, men arbejderne er få.”

ØDELÆGGELSENS VEDERSTYGGELIGHED

Gud planlagde et opgør med sin hovedfjende i Jerusalem. ”Se, jeg kommer over dig og holder dom i din midte for folkenes øjne. For alle dine vederstyggeligheders skyld, vil jeg gøre med dig, hvad jeg aldrig har gjort og aldrig vil gøre magen til. Du gjorde min helligdom uren med alle dine væmmelige vederstyggeligheder – derfor vil jeg også støde dig fra mig uden medynk eller skånsel” (Ezekiel 5:8-11).

Herren kaldte sin tjener Ezekiel til sig og forelagde ham fremgangsmåden i den kampagne mod ’ødelæggelsens vederstyggelighed’ som siden viste sig at være Jesu egen definition af homoseksualitet (Matt.24:15).

”Kampagnen vil først tage 190 dage – og siden 40 dage… og se, jeg lægger bånd på dig, så du ikke kan vende dig fra den ene side til den anden, før din belejringstid er til ende” (Ez.4:8).

Ezekiel ville protestere! – men Herren lod ham forstå, at denne fremgangsmåde ikke var til debat. ”Mit opgør med Jerusalem drejer sig kun om denne misgerning: ”Ødelæggelsens vederstyggelighed – og den skal ikke ændres til noget andet!”

NIDKÆRHEDSBILLEDET

Det næste, som sker, er af stor betydning med hensyn til Guds kamp mod homoseksualiteten i Jerusalem. Ezekiel fortæller, at han så en mand i et herliggjort legeme, og denne ’rakte noget som en hånd ud’. Den greb ham ved en lok af hans hovedhår og ’Ånden løftede mig op mellem himmel og jord’ (Ez.8:3).

Så blev han ’i Guds syner’ ført til Jerusalem. Her styrede Ånden direkte mod templet… nærmere betegnet til ’den indre forgårds nordport. Der stod nidkærhedsbilledet. Det, som vakte Guds nidkærhed’.

Forklaringen var umiddelbar. Herren sagde til sin tjener: ”Menneskesøn, løft dit blik mod nord.” Ezekiel gjorde, som det var sagt. ”Og se, nord for alterporten stod nidkærhedsbilledet ved selve indgangen” (Ez. 8:5). Så lød Herrens røst:

”Menneskesøn, ser du, hvad de gør. Store er de vederstyggeligheder, Israels hus øver her – så jeg må vige langt bort fra min helligdom. Men du skal få endnu større vederstyggeligheder at se” (Ez.8:6).

*

Dermed føres profeten i en rundvisning, som han sent eller aldrig vil glemme. Tæppet rives til side, og han får nogle af de åndelige ledere at se, som han ikke i sin vildeste fantasi kunne have sat i forbindelse med disse overtrædelser. Mure bliver revet ned, så han får adgang til at se mænd i omgivelser, som han ikke havde troet mulige.

Herrens ord lyder afsluttende om det folk, han dømmer: ”Du skal blive til spot og hån – til advarsel og rædsel – for folkene rundt om, når jeg holder dom over dig i vrede og harme og harmfuld revselse. JEG, HERREN HAR TALT!

BEMÆRK:

Læs under Retsopgøret artiklen: ‘Biden åbner op for et mørkt kapitel (http://medgrundlovskallandbygges.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

telf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 05. februar 2021

BIDEN ÅBNER FOR ET MØRKT KAPITEL

Præsident Joe Biden har håndplukket Health Secretary Rachel Levine som den første transperson der officielt bliver accepteret af senatet. Hun skal være en del af den nye administrations hjælpepakke til det corona-ramte USA.

”Dr. Rachel Levine vil bringe den nødvendige viden i ’pandemis-sager’, uanset hvilken zip code – det være sig race, religion, seksuel orientation, gender identity – man er i besiddelse af.”

Biden er allerede i forhandlinger med kongressen med forslag om 1.9 trillioner dollar hjælpepakke. 400.000 amerikanere er omkomne under pandemien.

Det er således et udfordrende skridt, at Biden sætter anerkendelsen af en transperson som en første prioritet i disse forhandlinger. Han siger dermed med de første, flotte ord på indvielsesdagen, at tingene ikke har ændret sig. ”Osama lod det hvide hus stråle i regnbuens farver, og vi giver rum for det samme evangelium.” I Europa følger man samme linje. Her har man beordret fængselsstraf for overtrædelser af den art.

FÆNGSELSSTRAF FOR AT PÅSTÅ, AT HOMOSEX ER SYND

En sådan sag er nu løbende i Tyskland, og det kan forventes, at emnet vil blive taget op af de danske jurister. Ej heller her kan den forblive inden for rammerne af en tilfældig distriktsdomstol i Bremen, idet man vil berøre emner af dyb profetisk karakter.

En forudsigelsernes dimension vil nu ret hurtigt komme på banen, og røster, som Daniel, Ezekiel og Esajas vil blive hørt. Ord som ’nidkærhedsbilledet’ og dets placering i templet vil dukke frem af tidernes tåge. Den juridiske kamp vil ikke længere handle om den humanistiske tilgang til dette emne men om retsstatens kamp mod de mænd, som står frem og advarer – for årtusinder siden – mod Guds vrede.

*

Ytringsfriheden og religionsfriheden har jammerlige vilkår i Tyskland, hvor en dommer, Ellen Brest, ved en distriktsdomstol i Bremen for et par uger siden idømte præsten, Olaf Latzel, fra den protestantiske St. Martini kirke i Bremen en fængselsstraf på tre måneder (eller 8100 Euro straf) for i oktober 2019 at have beskrevet homoseksualitet som ’en af samfundets former for degeneration’.

Præsten har yderligere ifølge de tyske medier givet udtryk for, at homoseksualitet var ’et angreb på Guds skabelsesorden’ og derfor: ’dybt djævelsk og satanisk’. Yderligere har han (med henvisning til den årlige LGBTQ-festival i Berlin i juli) karakteriseret dette arrangement som en ’homo-lobby’; et djævelskab, der bliver stadig stærkere, stadig mere massiv og som trænger sig mere og mere frem’.

En lydfil fra et seminar blev offentliggjort på præstens youtube-kanal, som har ca. 25.000 abonnenter, og som ved præstens online-prædikener har op til 100.000 seere. En lytter klagede over præstens ord, og den offentlige anklagemyndighed blev ifølge en artikel i Kristeligt Dagblad onsdag d. 2. dec. 2020, sat på sagen.

Den har nu kørt sin første runde – men præstens advokat erklærer, at han er villig til at gå hele vejen til højesteret. Det bliver i det tilfælde giganternes kamp. Jesus henviser til profeten Daniels ord men hensyn til denne sidste ’fristelse’, som vil gå over jorden – og han siger det usædvanlige, at man skal lægge mærke til denne profets ordvalg, når han taler til eftertiden om homoseksualitet. ’Ødelæggelsens vederstyggelighed’. Det betyder en modbydelighed, der har en så ødelæggende betydning, at den må regnes som en Guds dom.

PRÆSTEN HAR EN BERETTIGELSE

Det er et spørgsmål, om apostelen Paulus ville have fundet frisag, hvis hans klare og følelsesladede fordømmelse af homoseksualitet i dag var kommet for retten ved distriktsdomstolen i Bremen. Apostelens ord lyder sådan: ”Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber. Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med kvinden og optændtes i deres begær efter hinanden. Mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente (Rom.1:26-29).”

Skriften, hvorpå den pågældende præst bygger sine prædikener, kalder homoseksualitet for ’en vanærende lidenskab’. Han betegner denne synd for en ’udskiftning af den naturlige omgang med den naturstridige’, hvilket vil sige, at præsten har en berettigelse i at hævde, at homoseksualitet er ’en af samfundets former for degeneration’.

PÅ LIGE FOD MED ANDRE SYNDER

Spørgsmålet er højaktuelt. Domstolen skal afgøre, hvor langt kirken kan tillade sig at holde fast ved Skriftens ord, når samfundet samtidig opfordres til at gå langt for at værne om ytringsfriheden og religionsfriheden.

Der er ingen tvivl om, at kirkens apostel nærer en dyb kærlighed til homoseksuelle mennesker – som han behandler på lige fod med andre syndere. Han forklarer i 1. Korinterbrev det sjette kapitel (fra vers 9 til vers 11) hvorledes der i menigheden i Korint var tidligere homoseksuelle. Han skriver: ”Sådan har nogle af jer været, men I lod jer aftvætte, ja, I blev helligede, ja I blev retfærdiggjorte ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd.”

Af disse tidligere homoseksuelle virkelig var en del af menigheden i Korint, fremgår af brevets indhold, hvor de nævnes ved ordene: ”De, der lader sig bruge til unaturlig utugt, eller de, der øver den.” Apostelen omtaler denne gruppe som en flok ’uretfærdige, der ikke skal arve Guds rige’. Men som alle de øvrige syndere, han nævner (utugtige, ægteskabsbrydere, havesyge, tyve, drankere og æreskændere) understreger han, at ’sådan har nogle af jer været’. Det hørte fortiden til.

Det vil sige, at apostelen gør det lysende klart, at disse synder var de pågældende hørt op med at leve i. Den utugtige var ophørt med at bevæge sig i det miljø, hvor man beskæftigede sig med seksuelle urenheder, og ægteskabsbryderne anså nu ægteskabet som en pagt, ’man skulle holde i ære i et og alt’ (Hebr.13:4). De var kommet til en forståelse af, at ’ægtesengen skulle ikke besmittes’ (v.4) og ’at ægteskabsbrydere vil Gud dømme’ (v.4). De havesyge havde omvendt sig fra ’kærlighed til penge’ (Hebr.13:5) og ’tyvene var ophørt med at stjæle’ (Ef.4:28). På samme vis havde de homoseksuelle vendt dette ’begær’ ryggen, og levede nu i forhold, som var evangeliet værdigt.

TILSKYNDER TIL HAD

Men ifølge dommeren i Tyskland er præsten alligevel i strid med loven. ”Han tilskynder til had mod homoseksuelle og andre seksuelle mindretal,” hed det.

Hvis det er tilfældet, så må al prædiken forstumme og alle prædikanter må på det strengeste foreholdes, at det er en lovovertrædelse at tale om synd. Judas brev må rives ud af Bibelen, og han selv må spærres inde, fordi han taler åbent om homoseksualitet som en synd.

”Ligeledes er Sodoma og Gomorra og de omliggende byer, der på samme måde som de var hengivne til utugt og søgte omgang mod naturen,” siger han. ”De er sat til et advarende eksempel, idet de lider straf til evig tid.”

”At tale om ’en djævelsk homo-lobby’ er et følelsesladet sprogbrug, som kan opildne folk til at begå strafbare handlinger,” lyder det i den tyske dommers begrundelse, som fortsætter: ”Det at sammenligne homoseksuelle med kriminelle kan være med til at legitimere angreb på homoseksuelle.”

Dermed er der sat en sort streg over Pauli ord om, at ’de, der lader sig bruge til utugt, eller de, der øver den, han – ligesom andre nævneværdige synder – ’lader sig aftvætte’. Det vil sige, at de har ladet sig vaske rene, og de er blevet helligede, ja, de er blevet retfærdiggjorte ved Herren Jesu Kristi Navn.

Den tyske dommer gør de homoseksuelle en dårlig tjeneste, når hun forbyder evangeliets prædikanter, at regne dem med i det synderegister, som kan finde tilgivelse. Al synd skal bekendes for Gud, som nådigt tilgiver synderen (hvis han er oprigtig) og derefter velsigner ham i rigt mål.

Præsten sagde under retssagen, at hans ord ikke var rettede mod konkrete mennesker, og at han intet havde imod homoseksuelle, selvom han afviste en homoseksuel livsstil. Baseret på hans forståelse af Bibelen var homoseksualitet en synd.

Heri har præsten hele kirkens bekendelse bag sig. Han har Luthers bekendelse bag sig. Han har Luthers klare fordømmelse af homoseksualitet som ledetråd – og han har tusindvis af tidligere homoseksuelle som et forbillede (læs Profetisk Journal: ’Jeg levede syv år som lesbisk’).

*

”Homoseksualitet uden mennesker er utænkelig,” understregede dommer Ellen Best ifølge ’Weser Kurier’ og tilføjede: at ’præstens bibelhenvisninger ikke ændrede ved det strafbare i hans ord’.

Præstens advokat betegner denne afgørelse som ’en katastrofe’ og vil appellere sagen, om nødvendigt hele vejen til Tysklands forfatningsdomstol. ”Dommen er en ladeport til begrænsning af menighedsfriheden,” siger han (ifølge Weser Kurier).

I en erklæring på internettet har flere end 20.000 tilhængere støttet præsten. 14.000 har i en anden erklæring krævet ham fjernet fra præsteembedet. Præsten er i øjeblikket suspenderet.

Læs under Profetisk Journal artiklen: ’AGURS ORD’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 05.02.2020.

STATSMINISTERENS ULOVLIGE ORDRE

STATSMINISTERENS ULOVLIGE ORDRE

Regeringen havde ikke loven på deres side, da de beordrede alle danske mink aflivet. Det er konklusionen på det opgør, som har fundet sted, efter at statsministeren, Mette Frederiksen, lod en befaling udgå, ’at 15 millioner mink skulle ’slås ned’ og begraves på dansk jord inden for få dage. ’Dyrenes Beskyttelse har indgivet politianmeldelse af Fødevarestyrelsen’.

Usikkerheden blandt danskere, hvorvidt en ny epidemilov vil være grundlovsstridig, er blevet aktuel. Man har indtil nu været ’spørgende’, om regeringen ikke har tiltaget sig for store magtbeføjelser på grund af Covid-19-smittefaren. I dag er det en kendsgerning, at en beslutning, som berører mindst 6000 danskeres hverdag, tilfører et erhverv store menneskelige udfordringer og koster det danske samfund milliarder, er sat i værk – uden at have loven på sin side!

*

”Man begår det helt store lovbrud! Det må man ikke som minister! Nu har vi i månedsvis talt om den egenrådighed, hvormed regeringen har handlet. Dette her er topmålet,” – sådan lød det fra Danske Folkeparti onsdag den 11. november ved spørgetimen i Folketinget.

”Statsministeren gav en ulovlig ordre. Jeg tror ikke på, at statsministeren, som er tidligere justitsminister, ikke har spurgt sig selv, om der var lovhjemmet for at dræbe et helt erhverv,” sådan lød det fra Venstre.

*

”Ethvert nyt medlem (af Folketinget) afgiver, når hans valg er godkendt, en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven.” (grl. § 32, stk.7). At være et folketingsmedlem betyder, at vedkommende har en stilling, der (frem for alle andre borgere) fordrer afgivelsen af et personligt løfte. Han eller hun skal højtideligt love at ville overholde grundloven. Det sker ved, at det nye folketingsmedlem (så snart, at det er klart, at valget er godkendt) underskriver en erklæring. Vedkommende kan ikke deltage i folketingets forhandlinger eller afstemninger, og han eller hun kan ikke være medlem af et folketingsudvalg, før dette løfte er givet. Det står i folketingets forretningsorden.

DE FIRE OVERTRÆDELSER

De fire grundlovssikrede rettigheder, som epidemiloven berører, er følgende:

 1. Den personlige frihed
 2. Boligens ukrænkelighed
 3. Ejendomsrettens ukrænkelighed
 4. Forsamlingsfriheden

Ved et nøjere syn på disse fire berøringsflader, som Covid-19 gennem en hastelovgivning har på grundloven, forekommer det, at i alle fire tilfælde har man forbrudt sig på grundloven. Lad os tage disse fire frihedsrettigheder nærmere i øjesyn, som de bliver forvaltet under den nye epidemilov.

”Den personlige frihed er ukrænkelig,” hedder det, hvorefter det tilføjes: ”Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning underkastes nogen form for frihedsberøvelse (grl. § 71).”

Grundlovens beskyttelse af borgernes personlige frihed består først og fremmest i, at al form for indespærring, tilbageholdelse, fastholdelse (i forbindelse med tvangsvaccination) kun kan ske, dersom myndighederne udfører eller iværksætter dette med loven i hånden.”

At man ikke kan gennemføre den form for frihedsberøvelse, der ligger i, at en flok borgere ’spærres inde i deres eget hus eller lejlighed’ (så at de kun kan bevæge sig indenfor et bestemt areal) kan kun ske med loven som baggrund.

Grundloven forbyder indespærring begrundet i politisk eller religiøs overbevisning. Det er helt sikkert, at der er borgere i Danmark i dag, som vil protestere mod tvangsvaccination (og de gør dette på grund af deres religiøse overbevisning) og i sådant et tilfælde er de beskyttet af grundloven. Ingen epidemilov kan ’regulere denne frihedslov’, som står over al anden lovgivning. Man kan kun påbyde tvangsvaccination ved først at ændre grundloven.

ET KRÆNKENDE OVERGREB

”Boligen er ukrænkelig,” hedder det i grundlovens 72. Ordet ’ukrænkelig’ er ikke et begreb, man støder på hver dag i det juridiske sprog. Man forstår her, at hvis denne bestemmelse udsættes for overgreb, så er det ’en krænkelse’ af noget, som er borgerens ejendom. Man ’invaderer’ personlig ejendom på en grov og uanstændig måde. Staten (for det er den, som borgeren beskyttes imod i dette tilfælde) ’tramper ind’ på et område, som den ikke har myndighed over – og når statsmagten forbyder folk at forlade deres bolig, så gør den sig til herre over dette sted og forvandler det – på trods af dets ukrænkelighed – til et ’indelukke’, som bevogtes af politi eller militær.

Det korte af det lange er, at udgangspunktet efter grundlovens § 72 er, at indgreb i boligens og privatlivets fred kræver en dommerkendelse. Ingen lovgivning kan gøre nogen undtagelse for denne regel, og grundloven har ikke ’lagt sagen i lovgivningsmagtens hænder’, sådan at forstå, at der aldrig kan handles ud fra en lov, som overskygger grundloven. Der kræves dommerkendelse, hvis myndighederne vil ind i en privat bolig.

*

”Med hensyn til ejendomsretten er det klart, at hvis en butik eller en virksomhed bliver pålagt at lukke, er det et indgreb i ejendomsretten,” skriver tidligere professor i stats- og forvaltningsret ved Aarhus Universitet, nu højesteretsdommer (siden 2006) dr.jur. Jens Peter Christensen i Berlingske (søndag, d. 26. juli 2020).

”Det er imidlertid ikke alle indgreb i ejendomsretten, der er ekspropriation og giver krav på erstatning efter grundloven,” skriver han videre.

”Hovedregelen er, at generelle indgreb, der er rettet mod en bred kreds, og som er begrundet i en særlig fare – f.eks. smittefare – typisk ikke er ekspropriation. Men det beror under alle omstændigheder på en konkret vurdering af det enkelte tilfælde.”

Det er sager af den art, som regeringen nu skal stå til regnskab for med hensyn til ordren, om (med få dages varsel) at slå millioner af minke ihjel.

MENINGSBEFORDRENDE

Helt afgørende betydning har i denne sag forsamlingsforbuddet. Der er man kommet så nær grænsen til en grundlovsoverskridelse, at dette vil blive stående (som det egentlige) – selv når stormvejret omkring den personlige frihed, boligens ukrænkelighed og ejendomsretten er blæst gennem landet .

Med Corona-epidemiloven har sundhedsministeren som regeringens ’stærke mand’ bemyndigelse til at fastsætte forbud mod ’at flere personer befinder sig på samme sted’. I bemærkningerne til loven står, at ordningen ikke giver mulighed for at fastsætte regler eller i øvrigt foretage indgreb, der er rettet mod meningstilkendegivelser, og at der derfor ikke er tale om et indgreb i strid med forsamlingsloven § 79.

Det kan have meget for sig, for det afgørende formål med grundlovens forsamlingsfrihed er netop at beskytte den politiske og religiøse meningsdannelse.

I den bekendtgørelse, der er udstedt med hjemmel i loven, er det da også bestemt, at forbuddet ikke gælder forsamlinger med ’et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed’. Ordet ’meningsbefordrende’ bør respekteres, når det drejer sig om religiøse samlinger. De er i høj grad meningsbefordrende – ja, forsamlinger, hvor evangeliet bliver forkyndt, er så ’meningsbefordrende’, at de kan være livsforvandlende.

UDGANGSFORBUD HØRER ET MØRKT REGIME TIL

Flere hundredetusinde nordjyder har med kort varsel skullet indstille sig på en helt ny hverdag. Frygten for, at en muteret version af Coronavirusset skal sprede sig, har fået regeringen til at gennemføre indgribende restriktioner i syv nordjyske kommuner. Fra lørdag d. 7. november skulle restauranter, barer, idrætshaller, teatre og lignende holdes lukket. I første omgang har kirkerne ikke været nævnt, men forsamlinger på mere end 10 personer er forbudt.

Sundhedsministeren er godt klar over, at ordet ’udgangsforbud’ er et grimt ord, som han helst skal undgå. Det hører med til besættelsestider og kan henføres til ’de fem forbandede år’. Sidste gang, vi havde udgangsforbud, var i 1944, hvor den tyske besættelsesmagt indførte såkaldt: ’spærretid’. Det betød, at alle indbyggere i Danmark ikke måtte ses på gaden. Alle borgere var indespærret i den angivne ’spærretid’. Enhver, som viste sig udenfor sin husdør, blev anholdt. Væbnede styrker vågede over, at regelen blev overholdt. Danskerne var som ’fangne i deres eget hjem’. Undertiden kunne skudsalver høres på de øde gader. Så vidste alle, at en ’ulydig sjæl’ havde overtrådt forbuddet.

Ordet: Udgangsforbud hører altså et ’mørkt regime’ til. Det er udemokratisk og er i direkte strid med Den europæiske Menneskerettighedskommission. Det fratager borgerne at søge Gud i kirkerne. Da er al form for gudstjeneste helt lukket ned.

I forbindelse med introduktionen af sundhedsministerens nye varslingssystem mod Covid-19, hedder det ikke, at regeringen ’kan indføre et udgangsforbud’. Ministeren har opfundet et nyt begreb. Det er aldrig hørt før, men indgår nu som en naturlig del af de restriktioner, som befolkningen kan vente, hvis den nye epidemilov bliver gennemført. ’Begrænsning af udgangsforhold’. Det er det nye ord for ’undtagelsestilstand’. ’Udgangsforhold’ – det er det redskab, som kan tages i brug, hvis spredningen af Covid-19 når ’smitteniveau fem’, som er det højeste fareniveau for corona. Danmark befinder sig i øjeblikket på niveau tre.

DET KRÆVER ET BETYDELIGT LOVGRUNDLAG

Berlingske Tidende har haft en samtale med Christoffer Badse (der er afdelingsleder og cand.jur. ved institut for menneskerettigheder), og han siger: ”Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at ’begrænsning af udgangsforhold’ skulle have anden betydning end ’udgangsforbud’.”

Spørgsmålet er så, om den danske regering overhovedet kan tillade sig at behandle borgerne på den måde. Kan man forbyde alle danskere at forlade hjemmet?

Eksperterne svarer: ”Det kræver et meget tydeligt lovgrundlag. For at kunne gennemføre en indelukning af alle danske borgere – om det så bare er for en time – må man stå med en lovhjemmel i hånden, der ikke eksisterer i dag.

Det er en form for aktiv frihedsberøvelse af befolkningen. Der ligger en sådan begrænsning af bevægelsesfriheden i denne restriktion, at det øjeblikkeligt vil blive stemplet med betegnelsen ’grundlovsstridigt’. Man kan dårligt tænke sig, at nogen regering vil ende med at foretage så vidtgående indgreb. Det kræver simpelthen et lovgrundlag, som ikke eksisterer i øjeblikket.

”Med hensyn til ’udgangsforbud’ for et mindre område? En bygning, et boligkompleks eller en hel bydel? Kan sundhedsministeren gennemføre en ’undtagelsestilstand’ indenfor disse begrænsninger?”

Berlingske Tidende stillede spørgsmålet til Christoffer Badse og fik følgende svar:

”Af paragraf 7 i epidemiloven fremgår det, at sundhedsministeren – og han alene – kan påbyde , at der skal ske ’afspærring af et område, hvor en alment farlig sygdom optræder. Samkvem med omgivelserne bør forhindres.”

Hvad siger Bibelen om disse forhold? Det er de kristne borgeres første reaktion på den alvorlige tilstand, som landet aktuelt er endt i. Her kan vi ikke bare ’køre Gud ud på et sidespor’, som det har været statsministerens holdning.

GRUNDLOVEN ER GOD

”Men vi ved, at loven er god, dersom man bruger den, som lov skal bruges” (1.Tim.1:8).

Der er her naturligvis tale om Guds lov. Men når vi betragter denne sætning ud fra Bibelen i dens tekstsammenhæng, så forstår vi, at det også gælder den civile lov.

I den aktuelle situation ser vi en regering, som bliver anklaget for at have handlet uden at have hjemmel dertil i loven. Hvis denne beskyldning er rigtig, er der kun en vej for sådan en regering. Den må – hvis demokratiet skal vedblive at bestå – gå af, og tøjlerne må overlades til andre, som vil beflitte sig på at overholde loven.

*

”Hvis man bruger den, som lov skal bruges…” hedder det i Ny Testamente. Det forklares yderligere og har helt sikkert bud til nogle folk i den danske regering, som tager det let med at ’overtræde grundloven’.

”… når man nemlig er sig bevidst, at loven ikke er bestemt for retskafne.” Det vil sige, at grundloven ikke er skrevet med henblik på de borgere, som ønsker at være lovlydige, men den er skrevet med sigte på (og så nævnes en hel listen på forbrydere, som bør rammes af lovens tunge hånd).

’Mordere og menneskerøvere’ er næppe et aktuelt emne. Men: ”lovløse og genstridige, ugudelige, syndige og spottere – mænd, der ligger i med mænd, løgnere, menedere, og hvad der ellers strider mod den sunde lære’ – alt sammen efter det evangelium, som jeg har fået betroet,” siger apostelen.

Sådanne folk er loven skrevet for. ’Menedere’ bør her særligt nævnes. Det er sådanne, som højtideligt har underskrevet, at de vil holde grundloven – men som ved først givne lejlighed ikke tager det så alvorligt at bryde dette løfte. Disse folketingsmedlemmer (og politikere) i det hele taget bør holdes fast ved det, som de højtideligt og skriftligt har lovet.

Læs under Profetisk Journal artiklen: ’DJÆVELEN ER KOMMET NED TIL JER’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Møde hver mandag kl. 19:00 over Åbenbaringsbogen i NYT HÅB, Damhus Boulevard 28, 2610 Rødovre.

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 27.11.2020.

KARANTÆNE-LEJRE FOR VACCINE-NÆGTERE

Canadas regering forbereder sig på en massiv nedlukning, der varsler onde planer for borgere, der drister sig til at sige nej til en vaccine. Nyheden om interneringslejre, der skal konstrueres tværs over Canada, er kommet for dagens lys. Det canadiske parlament er i uro over planerne for bygningen af 25 lejre, der skal kunne rumme ikke blot tilrejsende, som er under mistanke med hensyn til corona-smitte – men canadiske borgere, som nægter at lade sig vaccinere.

Parlamentsmedlem Michelle Rempel Garner forlanger alle memorandaer, email, dokumenter og noter om en covid-19 ’task-force’ og planlagte lejre, udleveret.

OPRETTELSE AF ISOLATIONSLEJRE

En af de første, mørke oktoberdage, 2020, blev en canadisk mail sendt på gaden, som har bragt sindene over den halve verden i oprør. Adskillige støder den fra sig som ’Fake News’, og andre mener, at den bør tages alvorligt og ikke bør behandles som en ’konspirationsteori’. Jeg offentliggør den her, for at vi kan lade tiden bevise, om det, vi hører, virkelig er sandt. Arbejdes der rent faktisk på, at de mennesker, som ikke vil lade sig vaccinere mod corona, skal anbringes i isolationslejre, indtil de kommer på bedre tanker?

Nyheden om denne ’strategiske plan’ er kommet til offentlighedens kundskab gennem den omtalte mail, som er forfattet af en ikke-navngiven person, som angiveligt er medlem af en liberal, politisk komite i Canada. Mailen forudsiger en række restriktioner, som på grund af covid-19-smittefaren er under akut forberedelse i Canada. Forudsigelserne omfatter en massiv nedlukning af det canadiske samfund. De givne instruktioner vil – som en dominoeffekt – blive (mener man) efterfulgt af andre lande. Iblandt disse (foranstaltninger) er opbyggelsen af isolationslejre. Skal de fremover huse de borgere, som udgør en sundhedsfare for omgivelserne ved at nægte at lade sig vaccinere?

LISTE OVER PLANLAGTE RESTRIKTIONER

”Jeg ønsker at bringe jer nogle vigtige informationer, som jeg har fået kendskab til. Jeg er komitémedlem indenfor forskellige grupper, der er nedsat af det liberale parti i Canada. De oplysninger, som jeg her bringer, har deres oprindelse i Den Strategiske Planlægningskomite, som er styret af PMO,” hedder det i den udsendte mail.

Efter at have fremlagt planerne for ’en meget strengere’ nedlukning, der kan forventes over månederne november 2020 til februar 2021, så vil udpegningen af ’de besværlige borgere’ finde sted.

Man vil kunne følge med i de 10 forudsagte punkter, som planlægningen omfatter. De lyder som følger:

 1. Afgrænsningen af større områder, hvor covid-19 breder sig.

 2. Arbejdet med konstruktion og indretning af ’isolationsfaciliteter’ fremskyndes

 3. Covid-19 ’forekomster’ vil have nået grænsen for de ’kurver’, som der er kapacitet til at kunne behandle.

 4. Reform af arbejdsløshedsprogrammer udsættes for pres

 5. Fremkomsten af covid-19-mutationer og en øget smitte med (hvad der er refereret til som ’Covid-21) leder til en højere dødelighedsrate

 6. Yderligere restriktioner, der refereres til som ’en tredje nedlukning’, vil blive implementeret. Covid-21 overstiger grænsen for hvad der kan gennemføres af medicinsk behandling
 7. Fulde rejserestriktioner vil blive påbudt

 8. Overførsel af personer til et hidtil ukendt projekt, som går under betegnelsen ’universal basis-indkomst’.

 9. Sammenbrud af forsyningskæder med følgende økonomisk instabilitet

 10. Udkommandering af militær personel til bevogtning og til oprettelsen af checkpoints…

*

Denne påståede ’læk’ i en liberal komite i Canada, må kunne følges i de kommende måneder. Der er sat en grænse for denne kædereaktion af begivenheder indtil februar 2021. Så vil personer i Canada blive stillet overfor følgende muligheder: Enten at deltage frivilligt i en covid-19 og covid 21 vaccinationsprogram (og blive udstyret med et ’Canadisk Sundhedspas’) eller (som en mulighed) at blive anbragt i en isolationsfacilitet på ubestemt tid.

*

Samtidig med denne mail forlyder det, at Canada undersøger muligheden fora t installere ’25 karantæne/isolationslejre’ rundt om i landet. Disse lejre skal være klar i 2022.

Blandt de mange, som har protesteret mod oprettelsen af disse lejre, er parlamentsmedlemmet, Randy Miller, som har udpeget ordlyden (med fordægtige udtalelser af de bekendtgørelser, som foreligger). ”Det fremgår heraf,” erklærer han, ”at man ikke kun vil sætte tilrejsende personer i karantæne – men man vil ’bruge disse isolationslejre til at lukke de folk inde, som er imod den anvendte vaccine.”

(Se ordlyden på video og spørgsmål til regeringen af parlamentsmedlem Randy Miller: ”Yes, the Canadian Government is prepping (preparing) quarantine/isolation)

KAN DANSKE BORGERE INDESPÆRRES I LEJRE?

”Ministeren kan fastsætte regler om vaccination af nærmere bestemte risikogrupper (§ 14),” hedder det i udkastet til en ny epidemilov. Det ligger altså i en ministers magtfulde hænder at træffe afgørende bestemmelser for specielle grupper af danske borgere. Hvis de kristne bliver en sådan gruppe, der ud fra åndelige overvejelser er imod vaccination (af den art, som nu foreligger), så kan et ord fra sundhedsministeren bestemme de troende borgeres videre skæbne.

Hvis borgerne yder modstand, kan ministeren tilkalde politiet, som har lov til i sådanne tilfælde at anvende ’følgende former for magtanvendelse:

 1. Fysisk fastholdelse
 2. Tilbageholdelse og
 3. aflåsning af lokaler

Det vil sige, at en borger helt konkret bliver ’fastholdt’ af stærke betjente, han bliver ’tilbageholdt’ mod sin egen vilje (hvis han blot er mistænkt for at være smittet) og han kan blive spærret inde til han forbedrer sig. ”Disse foranstaltninger skal ophæves, når det ikke længere er nødvendigt at opretholde foranstaltningen…

Efter bekendtgørelse af § 3 stk.2 kan personer, som efter bekendtgørelse 3. stk.1 PÅBYDES at lade sig indlægge, om nødvendigt VED POLITIETS HJÆLP og under anvendelse af DEN FORNØDNE MAGT TVANGSINDLÆGGES på et sygehus eller i EN ANDEN FACILITET, såfremt et påbud om indlæggelse ikke efterkommes.

Det er ’den anden facilitet’, som borgerne er interesseret i at få yderligere information om. Drejer det sig om lejre (isolationslejre), som nu gennemføres i Canada?

SKAL DANSKERNE VACCINERES MED AZD 1222?

De uventede problemer, som er opstået i Danmark, som sammen med de øvrige EU-lande har indgået en aftale om indkøb af corona-vacciner, har vakt fornyet usikkerhed. I en skriftlig kommentar skriver medicinalgiganten, Asha Zeneca, til Reuters, at ’der er opstået en ’partiel uforklarlig sygdom’ i forbindelse med forsøgene’.

Forsøgene med vaccinen er derfor ’sat på pause’, mens det bliver undersøgt, om den pågældende person er blevet syg af vaccinen eller om sygdommen er uden sammenhæng til forsøget.

Den amerikanske avis, The New York Times, forklarer, at vaccinen, der går under det mundrette navn: AZD 1222, er blevet testet i en række lande – herunder Storbritannien, USA, Brasilien, Sydafrika og Indien. De mulige bivirkninger, som har indstillet forsøgene, er opstået hos en forsøgsperson i Storbritannien.

Sundhedsminister Magnus Heuniche (S) kalder det (da aftalen blev indgået): ’et vigtigt skridt på vejen mod at skaffe en vaccine til Danmark’.

*

På et pressemøde i Statsministeriet d. 23. okt. 2020, var en af de oplysninger, der fik mindre opmærksomhed, denne, at de medicinalselskaber, Astra Zeneka og Johnson og Johnson, har nu gået grønt lys af de amerikanske sundhedsmyndigheder til at genoptage kliniske forsøg med corona-vaccine. Man er nu i dialog med andre lande for at genoptage forsøg.

Sig ikke blot nej til en vaccine,” hedder det i en meddelelse under overskriften: Oplysning til borgerne i samfundet.

 1. Spørg lægen: ”Indeholder vaccinen MRC-5?” (Det gør alle). MRC er celler fra aborterede fostre og ændret/andet ?? DNA. Hvis vaccinen indeholder MRC har du ret til at afvise den.”

 2. Spørg også om følgende: ”Er der en risiko for en iatrogen reaktion? (Det er en bivirkning). Når lægen så svarer: ”Ja, der er en risiko,” så er det dig helt frit at sige pænt nej tak til tilbuddet.”

De lægeetiske regler stk. 7 siger, at ’lægen skal respektere patientens ret til selvbestemmelse.

MEDICIN, DER LUKKER FOR DEN ÅNDELIGE VERDEN

Herren har ført mig igennem nogle oplevelser, som har fået mig til at forstå, at det ikke er en lille beslutning, som jeg stilles overfor, når jeg – som alle danskere – på et tidspunkt bliver præsenteret for den nye vaccine.

Lad mig forklare:

For et par måneder siden fik jeg nogle rygsmerter, som var uudholdelige – og jeg blev i to tilfælde bragt i ambulance til hospitalet for at få hjælp til de meget store smerter.

Det blev besluttet, at jeg skulle opereres, og dagen blev fastsat, hvor jeg skulle på operationsbordet, for at der kunne blive foretaget et indgreb, som skulle ’befri en nerve, som sad i klemme’.

Jeg måtte vente en lille måned, inden operationen skulle finde sted – og det er min oplevelse fra denne måned, som jeg her vil fortælle. Her skete nemlig noget meget besynderligt, som jeg først er begyndt at få en forståelse af i disse dage, hvor corona-vaccinen banker på døren, og hvor jeg med mange andre må tage en beslutning, om jeg vil tage imod tilbuddet i statens omfattende og kontroversielle vaccinationsprojekt.

*

I min anden indlæggelse, som fandt sted på Bispebjerg Hospital, blev jeg behandlet med det smertestillende præparat: ’Oxicodon’.

Jeg sov uroligt den nat…

To mørke skikkelser prøvede at tvinge mig til at stige ned i et dybt og mørkt hul, og jeg kæmpede i et psykedelisk mareridt mod deres overfald.

Fra den dag af var min verden optaget af at bryde gennem den låste jerndør, der førte ind til kilden, hvor jeg hentede inspiration til mine prædikener. Jeg kan bedst forklare eftervirkningerne af behandlingen med Oxicodon med at henvise til Jesu ord til den samaritanske kvinde: ”Den, som drikker af det vand, jeg giver ham, han skal til evig tid ikke tørste, men det vand, jeg giver ham, skal i ham blive et kildespring til evigt liv” (Johs.4:14).

Denne kilde havde den medicinske behandling lukket for mig. Jeg havde kun en spand, som stod på brønden – og prædikenen (som før var mit liv og min glæde) var nu en anstrengelse, som jeg til sidst måtte opgive, fordi jeg ikke kunne holde tankerne fast, og hukommelsen svigtede.

I mere end én måned stred jeg med dette. Fem dage inden den planlagte operation, skulle jeg deltage i et seminar, og jeg skulle tale med de forskellige læger, som skulle deltage. Her blev det klart for mig, at jeg ville blive behandlet med Oxicodon. I mellemtiden var jeg ved Guds nåde blevet helt smertefri, og jeg besluttede, at jeg ikke ville opereres. I dag går det mig godt, og jeg er begyndt at prædike. Under tiden med lidt besvær, men jerndøren er åbnet på klem, og jeg drikker det levende vand.

Brugen af det smertestillende middel, Oxicodon, som er udbredt i Danmark, har vakt bekymring blandt politikere og fagfolk. Det fremgår af en orientering fra hovedstadsregionen. Den kontroversielle medicin har trukket et spor af død og ødelæggelse efter sig i USA. (Det skønnes, at Oxicodon og andre lignende lægemidler har været skyld i 300.000 dødsfald siden år 2000).

Med den nye vaccine, som på grund af lovgivningens hastværk er fremskyndet, så at den bliver uvederhæftig, vil jeg personlig modsætte mig en vaccination. Jeg har prøvet på min egen krop, at ukontrolleret medicin har åndelige konsekvenser, og det ser jeg som en stor fare for Kristi menighed.

ØDELÆGGELSE AF LEGEMET ER SYND

”Ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds Ånd bor i jer” (1.Kor.3:16).

Den sandhed, som apostelen gør opmærksom på her, er dyrebar! Den taler om, at Gud i sin nåde har investeret sin Hellige Ånd i vore dødelige legemer med det høje formål, at ’Hans (iboende) Ånd, som opvakte Jesus fra de døde, skal levendegøre vore dødelige legemer” (Rom.8:11).

Dette enestående, guddommelige formål bliver hindret, hvis ’det tempel’ (som er vore legemer) bliver ødelagt. Derfor siger Skriften: ”Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham” (1.Kor.3:17). Heraf kan udledes, at hvis nogen tager sig for at ødelægge det mesterværk, som det menneskelige legeme er, så skal han ikke regne med, at han slipper godt fra det. Gud siger advarende: ”Jeg vil ødelægge ham, som ødelægger mit skaberværk.”

”I er Guds tempel,” siger Herren, – og Guds tempel er helligt. Derfor er det en helligbrøde at nedbryde det legeme, som Gud har beredt. Jesus siger, da han træder ind i verden: ”Et legeme beredte du mig” (Hebr.10:5). Det samme vidnesbyrd har hvert menneske. Den sjæl findes ikke, som er kommet til verden, uden at Gud har sørget for, at ’et legeme er beredt’. Legemet er i sig selv et mirakel, og om nogen ikke agter på storheden – legemet, som er fuldt funktionsdygtigt og gennemført til sit formål til den mindste detalje – så vækker det Herrens mishag.

Om dette taler Herren således: ”Før jeg danned dig i moderskød, kendte jeg dig; før du kom ud af moderliv helliged jeg dig” – og til den Guds tjener, Jeremias, tilføjer Herren: ”Til profet for folkene satte jeg dig” (Jer.1:5).

Det vil sige, at før noget som helst finder sted i moderlivet, så er vi allerede en tanke hos Gud. Inden vi bliver født, og Guds Ånd har haft travlt med dannelsesprocessen, så ’ helliger Gud det skabte’. I Jeremias’ tilfælde ’blev han sat til profet, før han kom til verden’.

Hvis dette guddommelige skaberværk bliver ødelagt, inden det har fået fuldført den tjeneste, som det er sat i, så vil Gud tilintetgøre ødelæggeren.

Læs under Profetisk Journal artiklen: ’FLUGT – DEN ENESTE UDVEJ’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Møde hver mandag kl. 19:00 over Åbenbaringsbogen i NYT HÅB, Damhus Boulevard 28, 2610 Rødovre.

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 13.11.2020.

ILDEVARSLENDE FREMTIDSUDSIGTER

For et par dage siden gik en af mine sønner gennem Horsens – uden mundbind! Det var fuldkomment legalt. Det var – som det er tilfældet indtil nu – fuldt lovligt at bevæge sig til fods på åben gade uden at bære maske.

Undervejs passerede han en lille ’pub’, som han kendte som et varmhjertet sted, hvor man kunne slukke sin tørst og få sig en sludder. Han åbnede døren og tog et skridt ind i lokalet – hvor han blev mødt med skældsord og tilråb af en massiv, fjendtlig skare, idet alle i lokalet med én mund råbte: ”Ud med dig! Ud! Gå ud med dig! Ud! Ud! Ud!

Lammet stod han et øjeblik for at finde ud af, hvad der var galt med ham – og så gik det op for ham, at hvis han gik ind i en restauration, så var ham påbudt at bære mundbind, indtil han fandt en siddeplads – så var han ikke længere illegal.

Han tog et skridt tilbage, og så tav den ophidsede forsamling (fordi han ved det skridt stod ude på gaden) – men da han tog skridtet tilbage i lokalet, lød det atter i kor: ”Ud, ud, ud!

Han bemærkede servitricen, som skrigende (med udstrakt arm pegede på døren) og råbte: ”Ud med dig!”

Atter tog han skridtet tilbage og stod på gaden, hvor han forsigtigt lukkede døren. Den råbende forsamling (på ligeved femogtyve mennesker) tav øjeblikkelig. Rystet begav han sig hjem. Han havde fået at mærke et af corona-smittens propaganda-resultater. Et ildevarslende mærke, som varslede noget ondt, og som bør have sin forklaring.

Et par dage senere var vi i Bilka (inden vi med fuldt læsset vogn skulle køre til København); vort sommerophold i Horsens var forbi, og vor vinterperiode i København stod foran sin begyndelse. Gisèle havde en kjole, hun skulle have byttet. Vi havde med os to af børnebørnene – og gik fuldstændig lovligt gennem supermarkedet – uden mundbind!

Undervejs passerede vi et areal, hvor der var opstillet borde – og pludseligt (intetanende) stod vi i et område, hvor det var påbudt at bære mundbind (så længe vi stod oprejst). Hvis vi satte os ved et af bordene, var vi fritaget for noget påbud.

En servitrice kunne åbenbart ikke ekspedere os, hvis vi ikke først tog mundbind på – og hun lod os tydeligt mærke, at vi var ulovlige. Corona-propagandaen havde efterladt sit præg på atmosfæren. Et mærke som varslede noget ondt om fremtiden.

CORONA-PROPAGANDAEN

Corona-propagandaen adskiller sig fra al anden propaganda ved at være et socialt problem. Den lurer i undergrunden som et monster i dvale. Den er ikke opstået ved at visse mennesker udøver den for at opnå visse formål. Den er ikke menneskeskabt men har sine fødelinjer fra dybet, ved hvilke den eksisterer og trives.

Ved fremkomsten af det teknologiske samfund er en ny form for propaganda dukket op – og i forbindelse med en ny global smitte er mennesker blevet ofre for nye løgne, som arbejder med ’en ny sandhed’. Corona-smitten arbejder således med halve sandheder, begrænsede sandheder, som er en blanding af løgn og sandhed. Det er en djævelsk cocktail, som kan føre hele den bestående orden i fortabelse.

En grundlæggende form for misforståelse, som gør folk sårbare for corona-smittens dødsensfarlige propaganda, er påstanden om, at den kun søger at ’ændre opfattelser’. Den ønsker kun at få folk til at forstå alvoren i situationen (- og det er sandt! Men kun den halve sandhed! Ja, det er kun en underordnet sandhed). Den fulde sandhed er, at corona-smittens propaganda sigter overordnet på at føre en hel befolkning ind i en frivillig underkastelse. Ved hjælp af en frygtens ånd vil den søge at få danskerne til at krybe i støvet for ’Corona’ – og slette det alvorlige indhold af Grundloven, så at den til sidst kan handle med et lydigt folk – efter forgodtbefindende!

En grundlovsændring har allerede i nogen tid været på trapperne. Endnu er der delte meninger.

I en artikel i Berlingske onsdag d. 14. oktober siger bl.a. de radikales retsordfører, Kristian Hedegaard: ”Kom jeg til Danmark og kunne se, at kvinder, homoseksuelle og mennesker med handicap ikke er særlig godt beskyttet, ville jeg ikke ligefrem se Grundloven som en god inspiration.”

Hertil svarer Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus, at ’en af styrkerne ved vores grundlov er, at den står gennem tiderne. Den står som en grundpille for vort demokrati, og jeg støder ikke på begrænsninger eller på lovgivning, der ikke kan lade sig gøre.”

ØVRIGHEDENS KVÆLERTAG PÅ KIRKENS LOVSANG

Man tog kvælertag på de kristne menigheder i Danmark, da man forelagde dem de første restriktioner med hensyn til ’lovsang i kirken’ – og hvorledes vi kan beskytte os mod den i en coronatid.

Der blev udsendt cirkulærer og bekendtgørelser fra kirkeministeriet og styrelsen for patientsikkerhed som understregede, at de givne forbud skulle følges. Man fik indtryk af, at disse ’overordnede retningslinjer’ var livsvigtige. Lovsangen i kirkerne var farlig. Den var smitsom. Det var noget, som man måtte beskytte sig imod! Det var til folks eget bedste, at man tog sine forholdsregler. Det var en mangel på samfundssind, hvis man var modstander. Ja, de kirker og menigheder, som havde indvendinger, måtte betragtes som modstandere af almenvellet. Forræderi!

Restriktionerne lød som følger:

 1. To meters afstand mellem deltagerne i gudstjenester, hvor der synges. (Afstanden opgøres fra ’næsetip til næsetip’, hedder det med et stænk af ironi).

 2. Hvis afstandsreglerne ikke kan overholdes, kan der opsættes en fysisk barriere i form af plexiglas mellem korsangerne. De angivne regler, som er betydeligt flere, slutter med et: ”Husk, almindelig sund fornuft!”

Med dette sænkede en tavs lammelse sig over kirken i det ganske land. Det var ’et slag på munden’ af de menigheder, som lever og ånder efter det bibelske påbud: ”Gå ind af hans porte med takkesang.” Restriktionerne gav en tydelig fornemmelse af, at de var givet med en anelse af skadefryd. (’afstanden måles fra næsetip til næsetip – Der kan oprettes en barriere af plexiglas mellem sangerne’.)

VAR DET OVERHOVEDET NØDVENDIGT?

Kristeligt Dagblad bragte nyheden om et nyt britisk studie vedrørende ’smittefaren ved sang’ på forsiden af onsdagsavisen d. 2. sept. 2020. Det var en sag, som ikke burde gemmes inde i avisen. ”Smitterisiko ved sang kan være mindre end hidtil troet.” Artiklen, som er skrevet af Elisabeth Yskes, begynder således: ”Risikoen for smitte via dråber øges ved sang,” – ”sådan står der i Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger til forebyggelse af corona-smitte.”

”Det er grunden til, at man i landets kirker skal holde to meter afstand, når der synges,” hedder det i artiklen, ”men nu sår et nyt britisk studie tvivl om, hvorvidt det overhovedet er nødvendigt.”

… og ikke nok med det, må læserne af den højaktuelle artikel tænke; der må samtidig stilles spørgsmålstegn ved, med hvilken ånd, den verdslige øvrighed er kommet med disse kirkelige påbud. Har man ikke fornemmet et vist ondskabsfuldt motiv bag de givne regler? Er det forkert at sige, at man har sporet en betydelig interesse fra myndighedernes side, og har fået det indtryk, at man et sted inde i hierarkiet har talt sammen om denne sag, og sætningen er blevet sagt: ”Her kan vi ’få ram på dem’. Her er et våben, hvormed vi kan lukke munden på de troende. Forbyd dem at synge, så skal de nok lukke kirkerne ned. Forbud mod sang vil ramme dem i hjertekulen.”

*

”Studiet fra University in Bristol er bestilt af de britiske sundhedsmyndigheder,” skriver Kristeligt Dagblad. Det er altså folk, som går ansvarligt til værks. Man kan spørge om et lignende skridt er taget af de danske sundhedsmyndigheder. De to meters afstand hviler stadig som et hasarderet (måske ligefremt ’ondsindet’) låg, som er lagt over al lovsang i kirken, og hindrer den troende i at efterkomme Herrens ord: ”Min tunge skal dagen igennem forkynde din pris” (Salme 35:28).

”De foreløbige resultater viser, at der langt hen ad vejen ikke er nogen forskel på at synge eller tale, når det kommer til potentiel smittespredning via dråber,” skriver Kristeligt Dagblad. Det vil sige, at de troende overalt (med sindsro) kan love Herren Deres Guds navn, fordi han handler underfuldt med dem” (Joel 2:26).

”Det drejer sig om,” fortsætter journalisten på Kristeligt Dagblad, ”hvor højt – altså med vor megen volumen, man taler eller synger. Først når lydniveauet når omkring 90 decibel, er der forskel på sang og tale – og selv her er der kun tale om en minimal forskel.”

Med andre ord: Er det overdrevent, det som statsembedsmændene har forelagt kirkens folk? Et syn på de store kirker, hvor det indre er spærret af med rød-hvide afspærringsbånd, og der er flyttet om på bænke og inventar, (samt udstedt strenge advarsler mod at synge) er det sørgelige resultat af et forbud, som i dag viser sig at være unødvendig – hvis resultatet af den britiske forskning viser sig at være sand.

DER BØR LEMPES VED AFSTANDSKRAVET

”Hvis resultaterne holder, bør det give anledning til, at der lempes på afstandskravet under sang i kirken,” udtaler generalsekretær i Frikirkenet, Mikael Wandt Laursen, som finder rapporten ’meget interessant’.

”De nuværende restriktioner er et stort pres, fordi vi ikke kan have fællessang og fællesskab på samme tid. Mange frikirker plejer at være fyldte men lige nu er det kun en lille del af kirkegængerne, der kan komme, fordi vi skal holde to meters afstand ved sang.”

Sådan lyder klagesangen fra generalsekretæren for frikirkerne – og man må spørge, om det ikke er på tide at begynde lempelsen på de forbud, som den britiske forskning har antydet er hen i vejret. ”Fra solens opgang til ’sol i bjerge’ skal Herrens navn være priset,” lyder Herrens påbud (Salme 113:3), – ”men det skal være med 2 meters afstand mellem sangerne,” befaler myndighederne, ”og hvis forholdene ikke tillader det, kan der sættes plexiglas-barrierer op mellem deltagerne.”

*

Frikirkerne har indtil videre været meget loyale over for myndighedernes retningslinjer, så det vil vi fortsætte med, men (tilføjer han) ”det er vigtigt, at de regler, vi skal følge, bygger på forskning…”

”Der er ikke ’sikker dokumentation for et bestemt afstandskrav,” indrømmes det fra sundhedsstyrelsen. ”Derfor har vi sammensat vore anbefalinger på baggrund af følgende:

 1. En samlet vurdering af den foreliggende dokumentation
 2. Internationale anbefalinger og
 3. erfaringer samt
 4. pragmatiske overvejelser

Det er en solid svada, som har været baggrund for, at sundhedsstyrelsen har sagt: ’2 meters afstand’! Internationale anbefalinger og erfaringer har (på baggrund af det tynde materiale) næppe kunnet føre til denne konklusion (2 meters afstand) og de ’pragmatiske overvejelser’ henviser til, at man har ’tænkt fornuftigt og hensigtsmæssigt’ – og især lagt vægt på det praktisk gennemførlige. Det fornuftige i disse forholdsregler drages i dag i tvivl.

”Det er altså på den baggrund, at det generelle afstandskrav på en meter er fastsat, men der skal holdes to meters afstand i situationer med øget risiko for smitte – for eksempel ved sang. Men hvis der nu er dokumentation for, at sang ikke medfører en øget smitterisiko, så bør det konkret betyde, at retningslinjerne for sang i kirkerne bør ændres.”

Denne mening er formuleret af Louise Schack Elmholm, Kirkeordfører for venstre, som også har set det britiske studie. ”Vi nærmer os julen,” tilføjer hun, ”hvor mange gerne vil i kirke, og det bliver et problem, hvis man stadig skal holde 2 meters afstand ved sangen. Louise Schack Elmholm har forelagt den britiske rapport for sundhedsministeren og kirkeministeren.

Sundhedsministeren ønskede ikke at kommentere denne rapport…

EN GAMMEL SALMES OPRØR

Salme 137 i Bibelen har fået en ny, oprørsk betydning under corona-krisen. Den rører sig i mange hjerter, og der rejser sig – som dagene går og julen nærmer sig – en opstand mod det urimelige – en revolutionær bevægelse, som til sidst vil sprænge dæmningerne og bruse frem med en lovsang, der får alle forbud til at falde til jorden.

I dag synger Kristi kirke Salme 137 med en ånd, der ikke vil lade sig kue. Som sagt har den gamle salme skiftet indhold og der er foretaget visse rettelser i teksten. Men stort set er indholdet det samme som har været brugt i årtusinder. Salme 137 lyder sådan i moderne oversættelse:

I det nye og store Babylon sad vi

og græd. Vi tænkte på den tid,

hvor vi frit kunne synge Zions sange

Harper har vi ikke mere lyst at bringe

– så dem hænger vi i grædepilens træer!

Vore fangevogtere forlanger, at vi

skal synge med to meters afstand.

Vore plageånder pålægger os at være glade:

”Syng en sang om Zion for os!”

”Hvordan skal vi kunne synge for Herren

når vi skal synge

med glasmur imellem os.”

Hvis jeg glemmer dig, Jerusalem

på grund af hedningernes forbud

må min hånd da blive lammet.

Gid min tunge må klæbe til ganen

hvis jeg ikke husker dig

og sætter dig højere end øvrighedens

blåstempel.

Herre, husk, hvad statholderen påbød os,

”To kvadratmeter mellem sangerne

og en mur af glas imellem dem.”

Du store Babylon!

Med dette går du din undergang i møde

Velsignet være dem,

der gengælder dig det

du har gjort mod os

ved at kvæle vor lovsang.

Lad dem tage alt det,

der er født af dig

og knuse det mod klippen

Læs under Profetisk Journal artiklen: ’SÅDAN ER FORFØREREN’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Næste udgivelse af ’
Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 30.10.2020.

KRISTNE HJEM SKAL KULEGRAVES

Kirkeministeriet vil sikkert blive anmodet om at bestille en rapport, der kortlægger omfanget af ’social kontrol’ i kristne miljøer. Dermed rykker den kampenhed eller det militante korps, der skal kulegrave de kristne grupper og hjem for at hjælpe børn, der er udsat for ’religiøs tvang’, ind på banen.

Man har især sådanne forældre i kikkerten, der betragter homoseksualitet som synd, og som søger at værne deres børn mod sex for ægteskabet.

”I vores samfund skal man altså ikke lide overlast for at være homoseksuel, og man skal ikke udskamme eller udstøde mennesker, hvis de vælger ikke at have en tro,” udtaler en politiker til Kristeligt Dagblad (torsdag d. 1.okt. 2020). Tre politiske partier bakker op om denne nye form for overvågning. Sammen med SF repræsenterer disse partier 92 mandater og er dermed et politisk flertal.

”Forældres ret til at videregive tro og værdier til deres børn er i fare,” udtaler Mikael Wandt Laursen, generalsekretær i Frikirkenet. ”Lad os løse problemerne i stedet for at opsøge dem,” siger Louise Schack Elholm (V).

”Vi skyder over målet ved at igangsætte en kortlægning,” udtaler Marie Krarup (DF).

”Man prøver at ’regulere og dominere konservative, kristne menigheder til at tro og mene noget bestemt,” siger formanden for Evangelisk Luthersk Netværk, Jens Lomborg.

”Børn skal kende deres rettigheder og vide, hvor de skal gå hen, hvis de udsættes for religiøs overgreb,” hedder det fra organisationen ’Børns Vilkår’.

”Jeg mener,” siger apostelen, ”at så længe en arving er barn… står han under formyndere indtil den tid, som faderen har fastsat” (Gal.4:1-2). Man overlader ikke større bestemmelser til en mindreårig.

Staten vil utvivlsomt kunne finde børn, som lever under forhold, der kan tvinge myndighederne til at gribe ind, men at situationen er så grotesk, at man finder det påtrængende, at oprette en ’kampenhed’ (der skal gives beføjelser af en sådan art, at gode kristne familier ængstes) er mildest talt ’unødvendig militant overvågning.

*

Med mellemrum kan der spores en voksende interesse blandt politikerne på Christiansborg for de såkaldte ’lukkede kristne miljøer’. Det er i sådanne perioder, at landets kristne borgere i almindelighed bør være på vagt. Vognen, der er armeret og udrustet til at bryde ind i hjem, som er under mistanke, kan let løbe af skinnerne, og fredelige, kristne borgere kan pludselig udsættes for myndighedernes kontrol.

Der er særlig behov for, at borgerne er agtpågivende, når talen begynder at gå i denne retning: ”Der foregår ting og sager i de ’lukkede kristne miljøer’, som ligger under offentlighedernes radar” og ”det er på tide at endevende hele butikken med ’lukkede kristne miljøer’, så at det fordækte og skjulte kan komme for dagens lys.”

Er det en sådan overvågningsperiode, at de kristne hjem befinder sig i for tiden?

Det aktuelle behov, der er for at værne om den fred og besindighed, der præger hjemmelivet i det kirkelige landskab i almindelighed, startede med, at formanden for SF, Pia Olsen Dyhr, fremsatte et ønske om en strengere kontrol med, hvad der foregår bag kulisserne hos muslimerne. I morgenavisen Jyllands-Posten blev i et større interview foreslået en strafferamme på tre års fængsel for overtrædelser af den art, hvilket antyder alvoren og behovet for, at der her bliver råbt vagt i gevær.

Det bragte nemlig øjeblikkelig ’Børns Vilkår’ på banen, og en seniorkonsulent, Bente Borup, forklarede, at ’det ikke stod bedre til i de lukkede kristne miljøer’. Man nævnte øjnevidneberetninger fra Jehovas Vidner og eksempler på ’massiv kontrol’ som har fundet sted i Luthersk Missionsforening i Vestjylland – og kom så til det resultat, at man burde opgradere Socialstyrelsen med en enhed, der kun arbejder med disse ’lukkede kristne miljøer’.

”Jeg er selv kristen,” udtaler Pia Olsen Dyhr (SF) – men der findes ekstreme miljøer i den meget ortodokse kristenhed, hvor det er et bærende princip, at kvinden tjener manden, og hvor homoseksualitet er en synd. Det er de udfordringer, vi står over for.”

KAMPENHED MOD ’LUKKEDE KRISTNE MILJØER’

Den foreslåede ’kampenhed’, som foreslås oprettet i Socialstyrelsen, skal bekæmpe de problemer som ’Børns Vilkår’ løbende konfronteres med. ”Der findes således eksempler på social isolation – på unge, der ikke må være homoseksuelle,” lyder det fra Bente Boeserup fra ’Børns Vilkår’.

En række opsigtsvækkende rapporter har dokumenteret omfattende kontrol, som børn og unge udsættes for i muslimske miljøer – ”men vi har ingen kortlægning over omfanget af den negative kontrol i kristne miljøer.”

Man forstår, at dette skal en sådan ’kampenhed’ stå for. ”Vi skal sætte ind andre steder (end de muslimske). ’Al negativ kontrol skal bekæmpe’!

Organisationen ’Børns Vilkår’ får årligt 130-160 henvendelser, og heraf 75 fra kristne. ”De kristne, der kommer til os, isoleres totalt, hvor de træder ved siden af eller forsøger at forlade miljøet. Deres psyke nedbrydes, og de risikerer at miste hele deres netværk. Det er sektlignende miljøer, der er brudt ud af eksempelvis Indre Mission og Pinsekirken – men vi får også henvendelser fra frikirker, lutherske foreninger og katolske kirker. ”

Man vil oprette en enhed, som særlig skal arbejde med ’lukkede kristne miljøer’. Det er en slags ’korps’ eller ’kampenhed’, som har til opgave at bekæmpe de borgere, som får det prædikat klistret på sig, at de er ’et lukket kristent miljø’. Man arbejder ikke her med ’sekter’, men også med ’sektlignende’ grupper – og ’kampenheden’ kan styres midt ind i ’Kristi Legeme’. Ingen er undtaget mistanke: folkekirkelige grupperinger, frikirkelige kredse, frie prædikanter – folk, som er udenfor systemet, alt og alle kan ved et barns henvendelse komme i fedtefadet og underlægges myndighedernes kontrol og overvågning.

”Børnene har behov for at kende deres rettigheder og vide, hvem de kan gå til, når disse rettigheder overtrædes,” hedder det i det materiale, som forelægges. ”Ikke fordi børnene skal gøres ansvarlige for selv at ’bryde ud’,” lyder det fra modstanderne af dette projekt, ”men i virkeligheden er det, hvad man sigter på at opnå ved den anførte fremgangsmåde.”

”Den kristne borger går ud fra den bibelske vejledning, der siger, at ’så længe jeg var barn, talte jeg som et barn, tænkte jeg som et barn; efter at jeg er blevet mand, har jeg aflagt det barnlige” (1.Kor.13:11) argumenteres der. ”Hertil føjes, at ud fra grundsproget forstår man, at der er tre stadier, som mennesket i sin vækst gennemgår:

 1. græsk: ’neplazo’ er barnet, som endnu ikke kan tale, og som intet kender til synd

 2. græsk: ’paida’ er barnet, som begynder i skole og som modtager sine første instruktioner og

 3. græsk: ’teleioi’ er manden (eller kvinden) i sin modne alder og tanke. Altså en voksen mand med forståelse.

Når det hedder: ”Brødre, vær ikke børn (paida: skolebørn) i dømmekraft; nej vær spædbørn i ondskab men fuldvoksne i dømmekraft” (1.Kor.1:20). Lad børn få lov at være børn. I skal selv være som spædbørn (uskyldige) i ondskab – men når det drejer sig om dømmekraft, så skal I ikke være barnlige men fuldvoksne og modne.

SPORENE SKRÆMMER

Man har oplevet, at kommunerne har grebet ind med en ideologisk præget forudindstilling, som er både usaglig og inkompetent i sin vurdering. Man vurderer i Danmark religion på en stereotype måde (tilbagestående, naiv, patriarkalsk og uforstående over for en mere moderne tilgang til problemerne). Et korps (eller en enhed) der skal undersøge et hjems atmosfære, og som er forhåndsindstillet med hensyn til dette hjems stilling til f.eks. homoseksualitet, er diskvalificeret med hensyn til helhedsresultatet. Sporene skræmmer.

En ’enhed’ eller et ’korps’, som skal arbejde på at finde ud af, om et barn vokser op i en tryg atmosfære, der er præget af forældrenes tro og overbevisning, skal være udrustet med det værktøj som en struktureret indsamling af erfaring gennem iagttagelse giver. Hvis det ikke er tilfældet, bør denne enhed (eller militante korps) blive hjemme og ikke blande sig i, om forældrene på grund af deres tro betragter homoseksualitet som synd.

*

Hvis staten virkelig skal skride til handling, må det være på baggrund af entydige udsagn (om misrøgt af et barn), – der er hævet over enhver tvivl!

Det må i det tilfælde antages, at sådanne eksempler findes, at utvetydige test kan etableres, og at vurdering af de foreliggende data foreligger. Hvis ikke, må borgeren bede staten om at holde sig udenfor hans hjem. Den har ingen ret til at trænge ind – og slet ikke hvis det er et ideologisk motiv, som driver dem.

Man beskæftiger sig med tilfælde, hvor de sociale livsbetingelser kan være truende, og hvor der kan være tale om, at børns velfærd er på spil, men her må der tages vare på forældrenes hovedansvar, så at det ikke bliver staten som til sidst skal opdrage vore børn.

Sociale livsbetingelser kan i enkelte tilfælde være truet, men det er ikke tilstrækkeligt til at generalisere sagen i et sådant omfang, at ’en kampenhed’ skal sætte ind, og uskyldige, kristne hjem skal invaderes og i værste tilfælde hærges af kommunen.

Der kan være udtalt bekymring for et enkelt barns udvikling på grund af mistrivsel – men det betyder ikke, at det skal føre til overgreb fra myndighedernes side, – og slet ikke til dannelsen af et sådant korps med særlige beføjelser.

BEMÆRK:

Foreningen ’Med Grundlov skal Land bygges blev stiftet d. 23. nov. 2013 i Vejen Kommune.

Foreningens formålsparagraf har det ene erklærende sigte at ville være et forsvar for Danmarks Riges Grundlov af 1953, herunder særligt § 4, hvori det hedder: ”Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.”

Som medlem af foreningen kan ifølge vedtægterne, § 3 stk.1 enhver, som tilslutter sig foreningen og vedkender sig dens vedtægter, indmelde sig.

Støtteprojektet ’Borger-Burger’ blev oprettet i påsken 2014, hvor bestyrelsen fore foreningen besluttede at påtage sig den økonomiske byrde for gennemførelsen af en retssag mod de statslige instanser, der ved indførelsen af lov nr. L 105 og L 106 om kirkelige vielser af par af samme køn (ifølge den nedlagte påstand) har overtrådt den 4. bestemmelse i Danmarks Grundlov.

Ideen bag betegnelsen ’BORGER-BURGER’ er opfordringen til ’at spise én burger mindre om måneden’ og sende beløbet kr. 50 (eller andre donationer) til konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse. Adskillige borgere anvender deres egen banks service-ordning til dette månedlige formål.

Læs under Profetisk Journal artiklen: ’JEG LEVEDE I SYV ÅR SOM LESBISK’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Næste udgivelse af ’
Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 16.10.2020.

INDTAGER TIDLIGERE MINISTER ULOVLIGE SVAMPE?

Den tidligere minister Manu Sareen skriver på Facebook, at han indtager psilocybinsvampe, der er ulovlige i Danmark. Ekspert advarer mod stoffet.

Dagbladet BT kom onsdag d. 9. september 2020 med denne opsigtsvækkende nyhed. Artiklen er skrevet af: Trina Nielsen TRIN@BT.DK, Rasmus Egeris Ejdrup REEJ@BT.DK

Den første mandlige ligestillingsminister, tidligere børneminister, ham, der skriver børnebøger og påvirker mange unge. Det er nu også ham, der på sociale medier fortæller, at han indtager psilocybinsvampe, der siden 2001 har været ulovlige at besidde i Danmark.

Manu Sareen skrev 14. august et opslag i Facebook-gruppen ’Mikrodosering i Danmark’, at han havde mikrodoseret i en måned – og at det var en ’livsomvæltende oplevelse’.

Han skriver: ”Har lige været igennem en måneds mikrodosering, hvor jeg tog en dosis hver anden dag. Life changing på alle måder.”

Det var den minister, som førte an i processen om indførelse af homovielser i kirken, og som åbent anerkendte, at han havde brudt loven (som repræsentant for Det Radikale Venstre) i 30 tilfælde (mellem 2002-11), hvor han havde ’vist solidaritet med de homoseksuelle’.

BT skriver yderligere om Manu Sareens overtrædelser, som han afslører på Facebook:

 1. I kommentarfeltet var der en, der spurgte, om det var psilocybin – et psykedelisk svampestof – han havde indtaget, hvortil Manu Sareen svarede: ”Yes, the one and only.”

 2. Derudover skrev han under et andet opslag, hvor en kvinde søgte råd og vejledning om mikrodosering af psilocybinsvampe, at han lige var begyndt, så hun var velkommen til at skrive.

 3. I gruppen blev han ligeledes adspurgt, om han havde taget svampestoffet mod depression, og her svarede de børnebogsforfatteren, at han ikke gjorde det mod depression, men blandt andet for at blive mere kreativ.

 4. Og så planlægger han et stort trip senere på året, skrev han: ”Nej, mere til forsøg og for at skabe viden til andre – og så helt sikkert kreativitet. Problemet er, at jeg har fået tusind nye ideer. Skal prøve et stort trip med en ’sitter’ (en, der sidder med, som ikke selv er påvirket, red.) senere på året.”

DEN TIDLIGERE KIRKEMINISTERS MANIPULATIONER

Dette er den tidligere kirkeminister, som ved manipulationer og pres gennemførte sagen om homovielser i kirken, der var anlagt af 300 borgere fra foreningen ’Med Grundlov skal land bygges’.

I en supplerende sagsfremstilling erklærer ’De 300’s sagfører, Nikolaj Nikolajsen, Randers, d. 15. januar 2016 i Processkrift 1, (vedr. B-713-15 ved Østre Landsret) at tidligere kirkeminister, Manu Sareen, i sin udgivne selvbiografi beskriver, hvorledes han får et flertal af biskopperne til at arbejde med på udarbejdelsen af et ritual (for kirkelige homovielser) selvom de er modvillige. Manu Sareen skriver (citat):”Biskopperne foretrak bestemt, at homoseksuelle kun skulle kalde sig livsfæller, ikke ægtefolk. Et mindretal på to ville slet ikke deltage. De øvrige var skeptiske og afventende. Biskop Kjeld Holm og biskop Peter Skov-Jakobsen var tydeligvis med mig, mens alle de andre var samlet i en modstand mod, at der nu skulle komme en indisk minister og diktere noget i deres folkekirke. I huj og hast.”

De 300’s advokat erklærer følgende: ”Dette afsnit i Manu Sareens biografi støtter klart sagsøgernes synspunkt om, at lovgivningen om vielse af homoseksuelle, og ritualet for dette i Folkekirken, er noget, der er blevet ’trukket ned over hovedet’ på Folkekirken.”

Advokat Nikolaj Nikolajsen konkluderer: ”Det er sagsøgernes opfattelse, at disse forhold alene gør, at ritualet af lovgivningen er uforenelig med Grundlovens princip om selvstyre for Folkekirken i dens indre anliggender. Initiativet er klart kommet fra regeringens side – ikke fra Folkekirken – og reguleringen er blevet presset og manipuleret igennem.”

Om dette handler bogen, ’Retsprotokollen’; den stiller skarpt på en række af den tidligere kirkeministers, Manu’s ’manipulationer’…

TRE DØDSFALD MED DET STOF

BT skriver: ”Henrik Rindom, der er psykiater og overlæge med speciale i rusmidler og stofmisbrug, er en af landets førende eksperter på området, og han ser langtfra positivt på det at mikrodosere svampestoffet psilocybin.

”Jeg er bekymret for den overbelastning, man udsætter hjernen for. Hjernen har jo brugt mange tusinde år på at udvikle sig til det, den er i dag. Hvis det var vigtigt, at vi skulle kunne booste hjernen til at præstere mere, som man gerne vil, når man mikrodoserer, så havde hjernen nok selv fundet ud af det,” siger Henrik Rindom og fortsætter: ”At udsætte hjernen for kemiske stoffer over længere tid bekymrer mig, fordi hjernen kan tage skade af det på lang sigt.”

Henrik Rindom, der er tilknyttet Stofrådgivningen, fortæller, at de inde hos dem har oplevet tre dødsfald i forbindelse med psilocybin. Blandt andet en, der havde hoppet ud fra et tag.

”Man dør ikke af selve stoffet, men man dør af konsekvensen af at tage det, fordi man bliver psykotisk,” siger Henrik Rindom.

Kan det være rigtigt, at børnebogsforfatteren og tidligere børneminister skal have lov til at indtage (og drister sig til at få andre til at indtage) ulovlige stoffer, som er så farlige, at de har medført tre dødsfald.

SOMETHING ROTTEN…

I bogen ’Retsprotokollen’, hvor jeg advarer mod den tidligere kirkeminister og børneminister, Manu Sareen, skriver jeg bl.a.:

” Hvad der egentligt skete bag kulisserne ved den hastige 2011-12-gennemførelse af den kontroversielle lov om kirkelige vielser af par af samme køn lyder i dag som en ’horror-story’. En gyser, der langsomt lader læseren forstå, at der er noget ’uldent’ på færde. Der er ’nogen’ eller ’nogle’ i handlingsforløbets persongalleri, der ikke har rent mel i posen – ja, det hele kunne godt ligne ’et politisk opsat skuespil’, der i mangt og meget fører tanken hen på William Shakespeares middelalder-’thriller’: ”Hamlet, the Prince of Denmark.” Især med hensyn til Shakespeares nu verdensberømte, 400-år gamle forudsigelse, der i nattens mulm og mørke (midt i Hamlet-dramaet) bliver udtalt ved ’den sorte port’ på kongeslottet, Kronborg, i Helsingør: ”Something rotten in the state of Denmark!” (1. akt. 5.scene, vers 65).

Det moderne 2012-drama (som her skal fortælles) udspilles imidlertid på regeringspalæet, Christiansborg, og konflikten kan her kort opsummeres i en enkelt sætning i det 10. kapitel i den i

2015 udgivne selvbiografi af tidligere kirkeminister, Manu Sareen (citat): ”Der var modstand mod, at der nu skulle komme en indisk minister og diktere noget i deres folkekirke. I huj og hast!” (s.164).

Netop det kapitel i Manu Sareens selvbiografi får mig (og 300 borgere sammen med mig) til at anse den tidligere minister som en allerede dømt mand! Han afslører her sine dybeste, dunkle motiver og bevidste manipulationer – ja, et i den grad afskrækkende, politisk betonet handlingsmønster, at det er en gåde, at ingen før nu stiller ham til regnskab for hans overtrædelser.

Efter offentliggørelsen af kirkeministerens 10. kapitel kan ingen jurist længere betragte det som ’god latin’ at anse det retslige ministeransvar som noget ’der hører en for længst svunden fortid

til’. Når en juridisk forfatter i 1988 turde skrive, at efterjagningen af ministre, der groft har overtrådt loven, ’hører til det statsretlige raritetskabinet’ (Lars Busck: ’Folketingets kontrol med forfatningen’, Kbh. 1988, s. 106) – så er denne erklæring blegnet ved læsningen af ’Manus 10. kapitel’. Om det, som i dette 10. afsnit af ministerens bog berettes, kan følgende spørgsmål med rette stilles: Hvad er det for en politiker, som regeringen her har betroet den særlige forret at sætte sit navn under på det samme dokument, som Danmarks dronning tillidsfuldt og med sin egen kongelige signatur i 2012 har ophøjet til lov?

I den omtalte selvbiografi fortæller den tidligere kirkeminister, hvorledes han i årene 2002-11 (som medlem af borgerpræsentationen i København for Radikale Venstre) i 30 tilfælde har misbrugt denne stilling til at ændre ordlyden af det officielle vielsesritual for par af samme køn. ”Jeg brugte ordet ægteskab i stedet for partnerskab,” skriver han. ”En unik chance til at vise solidaritet med homoseksuelle. Jeg kunne vie dem borgerligt og blev en ’yndlingsgifter’ i det homoseksuelle miljø. Jeg slap med en løftet pegefinger” (s.158).

NÆGTER AT HAVE BRUGT DET HÅRDE STOF

Da B.T. taler med Manu Sareen, benægter han, at det skulle være psilocybin, han har mikrodoseret. ”Er det rigtigt, at du har mikrodoseret psilocybin?”

”Ja, jeg har mikrodoseret, men ikke psilocybin.”

”Hvad har du så mikrodoseret?”

”Medicinsk cannabis.”

”Okay, der er bare et screenshot, hvor en person spørger dig, om det er psilocybin, og du svarer ’yes, the one and only’.”

”Ja, okay, men det var CBD (cannabidiol, der er produkter såsom cannabisolie med et THC-indhold på højest 0,2 pct., red.).”

”Hvorfor skrev du så, at det var psilocybin?”

”Nå, det ved jeg ikke, det kan jeg sgu ikke huske.”

”Så du skrev det bare, selv om det var løgn?”

”Det var en misforståelse, tror jeg. Men altså, medicinsk cannabis, helt klart.”

*

Det er svært for den tidligere kirkeminister at indrømme, at han lyver. Og løgnen var for ham altid vejen, når han forhandlede med biskopperne om ’homovielser i kirken’.

”Formålet med dette møde,” forklarede kirkeministeren (med hensyn på det sidste og afgørende møde i Kirkeministeriet) ”er at få afstemt forventningen til det videre arbejde.” Med disse ord lyver ministeren mødets deltagere lige op i deres åbne ansigt. (Han har nemlig ved dette selvsamme møde en skjult agenda, en hemmelig 3-punkts-plan, et skummelt baghold, en fælde og en faldgrube, som kirkens biskopper skal fanges i).

Ministeren afslutter sin velkomsttale med (citat): ’at understrege, at regeringens beslutninger handler om det civilretlige: hvad der skal stå i lovgivningen’. Ministerens sidste sætning lyder helt nøjagtig og absolut direkte afskrevet efter protokollen: ”Regeringens beslutninger handler ikke om indholdet og ritualer…”

Hvis dette virkelig var tilfældet, så kunne biskopperne på stedet have rejst sig og være gået hjem. Men det var ikke tilfældet. Regeringens minister var nemlig ubøjeligt indstillet på at ville blande sig i indholdet af ritualet. Han ville under ingen omstændigheder godtage noget andet ord i det nye vielsesritual end Luthers gamle betegnelse ’ægtefæller’. Det lå ham i blodet, hvilket bedst kan forklares ved følgende:

Når den tidligere kirkeminister i sin biografi forsvarer, hvordan han illegalt (som medlem af borgerrepræsentationen i København og dermed som ’vielsesmyndighed’) ændrede det borgerlige vielsesritual for homoseksuelle ved at sløjfe ordet ’partnerskab’ og indføre ordet ’ægteskab’, forbander han det første (partnerskab) for at ophøje det andet (ægteskab). ”Fuck partnerskab,” skriver han (forbandelsen) og tilføjer (citat): ’det handler om kærlighed, uanset hvem man er, så ikke noget med partnerskab, men kun kærlighed og ægteskab’ (s.158).

(Hvorvidt den tidligere kirkeminister mener det alvorligt, når han så ofte taler om ’kærligheden’, står hen i det uvisse. Især efter at han i sin levnedsbeskrivelse forklarer, at der i dialogen med kirkens folk var visse argumenter (citat): ’de ikke bed på’; ”Faktisk havde jeg mest held med det meget enkle argument, at homovielser handler om kærlighed,” tilføjer han (s.167). Det vil med andre ord sige, at når der blev sagt ’kærlighed’, så ’bed modstanderne på krogen’…)

BT GÅR DEN TIDLIGERE KIRKEMINISTEREN PÅ KLINGEN

BT’s journalister lader ikke den tidligere kirkeminister slippe så let fra sine løgnehistorier; de går ham på klingen:

”Du skrev også, at du her i løbet af året skulle prøve et stort trip med en ’sitter’. Er det så også medicinsk cannabis, du skal have et stort trip på?”

”Ja, ja, ja, det er med THC (tetrahydrocannabinol, der er at finde i receptlige cannabisprodukter, som kun er lovlige at besidde og indtage i Danmark, hvis oliens THC-andel er under 0,2 pct.red.).”

”Er det noget, man tripper på på den måde?”

”Ja, det er det faktisk. Det er det faktisk.”

”Jeg har aldrig hørt om at trippe på medicinsk cannabis.”

”Nej, men det er virkelig fedt.”

”Der er en, der skriver til dit opslag, at han selv i årevis har overvejet at mikrodosere psilocybin, men ikke har turdet…”

”Prøv at høre, for mig er det medicin.”

*

B.T. har efter interviewet med Manu Sareen forelagt hans udtalelser for overlæge og psykiater Henrik Rindom, der aldrig nogensinde har hørt om folk, der mikrodoserer medicinsk cannabis. ”Det giver ingen mening,” siger han. Og slet ikke at man også skulle kunne trippe på det.

”Det kan han da ikke trippe på. Så falder han i søvn. Der er noget, han slet ikke har forstået. Hvorfor skulle der sidde en med for at se ham falde i søvn? Det er et eller andet, der ikke hænger sammen,” siger Henrik Rindom. Men det er altså medicinsk cannabis, som Manu Sareen planlægger et stort trip på, fortæller han:

”Hvorfor skriver du i gruppen, at det er psilocybin, du tager?”

”Det er en fejl fra min side.”

”Du har skrevet det flere gange.”

OGSÅ GUD ER AFSAT

Det ligger i rygraden på det danske folk, at de folkevalgte ministre, som er blevet givet magt, må stå til ansvar for deres handlinger. Sådan tænker den jævne borger – helt ud i de små kolonihaver, hvor Dannebrog vajer overalt, og hvor ’dagens avis’ og TV-nyhederne bliver grundigt diskuteret; med magt må følge ansvar!

Dette absolut grundlæggende ansvarsprincip er i mere end halvandet hundrede år uophørligt blevet banket ind i borgernes bevidsthed. Siden 1849 har den politiske og religiøse frihed rådet og kundgjort, at enevældens tid er og forbliver uigenkaldeligt forbi! Den gamle, tunge kongelov af 1665 blev én gang for alle sparket på porten… denne ældede (og på en måde ærværdige) bestemmelse, som i sin berømte 2. artikel slog fast, at kongen skulle anses ’for det højeste og ypperste hoved her på jorden’. – ”Kun Én er hævet over ham,” hed det… ”og det er Gud alene!”

I dag er også Gud blevet afsat! Kongen er frataget al magt – og den omtalte juni-grundlov har gjort statens ministre til de reelle indehavere af den udøvende magt.

En af disse magtfulde ministre var engang Manu Sareen, som nu er taget på tilsyneladende ’fersk gerning’ for misbrug af ulovlige euforiserende stoffer. Han benægter hårdnakket, – men det er ikke første gang den tidligere kirkeminister lyver. Til sidst i interviewet kredser BT-journalisterne om et vigtigt emne. Manu Sareen er også børnebogsforfatter. Han skriver bøger for børn – og han taler om, at stofferne gør ham kreativ: ”Jeg får tusind ideer,” siger han. Det lyder ildevarslende. B.T.-journalisten spørger:

”Skal du ikke være lidt påpasselig i forhold til den slags misforståelser, når du er børnebogsforfatter og et kendt navn?”

”Jo, men når folk skriver til mig privat, ved de godt, hvad det handler om.”

”Hvad tænker du om, at du blåstempler psilocybin?”

”Nu synes jeg ikke, jeg blåstempler psilocybin. Det kan godt være, det var en fejltagelse. Jeg har altid været fortaler for medicinsk cannabis.”

”Som du tager et trip på?”

”Ja, jeg synes, det er en fed måde at sige det på – at tage et trip. Det er det, det handler om. Nogle drikker sig stive, andre tripper på CBD-olie – det er enormt sejt.”

GRATIS BOG

I denne artikel har jeg fremlagt nogle argumenter fra min bog ’Retsprotokollen’. Hvis det interesserer dig at læse om, hvad der foregår bag Kirkeministeriets store, sorte port i Kanalkvarteret i København, vil jeg sende dig et eksemplar gratis. (Du skal blot betale forsendelsen kr. 50 på mobile pay: 51 29 28 97. Bestil bogen nu: mail@mgslb.dk. Bogens emner er:

Magistraten

– kan blive kirkens fjende nr.1

Yndlingsgifteren’

– procedurens spilleregler

Retsopgøret

– mørkelagt, ministerielt møde

Kritisabelt

– kirkens indre kamre –

Generalklausulen

– de syv grundlovsord

Oprøret

– når en minister går pavens ærinde

Bispefællen

– det sorte decembermødes bedrag

Håndfæstningen

– ministerens mistænkelige midnatsmail

(og andre mails)

Homo-kysset’

– vi forsager djævelen

Grundloven

– hvad der er sandt, og hvad der er løgn

Lappeskrædderen

– opfordring til legalt mytteri

Statsevangeliet

– kristne alle vegne forener jer!

Retskilden

– fremlagt materiale om de kristne værdier

Nøgleordet

– grundstenen i det danske samfund

God læselyst!

BEMÆRK:

Læs under Profetisk Journal artiklen: ’OMSKÆRELSE – ET SPØRGSMÅL OM LIV ELLER DØD’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

NOTA BENE:
Næste udgivelse af ’
Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 02.10.2020.