TIL ALLE MINE TROFASTE LÆSERE!

idet vi – Gisele og jeg – takker jer for jeres medleven i det forgangne år, sender vi jer hermed vore kærligste hilsener og ønsker for det nye år.

Vi håber I oplever en velsignet højtid – og vender tilbage med en frisk, profetisk nytårshilsen, fredag d. 7. januar 2022.

Med varm julehilsen

Gisele og Johny Noer

SÅ DUMT ET RÅD

”Den 28. januar , 1933 – det var en lørdag – havde en mærkelig, fremmed feber grebet Berlin.

Byen åndede tungt, så at man fik det indtryk, at den var ved at drage sit sidste åndedrag. Den gamle Weimar-Republik var døende. Allerede i nogle måneder havde det stået på, at demokratiet ’sang på sit sidste vers’. De ledende politikere havde kun en beskeden omsorg for ’republikken’. Den aldrende (86 år) feldmarshal von Hindenburg skulle møde ’den østrigske korporal’ (som han foragtede af sit ganske hjerte), Adolf Hitler.

Denne stod for det største politiske parti i Tyskland, og havde svoret på at ville ’tilintetgøre republikken’ – men nu sigtede han på at ville være kansler.

Det Tredje Rige blev født den dag. Hitler lovede, at det ville bestå 1000 år, men det varede kun 12 år og fire måneder, hvor det introducerede en terrorregime, der koldblodigt slagtede alt, hvad der stod i vejen for det.”

*

De første uger af det nye år vil gøre det klart, at Europa (inkluderet Danmark) står i den samme situation, som Tyskland gjorde ved årsskiftet i januar 1933. Kræfterne brydes – og et samfund, styret af de laveste drifter og instinkter (som umælende dyr… 2.Peter 2:12) banker – eller rettere: ’tordner med buldrende slag’ – på porten.

”Som dårer er Faraos klogeste rådsmænd: Så dumt et råd! (Es.19:11)” – og man må sige, at med hensyn til polariseringen i samfundet, så er den holdning, som de styrende indtager i landet, forkasteligt.

Men Bibelen har forudset det. Jesus siger: ”I må ikke mene, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden; jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd. Thi jeg er kommet for at volde splid mellem en mand og hans fader, mellem en datter og hendes moder og mellem svigerdatter og hendes svigermoder – og en mand skal få sine husfolk til fjender (Matt.10:34-35).”

Covid-19 er det sværd, som splitter. Staten er den hånd, som fører dette våben – og spliden er i denne jul brudt ud i lys lue mellem de vaccinerede og de ikke-vaccinerede.

NUL TOLERANCE FOR VACCINE-SKEPTIKERE

Peter Mogensen er ikke ’hvem som helst’. Hans stemme har en vis vægt på grund af hans uddannelse og erfaring. Han fylder 57 år i begyndelsen af januar 2022, så hans alder taler om en mand, der sikkert har de første sølvstænk i sit hår. Han er uddannet økonom fra Aarhus Universitet. Har tjent i statsministeriet i sekretariatet fra 1997 til 2000. Han var personlig rådgiver for statsminister Poul Nyrup Rasmussen – er tidligere redaktionschef på Politiken. Han åbnede i 2011 den samfundsøkonomiske tænketank, Kraka, hvor han er direktør. Hans råd må være guld værd! Hans ord er værd at lytte til – eller der de?

Fredag, d. 10. dec.2021 bragte Kristeligt Dagblad et interview med Peter Mogensen, hvor journalist Tine Maria Winther gik ham på klinken med hensyn til samfundets stilling overfor de såkaldt ’vaccine-skeptikere’.

Overskriften på artiklen, som talte om, at ’i samme sekund’, der bliver taget en beslutning (at vaccine-skeptikere nægter at lade sig vaccinere) så vil det få betydning for deres omgivelser, og så vil Peter Mogensen ’vise nul tolerance’.

Dermed taler den indflydelsesrige ’tænketank’-direktør et sprog, som flertallet i Danmark kan forstå. Han kommer her til orde med, hvad de fleste tænker. Han er dagens mand, der tager samme stilling som regeringen, hvilket vil sige: ’Nul tolerance overfor vaccine-skeptikere! ”De er farlige for deres omgivelser,” (siger han). ”Vær på vagt overfor dem, som var de spedalske! Tag fra nu af alle de forholdsregler, som kan gøre dem livet besværligt!”

Hvad det skal ende med i det nye år ved ingen med sikkerhed. ”De styrendes forstand står stille. Jeg giver dem hen i en hårdhjertet herres hånd,” siger Herren. ”En volds konge bliver deres hersker, så lyder det fra Herren, Hærskarens Herre (Es.19:3-4).”

Hertil siger den kristne borger: ”Den personlige frihed er ukrænkelig.”

Krænkelse er et stærkt ord og har i grundlovsmæssig forstand at gøre med indgreb fra statens side, som kan være ’dybt krænkende’ overfor borgerens suverænitet som enkelt individ. En tidligere minister har i den forbindelse udtalt: ”Der er sket et skred, hvor folketinget ikke længere tager det alvorligt, at man har glemt, hvad det vil sige at have folkestyre…”

Ministeren fortsætter: ”Tidligere betød det, at folket styrede igennem os politikere. Men i dag tror folketinget tilsyneladende, at det betyder det modsatte: nemlig, at folket skal styres af de folkevalgte politikere.”

Denne holdning fører til, at man kan krænke den personlige frihed ved at udstede love, hvor man tvinger sit synspunkt igennem. De hårdhændede metoder tages i brug.

Vi er på vej til en ’demokratisk totalstat’, hvor den enkelte borgers suverænitet krænkes. Det er et retssikkerhedsmæssigt skred.

Covid-19 har givet regeringen mulighed for at tvinge folk i isolation eller tvangsindlægge dem – og nu at bruge tvangsmidler for at bringe dem til at makke ret.

DANMARK ER EN RETSSTAT

Rigsretten har for et par uger siden afgjort sagen mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Højesteretsdommer Thomas Rørdam forkyndte sammen med 24 dommere, at hun havde overtrådt loven om ministeransvarlighed. Hun dømtes til to måneder ubetinget fængsel.

Hun idømtes denne barske men krystalklare dom, fordi hun skilte alle asylsøgende par ad, hvis kvinden var mindre-årig (mellem 15 og 17 år). Der var ingen mulighed for undtagelser eller individuel sagsbehandling. Den fremgangsmåde var ifølge retten en åbenlys overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 8, der sikrer retten til et familieliv.

Inger Støjbergs reaktion var, at hun var ’meget, meget overrasket’. – ”Det er de danske værdier, der har tabt,” sagde hun. Med den linje (at hun kæmper en sag mod ’barnebrude’) vil hun kunne finde politisk ’marked’ for sine meninger. Men juridisk er hun dømt retfærdigt ifølge den nævnte artikel 8, som beskytter familien.

Danmark er en retsstat; med en ministerpost følger et stort ansvar. En politiker skal overholde loven. Dommen over Inger Støjberg må nu fordre, at statsministeren Mette Frederiksen stilles for en rigsret for den ulovlige nedlæggelse af et helt minkerhverv. Samfundsprisen på op mod 20 milliarder kroner kan ikke forbigås i tavshed. Retsstaten har vundet en sejr og må derefter kæmpe videre, så at ministrene tvinges til at adlyde loven.

*

Både Mink-sagen (vedr. Statsministerens handling uden hjemmel i loven) og Støjbergs-sagen (om adskillelsen af barnebruds-familier) deler befolkningen.

Det er nu afgørt, om Støjberg kunne tages til nåde og fortsætte sin politiske karriere, efter at have siddet de to måneder i fængsel.

Vi er jo en protestantisk nation, og det er næsten blevet et velkendt og ofte brugt slogan, at ’Gud tilgiver’ – og ’hvem er så vi, at vi dømmer’?

Hertil siger Guds ord:

”Hvis vi bekender vore synder, er han (Gud) trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed (1.Johs.1:9).”

Betingelsen er altså, at vi ’bekender vore synder’. Det gør Støjberg ikke! Hun siger tværtimod, at ’Danmark har tabt denne sag om værdier.” Uden bekendelse og erkendelse og forståelse af, at vi står ’strafskyldige’ over for Gud (Rom.3:19) er der ingen tilgivelse at få. Loven må ske fyldest i hele dens udstrækning. Det bør herefter enhver politiker fatte og forstå! Ikke mindst statsministeren, der står for tur. Uden en klar indrømmelse af skyld i en sag, der har kostet gigantiske summer kan hun ikke gå fri.

SKÆNDSELS-MENNESKER

Bølgerne går højt, når der tales om Europas fremtid og bevarelsen af den kendsgerning, at Europa er et kristent kontinent. Ungarn og Polen er kommet ind på et frontafsnit, der ikke synes at være i overensstemmelse med EU-lovene.

Det siges, at de to lande har bragt friheden i deres lande under politisk kontrol, og man kalder til samling om at håndhæve paragraf 7, stk. 1 i EU-konventionen.

Den siger, at hvis man ikke beskytter minoriteter, er man ikke egnet til at være medlem af det europæiske fællesskab. Ja, den paragraf går så langt, at den siger, at EU skal kunne beskytte borgeren mod hans egen nationale regering.

Debatten er meget vid, og den breder sig over mange emner – men der er en ting, som synes afgørende (i denne EU-værdi-debat) og det er de styrendes stilling til homoseksualitet!

Danmarks statsminister er med i angrebet på Ungarn og siger bl.a.: ”Det er uacceptabelt, hvad der sker i Ungarn! Man kan ikke ’stemple ind’ og ’stemple ud’ i sager, der har med værdierne at gøre.”

Regnbuekrigen racer i EU ved dette årsskifte, og Danmark har (med 13 andre lande) stillet sig kritisk over for Ungarns lovgivning m.h.t. homoseksualitet. Kommissionsformand, Ursula von der Leyen, kalder Ungarn nationale lovgivning ’en skændsel’.

(Dette udtryk skal de troende skrive sig bag øret, når EU vil anklage Ny Testamentes apostle for at bruge udtryk som: ’skampletter og skændselsmennesker’ (2. Pet.2:13 gl. oversættelse), når de henviser til indbyggerne i Sodoma og Gomorra).

”Det, der skete i Rusland i perioden efter 1917, var så radikalt anderledes, at det sprænger alle tilvante begreber. Det, der foregik, var en civilisations udslettelse i forsøget på at skabe et dybt unaturligt samfund…

Udtrykket er brugt i forordet til bogen ’Gulag og Glemsel’, som en reference til den enorme russiske tragedie og ’Vestens hukommelsestab’ i de 20. århundrede – skrevet af professor Bent Jensen.

Begrebet ’et dybt unaturligt samfund’ er også anvendt i Peter Wivels anmeldelse af Francois Furels ’Le passé d’une illusion’ (Paris 1995) og finder sin berettigelse i det forsøg, som finder sted i øjeblikket, hvor der i EU-regiet tages de næste spadestik til ’en superstat i Bruxelles, som ingen har givet bemyndigelse til’ (annoncetekst i Jyllandsposten).

Ungarn er et af de ’prügelknabe’-lande, som er udsat for en hetz, fordi det søger at bevare ’de kristne værdier’, og vil beskytte sin befolkning mod pædofili og homoseksualitet.

HISTORIEN VIL GENTAGE SIG

Danmarks Frie Fjernsyn meddelte mandag d. 20. dec., at det koster nu i Østrig 17.856 kroner om året og op til 27.000 kr. i bøde, for at modsætte sig covid-vaccinationen.

Ifølge Reuters kan det blive en bekostelig affære, at nægte at lade sig vaccinere i Østrig. Man går nu til pengepungen for at få ram på vaccine-skeptikere. Knaldhårde bødeforlæg vil herefter blive fulgt op med en ekstra afbetaling til staten, hvis borgerne ikke indenfor tre måneder har fået stikket.

Paris er uforudsigelig med demonstrationer. Alt kan ske i det nye år. Berlin og Hamburg truer regeringen. London ser tusinder gå på gaden. Wien stønner under repressalier. Spanien råber på frihed. Sverige viser tænder! København går ’i sort’. Ukraine protesterer med et hundrede tal. Rom er massiv mod tvangsvaccination – og der er stor demonstration over for EU parlamentet – over hele verden er der ved årsskiftet tusinder, som demonstrerer for frihed og mod fornyet hastelovgivning.

*

Indledningsvis har jeg i denne artikel vist, hvad der skete i Berlin i 1933 under nazisternes hærgende terror. I det samme år stønnede Stalins Rusland under hungerens svøbe.

”I januar det år underskrev Stalin et cirkulære vedrørende Ukraines hungerdistrikter, som i virkeligheden var en dødsdom.

Det blev oprettet kontrolsteder ved vejene, og det var ikke muligt at købe billetter på jernbanestationerne. På en måned blev over 200.000 bønder, der var på masseflugt fra hungersnøden, indfanget.

En landsby-forfatter, V. Tendrakov, skrev romanen ’Døden’ om en landsby, hvor (i en lille park ved stationen i distriktsbyen Vokhrovo), der lå bønder, som var på flugt fra sulten, og døde.

Man blev vant til at se ligene ligge der om morgenen. En hestevogn kom, og sygehusets stalddreng, Abram, lagde ligene i en bunke.

Ikke alle døde. Mange vandrede rundt i de støvede smågader, trækkende på deres blodløse, blå ben – og de så på de forbipasserende med tiggende øjne. I Vokhrovo fik de ingenting; beboerne stod selv i kø om natten for at få brød på deres rationeringskort.”

*

Det er i dag en glemt sag, at der i Rusland på den tid var omkring 25 millioner små familiebrug i 1929. Heraf blev da 5 % udpeget som ’kulagbrug’ – d.v.s. de tilhørte nu staten og blev konfiskeret, og 800.000 familier stod pludselig uden tag over hovedet.

Omtrent fem millioner mennesker blev med et pennestrøg hjemløse og blev fordrevet fra deres jord. Heraf blev 60.000 (som gjorde oprør) skudt på stedet eller sendt i Kz-lejre.

Dette var en del af den bolsjevistiske revolution – og det er, hvad der kommer ud af en gudløs ideologi.

Til stadighed må vi huske, hvor mange uskyldige mennesker, der er blevet ofre for de totalitære ideologier. Vi lever i en periode, hvor historien vil gentage sig. Diktatur er også ved at liste sig ind ad bagdøren i Danmark. Det første skridt er taget mod den totalitære stat. Folket er splittet i to. Jesu profetiske advarsel er gået i opfyldelse.

NAVNET PÅ MIN GUDS STAD

Et forunderligt løfte er givet de troende, som gennemlever denne generations forfærdende grusomhed, og ser sig omgivet af de gudløses hensynsløshed og ubarmhjertighed på alle sider.

”Men han udfriede den retfærdige Lot, som led under de tøjlesløse menneskers udsvævende liv,” siger det guddommelige løfte (2.Pet.2:7).

Lot led under en ustyrlige lovløshed, der huserede iblandt byens folk, og det pinte og smertede ham, at han skulle bo imellem dem og være vidne til alle de uhyrligheder, der fandt sted i byen Sodoma.

”Men Gud forstår at udfri de gudfrygtige mennesker (v.9).” Han ved, hvordan han skal redde de troende ud af den fælde, som de er faldet i – at vogte dem i den prøvelse, som kommer over alle mennesker på jorden.

Og dette løfte står fast. Det har stor betydning for mig selv, personligt. Jeg har særligt lagt mærke til formuleringen af den forjættelse, som står omtalt i Åb.3:10, hvor det hedder:

”Fordi du har holdt fast ved mit bud om udholdenhed, vil jeg også holde dig fast og fri dig ud af den prøvelsens stund, som skal komme over hele jorderige for at prøve dem, der bor på jorden.

Jeg kommer snart! Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Den, der sejrer, ham vil jeg gøre til en søjle i min Guds Tempel, og han skal aldrig mere komme bort derfra; og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds stad, Det nye Jerusalem, der kommer ned fra himmelen fra min Gud (Åb.3:10-12).”

’Den prøvelsens stund’, som Herren taler til sin menighed om, er en rædselsfuld og ulyksalig tid, som vil komme over alle mennesker, for at prøve dem. Vi går allerede en sådan ’prøvelsens tid’ igennem ( i denne periode med en om-sig-gribende epidemi) hvor Herren prøver hjerterne…

Herrens løfte for disse dage er dette: ”Jeg vil holde dig fast. Jeg vil skrive på dig navnet på min Guds stad: Det nye Jerusalem!”

BEMÆRKNINGER

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’EN HERLIGGJORT HOVEDSTAD’ (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 07.01.2022

DE STORE LADER DEM FØLE DERES MAGT

Et interview er forekommet med Miss Harley Hodgson på UnHerd TV-kanal, tirsdag, d. 7. dec. 2021.

Det fortæller situationen i Australien, som den nu har udviklet sig med oprettelsen af karantænelejre – hvoraf der i øjeblikket findes 2, som hver kan rumme ca. 2000 mennesker. Den tredje er under opførelse.

Miss Hodgson beretter, hvorledes hun pludselig – uden valgmulighed – blev bragt til en sådan lejr med fare for at blive idømt en bøde på 5000 dollar, hvis hun ikke adlød.

Her blev hun spærret inde i 14 dage – i et værelse, på nogle få kvadratmeter, med ét måltid mad om dagen og uden at kunne få tilkaldt en sagfører. Hun levede under en daglig trussel, at hendes ophold i lejren kunne blive forlænget. Hun blev testet 3 gange for Covid-19, men testen viste, at hun ikke var smittet!

Hun fortæller, at det var lykkedes tre medfanger at undslippe – og at disse nu blev eftersøgt i hele landet.

Karantænelejren hedder Howard Spring. De uvaccinerede ’fanger’ behandles som ’prisoner’, der kun har et meget lille areal at bevæge sig på. Det blev klart for hende, at hun var anbragt i den lejr som ’en straffeforanstaltning’, og at den metode fra nu af skal anvendes overfor borgere, som myndighederne har vanskeligheder med (fordi de ikke med det samme ’makker ret’ overfor statens restriktioner).

Der ligger allerede en karantænelejr klar i skuffen, fortalte direktør i sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, i februar 2020. I Tyskland blev de smittede anbragt på en flyvestation nær Stuttgart. I Frankrig var de indlogeret på et ferieresort ved Middelhavskysten og i Storbritannien var de indlagt på et hospital i det nordlige England.

”Her i Danmark tænker vi at anvende en nedlagt sygehusbygning eller en kaserne,” fortæller Brostrøm i februar 2020 i talkshowet ’Lippert på TV2 news’.

Ny Testamente opfordrer til civil ulydighed, hvis sådanne ’kz-lejre’ begynder at anes i det danske landskab.

Jesus kaldte disciplene til sig og sagde: ”I ved, at folkenes fyrster er strenge herrer over dem, og de store lader dem føle deres magt. Således skal det ikke være… (Matt.20:25-26).”

I det følgende vil jeg give eksempler på, at vi lever i en tid, hvor ’de store lader folket føle deres magt…’

FINSK BIBELTRO PRÆST SLÆBES FOR DOMSTOL

Den 24. januar stiller den finske, lutherske præst, Juhana Pohjola, (49) i retten anklaget for at have prædiket ’i overensstemmelse med et 1000 årigt dogme’, og samtidig med ham fremstilles et medlem af det finske parlament, Paivi Rasanen, der er anklaget for ’den samme overtrædelse’ (d.v.s. ’frihed til at ytre sig’, trosfrihed, og ’retten til at offentliggøre bibelvers).

Begge står til 2 års fængsel.

Paivi Rasanen har noteret sig, at ifølge politiets forhør, er enhver offentliggørelse af visse bibelord at betragte som en hadforbrydelse. ”Det er kun et totalitært system, der forfølger folk, som har et andet synspunkt end regeringens,” siger hun.

Menneskeretsadvokaten, Paul Coleman, udtaler, at retssagen mod de to sagsøgte er at ligne med ’kanariefuglen i en kulmine, der advarer mod den dødbringende gas’. ”Regeringens love mod ’hate-speech’ eksisterer i dag i alle europæiske lande, og kan tages frem når som helst. Det er en ’sovende lovgivning’ og det er vigtigt, at den møder en voksende og begrundet modstand.

Rasanen og Poljola er anklaget for at have offentliggjort et 24 siders skrift i 2004 (for 18 år siden) som forklarer den grundlæggende teologi bag ’sex og ægteskab’. Den finske anklager argumenterede for, at den århundrede gamle lære om ’sex’ opfordrer til had og udsætter regerings-beskyttede grupper i samfundet for forfølgelse.

Rasanen holder imidlertid fast ved, at statens tolkning af finske lov gør offentliggørelsen af Bibelen til en hadforbrydelse.

Hun siger: ”Det er umuligt for mig at erklære, at det klassiske, teologiske syn på visse doktrinære spørgsmål, som hører til flertallet af trossamfundenes lære, skal dømmes som en illegal forseelse.”

”Eftersom vi lever i et demokratisk samfund, må det være muligt at ytre sin overbevisning.”

STATEN FRAKENDER SIG ’DEN SUNDE LÆRE’

Finlands statskirke begyndte åbenlyst at vige fra den lutherske teologi – som det er tilfældet i Danmark – under den globale, seksuelle revolution i 1960’erne. Kristne, som følte sig udelukket og fremmede i den almindelige folkekirke, søgte sammen med pastorer, som den nu anklagede Pohjola.

Resultatet var, at menigheden, hvor Pohjola prædikede, voksede – og i 2013 var der 25 menigheder, som slog sig sammen i Den Finske Evangelisk-Lutherske Diocese. I dag tæller denne gren af kirken 45 menigheder, og 65 præster er under stadig uddannelse. Pohjola modtog en æresmedalje i 2009 for at have ’trådt frimodigt op mod evangeliets fjender’. I dag står denne præst anklaget for vranglære af en stat, som åbenlyst frakender sig ’den sunde lære’.

*

Den 29. juni 2021 stillede biskopper og præster fra den evangelisk-lutherske kirke i Finland (ligeved et halvt hundrede kirkeledere) sig på den anklagede præsts side. De sendte en protestskrivelse til Finlands regering med en understregning af Matt. 19:4-6, hvor der bl.a. står skrevet: ”Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: Derfor skal en mand forlade sin fader og moder og holde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød.”

Den danske regering rummer politikere, som gladeligt vil gå i den finske regerings fodspor og stille bibeltro præster og prædikanter for retten. Der er allerede (ved lovgivningen) gjort klar til en sådan retssag mod kristne ledere, som frimodigt forkynder Guds ord – og som vil blive anklaget for ’hadforbrydelse’, idet man henviser til Bibelens stilling til homoseksualitet. Man vil let kunne finde kategoriske udtalelser af apostlene, som kan fremlægges som ’hadefulde’, og der er i sagen om ’conversion-therapy’ åbent lagt op til et opgør med kirkens lære om omvendelse.

PÆDOFILT BEGÆR

Hertil kommer, at der er ved at ske en drastisk vending med hensyn til personers kriminelle adfærd overfor børn. Det, som man har ventet på siden den aggressive elite indenfor homoseksualitet har ført sig frem, er nu ved at komme til syne. Nu skal vi lære, at fordømmelsen af voksnes kønslige omgang med børn kan være krænkende. Det har i nogen tid ligget og luret om hjørnet. Nu skal vi for alvor anerkende de pædofile som en seksuel minoritet, der skal hjælpes og beskyttes. I hvert fald ikke straffes! Det skal lovgiverne nok sørge for!

En ny bogstavkombination har set dagen lys. MAP, minor-attracted-person (den, som er tiltrukket af de yngste).

”I USA er kønsaktivister begyndt at føre kampagne imod marginalisering af pædofilt begær,” skriver journalist Anders Raahauge i Kristeligt Dagblad (tirsdag d. 30. november).

Sociologiprofessor Allyn Walker fra et universitet i Virginia har skrevet bogen: ’A Long, Dark Shadow’ (En lang mørk skygge) med undertitlen: ’Mennesker som er tiltrukket af de meget unge og deres kamp for værdighed’. Forlaget fortæller, at den ’byder på en vigtig beretning om en skjult befolkningsgruppes levende erfaring’.

Walker har identificeret sig som én, der ønsker, at man bruger mindre stigmatiserende betegnelser end ’pædofil’. – ”MAP har også følelser, som kan krænkes,” skriver han.

Ali Hirsi står bag en reaktion, som er dukket op i det britiske online magasin UnHerd. ”Vi er vidner til et angreb,” mener hun, ”på den vestlige civilisation, som ønsker at smadre vort moralske kompas. Vi forsømmer ansvaret for at fælde moralske domme – og ondskab er begyndt at sive ind. Her må der trækkes en streg i sandet.”

Snart skal de homoseksuelle have et bogstav mere knyttet til LGBTQ-folket.

Fem ting står på alle danskes huskeseddel i denne julemåned:

1. Fordømmelsen i Jesu ord er imidlertid klart som livets vand: ”Den, som forarger én af disse små, som tror på mig, ham var det bedre, at der var hængt en møllesten om hans hals, og han var sænket i havets dyb.”

2. Og dommen over dem, som forbryder sig mod de mindste og yngste er sikker, thi Jesus fortsætter med i den forbindelse at sige: ”Vé verden for forargelserne! Thi vel er det nødvendigt, at forargelser kommer, dog, vé det menneske, ved hvem forargelsen kommer (Matt.18:6-7).”

3. Samtidig skal forældre i Ballerup Kommune advares om den risiko, de løber, ved at lade deres drengebørn omskære. Det går under devisen: ’barnets ret til at bestemme over sin egen krop’.

4. Om et år er nytårsdags prædiketekst (2023) i folkekirken: Lukas 2:21, hvor der står skrevet: ”Da otte dage var gået, og Han skulle omskæres, fik Han navnet Jesus, som Han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv.”

5. Ballerup Kommune er her imod kirkens lære (Ny Testamente) en Guds beslutning: (Han skulle omskæres) en engels sendelse: (som han blev kaldt af englen) og den evige, guddommelige planlæggelse : (før han blev undfanget) en central doktrin i Kristi kirke: (Marias moderliv).

JERNETS OG LERETS KONGER

En sælsom bibelsk note anvendes i Daniels Bog for at karakterisere den endens tid, vi nu lever i.

Den forklarende note er i virkeligheden en enestående og afgørende bemærkning, der ophøjer den til at blive en uløselig del af den inspirerede tekst.

Den har til opgave at give en forklaring på det bibelske udtryk ’i hine kongers dage…’ (Dan.2:44) og fremstår da med et beundringsværdig klarsyn, idet den i al korthed lader vide, at det drejer sig om ’jernets og lerets konger’

Når Daniel bruger vendingen: ’I hine kongers dage’, så mener han altså (med andre ord): ’På den tid, hvor jernets og lerets konger regerer’. – ”I de dage vil Gud oprette et rige, som aldrig i evighed vil forgå (Dan.2:44).”

*

Jeg læser videre, idet det er ved at gå op for mig, at jeg lever i nøjagtig den tid, som Daniel har forudset, og jeg således kan forvente, at dette er de dage, hvor diktatur og demokrati vil ta’ livtag med hinanden.

Øjeblikkets svaghed (et rige uden sammenhold… v.41) vil afsløre sig, og Gud vil få hele denne billedstatue (kæmpen på lerfødder) til at vakle og til sidst styrte næsegrus til jorden.

Magthaverne vil helt klart vise deres hensigt. Der bliver i denne endetid spillet med åbne kort. Dem, som gennem slægterne har råbt så højt om, at ’de kristne ikke har noget med det politiske liv at gøre’, er blevet så underligt tavse. Daniels billedstøtte er beviset på, at det går ned ad bakke med de metaller, der bruges til opbygning af et rige, og det ender med et fuldstændigt værdiløst styre, hvilket er Guds øjeblik for ’en indgriben’, hvor de hellige overtager styret.

”Herredømmet skal ikke” (som det hidtil har været tilfældet) ”gå over til noget andet folk,” hedder det afsluttende, ”en stor Gud har kundgjort, hvad der skal ske herefter; og drømmen er sand, og tydningen er troværdig (v.45).”

I en verden, som er fyldt med løgn, og hvor medierne og politikerne løber med usandheden og utroværdigheden så stærkt som en hest kan rende, er det en lise for sjælen, at møde et ord, som af Helligånden betegnes som ’sandt og værd at stole på’.

Lad os derfor med denne rolige viden se nærmere på det emne, som er lagt frem for os her: ’Jernets og lerets konger’.

’Det tredje rige’ er et overstået stadium nu viser sig i horisonten ’et fjerde rige’, om dette står der skrevet…

*

TYRANNEN TØVER IKKE

”Siden skal der komme et fjerde rige (Dan.2:40).” Det kan ikke undgås! Det har været forudsagt i årtusinder og er nu på vej for at blive etableret på det kontinent, hvor den kommende verdens hersker og folkebetvinger vil fremstå.

”Thi der er endnu kun en liden stund, snart, snart, så kommer han, der skal komme, og han tøver ikke (Hebr.10:37).”

”… han, der skal komme,” fortæller om det uundgåelige, som vil bryde igennem alle forhindringer, og som handler om ’jernets konger’, der vil ’knuse og søndre alt’ for at kunne fremstå med diktatorisk magt (Dan.2:40).”

Nogle vil nu mene, at så galt vil det ikke gå! Tyrannen vil tøve endnu i nogen tid, men de tager fejl: Han tøver ikke! Om en lille stund er han dér – og han er valgt af folket, som med bedrag vil se, hvorledes han straffer de ulydige.

*

Bøder eller fængsel, hvis du ikke lader dig corona-vaccinere! Land efter land i Europa indfører vaccinepligt! Vaccinetvang er på vej flere steder! Hård tvang, der truer med fængsel!

Den kommende tyske forbundskansler varsler de hidtil skrappeste tiltag mod ikke-vaccinerede. Til dette formål har man bestilt 30 millioner ekstra vaccinedoser, som især skal anvendes på de ikke-vaccinerede.

Tvungen vaccination skal først vedtages i den Tyske Forbundsdag. Det sker ved en afstemning, hvor parlamentsmedlemmer stilles fri til at stemme, som de selv ønsker det.

I Østrig er systemet sådan, at ikke-vaccinerede får en indbydelse til at ’tage stikket’. Møder de ikke op, straffes de med strenge bøder:

”Tag stikket – eller betal ved kasse 1! Eller kom ind bag tremmerne,” hedder det i dagens parole.

*

Hvad vil det ende med? Vil vi blive fuldstændig underlagt et diktatorisk styre?

Du vil se, at fødderne på den store billedstøtte, som profeten Daniel så i en drøm, er ’halvt af pottemagerier og halvt af jern’ (2:41). ”Det betyder, at der vil fremstå et rige uden sammenhold.”

Men det skal under alle omstændigheder ’have noget af jernets fasthed’, – men samtidig vil den skrøbelige lerjord have sin indflydelse. ”Du ser jo, hvorledes jern er blandet med ler (v.41).”

Det betyder, at tæerne (på den gigantiske billedstøtte) var halvt af jern og halvt af ler, hvilket er ensbetydende med, at det sidste rige vil være delvis stærkt og delvist svag.

(I Daniels første fremstilling af billedstøtten er det ’fødderne’, som er halvt af jern og halvt af ler – men i tydningen er det ’tæerne’, som er uden sammenhold).

Og når du ser, at jernet er blandet med ler, så betyder det, at de (de forskellige stater i Europa) skal indgå ægteskaber med hverandre men dog ikke indbyrdes holde sammen så lidt som jern kan blandes med ler.

Under stort mediedække og megen højtidelighed vil de forskellige lande i Europa indgå aftaler med hinanden, men i intet tilfælde vil sammenholdet bestå, så lidt som jern kan blandes med jer’.

Dette er, hvad er bibelsk forudsagt om Europa – og dette er, hvad vi ser for vore øjne.

På den anden side af Atlanten er det samme underlige opgør ved at finde sted. Det drejer sig om en bygning i Jerusalem. Den har en sort smedejernsbalkon.

TRUMP LUKKEDE FOR DETTE HUS

Bygningen med den sorte smedejernsbalkon, nr. 18, på Agron Road, blev opført af den tyske, lutherske missionær, Ferdinand Vester.

USA købte bygningen i 1930, og den har siden været anvendt som beboelse for mange diplomater, som har fulgt de bevægende og sensationelle begivenheder i Jerusalem gennem årene.

Indtil bygningen blev lukket af præsident Trump 2017 tjente den som diplomatisk forbindelse til palæstinenserne. Biden-administrationen søger i disse dage at få den gamle villa åbnet til sin hidtidige position – og dermed lave et modtræk til præsident Trumps profetiske handling d. 14. maj 2018, hvor den amerikanske ambassade blev indviet i Jerusalem.

*

Den rødlige villa med den sorte smedejernsbalkon og rækken af runde katedralvinduer i Jerusalems Agron Road synes således at blive stedet, hvor Bidens administration må tage et opgør med Israels regering og dens forbindelse med Trumps skygge.

Indtil 2018 blev bygningen anvendt som et US-konsulat i Jerusalem. Det husede Amerikas diplomatiske mission til palæstinenserne. Trump lukkede dette hus ned og stængede dørene for den diplomatiske forbindelse med palæstinenserne, som havde fundet sted bag den sorte smedejernsbalkon. I stedet indviede Ivanka Trump (præsident Trumps datter) USA’s nye ambassade i Jerusalem, som er Israels hovedstad – en beslutning, som glædede Israel, men som tændte palæstinensernes vrede. Halvtreds engelske miles fra den festlige indvielse stormede en rasende hob af palæstinensere (41 blev dræbt og 1700 blev såret i sammenstødet med) de israelske forsvarsstyrker.

*

200 republikanske senatorer har i et brev til præsident Biden anmodet ham om ikke at fortsætte med sit forsøg på at genåbne villaen med ’den sorte smedejernsbalkon’ i Jerusalem.

Brevet er blevet undertegnet d. 1. november 2021 af så godt som alle republikanske medlemmer af repræsentanternes hus og indeholder blandt andet følgende:

”Vi udtrykker i dag vor stærkeste modvilje med hensyn til at genåbne et US-konsulat i Israels evige hovedstad Jerusalem. Dermed vil der blive tilbudt palæstinenserne en særlig diplomatisk tjeneste.

En genåbning af Jerusalem-konsulatet vil være i uoverensstemmelse med Jerusalem Embassy Act of 1995 (Public Law 104-45) – og dermed en uacceptabel, skammelig og forkert handling. Jerusalems ambassade blev åbnet i 2018 i Jerusalem og i 2019 blev konsulatet knyttet dertil – og det er nu USA’s officielle adresse.

USA’s præsident anmodes om at holde sig til denne beslutning.”

Den 1. dec. 2021 vedtog UN en resolution, som refererer til Tempelbjerget og erklærer, at det fra nu af kun må omtales med den muslimske betegnelse: ’Al-Haram, Al Sharif’ (den ædle Helligdom).

Danmark nøjedes med at undlade at stemme (abstension). Det er moralsk forkasteligt. Historien taler klart sit eget sprog.

EU VIL FJERNE EVANGELIET FRA JULENS BUDSKAB

”Nævn ikke Joseph og Maria.” Sådan lyder en ny sprogguide’ fra EU, som sigter på at aflyse fejringen af den kristne jul…”

Målet med den godt 30-sider vejledning er, at bruge et sprog i denne juletid, som tager hensyn til LGBT+ personer, som ikke er kristne.

Historien eksploderede, efter at en italiensk avis, ’Il Gionale’, søndag d. 5. dec. 2021, offentliggjorde en artikel, hvori man erklærede, at ’EU vil have fjernet kristendommen fra julen ved ikke at nævne Joseph og Maria’.

Dokumentet er blevet godkendt af Præsidenten for Europa-commissionen, Ursula van der Leyen, ifølge embedsmænd i EU. Den europæiske leder af EU Commission for Equality, Helena Dalli, en socialist fra Malta, som blev afbilledet med dokumentet i oktober (og som udtalte, at hun ’var stolt af det) har måttet bide i det sure æble og offentligt måttet trække brochuren tilbage på grund af det oprør, som den har skabt.

”Undgå navne fra evangeliet som Josef og Maria. Brug i stedet navne som Malika og Julia,” hedder det i EU-brochuren.

Paven har rejst sig i vrede over, at Joseph og Maria ikke bør nævnes. ”Deres navne står i Jule-evangeliet, og det er en handling, som nærmer sig betegnelsen: ’et historisk diktat’,” siger den 84årige leder af den katolske kirke (og har dermed kastet nyt brænde på bålet).

Hele postyret, som sat i bevægelse af den lille EU-bekendtgørelse, er et uimodsigeligt tegn på, at antikristelige, homoseksuelle kræfter arbejder i toppen af det europæiske fællesskab.

BEMÆRKNINGER

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’DA MORGENSTJERNE JUBLEDE’ (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 24.12.2021

STATSMINISTEREN SKYLDIG I HADFORBRYDELSE?

Hadforbrydelser er en dyb alvorsag. De starter som oftest med små, halvfjendtlige udtalelser og ender med at sætte hele verden i brand.

”Tungen,” siger apostlen Jakob, ”er som den mindste ild, der kan sætte den største skov i brand. Ja, som ’selve den uretfærdige verden’ sidder tungen blandt vore legemer! Den smitter hele legemet og sætter tilværelsens hjul i brand – og den er selv sat i brand af helvede!” (Jakob 3:6)

Straffeloven i Danmark § 81 stk. 6 fastslår i dag, at det er en skærpende omstændighed hvis en forbrydelse har sin baggrund i andre menneskers oprindelse, tro, handicap, seksuelle orientering eller lignende.

Politikerne har denne liste i hænderne i disse dage; og med den stigende polarisering mellem de vaccinerede borgere og de ikke-vaccinerede borgere bør de være opmærksomme på, at for øjeblikket lægges de ikke-vaccinerede for had af statsministeren, Mette Frederiksen, og derefter af en række personer indenfor den politiske verden, erhvervslivet, de sociale instanser, hospitalsvæsenet, uddannelsesstederne og menigmand. Det tredje riges begyndende forfølgelse af jøderne i Tyskland gentages og følges ’efter bogen’ i Danmark.

I skrivende øjeblik er 65 % af den danske befolkning stemt for at ikke-vaccinerede skal underlægges særlige regler. Statsministeren skubbes til den hældende vogn ved at udtale: ”Der er en lille gruppe, der ikke spiller efter reglerne.”

”Hvilke regler?” må man spørge. Så vidt vides, at der endnu ikke indført love, som siger, at du skal lade dig vaccinere.

”Denne konflikt vil kun blive større,” advarer en professor i statskundskab ved Århus Universitet, Michael Bang Petersen.

”For alle jer, der ikke er vaccineret bliver det mere besværligt – og sådan synes jeg egentlig også, det bør være!” insisterer statsministeren. ”Jeg finder det dybt alvorligt, at de ikke-vaccinerede er begyndt at smitte de vaccinerede…” og med dette har vi ikke hørt det sidste. Der ligger ord på tungen, som statsministeren ved en passende lejlighed slipper løs – og ’tilværelsens hjul går i brand’ for ’den lille gruppe, som ikke følger reglerne’.

Det begyndte med, at man udtalte sig negativt om ’den lille gruppe, som ikke følger reglerne’. Dernæst talte man spottende om deres bøger, hvori de fremlagde deres synspunkter om de regler, som de ikke kunne følge. Så hånede man de huse, hvori disse bøger blev oplæst. Det kom tilsidst til det punkt, hvor man brændte de huse og de bøger – ja, man endte med, at brænde de mennesker, som læste de bøger, der ikke fulgte reglerne…

MAGTSYGEN AFSLØRET

Med dette forløb har de folkevalgte magthavere i Danmark åbenlyst (og med en frimodighed som handlede de fuldstændigt legalt) overskredet deres grænser!

Den danske regering forlanger nu – som det seneste antikristelige initiativ fra Christiansborg – at kirkegængere fremover skal fremvise deres ’statsgivne ret’ til at deltage i en gudstjeneste, før de kan tilstedes adgang til kirkerummet.

Ikke-vaccinerede gudstjeneste-søgende borgere skal bortvises ved kirkedøren! (Hvis han eller hun ikke på sin medbragte mobil kan bevise, at de har fulgt statens opfordring til at lade sig vaccinere; deres indtræden i det hellige rum, hvor evangeliet forkyndes, skal nægtes).

De er urene, og det er nu kejserens ordre, at de – som tidligere tiders spedalske – øjeblikkelig skal bortvises. De har ingen plads blandt alle ’de rene’ som langsomt fylder kirkens bænke. Enhver må kunne indse, at disse illegale kirkegængere er en fare for deres omgivelser.

*

Med dette lovkrav følger de styrende en ideologisk linje! Under foregivelse af, at de handler ansvarsbevidst (ud fra et medicinsk-videnskabeligt hensyn) gør statens embedsmænd sig skyldige i en åndelig overtrædelse – og de medlemmer af menigheden, som ved indgangen til kirken jager ’de urene’ bort – gør sig medskyldige i den samme forbrydelse.

Dette seneste krav fra staten er af en art (og er så afslørende) at Goethes kendte ordsprog med rette kan bruges: ”Man merkt die Absicht und wird betrübt” (man mærker hensigten og bli’r bedrøvet). Magtsygens motiv kan ikke skjules. Bunden er nået!

Med en sådan lov kan de styrende ikke komme længere ned. Lovgivernes inderste tanker er her kommet for en dag. Man vil have fuld ret til at bestemme over kirken (både statskirken og de frie trossamfund).

Man har højesterets godkendelse for, at folketinget fra nu af er kirkens øverste synode, og kirkeministeren er kirkens ærkebiskop. (Højesteretskendelse af 23 marts 2017, som indførte et illegalt homoseksuelt vielsesritual, der var sammensat – på befaling af staten – af folkekirkens bisper).

UDSTØD DET ONDE MENNESKE

”Udstød det onde menneske af jeres kreds (1.Kor.5:13).” Her er et skriftsted, som man kan holde sig til, hvis man vil forbyde en borger i Danmark adgang til ’de helliges fællesskab’, hvoraf gudstjenesten med altergang (brødsbrydelse) er en væsentlig del.

I den forbindelse siger apostlen Paulus: ”I mit forrige brev skrev jeg, at I ikke skulle have fællesskab (samkvem) med utugtige mennesker (v.9).” Han fortsætter: ”Jeg mente dermed ikke i almindelighed denne verdens utugtige eller grådige – folk, som stjæler og dyrker afguder – så var det jo umuligt at leve her i verden!” (v.10)

”Nej, det jeg mener er, at I skal ikke have fællesskab med – at I skal lægge afstand til – dem i menigheden, som udgiver sig for at være kristne, men samtidig lever et tøjlesløst liv (drikker, stjæler og horer). Den slags folk skal I ikke engang spise sammen med!” (v.11) Nu vil kejseren have endnu en synd ’føjet til listen’ over de elendige, som retmæssigt skal udelukkes fra gudstjenesten: De ikke vaccinerede!

*

Kirkeporten skal fra nu af stænges for disse gudstjeneste-søgende. Der er hverken hjerterum eller plads for dem i kirkerummet. De befales at holde sig på afstand! De er ikke velkomne og må med øvrighedens strenge forbud forlade kirken, hvis klokkers kalden ikke længere er rettet mod dem.

Det er fra nu af statens opgave at holde kirkerummet rent og ubesmittet. Det indbefatter, at adgangskravet til gudstjeneste-deltagere for fremtiden skal være, at ’de fremviser gyldigt corona-pas’. Adskillige præster protesterer og erklærer dette for at være ’for vidtgående’. En jura-professor har kaldt dette lovkrav for ’et direkte indgreb i religionsfriheden’.

Men statens sundhedsminister erklærer (i overensstemmelse med statsministeren), at ’ikke vaccinerede kirkegængere’ er farlige for deres omgivelser!

Kritisk er præsten i den lutherske frimenighed, Skjern Bykirke, Morten Rugager Kristensen, der skriver på Twitter:

”Der skal ikke være betingelser for at deltage i en gudstjeneste. Det strider simpelthen imod min opfattelse af evangeliet, som siger: ’Kom til mig, ALLE I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile’. Kirken skal ikke være Mette Frederiksens forlængede arm, som vil lægge pres på de ikke-vaccinerede,” slutter præsten.

Jakob Martini var ikke velkommen i Citykirken i Århus, da han forleden stillede til gudstjeneste. Det skriver Udfordringen (journalist Kristine Høj).

”Jeg måtte ikke komme ind, fordi de ville se corona-pas,” siger Jakob. Han kunne ikke fremvise corona-pas, da han ikke har taget imod noget Covid-19-stik.

”Under ingen omstændigheder kunne Jakob Martini finde på at tage en test op af lommen for at komme ind i en kirkebygning. ”Hele denne corona-historie er en frugt af lovbrud, løgn, manipulation, bedrag, tvang og fordækthed, som vi kender fra medierne,” siger Jakob Martini og uddyber: ”Min samvittighed og kærlighed til sandheden forbyder mig at gå ind under det system.” Han kalder det ’antikristelig virksomhed’ at hindre folk i at komme til arrangementer, hvor evangeliet bliver forkyndt. Romerbrevet 13 taler om at underordne sig myndighederne. Her ser Jakob det som, at det kun er den gode og gudfrygtige øvrighed, som stiller det gode, som vi skal underordne os.

FORSKEL PÅ FOLK

”Nu skal der være forskel på folk,” siger Østrigs kansler.

”Alle de ikke-vaccinerede kan ’få lov’ at blive hjemme. De kan gå på arbejde og gå til supermarkedet for at købe mælk og kartofler. Ellers ingen svinkeærinder.”

Imens kan borgere med vaccine-passet i lommen have det sjovt med de andre vaccinerede – og leve som de altid har gjort. Østrigs nye restriktioner trådte i kraft 00:00 natten til mandag d. 15. november.

Der bliver ført konsekvent kontrol.

At bevæge sig uden for hjemmet uden gyldigt ærinde kan nu koste op til 10.700 kr.

Hvis en ikke-vaccineret tager på arbejde uden gyldig test koster det 3.700 kr. og for arbejdsgiveren bliver bøden på 27.000 kr. ”Bødernes størrelse skal nok få banket de ikke-vaccinerede på plads. De er jo samfundsfarlige borgere,” mener den østrigske kansler.

”Vi har ikke længere forståelse, når der kommer en ikke-vaccineret person, udtaler sygeplejerske, Karin Engl, (leder af intensivafdelingen på Kepler-universitetshospitalet i Linz) til radiostationen Ö1. Vi ved ikke, hvorfor man ikke bliver vaccineret, og hvorfor man så – hvis corona ikke eksisterer – tager på hospitalet for at få hjælp.”

I Østrig vil et tvunget vaccinekrav gælde fra 1. februar. Bøde eller fængselsstraf gælder for dem, som unddrager sig.

Lørdag d. 20. november var 1300 betjente på gaden i Wien og 50.000 mennesker protesterede. Skilte med tekster ’Impfen macht frei’ sås blandt demonstranterne – en tydelig reference til det berømte skilt over den nazistiske koncentrationslejr i Auswitz: ’Arbeit macht frei’. Pressen kaldte den massive demonstration ’En folkeopstand’.

Jubel brød ud, da en gruppe, åbenbart politibetjente i civil, marcherede som en del af demonstranterne gennem Heldentor.

ET ONDT STYRE

Under overskriften: ’En australsk hyrde fortæller’ – er en video blevet vist på nettet, hvor en australsk præst forklarer tilstandene i hans hjemland. Han siger:

”Når vi følger den sti, som Australien for øjeblikket tvinger sin befolkning ind på, kan vi kun se én ting: ’Det er begyndelsen til enden på et diktatur’!”

”Politiet skyder på demonstranter, og folket er blevet som får uden hyrde. De jages i dag af ’glubske ulve’ og nogle kan forvente, at i de tidlige morgentimer kommer ordensmagten og banker på deres dør…”

”Det uhørte er sket! Folk, som ikke er vaccineret, står i fare for at miste deres valgret.

Kirken forfølges, idet man forlanger bøder på 110.000 dollar for overtrædelse af reglerne.

Folket er blevet lovgivernes slaver. Den elektroniske overvågning er ved at være fuldendt. Historien om det tredje Rige gentager sig. Folk tror ikke – som i Nazityskland, at genindførelse af den nazistiske stat vil koste millioner af ofre.

Det gamle stasis-system, hvor borgerne kan angive hinanden, er indført i Australien.

Det er på høje tid, at de kristne viser vej i mørket! Romerbrevet det 13. kapitel siger, at det er godt og gudvillet, at der er nogen, der regerer, men kapitlet er en advarsel mod det styre, som er ondt og hensynsløst.”

VI HAR BRUG FOR EN FORFATNINGSDOMSTOL

Det viser sig, at vi er nået dertil, hvor vi må tage magten fra de styrende. Det er på høje tid, (mener mange) ’at der gribes ind over for magtgale mennesker’.

Det må fra nu af hindres, at hensynsløse politikere først kan bryde loven – og så selv kan bestemme, om eller hvordan det skal undersøges, at de er de virkelige lovovertrædere.

Det er et højaktuelt problem – ja, en hel kultur, som der skal laves om på.

En forfatningsdomstol er et uvildigt organ, der af egen drift kan starte en undersøgelse og fælde dom. (Man kan imidlertid ikke have et organ, der både agerer udøvende og dømmende magt i juridisk forstand).

Skeler man til Tyskland, er det forfatningsdomstolens opgave at gennemse en lovgivning, som den kan erklære ugyldig, hvis den strider mod landets forfatning.

Borgerne skal have en forvisning om, at begår ministre lovbrud, skal de forklare sig for en domstol, ligesom andre skal. At der er lighed for loven!

Vi mangler i Danmark en forfatningsdomstol, som vi kender det fra andre demokratier. Derfor bliver love i Danmark kun overholdt, så længe et flertal finder det passende.

’Bundesverfassungsgericht’ har i øvrigt ofte givet personer medhold i deres ret til at ytre sig frit, og i de fleste tilfælde beskyttet borgerne mod den statslige magt. I Danmark står folketinget som en nærmest suveræn statsmagt, og det har uheldige konsekvenser.

VORE LEGEMER TILHØRER IKKE OS SELV

Mit eget vidnesbyrd i denne forbindelse er følgende:

”Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud – og at I ikke tilhører jer selv (1.Kor.6:19).”

”Eller ved I ikke,” spørger apostlen, og til dette må adskillige svare: ”Nej, det vidste vi ikke!”

”Jamen det burde I vide,” fortsætter Paulus. ”Særlig i den tid, hvori I lever, og hvor de fleste er uvidende om de åndelige spørgsmål.”

Der har været betydelig debat omkring de vacciner, som er i brug – og enkelte er blevet skrottet, efter at have været anvendt i et stykke tid. På den baggrund kan jeg ikke have tillid til nogen vaccine mod Covid-19, som bliver mig tilbudt af en regering, som ikke har udvist åndelig bedømmelse.

Vore legemer tilhører ikke os selv. ”I er jo købt og prisen betalt,” siger Skriften (1.Kor.6:20). Prisen var så stor, at intet kan overgå den. Golgata taler her meget højt – og jeg må sige, at den alvorlige tale tillader mig ikke at bøje mig for en regerings lovkrav i den henseende.

*

I et efterfølgende brev skriver apostlen til menigheden i Korinth: ”Vi er jo den levende Guds tempel.” – ”Derfor drag bort fra dem og skil jer ud, siger Herren. Rør ikke ved noget urent, så vil jeg tage imod jer. Da vi nu har disse forjættelser, mine elskede! Så lad os rense os fra alt, som besmitter legeme og ånd, og gennemføre hellighed i gudsfrygt (2.Kor.6:16b-17 og 7:1).”

Regeringens fordringer overfor kristne er blevet så diskriminerende, at vi bliver nødsaget til at skille os fra deres lovkrav og ’lade os rense fra al form for besmittelse’.

Med hensyn til det østrigske initiativ, at til februar skal ’stikket i armen’ gøres obligatorisk – det vil sige, at der bliver om få uger vaccine-tvang i Østrig – siger apostlen: ”Alt er mig tilladt, men ikke alt er gavnligt: Jeg skal ikke lade noget få magten over mig!” (1.Kor.6:12) Vi skal ikke underlægge os nogen magt, som vil bestemme over vores samvittighed.

*

En chokerende oplysning er netop løbet ind på Facebook. Jeg vedlægger den her i sin ubekræftede – men sandsynlige form.

”Danmark er nu indgået en ’korona-alliance’ med Østrig, Australien, New Zealand og Israel. Jeg ved ikke, om du er klar over, hvilken farlig cocktail dette er for vores rettigheder og for vores liv.

For at nævne et par ting:

Australien: Verdens længste lockdown. Australien er nærmest forvandlet til et stort fængsel. Oprettelse af ’karantæne’-faciliteter, der mere ligner forgangne tiders Kz-lejre. Voldsparat politi, der rask væk angriber alt. Vaxmandater, hvor adgang til egne penge, til job til at overleve, cuttes af.

Østrig: Udgangsforbud for uvaccinerede og tvang pr. 1. februar 2022 osv. (ovenstående er lånt af Elisabeth Ahlmann Madsen og Malk Kjærgaard)

BEMÆRKNINGER

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: LYSENDE ENGLE KOMMER SOM TRÆKFUGLE(www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 10.12.2021.

DER GÅR EN PRØVE OVER HELE JORDEN

En medarbejder på en virksomhed i Holstebro opfordres ’kraftigt’ til at flytte til en anden kantine.

Hun er nemlig ikke vaccineret mod corona-virus. Hun må heller ikke deltage i fysiske møder eller rejser.

Torsdag, d. 09. november meldte en af de danske virksomhedsgiganter, Mersk, ud, at en corona-vaccine også bliver et krav for selskabets kontoransatte i Danmark og udlandet. Det skriver Berlingske.

Tysklands afgående forbundskansler, Angela Merkel, beder ikke-vaccinerede tyskere, torsdag, d.9. november, om at tænke sig om en ekstra gang og tage imod vaccinen mod corona-virus. ”Man har en moralsk forpligtelse til at tage hensyn til sine medborgere,” siger Merkel.

Torsdag, d. 9. november udtalte kansler Alexander Schallenberg, Østrig, at en nedlukning for ikke-vaccinerede ’formentlig er uundgåelig’. – ’To ud af tre skal ikke bøde for at andre har været tøvende’, siger han.

Den danske regering har indgået en trepartsaftale (med fagbevægelsen og arbejdsgiverforening), der gør det muligt for virksomheder at kræve, at ansatte viser gyldigt corona-pas.

Til dette siger Bibelen, (’skrevet til menigheden i Filadelfia af apostlen Johannes’): ”Fordi du har holdt fast ved mit bud om udholdenhed, vil jeg også holde dig fast og fri dig ud af den prøvelsesstund, som skal komme over hele jorderiget, for at prøve dem, der bor på jorden.

Jeg kommer snart! Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans (Åb.3:10).”

I den forbindelse er en ny lære om menighedens bortrykkelse (før antikrist melder sig) ved at sprede sig i den ganske verden. Denne forkyndelse ser vi nærmere på her:

DET RENE OPSPIND!

Når Jesus i sin afskedstale til disciplene, inden han tager det afgørende skridt over Kedrons bæk, pludselig vender sig til sin himmelske far og udbryder: ”Jeg beder dig ikke om, at du tager dem ud af verden” (Johs.17:15)…

… hvorledes er det da muligt, at nogle af kirkens folk i dag kan lære menigheden det modsatte: at de skal bortrykkes (’tages ud af verden’ før verden stiller med sin antikrist)?

Er det forfærdelige ved at ske, at ’Gud sender over dem en vildførende magt, så de tror på løgnen’ (2.Thess.2:11)? Er det for, at ’de skal rammes af dommen, alle de, som ikke troede sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden’? (v.12) Fatter de ikke, at antikrist snart vil ’komme i Satans kraft og med al løgnens magt og undere og med al ’uretfærdighedens forførelse’?

Tåler de fremdeles, at ’de store iblandt dem, lader dem føle deres magt’? Satan har hele sit arsenal af vildførelse med sig – og han vil ikke spare nogen i denne sidste time!

*

Den store og afgørende sandhed, som jeg her (med disse linjer) lægger frem for jer, kommer fra dybderne af Guds ord.

Den frasiger sig på det bestemteste den nye lære, at menigheden vil blive bortrykket, før antikrist viser sig på verdensscenen.

Modstanderne af en sådan tanke kan findes helt tilbage i den første kristne menighed, hvor Herrens discipel, Simon Peter, skrev følgende til den forfulgte flok: ”Nu står det profetiske ord så meget fastere for os; det gør I vel i at agte på som på et lys, der skinner på et mørkt sted… indtil dagen gryr, og morgenstjernen oprinder i jeres hjerter (2.Pet.1:19).”

(Verden er i dag ’et mørkt sted’, men dagslyset er ved at bryde igennem, og vi befinder os i den time, hvor morgenstjernen endnu ikke er kommet frem – men et levende håb lyser allerede i vore hjerter).

*

Det 16. og 17. århundredes reformatorer kender intet til den nye doktrin (at menigheden bliver fjernet, før den møder antikrist) og Martin Luther ville med kradse ord have sendt sådanne forkyndere på porten; vi kommer ikke til at møde Guds vrede, for den er allerede faldet på Guds Søn, men dyrets vrede slipper vi ikke for at opleve og overvinde. Dertil skal Guds menighed beredes!

Den tid, vi nu lever i, har apostlen Paulus forudsagt, skal komme. Den omtales sådan: ”De vil ikke finde sig i den sunde lære, men for at leve efter deres egne lyster, vil de skaffe sig lærere i hobetal, efter hvad der kildrer deres øren (2.Tim.4:3).”

” – og de vil vende øret bort fra sandheden og vende sig til fablerne (v.4).”

Paulus slutter med følgende: ”Du derimod, vær ædruelig under alle forhold, bær dine lidelser, gør en evangelists gerning, gør fyldest i din tjeneste (v.5).”

På en dag, hvor folk ikke længere vil lytte til sandheden men foretrækker løgn og det rene opspind, er det forfriskende at høre, at det er en evangelists gerning, at menigheden opmuntres til at holde hovedet koldt og stå frem med Guds rene og ubesmittede ord.

DA FØRST RYKKES DE TROENDE BORT

Den åbenbaring, som Gud har givet sin søn, Jesus Kristus, for at han igen skulle formidle den til sine tjenere, har han givet, før at de skal forstå, hvad der skal ske i en hast.

Det vil sige, at åbenbarelsen drejer sig om ting, ’which must shortly come to passe’ (Altså ting, som (meget) snart vil ske).

… og nu er der gået 2000 år, hvor det endnu ikke er sket. Hvorledes skal det forstås?

”De nuværende himle og jorden er gemt ved det samme ord og forbeholdt ilden på den dag, da de ugudelige mennesker skal dømmes og fortabes (2.Pet.3:7).”

”Javel,” siger vi, ”men hvorfor lader Gud 2000 år gå, uden at gribe ind?” Det er svært at forstå på baggrund af, at det er begivenheder, som Herren omtaler med ordene:

”Det vil meget snart ske?”

”Der er en ting, I ikke må glemme,” svarer apostlen, ”og det er, at tid er et begreb, som Gud oplever på en anden måde end vi.”

*

”Lad mig forklare dette for jer, I elskede,” fortæller Peter og fortsætter: ”En dag er for Herren som tusinde år, og tusinde år som en dag (v.8).”

Tager vi disse ord bogstaveligt (tusind år er som én dag) så er det kun ’få dage siden’, at Herren talte om de ting, som ’meget snart vil ske’, og så forstår vi bedre Peters yderligere forklaring, som lyder:

”Herren nøler (jo) ikke med at opfylde forjættelsen (sådan som nogle anser det for en nølen) men han har langmodighed med jer, da han ikke vil, at nogen skal fortabes, men at alle skal nå til omvendelse (v.9).”

Det, som holder Herrens hånd tilbage, så at han tøver med at løsne startskuddet til endetidens afsluttende begivenheder, er altså hans langmodighed.

*

Apostlen Peter fortsætter, og de troende bør bide mærke i hvert eneste af hans ord, som klart lader forstå, at Gud ikke tager sine veluddannede soldater bort fra slagmarken, før ’Himlene kommer i brand og opløses, og elementerne kommer i glød og smelter’ (v.12).

”Da nu alt dette går sin opløsning i møde (fortæller om den tid, hvor de troende endnu er på jorden, og ’vandrer i hellig livsførelse og gudsfrygt’ (v.11).”

Disse ’venter og fremskynder altså Guds dags komme’ ved at ’vandre i hellig livsførelse og gudsfrygt’ – ja, de fremskynder den dag lige til det øjeblik, hvor den oprinder med et brag, så at ’himlene kommer i brand, og jordens elementer smelter’ (v.12).

Da først kan de se ’hans forjættelse indenfor rækkevidde: ’Nye himle og en ny jord’, hvor retfærdighed bor! – og de rykkes bort for at møde Herren sammen med alle de døde i Kristus. Dette er den første opstandelse!

*

Ved at læse om Jesus, at ’da han var kommen i dødsangst og bad endnu mere indtrængende, og hans sved blev som bloddråber, der faldt ned til jorden’ (Luk.22:44) – og jeg betragter disse ord på baggrund af hans erklæring, at ’en discipel står ikke over sin mester, ej heller en tjener over sin herre (Matt.10:24) – da må jeg falde på mine knæ og udbryde: ”Ja, disciplen må være tilfreds, når det går ham som hans herre… (v.25).”

… så finder jeg det fundamentalt forkert, at lære de kristne, at de skal ’slippe for trængslen’ (den store trængsel) ved at blive ’bortrykket til herligheden’, … at de skal tages bort, før antikrist går løs på de troende, og dødsangst og sved (der falder til jorden som bloddråber) ’bliver deres skæbne’…

Nej, også de vil komme til at opleve, at hvis de har bedt til Herren før (i deres nød), så skal de komme til at bede ’endnu mere indtrængende’.

Hør, hvad Herren siger: ”Frygt ikke for dem, som dræber legemet, men ikke kan dræbe sjælen; frygt snarere for ham (Gud), som kan ødelægge både sjæl og legeme i Helvede (v.28).”

*

At vi ved ankomsten til det stærkt eftertragtede ’himmelske Jerusalem’ møder ’en højtidsskare af engle i tusindtal’ (v.22) fortæller os, at vi ankommer til en højtidelighed, som på ingen måde kan rettelig beskrives.

(En nyere oversættelse bruger ordet: ’Festforsamling’ og andre sprog oversætter ordet til en ’universel samling’ – men intet synes at komme på højde med det danske: ’En højtidsskare’).

Vi forstår, at Guds engle, som er mødt op ’i titusinder’, er klædt på til anledningen. Der er plads til skaberevne med værdighed, og betagelsen over festdragter er præget af renhed og den sømmelige skønhed, som hører Guds rige til.

Som hele byen i ’det daglige’ (hvis man tør bruge et sådant udtryk) er præget af ’den kæmpemæssige administration’, sådan er alt nu indstillet på en evighedsfest, som meget vel kunne være den højtidelighed, som de troende har sunget om og ventet på – ja, med inderlig længsel har drømt om: BRYLLUPPET!

KAN I TØMME DEN SAMME KALK

De, som siger, at ’bortrykkelsen’ finder sted, før antikrist melder sig med sin hærgende og forbryderiske trængsel og forfølgelse på jorden, bør læse Matthæus Evangeliet 20:21-23. Det er det ideelle skriftsted, som én gang for alle afviser den forkyndelse, at menighed skal løftes bort og befinde sig i herligheden, medens de øvrige mennesker skal gennemgå hensynsløse lidelser og græde en flod af tårer her på denne fortabte klode.

Skriftafsnittet begynder med, at Zebedæussønnernes (tordensønnernes) moder en dag stillede med sine to sønner hos Jesus, og det var klart, at de havde et ærinde; de ville bede ham om noget.

”Hvad vil du?” spurgte Jesus.

”Sig, at mine sønner får plads i dit rige – den ene ved din højre og den anden ved din venstre side,” svarede moderen.

Jesus svarede: ”Kan I tømme den kalk, som jeg skal tømme?”

De svarede alle tre: ”Ja, vi kan tømme den kalk, som du skal tømme.”

Da siger Jesus til dem: ”Den kalK, som jeg skal tømme, kommer I også til at drikke! Men pladsen ved min højre og venstre side står det ikke til mig at bortgive; den plads gives til dem, som min Fader har beredt dertil! I ved ikke, hvad I beder om!”

*

Inden denne samtale fandt sted, og Zebedæussønnerne havde erklæret, at de var parate til at gennemgå de samme lidelser som deres Herre, havde Jesus forudsagt hvad der vil ske. I to vers forinden klargør han dette for disciplene. Han siger:

”Se, vi drager nu op til Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgives til ypperstepræsterne og de skriftkloge; og de skal dømme ham til døden, og overgive ham til hedningerne til at spottes og piskes og korsfæstes (Matt.20:18-19).”

Der kan altså ikke herske nogen tvivl om, hvad Jesus mener. Han siger ikke: ’Nej, det skal I ikke forberede jer på. Det vil jeg spare jer for. I bortrykkes inden det går så galt. Tværtimod siger han: ”Min kalk skal I vel tømme, og med min dåb skal I døbes. Men pladsen ved min højre og venstre side, gives til dem, hvem det er beredt af min Fader (v.23).”

JEG BEDER IKKE OM AT TAGE DEM UD AF VERDENEN

Det var et alvorligt øjeblik, da Jesus sagde til sine disciple: ”Se, den time kommer, – ja, den er allerede kommet, da I skal spredes hver til sit og lade mig ene tilbage; dog, jeg er ikke ene, thi Faderen er med mig (Johs.16:32).”

Han fortsætter og taler dermed om den kommende trængsel, som hans disciple skal gennemgå: ”Dette har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I VERDEN HAR I TRÆNGSEL; men vær frimodige, Jeg har overbundet verden (v.33).”

Jesus siger helt konkret til sine disciple, at han nu vil efterlade dem i denne verden, hvor de skal møde trængsel, men at de skal huske på, at de ikke er alene, men Faderen er hos dem. (’Dog, jeg er ikke ene, men Faderen er med mig).

Han fortsætter i det efterfølgende kapitel med at sige (idet han vender sig til sin himmelske far): ”Jeg beder ikke om, at du vil tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde (Johs.17:15).”

*

Dette er de sidste ord Jesus siger til de mænd, som er hans sande efterfølgere, inden han ’går over på den anden side af Kedrons bæk’ (Johs.18:1) og verdens største, historiske opgør tager sin begyndelse.

”Jeg beder ikke om, at du tager dem ud af verden (Johs.17:15).” Sådan lød Jesu bøn til sin far, da han sagde farvel til sine disciple – og han har dermed sat et evigt eksempel for, hvorledes vor bøn og vor forkyndelse skal være, når vi står overfor trængsel.

Han vender ryggen til dem, der beder anderledes og lærer disciplene at tro anderledes.

”Ligesom du har sendt mig til verden, således har jeg også sendt dem til verden (Johs.17:18)… hvilket vil sige (om vi forstår Jesu ord ret), at ligesom Faderen har sendt sin søn til verden, for at han skulle korsfæstes og opstå fra de døde, således har Jesus sendt sine disciple til verden for at de skal udstå forfølgelser og drab og siden opstå i herlighed.

Er det ikke netop den læreform, som apostlene overgav os til, når de siger: ”Gud ske tak, fordi I… er blevet lydige imod den læreform, til hvilken I blev overgivet (Rom.6:17)?”

… og derefter fortsætter: ”Men når vi er børn, er vi også arvinger og Kristi medarvinger, så sandt vi lider med ham, så vi også kan herliggøres med ham (Rom.8:17).”

… og apostlen Paulus erklærer i denne sammenhæng: ”Jeg holder for, at det, vi lider her i tiden, ikke er værd at regne i sammenligning med den herlighed, som skal åbenbares på os (v.18).”

SVAR MIG PÅ DISSE TRE SPØRGSMÅL

I den græske by, Ikonium, fik modstanderne af evangeliet skarerne på deres side, og ’de stenede Paulus’.

”Idet de mente, at han var død, slæbte de ham uden for byen (Ap.G.14:19).”

Men disciplene havde stadig håb for deres leder, og de ’slog kreds om ham’. De mente åbenbart, at Herren stadig var med dem, og fandt det ikke usædvanligt, at ’en af deres’ blev stenet til døde.

Det var jo, hvad Herren havde sagt til dem, inden sin bortgang: ”Så skal man overgive jer til trængsel og slå jer ihjel – og I skal blive hadet af alle folk for mit navns skyld (Matt.24:9).”

Men Paulus, som var blevet slæbt livløs uden for byen, og nu lå blodig og bevidstløs på gaden, hvor de havde efterladt ham, oplevede pludselig den Herrens kraft, der ligger i, at de hellige slår kreds om en og beder. ”Han rejste sig og gik ind i byen (v.20).”

Dagen derefter drog han bort derfra til Derbe. Og ’de styrkede disciplenes sjæle’ (v.22), ”idet de sagde: Vi må igennem mange trængsler for at komme ind i Guds rige.

Det er i lyset af disse ord fra Bibelen, at det forekommer som den rene fantasi og falske illusion, at Jesus skulle komme igen (i al hemmelighed) og pludselig bortføre de kristne, som (ifølge deres lære) ikke skal opleve ’trængslen’ – men bliver bortrykket inden trængselsmørket falder over jorden. Svar mig på disse tre spørgsmål:

1) Hvorledes stiller I nymodens forkyndere jer til ord som dette: ”… jeres tro vokser mere og mere, og den indbyrdes kærlighed tager til hos hver enkelt af jer alle – ja, vi roser os af jer i Guds menigheder på grund af jeres udholdenhed i tro under alle de forfølgelser og trængsler, I må udstå (2.Thess.1:3-4)?

2) Eller Johannes, som skrev åbenbaringsbogen, og indleder sin beretning med disse ord: ”Jeg, Johannes, jeres broder, som er fælles med jer om trængslen og kongedømmet og udholdenheden i Jesus… (Åb.1:9)?”

3) … eller de ord, han skriver til menigheden i Smyrna: ”Jeg kender din trængsel… og spotten fra Satans synagoge. Djævelen vil kaste nogle af jer i fængsel… vær tro indtil døden, så vil jeg give dig livets sejrskrans (Åb.2:9-10)?”

I Johannes Åbenbaring 4:1 ser Johannes ’en dør, der var åben ind til himmelen’ og en røst talte til ham og sagde: ”Kom herop, så skal jeg vise dig, hvad der skal ske herefter.”

”Først af alt,” siger Steve Wohlberg i sin bog ’End Time Delusion’, ”forlod Johannes ikke denne jord for at blive ført til himlen, for at se trængselstidens forfærdelige begivenheder. Legemligt forblev han på denne jord, mens han i et syn blev taget op til himlen.

Dernæst var invitationen ikke evig – en ny begyndelse på evigheden – men det gjaldt kun for den periode, hvor Johannes blev vist og forklaret (i endetidsvisioner) – altså begivenheder, som de ville udfolde sig i himlen og på jorden i de sidste dage.

*

”Jeg vil vise dig, hvad der skal ske herefter,” siger Herren – men denne indbydelse kan på ingen måde tolkes som ’kirkens bortrykkelse’, hvilket er en kæmpe operation, som indbefatter den første opstandelse: Dødsriget må aflevere alle dem, som i henfarne slægter trofast har tjent Herren (de døde i Kristus),; og de overlevne (dem, ’som er blevet tilbage’ eller ’som endnu er her’) skal tillige med dem ’rykkes bort’ for at møde Herren i luften…’ (1.Thess.4:16).

Dernæst er det usandt, at kirken ikke er mere på jorden, efter Åbenbaringsbogens 4. kapitel.

1) Antikrist vil ’føre krig mod de hellige’ (Åb.13:7) – og der findes ikke andre hellige omtalt i Ny Testamente end de kristne.

2) ”Her gælder det for de hellige om udholdenhed og tro (Åb.13:10).”

3) ”De hellige er dem, som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus (Åb.14:12).”

FRYGT FOR ANTIKRIST

En sidste tanke før jeg afslutter dette kapitel om den falske lære, vedrørende menighedens bortrykkelse før antikrist dukker op med sin brutale forfølgelse af de kristne. (Det er Steve Wohlberg, radio- og TV-værten for det kristne show ’World News and the Bible’, som lever i Californien, der udtaler dette):

”Hvis læren om ’en bortrykkelse af Kristi menighed (før det går løs med den djævelske, antikristelige forfølgelse) er falsk, så betyder det, at vi, som endnu lever, skal opleve denne jords afsluttende trængselsperiode.

Vi kommer da i en konfrontation med antikrist og hans dødbringende mærke. Det vil sige, at vi skal tage stilling til Herrens advarsel: ”Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og tager dets mærke på sin pande eller sin højre hånd, så skal han drikke af Guds harmes vin, som er skænket iblandet i hans vredes bæger (Åb.14:9-10).”

Steve Wohlberg slutter: ”Her skjuler sig det største problem. Mange kristne er dybt forfærdede over disse fremtidsudsigter. Det synes derfor, at frygten – frygten for dyret – ofte ligger under for den desperate teologi , der fastholder en stilling, som lover de kristne, at de slipper bort fra rædslerne, inden det er for sent.

*

Aftonbladet i Sverige har i begyndelsen af november bragt en reportage, som fortæller, hvorledes forskellige personer får et Covid-19 pas anbragt i en mikroskopisk chip under huden på deres højre hånd. Det foregår i en lystig TV-atmosfære, hvor det vises, hvor let og ubesværligt livet bliver med denne nye form for bevis for, at ’man viser samfundssind’…

Samtidig har den danske statsminister i sin åbningstale i folketinget ’angrebet’ de borgere, som ikke vil lade sig vaccinere. Det har skabt reaktioner, som Mette Frederiksen har kommenteret med følgende: ”Det er ikke rimeligt, at alt det gode arbejde, som udføres af dem, som har ladet sig vaccinere, nu sættes over styr af folk, som ikke lader sig vaccinere.”

Den hårde retorik, som anvendes af statsministeren, når hun omtaler de borgere, som – ikke ubegrundet – er kritiske overfor covid-vacciner, møder nu noget af den modstand, som har sat mange af Europas befolkninger i bevægelse.

Folketingets epedimiudvalg har besluttet, at covid-19 igen skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Den beslutning får de konsekvenser, at der atter bliver indført restriktioner i samfundet.

Blandt kritikerne er den lægefaglige tænketank Atlas, som er bekymret for den pludselige opgradering af covid-19 til en samfundskritisk sygdom.

Men Statsministeren er lige hård i mælet, når hun henvender sig til: ”alle jer, der ikke er vaccineret! Det bliver mere og mere besværligt for jerOG SÅDAN SYNES JEG OGSÅ, AT DE SKAL VÆRE!

Til dette siger Jesus: ”De, der har magten over jer, lader sig kalde velgørere (Luk.22:25).” Og et andet sted: ”Giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!” (Matt.20:25) – og et tredje sted: ”Folkenes fyrster er strenge herrer og DE STORE : IBLANDT JER lader jer føle deres magt (Mark.10:42).” Jesus slutter: ”Sådan skal det ikke være iblandt jer… (v.43).”

BEMÆRKNINGER

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’EN OVERJORDISK FLOD’ (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 26.11.2021

SPIL, SOM DRÆBER – OG DET FEMTE BUD

Videospil for børn er en sikker julegave i år. Dette på trods af de groteske scener, som opfordrer til mord og massemord. Videospil har været årsag til skolemassakrer. Forældre bør være opmærksomme på emballagen, som (til tider) forbyder salg til børn.

Brugen af religion og religiøse motiver kan i nogle spil være stærk kontroversiel.

Under alle omstændigheder er spillene generelt en overtrædelse af det femte bud (af de ti bud): ”Du må ikke slå ihjel.” Dette bud skal enhver have i tanke, når der købes videospil til børn…

Den 22. november 1997 døde Noah Wilson, 13 år gammel, da hans ven, Yancy, stak ham i brystet med en køkkenkniv. Wilsons mor, Andrea Wilson, hævdede, at hendes søn blev stukket ihjel, fordi Yancy var inspireret af et videospil.

Den 24. marts 1998 dræbte den 13 årige Mitchel Johnson og den 11 årige Andrew Golden fire studerende og en lærer i en skolemassakre. De to drenge havde ofte spillet videospillet ’Golden Eye 007’, hvor en lignende situation (som skolemassakren) forekommer.

Den 29. november 2010 dræbte en 16 årig dreng, Kendall Anderson, sin mor med en hammer efter at hun havde frataget ham hans playstation.

Listen over voldssager, som er forårsaget af farlige videospil, er lang som et ondt år. Den er fyldt med mordsager og massakrer foretaget af teenage-børn, som har været inspireret af videospil.

Forældre kan i dag blive medspillere i en ugerning ved at efterkomme børnenes ønsker i denne jul. Det er på høje tid, at der råbes vagt i gevær.

”Fordi lovløsheden tager overhånd,” siger Jesus, ”vil kærligheden blive kold hos de fleste.”

Det skal bemærkes, at Jesus siger, at ’de fleste’ vil blive ramt af denne sidste hjertekulde. Det betyder, at der stadig er en rest, som vil vogte på buddene. Ikke mindst det femte bud: ”Du må ikke slå ihjel” – og disse vil give agt på, hvad de giver deres børn af spil som julegaver i denne jul.

EN BEFALING FRA TIDERNES MORGEN

Buddet ’Du må ikke slå ihjel’ (2.Mose 20:13) er en befaling, som (helt fra tidernes morgen) er forbundet med en medfødt bevidsthed om ’retten til at leve’ (som alle mennesker har). Denne livslov, som er givet af Gud, er imidlertid blevet så forvrænget, at det er svært for mennesker i dag at forstå Guds vilje.

Djævelen er den første manddræber! Jesus siger om ham, at ’han har været en morder fra første færd, og han står ikke i sandheden’ (Johs.8:44).

Der er altså noget sandt i denne verden. Ikke alt er løgn og bedrag. Vi vil her søge at finde frem til sandheden om det femte bud. Vi vil prøve at finde årsagen til, at den første unge mand, som blev født ind i denne verden, Kain, ’yppede kiv med sin broder Abel, og engang de var ude på marken, sprang Kain ind på ham og slog ham ihjel…’ (1. Mose 4:9). Det var en djævelsk handling, og det var den onde selv, som stod bag dette første mord. Blodet fra den dræbte råber stadig fra jorden (1.Mose 4:10).

*

Befalingen, ’du må ikke slå ihjel’, gælder ikke den verdslige øvrighed. ”Den bærer ikke sværdet forgæves!”

Det forhold, at staten (efter lov og dom) har ret til ’at tage livet fra et menneske’ gør det helt klart, at ingen person har ret til at ta’ loven i sin egen hånd. Ingen kan indtage den plads (at staten alene har bemyndigelse til at ta’ liv). Kun Gud, som er giveren af alt liv, og holder (opretholder) alt levende, kan give denne ret. Et enkelt menneske har ingen ret til at ta’ næstens liv. Jesus siger i den forbindelse: ”I har hørt, at der er sagt til de gamle: Du må ikke slå ihjel, og den, som slår ihjel, er skyldig for domstolen!” (Matt.5:21)

*

Den lov, som øvrigheden følger her, er Guds Lov. Her repræsenterer øvrigheden Gud i verden. I den opgave og i det mandat, øvrigheden har fået af Gud, ligger (som nævnt) i forvaltningen af retten til at ta’ liv. Forudsætningen for denne ret er imidlertid (og dette kan ikke misforstås): Alt magtbrug fra myndighedernes side er kun legitimt og gudvillet, når det sker for at værne om det femte bud.

Dersom staten bruger sin magt i urettens tjeneste, er det magtmisbrug! Det er forkert brug af det mandat, som en øvrighed har fået af Gud. Hvor det femte bud krænkes, undergraves respekten for det i samfundet! Da styrer staten mod sit eget fordærvede mål – ja, da viser staten embedsindehaverens egoisme og magtsyge.

LÆGEFORENINGEN TAGER KRAFTIG AFSTAND

’Aktiv dødshjælp’ er et udtryk, der dækker over, at en læge tager livet af en patient, som anmoder om det. Det kaldes også ’assisteret selvmord’. Spørgsmålet i dag er om det er et brud på det femte bud: ’Du må ikke slå ihjel’.

I Danmark er ’aktiv dødshjælp’ ulovligt. ’Passiv dødshjælp’ er tilladt. Det består for eksempel i undladelse af livsforlængende behandling. Her dør patienten altså af sin sygdom og ikke af en overdosis af medicin.

Et flertal af den danske befolkning går ind for ’aktiv dødshjælp’. Lægeforeningen tager som organisation kraftig afstand fra ’aktiv dødshjælp’.

I Europa har Schweiz ydet hjælp til assisteret selvmord siden 1942. Holland og Belgien har tilladt flere patienter til ’aktiv dødshjælp’ – blandt andet børn. (Kilde: Det etiske råd)

I Danmark er ’assisteret dødshjælp’ som sagt ikke tilladt af lovgiverne – men dæmningerne bliver i denne tid hårdt medtaget af en meget præcis modstand mod denne holdning.

Den dag disse etikkens stærke dæmninger bliver undermineret, og lovgiverne siger: ’Ja’ til ’assisteret selvmord’, da vil Danmark blive en ’dræbernationer’, der overtræder det femte bud: (’Du må ikke slå ihjel’) fra borgernes fødsel til deres død.

*

I den kristne tradition er buddet om ’ikke at slå ihjel’ tolket meget videre end til ’at tage næstens liv’.

Luther taler reformationens sprog, når han siger: ”Vi skal frygte og elske Gud (begge dele), så vi ikke gør vor næste nogen skade eller ondt på hans legeme, men hjælper ham og støtter ham i al hans nød.”

Hvis denne ene sætning fra én af reformatorerne blev fulgt og æret i det daglige liv, så ville reformationen have båret stor frugt i de nordiske lande, som alle bærer korset i deres flag. Nordens lande er (set fra denne synsvinkel) pålagt at skulle være et vidnesbyrd for hele verden.

”De gør ikke deres næste noget ondt og forvolder ikke deres nabo nogen skade på hans legeme eller ejendom, for de frygter og elsker Gud og hjælper derfor deres medmennesker i al deres nød” – sådan skulle vidnesbyrdet lyde om nordens borgere, som i 1500-tallet modtog reformationens frihedsbrev med taknemlighed og glæde.

I øvrigt er det ikke kun det Ny Testamente, som pålægger folk at tolke det femte bud som et hjerteanliggende. Også Gamle Testamente rummer Jesu lære om denne befaling: ”Du må ikke slå ihjel!”

I den Gamle Pagt lød det: ”Du må intet aftvinge din næste; du må ikke røve; daglejerens løn må ikke blive hos dig natten over (3.Mose 19:13).”

Barmhjertigheden og næstekærligheden lyser ud fra de gammeltestamentlige tekster, når der står skrevet: ”Du må ikke forbande den døve eller lægge anstød for den blindes fod. Du skal frygte din Gud. Jeg er Herren (v.14).”

”Du må ikke gå rundt og bagvaske din landsmand – ELLER STÅ DIN NÆSTE EFTER LIVET. Jeg er Herren…” (v.16)

ØVRIGHEDENS OPGAVE

Selvom kendetegnene på en øvrighed, som handler efter Guds vilje, er flere, er det forhold, den har til det femte bud, aldeles afgørende. Den er en sikker målestok for, om det er en gudfrygtig regering, som landets borgere har over sig.

Her gælder det ikke bare om at ta’ liv i ydre forstand! Det gælder øvrighedens forhold til al brug af vold (og anden åbenlys krænkelse) af det enkelte menneskes liv på det ydre plan.

Øvrighedens opgave er at beskytte den enkelte borger i samfundet – ikke bare mod mord og drab men mod overgreb i det hele taget. En myndighed, som er forsømmelig med de ældre borgeres velfærd på plejehjem (så det kan medføre utidige dødsfald) kan komme til at stå til regnskab for ikke at have overholdt det femte bud!

*

Sammenfattende er øvrighedens pligter med hensyn til det femte bud (at den skal påse, at den enkelte ikke ta’r retten i sine egne hænder) af stor betydning. Dette fordrer et strengt opsyn med politiet (at det ikke fører landet i retning af en politistat) – men at også den udøvende magt respekterer, at det er de offentlige myndigheder, der er sat til at forvalte lov og ret i samfundet.

Hvor staten tillader, at den enkelte betjent på egne vegne og på eget ansvar forvalter og sætter sig til doms over andre menneskers liv (eller krænker dette), der styrer staten ikke efter sit givne mandat men forsømmer sin opgave – ja, handler mod Guds ord!

Det gælder også dér, hvor staten ved lov bestemmer, at den enkelte borger skal overtage statens pligter. En stat kan aldrig fraskrive sig det ansvar, den har fået til at styre og håndhæve retten. Det er og bliver statens guddommelige opgave og pligt!

Derfor er alt, som kaldes for ’privat borgerværn’ eller ’uniformeret kommunal beskyttelse’, forkasteligt. Det samme gælder privat organiserede, bevæbnede grupper (af et bestemt politisk mærke eller et militært syn) som på egen hånd skal håndhæve retten eller gennemføre personlige repressalier og revolter.

DEN KRISTNE BORGER

Fremfor alt skal den kristne borger i sit daglige liv, i hjemmet og på arbejdspladsen og i det offentlige liv selv efterleve det femte bud.

Den enkelte borger kan aldrig overføre sin skyld i forhold til det femte bud til staten (politikerne, systemet eller offentligheden). Heller ikke kan den enkelte borger overføre sin skyldighedspligt mod det femte bud til øvrigheden (det offentlige system) for selv at unddrage sig ansvaret.

Derfor skal en kristen borger altid først vende blikket mod sig selv og spørge, hvordan han (eller hun) efterlever det femte bud.

”I har hørt, at der er sagt,” siger Jesus, ”Du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg siger til jer: Elsk jeres fjender, velsign dem, som forbander jer, gør godt imod dem, der hader jer, og bed for dem, som forfølger jer (Matt.5:43-44).”

DRÆBER-SPIL

Ifølge en undersøgelse foretaget af ’Entertainment Software Association’ er 63 % af amerikanske børn i alderen 2 år til 17 år i dag online med videospil, hvor det drejer sig om at dræbe så mange modstandere som muligt.

Ja, man har spil, der omfatter ’Kill-stealing’ (at stjæle ét drab). Der foregår således i dag en digital dannelse af børnene, der uddanner dem til i størst mulig grad, at få dem til at overtræde det femte bud: ’Du må ikke slå ihjel’.

Nogle af de videospil, som tilbydes børnene, er det rene horrorspil, som på bestialsk vis myrder løs i timevis. Flere tilfælde foreligger, hvor direkte mord er blevet betegnet som en ’direkte følgevirkning af dræberspil’.

*

Eksempel på et sådan dræberspil er følgende: ”Du løber i en mørk gang. Du har et maskingevær i hænderne. Ud af skyggerne træder pludselig en mand. Du trykker øjeblikkeligt på aftrækkeren. En byge af kugler rammer ham, og du ser hans hoved bliver revet i stykker. Det sprøjter med rødt. ’Mission accomplished!’

”Når denne handling foretages flere gange dagligt, har det sin effekt,” siger forskerne.

Det sidste nye i dræber-modellen er en realistisk opbygning af 2 verdenskrigs tæppebombning af Berlin. 10-årige er ’de uddannede piloter’, som bliver sat på opgaven – og krigens rædsler gennemføres nu med en nøjagtighed og detaljeret opsætning, som skal gøre spillet til en ren fornøjelse.

Der blev foretaget 4 luftangreb på Dresden d. 13.-15. februar 1945. (Det er informationer om disse bombninger, som er fulgt).

25.000 mennesker blev dræbt og endnu i dag er det på tale om sønderbombning af den art kan regnes for en krigsforbrydelse?

Kan det ikke være på sin plads at spørge lovgiverne og regeringen, om ikke det er på tide at bringe denne påtrængende sag i fokus. Hvordan kan man tillade, at børn skal nyde (og have det som en daglig fornøjelse) at tilrettelægge én af 2. verdenskrigs store ulykker som en fritidsleg?

Den enkelte borgers efterfølgelse af det femte bud, er den surdejskraft, som skal gennemsyre hele samfundet. Ingen kan efterleve det femte bud uden Kristi kærlighed.

*

Det er det åndelige drab, apostlen Jakob hentyder til, når han taler om ’tungens dødbringende gift’ (Jak.3:8).

”Vær ikke bange for dem, som dræber legemet, men ikke kan dræbe sjælen. Frygt hellere ham (Gud), som kan ødelægge både sjæl og legeme i helvede (Matt.10:28).” Af dette fremgår det, at Gud alene kan ødelægge liv. Ikke noget menneske kan egentlig berøve et andet menneske livet i dybeste forstand.

Dette er grunden til, at livet her i verden ifølge Bibelen ikke betragtes som det mest værdifulde i og for sig. Dette ’at leve her’ har ikke den højeste værdi. Den højeste værdi er samfundet med Gud. Alt andet er ’at være levende død’ (Matt.8:22; Ef.2:5).

ABORTUS PROVOCATUS

Til sidst kommer jeg til en overtrædelse af det femte bud: ’Du må ikke slå ihjel’, som har at gøre med de godt 15.000 kvinder, som lader foretage abortus provocatus hvert år. Den kristne etiks lære holder sig til følgende:

Der står skrevet: ”Da otte dage var gået, så han (Jesus) skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv (Luk.2:21).”

Det vil sige, at Jesus eksisterede før undfangelsen. Gud havde planer med ham, før han blev til i moders liv.

Om dette forunderlige skriver Lukas, at ’en engel, ved navn Gabriel, blev sendt af Gud til en by i Galilæa, som hedder Nazaret (1:26).” Her skulle han finde en jomfru ved navn Maria – og han skal sige til hende, at ’hun skal undfange og føde en søn og give ham navnet Jesus (1:31).

Ifølge kristen tro opstår menneskelivet (rent biologisk) i konceptions-øjeblikket, hvor mandens sædcelle og kvindens ægcelle smelter sammen. Da skaber Gud et nyt menneske – men allerede forinden eksisterer dette nye menneske som en tanke hos Gud. David synger om dette: ”Som foster så dine øjne mig. I din bog var de alle skrevet, dagene var bestemt, før en eneste af dem var kommet (Salme 139:16).”

David fortsætter: ”Ville du dog dræbe de gudløse, måtte blodets mænd vige fra mig. Jeg væmmes ved dem, der står dig imod. Med et fuldt had hader jeg dem. De er også mine fjender (v.19 + 22).”

Gud har givet et menneskeliv, som skal værnes. Det er den kristne etiks opgave at forkynde Guds ord uafkortet og kompromisløst. Menneskelivets ukrænkelighed står stadig på dagsordenen – og ’abortus provocatus’ er endnu i dag Det femte buds største fjende.

BEMÆRKNINGER

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’GUDS STAD ER SÅ STOR SOM INDIEN’ (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 12.11.2021

EN HÅN MOD KRISTENDOMMEN

Medens kernen i Jesu lære om de ti buds betydning i et moderne samfund er ved at blive langsomt undermineret af den verdslige øvrighed, så indløber nyheden fra Köln, at byen nu vil tillade, at der kaldes til den muslimske fredagsbøn fra en af byens moskeer.

”Det gør vi af respekt for byens befolkning og for religionen,” siger Kölns overborgmester. Kritikken eksploderer på de sociale medier. ”Det er en hån mod kristendommen,” lyder det.

I Danmark har vi en kirkeminister, som fremtræder offentligt som hedensk spåkvinde, og således håner det første af Bibelens ti bud: ”Du må ikke have andre guder end Mig.”

”Det muslimske kald til bøn er som de kristne kirkeklokker,” siger Kölns overborgmester, Henriette Reker.

Råbet ’Allahu Akbar’ vil nu lyde fra Kölns minareter ud over byens tage. ”Det kan ikke sammenlignes med kirkeklokker! Det er en ideologisk besked, som bliver brugt af muslimske terrorister,” siger den tyske sociolog og Islamekspert, Necla Keleg.

Det andet bud lyder sådan: ”Du må ikke misbruge Herren din Guds navn,” og det er i fare nu, hvor den danske kronprinsesse har udstedt et protektorat til den homoseksuelle organisation, World Pride.

Ifølge det 2. bud har kronprinsessen højtideligt lovet at overholde den evangelisk-lutherske lære – men har nu brudt dette løfte. Kirken og World Pride er uforenelige størrelser.

Det tredje bud er kort og præcist. Det lyder sådan: ”Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig.” Buddet rammer alle former for arbejdsnarkomani. 62.315 børn har højt fravær (kilde: Undervisningsministeriet). Lærerne bebyrdes med at skulle undervise fra to til fire lektioner om ugen. Det betyder at de har mindre tid til eleverne.

DET FJERDE BUD

Det fjerde bud (af de ti): ”Du skal ære din far og din mor” (2.Mose 20:12) ta’r sit udgangspunkt i den skabelsesordning, at alle mennesker har nogle forældre. Alle mennesker – rige som fattige, kloge og mindre kloge, stærke som svage – har en far og en mor. Det er naturens orden, som de (hvad de mener eller ikke-mener) er underordnet! Sådan har Gud fra begyndelsen foranstaltet det.

(Derfor hedder det: ”Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og Gud sagde til dem: Bliv frugtbare og mangfoldige og opfyld jorden!” (1.Mose 1:27-28).

Og videre efter syndfloden: ”Noas sønner, der gik ud af arken, var Sem, Kam og Jafet. Det var Noas tre sønner, og fra dem stammer hele jordens befolkning (1.Mose 9:28).

Det fjerde bud forudsætter yderligere, at ethvert menneske har indbygget i sig en naturlig afhængighed, respekt og kærlighed til sine forældre – ligesom forældrene har en naturlig indbygget kærlighed til deres børn. Det lærer vi bl.a. af beretningen om Josefs forhold til sin gamle far, Jakob.

”Da lod Josef spænde for sin vogn og rejste sin far i møde til Gosen; og da han traf ham, omfavnede han ham og græd længe i hans arme; og Israel (Jakob) sagde til Josef: ’Lad mig nu kun dø, da jeg har set dit ansigt, at du endnu lever…’ (1.Mose 46:29-30).”

EN FARS KÆRLIGHED

En fars kærlighed til sin søn, finder vi ypperligt beskrevet i en lignelse, som Jesus fortæller om en ung mand, som oprørsk forlader sit hjem.

Da han (sønnen) efter nogen tid, hvor han har ødslet sin fædrenearv bort i et syndigt vellevned, endelig ’går i sig selv’, så står faderen parat til at modtage ham.

”Men da han endnu var langt borte,” fortæller Jesus i sin lignelse, ”så hans fader ham. Han ynkedes inderligt, kom løbende, faldt ham om halsen og kyssede ham (Luk.15:20).”

Som om dette ikke var nok til at lade os forstå ’forældrekærlighedens tvingende magt’, fortsætter Jesus sin beretning om dette møde mellem far og søn. Han fortæller:

”Faderen sagde til sine tjenere: ’Skynd jer at komme med den bedste klædning (I kan finde) – og giv ham den på, og sæt en (kostbar) ring på hans hånd og giv ham (de fornemste) sandaler til fødderne. Hent fedekalven, slagt den (for dette er dagen), hvor vi skal spise og være glade’ (v.21.23).”

*

Men Bibelen taler også om forældrenes svigt med hensyn til det naturlige forhold, at ’en mor elsker sit barn’. Der tales med ’en dødsens alvor’ om de mange ufødte, som omkommer (ved provokeret abort) i moders liv.

”De har bygget offerhøje i Hinnoms søns dal for at brænde deres sønner og døtre i ilden, hvad jeg ikke har påbudt, og hvad aldrig var min tanke,” siger Herren og tilføjer: ”Man skal ikke mere sige: ’Hinnoms søns dal’ men Hinnoms stedet skal kaldes ’morddalen’ (Jer.7:31-32).”

(De tager livet af deres spæde – en afskyelig handling, som det aldrig kunne falde mig ind at befale dem at gøre… Der kommer en dag, hvor de skal kalde Hinnoms søns dal for ’Massakrens dal’, for i denne dal skal der hugges så mange mennesker ned, at der ikke er plads til at begrave dem alle).

Det fjerde bud er forudsætningen for al menneskeligt fællesskab. Derfor er straffen for overtrædelse den alvorligste: (”… den, der forbander sin fader eller moder, skal lide døden”) – og løftet til dem, som opfylder dette bud, er stort: (’ær din far og din mor, for at du kan få et langt liv i det land, Herren din Gud, vil give dig… 2.Mose 20:12).

”Den gamles krone er børnebørn, sønners stolthed er fædre…” (Ordspr.17:6).

Det er gennem forældrestanden, at Gud lægger grunden for menneskets liv. Derfor hedder det: ”Ær din far, som avlede dig, ringeagt ikke din gamle moder (Ordspr.23:22).”

TRUSSEL MOD FORÆLDREMYNDIGHED

Derfor er det et umiskendeligt kendetegn, at en stat tjener den opgave, som den har fået betroet af Gud, når den lader forældrestanden være ukrænket! Den har ikke fået mandat til på noget område at bryde ind på forældrenes virkefelt.

I dens lovgivning kan staten ikke umuliggøre forældrenes påvirkning til det gode (og til troen på Kristus).

På samme måde er det et kendetegn på, om forældrene tjener Gud i den opgave, som de har fået betroet af ham; de skal ikke overlade det ansvar og kald, som de har fået, til andre instanser for behagelighedens, levestandardens eller deres egen egoismes skyld.

Dermed sætter de sig op mod Guds ordning. De fraskriver sig et ansvar, som de ikke kan fraskrive sig.

Når forældrene ikke gør deres pligt i denne opgave, som er betroet dem af Gud, forfalder et samfund. ”Denne sandhed er det vigtigt at minde om til enhver tid, og kirken må forkynde dette klart og utilsløret.” (Indføring i Kristen Etik, Aksel Valen-Sendstad).

*

Et stigende materielt og velfærdsmæssigt behov, en filosofi om børn og ungdom, som forkynder en falsk frigørelse fra forældreautoritet og familie, nedvurdering af kvindens kaldsopgave i hjemmet til fordel for ’arbejdsliv’ og ’selvrealisering’, lancering af nye samlivsformer o.s.v. alt dette er en daglig trussel mod forældremyndigheden og det kald den har fået af Gud.

Jesus siger: ”Ær din fader og din moder” og: ”den, der forbander fader eller moder, skal lide døden (Matt.15:4).”

Han fortsætter: ”Men I lærer: Hvis nogen siger til sin fader eller moder: Det, du skulle have haft som hjælp fra mig, det skal ( i stedet for at hjælpe dig) være tempelgave!”

(så behøver han slet ikke at ære sin far og sin mor) – således har I sat Guds lov ud af kraft for jeres overleverings skyld (v.5 og 6).”

*

Det er netop fordi forældrestanden har fået sådan en høj og vigtig stilling i Ny Testamente… at dette hører med til, at man bliver betroet en ansvarsfuld stilling i kirken.

I praksis er dette ikke altid tilfældet. Om dette siger Bibelen, at den, som ikke er tro i det små, kan heller ikke være det i større forhold (Luk.16:10).

”En, som ikke har omsorg for sine nærmeste og særlig for sin egen familie, har fornægtet troen og er værre end en vantro (1.Tim.5:8).”

Om en mand, som bliver betroet et tillidsjob i kirken, siger Bibelen: ”Han skal lede sit eget hus på en god måde, så hans børn viser lydighed og respekt. Dersom han ikke klarer at lede sit eget hus, hvordan kan han da have omsorg for Guds menighed (1.Tim.3:4-5).”

SOM OM DU GJORDE DET MOD GUD

Luther siger: ”Først og fremmest må man forstå, hvad det betyder ’at ære’, når det hedder: Du skal ære din far og din mor.”

”Buddet siger, at du skal frem for alt holde dine forældre højt og sætte stor pris på dem. Ja, de skal være for dig som den største skat, du har på jorden.”

”Derfor skal du altid omgås dem med velopdragne ord! Du skal ikke fare op med hidsighed eller trumfe noget igennem eller skælde ud. Lad dem få ret og vær tavs, når du synes, det går for vidt!

Endvidere skal du med dine gerninger vise dem ære – det vil sige med krop og gods at tjene dem, at hjælpe dem og forsørge dem, når de bliver gamle, syge, skrøbelige og fattige.

Og alt dette skal du ikke bare gøre – men du skal gøre det med ærbødighed og ydmyghed, som om du gjorde det mod Gud. (Den store katekismus).

Den lov, som gælder for kirkens tjenere, er først og fremmest Guds ord i evangeliet (jur divinum). Dersom de forvalter denne ret, er de vore sande foresatte og skal æres som sådanne.

Falske lærere og foresatte – borgmestre og overborgmestre – skal ikke æres! Det gælder indførelsen af bønneråb fra muslimske minareter som hån imod de kristnes ti bud…

BEMÆRKNINGER

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’LAD INGEN VILDLEDE JER’ (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 29.10.2021

KIRKEMINISTER GÅR HEDENSKABETS ÆRINDE

I en lederartikel i Berlingske skrevet af Amalie Lyhne d. 4. sept. 2021 hedder det: ”Det har affødt en voldsom kritik, og især i kirkelige kredse finder man det respektløs, at en kirkeministers første synlige handling i embedet er en hyldest til hedenskaben.”

Den korte sætning er en piskesnært af harme! Det påtales, at kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen har udfordret ’de kirkelige kredse’ ved at optræde som vølve (spåkvinde) – og man finder det ’respektløst’ og grænseoverskridende, at hun har ladet sig ’male i ansigtet’ og påklæde ’som et led i den gamle, nordiske gudedyrkelse. Lederartiklen slipper ikke sit greb om kirkeministeren (der nedgør sit ’embedes beskaffenhed’) men stiller hende til ansvar for at bruge denne position (som medlem af regeringen) til at ’hylde hedenskaben’.

Reaktionen fra landets kirkelige kredse aftegner det skærpede skel mellem staten og kirken. Lad mig forklare:

”Der skal være fuld enighed mellem de to.” Sådan står der skrevet i Zakarias Bog (6:13)… og de to, som der er tale om, er ham, som sidder på tronen, og præsten, som står ved hans højre side! For rigtig at kunne forstå denne enhed (fuld enighed) må vi fatte den sætning, som vi beder i fadervor: ”Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden…” og da indser vi først, hvor stor afstand, der er mellem de to regioner (den himmelske og den jordiske).

Enigheden mellem det verdslige styre og Guds kirke synes (når man ser på historiens gang) at være et håbløst foretagende. Tværtimod ser det ud til at ende i det rene fjendskab – hvilket på det sidste har udartet sig til en nyindsat kirkeministers spottende handling overfor kirkens lære. Som Berlingske skrev: ”Kirkeministerens første synlige handling i embedet er en hyldest til hedenskaben!”

*

Det har vakt debat, at kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen har optrådt som spådomskvinde (en vølve) fra den nordiske afgudsdyrkelse. Det er sket ved et billede taget af Jens Lyngvild, der arbejder med et museumsprojekt, der omfatter denne opgave.

Men den debat er hurtigt ebbet ud! Snart er det glemt, at den danske kirkeminister (måske med statsministerens stiltiende tilladelse) offentligt har overtrådt det første af Bibelens bud: ’Du må ikke have andre guder end mig!” (2.Mose 20:3)

Den danske stat har siden 1849 forpligtet sig selv til at ’understøtte den evangelisk-lutherske kirke’.

Borgerne må kunne forvente, at regeringens ministre bærer grundlovens garanti med sig i deres heltidstjeneste for landet – og de vil ikke tolerere, at kirkeministeren indgår i en udstilling på Køge Museum som den spåkvinde, som afguden Odin udspørger om fremtiden.

TYDELIG ANTIKRISTELIG HANDLING

Ifølge Saxo er Odin en falsk Gud. Hans forklaring er grundlæggende for forståelsen af Odin, og Saxo fremstiller denne hedningegud som en rå og brutal voldsforbryder, der er gift med en utro kvinde.

Dertil beretter han, hvorledes de falske guder i hans omgangskreds dør på stribe. Odin må flere gange flygte over hals og hoved (og forblive nogen tid i eksil) fordi hans liv er i fare.

Denne mand skulle ifølge historien være danskernes særlige skytsgud – og det på trods af, at hans beskyttelse tilsyneladende ikke gavner, men direkte skader landets ve og vel.

I sin polemik med Odin lægger Saxo sig i forlængelse af kirkens faste doktriner om, hvad der er hedenskab – og her undgår den danske kirkeminister ikke en klar fordømmelse af at ville påtage sig rollen som vølve og spåkvinde for Odin. Det er en tydelig antikristelig handling.

*

Det vil sikkert få kirkeministeren til at eftertænke sin handling, når hun her får at vide, at afgudetilbedelsen, som hun her gjort sig selv til en del af, søgte at udrydde den kristne opfattelse af Guds Treenighed ved at give Odin tre navne: (’Høj’, ’jævnhøj’ og ’tredje’). En sådan forvrængning er i fuld overensstemmelse med den hedningereligion, som hun (ved at lade sig fotografere som en vølve) identificerer sig med.

Hvad fortæller de gamle sange om vølvene: ”Odin kom og så hende i øjnene,” hedder det og Vølven udbryder da: ’Alt ved jeg, Odin, hvorledes du har gemt dit øje i Mimers brønd’. Hun ved altså, hvorledes Odin kan tale med den halshuggede Mimer. Han har beholdt hans hoved, som afslører mange hemmeligheder for ham…

Vølven fremmaner også Odins endeligt med ulven, som sluger ham med hud og hår.

*

Kirkeministeren understøtter ikke den evangelisk-lutherske lære. Tværtimod! Danmark har nu en kirkeminister, som støtter troen på en afgud, der (ifølge de oplysninger, som foreligger) flygtede fra Pompejus, thi han var en tyrkerkonge, der var efterjaget af romerne.

I ’ynglinga saga’ oplyses vi om Odins overnaturlige evner. Han kan f.eks.

  1. ’døve fjendens våben’
  2. ’slukke ilds magt’
  3. ’standse vinden’ og
  4. ’kan få hængte mænd til at tale’…

(Det fortælles om Kong Aun, at han ikke var nogen kriger – men at han var mere end villig til at ofre til guderne. Efter at have lidt nederlag i flere kampe, ofrer han sin søn til Odin for at få et langt liv.

Han får det svar fra Odin, at han skal leve i yderligere 60 år. Efter disse 60 år ofrer han endnu en søn til Odin, og denne siger til ham, at han skal leve evigt, hvis han vil ofre en søn hvert 10. år).

Dette er den ubarmhjertige, gamle, nordiske afgudeverden, som vor kirkeminister fremmer ved at optræde som vølve.

Vølven fortæller Odin om hans sidste kamp og slutter med at sige: ”Jeg kan ikke se længere end din død, Odin, for…” og her er hun som lammet af rædsel: ”Jeg ser, at en mægtigere kommer – dog jeg tør ikke nævne hans navn – men han er mægtig, og han kommer!”

Denne ’mægtige’ er Kirkens Herre, Jesus Kristus.

… men vi har statens kirkeminister, der (ifølge medierne) støtter den tro, at Odin stadig sender sine spådomsravne ud.

Hun optræder offentligt som en spåkvinde, der ’søger runernes råd’ og fortæller os om Ragnarok (den sidste dom), der ligger forude.

Den kirkeminister kan folket ikke have tillid til. Hun er åbenbart ’sat til at skade Kristi kirke’, og bør straks forlade det embede, som har en hel anden dagsorden.

EN GRUNDLÆGGENDE SYND

Kirkeministeren har kun få dage efter sin udnævnelse foretaget en handling, hvor hun åbent og beredvilligt overtræder det første af Bibelens ti bud. Det lyder sådan: ”Du må ikke have andre guder end mig.”

Denne afgudsdyrkelse er ikke bare et fænomen fra historien – men det er (ifølge den evangelisk-lutherske lære) den første og mest grundlæggende synd i vort moderne samfund.

Apostlen Paulus skriver i den forbindelse: ”Thi skønt de kendte Gud, ærede eller takkede de ham dog ikke som Gud – men de ombyttede den uforkrænkelige Guds herlighed med et billede…” (Rom.1:21-23).

Følgen af denne afgudsdyrkelse er uundgåelig. ”Mennesker bliver overladt til deres eget begær, så de hengiver sig til alle slags seksuelle udskejelser (v.24).”

*

”Det er ikke noget velvalgt træk fra en kirkeminister i en socialdemokratisk regering, der længe har negligeret folkekirken,” udtaler Nikolai Bøgh, der er rådmand for det konservative Folkeparti på Frederiksberg i København.

Det er mildt sagt. Den evangelisk-lutherske kirke siger med Guds ord til kirkeministeren: ”Vend dig ikke til afguderne. Jeg er Herren din Gud!” (3.Mose 19:4) og (i en nyere oversættelse): ”Lad alle, som tilbeder afgudsbilleder, og som praler af deres afguder, blive gjort til skamme (Salme 97:7).”

Ja, til kirkeministeren som tjener de nordiske afguder, lyder spørgsmålet: ”Hvordan kan Guds Tempel og afguder have med hinanden at gøre?” (2.Kor.6:16) Med andre ord: ”Hvilken sammenhæng er der mellem Guds Tempel og afguderne. Kan Kristus og Satan blive enige om noget?”

HAR MINISTEREN OVERTRÅDT LOVEN?

Har ministeren overtrådt ministeransvarlighedsloven ved at optræde som vølve? Loven siger:

”En minister kan straffes, hvis han forsætlig eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven, lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.” (Ministeransvarlighedsloven § 5).

Der er især en objektiv overtrædelse af denne paragraf, som kirkeministeren må stilles overfor med hensyn til at lade sig fotografere som vølve (hedensk spåkvinde) i anledning af et museumsprojekt.

Hun har ’forsætligt tilsidesat den forpligtelse’, hun har som følge af ’hendes stillings beskaffenhed’.

Som Danmarks kirkeminister ’påhviler’ det hende ustandseligt at have sit embedes værdighed for øje, og hun bør i særdeleshed iagttage sin handlen og væren som bidragende til at fremme (understøtte) landets evangelisk-lutherske kirke.

Med hensyn til, at kirkeministeren har et lignende ansvar overfor kulturministeriet, må det påpeges, at hun har ladet fotografiet som vølve (hedensk spåkvinde) fremstå på kirkeministeriets hjemmeside. (Det er nu fjernet). Det er altså som kirkeminister, hun ønsker at fremtræde som denne hedningefigur… og det er som kirkeminister, at der rejses anklage imod hende for denne overtrædelse.

Hvis denne handling skulle finde vej til en af folketingets spørgetimer og dette spørgsmål blev stillet statsministeren: ”Har statsministeren ved nogen samtale eller ord foranlediget en positiv stilling over for kirkeministerens projekt?” – ville vi så blive overrasket over, at det ikke kun var kirkeministerens idé at sige ja til at lade sig fotografere som vølve (hedensk spåkvinde)

(… og man bør her notere sig, at en minister straffes, såfremt han forsætligt eller groft uagtsomt ‘giver folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under folketingets behandling (i en spørgetime) af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for tingets bedømmelse af sagen).

I så tilfælde kommer det måske for dagen, at kirkeministeren ikke har handlet spontant ved at sige ja til at optræde som hedningespåkvinde, men at hun i virkeligheden har fulgt et ideologisk mønster, som statsministeren står inde for. I det lys er ideen om ’kirkeministeren som vølve’ at opfatte som et ’dulgt (skjult) bagholdsangreb’ på den evangelisk-lutherske lære.

I alle tilfælde er der ingen tvivl om rækkevidden af statsministerens ansvar efter lovens § 3, hvorefter en minister anses for medvirkende, når hun (statsministeren) har fremmet handlingens udførelse ved ikke i rimeligt omfang at føre tilsyn og fastsætte instrukser.

Det lyder usandsynligt, at den opsigtsvækkende handling ikke er kommet statsminister Mette Frederiksen for øre, inden den udførtes – og hun bør i hvert fald stilles spørgsmålet: Havde statsministeren en kendskab til projektet, inden det blev udført?

HAR MINISTEREN HANDLET SOM PRIVATPERSON?

I den forbindelse må det ’subjektive tilregnelseskrav’ tages alvorligt. Det ideologiske perspektiv må fremdrages! Ønsker statsministeren, at ’Gud køres ind på et sidespor’ – og har hun ladet stå til, da hun hørte om kirkeministerens antikristelige handling?

I tillæg til disse spørgsmål kan der endvidere rejses spørgsmål om den præcise afgrænsning af lovens § 1: Hvornår kan en ministers handlinger henregnes til hans embedsførelse, og hvornår må handlingerne henregnes til ministeren som privatperson.

Ifølge § 16 i grundloven er en minister ansvarlig for den måde han eller hun styrer sit ministerium på. Hvis hun f.eks. forsømmer sit arbejde eller mistænkes for at gøre noget ulovligt, så kan folketinget gribe ind.

I det pågældende tilfælde mistænkes kirkeministeren for at have gjort noget ulovligt, og det er her afgørende at få at vide, om hun har drøftet sagen (om at optræde som hedningespåkone) med sine embedsmænd i ministeriet?

(Det er kun naturligt, at noget sådant er tilfældet, idet hun er ’ganske nybagt’ på sin post som kirkeminister, og projektet med fotografering af hende som ’Odins vølve’ var af en sådan art, at hun måtte drøfte sagen med sine embedsmænd).

Desuden er det af betydning, om sagen er af en sådan beskaffenhed, at den er ’en fare for staten’ (grl. § 60, stk.2). I den almindelige ’overflade debat’ vil dette langtfra være tilfældet (man vil le af en sådan påstand), men set med kirkens øjne, er en ministers krænkelse af det 1. af de ti bud en betænkelig affære.

*

Man kan ikke sikre ministrenes retslig immunitet for deres embedshandlinger ved tavshed – at kirkeministeren er fotograferet, og dette foto er lagt på ministeriets hjemmeside, afgør sagen, om det er en embedshandling.

Grundlovsfædrene har ikke i 1849 forestillet sig, at anklage mod en ministers livsførelse ville blive betragtet som en helt ekstraordinær foreteelse – men udviklingen har medført, at ministrene kan tillade sig det mest uventede.

Det har været anført, at reglerne om ansvaret, der påhviler en minister, ikke er givet for at beskytte ministeren, men er givet til værn af folkerepræsentationens interesse i, at en kvalificeret anklage vil blive behandlet korrekt.

På fotografiet af kirkeministeren som vølve er hun malet med noget, der ligner ’kalkfarver’, som får én til at tænke på Jesu ord, når han irettesætter de jødiske, åndelige ledere: ”I er ligesom kalkede grave, der jo udvendig ser kønne ud, men indvendig er fulde af dødningeben og alskens urenhed… vé jer, thi I bygger gravmæler over profeterne… og siger: Havde vi levet i vore fædres tid, så ville vi ikke have været medskyldige i de gudfrygtige mænds blod (Matt.23:29-30).”

Vølvens tid var en blodig scene, hvor mange kristne mænd måtte lade livet. Der er ingen hæder at vinde ved at identificere sig med den tids afguder.

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’DET TREDJE BUD KRÆNKES’ (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 15.10.2021

ET PROTESTANTISK LAND

’Dansk lov og ret’ tager højde for den dybe, religiøse overbevisning, som findes visse steder i befolkningen. Danmarks grundlov ignorerer på ingen måde dette fænomen, men giver agt på ’troens element’ og på, hvad der rører sig i de troende borgere.

Det vil sige, at ’dansk lov og ret’ som følge af grundlovens bestemmelser er opmærksom på ’det religiøse perspektiv’.

Politikerne er derfor (set ud fra grundlovens forpligtelser) tvunget til at betragte den religiøse overbevisning hos borgeren som ’en obligatorisk, juridisk norm’, som de ikke kan lukke øjnene for. Den har sin berettigelse i samfundet – og det bør respekteres! Sker dette ikke, bør det påtales.

Politikerne er stort set opmærksomme på dette forhold, og den troende borger har i grundloven en række tekster, som giver ham en garanti for, at hans religiøse ståsted vil blive tilgodeset – ja, i visse tilfælde vil hans overbevisning (ifølge grundlovens påbud) endog blive privilegeret…

I en republik, hvis fundamentale syn er, at religion og politik skal adskilles (kirke og stat er to forskellige instanser – ) dér finder man en afvisning af ’det religiøse’, og den troende borger er stort set overladt til sig selv. Anderledes i et demokrati som det danske, hvor den kristne kirke er omfattet af en lovgivning, som giver den mulighed til at forsvare sig – ja, til at ’sprede sine teltpæle ud’, så at evangeliet når ud til alle.

I Danmark er den troende borger (ifølge grundloven) ikke blot omgivet af en ’tolerance og neutralitet’ – men en bestemt trosretning (som er reformatorisk, evangelisk og protestantisk) nyder det særlige privilegium at være støttet af staten

Danmark er således at betragte som en protestantisk nation!

GRÆNSER FOR STATENS MAGT

Oplever danskerne i øjeblikket en sådan ’inflation i lovgivningen’, at folketingets medlemmer er ved at drukne i den pludselige kaskade af lovforslag, der vælter ind over dem?

GRÆNSER FOR STATENS MAGT

Oplever danskerne i øjeblikket en sådan ’inflation i lovgivningen’, at folketingets medlemmer er ved at drukne i den pludselige kaskade af lovforslag, der vælter ind over dem?

Seks århundreder før Kristus talte Shu Xiang om dette fænomen. Han var en discipel af Confusius, og konkluderede som følger: Når en stat står på afgrundens rand, er den ved at drukne i nye regler (citeret af Ch. Jarrosson: ’Tager lovgiverne fejl’ side 349). Senere skriver Tacitus: ”Jo mere en stat er korrupt, des mere laver den nye love.” (’Corruptissima Republica plurimae leges’. Annales, Livre III, 27 år 20).

(I Frankrig har man fornyeligt sat tal på dette fænomen, og er kommet til det resultat, at d. 25. januar 2019 var der 84.619 ’articles legislatifs’, hvoraf 62.8 % skulle modificeres). ”Det er som en sneskred af lovforslag begravede os i hastelovgivningens dage.” N. Molfessis: ’Risikoen i det vilde vesten’: JCP 2020, art. 443).

”Jeg kender intet til den lov,” vil borgeren sige, når han bliver arresteret for lovovertrædelse.” – ”Det hjælper dig ikke! Vil dommeren svare. ”Ukendskab til loven er ikke nogen undskyldning!”

Det hører nu til dagligdagen, at en borger dømmes for noget, han ikke kender noget til. ”Det er en sørgelig tilværelse at skulle regeres af et lovsystem, som du ikke kender noget til…” (Kafka: ’Den kinesiske mur’.)

Herudover er det en kendt sag, at ’i hastelovgivningens dage’, hvor der sneget sig nogle regler ind, som aldrig ville været kommet til orde, hvis de ikke nødvendigvis skulle ’jages igennem’ lovgivningsproceduren…

Regler om forsamlingsfriheden – især de påbudte nye love for kirkernes gudstjenester – er en direkte overtrædelse af Grundloven, og ’domstolene er berettiget til at påkende ethvert spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser’ (grl. § 63, stk.1).

Disse grænser er ikke blot blevet overtrådt. De er blevet ’trampet ned’. Støvletramp har kunnet høres langt væk – og højesteretsdommerne må være stokdøve, hvis de ikke har hørt den marchmusik, som lød i baggrunden.

”Når I kommer for at stedes for mit åsyn, hvem kræver da af jer, at min forgård trampes ned,” råber Esajas (1:12) – og hvis du ikke råber ’vagt i gevær’, når forgården til Templet trampes ned, så vil hedningeånden og gudløsheden ’ikke kende sine grænser’, men horderne vil fortsætte ind i ’det hellige’ og standses de heller ikke her, så vil hoben og ’ødelæggelsens vederstyggelighed’ til sidst etablere sig i ’det allerhelligste’.

PRÆSTERNE ER BLEVET BANGE

Den 6. november 2007 lagde justitskommissær (2004-2008) Franco Frattini i EU et lovforslag på bordet indeholdende bl.a. forbud mod ekstreme hjemmesider.

Siden har lovgivningsprocessen med meget korte høringsfrister (samt lovgivningens indhold) fulgt i kølevandet på korona-epidemien, og det er nu åbenlyst, at der er sket et skred i synet på retssikkerheden som følge af en ændring i frihedsrettighedernes status. De centrale værdier i det danske samfund er kommet under pres. ”Når selv grundpillerne styrter, hvad gør den retfærdig da (Salme 11:3).”

*

Begrebet ’retssikkerhed’ dukker første gang op i et brev offentliggjort i Berlingske Tidende d. 7. februar 1843 skrevet af Søren Kirkegaard. Han bruger begrebet i forbindelsen mellem politi og borger, og netop dette er kerneområdet for begrebet retssikkerhed.

Kan ordentlige folk, som skriver deres uforbeholdne mening i en blog på hjemmesiden, pludselig få besøg af politiet og hentes til afhøring for deres meninger?

Det er en frygt, som har meldt sig i den sidste tid – især med hensyn til en prædikens indhold, hvis den handler om omvendelse.

Folk er blevet bange for politiet i Danmark. Lovgivningen har nemlig lagt våben i hænderne på ’den udøvende magt’, så at den kan slå ned hvor som helst – og især præster (på kirkens højre fløj) går med listesko, når de skal forberede søndagsprædikenen over dagens tekst. Ingen er tryg mere!

Er Danmark på vej til at blive en politistat, hvor ytringsfriheden er sat under censur og kirkens folk skal passe på, hvad de siger?

*

Retssikkerheden som borgeren forstår det, er udtryk for tilliden til, at den offentlige forvaltning handler i overenstemmelse med Grundloven. Den tillid er blevet undergravet på det sidste. Borgeren følger sig ikke tryg længere. ”Afgørelser foretages på et forkert grundlag,” siger han. ”Der er intet mere som formuleres med konstitutionens præcision. Morgendagen bliver uforudsigelig! Retsordenen respekterer ikke længere de fundamentale principper, som er opbygget over det kristne livssyn. Myndighedernes beslutninger er ikke længere underlagt den garanti (for en lovlig og korrekt behandling) som grundloven forudsætter.”

Det er således nødvendigt, at borgeren bliver beskyttet mod statsmagten! Hvor det ikke er tilfældet, er det lige så sikkert som solopgangen for en ny dag, at borgeren vil blive udsat for overgreb. Heri ligger selve hovedelementet for ideen om en retsstat!

De klassiske frihedsrettigheder, som omfatter bl.a. trosfrihed, blev tilkæmpet i USA og Frankrig i oplysningstiden og sætter en absolut grænse for statens magt over borgerne! I dag tager man let på det onde, at statsmagtens arrogance og langfingrede ’blanden sig’ i borgernes privatliv, identitet og virke, synes at vokse med dagen.

Og det på trods af den bibelske advarsel: ”Når de siger: fred og ingen fare! Da er undergangen pludselig over dem ligesom veerne over den frugtsommelige, og de skal ingenlunde undslippe (1.Thess.5:3).”

Den helt rene beskyttelse af borgerne gennem disse frihedsrettigheder må fremdeles stå som et ideal for staten og regeringen.

Den bør anse en bevægelse væk fra dette ideal – ikke blot som en bevægelse i en forkert retning – men som en alvorlig forbrydelse over for borgerne. En hvilken som helst devaluering af frihedsrettighedernes status bør bandlyses. Det har alle folketingets medlemmer skrevet under på – og timen er kommet, hvor de skal holdes fast ved det højtidelige løfte, som de har aflagt!

Udover forsamlingsfriheden, trosfriheden og ytringsfriheden skal borgerne forberede sig på at kæmpe for de øvrige frihedsrettigheder, som består af

1) privatlivets fred’
2) boligens ukrænkelighed
3) den enkeltes personlige frihedsrettigheder
4) bevægelsesfrihed og
5) retten til frit at søge arbejde

ENEVÆLDEN ER FORBI

Tirsdag d. 5. juni 1849 klokken 11 om formiddagen underskrev kong Frederik VII på Christiansborg den nye grundlov. Han kunne ikke drømme om, at der var præster, der fremover ’skulle blive bange for politiet’. Han mente, at frihedsrettighederne var godt beskyttet i grundloven. Klokken 12 gik den folkekære konge over til den grundlovgivende forsamlings sidste møde. Her sagde han: ”Jeg har i dag underskrevet og til UBRØDELIG EFTERLEVELSE ladet udgå Danmarks Riges Grundlov.”

Efter 200 års enevælde var denne magtkonstruktion uigenkaldeligt forbi! Eller var den afsluttet? Er en ny enevælde ved at blive indført – og er præsterne atter blevet bange for politiet? Bliver deres søndagsprædiken overvåget?

*

”På trods af et par møjsommelige fornyelser undervejs er det tydeligt, at den nye grundlov ikke er fulgt med tiden,” skriver Ebbe Kløvedal Reich i 1997 i et forord til værket: ’Grundloven og EU’ (forlaget Vindrose) – hvor han tilføjer: ”Men det har vel heller aldrig været meningen med en grundlov, at den følger med tiden. Den skal tværtimod stille krav til tiden. I princippet de samme krav til enhver tid…”

Et af disse krav er blandt andet, at med denne grundlov ’behøver præsterne aldrig at være bange for politiet’. Der bliver ingenlunde mere censur. De kan frit ytre sig. Lovens ’lange arm’ er ikke ude efter dem! De kan roligt sige i kirken, hvad de har på hjerte… Eller kan de?

”Ingen over og ingen ved siden af Folketinget,” siger et gammelt ord (Viggo Hørup, 1879). Men over folketinget står rent faktisk vælgerne (eller folket) og grundloven, som er den yderste norm. Øverst oppe er (hvad enten man tror det eller ej): Gud! Han er kongernes Konge og herrernes Herre. ”Han lader tider og stunder skifte, afsætter og indsætter konger… han åbenbarer det dybe og lønlige, han ved, hvad mørket gemmer, og lyset bor hos ham (Dan.2:21.22).”

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’KRONEN STÅR PÅ SPIL’ (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 01.10.2021

‘JEG ANKLAGER…’

’Jeg anklager…’ det var overskriften på den franske avis L’Aurore den 13. januar 1898. Artiklen var skrevet af den franske forfatter, Emile Zola, og sagen drejede sig om den franske officer (med jødisk herkomst) Alfred Dreyfus, som d. 5. januar 1895 i en hemmelig retssag blev dømt skyldig i landsforræderi (til fordel for Tyskland) og forvist til djævleøen ud for Guyana i Sydamerika.

Den 21. januar 1898 skrev den norske forfatter, Bjørnstjerne Bjørnson, at ’den franske regering har været den mest skamløse af alle regeringer i den hele verden’.

Sagen blev genoptaget, og den 12. juli 1908 faldt dommen. Alle beskyldninger mod Alfred Dreyfus blev kendt usande.

*

I de første vurderinger af den danske indsats i Afghanistan (med henblik på at bringe de afghanere, som har arbejdet for Danmark, ud af landet i tide) er det kommet for en dag, at man i de sidste ti år har haft den aktuelle situation under overvejelse. Det er – med en tidligere udsendings ord – ’en rummelig periode, hvor man har kunnet tage alle eventualiteter i betragtning’.

Den danske udenrigsminister udtalte, at ’måden, hvorpå denne evakuering har fundet sted’, bør drøftes på et senere tidspunkt. Og det tidspunkt er kommet nu.

Hvad er den dom, som venter de styrende i Danmark efter det store nederlag i Afghanistan, hvor det allierede i evakueringens første dage beviste sig, at danskerne var for sent på den?

Det er nu selvransagelsens tid, hvor der ikke er brug for de mange forklaringer, men hvor sandheden må komme på bordet! Har de styrende i Danmark forbrudt sig mod afghanere ved at efterlade dem i en situation, hvor ingen redning var mulig? Hvad er svaret på dette spørgsmål?

Men før noget andet må vi tillade, at spørgsmålet bliver stillet til de kristne borgere:

”Hvad berettiger jer til at optræde som anklagere? Har I nogen lod eller del i dette? Hvad er kriteriet for, at I nu – i selvransagelsens time – melder jer på banen?”

I SKAL DØMME VERDEN

Vort svar herpå herpå lyder:

”Er det op til os at dømme i den slags sager? Er det ikke ubehageligt at tage anklagerens rolle?” – ”Du dømmer nok, men handler selv på samme vis,” (Rom.2:1) siger apostlen og gør os dermed alle skyldige! ”Er det vor sag at dømme dem, der er udenfor menigheden? Dem udenfor skal Gud dømme!” (1.Kor.5:13)

”Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes, thi den dom, I dømmer med, med den skal I selv dømmes, og det mål, I måler med, med det skal I selv få tilmålt (Matt.7:1-2).”

Samtidig (medens regeringen går ind i selvransagelsens kamre), så lyder Herrens ord til den kristne borger således: ”I er jordens salt; men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det da saltes med. Så duer det kun til at kastes ud og trædes ned af mennesker (Matt.5:13).”

Den kristne borger synes absolut at have et ansvar med hensyn til ’at holde igen’ på den gudsfjendske udvikling (2.Thess.2:6-7) og kan ikke være tavs i denne sag. ”I er verdens lys; en by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules,” (Matt.5:14) siger Jesus, og han tilføjer udfordrende: ”Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en bænk men på en lysestage, så det skinner for alle dem, der er i huset (v.15).”

*

Apostelen kommer nu til spørgsmålet, om vi skal blande os i sager af den dimension, som er opstået med hensyn til Danmarks ansvar for, at ingen blev ladt i stikken under evakueringen fra Kabul af danske borgere og afghanere (som har hjulpet Danmark).

Hertil svarer apostlen: ”Ved I da ikke, at de hellige engang skal dømme verden? Og når verden skal dømmes ved jer, er I da uværdige til at sidde til doms i de mindste retssager. Ved I ikke, at vi skal dømme engle? Endsige da i timelige ting (1.Kor.6:2-3).”

Altså finder vi os berettiget til at indtage et selvransagelsens dommersæde for at se, om vi har ladt nogen i stikken i det krigsomtumlede Kabul, og vi vil da med det samme anklage den danske regering for at være skyldig i at have påbegyndt selve evakueringen for sent – og det må den drages til ansvar for i dag.

*

DE KRISTNE AFGHANERE

En ’first-hand groundreport’ har nået os fra undergrundskirken i Afghanistan (Sleep Among Wolves.World). Den siger, at ’vore brødre og søstre er flygtet op i bjergene, hvor mange familier nu skjuler sig for Taliban-krigere, som er forsynet med lister over de kristne’.

Disse har forbrudt sig (mener Talibanerne) ved at nægte ’at mærke deres hus’ med et ’X’, som er et tegn på to ting:

1. De er kristne,

2. og de har i deres familie en pige, som er over 12 år

Det er en kendt sag for afghanere, at den sidste oplysning går på, at der er tradition for, at afghan-krigere stjæler pigen og giver hende som gave til én af deres medkrigere.

(”Sådan handlede Muhammed selv med krigsbyttet,” hedder det blandt Taliban-krigere.”)

Det hedder videre i rapporten, at der ’på den lange, tragiske vej’ gennem afsides liggende landsbyer blev fundet steder, som var berørt af den åndelige vækkelse, som er den største (efter Iran) – og at indbyggerne var begyndt bibelstudier med Taliban-krigere, hvoraf enkelte har vist interesse for ’det nye budskab’.

De kristne, som er flygtet op i bjergene, hvor de skjuler sig i huler, holder fast ved ordet fra Salme 73:24-28, hvori det blandet andet hedder: ”Hvem har jeg i himlen – ja, har jeg blot dig, da attrår jeg intet på jorden. At leve Gud nær er min lykke!”

Som kristne borgere i Danmark finder vi os berettiget til at påvise de afghanske kristnes ret til en særlig beskyttelse. Der er forfølgelser i stor stil over hele verden – og i den pågældende situation burde der i tide være sørget for en evakueringsvej for disse familier. Nogle familier har ønsket at blive i landet – men andre familier har af gode grunde søgt ly for deres kvinder og børn i egne af Europa, hvor de kunne skabe sig en fremtid.

Spørgsmålet er nu: Findes der i Bibelen en beretning, som viser, om Gud vil lade sin vilje blive kendt i en sådan sag. Et sted, hvor Han ikke vil lade en lille truet flok i stikken? Det gør der. Sagen bli’r behandlet i Jabesh.

ET EKSEMPEL TIL EFTERFØLGELSE

Situationen i Jabesh i Gilead i Samuels Israel ligner meget den, som Danmark står i med hensyn til landets forpligtelse over for de afghanske tolke, man overlader til en krank skæbne, nu når Kabul er indtaget af Taliban (1.Sam.11:1-8).

Ammonitten Nahasj var en grusom leder af sit folk. Han ’drog op og belejrede den israelske by’ (v.1) og han lovede, at han ville skåne byen på én frygtelig betingelse: ’… at jeg må stikke det højre øje ud på enhver af jer til forsmædelse for hele Israel’.

De ældste i den belejrede by kom nu sammen for at overveje, hvilket svar, de skulle give ammonitten Nahash. De kom til følgende konklusion: ”Giv os syv dages frist, så vi kan sende bud rundt om i hele Israels land. Hvis ingen kommer os til hjælp, vil vi overgive os til dig.”

Ammonitter-generalen var tilfreds med det forslag. Han var villig til at vente syv dage, for han var sikker på, at ingen i Israel ville bekymre sig om indbyggerne i Jabesh. Han skærpede belejringen, så at ingen kunne undslippe, og han skærpede de knive, som skulle bruges, når han skulle ’stikke det højre øje ud på enhver til forsmædelse for hele Israel’.

I alt dette ligner situationen i det belejrede, israelske samfund den ordning, som nu er ved at komme i stand i Kabul. Mange tusind’ menneskers liv afhænger af det svar, som kommer fra Danmark. Vil de truede afghanere blive evakueret eller ej? Er evakueringen helt afsluttet?

Kun er der den forskel, at de indbyggere i Kabul, som på nogen måde har hjulpet danskerne i krigen mod Taliban, ikke blot skal miste det højre øje; de skal miste livet! De bliver henrettet som landsforrædere!

*

Yderligere er der den afgørende forskel på den aktuelle situation i Kabul og reaktionen i det gamle Israel, at ’da sendebuddene kom til Saul ’og forebragte folket sagen, så ’brast hele folket i gråd’ (v.4).

I Europa græder ingen! Alle lande (inklusivt Danmark) er travlt optaget af, at fortælle om vanskelighederne ved situationen, så at det kan forekomme retfærdiggjort, at det i visse tilfælde kun er halvtomme fly, der bringer de undslupne væk fra Taliban-styret.

Ja, da sagen kom kongen (Saul) for øre, ’overvældede Guds Ånd ham, og hans vrede blussede op’. ”Han sønderhuggede et spand okser og sendte stykkerne ud i hele Israels land med ordene: ’Hvis nogen ikke følger Saul og Samuel, skal der handles således med hans okser’ (v.6-7).”

Så samlede han en hær på 330.000 mand og slog den grusomme Ammonitter-høvding. Det var Guds mening, at ingen skulle lades i stikken i det belejrede område.

AFGHANEREN

Liget af en afghansk person, der forsøgte at flygte ud af landet, er fundet i et hjørne af landingsstellet på et amerikansk C-17-transportfly. Det skriver Washington Post.

Det er en ung mand. Midt i 30erne. Sportstrænet. Med et sammenbidt ansigtsudtryk – som om han vil spørge om noget. Et spørgsmål, som stadig hænger i luften!

Nu dukker han stadig op i regeringskontorerne i Paris, Berlin, Madrid, Stockholm, København – og Washington D.C.

Han er høflig, stilfærdig og ikke på nogen måde anmassende. Går gennem lukkede døre, uden at banke på!

De regeringsmedlemmer (som han besøger i de sene nattetimer) taler ikke gerne om hans ’pludselige tilstedeværelse’. (Han har en måde at stille spørgsmål på, som er meget direkte og meget personligt).

Spørgsmålet er kun ét – og det er altid det samme: ”Hvorfor lod I mig ikke komme ind i varmen?”

Enkelte af de styrende, som anonymt forklarer, at de har haft ’dette natlige besøg’, kan fortælle, at deres ’sædvanlige svar’ (som de brugte over for journalister)… ’ikke slog til’.

Afghaneren bliver stående. Hans mørke blik er gennemtrængende. Det er, som om han spørger på tusinders vegne: ”Hvorfor lod I mig ikke komme ind i varmen?

*

Som dagene er gået, og urolighederne er blevet voldsomme i Kabul, kan man høre på de implicerede medlemmer af de forskellige landes regeringer, at de har haft ’besøg af afghaneren’. Selv efter to store eksplosioner i Kabul lufthavnen, vandrer han stadig rundt.

”Der blæste pludselig en stille vind gennem rummet, hvor jeg sad (hedder det) – og så med ét stod han dér. Afghaneren! Han var klædt i en billig ’dyne-jakke’, slidte cowboybukser, et par brugte militærstøvler og et stort, sort tørklæde. Hans blege ansigt er domineret af de bløde, brune øjne, som ufravendt søger et ærligt svar: ’Hvorfor lod I mig ikke komme med..?

Det er sket, at ’Afghaneren’ i enkelte tilfælde er blevet stående i nogle minutter i værelset. Uden ord har han talt, og det er blevet forstået, at han ikke er alene. Der er nogen, der venter, at han kommer tilbage. Er det en ung kvinde, som han har betroet sig til – og var det meningen, at han skulle berede vej. ”Hun venter stadig på mig. Hvorfor lod I mig ikke komme ind i varmen?”

*

En enkelt gang – af de mange besøg – var han mere myndig! Det var ikke længere ’den lette vind’, som blæste gennem rummet, og fik alle hjerter til at slå hurtigere – men det var en skarp blæst, der fik vinduerne til at klirre, og lysene til at blafre – og så pludselig stod han dér, Afghaneren (som blev fundet død på landingsstellet af et amerikansk C-17 transportfly).

Spørgsmålet har ikke ændret sig, men tonen er blevet hårdere: ”Hvorfor lader I mig ikke komme ind…” og det kan forstås, at svaret skal være ærligt. Helt bundærligt! Det hører nemlig med til ’selvransagelsen’.

INTET HAR BERETTIGET TIL RO OG MAGELIGHED

Regnskabets time melder sig. Danskerne fordrer en klassificeret rapport og dens udlægning med hensyn af nødstedte danskere og afghanere fra Kabul lufthavn.

Berlingske beskriver, at chefen for de danske styrker i Afghanistan, oberst Timm Willums Larsen allerede d. 16. juni – næsten to måneder før de danske evakueringer kom i gang – kom med en dyster melding:

Den afghanske hær er i opløsning. Kabul er omringet og Taliban er allerede aktive i hovedstaden.”

Berlingske har præsenteret rapporten for professor Martin Marcussen, der forsker i udenrigstjenestens krisestyring.

Alt blinker rødt i den ugerapport,” vurderer professoren. Intet berettiger til ro og magelighed, eller at man tager på ferie og ser tiden an, som vi kan konstatere, at danske ministre har gjort. Det er meget opsigtsvækkende.”

*

Det vakte undren, da et evakueringsfly, som landede i København Lufthavn onsdag d. 18. august. Ombord var der 14 nordmænd og en person med opholdstilladelse i Danmark. I flyet var der plads til 111 passagerer.

Ifølge piloten gav det fin mening at flyve hjem med det næsten tomme fly, fordi det var lejet ud til en fodboldklub, som skulle spille en kamp i Tyrkiet. Udenrigsministeriets forklaring på, at der kun var 15 passagerer i flyet, er denne: ”Det er en vanskelig opgave at evakuere folk.”

Mens kaos herskede i lufthavnen i Kabul, hvor tusindvis af desperate afghanere forsøgte at flygte fra Taliban, vakte et foto fra dette fly opsigt. Billedet er blevet på skærmen. Det kan ikke slettes. Det presser sig frem foran alle andre billeder, og forbliver som en mørk plet på de styrendes samvittighed. Det viser et evakueringsfly med kun 15 pladser optaget ud af 111 sæder. Det vil sige, at 96 pladser var tomme.

Billedet er taget af en norsk passager, Kasia Helene, som var så heldig at komme med. Hun sendte først billedet til sin mand, Pen Farthing. Han er tidligere medlem af den britiske militærenhed, Royal Marine, og er ejer af et dyreinternat i den afghanske hovedstad. Han nægter at forlade Afghanistan, indtil hans resterende 71 ansatte og deres familier er på vej ud af landet.

”Vi er dybt chokerede over denne form for evakuering,” udtaler Pen Farthing.

*

”Et lettelsens suk kan brede sig hos 45 lokalt ansatte, som har hjulpet Danmark i Afghanistan. Men mange andre afghanere, som har arbejdet i Danmarks tjeneste, må stadig se langt efter hjælp.” sådan lød den første melding om evakueringen.

Tidligere topofficerer og udsendte soldater fælder hård dom over de danske politikere. ”Den aftale er fuldstændig elendig. Den er fedtet, amoralsk og respektløs,” siger en tidligere officer og udsending.

Disse tre ord bør indgå i selvransagelsens lys. Det er tre ord, som bør betragtes hver for sig. Det er direkte tale, som kom offentligheden for øre i evakueringens første timer.

”Vi er i en situation, hvor vi har sagt, at hvad end det kræves, så er vi klar til at dække det (økonomisk). Det må aldrig være penge, der skal være det afgørende for at få de danske statsborgere og de flere hundrede, der har hjulpet Danmark i mange år, evakueret,” siger Michael Aastrup, som er talsmand for partiel Venstre.

VÆRD AT BEMÆRKE

1. Under evakueringen har Taliban offentliggjort fotos fra en parade, hvor hvidklædte Taliban-krigere har fremvist nogle af de mange våben, som nu er faldet i Talibans hænder.

Det drejer sig ikke kun om håndvåben men også om militære køretøjer, helikoptere og kampfly.

Mellem 2013 og 2016 fik regeringshæren 600.000 rifler af typen M16 og næsten 80.000 køretøjer samt bunker af militært udstyr som natkikkerter og radio-kommunikation.

Mellem 2017 og 2019 forsynedes den afghanske regeringshær med 7000 maskingeværer, 4700 Humvve militærkøretøjer og flere end 20.000 granater.

100 helikoptere står på jorden og venter på at blive overtaget.

2. Panjshir-provinsen, der er på størrelse af Fyn, ligger nordøst for Kabul og har omkring 150.000 indbyggere. Befolkningen dér modsætter sig ethvert totalitært regime og enhver tro, der vil påtvinge folket sin egen ideologi. Det er en høj borg for modstandere af Taliban, og det er aldrig lykkedes oprørsgruppen at erobre Panjshir, hvis militære leder er Ahmad Massoud, der kaldes ’Løven af Panjshir’.

Dette er en udvikling, som er værd at bemærke – men den skal ikke flytte opmærksomheden fra det væsentlige i denne selvransagelsens timer. Der er helt sikkert mindst 40 afghanere, som er efterladt – og hundreder, som kunne have fået hjælp.

Det er timen, hvor ’afghaneren’ kommer på besøg. Han har kun et spørgsmål: ”Hvor kom jeg ikke med – hvorfor var der ikke plads til mig – da I forlod lufthavnen i Kabul med halvtomme fly?”

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’DAMOKLES-SVÆRDET (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 17.09.2021

DET GLEMTE BUDSKAB

Jeg tror på, at der kommer en dag, hvor Jesus ’skal herske fra hav til hav (Salme 72:8).” Han vil løfte sit kongescepter, og ’alle hans modstandere skal knæle’ og bøje sig i støvet for Ham!

Konger fra de fjerne øer skal hylde Ham med gaver – og jeg glæder mig til at se, hvorledes de, der nu er så arrogante og hovmodige (som araberstaternes fyrster og ’de mægtige’ fra Bruxelles og Strassbourg) skal kaste sig til jorden og give Ham ære!

Det bliver en herlig tid (som varer tusind år), hvor vi skal tjene Ham, som ’konger og præster’ – og den fattige, som råber om hjælp, og staklen, som er overgivet til en elendig skæbne, bli’r reddet (Salme 72:12).”

Ja, det bliver en tid, hvor den arme bliver befriet fra undertrykkelse og vold (v.13-14).

Kornet skal bølge fra bjergenes toppe, byerne vrimle med børn og unge – og alle skylder Ham lovsang og tak (v.16-17).

Den dag er nu ikke langt ude i en fjern fremtid, hvor djævelen – menneskebørnenes fjender nr. 1 – skal kastes ned i et afgrundsfængsel, hvor han holdes i sikker forvaring med en tusindårig dom over hovedet.

Kongen mødes med stormende jubel i Jerusalem (Zak.9:9), og Han fjerner med det samme alt krigsmateriel fra Den Hellige stad. Krigsbuerne og affyringsramperne for missiler ’knækker Han midt over’ (v.10) – og så slutter Han fred med folkene til verdens ende.

Det er et budskab, jeg gerne vil forkynde. Dagen, hvor en ny dispensation tager sin begyndelse…

DE RETMÆSSIGE ARVINGER

”Og jeg så en engel komme ned fra himlen (Åb.20:1).”

Vi hører i de hellige Skrifter meget om engle. Vi ved, de eksisterer, og vi får her yderligere at vide (som en generel og almindelig forståelse) at ’de er alle ånder i Guds tjeneste, som sendes ud til hjælp for deres skyld, der skal arve frelse’ (Hebr.1:14).

Det understreges, at de er indsat i en særlig tjeneste for Gud, og at det egentlige mål for deres indsats er (helliget) det ene formål, at ’de skal komme til hjælp’.

Hjælpen gælder en særlig udvalgt skare, som er involveret i de sidste tiders åndelige krigsførelse, og de benævnes som dem, ’der skal arve frelse’.

Grunden til at det betones, at det ’er dem, der skal ’arve frelsen’ er den enkle kendsgerning, at det er denne ’arv’, som kampen nu står om.

Der står ikke skrevet, at ’engle skal komme dem til hjælp’, som har ’fortjent frelsen’ (for den er nemlig helt gratis), eller dem, som har ’vundet frelsen’ – langt mindrede ’overmennesker’, som har ’kæmpet og stridt for frelsen’, og slet ikke dem, som ved gode gerninger og et fromt liv har erhvervet sig frelsen. Nej, englene er udsendt til dem, som skal ’arve frelsen’. Den er allerede købt og betalt. Den er så enestående, at den ikke er til salg. ”I er jo købt og prisen er betalt (1.Kor.6:20).”

Kampen står altså om arven, og fjenden som er på spil, er en røver, der vil frarøve de troende deres retmæssige arvelod, som bl.a. er et rige, som varer 1000 år.

*

For at vi bedre kan forstå denne endetidens kamp mod mørkets magter, der har sat sig for at stride for, at de arveberettigede ikke får del i det kommende riges enestående velsignelser, bruger apostlen ’et billede fra menneskelige forhold’ (Gal.3:15). Han er nødsaget til at bringe de himmelske ting ned på jorden ved at bruge illustrationer fra hverdagslivet. Han siger:

”Et menneskes testamente kan man dog ikke omstøde eller føje noget til, når det er retsgyldigt (v.15).”

Tusindårsrigets overjordiske goder, der er af en art, som ’intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opkommet i noget menneskes hjerte’ (alt det, som ’Gud har beredt for dem, der elsker Ham’) – det har Gud allerede testamenteret til Hans retmæssige arvinger, som modtager disse velsignelser i tro.

Fjendtlige og ondskabsfulde djævlemagter vil i de sidste dages overlevelseskamp forsøge ’at omstøde’ eller ’tilføje’ noget til dette testamente – men de vil finde, at det er umuligt, fordi det allerede er ’gjort retsgyldigt’ ved Kristi død på korset.

*

Myriader af engle sendes i øjeblikket ind i denne verden med det ene formål at komme nødstedte sjæle til hjælp. De har ’sedler i hånden’ med navn og adresse på dem, som er ’inkluderet i testamentet’ – og går søgende gennem byer og landsbyer for at ’bringe nåde til hjælp i rette tid’ (Hebr.4:16).

Vær årvågen! Fordi de kan optræde i en forklædning, så at du skal tro, at det kun er et menneske, der er på besøg. De har en større opgave betroet, og vil lade dig vide, hvad den opgave går ud på.

Jesus lærer os, at vi i vort fadervor skal sige: ”Ske din vilje her på jorden, som den sker i himlen (Matt.6:10).” Det gennemføres med fast hånd i tusind år. Han giver det løfte, at ’de sagtmodige er salige, for de skal arve jorden’ (Matt.5:5). På den nye jord (og i det rige, som varer tusind år) er de sagtmodige særligt tilgodeset.

NØGLEN TIL AFGRUNDEN

Man taler ikke så lidt om ’nøglemagten’. Dermed stilles spørgsmålet om, hvem der besidder denne magt?

Jesus kommer ind på svaret (på det spørgsmål) da han ankommer til ’egnen ved Cæsarea Filippi (Matt.16:13), hvor han stiller spørgsmålet direkte til sine disciple: ”Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?” (v.15)

Simon Peter svarede og sagde: ”Du er Kristus (Messias) den levende Guds Søn (v.16).”

Jesus lader med det samme forstå, at her har Simon Peter (ved åbenbarelse) set noget, som giver ham nøglen til mangt og meget, som hører fremtiden til.

”Det er min far, som har vist dig denne hemmelighed,” og ’på den klippe vil jeg bygge min kirke’. Så længe I bliver i denne åbenbarelse, så ’skal dødsrigets porte ikke få magt over jer’ (v.18).

I samme åndedræt giver han følgende løfte til Peter (og alle, som har den samme åbenbarelse): ”Jeg vil give dig Himmerigets nøgler!” (v.19) Det vil sige, at han siger til Peter, at ’hvad han binder på jorden, det skal være bundet i himlene, og hvad han løser på jorden, det skal være løst i himlene.”

Dette er i korthed, hvad der kan siges om ’himmerigets nøgler’.

*

I det afsnit (om tusindårsriget), som vi her beskæftiger os med, er der (til indledning) tale om ’en anden nøgle’. (Og den er ikke betroet til noget menneske). Skriften siger: ”En engel kommer ned fra himlen med nøglen til afgrunden og en stor lænke i hånden.”

Det er en mægtig handling, som skal udføres, og hele Guds univers holder vejret.

*

Da Titanic, det første cruiserskib af sin art endte på havets bund i 1912, gik en ’optimistisk periode i verdenshistorien’ samtidig sin tragiske ende i møde! Med Titanics skibbrud sank håbet, stoltheden og tilliden til, hvad mennesker kan opnå, og verden er siden blevet formet og dannet med to verdenskrige, og det umenneskeliges sejr ved Holocaust som baggrund.

Pessimismen har været det bærende verdenssyn – og for tiden er det en naturstridig sex-bølge, som sætter vind i sejlende.

Kun få har øje for, at Bibelen fremlægger et syn for fremtiden, som er absolut sikkert! Det indeholder 735 forskellige forudsigelser af hvilke 596 (81 %) allerede er gået i opfyldelse. Jesu genkomst er der refereret til 318 gange – og det er ’en statistik, som gør indtryk’ (hævder David Pawson i sin bog: ’Håb for tusindårsriget’).

*

Denne engel har nøglen til afgrunden!

I engle-hierarkiet er det ’en mægtig engel’, som der hér er tale om. Han bærer en svær lænke. Den er tung ’som tusind onde år’ og skal være i stand til at holde én af de største fyrster fra mørkets rige i en tusindårig forvaring.

Det er ikke afgrundens engel, som han skal arrestere (hans navn her på hebraisk Abaddon og på græsk Apollyon, hvilket betyder ’ødelæggeren’… Åb.9:11) – men det er selve denne verdens fyrste, ’den gamle slange, som er djævelen og Satan’ (Åb.20:2), der nu endelig skal bringes bag lås og slå.

”Han griber dragen,” (står der skrevet) og dermed angives, at der ikke har fundet nogen stor kamp sted (Åb.20:2). Satan har mødt en enestående overmagt, og har ladet sig arrestere uden kamp. Han bliver pågrebet på stedet og ’bundet i tusinde år’).

OPGAVENS STORHED

Det er ikke nogen lille opgave, som den himmelske engel er sendt ud for at løse! Han har i sin hånd ’en stor lænke’. Den har han i det himmelske fået fabrikeret, thi uden den vil han ikke være i stand til at udføre den befaling, som han er blevet betroet.

En politiofficer vil ikke være i stand til at anholde store forbrydere, hvis han ikke med sig har nogle solide håndjern. Først skal gerningsmanden overmandes og ’pågribes’. Derefter skal han med det samme ’lægges i jern’.

(Jeg husker selv ’metoden’, da jeg i sin tid blev pågrebet af en bulgarsk politiofficer, fordi jeg forkyndte evangeliet. Det første jeg blev spurgt om, var ’om jeg ville gøre modstand’. – ”Hvis det er tilfældet, så lægger vi dig i jer,” sagde lovens håndhæver. Da jeg anså det håbløse i at gøre modstand, blev jeg ikke ’lagt i jern’, men to store gorilla-agtige betjente i camouflageuniformer førte mig bort…).

*

Djævelen bliver ved den pludselige arrestation straks – og uden at der blev stillet nogen form for spørgsmål til ham – ’lagt i jern’.

Den ’store lænke’, som den himmelske engel har bragt med sig, bliver øjeblikkeligt taget i anvendelse. ”Han griber dragen,” siger Skriften, ”den gamle slange… og bandt ham for tusinde år (Åb.20:2).”

Alt dette sker i ’en tavshed’, som fortæller om øjeblikkets ’storhed’. Der bliver ikke ’ikke spurgt om noget’ og ikke ’erklæret noget’. Den himmelske engel arbejder i en stilhed, som er hans opgave værdig. Han stiller ingen spørgsmål, for han ved, at han står overfor verdens største løgner. (”Når djævelen taler løgn, taler han af sit eget, thi han er en løgner, ja, LØGNENS FADER… Johs.8:44).

Han kommer ikke med nogen ’erklæring’, for han ved, at den mørke engel, som han her arresterer, ’er en morder fra første færd’. (Blodet fra tusinder af myrdede skriger til himlen). Derfor bliver djævelen (det er Satan, som er al verdens ondskab og løgn og mord personificeret) uden at et ord blev sagt, lagt i lænker.

(”Ærkeenglen Mikael derimod vovede ikke at udtale nogen spottende dom, dengang han tvistedes og skiftede ord med djævelen om Moses lig; han sagde kun: ’Herren straffe dig’).

*

DE TUSIND ÅR

Derefter bliver det åremål nævnt for første gang, som anvendes om en hel dispensation i Guds rige. Det omtales aldrig i verdenshistorien, og politikerne har aldrig taget højde for det. Det er overladt til fantasterne at tro på, at det eksisterer – og hvis man vil regnes for at være et fornuftigt menneske, skal man helst ikke nævne det.

Det er den del af Guds plan med denne jord, der kaldes tusindårsriget. Altså et monarki, som vil blive etableret her på denne klode, og hvor Jesus regerer, og Satan er bundet.

I Åbenbaringsbogen fortælles det, at den engel, som har den store, tunge lænke i hånden, arresterer hele verdens folkebetvinger, djævelen, og binder ham i tusinde år.

Så er det sagt, kort og klart, så at ingen vantro sjæl kan misforstå det: Djævelen, som er Satan, den gamle slange, vil ikke have nogen form for indflydelse på denne jord i en periode, som strækker sig over tusinde år. Når denne fredsepoke er overstået, og ’de tusinde år er til ende’, skal Satan blive løsladt af sit fængsel – og han skal samle folkeslagen til krig mod Den hellige Stad (Åb.20:7-9).

*

Djævelens skæbne er værd at betragte et øjeblik. Han har hærget på denne klode med krige og sygdomme, fristelser og forførelser, pine, smerte og tusinde tårer. Han har været bagmanden for en ond strategi, som har ført millioner i fortabelse, og han tørster stadig efter mere blod. Han er tomhedens general og styrer sit mørke imperium med hård hånd. At være en djævelens håndlanger er det mest foragtelige, som kan overkomme et menneske, og det er vor daglige bøn, at vi må blive ’friet for den onde’.

Den bøn (i Fadervor) bliver nu bønhørt. Vi bliver ’friet fra den onde i tusinde år’, hvor han er ’kastet i afgrunden’ (Åb.20:3).

*

Ingen behøver at ængstes for, at han slipper ud af sit fængsel, før tiden er inde. Han er godt forvaret i tusinde år. Afgrunden er ’blevet lukket over ham’, og der er mørkt, koldt og ensomt i dette tusindårige fængsel. Låget kan ikke fjernes fra denne ’nedgang til dybet’, for Gud har forseglet det. Dommen (på de tusinde års indespærring) er uigenkaldelig. Ikke en dag bliver eftergivet. Han (djævelen) regnes for verdenshistoriens største forbryder, og hvis han bliver fri før tiden, så kan han ’atter forføre folkeslagene’ (Åb.20:3), men når de tusinde år er til ende, så bliver dækslet over ham taget bort, og han bliver løsladt ’en lille tid’.

DE VENTER PÅ KONGEN

Jøderne har ventet på dette rige, siden Abrahams tid, og der kan ikke herske tvivl om, at dette håb blev styrket hos den gamle jødiske præst, Simeon, da han stod overfor et fattigt ægtepar, som ville fremstille deres nyfødte søn i templet.

Forældrene til den lille dreng bragte det offer, som ’er foreskrevet i Herrens lov: ’et par turtelduer’ (Luk.2:27).

Ny Testamente fortæller flere ting om Simeon, som var den præst, der skulle velsigne den lille nyfødte dreng.

Det vigtigste, der siges om Simeon, var, at ’han var retfærdig og from – og han ventede Israels trøst’. Det vil sige, at han ventede på ’Israels salvede konge’ (på hebraisk: ’Meschiach’), som skulle komme ud af Davids dynasti – og hvis rige ikke var af denne verden. Han ventede på kongen og Hans tusindårige kongerige.

*

Den 84årige enke (som kaldtes ’profetinden Anna’), der ikke et øjeblik veg fra helligdommen, men ’tjente Gud med faste og bønner nat og dag’, hun ’trådte til’ i det øjeblik og talte om barnet til alle, som ventede Jerusalems forløsning (Luk.2:36-37).

”Dette har en billedlig betydning (Gal.4:24).”

Der står fortalt om trælkvinden, Hagar (Abrahams medhustru), at hendes navn ’svarer til det nuværende Jerusalem, som er i trældom med sine børn’ (v.25).

”Men det Jerusalem, som er oventil,” siger Paulus, ”det er frit, og det er vor moder (v.26).”

Vi forstår af dette (at ’vente på Jerusalems forløsning’) er at vente på det rige, hvor Jerusalem skal være hele jordens hovedstad, og kongen skal herske med fasthed og kærlighed i tusinde år.

Om dette taler den sidste af Davids salmer, den 72. salme:

… I et glimt vælder velsignelsen, som vil fylde hele jorden, ud fra denne salme, som er dedikeret ’Ham, der skal leve så længe solen lyser, og månen skinner fra slægt til slægt’ (Salme 72:5).

De kristne taler altså om et rige, som består i mange slægtled (tusind år). ”I Hans rige ’blomstrer retfærd og dyb fred råder til månen forgår (v.7).” Det vil sige, at det sidste rige, som rejses op her på denne klode, har en begrænset tid (1000 år) – og afslutningen på det vil være, at ’jorden og himmelen flygter for Guds åsyn (der findes ikke plads for dem’… Åb.20:11).

(Apostlen Peter dvæler ved dette skue, når han siger: ”Da skal himlene forgå med et brag, og elementerne skal komme i brand og opløses, og jorden og alt menneskeværk på den skal brændes op…” 2.Pet.3:10). Peter slutter:

”Da nu alt dette går sin opløsning i møde, hvor bør I da ikke vandre i hellig livsførelse og gudsfrygt, mens I venter og fremskynder Guds dags komme, hvorved himlene skal komme i brand og opløses, og elementerne komme i glød og smelte. Men efter Hans forjættelse venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor…” (2.Pet.3:10-13).

Mens fremtiden for denne jord er glød og aske, venter Guds folk – ifølge Guds præcis løfte – ’nye himle og en ny jord’, hvor alt vil gå retfærdigt til…

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’FRISTEN ER OMME (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 03.09.2021