DANMARK KOMMER I FRONTLINJEN

To store taler står nu skrevet med en knaldhård stålpen over Vestens lande! Den ene er Ukraines præsident Zelensky’s uforglemmelige advarsel til den amerikanske kongres, og den anden er den pensionerede FN-general, Wesley Clarks, historiske formaning til bl.a. Danmark: ”I er ikke i sikkerhed i NATO.

Det er i dag bl.a. den tidligere militære øverstbefalende for forsvarsalliancen Nato’s vurdering af situationen efter Putins invasion af Ukraine.

Vladimir Putin vil bevise, at NATO ikke kan og ikke vil forsvare sine østlige medlemmer.

I kan ikke forstå en mand med Putins temperament. Hele sit liv har han været rettet mod at ødelægge den vestlige civilisation. Han vil genetablere Sovjetunionens magtsfære. Danmark bliver et land i frontlinjen. Den russiske præsident er villig til at bruge atomvåben. Det er farligt at tro, at han bluffer.

Wesley Clark, der forsøgte at blive USA’s præsident i 2004, siger videre: ”

Putin vil fjerne retssikkerheden, respekten for menneskerettighederne, stemmeretten, parlamenterne og demokratierne. Han vil have enevældig kontrol – og han er villig til at slå ihjel for det.

”Lad ikke dette onde vedblive med at være i vores verden. Det er på tide at standse det,” lød det til slut fra generalen.

UDVIKLINGEN:

1) Chefanklageren ved den internationale kriminalret, Karim Khan, talte fornyeligt til Frankrig og sagde bl.a.:

”Vi har med øget klarhed forstået, at hvis civile bliver direkte militære mål i en konflikt – og civile boliger bliver bombet – er det en forbrydelse!

2) Zelensky’s ’riv muren ned–tale’ til det tyske parlament torsdag morgen d. 17. marts, har vakt stor opmærksomhed.
Ligesom Ronald Reagan udfordrede Mikhail Gorbachov, den sidste sovjetleder, til at rive Berlinmuren ned – sådan siger også jeg (Selensky) til de tyske lovgivere: ’Riv muren ned’!

3) Byen Mariupol’s teater husede 1200 civile onsdag d. 16. marts, og beboerne havde skrevet med store bogstaver: ’BØRN’ – men d. 17. marts bombede russerne bygningen. Man søger stadig efter overlevende.

4) ”Dette er som kvindens fødselsveer,” siger Jesus. ”De vil blive stærkere og stærkere, indtil et drengebarn kommer til verden.”

Hvis I ikke bliver som børn,” fortsætter han (og børn har en hurtig opfattelse af, hvad der er ondt, og hvad der er godt), ”så kommer I slet ikke ind i Guds rige!”

MOLDAVIEN ER ANGST

Moldavien, som har grænse til Ukraine, modtager hver dag tusindvis af flygtninge, som søger i skjul for russernes bombardementer. Men den tidligere satellitstat af Sovjet, lever også i en daglig angst for, at de er det næste mål for Vladimir Putin.

Siden krigens udbrud har Moldavien modtaget 300.000 flygtninge, og denne strøm af fortvivlede mennesker er blevet mødt med en varm, menneskelig ’solidaritetens ånd’. De kristne menigheder i Moldavien har været meget aktive i deres hjælp.

Men samtidig breder angsten sig for, at invasionen i Ukraine vil sprede sig til Moldavien. Adskillige har allerede pakket deres kuffert.

Man husker konflikten for 30 år siden med separatist-regionen i Transnistrie, som er parat til at kæmpe med en hær på 1500 russiske soldater og 10.000 paramilitære pro-russere mod Moldaviens kun 6000 mand.

JØDER BRINGES HJEM FRA UKRAINE

Blandt de godt 100 flygtninge, som min datter Charlotte og min svigersøn Johannes på daglig basis giver ’første-hjælp’ og ophold i deres kirke og den del af Pilgrim-lejren, som ligger ikke langt fra grænsen mellem Ukraine og Moldavien, er der også en del jøder, som er på flugt fra Putin.

Disse bliver der taget hånd om af ’Koen’, som jeg døbte for 25 år siden, og som siden har været optaget af at bringe jøder hjem til Israel.

Han har allerede for nogen tid siden i tro lejet et hotel i Ukraine og holdt det beredt til denne time (som et første ’opsamlingssted’ for jøder, der er på flugt). Da han indgik lejemålet, kaldte mange af hans venner ham for ’skør’, idet der på det tidspunkt var ’fred og ingen fare’ (1.Thess.5:3).

Men i dag er hvert eneste rum belagt med jøder og ikke-jøder, som derfra hurtigt bliver bragt i busser til andre opsamlingssteder i Moldavien. Et af disse er den tidligere pilgrimslejr og kirken tæt ved den ukrainske grænse.

*

Man må (med dette trosprojekt) tænke på Noa, som ’gudfrygtigt varslet af Gud om det, som endnu ikke var at se, byggede en ark til frelse for sit hus’ (Hebr.11:7).

”Forleden kom to rabbier fra New York for at se, hvorledes der blev truffet forberedelser til at bringe disse jøder videre til Israel,” fortæller Charlotte. ”Den ene af dem havde åbenbart en højtstående position (og var ustandselig i telefonsamtaler med Det Hvide Hus) – og han sagde pludselig til mig, at jeg skulle sætte mig ned, for han havde noget, han skulle sige til mig.”

”Jeg satte mig på en stol og var lutter øre.”

”Gud er altid på forkant med, hvad der sker,” sagde han, ”og han kan godt, 25 år før en begivenhed indtræffer, lægge tingene til rette, så at hans plan uhindret kan blive gennemført.”

”Da han fortsatte,” fortæller Charlotte, ”kunne jeg mærke Herrens nærhed. Han sagde: ’Det er nøjagtig, hvad sker her. Du er for lang tid siden udset til denne opgave, og nu skal du stole på, at Herren går foran dig og baner vejen for sin egen frelsesplan’.”

”Disse ord har været mig til stor trøst og hjælp,” slutter Charlotte.

*

Charlotte holder nøje regnskab med de familier og enkeltpersoner, som hun på daglig basis må sørge for – inden de bliver bragt videre til deres næste mål på rejsen. Hun sørger for at registrere dem med navne og alder (og børnenes navne og alder) – om de har pas, og hvilke papirer der ellers kan fastslå deres identitet… og dette arbejde viser sig nu at få en større betydning for mange af de mænd, som er ladt tilbage for at kæmpe i den ukrainske hær.

Der ringes nu fra alle steder i det krigsomtumlede land. Det er mænd og fædre, som søger oplysning om, hvorledes det er gået deres familie – og i mange tilfælde kan Charlotte nu svare bekræftende på spørgsmålet og sige: ”Ja, den mor med to børn har boet hos os i to dage, og hun er nu sendt videre med bus til næste destination, som er i Tyskland, Belgien eller et andet europæisk land.”

”Der bliver stille i telefonen,” fortæller Charlotte, ”og jeg kan forstå, at det er vanskeligt for den ægtemand og far at holde sin bevægelse tilbage – men han bliver ved med at takke os for den gode nyhed, at hans kære er i god behold.”

MAGTESLØSHEDEN

Magtesløsheden er ofte følelig. Jeg skriver disse linjer, hvad Gud lægger mig på hjerte, og jeg ved, at et par hundrede mennesker følger med – men om det har nogen væsentlig betydning for udviklingen, er et stort spørgsmål.

Der er så mange meninger, som cirkulerer, og hvad der fra kristent hold siges, bliver ofte hængende i luften. Ikke sjældent med en vis ironi…

”Gyselige, grufulde ting går i svang i landet (Jer.5:30). Profeterne profeterer løgn, præsterne skaber til sig, og mit folk vil have det på den måde (v.31).

Derfor lytter man kun med et halvt øre til Herrens ord. Men sådan vil det ikke vedblive at være. Der kommer andre, svære tider, hvor ordet fra forskellige skribenter holdes højt, og man vil gå langt for at lytte til et Herrens ord – indtil den dag, hvor ’de to vidner står frem’ (Åb.11:3). Da bliver der stille, når de taler, og alle lytter med frygt til det ord, som udgår fra Jerusalem.

”Jeg vil give” (hedder det om disse to vidner) og det er Gud, som giver disse to mænd at tale et ord i rette tid, og folk vil høre på dem!

At det er et budskab, der kommer til rette tid og sted fremgår af det antal dage, hvor Herren vil besøge sit folk.

Dette besøg vil vare ’ét tusinde to hundrede og tresindstyve dage (Åb. 11:3). Der kan ikke være tvivl om, at det er et afmålt tidsrum, – og det er fyldt med Herrens levende og skabende ord samt en alvor, som ikke er til at komme udenom.

*

De ’to vidner er klædt i sæk’ – og det siger sig selv, at de befinder sig i det afsnit af historien, hvor tingene er blevet dødsens alvorlige. Alle forsøg på at tage let på denne situation er forgæves! Det ’overfladiske’, som hidtil har behersket megen kristendom, er uigenkaldeligt forbi! Nu står man overfor en virkelighed, der er så påtrængende, at Guds folk bliver nødt til at se i øjnene, at de ’lette løsningers tid’ er ovre. Det er omvendelsens dage! En sandhedens time, hvor der kun er én ting at støtte sig til: Guds ord og Guds Ånd – og den bestemmelse, som har med dette tidspunkt af Guds frelsesplan at gøre (Ef.1:10).

Som modstander af denne plan er for tiden en mand som Putin, Ruslands præsident. Om ham kan siges følgende:

GNISTEN, SOM HAR SAT UKRAINE I BRAND

”Tungen er en ild, som en verden af uretfærdighed sidder tungen blandt vore lemmer, den besmitter hele legemet – ja, sætter tilværelsens hjul i brand og er selv sat i brand af helvede (Jak.3:6).”

Med sikkerhed og fuld forvisning meddeler Herrens tjener, apostlen Jakob (ifølge traditionen Jesu egen kødelige broder) os årsagen til den voldsomme konflikt i Ukraine. Han fortæller, at det er en gnist, som har ’sat tilværelsens hjul i brand’ – og at denne gnist ’er selv sat i brand af helvede’.

Dermed har vi fået at vide, at det ikke er noget politisk træk, ikke noget menneskeligt påfund, ikke noget dygtigt initiativ af en hærleder, og ikke nogen kødelig opfindelse af en statsmand, som ligger bag alle de lidelser og smertelige tab, som er blevet Ukraines skæbne. Det er ene og alene motiveret af helvede!

– ’og dermed fatter vi, at Ukraine er blevet forvandlet til ’helvedes forgård’, og vi forstår, at ’alle helvedes kræfter’ fortsat vil være kørt i stilling, for at denne konflikt skal brede sig til en verdens brand.

*

Når det er ’hele helvede’, som er sat ind på denne opgave, så er det dermed sagt, at alle helvedes mørke fyrster har været samlet til råd. Hele helvedes intelligens har været udfordret, og alle helvedes mørke engle (og store og små dæmoner) er mobiliseret til dette ene formål: Ukraines totale fald!

Derfor kan vi forvente, at det er helvedes strategi, at denne ’specielle militære operation’ skal sprede sig – og om muligt ’sætte hele tilværelsens hjul i brand’ (Jak.3:6).

(Ordet ’tilværelsens hjul’ er en oversættelse af det græske ord for ’den nedarvede linje’. Altså ’familietræ’ eller ’stamtavle’, og begrebet ’tilværelsens hjul’ er slet ikke noget dårligt valg, idet man heraf forstår, at alt, hvad vi som mennesker har arvet, er sat på spil!

Ukraine-krigens drama er således ’et major blow’ for alt, hvad der hedder ’menneskeligt’. Vi er nået til yderposterne af det menneskeligt mulige (hvad angår udholdelse). Vi er nået til det ekstremes grænser).

*

”Tungen er som en verden af uretfærdighed blandt vore lemmer (v.6).” Tungen, som kan formulere ord, er en verden for sig selv. ”Med den velsigner vi Faderen og med den forbander vi menneskene (v.9).”

”- og sådan skal det ikke være (v.10),” skriver apostlen. Der er noget, som her kan gå helt galt! Vi har et lem på vort legeme, som kan stilles til rådighed for både Gud og djævelen!

Når nemlig dette er tilfældet, så er der noget i vejen med kilden til vore ord og handlinger. Kan samme kildevæld give både velsmagende og bittert vand (v.11)?”

… og med denne argumentation er den enkelte trukket ind i denne sag med Ukraine! Det er ikke bare en ’åndelig krig’, og det er ikke kun ’det gode’, som står mod ’det onde’, eller Guds Rige, som er i kollisionskurs med helvedes kræfter.

…og om dette har Jesu broder, apostlen Jakob, en hel del at sige, og det vil vi give plads for her:

TUNGEN ER FULD AF DØDBRINGENDE GIFT

”Enhver art af vilde dyr og fugle, krybdyr og havdyr, kan tæmmes og er blevet tæmmet af mennesker,” fortsætter Jakob belæringen om tungens uhæmmede magt (v.7).”

”Men tungen,” tilføjer han, ”kan intet menneske tæmme. Den er rastløs og ond og fuld af dødbringende gift (v.8).”

  • ”intet menneske kan,” siger Jakob uden at blinke, og så vil det være uklogt at hævde det modsatte! Dermed ikke være sagt, at der nok vil være nogle mennesker, som kan lægge en dæmper på tungens rasen, og det skal sikkert vise sig, at der er en hel del, som (fornuftigt nok) kan holde deres tunge i ave – men helt at tæmme den, så at den i et og alt adlyder dig, vil vise sig at være umuligt.

”Intet menneske kan tæmme tungen,” siger Guds ord, og dermed er det sagt. Det er ikke dig, der i det lange løb er herre over din tunge. Den er sin egen herre – og den er som sådan ond og fuld af dødbringende gift.

DEN GUDDOMMELIGE DIPLOMATI

”Se også skibene, som er så store og drives af stærke vinde, de styres dog med et ganske lille ror, hvorhen styrmandens hu står,” belærer apostlen Jakob. ”Sådan er også tungen et lille lem, men kan dog prale af store ting (v.5).”

Det samme gælder de mægtige containerskibe, som baner sig vej over de vældige oceaner. De holder ruten i storm og uvejr med et ganske lille ror, der styrer de gigantiske sejlere nøjagtig i den retning, som styrmanden vil. ”Sådan,” siger Det nye Testamente, ”er tungen kun en lille del af kroppen, men den kan prale af sin store magt. ”Se dog,” advarer apostlen, ”hvordan den mindste flamme kan sætte den største skov i brand (v.5).”

… og netop denne situation får verden malet for sine øjne på en for tiden daglig basis, hvor den russiske præsidents tunge er taget i brug af underverdenens magter i striden om Ukraine. Et lille, diplomatisk fejltrin kan antænde en storbrand. Den 3. verdenskrig lurer i baggrunden.

At fordreje sandheden har intet med diplomatisk indsigt at gøre! Den slags ’visdom’ er tværtimod ’jordisk, sjælelig og stammer fra de onde ånder (v.15). Den er helt igennem menneskelig og skaber kun forøget uro og ondskab, ’forvirring og alt, hvad der er ondt (v.16).”

Men den guddommelige diplomati er først og fremmest ren. Den er fyldt med en visdom ovenfra, som er ’fredselskende’ (v.17). Den forhandler med et venligt og imødekommende hjerte, og er i sit væsen ’mild, hensynsfuld og fyldt med barmhjertighed’. Den arbejder for fred og ’sår fred til gavn for dem, der stifter fred’ (v.18).

Bemærkninger:

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’DRØMMEN’ (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 01.04.2022

DEN SIDSTE FARAO

Den niende dag for Moskvas offensiv i Ukraine har russernes bombardement, fredag d. 4. marts, provokeret, at der er udbrudt brand i det centrale atomkerneanlæg (som er Europas største) i byen Zaporijia.

De ukrainske myndigheder har sikret, at atomanlæggene ikke løber løbsk, og det er lykkedes at slukke branden.

Præsident Volodymyr Zelenski har angrebet Moskva for at ville starte en ’atom-rædsel’ ved at søge at gentage katastrofen i Tjernobyl.

Som reaktion på dette bombardement har den britiske premierminister, Boris Johnson, krævet, at FN sikkerhedsråd samles, idet han bedømmer Vladimir Putins handlinger for at være ’overmåde dristige’ – og det i en grad, at de ’truer sikkerheden for hele Europa’.

Den amerikanske præsident Joe Biden har opfordret russerne til at ophøre med de militære operationer i den truede zone, og tillade de lokale brandfolk at gennemføre deres arbejde.

Vladimir Putin har foran sit sikkerhedsråd lykønsket den ’militære operation i Ukraine’. ”Vi har bekæmpet neonazisterne,” siger han.

”… og Skriften siger til Farao: ”Netop derfor har jeg ladet dig fremstå, for at jeg kan vise min magt på dig, og for at mit navn kan blive forkyndt over hele jorden (Rom.9:17).”

Putin kan næppe udgøre (og leve op til at være) ’den sidste farao’, som skal hærge denne verden. Men han indgår med sikkerhed i den lange række af folkebetvingere, der skal ’borttage freden fra jorden’.

Dette, hans sidste skridt, som sætter atomfaren på plakaten, vil utvivlsomt bevæge statsledere verden over til at give ’vægringen af militær hjælp til Ukraine’ – ’a second thought’. De nærmeste timer vil bevise dette.

FRISTEN ER OMME!

”Verden bliver ikke mere den samme.” Det er en sandhed, som har lagt sig som en tung byrde over alle mennesker over den hele verden.

På en af de sidste dage af året 2018 oplevede jeg, at Herren talte til mig med ordene: ”Fristen er omme!”

Siden fandt jeg til min overraskelse det ord nævnt i Johannes Åbenbaring kap. 10:6, hvor en engel sværger ved Ham, som lever i evighedernes evigheder, at ’Fristen er omme’!

Efter dette har vi oplevet ’den snigende pest’, Covid 19, og nu i disse dage Ruslands invasion i Ukraine! Efter dette vil det gå slag i slag. Der vil ikke blive nogen pause, så at vi ’kan synke spyttet’ (Job 7:19). Gud er begyndt en skæbnesvanger nedtælling:

Fristen er i sandhed omme!

Vor datter Charlotte, og hendes mand Johannes, ligger med halvdelen af den gamle Pilgrim Convoy i Moldavien, og Charlotte fortæller, at de har i øjeblikket 20 flygtninge fra Ukraine boende i de gamle vogne, som er stillet op med tabernaklet i midten.

”Hver dag kommer 20 nye beboere, som vi henter ved grænsen,” fortæller Charlotte, ”hvor der er (iblandt de hundrede tusinder, som krydser grænsen til Moldavien) ’en mor med to børn og en ældre mand, der lige er opereret for kraft’ – altså: nogle mennesker, som er spottet af vore medarbejdere, og som vi straks henter videre til vor lejr og vor kirke her i byen.”

Nick van der Putte (som er gift med Johannes’ søster, Anna) – er rejst fra Belgien for at køre en stor bus med flygtninge til deres foreløbige bestemmelsessteder. ’Koen’ (en gammel medarbejder i Exodus) har slået sig ned hos Charlotte og Johannes, for at bringe de ukrainske jøder videre til Israel.

*

”De flygtninge, vi hjælper, er alle i en chok-tilstand, når de ankommer,” siger Charlotte. ”De har det stive, stirrende blik, som er det almindelige tegn på, at de endnu ikke fatter, hvad der er sket dem.”

”Vi hjælper dem med husly og mod og penge til, at de kan komme videre frem. Det er ’alle slags mennesker’, som er på flugt. I nat har vi haft en stor rigmandsbil parkeret på vor grund – men der er også mange fattige mennesker, som er taknemlige for at finde ly midt i trængslerne.

Tre russiske politibetjente er og også iblandt flygtningeskaren. ”Vi var på den forkerte side,” fortæller de, ”men vi er blevet bedraget af de russiske myndigheder.”

Vi beder jer holde vor ’tapre Charlotte’ og hendes mand (som kommer hjem kl. 04:00 hver morgen) i jeres forbønner. Bed også for de danske myndigheder, som helhjertet har kastet sig ud i storstilede projekter for at komme den million af flygtninge til hjælp, som i disse timer er undervejs.

I ÅBEN MARK SKAL DU FALDE

Da Herren talte til fyrsten Gog, som er hersker over landområder med russiske navne, siger han blandt andet: ”I åben mark skal du falde, så sandt jeg har talt, lyder det fra den Herre Herren (Ezekiel 39:5).”

På sjettedagen efter invasionen i Ukraine er russernes tab (efter egne angivelser)følgende: 498 soldater dræbte, 1597 sårede (Tabene i Ukraine har været 2870 dræbte og 3700 sårede. En million civile er på flugt).

Det ukrainske flag vajede side om side med det amerikanske flag på gaden, som forbinder Det Hvide Hus med Kongressen, hvor den amerikanske præsident, Joe Biden, forleden talte.

Efter Joe Bidens tale til Kongressen, hvori han understregede den frie verdens modstand mod tyranniet, modtog han et stående bifald. ”Vi har fået nok,” udtalte den amerikanske præsident og erklærede, at han ville beslaglægge de russiske oligarkers (rigmand) yachter, luksuslejligheder og private jetfly – men han gentog, at amerikanske soldater ville ikke blive sendt til Ukraine for at kæmpe.

Ligeledes på sjettedagen for invasionen i Ukraine, holder hovedstaden Kiev stadig stand – men den næststørste by, Kharkiv, har været udsat for et bombardement, der ifølge den ukrainske præsident Volodymyr Zelenski, må betegnes som ’en krigsforbrydelse’. Ifølge Kiev har 360 civile mistet livet under disse hensynsløse bombardementer.

JEG GIVER GOG ET GRAVSTED I LANDET

Bibelafsnittet i kapitel 39 af Ezekiels Bog er helt og holdent reserveret til den dag, hvor den russiske hersker vil angribe Israel – men det skrevne ord indeholder så mange hændelser, der i øjeblikket finder sted under invasionen af Ukraine, at det er umuligt at undgå at drage ’visse konklusioner’ med hensyn til afslutningen på denne krig. ”Se, det kommer, det skal ske,” lyder det fra den Herre Herren; ”det er dagen, jeg har talt om!” (38:8)

”På hin dag,” (altså den dag, hvor det ikke er Ukraine, men Israel, som er det uskyldige offer for russernes angrebsplaner) giver jeg Gog et gravsted i Israel. Der skal de jorde Gog (39:1).”

Tabslisten er allerede stor med hensyn til Putins invasion i Ukraine – og den vil utvivlsomt blive større, som dagene går, og det forenede Europa og den øvrige verden sender effektivt krigsmateriel til det belejrede folk…

Spørgsmålet melder sig derfra nu, hvor man vil begrave de russiske soldater?

”Jeg giver Gog et gravsted i Israel,” siger Herren (39:11). Vil Han også give Gog et gravsted i Ukraine? Vil der (efter denne krig) være et gravsted med tusindvis af hvide kors, som kaldes ’Gogs larmende hobs dal’?

”Israels Hus skal have hele syv måneder til at jorde de faldne fra Gogs hær – og således rense landet (39:12)”, hedder det om afslutningen på det bibelske slag omkring Jerusalem, og spørgsmålet melder sig nu, om ’alt folket i landet (Ukraine) skal jorde de faldne russere, – og det skal tjene til deres ros på den dag’, lyder det fra den Herre Herren (39:13).

DE NÆSTE TIMER VIL VISE DET

Loulia Timochenko, tidligere premierminister i Ukraine, har i et interview med ’France 24’ udtalt, at ’Putin er parat til alt’. Intet kan holde ham tilbage (med hensyn til ’det usigelige’) for at han kan virkeliggøre sine militære mål… ”Dermed er han en fare ikke kun for Ukraine,” siger hun, ”men for Europa og for den halve verden.”

Disse ord vil blive bestemmende for, hvorledes Europa og verden til syvende og sidst vil gøre op med ’den moderne Gog’, Vladimir Putin!

Billedet af, hvorledes et sådant opgør tager sig ud, er givet på forhånd, men hensyn til Gogs invasion i Israel. Vil noget lignende finde sted i Ukraine? De næste timer vil vise det!

”De skal udvælge nogle mænd til at rejse landet rundt, så at ligene af deres fjende kan blive begravet,” hedder det (39:14).

”Når de, der rejser rundt i landet, ser menneskeknogler, skal de markere stedet, for at graverne kan jorde dem (39:15-16).”

Man hører på de krigsfanger, som Ukraine har taget, at de ganske unge, russiske soldater, som udgør Putins hær, ikke vidste, at de blev ført ind i en stor krig…

”Vi havde forstået, at vi deltog i en øvelse,” fortæller de, ”og vi vidste ikke, at vi blev bragt ind i en afsluttende krig mod Ukraine.”

De ganske unge krigsfanger viser taknemlighed, når de får lov til at ringe til deres mor og fortælle, at ’de nu er i sikkerhed’. Det er dybt rørende at se disse 20-årige drenge, som brister i gråd, når de taler med deres mor (som heller ikke vidste, at deres sønner var sendt i krig).

*

”Folkenes konger hviler (efter deres død) med ære hver i sit hus,” siger Skriften.

”Men du,” fortsætter Bibelen, som skildrer den sidste folkebetvinger, ”du bliver slængt hen uden grav, som usseligt foster, dækket af faldne – som et nedtrådt ådsel (Es.14:18-19).”

”Du får ikke nogen ærefuld begravelse, fordi du ødelagde dit eget land og dræbte dit eget folk (v.20).”

”Jeg fejer ham bort med undergangens kost,” lyder det fra den Herre Herren. ”Ja, jeg har svoret på, at således vil det gå ham (v.23).”

”Visselig som jeg har tænkt det, så skal det ske, og som jeg satte mig for, sådan står det fast (v.24)!”

*

Sådan har Herren bestemt endetidens storherskers skæbne! Det vil nu vise sig, om Putins endeligt er kommet, og om Herren har fastsat hans krigstogt mod Ukraine som en dødssejler, der styrer mod sin egen undergang?

”Det er nemlig, hvad jeg har sat mig for mod hele jorden,” slutter Herren. ”Det er den hånd, som er udstrakt mod alle folk. Herrens råd, hvem kuldkaster det? Hans udstrakte hånd, hvem kan tvinge den tilbage?”

Den endelige nedtælling er begyndt, og der er åbenbart en længere række af uafvendelige begivenheder, som venter os forude. ”Alle lande skal se, hvordan jeg udøver min magt over dem (39:29).”

Bemærkninger:

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’BIBELENSFORUDSIGELSER OM EN STOR KRIG’ (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:

Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 18.03.2022

KERNEN I DEN KRISTNE TRO PÅ ANKLAGEBANKEN

”Retssagen, som er rejst imod mig retter sig mod kernen i den kristne tro,” erklærer den finske rigsdagspolitiker Päivi Räsänen. Det vil sige: ’at elske synderen men hade synden’!

”Statsadvokaten er skriftligt fremkommet med falske og usande påstande,” siger hun med hensyn til retssagen.

Finlands retsproces mod den finske, kristne politiker har nu skabt en international bevægelse, hvor man kæmper for trosfrihedsparagraffen i nationernes Grundlov.

Det finske parlamentsmedlem hyldes af Norges kristne og fik tildelt Kåre Kristiansens mindepris på kr. 100.000, som hun straks donerede til en nystartet trosfrihedsorganisation i Norge.

(Samtidig har de kristne sluttet sig sammen i Budapest, hvor befolkningen har levet under et autoritært regime, som knuste tros- og ytringsfriheden med hård hånd).

Räsänen er tiltalt for at rejse ’en hetz mod en folkegruppe’ – ved såkaldt ’hadefulde ytringer’ rettet mod homofile.

Det finske statskirke har støttet en Helsinki-parade, og den kvindelige, finske politiker har kaldt denne støtte for ’en skam’ og ’en synd’.

Hun blev udsat for 13 timers forhør – og derefter blev der rejst tiltale mod hende. Selv sagde hun: ”Da jeg tjente mit land som indenrigsminister, havde jeg ansvar for politiet. Jeg havde hørt om sådanne afhøringer fra sovjettiden – men aldrig forstillet mig, at jeg selv en dag skulle sidde på anklagebanken.”

*

Räsänen er tiltalt for at have overtrådt den finske lovbestemmelse, som svarer til den danske lov om ’hadefulde ytringer’.

Den kan føres tilbage til Stalin-Grundloven af 1935 om ’hadytringer’. Det vil sige, at loven kan spores tilbage til den type strafforbud, som herskede i en totalitær politistat.

Den finske politiker har fået støtte fra den amerikanske ’Alliance Defending Freedom’, hvis leder er menneskerettighedsadvokaten Paul Coleman. Han siger: ”De såkaldte hadlove er en trussel mod vort demokrati. De skaber en kultur af rædsel og censur.”

Dette gælder ikke mindst situationen i Danmark, hvor ordene efterhånden må vejes på en guldvægt, før de offentliggøres. Statsmagtens overopsyn med det talte ord er efterhånden totalt.

*

I Sverige blev pastor Åke Green i 2004 dømt for at have kaldt ’seksuelle abnormaliteter’ for ’en dyb kræftsvulst’. Han blev frikendt i de næste to instanser – men det er foruroligende, at han først blev domfældt!

I Norge blev pastor Hans Bratterud dømt af Højesteret for ’had’ mod homofile, og i domsafsigelsen blev det fastslået at religionsfriheden måtte vige for det oprettede værn mod hadefulde ytringer.

Forfølgelse af de kristne intensiveres. 360 millioner lider i øjeblikket på grund af deres tro. 5898 er blevet dræbt for deres tros skyld (World Watch List 2022). ”Tag jer i vare,” siger Jesus, ”de skal overgive jer til domstolene.”

ET ADVARENDE TEGN

I foyéen til et museum på Aarhus-egnen kan besøgende i det følgende halve år få at se det sidste påfund, som kønsaktivisterne udstiller: En 3 meter høj marmorstatue der fremstiller kunstneren selv – men hvor den mandlige figur er udstyret med runde kvindebryster, og statuen ammer en baby…

Den danske kunstner, der står bag dette værk, er sikkert ikke klar over, at han med denne statue er en forløber til en profetisk forudsigelse, som gives af Jesus i det 24. kapitel i Matthæusevangeliet.

I det følgende vil jeg give en nærmere forklaring på dette fænomen. Lad mig forklare:

KØN-Gender Museum Danmark har i Aarhus været genstand for nogen debat, idet der udstilles en tre meter høj statue, der forestiller en ammende mand.

”Statuen af den ammende mand har vakt afsky,” hedder det ved indvielsen – men kunstneren, Aske Jonatan Kreilgaard, forklarer, at den klassiske, høje marmorstatue forestiller ham selv med et spædbarn i hænderne. Som nævnt, er manden udstyret med runde, kvindebryster og er i færd med at amme barnet.

”Det handler ikke om, at mænd nu skal være kvinder, men om noget helt andet. Nemlig at mænd kan – og skal have plads – til at være mænd på mange måder. De kan være omsorgsgivende og følsomme,” siger museets Julie Rokkjær Birch.

*

Imidlertid må dette ’seneste skud på stammen’ af de bibelske endetidstegn betragtes som et svar på et spørgsmål, der ofte stilles i forbindelse med Jesu forudsigelse i Matt. 24:15.

Her står bl.a. skrevet: ”Når I da ser ’Ødelæggelsens vederstyggelighed’, hvorom der er talt ved profeten Daniel, stå på hellig grund (den, som læser det, han give agt), så skal de, der er i Judæa, flygte…”

Det vil sige, at det tegn, som går under betegnelsen: ’Ødelæggelsens Vederstyggelighed’, er den sidste advarsel, der gives. Det er absolut det sidste advarende ord, som siges!

Når først ’Ødelæggelsens Vederstyggelighed’ står på hellig grund, så er der ikke tid til flere overvejelser.

”Så skal den, der er på taget, ikke stige ned for at hente det, der er i huset, og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem og hente sin kappe (v.16-18).”

Jesus opfordrer til at læse profeten Daniel i den forbindelse. Han skriver: ”Fra den tid det daglige offer ophæves og ødelæggelsens vederstyggelighed rejses, skal der gå 1290 dage (12:11).

Yderligere omtaler Daniel dette tegn, når han refererer til ’de helliges samtale’, der lyder sådan: ”Hvor lang tid gælder synet om, at det daglige offer ophæves og ’ødelæggelsens vederstyggelighed’ opstilles?” (8:13)

og videre: ”… og ødelæggelsens vederstyggelighed skal sættes på det hellige sted (9:27).”

og endeligt: ”… og han (’uslingen’ v.21) skal afskaffe det daglige offer og rejse ødelæggelsens vederstyggelighed.”

Ødelæggelsens vederstyggelighed har jeg ved adskillige lejligheder defineret som ’homoseksualitet og dens ødelæggende konsekvenser for samfund og kirke’. Og sandelig: Den urene dragelse mod det andet køn er en vederstyggelighed, som spreder stor ødelæggelse, hvor den kommer frem.

ANBRINGELSEN AF EN STATUE

Denne Ødelæggelsens Vederstyggelighed skal til sidst manifestere sig ved at den ’står’ på det hellige sted… hvilket vil sige, at nogen må have ’stillet’ den dér! (Matt.24:15)

’Vederstyggeligheden, der forårsager ødelæggelse’ (the abomination, which causeth desolation) skal på et tidspunkt ’rejses’ på det hellige sted (Dan.12:12).

Den skal ’opstilles’ (8:13); den skal ’sættes’ (9:27), den skal ’anbringes’, kort sagt: Det lyder, som om at ’vederstyggeligheden’ tager form af en statue, som bliver ’hensat’ eller ’anbragt’ på det hellige sted.

… og tanken er nu ikke fjern, at det drejer sig om en skulptur (i lighed med den) en dansk kunstner har frembragt, og som for øjeblikket har fundet plads i et dansk gender-museum ved Aarhus.

(Ikke sådan at forstå, at det er præcis denne statue, der skal udånde hedenskabets og lovløshedens væsen i det allerhelligste i jødernes tredje tempel – men det er, som så meget andet nu om dage – en forløber på det, der skal komme! Det er et advarende tegn på, at snart kommer antikrist, og han tøver ikke, men vil bjergtage verden med et billede eller en statue af sig selv og anbringe denne i jødernes tredje tempel).

ET TIDENS TEGN

Det er nøjagtig, som situationen udfolder sig i dag, at Bibelen skildrer den farlige bevægelse, som lurede i baggrunden, da den persiske konge, som hed Ahasverus, ville fremvise sin magt, som udgik fra hans trone i borger Susan (Ester 1:1-2).

Da han havde regeret i to år over sit mægtige rige, der bestod af 127 provinser, holdt han en stor fest for alle perserrigets høje embedsmænd. Han inviterede samtlige adelsmænd og guvernører, fyrster og højtstående officerer fra de lande, som var underlagt ham, og i løbet af det halve år, som festen varede, fremviste han under vældig pomp og pragt al sin kongelige rigdom.

Da festen var slut, nærmede det øjeblik sig, som kunne føre til rigets fald, hvis ikke der straks blev grebet ind overfor den skjulte fare, som levede og åndede midt i den storstilede rigdom, som kongen fremviste.

Sideløbende med den kongelige fest havde majestæten givet tilladelse til, at et andet gæstebud blev afholdt, og dermed havde der indsneget sig en undergrundsånd, som kun havde ét sigte: ’Kongens fald og det store persiske riges opløsning’.

Den hemmelige, sataniske plan havde følgende indhold (som står prentet i beretningen, som gives i detaljer i Bibelens fortælling i Esters Bog):

– ’også dronning Vasjti gjorde et gæstebud for kvinderne i Kong Ahasverus kongeborg’.

Det hele så således uskyldigt ud, og ingen kunne forestille sig, at i de syv dage, som var afsat til festlighedernes ophør, blev frygtelige planer smedet i dronningens gæstebud, hvortil kun kvinderne var indbudt.

Dronning Vasjti ’var meget smuk’, hedder det i Esters Bog (1:11). Men sandheden om hende står barsk fremhævet i den vise Kong Salomons ordsprog! Han skriver: ”Som en guldjuvel er i en svinetryne, er en smuk kvinde uden dømmekraft (Ordspr.11:22).”

*

Ved dronningens gæstebud var rigets fornemme og indflydelsesrige kvinder samlet. Nogle af disse smukke og statelige kvinder følte sig sikkert ilde tilpas ved ’snakken’, som den forløb i de syv dage, hvor et kvindeoprør var under opsejling. Men ingen kunne bremse den farlige udvikling, som anførtes af den forunderligt smukke og stærke dronning Vasjti.

På den syvende dag havde situationen tilspidset sig, og øjeblikket var inde til, at dronning Vasjti kunne træde i karakter og vise kongen og alle rigets mænd, hvem der i virkeligheden havde det afgørende ord at skulle sige i det store persiske rige.

Kongen ’var blevet oprømt af vinen,” fortæller Skriften, som følger begivenhedernes gang, ”og han kaldte sine syv hofmænd til sig.”

”Før Dronning Vasjti herind!” sagde han. ”Hun skal have sit kongelige diadem på, og hun skal bringes frem for mig, så at jeg kan vise alt folket og alle fyrsterne, hvor dejlig hun er.”

Alle syv hofmænd drog med denne besked til kvindernes gæstebud.

De overbragte kongens bud til dronningen og stod som ramt af lynet, da dronningen nægtede at efterkomme kongens befaling.

Da de vendte tilbage med uforrettet sag, blev kongen harmfuld, og vreden blussede op i ham.

I sin vrede beviste majestæten, at han ikke ville lade sin harme bestemme udfaldet af dette oprør, men han spurgte landets vise mænd – ’dem, som kendte til tidernes tydning’, hvad der efter loven skulle gøres ved dronning Vasjti, fordi hun ikke adlød den befaling, kong Ahasverus havde givet hende ved de syv hofmænd?

Efter skik og brug blev samtlige kongens ord forelagt alle de lov- og retskyndige, og Mehukman (som var den øverste af de syv, som blev sendt til dronningen) bragte resultatet af de retslærdes overvejelser til kongen.

Dronning Vasjti skulle afsættes og aldrig mere komme for kongens åsyn! Dermed skabtes fred og ro i hele det store perserrige.

KIRKEN VENDER DET DØVE ØRE TIL

Efter nogen stormfuld debat blev der i 2012 ved en lovændring givet tilladelse til, at homoseksuelle par kunne indgå ægteskab i folkekirken.

Samtidig blev det besluttet, at homoseksuelle par, som allerede var blevet borgerligt viet, kunne ’hente sig’ en velsignelse af deres forhold i kirken! Siden da har ifølge Danmarks Statistik 833 homoseksuelle par sagt ja til hinanden foran folkekirkens alter i de forløbne ni år.

Folkekirken har dermed taget den stilling, at homoseksualitet ikke betragtes som syn i bibelsk forstand, og biskopperne ser stort set gennem fingerne med samtlige bibelske udsagn, der erklærer, at ’Guds vrede vil blive åbenbaret over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, som undertrykker sandheden ved uretfærdighed’ (Rom.1:18).

Kirken er gennemgående blind over for apostlen Pauli tale om den tid, hvor mennesker har ’en hjertens lyst til urenhed’ og det i en sådan grad, at de ’vanærer deres legemer indbyrdes’.

Man vender det døve øre til apostlens advarende skrift (Romerbrevets første kapitel), hvori han taler direkte om homoseksualitet, idet han henviser til ’vanærende lidenskaber, hvor deres kvinder ombytter den naturlig omgang med den unaturlige, og hvor mændene ligeledes vender sig fra den naturlige omgang med kvinden og optændes i deres begær efter hverandre, så at mænd øver skamløshed med mænd… (Rom.1:26-27).

Mere direkte kan det ikke siges, og disse ord fra Ny Testamente bør være en ledetråd for hver eneste præst i folkekirken.

*

I Hedensted og i nabosognet, Store Dabey, vil homoseksuelle giftelystne par fremover møde en præst, som holder sig til Bibelen som Guds Ord, idet han nægter at vie par af samme køn.

Sognets nye præst, Michael Henning Olesen Høj, står ved sine personlige holdninger, og menighedsrådets formand Kjeld Palmelund Laursen udtaler: ”Man behøver ikke aldrig at være enige, men man kan respektere hinandens synspunkter og holdninger.”

”Jeg synes, at det er statssanktioneret diskrimination,” siger Susanne Branner Jespersen, sekretariatschef, LGBTQ, Danmark. ”Det handler ikke om, at det er muligt at blive gift i en folkekirke – men det drejer sig om princippet i at tillade, at præster har en diskriminerende holdning.”

”Det her,” slutter sekretariatschefen, ”er en statslig service, som man betaler til over sin skat. Så må man adskille kirke og stat…”

*

Det er tydeligt de gudløses røst, vi hører her. Den, der taler sådan, ser kun præsten som en tjenestemand og anerkender ikke, at han ført og fremmest har et ansvar over for Gud.

Indgåelsen af et ægteskab i kirken er udelukkende for sådanne folk ’en statslig service’. ”Staten kan ikke tillade, at en præst har en sådan holdning,” siger de og tilføjer: ”Vi har over vor skat betalt for, at blive ordentlig behandlet…”

”Men da Jesus mærkede deres ondskab, sagde han: Vis mig skattens mønt!”

”De rakte ham en denar.”

”Hvis er det billede og den indskrift?”

”Kejserens,” svarer de.

”Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er,” lyder Jesu sidste ord, ”og da de hørte det, undrede de sig, og de forlod ham og gik bort (Matt.22:18-22).”

BEFOLKNINGEN SOVER

Retssikkerheden i Danmark, som er borgerens sidste værn mod Statens overgreb, er smuldret under Coronakrisen. Det er nu afsløret, hvad der har været den siddende regerings skjulte mål! Borgeren er nu ved at blive klædt af til skindet. Han er ikke mere værnet med hensyn til de bastante frihedsrettigheder, og de væsentlige værdier er taget fra ham, og han ved ikke længere, hvor han skal vende sig for at få luft for sin længsel efter frihed. Det er som om befolkningen sover.

Dette er i korthed indholdet (som det opfattes af borgeren) af statusrapporten over retssikkerheden i Danmark, som den årligt fremlægges af den juridiske tænketank, Justitia.

”Det virker lidt, som om retssikkerhed og frihedsrettigheder opfattes som en sten i skoen mere end noget, der skal have afgørende vægt,” siger Jacob Mchangama, Justitias direktør.

*

For eksempel er politiets indsamlede oplysninger, herunder sms’er og almindelige opkald en mulighed for at lave en meget præcis profil over hver enkelt danskers adfærd. ”Overvågningen er ikke kun målrettet mod mistænkte kriminelle men derimod os alle sammen,”udtaler Justitias direktør.

”En af forklaringerne på den stigende overvågning er, at der heller ikke i befolkningen er den store efterspørgsel på frihed og retssikkerhed på dette område.”

”Hvis der ikke er den efterspørgsel på de værdier, der lægger hindringer i vejen for politikere og regeringens magtudøvelse, kommer det nok ikke fra dem selv!”

”Det skulle være mærkeligt, hvis den nuværende regering lagde begrænsninger på sig selv i forhold til de politiske målsætninger, den gerne vil opnå,” slutter Jacob Mchangama.

Bemærkninger:

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’PROFETISK FORUDSAGT KRIG’ (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:

Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 04.03.2022

ARVESYNDEN

Den danske folkekirke er nu kommet til det punkt, hvor man tænker alvorligt på at ændre kirkens bekendelsesskrifter. Det giver staten en glimrende mulighed for, at lægge sidste hånd på værket – nemlig at den nationale kirke endeligt bliver helt, som den verdslige øvrighed vil have det!

Særligt vil kirkens lære om arvesynden være et mål for det statslige embedsvælde.

At ville gøre alle mennesker ansvarlige for ét menneskes overtrædelse er, efter den jordiske retfærdighedsregler, en megafejltagelse. Denne må rettes – og det kan ikke gå hurtigt nok!

Men der ser man ikke Guds forudviden og visdom – thi ’ligesom der er af den enes fald (Adams synd) fulgte fordømmelse for alle mennesker, således skal der af den enes retfærd følge retfærdiggørelse til liv for alle mennesker (Rom.5:18).

Om dette er følgende at sige:

Søren Kierkegaard skriver i forbindelse med bibelordet: ”Salige er de, som sørger, thi de skal trøstes” (Matt.5:3):

”Den selvbedragene mener helt bestemt, at han kan være fortrøstningsfuld, for han er af den overbevisning, at han har mere end sejret.

Det er nemlig skjult for ham (I dårens indbildskhed) hvor trøstesløs hans tilværelse indtil nu har været.

At han er ’ophørt at sørge’, burde vi ikke nægte ham fornøjelsen ved – men hvad gavner det ham, når hans evige frelse netop består i, at han for alvor var begyndt at sørge over sig selv (kærlighedens gerninger. Reitsel, side 15:5).

Jeg er af den mening, at disse ord bør læses af de folkevalgte politikere og selvbestaltede åndelige ledere, som synes at være blevet ofre for det farligste bedrag, som eksisterer: Selvbedraget!
(Matt.5:4).

Bibelen taler derfor om ’at sørge over sig selv’. Det er begyndelsen til al form for omvendelse. Måske er det første gang, at man i fuld alvor ser denne evige sandhed i øjnene. Det er aldrig noget pænt billede, man møder, når man ser sig selv og opdager, hvem man i virkeligheden er. Dertil har Skriften meget at tilføje:

”Vi har jo anklaget både jøder og grækere for at være under synet alle sammen. Således som der står skrevet:

”Der er ingen retfærdig; ikke én, der er ingen forstandig, der er ingen, der er ingen, der søger Gud; afvegne er alle, til hobet fordærvede, ingen gør godt, ikke en eneste!”

En åben grav er deres strube med deres tunger øver de svig, der er slangegift under deres læber; deres mund er fuld af forbandelse og bitterhed; de er rappe på foden til at udgyde blod; der er ødelæggelse og elendighed på alle deres veje, og fredens vej kender de ikke. Gudsfrygt har de ikke for øje!” (Rom.3:10-17).

Dette er Herrens billede af den faldne menneskehed. En nedrig, fordærvet samling, som ingen på egen hånd kan melde sig ud af, og som vi alle fra fødslen tilhører og er tvangsindlagt til at følge.

*

’At bedrage sig selv’ er at udsætte sig for den værste terror, som findes. Den selvbedragene møder nemlig sit livs værste fjende. Den modstander, der vil påføre ham mest ondt. Han møder sit eget jeg – ja, kan hele sit liv bedrage sig selv ved at tro, at dette usle billede drejede sig om en anden person.

Dette er i korthed Bibelens og den danske filosofs fortælling om, hvordan mennesker oprindeligt bliver født, efter at de blev jaget ud af Edens Have – og det er sådan, at menneskeslægten skal males for vores øjne, for at vi kan fatte og forstå, hvorfor verden tumler mod sin egen undergang. Sagt i al korthed: Det bli’r ikke bedre i morgen. Det bli’r værre!

Når det er sagt, kan vi vende os til Herren og spørge: ”Er der da slet ikke håb i dette mørke?”

Og svaret vil falde prompte: ”Der er kun et håb! Det findes i Guds søn, Jesus, den elskede. Søg ham!”

Det er ikke noget ukendt begreb, at der kan være uenighed i en kirke – endog om væsentlige spørgsmål! Men grænsen for, hvad der kan være forskellige meninger om, er sikkert nået, når man begynder at diskutere bekendelsesskrifterne. Man vil nu gøre op med ’de traditionelle dogmer’. Iblandt disse er der ét dogme, som særligt står for skud. Det er læren om ’arvesynden’.

”Mennesket er født i synd,” siger Bibelen: ”Se, jeg er født i misgerning, min mor undfanged mig i synd,” siger David (Salme 51:7).”

Læren om arvesynd indebærer, at mennesket ikke først bliver en synder ved at udføre syndige handlinger, men at mennesket synder, fordi det som person allerede er bundet til synd.

Denne undervisning er altså et udtryk for hele menneskehedens ubrydelige solidaritet med synd. Den er skitseret af Paulus (Romerbrevet 5, vers 12-19) og videre udviklet af oldtidens kirkefædre som baggrund for den kristne kirkes frelseslære.

Arvesynden bli’r anset som en følge af det historiske syndefald (1.Mose kapitel 3).

”Hvilken afsindighed er det da ikke, når den, der selv har taget skade på ’det evige’, nu vil helbrede den, der – set med evighedens øjne – er syg indtil døden (side 15:9-10).”

Sådan skriver Søren Kierkegaard om bl.a. de øvrighedspersoner, som i deres vanvid og afsporede arrogance vil komme kristne borgere til hjælp, som – i deres øjne – har ’taget en forkert stilling over for synd…’

Disse myndighedspersoner har selv – set ud fra Bibelens lære – forkastet evangeliet og de evige ting – og nu vil de i fuld alvor – (med deres grove hænder og lave forståelse af de høje værdier) give sig til at ’helbrede’ dem, ’der i det højeste er syg indtil døden’.

(Hvad der skal erkendes med den vanskeligt forståelige filosofs formulering: ’I det højeste en sygdom indtil døden’ kan kun føre til én tolkning: Et menneske, der er syg’ i det højeste’, – og som er syg til døden – kan kun være en person, som er uhelbredelig ramt af arvesynden!

*

”Den selvbedragene er måske endog kommet til den mening, at han – som en underlig selvmodsigelse – må være deltagende overfor den ulykkelige bedragne (Side 15:10).

’Den falske øvrighed’ eller ’den forkert afmarcherede kirkelige myndighed’ (med andre ord: Den autoritet, som ’bedrager sig selv’) er nu kommet så langt ud i sit eget selvbedrag, at den nu synes at være ’oprigtigt deltagende’ med det ulykkelige offer.

Men hvis du rigtig ligger mærke til indholdet af den ’trøstende tale og helbredende visdom’, siger Kierkegaard, ’så vil du hurtigt komme til at kende den slags kærlighed på frugterne’. Han tilføjer:

”Du vil ane spottens bitterhed og du vil indse forstandighedens skarphed. Du vil kende mistroens giftige ånde og afsløre forhærdelsens bidende kulde. Det vil på disse frugter kunne ses, at der ikke er nogen kærlighed til stede.” (side 15)

*

Vi vil gerne have den ægte vare. Verden er så fuld af snyderier og svindel, og sjælebedrageren er på spil alle vegne. Ja, man har det indtryk, at samfundet har udviklet sig til at være en stor røverkule, hvor der daglig gøres business’ til sjælenes fordærv.

Bibelen er det eneste holdepunkt i denne svindelbutik, som er på jagt efter enfoldige sjæle, og Skriften taler klart om,at et træ kendes på sine frugter.

Dette er Søren Kierkegaards emne, når han taler om den ægte kærlighed – og derfor er denne danske filosof særlig elsket, fordi han med sin skarpe pen stiller ’de uægte varer’ til skue, og viser hvorledes den enfoldige tro kan nå frem til livets træ, for at finde den frugt, som kan give evigt liv.

”På frugterne kender man træet,” skriver han (side 15:20). ”Man sanker ikke vindruer af torne, eller fignerne af tidsler (Matt.7:16).”

*

”Hvis du vil plukke vindruer eller figener blandt torne, da vil du ikke blot arbejde forgæves, men tornene vil klart vise dig, at du er ude i et nyttesløst ærinde! Det står jo skrevet, at ’hvert træ skal kendes på sine egne frugter (side 15).”

Det sidste tolker Kierkegaard som en ’klar besked’, at allerede, mens du er i gang med de ’tomme aktiviteter’, så ved du, ’at du løber efter vind’ og slår slag i luften’ (1.Kor.9:26).”

Kierkegaard skriver:

”Det kan jo være, at der er to slags frugter, som meget nøje ligner hinanden. Den ene er sund og velsmagende, den anden besk og giftig. En gang imellem er den giftige meget velsmagende, den sunde meget bitter i smagen. Således kendes også kærligheden på dens egen frugt.

Tager man fejl, må det være, fordi man enten ikke kender frugterne eller ikke er i stand til at skønne rigtigt i det enkelte tilfælde.

Som når et menneske tager fejl og kalder det, der i virkeligheden er svag eftergivenhed med kærlighedens navn.

… det, som i virkeligheden er fordærveligt klynken eller skadeligt sammenhold, eller forfængeligt væsen, eller en egoistisk forbindelse, smigerens bestikkelse eller et øjebliks indfald eller timelighedens forhold… alt dette giver man navn af kærlighed (side 15).”

Dette bør have en nærmere forklaring:

”Spiser man ferskt uden salt, smager mon æggehvide godt (Job 6:5)?”

Spørgsmålet stilles af den hårdt prøvede Job, som søger at bedømme sin egen situation. Og det er netop menneskets egenskab frem for dyrenes: det er i stand til at vælge mellem det, som smager godt og det, som er ækelt – og det vil finde, at det onde altid ligger inden for rækkevidde.

”Når jeg ønsker at gøre det gode, finder jeg den lov hos mig, at det onde ligger mig nærmest (Rom. 7:21) eller som det siges her: Man er parat til at kalde det, som er, ren humanisme for at være handlinger udførte i kærlighed. Lad os sammen se på den række forhold, hvor denne fordærvelige fejltagelse foretages. De 9 punkter, som Kierkegaard gør opmærksom på, er følgende:

1. Hvis øvrigheden eller de kirkelige myndigheder handler ’i svag eftergivenhed’ kan man så altid kalde det for: ’En kærlighedsgerning’?

Det havde i det pågældende tilfælde måske været meget bedre for den, der søger hjælp, at ’han møder hårdhed i sit forlangende’ – ikke at give efter – og så gennemføre det, der er ’den svære vej’.

2. I nogle tilfælde kan en fader blive stillet overfor sit barns ’fordærvelige klynken’ – vil det da ikke være langt bedre for barnet at følge ’den sunde fornuft’ og gøre det, som i øjeblikket synes strengt og tiltrængt og ikke lytte til barnets gråd og klynken?

3. Forældre kan blive præsenteret for en søns eller datters omgangskreds og finde, at det drejer sig om ’et skadeligt sammenhold’. Er det ikke ’en kærlighedsgerning’ at søge at hindre disse ’venskaber’?

4. … eller man drages selv ind i kredse, hvor der kan tales om ting, som hører denne verdens ’forfængelige væsen’ til. Er det ikke et klogt råd at følge, at sådanne forbindelser afbrydes og udskiftes med venner, som er virkelige venner, med hvem man kan have et fortroligt forhold?

5. Endnu værre er det, hvis man bliver udsat for ’selvsygens forbindelser’. Det vil sige forhold, som er helt og holdent præget af ens egen egoistiske fordel. Man er tiltrukket af det, som blot kan komme en selv til gode – ja, man udnytter andre menneskers godtroenhed til ens egen fordel. Er det ikke bedst med det samme hårdt og ubarmhjertigt at afbryde sådanne forbindelser – ja, er det ikke en sand ’kærlighedens gerning’ at slå en streg over sådanne egoistiske forhold?

6. ’Smigreriets bestikkelser’ kaldes den sjette fristelse, som aldrig har noget med kærlighed at gøre.

Den er svær at modstå, for den taler til en dyb svaghed, som er hos os alle! Den er en virkelig slange som indsmigrende berører dunkle forhold i ens eget liv ved at fremhæve egenskaber, som kan gøre dig stor i menneskers øjne.

Er det ikke langt bedre for dig at undfly denne ’behagelige’ fristelse og se sandheden i øjnene. Du har med en bestikkelse at gøre, som ikke vil dig noget godt?

7. At ’slå til’ med det samme! Dette er ’øjeblikket’, hvor der skal handles! Det råd, som du forledes til at følge, og som i denne sammenhæng kaldes for: ’Øjeblikkets tilsyneladelser’, bliver ofte givet af ’venner, som vil dig det bedste’.

”Lad dig ikke friste af overilede beslutninger, som går under den bibelske betegnelse: ’at udnytte det gunstige øjeblik’ (Ef.5:16).

Om dette ’øjeblik’ (som i sandhed virkelig eksisterer) siger Skriften, at du ’ikke skal vandre som uvis, men som vis’ (v.15). Du skal tage i betragtning, at ’dagene er onde’ (v.16). Derfor skal ’du ikke være uforstandig men forstå, hvad der er Herrens vilje’ (v.17).

”Du skal ikke drikke dig fuld i vin. Det fører kun til udsvævelser. Hold dig til venner, som taler hverandre til med salmer og hymner og åndelige sange.”

8. Det er aldrig ’timelighedens forhold’, der skal være bestemmende for din vandring. ”Vi må igennem mange trængsler for at komme ind i Guds Rige,” siger Paulus (Ap.G. 14:22). Det er en ’kærlighedens gerning’ altid at lade sig lede af Herren:

”Søg først Guds Rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift (Matt.6:33).”

*

”Al anden kærlighed, hvad enten den menneskelig talt, tidligt afblomstres og forandres, eller den elskeligt bevarer sig i timelighedens årstid, den blomstrer kun” (side 16:5).

Det er én af Kierkegaards vanskeligt tilgængelige sætninger, som imidlertid ved en smule omtanke let lader sig forstå og kan så let som ingenting tilegnes.

Al anden kærlighed end den, som kristendommen taler om, hvad enten det drejer sig om en plante, der tidligt på året afblomstrer, eller det handler om en blomst, der – til alles behag – bevares til den seneste årstid, så er der kun én ting at sige om den: Den blomstrer kun! Den bærer ingen frugt!’

”Dette,” siger danskernes store filosof, ”er præcis det vemodige og skrøbelige ved den: Den blomstrer kun!” (side 16:5)

Hvad nytter det at være kendt og omringet af beundrere – at blomstre med et karismatisk talent – hvis ikke det bærer frugt for evigheden. Hvad gavner det at få et stort tal af følgere, hvis det ikke gavner evighedens sag.

”Ungdom og livsgry er tomhed,” siger Guds Ord.

”Der var en lille by med få indbyggere og mod den kom en stor konge; han omringede den og byggede høje volde imod den. Men der fandtes i byen en fattig mand, som var vis, og han frelste den ved sin visdom. Men ingen mindedes den fattige mand (Præd.9:14-16).”

Da sagde jeg: ”Visdom er bedre end styrke, men den fattiges visdom agtes ringe, og hans ord høres ikke… (v.16).

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’FREMTIDENS ADMINISTRATIONSCENTER’ (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 18.02.2022

LUTHERS OPGØR MED ØVRIGHEDEN

Et barsk digt er kommet for en dag i Tyskland, hvor man i 1928 sloges for retten til at difteri-vaccinere folk. Digtet er dengang blevet offentliggjort i tidsskriftet ’Die Weltbühne’. Det er skrevet af Kurt Tucholsky og vakte en del debat.

Jeg har oversat de tre vers fra tysk til dansk, for at mine læsere kan forstå med hvilken lidenskab vaccine blev diskuteret i 1928:

1) Vaccinen gør ej folket bedre, blot fordi man solidarisk står. ”Sikkerhed” man søger at hædre, – gi’r barn og olding bedre kår!

2) Vaccine-stop er ikke værre; ”de ved ej bedre,” siger man. Immunitet er alles herre; – intet kan dog være mere sandt.

3) De fleste er dog helt forrykte, falder alle under samme dom: de kan for guillotinen flygte – men spjældet kommer ingen udenom!

Det sidste vers slår efter min mening tonen an med hensyn til de styrendes stilling til tvangsvaccination. Dramaet nærmer sig med syvmileskridt. Hvis ikke, der sætter en stopper for intolerancen, er de to sidste linjer i digtet snart aktuelt: ”Man behøver ikke just at slå de ikke-vaccinerede ihjel. En fængselsstraf kan i første omgang gøre det!

*

Luthers hårde ord om myndighederne synes retfærdiggjort, når man betragter, hvorledes Vejle Kommune har presset en grønlandsk kvinde til ’at få foretaget en abort.”

Et sted i Danmark sidder den 33-årige Dapaana Egede i skjul med sin 11-årige datter og gravid med sit barn nummer to.

Et barn, som hendes sagsbehandler og dennes chef i Vejle Kommune i meget klare vendinger har forsøgt at presse hende til at få fjernet.

Fornyeligt tvangsfjernede Vejle Kommune hendes 11-årige datter, som imidlertid stak af, efter hun blev anbragt – og derfor er både mor og datter ’gået under jorden’ sammen.

”Jeg blev så glad, da jeg skulle have barn nummer to,” siger grådkvalte Dupaana Egede. ”Nu frygter jeg, at de tager barnet lige fra fødslen’.

”Når det kommer til spørgsmålet om abort, må kommunen slet ikke presse hende,” lyder det fra Kirsten Ketscher, der er professor i socialret på København Universitet. ”Man må ikke presse folk med trusler ved at sige, at ’så bliver barnet taget fra dig.” Det er at gå langt over grænsen.

Hos Vejle Kommune erkender man at korrespondancen ikke har været optimal.

”Jeg har holdt mig langt væk fra systemet, siden de tog mit barn (datteren på 11 år). Jeg ved ikke, hvem jeg kan stole på. Jeg vil ikke kunne tilgive mig selv, hvis en abort bliver foretaget nu, hvor jeg kan mærke min baby…”

*

Øvrigheden skal lægge sig Bibelens ord på sinde, hvor der står skrevet bl.a.: ”Du kender ikke fosterets vej i moders liv – og slet ikke Guds virke, Han, som virker alt (Prædik.11:5).”

Eller: ”Du har dannet mine nyrer, vævet mig i moders liv. Som foster så dine øjne mig!” (Salme 139:13-16

– og videre i samme afsnit: ”Måtte blodets mænd vige fra mig… jeg væmmes ved dem, der står dig imod (v.19).”

Det sidste, som skrives om ’blodets mænd’, er en advarsel til enhver, som er medvirkende til ’fosterdrab’ (som er det gamle ord for abort). ”De bagtaler Gud og lyver om ham (v.20).”

Vejle Kommune bør skrive sig denne alvorlige advarsel bag øret – og hvis den kun har hån og spot til overs for Guds Ord, så taler Luther ikke ’humanismens sprog’ i sin retledning af øvrighedens tanker.

VI SKAL AFLUSE ØVRIGHEDEN

Luther har ikke store meninger om den verdslige øvrighed. Han skriver groft om den og beskylder den for at svigte sit embede.

Om sin egen opgave med hensyn til at vejlede øvrigheden og beskytte borgeren, har han kun disse (formastelige) ord at sige:

”Vi skal afluse øvrigheden,” siger han i sit skrift om ’Det verdslige regimente’- ”og tørre den under næsen enten den så ler eller raser over det.

Han fortsætter: ”Kristus har pålagt os prædikanter at foreholde de uretfærdige herrer sandheden og formane dem og give dem tilrettevisninger.”

Luther tilføjer: ”Kristus sagde ikke til Pilatus: Du har ingen magt over mig!” Han sagde: ”Du har ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke det var givet dig ovenfra!”

… og Luther bliver ikke ved det men fortsætter: ”Vi skal gøre det samme. Vi erkender øvrighedens autoritet men over for vore Pilatus’er må vi pege på deres forbrydelser og deres selvsikkerhed!”

Så siger vi: ”Vi kan nok udholde det, I gør imod os, men vi vil ikke sidde stille og lade som om det, I gør mod os, er rigtigt. Det hverken kan eller vil vi. Vi må bekende sandheden og straffe det onde.”

”Vi må tale. Den kristne må vidne om sandheden – ja, være parat til at dø for sandheden!”

Hvordan skal man kunne dø for sandheden, hvis man ikke først har bekendt den.

Derfor sagde Kristus til Pilatus, at den magt, han udøver, var givet ham af Gud – men samtidig irettesætte ham, fordi han misbrugte den og handlede forkert.”

KIRKEFOLKS MIDDELMÅDIGHED

Den herskende tendens med hensyn til Luther, som er nævnt i de skandinaviske grundlove, er at lægge alt skriftligt stof fra hans hånd sådan til rette, at det bliver så mindst anstødeligt som muligt.

Man søger at undgå hans barske – til tider hårrejsende – udtalelser og fremstille ham som en ’dannet og kultiveret kirkefader’.

Et sådan pædagogisk synspunkt er helt hen i vejret, og det bør være fremmed for alle Luther-forskere, som aldrig vil være i stand til at lægge reformatorens personlighed i lænker. Luther er altid fængslende og uregerlig og lader sig ikke beherske af nogle tamme kirkefolks middelmådighed. Hans personlighed overhaler al snæversynethed og menneskefrygt indenom og stiler ustandseligt mod de højere menneskelige værdier.

Som 22-årige giver han sig i sin sjælekamp til at filosofere over, hvad meningen med det hele kan være og skriver om en vandring en smuk julidag på vej til sin optagelse som munk i et kloster. Han taler til sine fødder og siger: ”I bliver ved med at gå – og I går, og går og går og går dernede, kære fødder, fuldstændig som af sig selv! Mens jeg heroppe (gående) ser ned på mine egne ben – eller er det bare fødderne jeg betragter – og spørger mig selv: ”I går vel ikke af jer selv? I tilhører jo mig alle sammen (både benene og fødderne) – I tilhører jo mig, (som er ’heroppe’) og tænker så mange tanker.”

*

Det er ikke forvirret snak, som den unge Martin Luther beskæftiger sig med på denne dag i juli i 1500-tallet (hvor han er på vej til at skulle aflægge munkeløftet). Han overvejer i dybeste alvor, om det nu er ’den rigtige vej for ham’. Han spekulerer på, om det virkelig kan være Guds vilje med ham at skulle aflægge dette løfte? Han er en ung mand, som frygter Gud, og hans ord er nedskrevet, for at de må bide sig fast i hjerterne på de mange unge menneskers ’overfladiske vandring’ (hvor de bare går ad den slagne vej, som deres fødder nu engang er slået ind på…)

”Min søn,” siger visdommen, som taler til en ung mand (som Luther), ”tag imod mine ord – da nemmer du Herrens frygt og vinder dig kundskab om Gud (Ordspr.2:1 og 5).

… og den fortsætter sin belæring med ordene: ”Jeg frier dig fra den ondes vej, fra folk, hvis ord kun er vrange, og som går fra de lige stier, for at vandre på mørkets veje (v.12-13).

Visdommen slutter sin første tale til en ung mand (og det kunne lige så vel være en tyveårig i vore dage, som er lige ved at tage beslutninger af skæbnesvanger art) med at sige:

”Jeg frier dig fra andenmands hustru, fra fremmed kvinde med sleske ord, der svigter sin ungdoms ven og glemmer sin Guds pagt; thi en grav til døden er hendes hus, til skyggerne fører hendes spor; tilbage vender ingen, som går ind til hende, de når ej livets stier – at de dog må vandre de godes vej og holde sig til de retfærdiges stier v.16-20).”

Luther taler altså om – ja, advarer imod blot ’at vandre i denne verdens tidsånd’. På den måde ledes man af herskeren over luftens rige, den åndemagt, som nu er virksom i ulydighedens børn’, siger apostlen i Efeserbrevet (Ef.2:2).

MERE ENKELT KAN DET IKKE SIGES

At præsten skal holde sig til evangeliets forkyndelse og ikke fortabe sig i andre tankebaner er nøje beskrevet i kirkeordinansen af 1537 og i alterbogen af 1554, hvor det bl.a. hedder: ’præster skal ikke bringe besynderligheder udi ceremonier’.

Bekendelsesskrifterne, hvortil hører bl.a. ’Luthers lille katekismus’, som bedst gengives (med en kort forklaring) af biskop C.F. Balslev som ’en lærebog for den ukonfirmerede ungdom og autoriseret til brug i skolerne’.

Her skriver Luther som svar på spørgsmålet: ”Hvad skal frem for alt ligge os på hjertet?”

”Det skal frem for alt ligge os på hjerte, at vi må være og blive Guds kære børn, der lever ham til behag og i hans samfund bliver salige.”

Mere enkelt kan det ikke siges.

Det, som en troende først og fremmest skal holde sig for øje, er så enkelt og ligetil, at et barn kan forstå det. Unge mennesker af i dag ’gør sig bekymring og uro med mange ting; men ét er nødvendigt’ (Luk.10:41). De mangler selv den mest fundamentale ’selvværd’, som ligger i, at de anerkender, at de hører til ’Guds kære børn’. Det er ikke afhængig af, om de kan ’leve op til’ et eller andet religiøst mål, som andre har sat for deres liv.

Det er helt og holdent afhængig af, at de tror på den værdi, der ligger i, at Jesus betalte al deres synd på Golgata.

I skal være og blive i denne tro,” siger Luther – ”så vil I helt selvfølgeligt leve ham til behag… og I vil finde jer til rette i hans menighed og blive således velsignet.

POLITIKERNE SKAL HOLDE SIG DETTE FOR ØRE

I danske lov (2.4-4) bestemmes det, at gudstjenester og kirkelige handlinger skal udføres efter det ’forordnede ritual’. Det vil sige, at præsterne skal holde sig til en ganske bestemt ceremoni, hvilket faktisk tvinger dem til at forblive indenfor evangeliets rammer. Præsten har pligt til at følge disse kirkelige forordninger, hvilket skaber en fast ramme om forkyndelsen, så at vantro og vranglære ikke kan løbe af med en menighed.

”Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift (Matt.6:33).” Hvis denne prioritering er på plads og bliver forkyndelsens ledetråd, så er menigheden sikret.

Guds rige ’er ikke af denne verden, og ’hans retfærdighed’ kan kun forstås som den retfærdighed, der gives synderen ved ’retfærdighedsgavens rige fylde’ (Rom.5:17). Det er den retfærdighed, som helt gratis (ufortjent) gives en synder ved omvendelse og tro.

Staten har forordnet det sådan ved gyldige og gældende love, og det er op til politikerne at holde sig dette for øje.

”Oh, fader Hans, (Luthers far), hvordan skal jeg kunne fortælle dig om den vej, jeg går ad,” sukker den unge Martin Luther. ”Det kludetæppe af jura, som de anvender – juristerne – som er nogle vrøvlehoveder og snyltegæster, hvis røster bliver til intet, når den store ’vredens røst’ vibrerer over veje og marker, og hvert træ, hver gren dirrer, og alt løvet sitrer under tordenrøsten.”

Det er Martin Luthers mening om de mange professorer i jura, som tror, at de har noget at sige, hvad angår Guds kirke. De er nogle ’vrøvlehoveder’, fordi de er af den opfattelse, at de kan begrænse Herrens virke ved verdslige love, og de er ’snyltegæster’, fordi de aldrig bliver indbudt til festen af husets herre – og alligevel stiller de op med deres lovbøger, som ikke har nogen vægt i Guds rige.

”Oh Kristus, du blændende sollys.” Sådan beder Luther i sine sjælekampe. ”Tag mig i din favn. Luk mig ind i din hellighed, din helhed. Mørke, mørke, mørke: Bliv Lys!”

ROM, ROM, HELLIGE ROM!

”Rom, Rom, hellige Rom synger mit hjerte, mens jeg vandrer over Appenninerne, og dér – dér i det fjerne ser jeg den evige stad,” skriver Luther. ”Jo, det er vist dens tårne, jeg ser. Vær hilset, vær hilset du hellige Rom!”

”Det er vinter, det regner, paven er her ikke og heller ikke hans kardinaler. Ruiner, smalle, snavsede gader – det er, hvad der møder mig,” fortsætter Luther og tilføjer:

”Præsterne gennemfører messen i huj og hast, som var det en komedie!”

… og så kaldte de mig ’en nar’.

”Se på narren, den gode kristne,” hørte jeg nogen sige. ”De italienske præsters overfladiskhed, letsind og uvidenhed skræmmer mig, oprører mig. Her jager de gennem fem eller seks messer, inden jeg har kunnet nå at læse én.”

”Jeg afskyr rygterne om al umoralen blandt paverne i denne by, uægte børn. Paver, der besøger de berygtede kvarterer. Tre uger i Rom, og jeg må skrive: Findes der et helvede, så er Rom bygget på det. Den kan ikke stå ret længe. Den må styrte sammen.”

”Jeg har set den bjælke og det reb, som Judas hængte sig med. Og en af de tredive sølvpenge har man vist mig. Ligesom 300 dele af de uskyldige børn, som blev dræbt i Betlehem.”

”En bid af Moses brændende tornebusk fik jeg at se. Og nu skal jeg besøge katakomberne med de 80.000 martyrer og 26 paver. Jeg har med egne øjne set martyrstatuen af den kvinde, som engang har siddet som pave på den hellige stol.”

”… og hvad ville Luther have sagt, hvis han læste Frankfurter Allgemeine, tirsdag d. 28. dec. 2021, hvor der på forsiden står skrevet om en i oktober offentliggjort misbrugsberetning over den franske, katolske kirkes ’massive og systematiske, seksuelle overgreb.”

Mindst 216.000 (to hundrede og seksten tusinde) børn og mindreårige unge har fra året 1950 til 2020 været ofre for seksuelle overgreb fra katolske præster og kirkelige medarbejdere. Hvis frivillige hjælpere uden kirkeligt embede skal medregnes, stiger antallet af ofre til 330.000 (tre hundrede og tredive tusinde). Det statslige forskningsinstitut INSERM har samlet disse oplysninger.

*

BEMÆRKNINGER

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’STADEN, DER HAR GUD SOM ARKITEKT’ (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:

Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 04.02.2022

DET FARLIGSTE SELVBEDRAG

5.3 millioner uvaccinerede franskmænd har rejst sig i vrede mod deres præsident, Emmanuel Macron, efter at han har udtalt, at i hans øjne kunne de godt ’emmerder’ (pisse af) – de var ikke mere at betragte som ’citoyen’ (borgere) i Frankrig.

Vi – Gisèle og jeg – befinder os i hele januar måned i Frankrig og kan følge på nærmeste hold, hvorledes sagen omkring præsidentens udtalelse udvikler sig.

Jeg vil i det følgende dvæle ved nogle betragtninger i forbindelse med den franske præsidents arrogance, som i mangt og meget er den samme holdning, som indtages af Danmarks Statsminister og det hold af politikere, som følger hende.

Inden jeg tager mit udgangspunkt i det skriftsted, som er ’årets ord’ i en kendt andagtsbog, og forfølger den tanke med nogle udtalelser af Søren Kierkegaard, bevæger jeg mig ind i den troskamp, som de hellige står over for i det nye år 2022.

Det bliver en kamp om tolerance, hvor man er parat til at beskytte en minoritet mod statens overgreb. Det er ikke et spørgsmål, om man går ind for covid-vaccination eller ej – men det er nu en strid om staten skal have beføjelser til at bruge magt for at føre sin sag igennem.

*

Herrnhuter Andagtsbogen har med brødre-menigheden i Christiansfeld at gøre – og er derfor forbundet med Huguenotterne, smukke gamle huse og de berømte honningkager.

Andagtsbogen har et bibelord for det nye år – og dette skriftsted bliver efter sigende tre år forinden ’valgt’ af brødre, som ’han har et nært samfund med Gud’.

Derfor er man altid dybt interesseret i, hvad ’ordet’ er for det nye år. I året 2022 lyder ’ordet sådan:

Alt, hvad Faderen giver mig, skal komme til mig; og den, som kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort (Johs.6:37).”

Det vil sige, at i dette nye år vil nogle mennesker komme til Jesus – og de er ikke motiveret af noget personligt ønske med er ’drevet dertil’ af Guds Helligånd.

Hver eneste af disse ’nye kristne’ (eller ’gamle kristne’, som er opflammet på ny) er ’givet af Faderen’. Det hedder jo med Jesu ord: ”Alt, hvad Faderen giver mig, skal komme til mig(v.37).”

Det drejer sig altså om en livsnødvendighed. De personer, som Faderen udtager, for at give dem til Jesus, oplever, at der hviler en særlig bestemmelse over deres liv. ”De tilhører ikke dem selv (1.Kor.6:19). De er ’købt’ af en højere magt, ’og prisen er betalt’ (v.20). De er derfor nødsaget til ’at ære Gud’ i deres legeme. Dette kan meget vel betyde, at de ikke kan lade sig vaccinere – og de møder derfor en særlig forfølgelse i denne tid, hvor regeringsledere spotter deres valg.

Årets ord i den ’gamle kalender’ er pludselig blevet aktuelt for dem! De tager del fra nu af helt personligt i apostelordet, som siger: ”Så formaner jeg dig da, broder (og søster)! Ved Guds barmhjertighed til at bringe dit legeme som et velbehageligt offer; dette er din ’åndelige gudsdyrkelse’ (Rom.12:1)… og denne ’Guds kaldelse’ fortsætter: ”Skik dig ikke lige med denne verden, men lad dig forvandle gennem fornyelse af dit sind, så du må kunne skønne, hvad der er Guds vilje; det gode, velbehagelige og fuldkomne (v.2).”

Det vil sige, at de troende skal bringe deres legemer til Gud – og spørge ham, om de kan lade sig vaccinere. Også i denne sag må de gøre Guds vilje.

”Hvad Faderen giver mig, skal komme til mig,” siger Jesus – og han mener det alvorligt: ”De skal komme til mig!”

Det er helt ’personligt’, at Herren betragter dette møde. Han ønsker ikke, at der i denne tid skal være nogen anden mellemmand. Han vil ikke risikere nogen fejltagelse. Han vil ikke udsættes for, at der er nogen, der i embeds medfør bortviser en sjæl, som Faderen har givet Sønnen! ”Jeg støder ikke nogen bort,” eller siger, at ”de må komme en anden gang (v.37).”

Sådan, som det sker i Kristi Kirke i dag, hvor man skal vise de nødvendige ’statstilladelser’, før man bliver lukket ind, og hvor der er udstedt forbud mod at modtage kirkegæster, som ikke har de fornødne papirer i orden.

Vé de statsordinerede dørvogter, som bortviser en sjæl, ’som Faderen har givet Sønnen’ – ja, som smækker kirkeporten i for en arme synder, som, drevet af Helligånden, søger til Guds Hus, og om hvem kirkens Herre siger: ”Jeg vil aldrig støde dig bort.”

Den franske præsident har med et dybt nedladende udtryk – hentet direkte fra rendestenen – vist de uvaccinerede borgere døren. ”I er ikke længere ’citoyen’ (franske borgere),” siger han.

Denne alvorlige forordning, som ligger i Jesu ord, når man indbyder: ”Kom hid til mig, alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile” (Matt.11:28) – kan ikke ophæves af nogen statsbefaling.

Og om dette har den danske filosof, Søren Kierkegaard, en hel del at sige. Han understreger ordet fra Ny Testamente, som siger: ”Skønt de kendte Gud, ærede eller takkede de ham dog ikke som Gud, men deres tanker blev tomme og deres uforstandige hjerte blev formørket (Rom.1:21).”

Om disse ’indbildske kloge’ har Kierkegaard også en hel del at sige. Han gør sig til talsmand for, at kærligheden er tegnet på, at man ønsker at gøre Guds vilje.

Den franske præsidents ord er ikke just ’en kærlighedserklæring’. De er tværtimod det modsatte. De er fyldt med had og vrede.

Som Kierkegaard siger:

Hvis det virkelig er sådan, som den ’indbildske kloge’ påstår (og han er faktisk selv stolt af ikke at tro på alt, hvad man fortæller ham) – at man ikke skal fatte tillid til noget, som man aldrig personligt har observeret eller med egne øjne tydeligt har iagttaget: – da burde man først og fremmest lade være med at tro på kærligheden!”

(Jeg kan jo ikke se kærligheden. Ej heller kan jeg røre ved den. Slet ikke kan jeg – med alle mine sanser i behold – notere mig dens eksistens, men jeg vil ikke af den grund påstå, at kærlighed ikke eksisterer).

Hvis jeg gjorde det, og gjorde det af frygt for at blive bedraget – var jeg så ikke (allerede ved en sådan handling) et stakkels bedraget menneske?”

*

Sådan begynder Søren Kierkegaard (1813-1855) et værk, som han udgav i 1847 under titlen: ’Kærlighedens gerninger’.

Han indleder værket med nogle betragtninger over Lukas 6:44: ”Hvert træ kendes på sin frugt; thi man sanker ikke figener af torne, man plukker heller ikke vinduer af tornebuske.”

Og han begynder sine betragtninger fra dette sted i Ny Testamente (som han i fuld alvor – midt i denne vantroens og lovløshedens tid – findes som en gyldig autoritet) med at slå følgende fast:

”Man kan jo bedrages på mange måder; man kan føres bag lyset ved at tro på en løgn (det usande) – men så kan man vel også bedrages ved ikke at fatte tillid til det, som er sandt! Hvilket bedrag er det farligste?”

Spørgsmålet er relevant! Man fristes til (ved en sådan udfordrende udtalelse) at spørge: ”Når der nu er så mange mennesker, som med behag følger løgnen, er der så nogen tilbage, som af hele hjerte tror på sandheden?”

*

Søren Kierkegaard lader ikke sin læser i fred (med dette uskyldige spørgsmål). Han fortsætter tankerækken ved at bore endnu dybere i samvittigheden og dermed komme til det næste spørgsmål:

”Hvilket syn er mest sørgeligt?”

Enten det syn, hvor man straks og ubetinget røres til tårer, fordi man ser den ’i kærligheden ulykkeligt bedragne’ – eller det syn, hvor man fristes til latter, fordi ’den selvbedragne’ (hvis tåbelige indbildskhed har ført til, at han slet ikke mener at være ført bag lyset) godt nok er latterlig, hvis ikke det var for den rædselsfulde kendsgerning, at et selvbedrag af den art end ikke er en tåre værd!”

Hvem kan stille noget op imod en sådan krystalklar argumentation? Hvor er den dristige debattør, som vil vove at tage til genmæle overfor denne blændende intelligens, som – når alt kommer til alt – er en værdig forsvarer for den kristne kærlighed, der tydeligt kendes på frugterne.

Man har (ved denne storartede tale) kun udfordrende at spørge: ”Hvor er nu vismændene (som kan sætte denne oprører på plads?) Hvor er de skriftkloge (som med et ord kan lukke munden på denne hensynsløse meningsdanner?) Hvor er denne verdens ordkæmpere (som kan besejre denne fremfarende kraft 1.Kor.1:20)?”

*

Men Søren Kierkegaard forbliver stædigt ved sit emne. Han har besluttet at afsløre kærlighedens største fjende. Han sætter navn på denne nedrige modstander, der kommer frem og viser sit frygtelige ansigt, så såre der er tale om kærlighed – og der er én ting, han vil advare mod førend noget andet: Selvbedragets frygtelige fælde, der lurer på hver eneste, som søger sandheden frem for alt.

Han følger dette hverv, som er blevet ham pålagt af Den Højeste Myndighed, som gives: ”Evigt liv til dem, der med udholdenhed i god gerning søger herlighed og ære og uforkrænkelighed, over dem derimod , der søger deres eget og er ulydige mod sandheden, men lydige mod uretfærdigheden, kommer vrede og harme (Rom.2:7-8).”

*

I sin bog om ’kærlighedens gerninger’ skriver Søren Kierkegaard: ”At bedrage sig selv med hensyn til kærlighed er det forfærdeligste, der kan hænde; det er et evigt tab, for hvilket, der ingen erstatning gives, hverken her i tiden eller i evigheden” (side 14, Gyldendal 2013).

”Der er forskellige former for selvbedrag,” lyder advarslen, men den til døden alvorligste, er det bedrag, der kan forekomme med hensyn til kærligheden. Hvad der mistes her, er et evigt tab! Den selvbedragne har forhindret sig selv i at vinde det Evige.”

Ak, om man hele livet igennem har prist sig lykkelig (i den fattige indbildning, at alt er vel og trygt og uden for fare),” sukker forfatteren, ”og så viser det sig, at man i virkeligheden har tabt alt, thi først i evigheden går det op for én, at man har bedraget sig selv (side 14).”

*

At bilde sig selv ind, at man kan snyde kærligheden og dens evige fordring, er den mest jammerlige skæbne, som kan overgå et menneske! Den ulykkelige tror til det sidste, at selvbedraget vil lykkes for ham: Han mener, at hen vil slippe igennem, uden at snyderiet bliver opdaget – ja, han er endog stolt af styrken i denne indbildningskraft .

Men i evigheden går han ikke fri – han undgår ikke at blive opdaget; han vil med gråd komme til at se, at alt er forspildt!

”Ja, han vil indse, at tilværelsen er så alvorlig – ja, at den netop er mest forfærdelig i det øjeblik, hvor den straffer skyldneren ved ’at tillade, at den selvrådige råder sig selv’. (så at han får lov at leve videre i stoltheden over ikke at være blevet snydt) – indtil den dag, hvor han får lov til smerteligt at erkende, at han for evigt har bedraget sig selv.”

*

Og dermed kommer Søren Kierkegaard med en tankerække, som er en hård nød at knække! Han synes at være ligeglad med, om læseren forstår ham eller ej, og han vil tilsyneladende tabe næsten alle sine følgere ved den betragtning, som han her lægger for dagen.

Men det er ham kun en opløftende tanke, at han med en filosofisk sætning får rystet alle de overfladiske læsere af. De er ham kun til besvær, så han giver dem denne betragtning til nærmere overvejelse:

”Hvad er det nemlig, der forbinder det timelige med evigheden? Hvad er det andet end kærlighed, som just derfor er før Alt, og bliver når Alt er forbi!

Men netop fordi kærligheden således er evighedens bånd, og netop fordi timeligheden og evigheden er uensartede, derfor kan kærligheden synes timelighedens jordiske kløgt en byrde, og derfor kan det i timeligheden synes den sanselige en uhyre lettelse at kaste dette evighedens bånd af sig.”

Værsgo!

Her er hovedbrud for et par dage. De, som opgiver her, skal vælge sig noget andet læsestof. De skal ikke læse Søren Kierkegaard!

*

Indholdet af denne gådefulde sætning er nemlig intet mindre end en åbenbarelse, og hvis det lykkes læseren at ’knække nøden’, så har han allerede taget et par syvmileskridt ind i den kosmiske forståelse af begrebet ’kærlighed’.

Hvad er det nemlig, der forbinder det timelige med evigheden? spørges der, og svaret falder prompte: Hvad andet kan det være end kærlighed! Og det giver os stof til eftertanke.

Lad os derfor undersøge denne hemmelighedsfulde tese nøjere:

Filosoffen Søren Kierkegaard fastslår, at der eksisterer en forbindelse mellem ’det timelige’ (det, som hører denne nuværende verden til) og så ’det evige’ (det, som hører den kommende verden til) og dette forbindelsesled hedder: kærlighed’.

Disse to verdener har ellers ingen forbindelse med hinanden. ’Det timelige’ og ’det evige’ er skarpt adskilte – og de kan ikke forbindes med hinanden. Det forklarer Jesus med følgende lignelse:

Der var engang en meget velhavende mand. Vi ved ikke, hvad han hed; (hans navn er glemt og gemt), kun får vi fortalt, at han levede sit liv i den vildeste luksus. Han gik rundt i det dyreste tøj og holdt party hver eneste dag.

Men lige udenfor porten til hans hus, lå der en fattig stymper, som hed Lazarus (hans navn huskes i al evighed). Han havde kun det ene ønske at få lov at spise sig mæt i de rester, som faldt fra den rige mands bord. Han var fuld af sår og omstrejfende hunde kom og slikkede dem.

Så døde Lazarus, og engle kom for at bære ham op i Abrahams skød.

Den rige mand døde også og blev begravet – og da han slog sine øjne op i dødsriget, hvor han var i pine, ser han Abraham langt borte, og han råbte til ham: Hjælp mig!

Men Abraham svarede: ”Der er en dyb kløft imellem os. Selvom vi ville, kunne vi ikke komme over til jer, og I kan heller ikke komme herover! (Luk.16:10-26).”

Det er den evighedskløft, der adskiller det timelige fra Evigheden, som Søren Kierkegaard har skitseret for os: ”Der er en dyb kløft imellem os.”

Kærligheden er evig’ påstår Kierkegaard – og her er han fuldstændig på linje med Ny Testamente: ’Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre, men størst af dem er kærligheden’ (1.Kor.13:13).

Kærligheden er før alt og bliver når alt er forbi.” Det er ikke noget, folk almindeligvis siger eller tænker på – men det rammer ind i menneskers hverdag med en overraskende kraft, der er så voldsom, at det kan vække ’de sovende’ fra den ’dødens søvn’, som er faldet over dem alle.

Timelighed og evighed er forskellige størrelser (de er uensartede) og kan derfor ikke forenes – med undtagelse af den situation, som opstår, hvis kærlighed kommer ind i billedet! Da findes der pludselig et bånd, som kan binde de to ’artsforskellige størrelser’ sammen – og det med en sådan kraft, at de bliver uadskillelige, – ja, ’det forkrænkelige iføres uforkrænkelighed og det dødelige iføres udødelighed (1.Kor.15-54) og det ord skal opfyldes, som står skrevet: ”Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brod?’ (v.55)

Derfor kan kærligheden synes timelighedens jordiske kløgt en byrde,” slutter Kierkegaard, hvilket forstås sådan: ”De kloges klogskab vil jeg gøre til intet!” (1.Kor.1:19).

Jordisk kløgt opnår intet! Man kan ikke ’spekulere sig til ’Guds Rige’. Ej heller kan man ved teologiske præstationer udrette noget, som har særlig værdi for Gud, for det gamle princip står stadig fast, at ’kundskaben opblæser’ (1.Kor.8:1). (Folk bliver indbildske af for megen kundskab, og de kundskabsrige virker arrogant intimiderende på jævne folk).

Hertil siger Bibelen: ”Derfor bød Gud Herren Adam: Af alle træer i haven har du lov at spise, kun af træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise; den dag du spiser deraf, skal du visselig dø (1.Mose 2:16-17).”

”Men af alle de dyr, Gud havde skabt, var slangen det mest ondsindede, og en dag stillede den et udspekuleret og underfundigt spørgsmål til kvinden: Det kan da ikke være rigtigt, at Gud har forbudt jer at spise af noget træ i haven?”

”Vi har lov at spise af frugten på alle havens træer,” svarede kvinden. ”Det er kun af frugten på træet, som står midt i haven, at vi ikke må spise.

”Hvis I så meget som rører ved frugten på det træ, skal I dø!” har Gud sagt.

”I skal ikke dø! Det kan der ikke være tale om,” sagde slangen og fortsatte: ”Det er bare fordi Gud ved, at når I spiser af kundskabens træ, så kommer I til at se helt klart, og I bliver som Gud selv og ved besked om, hvad der er ondt, og hvad der er godt.”

Kvinden blev herefter opmærksom på, at træet var dejlig at se på og godt at få forstand af, og hun plukkede nogle af de indbydende frugter og spiste af dem – og hun gav nogle til sin mand, som stod lige ved siden af. Han spiste også!

Da blev det pludselig klart for dem begge, at de var nøgne. Derfor syede de figenblade sammen og bandt dem om livet.”

Dette er historien om, hvorledes mennesket prøvede på at tilegne sig den samme kundskab, som Gud har – og hvorledes det er i fare for at lade sig friste til verdenshistoriens største selvbedrag

– og her bør præsidenter og statsministre være på vagt. De forfølger folk, som frygter Gud og spotter dem, som tror på Bibelens ord.

BEMÆRKNINGER

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’DET FØRST FORÅRSTEGN I GUDS RIGE’ (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 21.01.2022

TIL ALLE MINE TROFASTE LÆSERE!

idet vi – Gisele og jeg – takker jer for jeres medleven i det forgangne år, sender vi jer hermed vore kærligste hilsener og ønsker for det nye år.

Vi håber I oplever en velsignet højtid – og vender tilbage med en frisk, profetisk nytårshilsen, fredag d. 7. januar 2022.

Med varm julehilsen

Gisele og Johny Noer

SÅ DUMT ET RÅD

”Den 28. januar , 1933 – det var en lørdag – havde en mærkelig, fremmed feber grebet Berlin.

Byen åndede tungt, så at man fik det indtryk, at den var ved at drage sit sidste åndedrag. Den gamle Weimar-Republik var døende. Allerede i nogle måneder havde det stået på, at demokratiet ’sang på sit sidste vers’. De ledende politikere havde kun en beskeden omsorg for ’republikken’. Den aldrende (86 år) feldmarshal von Hindenburg skulle møde ’den østrigske korporal’ (som han foragtede af sit ganske hjerte), Adolf Hitler.

Denne stod for det største politiske parti i Tyskland, og havde svoret på at ville ’tilintetgøre republikken’ – men nu sigtede han på at ville være kansler.

Det Tredje Rige blev født den dag. Hitler lovede, at det ville bestå 1000 år, men det varede kun 12 år og fire måneder, hvor det introducerede en terrorregime, der koldblodigt slagtede alt, hvad der stod i vejen for det.”

*

De første uger af det nye år vil gøre det klart, at Europa (inkluderet Danmark) står i den samme situation, som Tyskland gjorde ved årsskiftet i januar 1933. Kræfterne brydes – og et samfund, styret af de laveste drifter og instinkter (som umælende dyr… 2.Peter 2:12) banker – eller rettere: ’tordner med buldrende slag’ – på porten.

”Som dårer er Faraos klogeste rådsmænd: Så dumt et råd! (Es.19:11)” – og man må sige, at med hensyn til polariseringen i samfundet, så er den holdning, som de styrende indtager i landet, forkasteligt.

Men Bibelen har forudset det. Jesus siger: ”I må ikke mene, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden; jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd. Thi jeg er kommet for at volde splid mellem en mand og hans fader, mellem en datter og hendes moder og mellem svigerdatter og hendes svigermoder – og en mand skal få sine husfolk til fjender (Matt.10:34-35).”

Covid-19 er det sværd, som splitter. Staten er den hånd, som fører dette våben – og spliden er i denne jul brudt ud i lys lue mellem de vaccinerede og de ikke-vaccinerede.

NUL TOLERANCE FOR VACCINE-SKEPTIKERE

Peter Mogensen er ikke ’hvem som helst’. Hans stemme har en vis vægt på grund af hans uddannelse og erfaring. Han fylder 57 år i begyndelsen af januar 2022, så hans alder taler om en mand, der sikkert har de første sølvstænk i sit hår. Han er uddannet økonom fra Aarhus Universitet. Har tjent i statsministeriet i sekretariatet fra 1997 til 2000. Han var personlig rådgiver for statsminister Poul Nyrup Rasmussen – er tidligere redaktionschef på Politiken. Han åbnede i 2011 den samfundsøkonomiske tænketank, Kraka, hvor han er direktør. Hans råd må være guld værd! Hans ord er værd at lytte til – eller der de?

Fredag, d. 10. dec.2021 bragte Kristeligt Dagblad et interview med Peter Mogensen, hvor journalist Tine Maria Winther gik ham på klinken med hensyn til samfundets stilling overfor de såkaldt ’vaccine-skeptikere’.

Overskriften på artiklen, som talte om, at ’i samme sekund’, der bliver taget en beslutning (at vaccine-skeptikere nægter at lade sig vaccinere) så vil det få betydning for deres omgivelser, og så vil Peter Mogensen ’vise nul tolerance’.

Dermed taler den indflydelsesrige ’tænketank’-direktør et sprog, som flertallet i Danmark kan forstå. Han kommer her til orde med, hvad de fleste tænker. Han er dagens mand, der tager samme stilling som regeringen, hvilket vil sige: ’Nul tolerance overfor vaccine-skeptikere! ”De er farlige for deres omgivelser,” (siger han). ”Vær på vagt overfor dem, som var de spedalske! Tag fra nu af alle de forholdsregler, som kan gøre dem livet besværligt!”

Hvad det skal ende med i det nye år ved ingen med sikkerhed. ”De styrendes forstand står stille. Jeg giver dem hen i en hårdhjertet herres hånd,” siger Herren. ”En volds konge bliver deres hersker, så lyder det fra Herren, Hærskarens Herre (Es.19:3-4).”

Hertil siger den kristne borger: ”Den personlige frihed er ukrænkelig.”

Krænkelse er et stærkt ord og har i grundlovsmæssig forstand at gøre med indgreb fra statens side, som kan være ’dybt krænkende’ overfor borgerens suverænitet som enkelt individ. En tidligere minister har i den forbindelse udtalt: ”Der er sket et skred, hvor folketinget ikke længere tager det alvorligt, at man har glemt, hvad det vil sige at have folkestyre…”

Ministeren fortsætter: ”Tidligere betød det, at folket styrede igennem os politikere. Men i dag tror folketinget tilsyneladende, at det betyder det modsatte: nemlig, at folket skal styres af de folkevalgte politikere.”

Denne holdning fører til, at man kan krænke den personlige frihed ved at udstede love, hvor man tvinger sit synspunkt igennem. De hårdhændede metoder tages i brug.

Vi er på vej til en ’demokratisk totalstat’, hvor den enkelte borgers suverænitet krænkes. Det er et retssikkerhedsmæssigt skred.

Covid-19 har givet regeringen mulighed for at tvinge folk i isolation eller tvangsindlægge dem – og nu at bruge tvangsmidler for at bringe dem til at makke ret.

DANMARK ER EN RETSSTAT

Rigsretten har for et par uger siden afgjort sagen mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Højesteretsdommer Thomas Rørdam forkyndte sammen med 24 dommere, at hun havde overtrådt loven om ministeransvarlighed. Hun dømtes til to måneder ubetinget fængsel.

Hun idømtes denne barske men krystalklare dom, fordi hun skilte alle asylsøgende par ad, hvis kvinden var mindre-årig (mellem 15 og 17 år). Der var ingen mulighed for undtagelser eller individuel sagsbehandling. Den fremgangsmåde var ifølge retten en åbenlys overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 8, der sikrer retten til et familieliv.

Inger Støjbergs reaktion var, at hun var ’meget, meget overrasket’. – ”Det er de danske værdier, der har tabt,” sagde hun. Med den linje (at hun kæmper en sag mod ’barnebrude’) vil hun kunne finde politisk ’marked’ for sine meninger. Men juridisk er hun dømt retfærdigt ifølge den nævnte artikel 8, som beskytter familien.

Danmark er en retsstat; med en ministerpost følger et stort ansvar. En politiker skal overholde loven. Dommen over Inger Støjberg må nu fordre, at statsministeren Mette Frederiksen stilles for en rigsret for den ulovlige nedlæggelse af et helt minkerhverv. Samfundsprisen på op mod 20 milliarder kroner kan ikke forbigås i tavshed. Retsstaten har vundet en sejr og må derefter kæmpe videre, så at ministrene tvinges til at adlyde loven.

*

Både Mink-sagen (vedr. Statsministerens handling uden hjemmel i loven) og Støjbergs-sagen (om adskillelsen af barnebruds-familier) deler befolkningen.

Det er nu afgørt, om Støjberg kunne tages til nåde og fortsætte sin politiske karriere, efter at have siddet de to måneder i fængsel.

Vi er jo en protestantisk nation, og det er næsten blevet et velkendt og ofte brugt slogan, at ’Gud tilgiver’ – og ’hvem er så vi, at vi dømmer’?

Hertil siger Guds ord:

”Hvis vi bekender vore synder, er han (Gud) trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed (1.Johs.1:9).”

Betingelsen er altså, at vi ’bekender vore synder’. Det gør Støjberg ikke! Hun siger tværtimod, at ’Danmark har tabt denne sag om værdier.” Uden bekendelse og erkendelse og forståelse af, at vi står ’strafskyldige’ over for Gud (Rom.3:19) er der ingen tilgivelse at få. Loven må ske fyldest i hele dens udstrækning. Det bør herefter enhver politiker fatte og forstå! Ikke mindst statsministeren, der står for tur. Uden en klar indrømmelse af skyld i en sag, der har kostet gigantiske summer kan hun ikke gå fri.

SKÆNDSELS-MENNESKER

Bølgerne går højt, når der tales om Europas fremtid og bevarelsen af den kendsgerning, at Europa er et kristent kontinent. Ungarn og Polen er kommet ind på et frontafsnit, der ikke synes at være i overensstemmelse med EU-lovene.

Det siges, at de to lande har bragt friheden i deres lande under politisk kontrol, og man kalder til samling om at håndhæve paragraf 7, stk. 1 i EU-konventionen.

Den siger, at hvis man ikke beskytter minoriteter, er man ikke egnet til at være medlem af det europæiske fællesskab. Ja, den paragraf går så langt, at den siger, at EU skal kunne beskytte borgeren mod hans egen nationale regering.

Debatten er meget vid, og den breder sig over mange emner – men der er en ting, som synes afgørende (i denne EU-værdi-debat) og det er de styrendes stilling til homoseksualitet!

Danmarks statsminister er med i angrebet på Ungarn og siger bl.a.: ”Det er uacceptabelt, hvad der sker i Ungarn! Man kan ikke ’stemple ind’ og ’stemple ud’ i sager, der har med værdierne at gøre.”

Regnbuekrigen racer i EU ved dette årsskifte, og Danmark har (med 13 andre lande) stillet sig kritisk over for Ungarns lovgivning m.h.t. homoseksualitet. Kommissionsformand, Ursula von der Leyen, kalder Ungarn nationale lovgivning ’en skændsel’.

(Dette udtryk skal de troende skrive sig bag øret, når EU vil anklage Ny Testamentes apostle for at bruge udtryk som: ’skampletter og skændselsmennesker’ (2. Pet.2:13 gl. oversættelse), når de henviser til indbyggerne i Sodoma og Gomorra).

”Det, der skete i Rusland i perioden efter 1917, var så radikalt anderledes, at det sprænger alle tilvante begreber. Det, der foregik, var en civilisations udslettelse i forsøget på at skabe et dybt unaturligt samfund…

Udtrykket er brugt i forordet til bogen ’Gulag og Glemsel’, som en reference til den enorme russiske tragedie og ’Vestens hukommelsestab’ i de 20. århundrede – skrevet af professor Bent Jensen.

Begrebet ’et dybt unaturligt samfund’ er også anvendt i Peter Wivels anmeldelse af Francois Furels ’Le passé d’une illusion’ (Paris 1995) og finder sin berettigelse i det forsøg, som finder sted i øjeblikket, hvor der i EU-regiet tages de næste spadestik til ’en superstat i Bruxelles, som ingen har givet bemyndigelse til’ (annoncetekst i Jyllandsposten).

Ungarn er et af de ’prügelknabe’-lande, som er udsat for en hetz, fordi det søger at bevare ’de kristne værdier’, og vil beskytte sin befolkning mod pædofili og homoseksualitet.

HISTORIEN VIL GENTAGE SIG

Danmarks Frie Fjernsyn meddelte mandag d. 20. dec., at det koster nu i Østrig 17.856 kroner om året og op til 27.000 kr. i bøde, for at modsætte sig covid-vaccinationen.

Ifølge Reuters kan det blive en bekostelig affære, at nægte at lade sig vaccinere i Østrig. Man går nu til pengepungen for at få ram på vaccine-skeptikere. Knaldhårde bødeforlæg vil herefter blive fulgt op med en ekstra afbetaling til staten, hvis borgerne ikke indenfor tre måneder har fået stikket.

Paris er uforudsigelig med demonstrationer. Alt kan ske i det nye år. Berlin og Hamburg truer regeringen. London ser tusinder gå på gaden. Wien stønner under repressalier. Spanien råber på frihed. Sverige viser tænder! København går ’i sort’. Ukraine protesterer med et hundrede tal. Rom er massiv mod tvangsvaccination – og der er stor demonstration over for EU parlamentet – over hele verden er der ved årsskiftet tusinder, som demonstrerer for frihed og mod fornyet hastelovgivning.

*

Indledningsvis har jeg i denne artikel vist, hvad der skete i Berlin i 1933 under nazisternes hærgende terror. I det samme år stønnede Stalins Rusland under hungerens svøbe.

”I januar det år underskrev Stalin et cirkulære vedrørende Ukraines hungerdistrikter, som i virkeligheden var en dødsdom.

Det blev oprettet kontrolsteder ved vejene, og det var ikke muligt at købe billetter på jernbanestationerne. På en måned blev over 200.000 bønder, der var på masseflugt fra hungersnøden, indfanget.

En landsby-forfatter, V. Tendrakov, skrev romanen ’Døden’ om en landsby, hvor (i en lille park ved stationen i distriktsbyen Vokhrovo), der lå bønder, som var på flugt fra sulten, og døde.

Man blev vant til at se ligene ligge der om morgenen. En hestevogn kom, og sygehusets stalddreng, Abram, lagde ligene i en bunke.

Ikke alle døde. Mange vandrede rundt i de støvede smågader, trækkende på deres blodløse, blå ben – og de så på de forbipasserende med tiggende øjne. I Vokhrovo fik de ingenting; beboerne stod selv i kø om natten for at få brød på deres rationeringskort.”

*

Det er i dag en glemt sag, at der i Rusland på den tid var omkring 25 millioner små familiebrug i 1929. Heraf blev da 5 % udpeget som ’kulagbrug’ – d.v.s. de tilhørte nu staten og blev konfiskeret, og 800.000 familier stod pludselig uden tag over hovedet.

Omtrent fem millioner mennesker blev med et pennestrøg hjemløse og blev fordrevet fra deres jord. Heraf blev 60.000 (som gjorde oprør) skudt på stedet eller sendt i Kz-lejre.

Dette var en del af den bolsjevistiske revolution – og det er, hvad der kommer ud af en gudløs ideologi.

Til stadighed må vi huske, hvor mange uskyldige mennesker, der er blevet ofre for de totalitære ideologier. Vi lever i en periode, hvor historien vil gentage sig. Diktatur er også ved at liste sig ind ad bagdøren i Danmark. Det første skridt er taget mod den totalitære stat. Folket er splittet i to. Jesu profetiske advarsel er gået i opfyldelse.

NAVNET PÅ MIN GUDS STAD

Et forunderligt løfte er givet de troende, som gennemlever denne generations forfærdende grusomhed, og ser sig omgivet af de gudløses hensynsløshed og ubarmhjertighed på alle sider.

”Men han udfriede den retfærdige Lot, som led under de tøjlesløse menneskers udsvævende liv,” siger det guddommelige løfte (2.Pet.2:7).

Lot led under en ustyrlige lovløshed, der huserede iblandt byens folk, og det pinte og smertede ham, at han skulle bo imellem dem og være vidne til alle de uhyrligheder, der fandt sted i byen Sodoma.

”Men Gud forstår at udfri de gudfrygtige mennesker (v.9).” Han ved, hvordan han skal redde de troende ud af den fælde, som de er faldet i – at vogte dem i den prøvelse, som kommer over alle mennesker på jorden.

Og dette løfte står fast. Det har stor betydning for mig selv, personligt. Jeg har særligt lagt mærke til formuleringen af den forjættelse, som står omtalt i Åb.3:10, hvor det hedder:

”Fordi du har holdt fast ved mit bud om udholdenhed, vil jeg også holde dig fast og fri dig ud af den prøvelsens stund, som skal komme over hele jorderige for at prøve dem, der bor på jorden.

Jeg kommer snart! Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Den, der sejrer, ham vil jeg gøre til en søjle i min Guds Tempel, og han skal aldrig mere komme bort derfra; og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds stad, Det nye Jerusalem, der kommer ned fra himmelen fra min Gud (Åb.3:10-12).”

’Den prøvelsens stund’, som Herren taler til sin menighed om, er en rædselsfuld og ulyksalig tid, som vil komme over alle mennesker, for at prøve dem. Vi går allerede en sådan ’prøvelsens tid’ igennem ( i denne periode med en om-sig-gribende epidemi) hvor Herren prøver hjerterne…

Herrens løfte for disse dage er dette: ”Jeg vil holde dig fast. Jeg vil skrive på dig navnet på min Guds stad: Det nye Jerusalem!”

BEMÆRKNINGER

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’EN HERLIGGJORT HOVEDSTAD’ (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 07.01.2022

DE STORE LADER DEM FØLE DERES MAGT

Et interview er forekommet med Miss Harley Hodgson på UnHerd TV-kanal, tirsdag, d. 7. dec. 2021.

Det fortæller situationen i Australien, som den nu har udviklet sig med oprettelsen af karantænelejre – hvoraf der i øjeblikket findes 2, som hver kan rumme ca. 2000 mennesker. Den tredje er under opførelse.

Miss Hodgson beretter, hvorledes hun pludselig – uden valgmulighed – blev bragt til en sådan lejr med fare for at blive idømt en bøde på 5000 dollar, hvis hun ikke adlød.

Her blev hun spærret inde i 14 dage – i et værelse, på nogle få kvadratmeter, med ét måltid mad om dagen og uden at kunne få tilkaldt en sagfører. Hun levede under en daglig trussel, at hendes ophold i lejren kunne blive forlænget. Hun blev testet 3 gange for Covid-19, men testen viste, at hun ikke var smittet!

Hun fortæller, at det var lykkedes tre medfanger at undslippe – og at disse nu blev eftersøgt i hele landet.

Karantænelejren hedder Howard Spring. De uvaccinerede ’fanger’ behandles som ’prisoner’, der kun har et meget lille areal at bevæge sig på. Det blev klart for hende, at hun var anbragt i den lejr som ’en straffeforanstaltning’, og at den metode fra nu af skal anvendes overfor borgere, som myndighederne har vanskeligheder med (fordi de ikke med det samme ’makker ret’ overfor statens restriktioner).

Der ligger allerede en karantænelejr klar i skuffen, fortalte direktør i sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, i februar 2020. I Tyskland blev de smittede anbragt på en flyvestation nær Stuttgart. I Frankrig var de indlogeret på et ferieresort ved Middelhavskysten og i Storbritannien var de indlagt på et hospital i det nordlige England.

”Her i Danmark tænker vi at anvende en nedlagt sygehusbygning eller en kaserne,” fortæller Brostrøm i februar 2020 i talkshowet ’Lippert på TV2 news’.

Ny Testamente opfordrer til civil ulydighed, hvis sådanne ’kz-lejre’ begynder at anes i det danske landskab.

Jesus kaldte disciplene til sig og sagde: ”I ved, at folkenes fyrster er strenge herrer over dem, og de store lader dem føle deres magt. Således skal det ikke være… (Matt.20:25-26).”

I det følgende vil jeg give eksempler på, at vi lever i en tid, hvor ’de store lader folket føle deres magt…’

FINSK BIBELTRO PRÆST SLÆBES FOR DOMSTOL

Den 24. januar stiller den finske, lutherske præst, Juhana Pohjola, (49) i retten anklaget for at have prædiket ’i overensstemmelse med et 1000 årigt dogme’, og samtidig med ham fremstilles et medlem af det finske parlament, Paivi Rasanen, der er anklaget for ’den samme overtrædelse’ (d.v.s. ’frihed til at ytre sig’, trosfrihed, og ’retten til at offentliggøre bibelvers).

Begge står til 2 års fængsel.

Paivi Rasanen har noteret sig, at ifølge politiets forhør, er enhver offentliggørelse af visse bibelord at betragte som en hadforbrydelse. ”Det er kun et totalitært system, der forfølger folk, som har et andet synspunkt end regeringens,” siger hun.

Menneskeretsadvokaten, Paul Coleman, udtaler, at retssagen mod de to sagsøgte er at ligne med ’kanariefuglen i en kulmine, der advarer mod den dødbringende gas’. ”Regeringens love mod ’hate-speech’ eksisterer i dag i alle europæiske lande, og kan tages frem når som helst. Det er en ’sovende lovgivning’ og det er vigtigt, at den møder en voksende og begrundet modstand.

Rasanen og Poljola er anklaget for at have offentliggjort et 24 siders skrift i 2004 (for 18 år siden) som forklarer den grundlæggende teologi bag ’sex og ægteskab’. Den finske anklager argumenterede for, at den århundrede gamle lære om ’sex’ opfordrer til had og udsætter regerings-beskyttede grupper i samfundet for forfølgelse.

Rasanen holder imidlertid fast ved, at statens tolkning af finske lov gør offentliggørelsen af Bibelen til en hadforbrydelse.

Hun siger: ”Det er umuligt for mig at erklære, at det klassiske, teologiske syn på visse doktrinære spørgsmål, som hører til flertallet af trossamfundenes lære, skal dømmes som en illegal forseelse.”

”Eftersom vi lever i et demokratisk samfund, må det være muligt at ytre sin overbevisning.”

STATEN FRAKENDER SIG ’DEN SUNDE LÆRE’

Finlands statskirke begyndte åbenlyst at vige fra den lutherske teologi – som det er tilfældet i Danmark – under den globale, seksuelle revolution i 1960’erne. Kristne, som følte sig udelukket og fremmede i den almindelige folkekirke, søgte sammen med pastorer, som den nu anklagede Pohjola.

Resultatet var, at menigheden, hvor Pohjola prædikede, voksede – og i 2013 var der 25 menigheder, som slog sig sammen i Den Finske Evangelisk-Lutherske Diocese. I dag tæller denne gren af kirken 45 menigheder, og 65 præster er under stadig uddannelse. Pohjola modtog en æresmedalje i 2009 for at have ’trådt frimodigt op mod evangeliets fjender’. I dag står denne præst anklaget for vranglære af en stat, som åbenlyst frakender sig ’den sunde lære’.

*

Den 29. juni 2021 stillede biskopper og præster fra den evangelisk-lutherske kirke i Finland (ligeved et halvt hundrede kirkeledere) sig på den anklagede præsts side. De sendte en protestskrivelse til Finlands regering med en understregning af Matt. 19:4-6, hvor der bl.a. står skrevet: ”Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde: Derfor skal en mand forlade sin fader og moder og holde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød.”

Den danske regering rummer politikere, som gladeligt vil gå i den finske regerings fodspor og stille bibeltro præster og prædikanter for retten. Der er allerede (ved lovgivningen) gjort klar til en sådan retssag mod kristne ledere, som frimodigt forkynder Guds ord – og som vil blive anklaget for ’hadforbrydelse’, idet man henviser til Bibelens stilling til homoseksualitet. Man vil let kunne finde kategoriske udtalelser af apostlene, som kan fremlægges som ’hadefulde’, og der er i sagen om ’conversion-therapy’ åbent lagt op til et opgør med kirkens lære om omvendelse.

PÆDOFILT BEGÆR

Hertil kommer, at der er ved at ske en drastisk vending med hensyn til personers kriminelle adfærd overfor børn. Det, som man har ventet på siden den aggressive elite indenfor homoseksualitet har ført sig frem, er nu ved at komme til syne. Nu skal vi lære, at fordømmelsen af voksnes kønslige omgang med børn kan være krænkende. Det har i nogen tid ligget og luret om hjørnet. Nu skal vi for alvor anerkende de pædofile som en seksuel minoritet, der skal hjælpes og beskyttes. I hvert fald ikke straffes! Det skal lovgiverne nok sørge for!

En ny bogstavkombination har set dagen lys. MAP, minor-attracted-person (den, som er tiltrukket af de yngste).

”I USA er kønsaktivister begyndt at føre kampagne imod marginalisering af pædofilt begær,” skriver journalist Anders Raahauge i Kristeligt Dagblad (tirsdag d. 30. november).

Sociologiprofessor Allyn Walker fra et universitet i Virginia har skrevet bogen: ’A Long, Dark Shadow’ (En lang mørk skygge) med undertitlen: ’Mennesker som er tiltrukket af de meget unge og deres kamp for værdighed’. Forlaget fortæller, at den ’byder på en vigtig beretning om en skjult befolkningsgruppes levende erfaring’.

Walker har identificeret sig som én, der ønsker, at man bruger mindre stigmatiserende betegnelser end ’pædofil’. – ”MAP har også følelser, som kan krænkes,” skriver han.

Ali Hirsi står bag en reaktion, som er dukket op i det britiske online magasin UnHerd. ”Vi er vidner til et angreb,” mener hun, ”på den vestlige civilisation, som ønsker at smadre vort moralske kompas. Vi forsømmer ansvaret for at fælde moralske domme – og ondskab er begyndt at sive ind. Her må der trækkes en streg i sandet.”

Snart skal de homoseksuelle have et bogstav mere knyttet til LGBTQ-folket.

Fem ting står på alle danskes huskeseddel i denne julemåned:

1. Fordømmelsen i Jesu ord er imidlertid klart som livets vand: ”Den, som forarger én af disse små, som tror på mig, ham var det bedre, at der var hængt en møllesten om hans hals, og han var sænket i havets dyb.”

2. Og dommen over dem, som forbryder sig mod de mindste og yngste er sikker, thi Jesus fortsætter med i den forbindelse at sige: ”Vé verden for forargelserne! Thi vel er det nødvendigt, at forargelser kommer, dog, vé det menneske, ved hvem forargelsen kommer (Matt.18:6-7).”

3. Samtidig skal forældre i Ballerup Kommune advares om den risiko, de løber, ved at lade deres drengebørn omskære. Det går under devisen: ’barnets ret til at bestemme over sin egen krop’.

4. Om et år er nytårsdags prædiketekst (2023) i folkekirken: Lukas 2:21, hvor der står skrevet: ”Da otte dage var gået, og Han skulle omskæres, fik Han navnet Jesus, som Han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv.”

5. Ballerup Kommune er her imod kirkens lære (Ny Testamente) en Guds beslutning: (Han skulle omskæres) en engels sendelse: (som han blev kaldt af englen) og den evige, guddommelige planlæggelse : (før han blev undfanget) en central doktrin i Kristi kirke: (Marias moderliv).

JERNETS OG LERETS KONGER

En sælsom bibelsk note anvendes i Daniels Bog for at karakterisere den endens tid, vi nu lever i.

Den forklarende note er i virkeligheden en enestående og afgørende bemærkning, der ophøjer den til at blive en uløselig del af den inspirerede tekst.

Den har til opgave at give en forklaring på det bibelske udtryk ’i hine kongers dage…’ (Dan.2:44) og fremstår da med et beundringsværdig klarsyn, idet den i al korthed lader vide, at det drejer sig om ’jernets og lerets konger’

Når Daniel bruger vendingen: ’I hine kongers dage’, så mener han altså (med andre ord): ’På den tid, hvor jernets og lerets konger regerer’. – ”I de dage vil Gud oprette et rige, som aldrig i evighed vil forgå (Dan.2:44).”

*

Jeg læser videre, idet det er ved at gå op for mig, at jeg lever i nøjagtig den tid, som Daniel har forudset, og jeg således kan forvente, at dette er de dage, hvor diktatur og demokrati vil ta’ livtag med hinanden.

Øjeblikkets svaghed (et rige uden sammenhold… v.41) vil afsløre sig, og Gud vil få hele denne billedstatue (kæmpen på lerfødder) til at vakle og til sidst styrte næsegrus til jorden.

Magthaverne vil helt klart vise deres hensigt. Der bliver i denne endetid spillet med åbne kort. Dem, som gennem slægterne har råbt så højt om, at ’de kristne ikke har noget med det politiske liv at gøre’, er blevet så underligt tavse. Daniels billedstøtte er beviset på, at det går ned ad bakke med de metaller, der bruges til opbygning af et rige, og det ender med et fuldstændigt værdiløst styre, hvilket er Guds øjeblik for ’en indgriben’, hvor de hellige overtager styret.

”Herredømmet skal ikke” (som det hidtil har været tilfældet) ”gå over til noget andet folk,” hedder det afsluttende, ”en stor Gud har kundgjort, hvad der skal ske herefter; og drømmen er sand, og tydningen er troværdig (v.45).”

I en verden, som er fyldt med løgn, og hvor medierne og politikerne løber med usandheden og utroværdigheden så stærkt som en hest kan rende, er det en lise for sjælen, at møde et ord, som af Helligånden betegnes som ’sandt og værd at stole på’.

Lad os derfor med denne rolige viden se nærmere på det emne, som er lagt frem for os her: ’Jernets og lerets konger’.

’Det tredje rige’ er et overstået stadium nu viser sig i horisonten ’et fjerde rige’, om dette står der skrevet…

*

TYRANNEN TØVER IKKE

”Siden skal der komme et fjerde rige (Dan.2:40).” Det kan ikke undgås! Det har været forudsagt i årtusinder og er nu på vej for at blive etableret på det kontinent, hvor den kommende verdens hersker og folkebetvinger vil fremstå.

”Thi der er endnu kun en liden stund, snart, snart, så kommer han, der skal komme, og han tøver ikke (Hebr.10:37).”

”… han, der skal komme,” fortæller om det uundgåelige, som vil bryde igennem alle forhindringer, og som handler om ’jernets konger’, der vil ’knuse og søndre alt’ for at kunne fremstå med diktatorisk magt (Dan.2:40).”

Nogle vil nu mene, at så galt vil det ikke gå! Tyrannen vil tøve endnu i nogen tid, men de tager fejl: Han tøver ikke! Om en lille stund er han dér – og han er valgt af folket, som med bedrag vil se, hvorledes han straffer de ulydige.

*

Bøder eller fængsel, hvis du ikke lader dig corona-vaccinere! Land efter land i Europa indfører vaccinepligt! Vaccinetvang er på vej flere steder! Hård tvang, der truer med fængsel!

Den kommende tyske forbundskansler varsler de hidtil skrappeste tiltag mod ikke-vaccinerede. Til dette formål har man bestilt 30 millioner ekstra vaccinedoser, som især skal anvendes på de ikke-vaccinerede.

Tvungen vaccination skal først vedtages i den Tyske Forbundsdag. Det sker ved en afstemning, hvor parlamentsmedlemmer stilles fri til at stemme, som de selv ønsker det.

I Østrig er systemet sådan, at ikke-vaccinerede får en indbydelse til at ’tage stikket’. Møder de ikke op, straffes de med strenge bøder:

”Tag stikket – eller betal ved kasse 1! Eller kom ind bag tremmerne,” hedder det i dagens parole.

*

Hvad vil det ende med? Vil vi blive fuldstændig underlagt et diktatorisk styre?

Du vil se, at fødderne på den store billedstøtte, som profeten Daniel så i en drøm, er ’halvt af pottemagerier og halvt af jern’ (2:41). ”Det betyder, at der vil fremstå et rige uden sammenhold.”

Men det skal under alle omstændigheder ’have noget af jernets fasthed’, – men samtidig vil den skrøbelige lerjord have sin indflydelse. ”Du ser jo, hvorledes jern er blandet med ler (v.41).”

Det betyder, at tæerne (på den gigantiske billedstøtte) var halvt af jern og halvt af ler, hvilket er ensbetydende med, at det sidste rige vil være delvis stærkt og delvist svag.

(I Daniels første fremstilling af billedstøtten er det ’fødderne’, som er halvt af jern og halvt af ler – men i tydningen er det ’tæerne’, som er uden sammenhold).

Og når du ser, at jernet er blandet med ler, så betyder det, at de (de forskellige stater i Europa) skal indgå ægteskaber med hverandre men dog ikke indbyrdes holde sammen så lidt som jern kan blandes med ler.

Under stort mediedække og megen højtidelighed vil de forskellige lande i Europa indgå aftaler med hinanden, men i intet tilfælde vil sammenholdet bestå, så lidt som jern kan blandes med jer’.

Dette er, hvad er bibelsk forudsagt om Europa – og dette er, hvad vi ser for vore øjne.

På den anden side af Atlanten er det samme underlige opgør ved at finde sted. Det drejer sig om en bygning i Jerusalem. Den har en sort smedejernsbalkon.

TRUMP LUKKEDE FOR DETTE HUS

Bygningen med den sorte smedejernsbalkon, nr. 18, på Agron Road, blev opført af den tyske, lutherske missionær, Ferdinand Vester.

USA købte bygningen i 1930, og den har siden været anvendt som beboelse for mange diplomater, som har fulgt de bevægende og sensationelle begivenheder i Jerusalem gennem årene.

Indtil bygningen blev lukket af præsident Trump 2017 tjente den som diplomatisk forbindelse til palæstinenserne. Biden-administrationen søger i disse dage at få den gamle villa åbnet til sin hidtidige position – og dermed lave et modtræk til præsident Trumps profetiske handling d. 14. maj 2018, hvor den amerikanske ambassade blev indviet i Jerusalem.

*

Den rødlige villa med den sorte smedejernsbalkon og rækken af runde katedralvinduer i Jerusalems Agron Road synes således at blive stedet, hvor Bidens administration må tage et opgør med Israels regering og dens forbindelse med Trumps skygge.

Indtil 2018 blev bygningen anvendt som et US-konsulat i Jerusalem. Det husede Amerikas diplomatiske mission til palæstinenserne. Trump lukkede dette hus ned og stængede dørene for den diplomatiske forbindelse med palæstinenserne, som havde fundet sted bag den sorte smedejernsbalkon. I stedet indviede Ivanka Trump (præsident Trumps datter) USA’s nye ambassade i Jerusalem, som er Israels hovedstad – en beslutning, som glædede Israel, men som tændte palæstinensernes vrede. Halvtreds engelske miles fra den festlige indvielse stormede en rasende hob af palæstinensere (41 blev dræbt og 1700 blev såret i sammenstødet med) de israelske forsvarsstyrker.

*

200 republikanske senatorer har i et brev til præsident Biden anmodet ham om ikke at fortsætte med sit forsøg på at genåbne villaen med ’den sorte smedejernsbalkon’ i Jerusalem.

Brevet er blevet undertegnet d. 1. november 2021 af så godt som alle republikanske medlemmer af repræsentanternes hus og indeholder blandt andet følgende:

”Vi udtrykker i dag vor stærkeste modvilje med hensyn til at genåbne et US-konsulat i Israels evige hovedstad Jerusalem. Dermed vil der blive tilbudt palæstinenserne en særlig diplomatisk tjeneste.

En genåbning af Jerusalem-konsulatet vil være i uoverensstemmelse med Jerusalem Embassy Act of 1995 (Public Law 104-45) – og dermed en uacceptabel, skammelig og forkert handling. Jerusalems ambassade blev åbnet i 2018 i Jerusalem og i 2019 blev konsulatet knyttet dertil – og det er nu USA’s officielle adresse.

USA’s præsident anmodes om at holde sig til denne beslutning.”

Den 1. dec. 2021 vedtog UN en resolution, som refererer til Tempelbjerget og erklærer, at det fra nu af kun må omtales med den muslimske betegnelse: ’Al-Haram, Al Sharif’ (den ædle Helligdom).

Danmark nøjedes med at undlade at stemme (abstension). Det er moralsk forkasteligt. Historien taler klart sit eget sprog.

EU VIL FJERNE EVANGELIET FRA JULENS BUDSKAB

”Nævn ikke Joseph og Maria.” Sådan lyder en ny sprogguide’ fra EU, som sigter på at aflyse fejringen af den kristne jul…”

Målet med den godt 30-sider vejledning er, at bruge et sprog i denne juletid, som tager hensyn til LGBT+ personer, som ikke er kristne.

Historien eksploderede, efter at en italiensk avis, ’Il Gionale’, søndag d. 5. dec. 2021, offentliggjorde en artikel, hvori man erklærede, at ’EU vil have fjernet kristendommen fra julen ved ikke at nævne Joseph og Maria’.

Dokumentet er blevet godkendt af Præsidenten for Europa-commissionen, Ursula van der Leyen, ifølge embedsmænd i EU. Den europæiske leder af EU Commission for Equality, Helena Dalli, en socialist fra Malta, som blev afbilledet med dokumentet i oktober (og som udtalte, at hun ’var stolt af det) har måttet bide i det sure æble og offentligt måttet trække brochuren tilbage på grund af det oprør, som den har skabt.

”Undgå navne fra evangeliet som Josef og Maria. Brug i stedet navne som Malika og Julia,” hedder det i EU-brochuren.

Paven har rejst sig i vrede over, at Joseph og Maria ikke bør nævnes. ”Deres navne står i Jule-evangeliet, og det er en handling, som nærmer sig betegnelsen: ’et historisk diktat’,” siger den 84årige leder af den katolske kirke (og har dermed kastet nyt brænde på bålet).

Hele postyret, som sat i bevægelse af den lille EU-bekendtgørelse, er et uimodsigeligt tegn på, at antikristelige, homoseksuelle kræfter arbejder i toppen af det europæiske fællesskab.

BEMÆRKNINGER

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’DA MORGENSTJERNE JUBLEDE’ (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 24.12.2021

STATSMINISTEREN SKYLDIG I HADFORBRYDELSE?

Hadforbrydelser er en dyb alvorsag. De starter som oftest med små, halvfjendtlige udtalelser og ender med at sætte hele verden i brand.

”Tungen,” siger apostlen Jakob, ”er som den mindste ild, der kan sætte den største skov i brand. Ja, som ’selve den uretfærdige verden’ sidder tungen blandt vore legemer! Den smitter hele legemet og sætter tilværelsens hjul i brand – og den er selv sat i brand af helvede!” (Jakob 3:6)

Straffeloven i Danmark § 81 stk. 6 fastslår i dag, at det er en skærpende omstændighed hvis en forbrydelse har sin baggrund i andre menneskers oprindelse, tro, handicap, seksuelle orientering eller lignende.

Politikerne har denne liste i hænderne i disse dage; og med den stigende polarisering mellem de vaccinerede borgere og de ikke-vaccinerede borgere bør de være opmærksomme på, at for øjeblikket lægges de ikke-vaccinerede for had af statsministeren, Mette Frederiksen, og derefter af en række personer indenfor den politiske verden, erhvervslivet, de sociale instanser, hospitalsvæsenet, uddannelsesstederne og menigmand. Det tredje riges begyndende forfølgelse af jøderne i Tyskland gentages og følges ’efter bogen’ i Danmark.

I skrivende øjeblik er 65 % af den danske befolkning stemt for at ikke-vaccinerede skal underlægges særlige regler. Statsministeren skubbes til den hældende vogn ved at udtale: ”Der er en lille gruppe, der ikke spiller efter reglerne.”

”Hvilke regler?” må man spørge. Så vidt vides, at der endnu ikke indført love, som siger, at du skal lade dig vaccinere.

”Denne konflikt vil kun blive større,” advarer en professor i statskundskab ved Århus Universitet, Michael Bang Petersen.

”For alle jer, der ikke er vaccineret bliver det mere besværligt – og sådan synes jeg egentlig også, det bør være!” insisterer statsministeren. ”Jeg finder det dybt alvorligt, at de ikke-vaccinerede er begyndt at smitte de vaccinerede…” og med dette har vi ikke hørt det sidste. Der ligger ord på tungen, som statsministeren ved en passende lejlighed slipper løs – og ’tilværelsens hjul går i brand’ for ’den lille gruppe, som ikke følger reglerne’.

Det begyndte med, at man udtalte sig negativt om ’den lille gruppe, som ikke følger reglerne’. Dernæst talte man spottende om deres bøger, hvori de fremlagde deres synspunkter om de regler, som de ikke kunne følge. Så hånede man de huse, hvori disse bøger blev oplæst. Det kom tilsidst til det punkt, hvor man brændte de huse og de bøger – ja, man endte med, at brænde de mennesker, som læste de bøger, der ikke fulgte reglerne…

MAGTSYGEN AFSLØRET

Med dette forløb har de folkevalgte magthavere i Danmark åbenlyst (og med en frimodighed som handlede de fuldstændigt legalt) overskredet deres grænser!

Den danske regering forlanger nu – som det seneste antikristelige initiativ fra Christiansborg – at kirkegængere fremover skal fremvise deres ’statsgivne ret’ til at deltage i en gudstjeneste, før de kan tilstedes adgang til kirkerummet.

Ikke-vaccinerede gudstjeneste-søgende borgere skal bortvises ved kirkedøren! (Hvis han eller hun ikke på sin medbragte mobil kan bevise, at de har fulgt statens opfordring til at lade sig vaccinere; deres indtræden i det hellige rum, hvor evangeliet forkyndes, skal nægtes).

De er urene, og det er nu kejserens ordre, at de – som tidligere tiders spedalske – øjeblikkelig skal bortvises. De har ingen plads blandt alle ’de rene’ som langsomt fylder kirkens bænke. Enhver må kunne indse, at disse illegale kirkegængere er en fare for deres omgivelser.

*

Med dette lovkrav følger de styrende en ideologisk linje! Under foregivelse af, at de handler ansvarsbevidst (ud fra et medicinsk-videnskabeligt hensyn) gør statens embedsmænd sig skyldige i en åndelig overtrædelse – og de medlemmer af menigheden, som ved indgangen til kirken jager ’de urene’ bort – gør sig medskyldige i den samme forbrydelse.

Dette seneste krav fra staten er af en art (og er så afslørende) at Goethes kendte ordsprog med rette kan bruges: ”Man merkt die Absicht und wird betrübt” (man mærker hensigten og bli’r bedrøvet). Magtsygens motiv kan ikke skjules. Bunden er nået!

Med en sådan lov kan de styrende ikke komme længere ned. Lovgivernes inderste tanker er her kommet for en dag. Man vil have fuld ret til at bestemme over kirken (både statskirken og de frie trossamfund).

Man har højesterets godkendelse for, at folketinget fra nu af er kirkens øverste synode, og kirkeministeren er kirkens ærkebiskop. (Højesteretskendelse af 23 marts 2017, som indførte et illegalt homoseksuelt vielsesritual, der var sammensat – på befaling af staten – af folkekirkens bisper).

UDSTØD DET ONDE MENNESKE

”Udstød det onde menneske af jeres kreds (1.Kor.5:13).” Her er et skriftsted, som man kan holde sig til, hvis man vil forbyde en borger i Danmark adgang til ’de helliges fællesskab’, hvoraf gudstjenesten med altergang (brødsbrydelse) er en væsentlig del.

I den forbindelse siger apostlen Paulus: ”I mit forrige brev skrev jeg, at I ikke skulle have fællesskab (samkvem) med utugtige mennesker (v.9).” Han fortsætter: ”Jeg mente dermed ikke i almindelighed denne verdens utugtige eller grådige – folk, som stjæler og dyrker afguder – så var det jo umuligt at leve her i verden!” (v.10)

”Nej, det jeg mener er, at I skal ikke have fællesskab med – at I skal lægge afstand til – dem i menigheden, som udgiver sig for at være kristne, men samtidig lever et tøjlesløst liv (drikker, stjæler og horer). Den slags folk skal I ikke engang spise sammen med!” (v.11) Nu vil kejseren have endnu en synd ’føjet til listen’ over de elendige, som retmæssigt skal udelukkes fra gudstjenesten: De ikke vaccinerede!

*

Kirkeporten skal fra nu af stænges for disse gudstjeneste-søgende. Der er hverken hjerterum eller plads for dem i kirkerummet. De befales at holde sig på afstand! De er ikke velkomne og må med øvrighedens strenge forbud forlade kirken, hvis klokkers kalden ikke længere er rettet mod dem.

Det er fra nu af statens opgave at holde kirkerummet rent og ubesmittet. Det indbefatter, at adgangskravet til gudstjeneste-deltagere for fremtiden skal være, at ’de fremviser gyldigt corona-pas’. Adskillige præster protesterer og erklærer dette for at være ’for vidtgående’. En jura-professor har kaldt dette lovkrav for ’et direkte indgreb i religionsfriheden’.

Men statens sundhedsminister erklærer (i overensstemmelse med statsministeren), at ’ikke vaccinerede kirkegængere’ er farlige for deres omgivelser!

Kritisk er præsten i den lutherske frimenighed, Skjern Bykirke, Morten Rugager Kristensen, der skriver på Twitter:

”Der skal ikke være betingelser for at deltage i en gudstjeneste. Det strider simpelthen imod min opfattelse af evangeliet, som siger: ’Kom til mig, ALLE I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile’. Kirken skal ikke være Mette Frederiksens forlængede arm, som vil lægge pres på de ikke-vaccinerede,” slutter præsten.

Jakob Martini var ikke velkommen i Citykirken i Århus, da han forleden stillede til gudstjeneste. Det skriver Udfordringen (journalist Kristine Høj).

”Jeg måtte ikke komme ind, fordi de ville se corona-pas,” siger Jakob. Han kunne ikke fremvise corona-pas, da han ikke har taget imod noget Covid-19-stik.

”Under ingen omstændigheder kunne Jakob Martini finde på at tage en test op af lommen for at komme ind i en kirkebygning. ”Hele denne corona-historie er en frugt af lovbrud, løgn, manipulation, bedrag, tvang og fordækthed, som vi kender fra medierne,” siger Jakob Martini og uddyber: ”Min samvittighed og kærlighed til sandheden forbyder mig at gå ind under det system.” Han kalder det ’antikristelig virksomhed’ at hindre folk i at komme til arrangementer, hvor evangeliet bliver forkyndt. Romerbrevet 13 taler om at underordne sig myndighederne. Her ser Jakob det som, at det kun er den gode og gudfrygtige øvrighed, som stiller det gode, som vi skal underordne os.

FORSKEL PÅ FOLK

”Nu skal der være forskel på folk,” siger Østrigs kansler.

”Alle de ikke-vaccinerede kan ’få lov’ at blive hjemme. De kan gå på arbejde og gå til supermarkedet for at købe mælk og kartofler. Ellers ingen svinkeærinder.”

Imens kan borgere med vaccine-passet i lommen have det sjovt med de andre vaccinerede – og leve som de altid har gjort. Østrigs nye restriktioner trådte i kraft 00:00 natten til mandag d. 15. november.

Der bliver ført konsekvent kontrol.

At bevæge sig uden for hjemmet uden gyldigt ærinde kan nu koste op til 10.700 kr.

Hvis en ikke-vaccineret tager på arbejde uden gyldig test koster det 3.700 kr. og for arbejdsgiveren bliver bøden på 27.000 kr. ”Bødernes størrelse skal nok få banket de ikke-vaccinerede på plads. De er jo samfundsfarlige borgere,” mener den østrigske kansler.

”Vi har ikke længere forståelse, når der kommer en ikke-vaccineret person, udtaler sygeplejerske, Karin Engl, (leder af intensivafdelingen på Kepler-universitetshospitalet i Linz) til radiostationen Ö1. Vi ved ikke, hvorfor man ikke bliver vaccineret, og hvorfor man så – hvis corona ikke eksisterer – tager på hospitalet for at få hjælp.”

I Østrig vil et tvunget vaccinekrav gælde fra 1. februar. Bøde eller fængselsstraf gælder for dem, som unddrager sig.

Lørdag d. 20. november var 1300 betjente på gaden i Wien og 50.000 mennesker protesterede. Skilte med tekster ’Impfen macht frei’ sås blandt demonstranterne – en tydelig reference til det berømte skilt over den nazistiske koncentrationslejr i Auswitz: ’Arbeit macht frei’. Pressen kaldte den massive demonstration ’En folkeopstand’.

Jubel brød ud, da en gruppe, åbenbart politibetjente i civil, marcherede som en del af demonstranterne gennem Heldentor.

ET ONDT STYRE

Under overskriften: ’En australsk hyrde fortæller’ – er en video blevet vist på nettet, hvor en australsk præst forklarer tilstandene i hans hjemland. Han siger:

”Når vi følger den sti, som Australien for øjeblikket tvinger sin befolkning ind på, kan vi kun se én ting: ’Det er begyndelsen til enden på et diktatur’!”

”Politiet skyder på demonstranter, og folket er blevet som får uden hyrde. De jages i dag af ’glubske ulve’ og nogle kan forvente, at i de tidlige morgentimer kommer ordensmagten og banker på deres dør…”

”Det uhørte er sket! Folk, som ikke er vaccineret, står i fare for at miste deres valgret.

Kirken forfølges, idet man forlanger bøder på 110.000 dollar for overtrædelse af reglerne.

Folket er blevet lovgivernes slaver. Den elektroniske overvågning er ved at være fuldendt. Historien om det tredje Rige gentager sig. Folk tror ikke – som i Nazityskland, at genindførelse af den nazistiske stat vil koste millioner af ofre.

Det gamle stasis-system, hvor borgerne kan angive hinanden, er indført i Australien.

Det er på høje tid, at de kristne viser vej i mørket! Romerbrevet det 13. kapitel siger, at det er godt og gudvillet, at der er nogen, der regerer, men kapitlet er en advarsel mod det styre, som er ondt og hensynsløst.”

VI HAR BRUG FOR EN FORFATNINGSDOMSTOL

Det viser sig, at vi er nået dertil, hvor vi må tage magten fra de styrende. Det er på høje tid, (mener mange) ’at der gribes ind over for magtgale mennesker’.

Det må fra nu af hindres, at hensynsløse politikere først kan bryde loven – og så selv kan bestemme, om eller hvordan det skal undersøges, at de er de virkelige lovovertrædere.

Det er et højaktuelt problem – ja, en hel kultur, som der skal laves om på.

En forfatningsdomstol er et uvildigt organ, der af egen drift kan starte en undersøgelse og fælde dom. (Man kan imidlertid ikke have et organ, der både agerer udøvende og dømmende magt i juridisk forstand).

Skeler man til Tyskland, er det forfatningsdomstolens opgave at gennemse en lovgivning, som den kan erklære ugyldig, hvis den strider mod landets forfatning.

Borgerne skal have en forvisning om, at begår ministre lovbrud, skal de forklare sig for en domstol, ligesom andre skal. At der er lighed for loven!

Vi mangler i Danmark en forfatningsdomstol, som vi kender det fra andre demokratier. Derfor bliver love i Danmark kun overholdt, så længe et flertal finder det passende.

’Bundesverfassungsgericht’ har i øvrigt ofte givet personer medhold i deres ret til at ytre sig frit, og i de fleste tilfælde beskyttet borgerne mod den statslige magt. I Danmark står folketinget som en nærmest suveræn statsmagt, og det har uheldige konsekvenser.

VORE LEGEMER TILHØRER IKKE OS SELV

Mit eget vidnesbyrd i denne forbindelse er følgende:

”Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud – og at I ikke tilhører jer selv (1.Kor.6:19).”

”Eller ved I ikke,” spørger apostlen, og til dette må adskillige svare: ”Nej, det vidste vi ikke!”

”Jamen det burde I vide,” fortsætter Paulus. ”Særlig i den tid, hvori I lever, og hvor de fleste er uvidende om de åndelige spørgsmål.”

Der har været betydelig debat omkring de vacciner, som er i brug – og enkelte er blevet skrottet, efter at have været anvendt i et stykke tid. På den baggrund kan jeg ikke have tillid til nogen vaccine mod Covid-19, som bliver mig tilbudt af en regering, som ikke har udvist åndelig bedømmelse.

Vore legemer tilhører ikke os selv. ”I er jo købt og prisen betalt,” siger Skriften (1.Kor.6:20). Prisen var så stor, at intet kan overgå den. Golgata taler her meget højt – og jeg må sige, at den alvorlige tale tillader mig ikke at bøje mig for en regerings lovkrav i den henseende.

*

I et efterfølgende brev skriver apostlen til menigheden i Korinth: ”Vi er jo den levende Guds tempel.” – ”Derfor drag bort fra dem og skil jer ud, siger Herren. Rør ikke ved noget urent, så vil jeg tage imod jer. Da vi nu har disse forjættelser, mine elskede! Så lad os rense os fra alt, som besmitter legeme og ånd, og gennemføre hellighed i gudsfrygt (2.Kor.6:16b-17 og 7:1).”

Regeringens fordringer overfor kristne er blevet så diskriminerende, at vi bliver nødsaget til at skille os fra deres lovkrav og ’lade os rense fra al form for besmittelse’.

Med hensyn til det østrigske initiativ, at til februar skal ’stikket i armen’ gøres obligatorisk – det vil sige, at der bliver om få uger vaccine-tvang i Østrig – siger apostlen: ”Alt er mig tilladt, men ikke alt er gavnligt: Jeg skal ikke lade noget få magten over mig!” (1.Kor.6:12) Vi skal ikke underlægge os nogen magt, som vil bestemme over vores samvittighed.

*

En chokerende oplysning er netop løbet ind på Facebook. Jeg vedlægger den her i sin ubekræftede – men sandsynlige form.

”Danmark er nu indgået en ’korona-alliance’ med Østrig, Australien, New Zealand og Israel. Jeg ved ikke, om du er klar over, hvilken farlig cocktail dette er for vores rettigheder og for vores liv.

For at nævne et par ting:

Australien: Verdens længste lockdown. Australien er nærmest forvandlet til et stort fængsel. Oprettelse af ’karantæne’-faciliteter, der mere ligner forgangne tiders Kz-lejre. Voldsparat politi, der rask væk angriber alt. Vaxmandater, hvor adgang til egne penge, til job til at overleve, cuttes af.

Østrig: Udgangsforbud for uvaccinerede og tvang pr. 1. februar 2022 osv. (ovenstående er lånt af Elisabeth Ahlmann Madsen og Malk Kjærgaard)

BEMÆRKNINGER

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: LYSENDE ENGLE KOMMER SOM TRÆKFUGLE(www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 10.12.2021.

DER GÅR EN PRØVE OVER HELE JORDEN

En medarbejder på en virksomhed i Holstebro opfordres ’kraftigt’ til at flytte til en anden kantine.

Hun er nemlig ikke vaccineret mod corona-virus. Hun må heller ikke deltage i fysiske møder eller rejser.

Torsdag, d. 09. november meldte en af de danske virksomhedsgiganter, Mersk, ud, at en corona-vaccine også bliver et krav for selskabets kontoransatte i Danmark og udlandet. Det skriver Berlingske.

Tysklands afgående forbundskansler, Angela Merkel, beder ikke-vaccinerede tyskere, torsdag, d.9. november, om at tænke sig om en ekstra gang og tage imod vaccinen mod corona-virus. ”Man har en moralsk forpligtelse til at tage hensyn til sine medborgere,” siger Merkel.

Torsdag, d. 9. november udtalte kansler Alexander Schallenberg, Østrig, at en nedlukning for ikke-vaccinerede ’formentlig er uundgåelig’. – ’To ud af tre skal ikke bøde for at andre har været tøvende’, siger han.

Den danske regering har indgået en trepartsaftale (med fagbevægelsen og arbejdsgiverforening), der gør det muligt for virksomheder at kræve, at ansatte viser gyldigt corona-pas.

Til dette siger Bibelen, (’skrevet til menigheden i Filadelfia af apostlen Johannes’): ”Fordi du har holdt fast ved mit bud om udholdenhed, vil jeg også holde dig fast og fri dig ud af den prøvelsesstund, som skal komme over hele jorderiget, for at prøve dem, der bor på jorden.

Jeg kommer snart! Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans (Åb.3:10).”

I den forbindelse er en ny lære om menighedens bortrykkelse (før antikrist melder sig) ved at sprede sig i den ganske verden. Denne forkyndelse ser vi nærmere på her:

DET RENE OPSPIND!

Når Jesus i sin afskedstale til disciplene, inden han tager det afgørende skridt over Kedrons bæk, pludselig vender sig til sin himmelske far og udbryder: ”Jeg beder dig ikke om, at du tager dem ud af verden” (Johs.17:15)…

… hvorledes er det da muligt, at nogle af kirkens folk i dag kan lære menigheden det modsatte: at de skal bortrykkes (’tages ud af verden’ før verden stiller med sin antikrist)?

Er det forfærdelige ved at ske, at ’Gud sender over dem en vildførende magt, så de tror på løgnen’ (2.Thess.2:11)? Er det for, at ’de skal rammes af dommen, alle de, som ikke troede sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden’? (v.12) Fatter de ikke, at antikrist snart vil ’komme i Satans kraft og med al løgnens magt og undere og med al ’uretfærdighedens forførelse’?

Tåler de fremdeles, at ’de store iblandt dem, lader dem føle deres magt’? Satan har hele sit arsenal af vildførelse med sig – og han vil ikke spare nogen i denne sidste time!

*

Den store og afgørende sandhed, som jeg her (med disse linjer) lægger frem for jer, kommer fra dybderne af Guds ord.

Den frasiger sig på det bestemteste den nye lære, at menigheden vil blive bortrykket, før antikrist viser sig på verdensscenen.

Modstanderne af en sådan tanke kan findes helt tilbage i den første kristne menighed, hvor Herrens discipel, Simon Peter, skrev følgende til den forfulgte flok: ”Nu står det profetiske ord så meget fastere for os; det gør I vel i at agte på som på et lys, der skinner på et mørkt sted… indtil dagen gryr, og morgenstjernen oprinder i jeres hjerter (2.Pet.1:19).”

(Verden er i dag ’et mørkt sted’, men dagslyset er ved at bryde igennem, og vi befinder os i den time, hvor morgenstjernen endnu ikke er kommet frem – men et levende håb lyser allerede i vore hjerter).

*

Det 16. og 17. århundredes reformatorer kender intet til den nye doktrin (at menigheden bliver fjernet, før den møder antikrist) og Martin Luther ville med kradse ord have sendt sådanne forkyndere på porten; vi kommer ikke til at møde Guds vrede, for den er allerede faldet på Guds Søn, men dyrets vrede slipper vi ikke for at opleve og overvinde. Dertil skal Guds menighed beredes!

Den tid, vi nu lever i, har apostlen Paulus forudsagt, skal komme. Den omtales sådan: ”De vil ikke finde sig i den sunde lære, men for at leve efter deres egne lyster, vil de skaffe sig lærere i hobetal, efter hvad der kildrer deres øren (2.Tim.4:3).”

” – og de vil vende øret bort fra sandheden og vende sig til fablerne (v.4).”

Paulus slutter med følgende: ”Du derimod, vær ædruelig under alle forhold, bær dine lidelser, gør en evangelists gerning, gør fyldest i din tjeneste (v.5).”

På en dag, hvor folk ikke længere vil lytte til sandheden men foretrækker løgn og det rene opspind, er det forfriskende at høre, at det er en evangelists gerning, at menigheden opmuntres til at holde hovedet koldt og stå frem med Guds rene og ubesmittede ord.

DA FØRST RYKKES DE TROENDE BORT

Den åbenbaring, som Gud har givet sin søn, Jesus Kristus, for at han igen skulle formidle den til sine tjenere, har han givet, før at de skal forstå, hvad der skal ske i en hast.

Det vil sige, at åbenbarelsen drejer sig om ting, ’which must shortly come to passe’ (Altså ting, som (meget) snart vil ske).

… og nu er der gået 2000 år, hvor det endnu ikke er sket. Hvorledes skal det forstås?

”De nuværende himle og jorden er gemt ved det samme ord og forbeholdt ilden på den dag, da de ugudelige mennesker skal dømmes og fortabes (2.Pet.3:7).”

”Javel,” siger vi, ”men hvorfor lader Gud 2000 år gå, uden at gribe ind?” Det er svært at forstå på baggrund af, at det er begivenheder, som Herren omtaler med ordene:

”Det vil meget snart ske?”

”Der er en ting, I ikke må glemme,” svarer apostlen, ”og det er, at tid er et begreb, som Gud oplever på en anden måde end vi.”

*

”Lad mig forklare dette for jer, I elskede,” fortæller Peter og fortsætter: ”En dag er for Herren som tusinde år, og tusinde år som en dag (v.8).”

Tager vi disse ord bogstaveligt (tusind år er som én dag) så er det kun ’få dage siden’, at Herren talte om de ting, som ’meget snart vil ske’, og så forstår vi bedre Peters yderligere forklaring, som lyder:

”Herren nøler (jo) ikke med at opfylde forjættelsen (sådan som nogle anser det for en nølen) men han har langmodighed med jer, da han ikke vil, at nogen skal fortabes, men at alle skal nå til omvendelse (v.9).”

Det, som holder Herrens hånd tilbage, så at han tøver med at løsne startskuddet til endetidens afsluttende begivenheder, er altså hans langmodighed.

*

Apostlen Peter fortsætter, og de troende bør bide mærke i hvert eneste af hans ord, som klart lader forstå, at Gud ikke tager sine veluddannede soldater bort fra slagmarken, før ’Himlene kommer i brand og opløses, og elementerne kommer i glød og smelter’ (v.12).

”Da nu alt dette går sin opløsning i møde (fortæller om den tid, hvor de troende endnu er på jorden, og ’vandrer i hellig livsførelse og gudsfrygt’ (v.11).”

Disse ’venter og fremskynder altså Guds dags komme’ ved at ’vandre i hellig livsførelse og gudsfrygt’ – ja, de fremskynder den dag lige til det øjeblik, hvor den oprinder med et brag, så at ’himlene kommer i brand, og jordens elementer smelter’ (v.12).

Da først kan de se ’hans forjættelse indenfor rækkevidde: ’Nye himle og en ny jord’, hvor retfærdighed bor! – og de rykkes bort for at møde Herren sammen med alle de døde i Kristus. Dette er den første opstandelse!

*

Ved at læse om Jesus, at ’da han var kommen i dødsangst og bad endnu mere indtrængende, og hans sved blev som bloddråber, der faldt ned til jorden’ (Luk.22:44) – og jeg betragter disse ord på baggrund af hans erklæring, at ’en discipel står ikke over sin mester, ej heller en tjener over sin herre (Matt.10:24) – da må jeg falde på mine knæ og udbryde: ”Ja, disciplen må være tilfreds, når det går ham som hans herre… (v.25).”

… så finder jeg det fundamentalt forkert, at lære de kristne, at de skal ’slippe for trængslen’ (den store trængsel) ved at blive ’bortrykket til herligheden’, … at de skal tages bort, før antikrist går løs på de troende, og dødsangst og sved (der falder til jorden som bloddråber) ’bliver deres skæbne’…

Nej, også de vil komme til at opleve, at hvis de har bedt til Herren før (i deres nød), så skal de komme til at bede ’endnu mere indtrængende’.

Hør, hvad Herren siger: ”Frygt ikke for dem, som dræber legemet, men ikke kan dræbe sjælen; frygt snarere for ham (Gud), som kan ødelægge både sjæl og legeme i Helvede (v.28).”

*

At vi ved ankomsten til det stærkt eftertragtede ’himmelske Jerusalem’ møder ’en højtidsskare af engle i tusindtal’ (v.22) fortæller os, at vi ankommer til en højtidelighed, som på ingen måde kan rettelig beskrives.

(En nyere oversættelse bruger ordet: ’Festforsamling’ og andre sprog oversætter ordet til en ’universel samling’ – men intet synes at komme på højde med det danske: ’En højtidsskare’).

Vi forstår, at Guds engle, som er mødt op ’i titusinder’, er klædt på til anledningen. Der er plads til skaberevne med værdighed, og betagelsen over festdragter er præget af renhed og den sømmelige skønhed, som hører Guds rige til.

Som hele byen i ’det daglige’ (hvis man tør bruge et sådant udtryk) er præget af ’den kæmpemæssige administration’, sådan er alt nu indstillet på en evighedsfest, som meget vel kunne være den højtidelighed, som de troende har sunget om og ventet på – ja, med inderlig længsel har drømt om: BRYLLUPPET!

KAN I TØMME DEN SAMME KALK

De, som siger, at ’bortrykkelsen’ finder sted, før antikrist melder sig med sin hærgende og forbryderiske trængsel og forfølgelse på jorden, bør læse Matthæus Evangeliet 20:21-23. Det er det ideelle skriftsted, som én gang for alle afviser den forkyndelse, at menighed skal løftes bort og befinde sig i herligheden, medens de øvrige mennesker skal gennemgå hensynsløse lidelser og græde en flod af tårer her på denne fortabte klode.

Skriftafsnittet begynder med, at Zebedæussønnernes (tordensønnernes) moder en dag stillede med sine to sønner hos Jesus, og det var klart, at de havde et ærinde; de ville bede ham om noget.

”Hvad vil du?” spurgte Jesus.

”Sig, at mine sønner får plads i dit rige – den ene ved din højre og den anden ved din venstre side,” svarede moderen.

Jesus svarede: ”Kan I tømme den kalk, som jeg skal tømme?”

De svarede alle tre: ”Ja, vi kan tømme den kalk, som du skal tømme.”

Da siger Jesus til dem: ”Den kalK, som jeg skal tømme, kommer I også til at drikke! Men pladsen ved min højre og venstre side står det ikke til mig at bortgive; den plads gives til dem, som min Fader har beredt dertil! I ved ikke, hvad I beder om!”

*

Inden denne samtale fandt sted, og Zebedæussønnerne havde erklæret, at de var parate til at gennemgå de samme lidelser som deres Herre, havde Jesus forudsagt hvad der vil ske. I to vers forinden klargør han dette for disciplene. Han siger:

”Se, vi drager nu op til Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgives til ypperstepræsterne og de skriftkloge; og de skal dømme ham til døden, og overgive ham til hedningerne til at spottes og piskes og korsfæstes (Matt.20:18-19).”

Der kan altså ikke herske nogen tvivl om, hvad Jesus mener. Han siger ikke: ’Nej, det skal I ikke forberede jer på. Det vil jeg spare jer for. I bortrykkes inden det går så galt. Tværtimod siger han: ”Min kalk skal I vel tømme, og med min dåb skal I døbes. Men pladsen ved min højre og venstre side, gives til dem, hvem det er beredt af min Fader (v.23).”

JEG BEDER IKKE OM AT TAGE DEM UD AF VERDENEN

Det var et alvorligt øjeblik, da Jesus sagde til sine disciple: ”Se, den time kommer, – ja, den er allerede kommet, da I skal spredes hver til sit og lade mig ene tilbage; dog, jeg er ikke ene, thi Faderen er med mig (Johs.16:32).”

Han fortsætter og taler dermed om den kommende trængsel, som hans disciple skal gennemgå: ”Dette har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I VERDEN HAR I TRÆNGSEL; men vær frimodige, Jeg har overbundet verden (v.33).”

Jesus siger helt konkret til sine disciple, at han nu vil efterlade dem i denne verden, hvor de skal møde trængsel, men at de skal huske på, at de ikke er alene, men Faderen er hos dem. (’Dog, jeg er ikke ene, men Faderen er med mig).

Han fortsætter i det efterfølgende kapitel med at sige (idet han vender sig til sin himmelske far): ”Jeg beder ikke om, at du vil tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde (Johs.17:15).”

*

Dette er de sidste ord Jesus siger til de mænd, som er hans sande efterfølgere, inden han ’går over på den anden side af Kedrons bæk’ (Johs.18:1) og verdens største, historiske opgør tager sin begyndelse.

”Jeg beder ikke om, at du tager dem ud af verden (Johs.17:15).” Sådan lød Jesu bøn til sin far, da han sagde farvel til sine disciple – og han har dermed sat et evigt eksempel for, hvorledes vor bøn og vor forkyndelse skal være, når vi står overfor trængsel.

Han vender ryggen til dem, der beder anderledes og lærer disciplene at tro anderledes.

”Ligesom du har sendt mig til verden, således har jeg også sendt dem til verden (Johs.17:18)… hvilket vil sige (om vi forstår Jesu ord ret), at ligesom Faderen har sendt sin søn til verden, for at han skulle korsfæstes og opstå fra de døde, således har Jesus sendt sine disciple til verden for at de skal udstå forfølgelser og drab og siden opstå i herlighed.

Er det ikke netop den læreform, som apostlene overgav os til, når de siger: ”Gud ske tak, fordi I… er blevet lydige imod den læreform, til hvilken I blev overgivet (Rom.6:17)?”

… og derefter fortsætter: ”Men når vi er børn, er vi også arvinger og Kristi medarvinger, så sandt vi lider med ham, så vi også kan herliggøres med ham (Rom.8:17).”

… og apostlen Paulus erklærer i denne sammenhæng: ”Jeg holder for, at det, vi lider her i tiden, ikke er værd at regne i sammenligning med den herlighed, som skal åbenbares på os (v.18).”

SVAR MIG PÅ DISSE TRE SPØRGSMÅL

I den græske by, Ikonium, fik modstanderne af evangeliet skarerne på deres side, og ’de stenede Paulus’.

”Idet de mente, at han var død, slæbte de ham uden for byen (Ap.G.14:19).”

Men disciplene havde stadig håb for deres leder, og de ’slog kreds om ham’. De mente åbenbart, at Herren stadig var med dem, og fandt det ikke usædvanligt, at ’en af deres’ blev stenet til døde.

Det var jo, hvad Herren havde sagt til dem, inden sin bortgang: ”Så skal man overgive jer til trængsel og slå jer ihjel – og I skal blive hadet af alle folk for mit navns skyld (Matt.24:9).”

Men Paulus, som var blevet slæbt livløs uden for byen, og nu lå blodig og bevidstløs på gaden, hvor de havde efterladt ham, oplevede pludselig den Herrens kraft, der ligger i, at de hellige slår kreds om en og beder. ”Han rejste sig og gik ind i byen (v.20).”

Dagen derefter drog han bort derfra til Derbe. Og ’de styrkede disciplenes sjæle’ (v.22), ”idet de sagde: Vi må igennem mange trængsler for at komme ind i Guds rige.

Det er i lyset af disse ord fra Bibelen, at det forekommer som den rene fantasi og falske illusion, at Jesus skulle komme igen (i al hemmelighed) og pludselig bortføre de kristne, som (ifølge deres lære) ikke skal opleve ’trængslen’ – men bliver bortrykket inden trængselsmørket falder over jorden. Svar mig på disse tre spørgsmål:

1) Hvorledes stiller I nymodens forkyndere jer til ord som dette: ”… jeres tro vokser mere og mere, og den indbyrdes kærlighed tager til hos hver enkelt af jer alle – ja, vi roser os af jer i Guds menigheder på grund af jeres udholdenhed i tro under alle de forfølgelser og trængsler, I må udstå (2.Thess.1:3-4)?

2) Eller Johannes, som skrev åbenbaringsbogen, og indleder sin beretning med disse ord: ”Jeg, Johannes, jeres broder, som er fælles med jer om trængslen og kongedømmet og udholdenheden i Jesus… (Åb.1:9)?”

3) … eller de ord, han skriver til menigheden i Smyrna: ”Jeg kender din trængsel… og spotten fra Satans synagoge. Djævelen vil kaste nogle af jer i fængsel… vær tro indtil døden, så vil jeg give dig livets sejrskrans (Åb.2:9-10)?”

I Johannes Åbenbaring 4:1 ser Johannes ’en dør, der var åben ind til himmelen’ og en røst talte til ham og sagde: ”Kom herop, så skal jeg vise dig, hvad der skal ske herefter.”

”Først af alt,” siger Steve Wohlberg i sin bog ’End Time Delusion’, ”forlod Johannes ikke denne jord for at blive ført til himlen, for at se trængselstidens forfærdelige begivenheder. Legemligt forblev han på denne jord, mens han i et syn blev taget op til himlen.

Dernæst var invitationen ikke evig – en ny begyndelse på evigheden – men det gjaldt kun for den periode, hvor Johannes blev vist og forklaret (i endetidsvisioner) – altså begivenheder, som de ville udfolde sig i himlen og på jorden i de sidste dage.

*

”Jeg vil vise dig, hvad der skal ske herefter,” siger Herren – men denne indbydelse kan på ingen måde tolkes som ’kirkens bortrykkelse’, hvilket er en kæmpe operation, som indbefatter den første opstandelse: Dødsriget må aflevere alle dem, som i henfarne slægter trofast har tjent Herren (de døde i Kristus),; og de overlevne (dem, ’som er blevet tilbage’ eller ’som endnu er her’) skal tillige med dem ’rykkes bort’ for at møde Herren i luften…’ (1.Thess.4:16).

Dernæst er det usandt, at kirken ikke er mere på jorden, efter Åbenbaringsbogens 4. kapitel.

1) Antikrist vil ’føre krig mod de hellige’ (Åb.13:7) – og der findes ikke andre hellige omtalt i Ny Testamente end de kristne.

2) ”Her gælder det for de hellige om udholdenhed og tro (Åb.13:10).”

3) ”De hellige er dem, som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus (Åb.14:12).”

FRYGT FOR ANTIKRIST

En sidste tanke før jeg afslutter dette kapitel om den falske lære, vedrørende menighedens bortrykkelse før antikrist dukker op med sin brutale forfølgelse af de kristne. (Det er Steve Wohlberg, radio- og TV-værten for det kristne show ’World News and the Bible’, som lever i Californien, der udtaler dette):

”Hvis læren om ’en bortrykkelse af Kristi menighed (før det går løs med den djævelske, antikristelige forfølgelse) er falsk, så betyder det, at vi, som endnu lever, skal opleve denne jords afsluttende trængselsperiode.

Vi kommer da i en konfrontation med antikrist og hans dødbringende mærke. Det vil sige, at vi skal tage stilling til Herrens advarsel: ”Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og tager dets mærke på sin pande eller sin højre hånd, så skal han drikke af Guds harmes vin, som er skænket iblandet i hans vredes bæger (Åb.14:9-10).”

Steve Wohlberg slutter: ”Her skjuler sig det største problem. Mange kristne er dybt forfærdede over disse fremtidsudsigter. Det synes derfor, at frygten – frygten for dyret – ofte ligger under for den desperate teologi , der fastholder en stilling, som lover de kristne, at de slipper bort fra rædslerne, inden det er for sent.

*

Aftonbladet i Sverige har i begyndelsen af november bragt en reportage, som fortæller, hvorledes forskellige personer får et Covid-19 pas anbragt i en mikroskopisk chip under huden på deres højre hånd. Det foregår i en lystig TV-atmosfære, hvor det vises, hvor let og ubesværligt livet bliver med denne nye form for bevis for, at ’man viser samfundssind’…

Samtidig har den danske statsminister i sin åbningstale i folketinget ’angrebet’ de borgere, som ikke vil lade sig vaccinere. Det har skabt reaktioner, som Mette Frederiksen har kommenteret med følgende: ”Det er ikke rimeligt, at alt det gode arbejde, som udføres af dem, som har ladet sig vaccinere, nu sættes over styr af folk, som ikke lader sig vaccinere.”

Den hårde retorik, som anvendes af statsministeren, når hun omtaler de borgere, som – ikke ubegrundet – er kritiske overfor covid-vacciner, møder nu noget af den modstand, som har sat mange af Europas befolkninger i bevægelse.

Folketingets epedimiudvalg har besluttet, at covid-19 igen skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Den beslutning får de konsekvenser, at der atter bliver indført restriktioner i samfundet.

Blandt kritikerne er den lægefaglige tænketank Atlas, som er bekymret for den pludselige opgradering af covid-19 til en samfundskritisk sygdom.

Men Statsministeren er lige hård i mælet, når hun henvender sig til: ”alle jer, der ikke er vaccineret! Det bliver mere og mere besværligt for jerOG SÅDAN SYNES JEG OGSÅ, AT DE SKAL VÆRE!

Til dette siger Jesus: ”De, der har magten over jer, lader sig kalde velgørere (Luk.22:25).” Og et andet sted: ”Giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!” (Matt.20:25) – og et tredje sted: ”Folkenes fyrster er strenge herrer og DE STORE : IBLANDT JER lader jer føle deres magt (Mark.10:42).” Jesus slutter: ”Sådan skal det ikke være iblandt jer… (v.43).”

BEMÆRKNINGER

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’EN OVERJORDISK FLOD’ (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 26.11.2021