SAMFUNDSSIND I HØJSÆDET

Fredag d. 23. juli kl. 21:58 døde Gisèles bror, Jean Claude, på hospitalet ’Yves Le Foll’ i St. Brieuc. Bretagne, Frankrig. På præcis dette tidspunkt drog han ’et lettelsens suk’, kun 64 år gammel, og hans ånd var ikke mere. Han er nu i ’Herrens Hus’, hvor han skal bo gennem lange tider (Salme 23:6).

Præcis 24 timer forinden var vi – Gisèle og jeg – startet fra Horsens i Danmark. Vi nåede i tide til hospitalet i Bretagne, hvor Gisèle i en halv time talte til Jean Claude, som lå stille og lyttede. Han var endnu ikke vågnet efter et fald uden for sit hus i Quéré. (Men det er en kendt sag, at hørelsen er det sidste, som forsvinder for folk i coma).

*

Under tårer mindede hun ham om, at han som 12årig havde givet sit liv til Jesus. Hun citerede for ham hele Salme 23, som består af seks vers, som hun kan uden ad – og dvælede ved ordene: ”Skal jeg end vandre i dødsskyggens dal, jeg frygter ej ondt, thi du er med mig…” (v.4)

Da hun holdt inde var der et par minutters stilhed. Så drog Jean Claude ’et lettelsens suk’ – og han var ikke mere…

*

Dagene er siden gået med en smuk begravelse på familiegravstedet i Pordic, hvor jeg talte på fransk over ordet fra Ny Testamente: ”Jesus sagde: Jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Enhver, som lever og tror på mig, skal leve, om han end dør (Johs.11:25-26).”

Det har være nødvendigt, at vi forblev i Frankrig indtil ’nogle terminer’ blev afsluttet… blandt andet Notar-beslutningen vedrørende det lille hus, som er Gisèles barndomshjem, og Marcelles (Gisèles søsters) hidtidige beboelse.

Vanskelige tider er for hånden. Den franske præsident, Emmanuel Macrons, despotiske bestemmelser vedrørende de borgere, som er skeptiske i spørgsmålet om vaccinering, lader forstå, at forfølgelse af de troende borgere er inden for rækkevidde.

Frygt ikke for dem, som dræber legemet, men ikke kan dræbe sjælen,” siger Jesus idet Han tilføjer: ”Frygt snarere for Ham (Herren) som kan ødelægge både sjæl og legeme i helvede (Matt.10:28 og Jakob 4:12).

VACCINEPAS INDFØRES MED HÅRD HÅND I FRANKRIG

Der bliver nu sat hårdt ind mod ’vaccinepas’ i Frankrig. Politiet går massivt til værks mod ’oprør af enhver art’. Bøder og arrestationer hører med til dagens orden.

Ikke mindst de troende borgere står over for en udfordring. Dens samvittighedsspørgsmål er ikke længere gældende. Når de hævder, at vaccinepasset er en forløber til ’dyrets mærke’, ler de verdslige myndigheder højt og kalder dem ’fanatikere’. Deres tro, som er baseret på Bibelens vidnesbyrd, regnes for en ’konspirationsteori’. Apostlen Johannes’ syner i den sidste bog i Bibelen, Åbenbaringsbogen, og Daniels profetier som Jesus henviser til i Matt.24:15) fejes af bordet som ’vanvid’, der ikke bør tages alvorligt. Præsidenten, Emmanuel Macrons ord er gældende lov.

Overalt vil vi sætte samfundssindet i højsædet, så restriktionerne kun rammer dem, der ikke er vaccineret – sådan lød præsident Emmanuel Macrons trussel mandag d. 12. juli på Fransk TV.

Næsten samtidig var premierminister, Kyriakos Mitsotakis, på skærmen i Græsk TV, hvor han udtalte: ”Vi vil ikke lukke hele landet ned på grund af holdningen blandt nogle få.”

”Alle demokratier står overfor det problem, at 90 % af befolkningen skal immuniseres for at nå flokimmunitet,” udtaler professor Antoine Flahault i Geneve. ”Tvangsvaccination er et middel til at nå dette mål.”

OPRØRET BREDER SIG

Den franske revolution havde mange generelle årsager – men den 14. juli 1789 blev det manifesteret, at det var folkets opstand mod alt det totalitære, som sagen drejede sig om. Den dag angreb folkeskaren Bastillen, det gamle, middelalderfængsel i Østparis, hvor kongens fanger sad indespærret.

Bastille-fængslet blev opfattet som symbol på kongemagtens undertrykkelse af folket! Det var et politisk fængsel under Kardinal Richelieu (1585-1642) – et sted, hvor statens fjender forsvandt sporløst. Her sad mange protestanter, som kongen ikke syntes om…

Den 14. juli 1789 havde vreden i Paris nået kogepunktet. Det berygtede fængsel blev stormet. Vagterne blev slået ihjel, og fangerne sat fri.

Bastillens kommandant, Bernard de Launay, rådede kun over ca. 100 mand – men den angribende folkemængde var tre gange større.

Oprørerne bestod af en blandet skare af borgere, deriblandt en gruppe desertører under ledelse af løjtnant Elie, og de havde fået fat på fire kanoner.

Under stormen på bastillen blev adskillige officerer og soldater hugget ned, og de Launay, kommandanten, blev ført til rådhuset, hvor han blev dræbt. Hans hoved blev skåret af og sat på en stage, der blev båret gennem Paris’ gader.

*

Stormen på Bastillen er noget, som den franske befolkning har lagt stor vægt på – og det har derfor vakt harme, at det netop er den 14. juli, at præsident Emmanuel Macron har valgt

til fremlæggelse af sit program om tvangsvaccination og indførelse af sundhedspas med øgede restriktioner.

Kort efter stormen på Bastillen blev det forhadte fængsel revet ned. Stedet (i dag kendt som Bastillepladsen) blev siden et samlingspunkt for fejring af borgernes frihed for statsmagtens tvang. I 1840 blev der på Bastillepladsen opstillet en mindesøjle for revolutionens ofre. ”Den søjle har præsidenten nedgjort med sin lov om tvangsvaccinationen,” hævdes det.

FRANKRIG TVANGSVACCINERER

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har mandag d. 12. juli begyndt sin kampagne for at blive genvalgt som præsident til næste år. Han har annonceret de nye sanitære restriktioner, som han vil indføre i kampen mod Covid-19 varianten, Delta.

Han vil kæmpe for indførelsen af TVANGSVACCINATION og udvidede restriktioner i Corona-passet.

Tvangsvaccination er allerede blevet indført for sygeplejersker og samtlige ansatte på Frankrigs sygehuse. Deadline for at blive vaccineret er 15. september. Efter denne dato indføres kontrol og sanktioner.

Den 21. juli trådte ’det sanitære pas’ i kraft – og det bliver påbudt alle franskmænd, som er over 12 år, at kunne fremvise et sådan pas. Passet skal forevises i alle cafeer, restauranter, salgscentre og supermarkeder – ligesom det er adgangen til fly, tog og busser og medicinske centre.

KONTROL

”Tvangsvaccination er den eneste måde, vi kan opnå kontrollen, hvad angår vor bestemmelse som nation,” hævder den franske præsident. ”Det er den eneste måde, vi kan opnå kontrollen med vore liv som borgere. Det er den eneste måde, vi kan opnå at få kontrol over vor personlige skæbne, vor profession, vore familier og vor tilværelse.”

”Det er vor plan at bygge et Frankrig, så at vort land i 2030 kan fremstå som ’morgendagens mestre i Europa…” slutter præsidenten.

*

Der er nu røster, som hæver sig og erklærer, at præsidenten tegner et billede af Frankrig ’som et samfund, der er under overvågningskontrol, og som er styret af en generel diskrimination’. (I skrivende stund er 200.000 franskmænd på gaden i oprør mod præsidenten).

Danmark bereder sig til at følge den franske præsidents eksempel, men også herhjemme er der røster, som tager ’oprørets parti’.

Søren Riis Paludan, der er professor på institut for biomedicin på Aarhus Universitet udtaler, at ’vi skal lære at leve med corona-virus, ligesom vi gør det med influenza’.

”Den forsvinder ikke, og vi vil blive ved med at have eksempler på små udbrud de næste ti år. Vi kan ikke fortsætte med den restriktive tilgang, hvor vi lukker skoler, fordi vi dybest set forsøger at holde virus helt nede,” siger Søren Riis Paludan til Berlingske.

KUN VACCINEREDE KUNDER HAR ADGANG

Den australske regering har sendt meddelelser ud til alle landets supermarkeder, at fra mandag d. 12.juli vil det blive pålagt alle salgssteder, at opsætte en scanner, som tjekker, at kun ’vaccinerede kunder’ kan købe her.

1. Skiltet med påbuddet om tvungent forevisning af ’vaccinepas’ gælder i første omgang alle supermarkeder.

2. Dernæst alle individuelle, butikker og ’shopping-centre’ i de store markeder.

3. Man skal vise sit pas ved specielt dertil indrettede kode-centre

4. Koden skal fremvises ved fysiske træningscentre

5. alle kontorer, som er tilknyttet indkøbscenteret

6. alle varehuse og produktionssteder

7. alle skoler, inkluderet lærersstaben og besøgende (forældre) – undtaget eleverne

8. Alle universiteter og højere læreanstalter

*

Til september bliver børn og unge i visse områder af Kina nægtet at komme tilbage i skole, hvis ikke hele familien er færdigvaccineret. Det skriver BBC.

Tiltaget kommer som et forsøg på at nå Kinas mål at have 64 % af befolkningen vaccineret ved årets udgang. Sundhedsmyndighederne har ikke oplyst, hvor mange mennesker, der er vaccineret på nuværende tidspunkt.

”De borgere, som endnu ikke er vaccineret,” skriver redaktøren for Guangxi-provinsens pressemeddelelser,” skal skynde sig at få det lille stik og dermed forhindre, at deres børn bliver udelukket fra efterårets semester i uddannelsessektoren.

En begyndende protest har været at spore: ”Først har man sagt, at vaccinere ’var frivilligt’, – siden bliver vi forelagt ’tvangsforanstaltninger’, skriver en person på en mikroblogging platform i Weibo.

FEM AFGØRENDE SPØRGSMÅL

Udviklingen på det internationale plan retfærdiggør 5 spørgsmål, som den kristne borger i Danmark stiller de styrende:

1. Er den statsmagt ikke en fjende af Gud, som befordrer det daglige drab på hundredvis af ufødte.

2. Er de styrende ikke at betragte som en fjendsk ’værnemagt’, når de anser det menneskelige legeme for en ’simpel blodmasse’, man blot kan fjerne.

3. Er de danske politikere ikke svorne modstandere af det grundlovsbefæstede, kristne menneskesyn, når de fremmer tanken om tvangsvaccination og dermed ringeagter den grundlovsgaranti, der beskytter borgeren mod statens frihedsberøvelse

4. Er Covid-19 sagen ikke ved at nå sit klimaks, når politiet får ret til at fastholde en dansk borger, for – imod hans vilje – at tvangsvaccinere ham (eller hende), og dermed umyndiggøre vedkommende i alle samfundsanliggender, der har med selvbestemmelsesret at gøre

5. Er vaccinemagten blevet en forræderisk værnemagt?

*

For at kunne svare på disse fem spørgsmål er følgende skriftafsnit værd at overveje:

”Alt er mig tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget få magt over mig (1.Kor.6:12).”

Dette er frihedsbrevet, som er tilskrevet enhver kristen. Det samstemmer med ordene i den danske grundlov: ”Den personlige frihed er ukrænkelig.” Ingen dansk borger kan… underkastes nogen form for frihedsberøvelse” (§ 71, stk.1).

Stående overfor begrebet ’vaccine-tvang’ gælder det nu mere end alt andet, at de kristne borgere står fast på frihedsløftet: ”Jeg skal ikke lade noget få magt over mig!” – ”Alt er mig tilladt – men jeg vil ikke underkaste mig nogen form for tvang. Jeg er fri til at handle og vælge som jeg vil – men jeg vil ikke lade mig undertvinge af nogen statsbefaling.

*

Paulus bevæger sig derefter i sine forklaringer om den vidtgående frihed (som den enkelte nyder i troen på og livet med Kristus) ind på ’de tusind spiseregler’, som er pålagt en jøde. Her gør han kort proces og skriver: ”Maden er til maven, og maven til maden, og begge dele vil Gud lade forgå (v.13).” Med andre ord: ”Man kan ikke spise sig (eller undlade at spise sig) ind i Guds Rige.

Gud har gjort alle ting vel, og vi er skabt funktionsdygtige, således at forstå, at maven ikke er bestemt til indtagelse af gift, og gift er ikke bestemt for den menneskelige mave – og holder vi os til denne enkle regel, så skal Gud lade begge ting forgå, når tiden dertil er inde.

(Den menneskelige historie fortæller imidlertid, at mennesket har tilladt sig selv at indtage mange ting, som ikke er gavnlige.

Det drejer sig om nydelsesmidler, som ikke ligefrem fremmer sundheden – ja, enkelte ting er endog direkte dræbende; de får magt over mennesker og slår dem ihjel.)

FJENDER AF DET NATURLIGE

Efter at have slået disse ting fast, går apostlen i sin belæring videre og siger: ”Legemet er ikke til utugt. Legemet er til for Herren og Herren for legemet (v.13).”

Dette (legemet er ikke bestemt til prostitution) kommer især til syne ved den ’unaturlige utugt’, som er homoseksualitet. Alt er her naturstridigt og imod den biologiske forståelse af mennesket – ja, den form for utugt er (bogstaveligt forstået) gold og frugtesløst og er en synd mod Guds skaberorden.

*

”Legemet er ikke bestemt for utugt,” hedder det (v.13). Dermed menes, at det ikke er skabt til nogen form for prostitution.

Det menneskelige legeme er forunderligt skabt. Kong David synger:

Thi du har dannet mine nyrer, vævet mig i moders liv. Jeg vil takke dig, fordi jeg er underfuldt skabt” (Salme 139:13-14).

David fortsætter, og han ser nu skabelsen af det menneskelige legeme i et dybere perspektiv:

min ben var ikke skjult for dig, da jeg blev skabt i løndom, virket i jordens dyb; som foster så dine øjne mig, i din bog var de alle skrevet – dagene var bestemt, før en eneste af dem var kommet (v.15-16).”

David slutter, og hans konklusion er voldsom! Han vender sig til de styrende (i sin lovsang til Gud) og siger:

Hvor kostelige er dine tanker mig, Gud, hvor stor er dog deres sum

– ville du dog dræbe de gudløse, Gud, måtte blodets mænd vige fra mig

– de, som taler på skrømt og sværger falsk ved dit navn (Salme 139:17-20).”

Og så aflægger Kong David sin bekendelse, som fuldt ud erklærer sig som fjende af den humanistiske tankegang, der står bag det homoseksuelle etablissement, som styrer dagens orden med tvang og repressalier og arrestationer af enhver fribåren sjæl, der modsætter sig dens dominans. David skriver:

Jeg hader jo dem, der hader dig, Herre, og VÆMMES ved dem, der står dig imod. Med et fuldt had hader jeg dem – de er også mine fjender (v.21-22).”

*

”Ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds Ånd bor i jer (1.Kor.3:16).”

Det er tydeligt, at apostlens ord bærer en formaning med sig.

Han antyder, at de kristne, som han henvender sig til, slet ikke er klar over, at de er ’en bolig for Guds Ånd’ (v.16). De opfører sig, som om de ikke skænker det en tanke, at Gud betragter deres legemer som hellige templer – og at Han derfor har taget bolig deri. ”Ved I ikke, at Guds Ånd bor i jer,” siger apostlen.

Paulus forfølger denne forunderlige tanke nogle kapitler senere, idet han skriver: ”Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fået fra Gud, og at I ikke tilhører jer selv (1.Kor.6:19).”

Det sidste (tilhørsforholdet) angiver den legalitet, som nogle borgere samvittighedsmæssigt er bundet til, og som forbyder dem at lade sig vaccinere uden at være overbeviste om, at det er Guds vilje.

LÆREN OM SLANGEBIDDET

Hvorledes skal vi modsætte os at blive tvangsvaccineret? Hvor langt kan vi gå i oprøret mod ’det lille stik i armen’? Hvad tillader Gud med hensyn til ’at sætte sig til modværge’? Hvilket valg har vi i tilfældet, hvor vi skal vise ’civil ulydighed’?

Ifølge Den Augsburgske Bekendelse (artikel 16:3) ’er det nødvendigt, at kristne adlyder deres øvrighed og dens love, med mindre den befaler dem at synde (nisi cumiubent peccare). ’Da bør de adlyde Gud mere end mennesker’ (Ap.G. 5:29).

Hvad angår spørgsmålet om tvangsvaccination, er det værd at bemærke, at den 18. artikel (som taler om menneskets frie vilje) lærer, ’at den menneskelige vilje har en vis frihed til at udøve borgerlig retfærdighed til at foretage et valg vedrørende de ting, der er underkastet fornuften’.

*

”Legemet er bestemt for Herren,” hedder det i vers 13, hvorefter det tilføjes: ”og Herren for legemet.” Dette har en dybere betydning.

”Derfor siger Han, erklærer Hebræerbrevets forfatter, ”da han træder ind i verden: ’… se, jeg er kommen (i bogrullen er der skrevet om mig) for at gøre din vilje, min Gud (Hebr.10:5-7).”

”ET LEGEME BEREDTE DU MIG (v.5).”

Dette legeme (Jesu Legeme) er en ’ny og levende vej’, som er skænket de troende. Hans jordiske legeme (10:7) sammenlignes med forhænget i templet – og vort jordiske legeme sammenlignes med selve Templet.

Den, der ødelægger dette legeme (f.eks. med vaccinationer, med en vaccine, som er ukendt) ødelægger dermed Guds plan med legemet, og kan pådrage sig Herrens mishag (1.Kor.3:16-17).

*

Hvis nogen har ladet sig bedrage, og er blevet vaccineret, men nu indser deres fejltagelse, kan de søge trøst i beretningen om ’slangebiddet’ i 4. Mose 21:6. Skriften fortæller ”Da lavede Moses en kobberslange og enhver, der så hen på kobberslangen, når en slange havde bidt ham, beholdt livet.”

”Ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan må Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i Ham (Johs.3:14-15).”

Personligt vil jeg ikke lade mig vaccinere. I tilfælde af tvangsvaccination, vil jeg sætte mig til modværge. De, som gennemfører ’vaccination med vold, bryder Guds lov og frihedsbestemmelsen i vor grundlov og vil på et senere tidspunkt blive draget til ansvar herfor.

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’DET SIDSTE TEGN (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 20.08.2021

KONGELIG RINGEAGT FOR GRUNDLOVEN

Der er nu kun få uger til, at den homoseksuelle verdensorganisation, World Pride, ruller ind i Danmark med hele sit arsenal af LGBT-propaganda. Det sker på en indbydelse – i form af et protektorat – som egenhændigt er udstedt af den danske kronprinsesse Mary.

Som formand for foreningen ’Med Grundlov skal land bygges’, der som formålsparagraf har en understregning af landets og kirkens trosparagraf (§ 4), der papeger statens forpligtelse over for landets evangeliske kirke, har jeg følt mig foranlediget til at skrive denne artikel.

Den handler om den lovløshed, som nu har ført til den påstand, at selv det kongelige hus ringeagter Grundlovens ord; kronprinsesse Mary har uantastet brudt Grundlovens § 19stk. 1 ved at indbyde det internationale flagskib for homoseksuel propaganda, World Pride, til København i august 2021.

Herom har jeg følgende at sige: ”Kongen kan ikke… indgå nogen forpligtelse, til hvis opfyldelse folketinget er nødvendig, eller som i øvrigt er af større betydning” (§ 19, stk.1).

Sådan lyder grundloven, og kronprinsesse Mary har – som en betingelse for, at hun en dag kunne tiltræde den høje stilling som Danmarks dronning – med egen hånd underskrevet denne betingelse. Spørgsmålet er så i dag, om hendes kongelige højhed, kronprinsesse Mary, har brudt dette løfte, da hun i slutningen af 2019 udstedte et kongeligt protektorat til verdensorganisationen World Pride, og dermed åbnede op for et internationalt, homoseksuelt initiativ, hvis tilstedeværelse i august 2021 vil få ’stor betydning’ for kirke og folk i Danmark.

WORLD PRIDE ER EN ANDEN SAG!

At udstede et protektorat af kongelig herkomst har en vis folkeretlig betydning. Hidtil har man fra kongehusets side hovedsageligt bevæget sig indenfor landets grænser; og kronprinsessen har blandt andet givet denne ærefulde, kongelige beskyttelse til Danmarks Jægerforbund, Det grønlandske Selskab, Red Barnet, Søofficersforeningen og lignende foreninger.

Alt sammen harmløse foretagender, som støtter et godt formål – men med den institution, som går under navnet ’World Pride’ er det en anden sag! Her har man at gøre med en organisation, som har sået splittelser og uro, hvor den er kommet frem. Hele kirkelige sammenslutninger (som tæller millioner af tilhængere) er blevet delt i to, parlamenter er brudt sammen, nationer har været på oprørets rand, og mænd i høje stillinger er blevet tvunget til at nedlægge deres hverv. Sådan ser fodsporene ud efter World Prides besøg. Det er ikke nogen uskyldig, fredelig organisation, som kronprinsessen har taget under sine vinger.

*

Borgerne betragter staten som en institution. Det vil sige, at man kan henvende sig til den, som man henvender sig til en person. Ja, lovgiverne lærer, at borgerne kan henvende sig til staten som til en ’moralsk person’. (Det er det juridiske udtryk, man bruger om staten).

Det medfører, at borgerne, når de henvender sig til staten som til en ’moralsk person’ kan forvente, at blive ordentlig behandlet, og at staten har en mening om tingene.

Det første er ikke altid tilfældet (at man bliver behandlet korrekt), men det andet er altid tilfældet Staten har en mening om tingene! Denne mening har den givet tilkende i grundloven – og statens mening om kongens hus er, at (citat): ’uden folketingets samtykke kan kongen ikke foretage nogen handling… eller indgå nogen forpligtelse, til hvis opfyldelse folketingets medvirken er nødvendig.”

EN HÅNDFÆSTNING

Hvis man nogensinde har kunnet tale om ’en håndfæstning’, så er det tilfældet her. Det danske kongehus har måttet aflægge et løfte, at de ’på ingen måde vil indgå nogen aftale af betydning med hensyn til landets styre og i øvrigt alle andre forhold, som har større betydning’.

Det principielt vigtige ved de håndfæstninger, som danske konger gennem tiden har underskrevet, er princippet om, at kongen er bundet af loven. Den ultimative sanktion overfor kongelige brud på den gældende håndfæstning var oprør og afsættelse – (som det skete med Christian den 2.)

Før de skrevne håndfæstninger har vi underretninger om, at kongerne ved deres valg afgav løfter stadfæstet ved edsaflæggelse primært om, at kongen ville overholde den herskende retsorden.

Det samme gør sig gældende i dag. Den ’håndfæstning’, som er pålagt kongehuset, at det ikke må træffe nogen forpligtende aftale med nogen udenlandsk organisation af en vis størrelsesorden, melder sig ved kronprinsesse Marys udstedelse af et kongeligt protektorat til verdensorganisationen ’World Pride’. Det er et brud på grundlovens ord om, at det ikke er tilladt hendes kongelige højhed at træffe sådanne forpligtende aftaler, og der er et alvorligt regnskab, som her skal gøres op.

*

§ 8 i Danmarks grundlov lyder således: ”Forinden kongen tiltræder regeringen, afgiver han skriftligt i statsrådet en højtidelig forsikring om ubrødeligt at ville holde grundloven.”

Det har dronningen måtte love. Det er sket ved, at hun har underskrevet en erklæring i statsrådet. Denne erklæring er gemt i to eksemplarer. Det ene bliver gemt i Folketingets arkiv. Det andet i Rigsarkivet.

Højtideligheden og det betydningsfulde ved dette egenhændig af hendes majestæt, dronningen, underskrevne løfte bevises ved, at dette dokument bevares i to eksemplarer. Det ene i Folketingets arkiv – (som er folkets ejendom) og det andet i Rigsarkivet (som er statens ejendom).

Det vil sige, at ordene i grundlovens § 19 (’… eller som i øvrigt er af større betydning), og som handler om det forbud, som den kongelige familie har med hensyn til at indgå nogen som helst forpligtende aftale) er højtideligt bevaret både hos folket og hos staten.

Det er på tide, at det eksemplar med dronningens underskrift tages frem af regeringens arkiver (rigsarkivet). Sker dette ikke, så vil det blive taget frem af folkets ejendom (folketingets arkiver) og de ansvarlige vil blive stillet til regnskab.

EN HØJHELLIG PAGT

At dronningen har lovet ’ubrødeligt’ at overholde Danmarks grundlov betyder, at der aldrig på nogen måde må forekomme den situation, at majestæten bryder loven.

’Ubrødeligt’ siger faktisk, at dronningen altid må findes ’uden brøde i sager, der har med hendes politiske liv at gøre. Hun vil altid stå frem som ’den uskyldige’, hvis hun anklages. Der kan ikke findes nogen plet på hendes embedsforretningers førelse. Ja, forståelsen af dette ord, skal hentes fra det latinske: ’sacrosancta potestar’ som betyder ’højhellig’ eller ’fredhellig’.

(Den overenskomst, som er truffet ved udstedelsen af det kongelige protektorat til World Pride må betragtes i dette lys. Alt, hvad der følger med i de forordninger, som er knyttet til ordene ’fredhellig’ skal følge i fodsporene af dette arrangement for World Prides ankomst til København i august dette år).

*

Ingen kan fortælle, hvorledes det homoseksuelle livssyn har vundet indpas i det kongelige hus i Danmark. Det drejer sig om en ideologi, som kan få en stor magt over sindene, og som kan have en negativ indflydelse, hvis den får politisk opbakning.

Uden at der i dette tilfælde kan drages nogen sammenligninger, så må det siges, at man har gjort sig bitre erfaringer i Rusland, hvor en mystisk munk, Rasputin, fik en bemærkelsesværdig indflydelse ved kejserens hof i efteråret 1906.

Uden på nogen måde at ville påstå, at noget lignende er ved at ske i det kongelige hus i Danmark, så er det værd at bemærke, at den mørke munk havde en stadig og vedvarende påvirkning over en 10-årig periode på kejserinden Alexandra. (Hendes søn, Alexei, led af blødersygdommen, hemophilia, og den mærkelige munk gav indtryk af, at han kunne helbrede ham). Den 30 december 1916 blev Rasputin myrdet – og en lang periode med religiøse spændinger fik dermed en tragisk ende.

*

KRONPRINSESSEN KAN IKKE DRAGES TIL ANSVAR

§ 13 i grundloven siger, at ’kongen er ansvarsfri, hans person er fredhellig. Ministrene er ansvarlige for regeringens førelse…’

Dronningen – og dermed hele det kongelige hus – har en ganske særlig retsstilling. Hun kan ikke drages til ansvar. Hun skal godt nok overholde landets love, men hun kan ikke anklages og dømmes af domstolene.

Det vil sige, at kronprinsessen ikke kan stilles til ansvar med hensyn til den ’pagt’, som hun har indgået med World Pride. Men det kan ministrene. (Det hedder nemlig i grundlovens § 13, at ’ministrene er ansvarlige for regeringens førelse’).

Nu har der ikke været nogen minister inddraget i den overenskomst, som kronprinsessen har foranlediget ved at udstede et protektorat til World Pride. Det er alt sammen sket uden folketingets medvirken – og det skaber unægtelig et problem, når sagen tages op til nærmere behandling. Det vil nemlig vise sig, at organisationen World Pride har en agenda, hvor den blander sig i ’regeringens førelse’.

Grundloven har imidlertid forudset, at dette problem kunne opstå. Derfor hedder det i den danske konstitution således:

”Kongen kan ikke indgå nogen forpligtelse, til hvis opfyldelse folketingets medvirken er nødvendig, eller som iøvrigt er af større betydning.”

Det ser ud til, at de kongelige protektorater har været af en så uskyldig karakter, at ’folketingets medvirken’ ikke har været nødvendig – men hvad angår World Pride vil det absolut være nødvendigt, at ’folketingets medvirken’ er en del af den kontrakt, som her bliver indgået.

Man kan nemlig forvente, at World Pride vil – ikke blot deltage – men være (den skjulte) initiativtager til lovforslag, som berører skoler, børnehaver, universiteter o.s.v. og at propagandaen vil tage form af indoktrinering af det ikke-biologiske menneskesyn.

*

I november 2017 blev de oprindelige 2006-principper, som pålægges alle stater (med en tilføjelse af yderligere 9 principper og 112 statslige obligationer) lanceret af ARC International. Det er formålet med dette initiativ at integrere alle LGBT-principper i de forskellige landes forfatninger. Homoseksualitet skal fremmes juridisk og om muligt indføjes i landets grundlov.

Når et medlem af den kongelige familie påtager sig protektioner, betyder det, at de påtager sig at beskytte og begunstige den relevante forening, institution, sag eller organisation. Et protektorat til World Pride er en kongelig anerkendelse af den homoseksuelle livsstil.

Begunstigelse kan gives på mange forskellige måder, men generelt gælder det, at den kongelige person støtter protektionen ved at være med til at udbrede kendskabet til den enkelte sag og gennem dette arbejde at inspirere andre til at gøre det samme.

AT REJSE SIG MED ’ORDET OM FRIHED’ ER LEGALT

Overtrædelse af grundloven er ved at blive hverdagskost for lovgiverne. En sådan sag, hvor kronprinsessen har overtrådt loven, fejes hurtigt under gulvtæppet som ’en mindre forseelse’. ”Sådan var det ikke i begyndelsen (Matt.19:8).”

I de første konstitutioner, som så dagens lys i den revolutionære epoke, var ’retten til at rejse sig i modstand mod en uretfærdig regering’ altid nævnt.

I de amerikanske deklarationer (Maryland 1776) bliver det proklameret i den 4. artikel: ”Hver gang friheden er virkelig i fare, har folket ret til at etablere en ny regering” og videre: ”læren om ’ikke’ at gøre modstand er i det tilfælde absurd, servilt og destruktivt overfor menneskeheden.”

I fortsættelsen af den franske revolution opfordres i konstitutionen af 1791 alle familiefædre til at opmuntre ’de unge borgere’ (des jeunes citoyens) med forfatningens uforanderlige (imprescriptibles) rettigheder med hensyn til at forsvare friheden (kapitel 5, titel 7, artikel 8).

I konstitutionen af 1793 lyder artiklen (27) således: ”Ethvert individ, som hæver sig over konstitutionens suverænitet skal øjeblikkelig henrettes af de frie borgere.”

I artikel 35 siger det, at ’når en regering overtræder folkets ret, er folkets modstand den mest hellige og uafvendelige borgerret’.

Sådan var det i begyndelsen. I dag regnes grundloven ikke for noget stort. Det beviser lovgivningsmagten på daglig basis.

Det er øjeblikket til at give gensvar på denne udvikling – og når det nu er de kongelige, som bryder loven, er tiden inde til at sige stop.

*

I det tilfælde, hvor ingen minister kan drages til ansvar over for en sådan åben indbydelse (som ligger i et protektorat), kan det fornemmes, at man allerede er på afveje. Man står da overfor at måtte tage den beslutning, at statsministeren må tage ansvaret for kronprinsessens gøren og laden. Det kan godt være, at det ikke bekommes statsministeren vel at blive tildelt denne opgave – men der er jo en, der må stilles til ansvar for denne vanskelige situation, og loddet vil i så tilfælde falde på statsministeren.

KIRKEN MOD LOVLØSHED

Kirken har altid kæmpet mod lovløshed. Ikke med skarpe, slebne våben men med ordets sværd.

Lovløshedens menneske har gennem alle slægter været kirkens fjende nummer ét. Afsluttende er der 5 punkter, hvor Satan bør afsløres. Det første lyder således:

1. ”Han, som sætter sig imod og ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom.(Nøjagtig som det er tilfældet med en statsminister, som erklærer, at ’Gud skal køres ud på et vigespor’, eller ’med en kronprinsesse, som giver håndslag til en antikristelig organisation’ (… 2.Thess.2:4).

2. ”Også nu ved I, hvad der holder igen, så han først kan åbenbares, når hans tid er inde(v.6). Vi kan tydeligt mærke, at det er en ulige kamp. Vi kan ikke standse den lovløse, men vi kan ’holde igen’, så han ikke åbenbares før tiden. Den gamle sang: ”Hold blot skansen, se, jeg kommer, det er Jesu bud” har fået ny aktualitet.

3. ”Thi lovløshedens hemmelighed er allerede i virksomhed, kun må den, som nu holder igen, først fjernes (v.7).” Djævelens skjulte agenda er allerede i fulde omdrejninger – og de, der holder igen, må se i øjnene, at de først må ryddes af vejen. Martyrernes tid er ikke til ende.

4. Da skal den lovløse åbenbares! (Ham skal Herren Jesus dræbe med et åndepust af sin mund og tilintetgøre ved sit synlige komme.”

Da bliver det den lovløses time. ”Der kommer en nat, hvor ingen kan arbejde – lad os derfor gøre Hans gerninger så længe det er dag” (Johs.9:9). Antikrists skæbne er forudsagt: ”Ham skal Herren Jesus dræbe.” (Et usædvanligt billede af Jesus) ’med et åndepust af sin mund’ (… og folkebetvingeren, som alle frygtede, skal segne om ved Jesu synlige komme – alle skal se ham komme i herlighed!

Sådan ser det antikristelige hærværk ud i den tid, som er blevet givet ham. Apostlen advarer videre mod ham, og lader os vide, at en løgnekampagne af dimensioner vil bane vejen for ham.

5. ”Han skal komme i Satans kraft, med al løgnens magt og tegn og undere (v.9).” Inden Den Ondes sidste, desperate indsats tæppebomber han de åbne områder med løgn. Hvis nogen ’kan gøre tegn’, så kan han, og hvis nogen går efter mirakler og undere, så kan han vise vej. Det er en tid, hvor de kristne skal vogte sig for det spektakulære, men hvor ORDET står fast og er en ’lygte for vor fod’ (Salme 119:105).

Den danske kronprinsessens andel i det antikristelige forfald må nu komme for en dag. Statsministeren må gøres ansvarlig for hendes gøren og laden. Folketingets arkiver må åbnes – og dronningens underskrift må tages frem for at vise, at kronprinsessen – Danmarks kommende dronning – har brudt den 19. paragraf ved indbydelsen af World Pride.

KONKLUSION

Grundloven medfører, at magten er blevet overført fra de styrende til den enhed, som kaldes statsmagten. Det vil sige, at regeringen kun regnes for at være samfundets øverste tjener.

I det tilfælde hvor de styrende frivilligt har underlagt sig selv denne konstitutionelle form, så bliver dens handlinger obligatoriske for alle. Høj eller lav, kejser, pave eller kronprinsesse, arbejder, bonde eller borger – alle er statens tjenere.

(Dette er, hvad tyskerne kalder en retsstat. I modsætning til – hvad de har oplevet til fulde – en politistat, hvor det kun er én, der bestemmer, og hvor denne ene mands eller kvindes diktatoriske magt er lov.)

Kronprinsessens handling med udstedelsen af et protektorat til den homoseksuelle organisation, World Pride, kan kun tolkes som et forsøg på (bevidst eller ubevidst) at føre landet tilbage til enevældens tid, som for Danmarks vedkommende ophørte ved grundlovens indførelse 1849.

Læs under www.godcast.dk nyt fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’DJÆVELSK STOLTHED (www.johnynoer.dk)

… i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 06.08.2021

BORGERRET

I 2014 blev der i Frankrig taget et kollektivt (meget åbent og meget bredt) skridt for at reformere forståelsen af ’Lov og Ret’. Man ønskede at vide mere om ’motivationen bag de sager, som kunne indordnes under dette begreb’.

I marts 2017 blev en kommission nedsat, som blev pålagt at fremføre nogle ’veludarbejdede argumenter’, som kunne anvendes i et projekt af den påtænkte art.

I februar 2019 forelå et arbejde, som var formaliseret til at kunne tjene det formål, som man havde i sigte – og man har i Frankrig siden kunne nyde godt af en juridisk sikkerhed, som ligger i en dybere forståelse af begrebet ’Lov og Ret’.

Denne retssikkerhed må befæstes i Danmark. Vilde storme lurer forude. Et voldsomt sug fra afgrunden åbner sig – og alt, hvad der kan fastspændes, må i dette øjeblik sikres, så at vort fædreland ikke rives med af stormen og driver til havs. Dette drejer disse linjer sig om.

AT UNDERSTØTTE ER ET POSITIVT ORD

Lov og Ret i Danmark omfatter – set med grundlovens øjne – også borgernes religiøse liv. Det fremgår af konstitutionens 4 paragraf, som understreger, at den danske stat har forpligtet sig selv til at ’understøtte den evangelisk-lutherske kirke’. Den paragraf udgør et afgørende element i debatten om stat og kirke. I Danmark kan ingen politiker hævde, at ’politik og religion’ skal adskilles. Han (eller hun) er ved grundloven bundet til at skulle understøtte den evangelisk-lutherske lære. Det er ikke et spørgsmål om tro. Det er lov!

At ’understøtte’ er et positivt ord. Det er ladet med en dynamisk energi. Det er milevidt adskilt fra enhver nedgørende eller destruktiv udtalelse eller handling. Det kan aldrig forenes med den tale, at kirken skal underordnes staten – men det kan kun forstås på den måde, at den protestantiske kirke lever i Danmark i et klima, som er velvillig overfor den evangelisk-lutherske lære. Det protestantiske livssyn er stærkt og udholdende.

*

Statsministeren, Mette Frederiksens, udtalelse for halvandet år siden, at ’Gud skal sættes ind på et vigespor’, er derfor grundlovsstridigt! (Det kan være en statsministers personlige mening. Som privatperson kan hun sige, hvad hun vil, men fra folketingets talerstol kan der – som et regeringsanliggende – kun lyde en tale, som ’understøtter’ den evangelisk-lutherske lære.)

Det kan lyde helt forkert – ja, som et fænomen, der kun kan forekomme i et land, hvor der ikke er ytringsfrihed – men det må her fastholdes, at statens grundlovsmæssige forpligtelse over for kirken er af en art, at den indebærer stor disciplin og tilbageholdenhed fra politikernes side, så at ingen vover at udtale noget nedsættende ord om Guds Ånd. Jesus siger:

”Derfor siger jeg jer: Al synd og bespottelse skal tilgives menneskene, men bespottelse mod Ånden skal ikke tilgives. Den, der taler et ord imod menneskesønnen, ham vil det blive tilgivet; men den, der taler imod Helligånden, han vil det ikke blive tilgivet, hverken i denne verden eller i den kommende (Matt.12:31-32).”

*

Dette er altså vedtaget som en obligatorisk, juridisk norm, som ingen politiker – end ikke en statsminister – kan undsige sig. Lad mig forklare:

Det er blevet en fast tradition siden 2014, at Dansk Folkeparti én gang om året indkalder Folketinget til en principiel forespørgselsdebat om værdipolitik. Den blev i høj grad præget ved denne anledning for halvandet år siden af tidligere udlændingeminister, Matthias Tesfayes (S) flere gange gentagne udtalelse om, at ’Gud har vigepligt, når religion og demokrati støder sammen’.

Statsminister, Mette Frederiksen (S), greb disse ord i sin indledende tale. Hun sagde helt konkret følgende:

GUD HAR VIGEPLIGT

”Demokrati, folkestyre og vores grundlov står over religion. Vores tidligere udlændingeordfører (Mattias Tesfaye, red.) har formuleret det utroligt klogt og præcist, nemlig, at ’Gud har vigepligt’. Der er ikke noget, der står over Folketinget eller Grundloven. Man kan ikke påkalde sig (ligegyldigt hvilken religiøs baggrund man måtte have) særlige privilegier eller ret til at undertrykke andre, fordi man har en religion. Det er her i huset, lovgivningen vedtages, ingen andre steder.”

Der er et univers til forskel på, at statsministeren siger, at ’demokrati og folkestyre står over religion’ og så at definere denne udtalelse med ordene: ’Gud har vigepligt’.

”Det er en utrolig klog og præcis definition,” siger hun, og gør sig dermed skyldig i den fejltagelse, at sætte lighedstegn mellem ’religion’ og ’Gud’. Der er mange religioner, men kun én Gud. Der er mange meninger om Gud – men Gud forbliver hævet over dem alle.

*

”Der er ikke noget, der står over folketinget eller grundloven,” proklamerer statsministeren – og har dermed ret, hvis hun mener, at ingen religion kan påkalde sig denne ophøjede stilling, men hun har uret, hvis hun siger: ”Gud står ikke over folketinget eller grundloven.”

Hans navn er Den Almægtige, og Han er Herre over alt og alle (Dan.2:21).

*

”Man kan ikke påkalde sig særlige privilegier,” (fortsætter statsministeren og tilføjer): ”uanset hvilken religiøs baggrund men måtte have.”

Denne sætning slår benene væk under den påstand, at man med dette udtryk (’Gud har vigepligt’) kun har haft Islam i tanke. Her retter statsministeren sværdet mod folkekirken, som netop nyder ’særlige privilegier’. Hun undsiger sig den sætning i grundloven, som erklærer, at staten har forpligtet sig til at ’understøtte’ den evangelisk-lutherske lære.

*

”Man kan ikke påkalde sig ret til at undertrykke andre, fordi man har en religion,” er statsministerens konklusion. Og deri har hun ret! Men man kan påkalde sig en ret, hvis den er grundlovsbefæstet – og det er ’at understøtte’, som er motivet.

Grundlovsfædrene har aldrig haft nogen form for ’undertrykkelse’ for øje, når de allerede i den fjerde paragraf har holdt danskerne fast ved ideen om at styre vort land ved at ’understøtte’ den protestantiske lære.

Det er nemlig ikke blot ’her i huset’ (Christiansborg) ’at lovgivningen vedtages’ (som statsministeren hævder). I folket er salt og lys til at friheden bliver bevaret.

NÅR LOV OG RET FORSTYRRES

’Lov og ret’ er et begreb, som danskerne må have en større indsigt i, hvis de skal undgå at blive bedraget af staten (og en statsminister, som er parat til at bortforklare, hvad der egentlig gemmer sig bag dette udtryk!) ’Lov og ret’ ønsker man gerne at gøre til noget kompliceret, som almindelige borgere (der ikke er kendt med juristernes ’tusindkunstner’) ikke har forstand. på. Det er derfor, at en fransk professor (Flaubert) i sin ’dictionnaire’ erklærer, at ’lov og ret’ ved man ikke, hvad er!

I det homoseksuelle samfund (som statsministeren står parat til at forsvare) går forsøget på at ændre ordenes mening ofte i retning af at forvirre begreberne ’lov og ret’ sådan at, hvad der IKKE er ret bliver lov, og hvad der IKKE er lov bliver håndhævet som ret.

En absolut lov er for eksempel det bud, at ’du ikke har ret til at slå ihjel’. Dette påbud er urørligt, men kan alligevel bortforklares, så at drab bliver lovligt. (Eksempel: ’De udfødtes ret til livet’.)

Heroverfor kommer den individuelle aspiration: ”Jeg har ret til at elske, hvem jeg vil.” (Eksempel: ’Påberåbelsen af homoseksualitet’).

Forbuddet mod at slå ihjel er en almindelig lovregel, som ligger til grund for ethvert samfund, og som er anerkendt af de fleste mennesker. ’Lov og ret’ bliver i det ideelle samfund det samme, idet ’retten’ (som kommer fra det latinske ord ’directum’, der indikerer en ’ret linje’, som uden at bøje af løber mod målet) bliver ét med loven.

Det personlige ønske: ”Jeg har ret til at elske, hvem jeg vil,” ejer ikke ’den absolutte fordring’, som ligger i den lov, der står til alle tider. Det er en menneskeregel, som er bevæget af drifter, og undergivet personlige krav og fordringer (som skal opfyldes, uanset om de har ret eller ej).

Den homoseksuelle ’lov og ret’ er naturstridig og er en utugtsret, som ikke løber nogen ’lige linje’, men bøjer sig efter et kødeligt krav,der må opfyldes.

Den er for tiden præsenteret på tinge, hvor den gør sig positivt gældende i de almindelige forhandlinger, – men til stadighed har en anderledes, skjult agenda, som vil bryde ud i lys lue, når tiden er inde dertil.

KONTRAKTEN ER ALLEREDE SKREVET

Det juridiske sprog er ofte teknisk. Det mestres altid af de store jurister, som forstår at tolke en ærværdig, gammel og højtidelig vending i et sprog, som en ny generation fatter.

Sådan er det f.eks. med udtrykket ’LGBT’, som tildels dækker ordet ’homoseksuel’ – og (med flere bogstaver føjet til) favner hele ’trans-familien’ og de utallige kønsidentiteter, som er dukket op i kølvandet på en ny sex-ideologi.

Det juridiske sprog har ikke brug for vendinger, som blot ’farver sproget’. Tingene skal siges, så at man forstår, at der allerede er blevet skrevet en kontrakt. Der er allerede truffet beslutninger, som ikke kan omstødes. Den homoseksuelle livsstil og den farlige ideologi, som ligger bag, er allerede omgivet af ’lov og ret’. De, som vil modsætte sig dette, vil blive straffet.

*

Den juridiske historie, som omfatter hele retssagen mod kirken (der vil fastholde omvendelsens berettigelse, når den stilles for en dommer) kan findes afklaret i Ny Testamente. Den findes skildret i detaljer i 1. Kor.6:9-11, hvor der står skrevet:

”Eller ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds Rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller de, der lader sig bruge til unaturlig utugt eller de, der øver den…”

Paulus følger listen for at gøre det klart, at homoseksualitet regnes for synd: Han tilføjer, at ’heller ikke tyve eller havesyge, ingen drankere, ingen æreskændere, ingen røvere skal arve Guds Rige’.

Han slutter denne opremsning ved triumferende at erklære: ”og sådan har nogle af jer været, men I lod jer aftvætte, ja, I blev helligede, ja, I blev retfærdiggjorte ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds Ånd.”

*

Historien mellem de homoseksuelle og ’’Skriftens klare udsagn’ nærmer sig for tiden en konflikt af dimensioner, som ingen af parterne har taget højde for. Det bliver en sag, som ikke kan klares ved nogle ’venlige overenskomster’. Knivene skærpes, og der kan forventes en proces, hvor der ikke bliver givet ved døren.

Ved udgangen af dette retsopgør (hvor kirken til det sidste vil forsvare sin ret med hensyn til Jesu og apostlenes krav om ’omvendelse fra synd’) vil der blive skrevet en lov, som bestemmer fremtidens forkyndelse.

Sagen vil blive ført til højesteret, dog har den på det tidspunkt allerede to instanser, som har givet til kende, hvad den finder at være lov og ret. Højesterets dom er afgørende. Der bliver en taber og en vinder af sagen. Kirkens fremtidige ret til at forkynde Skriftens budskab, ligger på vægtskålen.

Kan homoseksualitet i det moderne samfund karakteriseres som ’en synd’, og er det muligt for en homoseksuel ’at omvende sig’? Vil påstanden om, at han (eller hun) ’er født med denne tilbøjelighed’ en gang for alle blive bevist – og vil dette afgøre al videre diskussion om dette spørgsmål.

Hvad siger Lov og ret i denne sag. Hvad der højesteretskendelsen om disse spørgsmål.

BORGERRETTEN I ISRAEL

’Kom i hu’… det vil sige, at ’vi ikke må glemme’ (under ingen omstændigheder må lade dette gå i glemmebogen) at da vi levede ’uden forbindelse med Kristus’, da var vi samtidig ’udelukkede fra borgerret i Israel’ (Ef.2:12).

Denne i høj grad overraskende kommentar (der føjer ’forbindelsen med Kristus’ sammen med ’borgerret i Israel’ (Ef.2:12) understreges yderligere i det efterfølgende, hvor apostelen skriver: ”Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge, men I er de helliges medborgere og Guds husfæller (v.19).”

Medborgerretten forklares ved udtrykket, at vi er blevet ’de helliges medborgere’ (altså ikke en medborgerret, som er en helt almindelig civil ordning) og ’Guds husfæller’ (hvilket med det samme bringer medborgerretten ind i ’en overjordisk situation’). Vi er altså medborgere ’i Guds Riges forstand’, og Israel nævnes her som det land, der med Jerusalem udgør hele verdens hovedstad.

’Borgerretten i Israel’ (v.12) skal altså forstås som en overnaturlig myndighed, der gør sig gældende i denne verden. Det er ikke en tandløs, harmløs ordning, som er ubetydelig for de jordiske forhold, men det er en stærk beføjelse, som er herre over selv folk i høje stillinger, konger, fyrster og statsmænd. ’Borgerretten i Israel’ er en stilling som de troende kan påkalde sig på samme vis som apostelen Paulus påberåbte sig den romerske borgerret.

’Borgerretten i Israel’ er af naturlige grunde mere forståelig for en jøde, som er født til at have denne ret. En jøde, der kommer til tro på Kristus, har lettere ved at fatte at han ’som borger i Guds Rige’ har en indflydelse, der rækker ud over hans stilling ’som borger i det jordiske Israel’.

Den nytestamentlige hedningeapostel sætter imidlertid ’den troende hedning’ på samme plan som hans jødiske broder. De har nu begge i Kristus den samme ’borgerret i Israel’, og hedningen skal ikke mere lytte til den ortodokse jøde, som kalder ham for ’en uomskåren hedning’, fordi han mangler ’den omskærelse, man udfører på legemet’ (Ef.2:11). Han er fuldt berettiget sammen med sin jødiske trosfælle til at udøve den ’borgerret i Israel’, som Skriften tildeler ham.

DEN FRIE KVINDES BØRN

Hvorfor lægger Skriften en særlig betoning på udtrykket ’borgerret i Israel’?

”Det er fordi,” vil apostelen sige, ”at det drejer sig om en global rettighed.”

”Dette har en billedlig betydning (Gal.4:24).

  1. Det nuværende Jerusalem, som er trældom med sine børn
  2. og ’det Jerusalem, som er oventil og er frit; det er vor moder!” (v.25-26)

’Borgerretten i Israel’ er udstedt til indbyggerne i ’det Jerusalem, som er oventil’. Det vil sige: ’Det frie Jerusalem’. Det er vor moder, og ’mange er den enliges børn’…

”Så er vi da, brødre! Ikke trælkvindens, men den frie kvindes børn,” udbryder apostlen. Vi er ikke børn af en trældomsreligion, som er underlagt en borgerret, der kun er virksom i denne verden, men vi er frie mennesker, som tilhører et rige, der i et og alt er ’oventil’, -ja, som er indehavere af en borgerret, der har større myndighed end nogen jordisk autoritet.

”Jamen, hvis vi ejer en myndighed, som er større end den jordiske – hvorfor forfølges vi da over den hele verden,” kunne vi spørge.

Det er fordi ’I (ligesom Israel) er forjættelsens børn,” svarer apostelen. Ja, ligesom dengang han, der var avlet efter kødet, forfulgte ham, der var avlet efter Ånden, således er det også i dag!” (Gal.4:29)

Hvad skal vi så gøre?

”Hvad siger Skriften? Jag trælkvinden og hendes søn bort! Hav intet med den døde religion at gøre. I er avlet efter Ånden og skal fremdeles følge dette spor! Glem ikke, at I ikke er trælkvindens men den frie kvindes børn, og som sådanne har I ’borgerret i Israel’…”

Læs under www.godcast.dk nyt fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’DEN, SOM HAR ØREN HØRE’- DEN KOMMENDE VERDENS KRÆFTER (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com
Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 23.07.2021

VACCINENS ONDE FORMÅL

Langsomt er det ved at gå op for borgerne, at supervaccinationen af hele jordens befolkning ikke har noget godt formål! Som myndighederne er nået gennem de første lag i befolkningen og nu står over for (i Europa) at skulle injektere et forholdsmæssigt ukendt stof i de unge og de mindste – da melder sig en ny ansvarsfølelse hos mange forældre.

Er det rigtigt, hvad vi her gør?

Svaret (som Bibelen og Herrens apostle ser det) vil jeg i det kommende søge at give ud fra de erfaringer, som jeg selv har gjort.

Ved årsskiftet befandt min hustru og jeg mig på henholdsvis Rigshospitalet og Bispebjerg hospital. Vi havde begge corona!

Vi er i dag enige om, at det er kun ved Herrens nåde (i betragtning af vor alder), at vi er sluppet levende ud derfra.

Som sagen nu står, må vi gøre status, for nu er det en hel ny generation, som (ubesmittet) skal have sprøjten. Selv er vi blevet enige om, at vi ikke vil lade os vaccinere.

Personligt har jeg fra Herren modtaget en række bibelsteder, som er blevet levende for mig. For at sige det rent ud: Jeg forfærdes!

Nogle vil sige: ”Det er overdrevent!” Men ligegyldigt, hvad andre mener: Her er, hvad jeg tænker og tror. Lad det tale for sig selv. Jeg vil begynde med et ord, som angiver den situation, vi står i allerede nu. Om den siger Guds Ord: ”Thi lovløshedens hemmelighed er allerede i virksomhed” (2.Thess.2:7).

*

Disse ord har apostelen Paulus skrevet for et par tusinde år siden, og efter at de først blev nedskrevet, har de haft en skjult gerning gående i den ene generation efter den anden.

I dag er denne onde kraft, som han taler om, nået frem til målet, og vil som en usynlig gift blive sprøjtet ind i verdens millionbefolkning. Som en ’hjælpende og helbredende vaccine’ er den blevet tilbudt alle mennesker, og fordi letsindigheden har bredt sig, ’har Gud sendt over dem en vildførende magt, så de har troet på løgnen’ (v.11).

Og de enfoldige menneskebørn stiller nu op til en injektion af en vaccine, som allerede har bevist dødelige faremomenter (der ikke kan diskuteres) men som nu må analyseres som et varsel, om den foruroligende ’virksomhed’, der ligger skjult i det lille stik i armen.

*

Den hemmelighed, der omhyggeligt skjuler sig bag den kriminelle lovløshed, som langsomt men sikkert skal forberede antikrists komme, har nemlig materialiseret sig, og er blevet en vaccine, der angiveligt skal beskytte menneskeheden mod de plager, Gud sender over jorden.

I stedet for at omvende sig hvad der (som plagerne i Egypten på Moses tid) var formålet med hver enkelt af de ti overnaturlige katastrofer – lader menneskenes børn sig vaccinere. De får udleveret et ’coronapas’ som en dokumentation for, at de ikke kan smitte andre mennesker, og som derfor giver dem adgang til arbejdsmarkedet, restaurationer og rejser i udlandet samt identificerer dem som ’gode borgere’ i modsætning til ’de dårlige borgere’, som ikke beviser samfundssind og tager imod den beskyttende vaccine. Stolt (proud) tager borgerne imod det ’gode tilbud’.

”Mindes I ikke, at jeg sagde dette til jer, allerede dengang jeg var hos jer,” siger Paulus (2.Thess.2:5) og gør det hermed klart, at siden det første århundrede, har Jesu disciple været advaret mod dette fænomen.

Det er ikke en ny fare, som truer menneskeheden! Det er den gamle bedrager, som er på spil. Verdensforføreren er atter på banen! Hans sigte er nu globalt. Alle mennesker skal have den onde indsprøjtning.

*

I slægtled efter slægtled har profeterne og Kristi forkyndere talt til Guds folk om, ’at de ikke straks skal lade sig bringe fra besindelsen’ (v.2).

”I skal ikke lade jer skræmme hverken ved nogen ånd, noget ord eller noget brev, der forgives at være fra os, som om Herrens dag var lige forestående” (v.2).

Det vil sige, at Guds folk skal slå koldt vand i blodet ’og ikke lade sig vildføre på nogen måde’ (v.3) – og én af vildførelsens mange aspekter er den overtalelse, der for tiden finder sted, når myndighederne sætter en annonce-kampagne i gang for at få den unge generation til at lade sig vaccinere.

”Tag chancen og lad dig vaccinere,” hedder det i en avisreklame, som henvender sig til danske teenagere.

Det vil med andre ord sige, at de unge skal ophøre med de mange overvejelser! De skal ’tage chancen’ og (med livet som indsats) slutte sig til ’de gode borgere’, som vælger at være ’smittefri’.

Det er nu den yngre generation, som står for tur. Sprøjterne gøres klar. Nu skal ungdommen og de mindre børn massevaccineres.

Hvem fortæller disse unge, at de er ofre for en indflydelse, der beskrives i Ny Testamente som et fænomen, der i mangt og meget ligner en undergangens kædereaktion. De skal medicinsk indpodes med følgende mærkbare indflydelser:

VACCINENS UHYGGELIGE INGREDIENSER

Vaccinen indeholder 6 forskellige ingredienser, som ikke er synlige og derfor ikke kan måles og vejes! De forbliver udenfor mikroskopernes synsfelt men hører til de tungeste frafalds- og affaldsprodukter, som findes. De indeholder et åndeligt giftstof, som vil manifestere sig bl.a. i en verdensomfattende ulydighed mod forældre. ”Børn skal sætte sig op mod forældre og slå dem ihjel (Matt.10:21).” Dette kan kun opnås ved en seksfoldig indsprøjtning af en ånd, der giver kuldegysninger. Injektionen må ramme den generation, som er under forførelsens klimaks.

1. Den indledende ingrediens ligger i benævnelsen: ’Først må jo frafaldet komme’ og deri skjuler sig en fristelse til letsindigt at følge fornægtelsens ånd (2.Thess.2:3).

Det er ikke længere et enkelt menneskes frafald fra troen, som der her er tale om. Det er et helt samfunds frafald fra den sunde lære. Som et rusmiddel, der injekteres, forfører det en hel generation.

2. Samtidig indeholder vaccinen (uanset hvilket medicinalfirma, der står bag) en første manifestation af ’lovløshedens menneske’. Herefter vil denne medicinske indflydelse vise sig i folkemassen og folkekarakteren, idet den nye type personlighed (den lovløse) vil åbenbare sig: ’Kærligheden vil blive kold hos de fleste’ (Matt.24:12).En dyrisk, iskold kynisme vil brede sig.

Dette begrundes netop ved, at ’lovløsheden tager overhånd’ (v.12)… (det vil sige, at den breder sig i takt med vaccinens udbredelse, og dens negative, medicinske ’impact’ i folkekarakteren).

3. En tredje følge af den massive ’folke-indsprøjtning’ vil være en udkrystallisering af det generelle begreb: ’lovløshedens menneske’.

Ret hurtigt vil ’maskerne falde’, og ud af folket (som nu klart lader komme til syne: ’Lovløshedens personificering’), træder en figur, som er ventet og frygtet! Han er syv gange værre end Hitler og syv gange værre end Stalin. Han er åbenbarelsen af alt, hvad der er ondt og lovløst og kaldes i skrifterne for ’fortabelsens søn’.

Dette sker ved myndighedernes propaganda, som fremmes medicinsk ved masseinjektioner – og som nu står over for vaccineringen af teenagere og mindreårige.

Hvad der er sket med vaccineringen af hele folket, har indtil nu kun været en forberedelse til det egentlige. Nu står de unge for tur – og de har længe været på djævelens program.

4. Et af de mest tungtvejende stoffer, som er inkluderet i den medicinske påvirkning af mennesket, er et indædt og hadefuldt oprør mod Gud og mod Kristi Kirke.

Dette menneskefjendske og gudsfjendske stof ’sætter den enkelte op imod – og ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom’ (v.4).

Det rejser sig ikke kun i menneskene, som en stolthed (pride), der nedgør Gud, men det ophøjer sig også over Hans Helligdom. Det vil i yderste forstand sige: ’Templet i Jerusalem’ – og i den mest umiddelbare forståelse: Kristi Kirke!

… og en vældig engel tog en sten af størrelse som en stor møllesten (sammenlign med teksten i Matt.18:6) – og kastede den i havet og sagde: ”Således skal det gå Babylon – og i den by fandtes blod af profeter og hellige og alle dem, som blev myrdet på jorden (Åb.18:21+24).”

5. Den medicinsk underbyggede propaganda vil nå sit klimaks, når Guds fjender tramper ind i Hans helligdom. ”Når I kommer for at stedes for mit åsyn; hvem kræver da af jer, at min forgård trampes ned?” (Es.1:12) Støvletramps uhyggelige rytme fremmes medicinsk. Covid-vaccinen er ved at finde den generation, som skal trampe. Den skal lære at slå ihjel. ”Mange profeter og hellige skal myrdes.”

Ideologien, som fører til dette fjendskab og had mod Herrens helligdom, ender med ikke at ville acceptere, at det kun er Guds folk, som har adgang (i Jesus Kristus) til det allerhelligste i Guds tempel’ (2.Thess.2:4).

”Hvem er disse mennesker, som vover sig ind i Guds hellige nærhed?” spørger vi.

”Det er dem, om hvilke ordsproget træffende siger: ’Hunden vender sig om til sit eget spy’ og ’den vaskede so vælter sig atter i sølen’ (2.Pet.2:22). I deres utugt og urenhed begår de den største helligbrøde.

6. Det sidste skridt, som vaccinen (der arbejder i en gentagelse) fører med sig, ligger i det vanvid, hvor mennesket (under indflydelse af stoffer) glemmer at det er støv. Storhedsvanviddet giver sig udtryk i den fordrejning, at menneskebørnene tror, at de er guder.

Lovløshedens menneske, fortabelsens søn, tager skridtet fuldt ud, og ’udgiver sig selv for at være Gud’ (2.Thess.2:4).

Det er det sidste bedrag, som han fører med sig, thi ’ham skal Herren Jesus dræbe med et åndepust af sin mund’ (v.8).

FOR REGERINGEN ER DET DEN RENE GALSKAB

Når dette er skrevet, er der nu kun at tilføje, at de fleste mennesker vil forkaste en sådan tanke (at massevaccinationen af menneskebørnene kan have et åndeligt sigte). Men Skriften siger: ”Et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der stammer fra Guds Ånd” (1.Kor.2:14).

Det er helt imod det naturvidenskabelige menneskesyn at have den opfattelse, at myndighederne arbejder med et åndeligt vaccine-giftstof. Regeringen kan under ingen omstændigheder godtage det. ”Det er for politikerne den rene galskab! De kan ikke (med deres bedste indstilling) begribe en sådan tale (at vaccination af hele klodens befolkning er drevet af en åndelig magt). ”Det må nemlig bedømmes åndeligt’ (v.4).

Derfor er disse linjer ikke bestemt for ’det sjælelige menneske’. ”Nej, vi taler her Guds visdom, som er hemmelig og skjult.” Det er en visdom, som Gud har forudbestemt før verdensløbets begyndelse, og den har kun dette ene formål: At føre de troende til herlighed’ (1.Kor.2:7).

*

Regeringer og statsmænd er fornærmet over, at de med deres argumenter (som bygger på en videnskabelig verdensopfattelse) ikke kan finde gehør os de troende.

Men Skriften har på forhånd udelukket deres meninger og opfattelser; de har på forhånd ’sat Gud på et sidespor’, og vil ikke godtage, at ’Skaberens visdom på nogen måde tages med på råd’.

Den Guds visdom ’har ingen af denne verdens herskere kendt’, siger apostelen Paulus, idet han tilføjer: ”Hvis de havde kendt den, ville de ikke have korsfæstet herlighedens Herre” (v.8).

Hvor skal så en arme synder henvende sig for at få hjælp i denne situation (spørger vi) – og hvor skal de stakkels troende søge hen for at få tilgivelse og finde nåde, hvis de er blevet bedraget.

Skriften siger: ”Os har Gud åbenbaret det ved Ånden (v.10)” – og med ’os’, menes Guds kirke, som består af oprigtigt troende mennesker, der har ’ladet sig frelse fra denne vanartede (perverse) slægt’ (Ap.G.2:40).

”Ånden ransager jo alt,” tilføjer apostelen, ”endog Guds dybder (v.10) – og han fastslår dermed, at det overfladiske letsind ikke har en chance for at blive reddet!

”Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud, for at vi kan lære at kende, hvad Gud i sin nåde har skænket os,” slutter Paulus og konkluderer: ”Derom taler vi ikke med ord, lærte af menneskelig visdom, men med ord, lærte af Ånden, idet vi tolker åndelige ting for åndelige mennesker” (v.12).

EN NY GENERATIONS RADIKALISME

Den Gud, som grundloven i Danmark bekender sig til, er ifølge den evangelisk-lutherske lære den treenige Gud. Derfor hedder det i en nytestamentlig hilsen: 1. Herren Jesu Kristi nåde, 2. Guds vor Faders kærlighed og 3. Helligåndens samfund være med jer alle! (2.Kor.13:13)

Jøderne hilser hinanden med ordene: ”Hør Israel 1. Herren, 2. vor Gud, 3. Herren er én” (5.Mose 6:4) – og Jesus kalder dette for ’det første bud i loven’ (Mark.12:29). Han er og forbliver den eneste, sande Gud i modsætning til alle løgneguderne og afguderne og de falske guder – og derfor lovpriser apostelen Paulus Jesus med ordene: ”Men evighedernes konge, den uforkrænkelige, usynlige, eneste Gud være ære og pris i evighedernes evigheder! Amen (1.Tim.1:17).”

*

Det er således nødvendigt, at en ny generation river sig løs fra fædrenes overtrædelser. Om disse siger nemlig Helligånden: ”De ringeagted’ Herrens lov og holdt sig ej til Hans bud, ledet vild af deres løgneguder til hvilke deres fædre holdt sig (Amos 2:4).”

”Thi man fortæller selv om os,” skriver apostelen, ”hvilken indgang vi fandt hos jer, og hvordan I vendte om til Gud fra afguderne for at tjene den levende og sande Gud (1.Thess.1:9).”

Den åndelige vækkelse, som vi håber og venter på, vil nemlig føre med sig en radikal omvendelse, så at megen religiøs aktivitet vil blive ’kastet bort’. De, der vil tjene den levende og sande Gud, må nødvendigvis først kassere alt det tomme og indholdsløse, som hidtil har holdt dem fangen i de falske guders fangenet. Det vil sige, at de vil melde sig ud af modsigelsernes fællesskab. Lad mig forklare:

MODSIGELSENS ÅRHUNDREDE

”Uimodsigeligt er denne gudsfrygtens hemmelighed stor (1.Tim.3:16).”

Det er en hemmelighed, som ikke kan modsiges! Djævelen er klar over, at om dette punkt vil den ganske sag dreje sig, og han har mobiliseret hele helvedes hær, for at slå denne sandhed til jorden.

Derfor vaktes i Jerusalem Ånden i en gudfrygtig mands hjerte, og han (Simeon) blev tilskyndet af Herren til at tage imod et fattigt forældrepar, som ville have deres barn fremstillet for Gud. Han tog den lille dreng i sine arme, og sagde: ”Se, det barn er sat til fald og oprejsning for mange i Israel, og til et tegn, som skal modsiges (Luk.2:34).”

*

Siden er modsigelsen ikke ophørt! Den er vokset med tiden, indtil det punkt, hvor man i mange landes parlamenter hører om nedgørende tale og respektløs modsigelse af evangeliet. Vi er i dag nået frem til ’modsigelsens århundrede’, hvor Herren taler til sit blodkøbte folk med ordene: ”Læg jer på sinde, at I ikke forud skal grunde over, hvordan I skal forsvare jer. Thi jeg vil give jer mund og mæle og en visdom, som ingen af jeres modstandere skal kunne modstå eller modsige (Luk.21:14-15).”

*

’Apostlenes Gerninger’ fortæller om Paulus og Barnabas, der i Antiokia ’samlede hele byen for at høre Guds ord. Men da deres modstandere ’så skarerne, blev de fulde af skinsyge og modsagde og spottede det som Paulus talte’ (Ap.G.13:45).

Da Moses løftede en kobberslange op i ørkenen og sagde: ’Enhver slangebid, der ser hen til dette ophøjede billede, skal leve’ – der oplevede man, ’at enhver, der så hen på kobberslangen beholdt livet’ (4.Mose 21:9). Således skal enhver, der ser hen til Jesus, bevares fra den dødelige gift, som ligger i vaccinen (vers 9 + Johs.3:14-16).

Om på kort tid vil det blive påbudt at tvangsvaccinere folk. Hver blandt dem, ’som holder igen’ på denne udvikling (2.Thess.2:6-7).

Som dagene går, og tiden for Herrens komme nærmer sig, vil det vise sig, at ’denne gudsfrygtens hemmelighed er uimodsigelig stor’. Det vil sige, at ingen helvedskræfter kan komme den til livs. Den sejrer overalt. Hvor mennesker ikke blot ’tror på Gud’ – men frygter Ham og er parate til at adlyde ham – dér vil evangeliet gå sin sejrsgang, og lovsangen skal stige fra skarerne, der har stillet sig til rådighed for forkyndelsen af Det gode Budskab om Jesus.

Læs under www.godcast.dk nyt fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’DEN HEMMELIGE VEJ’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 09.07.2021

DE TO KONGER HAR ONDT I SINDE

De to mænd mødtes for enden af landgangsbroen. Vejret var strålende. De smilede og omfavnede hinanden. Så førte den ene af de to mænd sin gæst over i en anden båd, hvor de to skulle tilbringe nogle timer sammen. De skulle have et vigtigt møde – under afslappede forhold. Derfor var de fulgt af et kamerateam fra Russisk TV.

Mødet skulle vises for hele verden. Det skulle bevidnes for den ganske klode, at de to var gamle venner, og at de skulle drøfte fortrolige ting, som havde stor betydning.

Undertiden var det hemmeligheder, som de to delte med hinanden. Så stak de hovederne sammen og talte lavmælt. De lo! Det var en hyggelig sejltur, de havde sammen; de to diktatorer, Lukasjenko og Putin.

Mødet i luksus-lineren fandt sted lidt over en uge, efter at journalisten Roman Protasevit blev ført bort med sin forlovede fra et fly, som var tvunget til landing i Hviderusland.

Et billede, som de russiske TV-folk har taget af de to præsidenter, som sidder til bords under sejlturen i luksusbåden, minder meget om det foto, som profeten Daniel viser af ’Sydens konge’ og ’Nordens konge’, ’som har ondt i sinde og sidder til bords sammen og lyver’ (Dan.11:27). Det topmøde er begyndelsen til enden…

Få dage efter er Alexander Burakov blevet løsladt fra et af Hvideruslands fængsler. Han fortæller, han sad fængslet med 20 kolleger, og at de alle blev mishandlet af Lukasjenkos bødler.

Den danske regering har bevist, at den finder sådanne forhold ’utålelige’ – når den protesterer mod tabet af grundlovens frihedsrettigheder. Hvis den havde magt som den har agt, ville den meget snart gøre sig skyldig i lignende forbrydelser.

Lad mig forklare:

Hijacking af et passagerfly, der fløj over Hviderusland, (næstsidste søndag i maj) er indledningen til en masse arrest af demonstranter i tidligere Sovjetstater.

Tusindvis af systemkritikere (som den arresterede Roman Protasevit) sidder i dag fængslet i Rusland og Hviderusland – og tallet på oprørerne stiger i disse timer og beviser, at modstanden mod den gudløse, marxistiske ideologi ikke er død.

Lovgivningen i Danmark, som på samme måde har søgt at stramme rebene om demonstrationer, der strider for grundlovens frihedsrettigheder, er ved denne illegale, statssponsorerede aktion blevet afsløret.

TÆVET AF BETJENTE

Den hviderussiske regering var dybt involveret, da et Ryanair-fly søndag d. 23. maj blev omdirigeret og påbudt at lande i Hvideruslands hovedstad, Minsk.

”Det her er et eksempel på en statssponsoreret kapring – et statssponsoreret pirateri,” udtaler Michael O’Leary ifølge Reuters til Irsk Radio.

Efter landingen i Minsk blev den hviderussiske journalist og oppositionsaktivist Roman Protasevit, der var ombord i flyet, anholdt og tilbageholdt i Hviderusland.

Ifølge Michael O’Leary var Roman Protasevit ledsaget af en kvinde, der også blev tilbageholdt i Minsk.

Ifølge hviderussisk stats-TV var det efter en personlig ordre fra den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, at to kampfly gik på vingerne for at tvinge Ryanair-flyet til landing, da det fløj ind i hviderussisk luftrum søndag eftermiddag.

USA fordømmer på det kraftigste, at Hviderusland tvang passagerflyet til at lande, for at kunne anholde oppositionsjournalist Roman Prolasevit.

”120 passagerers liv var i fare, deriblandt amerikanske borgere,” siger den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken.

Flyet var på vej fra Athen i Grækenland til Vilnius i Litauen.

*

Over 34.000 personer er blevet anholdt siden protesterne mod Lukasjenkos regime begyndte. Hans vigtigste allierede er Putin i Rusland.

Søndag, d. 23. maj blev der holdt demonstrationer i over 60 byer i Hviderusland. Hundredvis af demonstranter er anholdt. Der er kommet talrige meldinger om, at de mishandles og tortureres i landets fængsler. En 31-årig mand, Ramon Bandarenka, er angiveligt blevet myrdet af politiet. Amnesty International skriver: ”Der er kun i ringe grad tvivl om, at han er blevet tævet af betjente fra sikkerhedsstyrkerne.

Disse begivenheder står i dag som et varsel overfor alle regeringer, som vil undertrykke folkets ret til at protestere.

Hvad siger Bibelen om sådanne tilstande? Taler Den Hellige Skrift om forholdet mellem stat og kirke?

DISSE TRE MÆND BØD KONGEN TRODS

Den verdslige øvrighed i Danmark har med sine ord og sine gerninger vendt Gud ryggen og vedkender sig ikke længere sandhedens Gud. Men afguderne kender de og adlyder dem. Det er dæmon-guder, som de selv laver og ivrigt kæmper for.

I lyset af Gamle og Ny Testamentes vidnesbyrd er den ene og sande Gud (som det første bud taler om) Den Treenige Gud: Fader, Søn og Helligånd.

Denne identifikation er så vigtig, at det er regeringens opgave at støtte alt og alle, som er villige til at gå til verdens yderste grænser med dette budskab. ”I skal gøre alle folkeslag til mine disciple,” siger Jesus, ”idet I døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.” – Dermed vil I (ved at opfylde grundlovens ord om at staten skal støtte den evangelisk-lutherske lære) tage del i fredsprocessen, idet hver en menneskesjæl (uanset race eller nationalitet) vil blive en gudsbenådet fredsbebuder.

I Den Treenige Guds navn vil I som stat (og med hele en statsmagts styrke) være med til at skabe ud af verdens befolkning ét legeme. Om dette synes jer for stort og uoverkommeligt, så kan I (som verdslig øvrighed) være med til at støtte bestræbelserne i jeres eget land, Danmark, ved at være én Ånd med Den protestantiske kirke i denne opgave. I er jo – som stat – kaldet til det samme håb og bekender jer (i grundloven) til samme Herre. Om dette har jeg følgende at sige:

*

Der levede engang i tidernes morgen en mægtig perserkonge ved navn Nebukadnezer. Han lavede på et tidspunkt en billedstøtte (tresindstyve alen høj og seks alen bred) som han befalede alle sine undersåtter at tilbede (Dan.3:1). Hvis nogen dristede sig til ikke at adlyde dette påbud, skulle de øjeblikkelig kastes i den gloende ovn (v.6).

Det viste sig, at der var tre mænd, som ikke fulgte den store konges befaling – og de blev straks stillet for Majestæten for at gøre rede for deres ulydighed.

”Det har vi ikke nødig at svare dig på,” svarede de tre mænd (med en utrolig frimodighed) – ”og sker det, at vi ryger i den gloende ovn, så kan vor Gud fri os! Men hvis dette ikke sker, så må du vide, oh konge, at din gud dyrker vi ikke.”

*

Da de tre mænd var kastet i ovnen, ’da sloges kong Nebukadnezer af rædsel, og han spurgte sine rådsherrer: Kastede vi ikke tre mænd i ilden’? (v.24)

”Jo, Deres Majestæt. Vi kastede tre mænd i ilden,” svarede de fornemme rådsherrer.

”Men jeg ser fire mænd gå frit om i ilden – og den fjerde ser ud som en gudesøn,” sagde kongen (v.25) og kaldte derpå de tre mænd ud af den gloende ovn.

De fornemme rådsherrer samlede sig straks om de tre mænd, og de så, at ’ilden ikke havde haft nogen magt over disse mænds legemer. Deres hovedhår var ikke svedet, deres kapper var uskadte – og der var ikke brandlugt ved dem’ (v.27).

De brød kongen ud i lovsang og sagde: ”Lovet være disse tre mænds Gud. Han sendte sin engel og friede dem, fordi de overtrådte kongens bud (v.28).

Hermed byder jeg, at den, der i noget folk, nogen stamme og noget tungemål siger noget ondt om de tre mænds Gud, skal hugges sønder og sammen – og hans hus skal gøres til en skarndynge; thi der gives ikke nogen anden Gud, som således kan frelse (v.29).”

I det følgende kapitel udlægger Daniel en drøm for den samme perserkonge, og denne udbryder: ”Nu lover, ophøjer og ærer jeg, Nebukadnezer, Himmelens Konge. Alle Hans gerninger er sandhed, Hans veje er retfærd – og Han kan ydmyge dem, som vandrer i hovmod” (Pride) – (Dan.4:37).

REGERINGENS STØRSTE FORBRYDELSE

Den største forbrydelse, som den verdslige øvrighed har øvet over for det danske folk, er forsøget på at lade det første af de ti bud gælde for intet. Dermed har man svigtet sin grundlovspligt (at understøtte den evangelisk-lutherske lære §4 og trukket tæppet væk under fødderne på en opvoksende generation. Denne synd – at lade det første af de ti bud blive kastet på affaldspladsen – råber til himlene, og vil ikke lade dem, som sidder på tinge i fred. De vil herefter blive hjemsøgt af plager, og det vil nage deres sjæl til døden, at de har overladt den mest kostbare skat i evangeliet – det første af de 10 bud i loven – til hundene. Vé den minister, som har lånt sit embede til denne forbrydelse. Må Gud være hans sjæl nådig.

*

”Du skal ikke have andre guder end mig” (2.Mose 20:9) – sådan lyder ordlyden af det første af de bud, som blev betroet Moses på bjerget. Det har siden været selve grundlaget for mange regeringer i den tusindårige periode, som har efterfulgt denne åbenbarelse – helt frem til vore dages Danmark, hvor en statsminister har ladet disse ord lyde i folketinget: ”Gud må her køres ud på et vigespor! Han må vige for os, som alene – her i huset – har ret til at træffe beslutninger.”

Hvad det vil sige (set ud fra et bibelsk perspektiv) træder frem med ildskrift i det første – og det tolvte vers i Johannesevangeliet. Her står skrevet:

”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud (Johs.1:1).” – og fremdeles i vers 12, hvor der står skrevet: ”Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så Hans herlighed – en herlighed, som den enbårne Søn har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.

”Du må ikke have andre guder end Mig er et sådant ’Ord fra Gud’. Det har ikke nogen menneskelig oprindelse og er ikke først opkommet i noget menneskehjerte. Det er et ord, som lyser af den klareste åbenbarelse (som ene findes hos Gud), og den, som vil hævde, at et menneske har fundet på denne sætning, er en løgner.

BESKYTTER FOLKET MOD STATENS OVERGREB

Det første bud forudsætter altså syndens voldsomme, aggressive og dominerende realitet i alle menneskers liv. (Også i uigenfødte lovgiveres og i en regerings tilbøjeligheder til det totalitære). Den lever og hersker ikke kun i et åndeligt mørke uden Gud men i åben eller skjult tilbedelse af guder, som den selv har skabt.

Derfor lyder dette bud stærkere til de styrende end til dem, der styres: ”Du skal ikke have ANDRE GUDER end Mig.” Og derfor findes der en grundlov, som beskytter folket mod statens overgreb, og som øver en kontrol med de styrende, så at magten ikke misbruges. Derfor har Danmark især den tredje grundlovsparagraf, som sikrer, at magten ikke ender på én hånd men er splittet i tre, så at der hele tiden er to af disse, som våger over, at den tredje ikke får enevældig magt.

”Vi ved, at vi er af Gud, og at hele verden er i den Ondes vold (1.Johs.5:19).” Det er den kristnes stilling, hvor sandheden bag dette kraftige Gudsord bliver mere og mere synligt. Det bliver efterhånden helt åbenbaret, at afgudsdyrkelse ikke blot hører en dyster middelalder til, men at dette åndelige mørke og denne dybe synd ligger bag alle højaktuelle tiltag i den retning. At ’dyrke andre guder end mig’ (det første bud) hører ikke til et primitivt hedenskab. Det er Ham, som åbenbarede sig for Abraham, Isak og Jakob. Før de ti bud blev givet til Moses, åbenbarede Han sig ligeledes for ham, da han (som hyrde for præsten Jetro i Midjan) ’drev småkvæget hen hinsides ørkenen, og kom til Guds bjerg i Horeb’ (2.Mose 3:1).

Vi forstår altså, at Gud er en Gud, som åbenbarer sig. Han gør det efter sin egen beslutning, da ’Han kundgjorde sin viljes hemmelighed om den frelsesplan; i tidernes fylde at sammenfatte alt i det himmelske og det jordiske i Kristus Jesus’ (Ef.1:9-10).

*

KUNNE IKKE SKJULE SIN HERKOMST

Forkastelsen af det kristne grundsyn, som det §4 i grundloven præciseres over for den danske befolkning, er en forkastelse af Jesus! Han beskrives i Bibelen som ’legemliggørelse af Guds Ord’ – og det står skrevet om Ham, at Han ’var hos Gud’ (’Ordet var hos Gud’).

Det klargøres i Skriften, at dette, ’at han var hos Gud’ skal forstås i sin fulde opfattelse sådan, (at ’Jesus var og er Gud’) – og det er i denne forstand, at Han blev menneske og som sådan ’tog bolig blandt mennesker’.

Her (blandt menneskebørnene) kunne han ikke skjule sin oprindelige herkomst, men Hans herlighed lyste igennem alt, hvad Han foretog sig. ”Det er en herlighed,” siger apostelen Johannes, ”som den enbårne Søn har den fra Faderen – fuld af nåde og sandhed (Johs.1:12).”

*

Den verdslige øvrighed i Danmark (og i mange andre lande) stiller sig fjendsk over for denne kristne grundsandhed. Den er (i det skjulte) modstander af den evangelisk-lutherske lære, som bygger på Bibelens ord, der siger: ”Men da tiden fylde kom, udsendte Gud sin Søn, født af en kvinde… (Gal.4:4).”

Inkarnationens mægtige øjeblik kom, da Gud fandt tiden moden dertil. Israel levede under en okkupation af Rom, og brikkerne var ved at falde på plads, for at de mænd (Herodes og Pilatus), som skulle delagtiggøres i dødsdommen over jødernes Messias, var kommet til verden.

AFSPORET

Allerede i det fjerde kapitel i Johannesevangeliet røber Jesus sin virkelige identitet. Han taler med en samaritansk kvinde ved en brønd. Han beder hende om noget at drikke. Hun stiller sig lidt uforstående overfor dette, at han, som en jøde, henvender sig til hende, som er samaritaner. (”Jøderne,” fortæller Johannes, ”omgås nemlig ikke med samaritanerne).

”Hvordan kan dog du, som er jøde, bede mig, som er en samaritansk kvinde, om noget at drikke.”

Jesus svarede: ”Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, som siger til dig: ”Giv mig noget at drikke – så bad du ham, og Han gav dig levende vand (Johs.4:9-10).”

Senere i samtalen siger kvinden: ”Jeg ved, at Messias kommer (Han, som kaldes Kristus).”

Jesus svarer: ”Det er mig, Jeg, som taler med dig!” Mere tydeligt kan det ikke siges (Johs.4:25-26).

*

Det første bud står ikke nævnt i dette skriftafsnit – men den, som benægter, at Jesus er den Messias, som ventes, kan være nok så religiøs, men han dømmes alligevel i Kristi klare vidnesbyrd. En verdslig øvrighed, som iden grad vender Gud ryggen og henviser (offentligt og foran det samlede folketing) til Den Almægtige som et uanseeligt sidespor, er selv allerede afsporet af en gudløs filosofi.

Læs under www.godcast.dk nyt fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’KAINS VEJ’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com
Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 18.06.2021

BAGGRUNDEN FOR GAZA-KONFLIKTEN

Da Moses i sin tid stod overfor at skulle konstruere ørkentabernaklet, sagde Herren til ham: ”Se til, at du udfører det efter det forbillede, som vises dig på bjerget” (2.Mose 25:40).

Han gik således frem efter en ganske bestemt konstruktionstegning, der i detaljer blev vist ham på Guds bjerg.

I dag står jøderne overfor at skulle opføre det tredje tempel – og de har ingen anden tegning at gå efter end den, der står nedfældet i de sidste otte kapitler af Ezekiels bog…

Ifølge denne tegning er det udfordrende spørgsmål til bygningsmændene dette ene: Vil I bygge det nye tempel med to eller ét rum? Dette er den egentlige baggrund for den aktuelle konflikt i Gaza. Den drejer sig om tempelpladsen, og palæstinenserne er ivrige efter at bevare den blå kuppel, som dækker over det sted, hvor pagtens ark stod (ifølge Salomons tempel, som han opførte på jebusitteren Ornans tærskeplads i Jerusalem (2.Krøn. 3:1).

Alt dette finder sin forklaring i den hændelse, da Jesus råbte sine sidste ord på Golgata-højen uden for byen: Templets forhæng mellem det hellige og allerhelligste blev sønderrevet af en mægtig, usynlig hånd, og der var fra det øjeblik kun ét rum i Templet!

I tegningerne over ’det tredje tempel’, som findes i Ezekiels Bogs sidste otte kapitler, er der ikke noget forhæng. Her er ingen lysestage og ingen ark med Guds lovs to tavler. Der er således kun ét rum, hvilket er årsagen til, at jøderne må opgive dette projekt (Ezekiels tempel) og palæstinenserne råber højt om de muslimske helligdomme som står rejst på den gamle tempelplads. Lad mig forklare:

JERUSALEM, JERUSALEM – DU, SOM IHJELSLÅR…

Vi må forstå, at hele konflikten, som den udvider sig omkring Iran, Syrien, Libanon, Gaza – og Jerusalem, kun har ét sigte: Templet (jødernes 3. tempel) og tempelpladsen i Den Hellige By.

Politisk vil der være mange vinkler at iagttage – men åndeligt drejer det sig kun om dette ene: Jesu komme, og hvorledes Han nu vil blive modtaget af jøderne, som forkastede Ham, da Han første gang kom til dem.

Det er med smerte, at Jesus omtaler forkastelsen, som Han oplevede den ved sit første komme. Han siger: ”Jerusalem, Jerusalem! Du, som ihjelslår profeterne og stener dem, der er sendt til dig. – Se, jeres hus bliver forladt og overladt til jer selv. Thi jeg siger jer: Fra nu af skal I ikke se mig, før den tid kommer, da I siger: ”Velsignet være den, som kommer i Herrens navn (Matt.23:37-39).”

*

Da han kort efter sidder med sine disciple på Oliebjerget, spørger de ind til begivenhederne, som ’fra nu af’ (23:39) vil finde sted. Der er nogle detaljer, som de gerne vil have styr på.

(- og her ligner de os! Vi vil gerne have at vide, hvad der sker i øjeblikket, og hvor vi befinder os på den profetiske kalender. Hvad er det, der for tiden sker i Mellemøsten?

Hvad er det for en alliance, som synes at samle sig mod Israel. Kan det hele ikke udvikle sig til en større krig – ja, en verdenskrig – hvor stormagter (som USA og Rusland) melder sig på fronten?

Hvad vil der ske, hvis Kina samtidig begynder at gøre krav på Taiwan – og lader ord følge med handling, så at USA bliver tvunget ind i en konflikt på den anden side af kloden?

Hvordan stiller Europa sig til de seneste nyheder fra dramaet i Gaza? Der holdes i øjeblikket i UN krisemøder om sagen.

*

Der er tre forhold, som Jesus omtaler vedrørende situationen, som den udvikler sig aktuelt omkring Jerusalem.

1. Det første forhold, hvor de kristne skal være agtpågivende, er ’vildførelsen’. En massiv forførelse vil finde sted, – og ’den skal føre mange vild’ (Matt.24:5).

Bliver det kommende tredje tempel bygget med ét eller to rum? Det er ’hovedsagen i det, som sagen drejer sig om’.

2. Det andet forhold har at gøre med bedømmelsen af den militære situation omkring Gaza. (Der er i skrivende stund affyret mere end 4200 raketter fra affyringsramper i Gaza ind over Israel). Spørgsmålet er fra palæstinensernes side, hvad der skal ske med den tredje helligste moske. Hvad skal der ske med klippemoskeen?

3. Det tredje punkt er omkring vurderingen af ordene: ”I skal komme til at høre krigslarm og krigsrygter (Matt.24:6).”

Det er værd at bemærke, at det græske ord for ’krig’ i denne forbindelse er ordet: ’slag’. Man vil høre larmen fra ’et slag’ og rygter om ’slag’ – altså: et isoleret krigsslag, som er ’en detalje’ i en større konflikt. Men dette ’slag’ kan brede sig og blive optakten til ’en krig’ – ja, en global konflikt, som drager verdens supermagter til at invadere Israel.

KUN 10 KVADRATMETER HAR INTERESSE

Når man kommer ned til roden af konflikten, er det igen den omstridte plads, Tempelpladsen, som er stridens æble.

Muslimerne gør krav på den. (Derfor har de givet den et nyt navn: ’Moské-esplanaden’). Jøderne hævder, at det er deres, og de kristne siger, at Jesus vandrede og underviste på den plads, hvor det andet tempel, Herodes tempel, var opført.

Ifølge Bibelen er der ingen tvivl om, at et tredje Tempel, ’under tidernes trængsel’, vil blive rejst – som englen Gabriel forklarer Daniel: ”… og i to og tresindstyve uger skal det (byen og helligdommen) opbygges (Dan.9:21, 25-26).

Det er således ikke hele pladsen, som der kæmpes om. Det er kun 10 m2, som har interesse – og indtil for nyligt vidste ingen helt bestemt, hvor på pladsen de hellige kvadratmeter fandtes.

For få år siden beviste et hollandsk arkæolog-par imidlertid, hvor det allerhelligste i jødernes tempel befandt sig – og der bredte sig i Israel stilhed i en hel uge, da de i et amerikansk, arkæologisk tidsskrift fremlagde deres opmålinger og med videnskabelig styrke fastslå, hvor (på den store plads) Templets allerhelligste lå.

Indtil det øjeblik var det forbudt en jøde at gå over tempelpladsen. Han kunne jo i vanvare komme til at træde på ’det hellige sted’ – men nu, hvor man takket være de arkæologiske opmålinger vidste helt bestemt, hvor de 10 kvadratmeter var, (hvor Guds ark havde stået) kunne også en jøde bevæge sig på pladsen uden fare for at gøre sig skyldig i helligbrøde.

Der var nu blot et problem tilbage, som gjorde, at den eftertænksomme stilhed sænkede sig over Israel ved arkæologernes fund og bevisførelse. Hvor på tempelpladsen var de 10 kvadratmeter? Hvor var det sted, som i så mange år havde hindret en jøde i, at betræde den hellige plads?

Arkæologernes svar var rystende, direkte og uden omsvøb: De 10 m2 findes inde i Omar-moskeens midte. Muslimernes store, runde kuppel dækker over jødernes hellige sted. ”Vore opmålinger viser,” sagde arkæologerne, ”at templets allerhelligste er at finde midt i den muslimske helligdom…”

*

Man er gået ’lidt stille’ med denne opdagelse. Det er blevet kendt, at jøderne nu kan bevæge sig frit på tempelpladsen – men at templets allerhelligste (der, hvor Guds ark stod placeret) var inde midt i den muslimske helligdom, som blev opført i 600-tallet efter Kristus, – om dette taler man ikke gerne!

Konsekvenserne af denne opdagelse betyder nemlig, at når det tredje Tempel rejses, så må den muslimske helligdom fjernes. Og den, som vover at røre blot en sten af den 3.-helligste, muslimske helligdom – vil tænde en brand, som ikke kan slukkes.

Hvorledes vil Herrens Ånd løse det problem? For løses skal det! Det tredje tempel skal bygges, og arken (selvom den ikke eksisterer, og en ny aldrig må laves… Jer.3:16) må placeres på det rette sted. Palæstinernes protester er omkring dette problem.

MÅSKE ET JORDSKÆLV VIL LØSE DET

Da sejren var vundet i 1967, og den indre by af Jerusalem efter 2000 år atter var på jødernes hænder, samledes nogle af de militære ledere af Israels hær foran indgangen til Tempelpladsen. De stod i hellig ærefrygt overfor den mest omstridte plads på hele jorden – det mest kostbare ’real estate’ – og der herskede en underlig stilhed i dette øjeblik.

En journalist fra det internationale tidsskrift, Times, brød stilheden: ”Hvad skal der nu ske med den?” sagde han og pegede på den blå kuppel af Omar-moskeen. Chef-rabbien for militæret svarede prompte: ”Det kan intet menneske svare på. Men den kan ikke blive liggende, hvor den nu ligger. Jeg ved det ikke! Måske et jordskælv vil løse det problem.”

Alle nikkede. ”Ja, måske et jordskælv!”

*

Tanken er ikke så fjern. Et jordskælv ville være en velkommen løsning! Ingen menneskehånd ville være involveret. Intet menneske ville kunne anklages! Ingen ville være skyldig i det naturfænomen, som fejede den blå kuppel væk fra jordens overflade, og gjorde plads for opførelsen af jødernes Tredje Tempel. Ja, det er med fornyet interesse, at vi læser skriftordene fra den bibelske beretning om den tredje verdenskrig: ’Ezekiel-krigen’, ’Gog-krigen’. Dér tales netop om et jordskælv af stor betydning:

”På hin dag, når Gog overfalder Israels land, lyder det fra den Herre, Herren, vil Jeg give min vrede luft. I nidkærhed, i glødende vrede udtaler Jeg det: Sandelig på hin dag skal et vældigt jordskælv komme over Israels land… Bjergene skal styrte, klippevæggene skal styrte OG HVER MUR SYNKE TIL JORD (Ezekiel 38:19-20).”

… det sidste: ’og hver mur skal falde til jord’ fortæller om de mange mure, som menneskene har bygget over ’de hellige steder’. Jeg tænker her på den bygning, som man har bygget over Peters hus i Kapernaum eller den kirke, som er bygget over Jesu fødested i Betlehem. Man har bygget en kirke og givet den navnet: ’Maria Himmelfartskirke’ på trods af, at der ikke findes nogen beretning i Bibelen, som har registreret ’en sådan hændelse’.

Jo, i sandhed: ’Hver mur skal falde’, og blandt disse kunne meget let tilføjes ’murene, som opretholder den blå kuppel, der er bygget over de 10 m2, som var jødernes allerhelligste – stedet, hvor pagtens ark blev stillet.

DE SKYLDER JØDERNE EN FORKLARING

Den eneste konstruktionstegning, som i Bibelen findes over det 3. Tempel, er de otte sidste kapitler i Ezekiels Bog.

De fortæller om de ceremonier, som skal finde sted, når man ofrer dyr – og de kristne har dermed fået tilstrækkeligt at vide til at kunne sløjfe den tempelbygning som ’et gyldigt offer for Gud’. Ifølge Ny Testamente er der kun ét offer, som er velbehageligt for Herren – og det er Jesu offer, da Han bragte sig selv som et lydefrit offer for alle mennesker på Golgatas Kors.

Men dermed er deres tjeneste vedrørende det 3. Tempel ikke til ende! De skylder nemlig stadig jøderne en forklaring på hemmeligheden bag det ufuldkomne offer bag Ezekiels tempeltegninger – og de er de eneste, som kan give den forklaring! Hemmeligheden er betroet dem, og vé dem, om de i denne time er tavse.

Lad mig kort redegøre for dette:

*

”Men du, menneskesøn, giv Israels hus en beskrivelse af templet (Ezekiels Tempel), dets udseende og form, at de må skamme sig over deres misgerninger (Ez.43:10).”

Besynderligt! Ezekiel får her besked om, at han skal beskrive templet på en sådan måde, at Israels hus ’skal skamme sig over deres misgerninger’ (Ez.43:10).

– ”Dersom de skammer sig over alt, hvad de har gjort, så kundgør dem templets… indgange… skriv det op for deres øjne, så de mærker sig hele billedet…”

Profeten skal altså især lægge vægt på templets ’udgange og indgange’ (v.11) – og når han gør det, vil Guds Ånd overbevise dem (jøderne) om deres synd. Det er den besked om templet, som bliver betroet Ezekiel. Gør han, som Herren siger, vil Israels hus ’skamme sig over deres misgerninger’. Gør han det ikke, skal deres blod blive krævet af hans hånd (Ez.3:18-19).

VÆGTER OVER ISRAELS HUS

Menneskesøn! Jeg sætter dig til vægter for Israels hus; hører du et ord fra min mund, skal du advare dem fra mig.

Når jeg siger til den gudløse: ”Du skal visselig dø!” Og du ikke advarer ham eller for at bevare hans liv taler til ham om at omvende sig fra sin gudløse vej, så skal samme gudløse dø for sin misgerning, men hans blod vil jeg kræve af din hånd.

Advarer du derimod den gudløse, og han ikke omvender sig fra sin gudløshed af sin vej, så skal samme gudløse dø for sin misgerning, men du har reddet din sjæl (Ezekiel 3:17-19).”

I lyset af disse alvorlige ord til Herrens profet (som tiltales med benævnelsen ’Du menneskesøn’) skal forklaringen om templets indretning i Brevet til Hebræerne forstås. Her står skrevet: ”Nu havde også den første pagt sin gudstjenesteordning og sin jordiske helligdom (Templet).

”Thi i den var der indrettet et forreste rum, hvori lysestagen og bordet og skuebrødene var; det kaldes det hellige.” Og bag det andet forhæng var der et rum, som kaldes det allerhelligste (Hebr.9:2-3).”

”Derved giver Helligånden tilkende, at vejen til Helligdommen endnu ikke er fri, SÅ LÆNGE DET FORRESTE RUM ER DER.

*

Vi forstår, at templet var (fra første færd) udstyret med to rum: ’Det forreste rum’, som kaldes det hellige – og ’et rum bag det andet forhæng, som kaldes det allerhelligste.”

Sådan var templet indrettet. ’SÅ LÆNGE DET FORRESTE RUM VAR DER’. Det vil sige, at når det forreste rum fjernes, så sker en ændring med tempeltjenesten. ’Så giver Helligånden til kende’, at vejen til det allerhelligste nu er fri.

Da Jesus udåndede på korset uden for Jerusalem, skete der noget inde i templet. Forhænget blev revet i stykker (fra oven af nedefter) og de to rum blev til et rum. Det er det budskab, som Ezekiels tempel giver os.

Den gudstjeneste, som Ezekiels Tempel tillader, er en gudstjeneste, som vidner om, at det guddommelige tempel kun har ét rum. Det vil sige, at de kristne stiller sig op foran bygherrerne til det tredje Tempel med et relevant spørgsmål: Bygger I et tempel med ét eller to rum? Svarer bygherrerne, at de bygger templet med to rum, så vidner de dermed om, at ’vejen til det allerhelligste endnu ikke er fri’. Men svarer bygherrerne, at de bygger templet med ét rum, så vidner de dermed om, at de bygger Messiastemplet, hvor vejen til det allerhelligste er fri – sådan, som det blev kundgjort den dag, da Jesus udåndede på Golgatas kors.

Læs under www.godcast.dk nyt fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’NEDRIVNINGS-PROCESSEN’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 04.06.2021

ET GLIDENDE STATSKUP

… ordene er ikke mine! De er dukket op i en artikel, offentliggjort i slutningen af april i ALTINGET om statens ’ulovlige salg af borgernes DNA’. ”Et glidende statskup,” er imidlertid det helt rigtige udtryk for situationen i Danmark.

Jeg forsøger i det følgende at sætte ord på ’glidebanen’. Den begynder med en forsømmelse, som de skotske kristne ikke – som de danske – har gjort sig skyldige i. I Skotland har kirken fra begyndelsen protesteret mod Statens ulovlige nedlukning af kirkens gudstjenester – og har i april 2021 vundet en stor sejr.

Det næste skridt bliver kampen om lovens tavler. Her er den første tavle allerede ved at forsvinde i krigens tummel, og er blevet erstattet med en moralfilosofi, som bygger på teser, der ikke er forankret i Guds ord.

Dette er billedet på Danmark i dag. Etikken trues i dette øjeblik af en altdominerende verdsliggørelse, og det kan ende med et statskup af ukendte dimensioner.

SKOTSK KIRKE VANDT OVER CORONA-NEDLUKNING

Mere end tyve kirker i Skotland har i fællesskab protesteret mod den totale lukning af kirker og offentlige gudstjenester i forbindelse med de restriktioner, som har været indført på grund af Covid-19.

Sagen er nu afgjort ved retten. Og dommeren, Lord Braid, har i et 74 siders retsudskrift givet kirkerne ret i deres klagemål. Det vil sige, at kirkerne i Skotland atter kan åbne og holde frie gudstjenester.

Udskriftet er i sin faglige fremstilling temmelig kompliceret (og yderst akademisk i sit sprogbrug. I det følgende har jeg derfor tilladt mig at parafrase de vigtigste paragrafer (hvoraf der findes 135), som er følgende:

DE SKOTSKE PROTESTANTERS STILLING
Paragraf 64

”En hvilken som helst sag, som har at gøre med ’at hindre en gudstjeneste’, ligger uden for et parlaments beføjelser og må derfor henlægges til kirkens afgørelse.”

Det er et absolut indgreb i den protestantiske kirkes praksis, og har (for Skotlands vedkommende) ikke fundet sted siden forfølgelserne under 1500-tallets ’Stuart-kongedømme’.

Der eksisterer i den protestantiske kirke en klar og tydelig adskillelse mellem kirkens åndelige myndighed og statens magtbeføjelser, som udledes af læren, der er kaldt: ’THE DOCTRINE OF THE TWA KINGDOMS’ – og som betoner, at ’det verdslige styre aldrig må gribe ind i de kirkelige handlinger (General Assembly Act 1592).

Denne lov pålægger alle vegne og til alle tider ’de ældste’ i en kirke det alvorlige ansvar for, at ’Gudstjenesten skal finde sted’.

I Skotland ignorerede STUART-monarkerne denne lov af 1592, og forsøgte at indføre kongelig absolutisme, hvilket førte landet ind i en hundredårig konflikt.

Da de kristne rejste sig i kampen mod statsmagtens overgreb, opstod der en tid med streng forfølgelse, hvilket førte følgende ordninger med sig:

Trosbekendelsen blev ophøjet til lov i 1690. Den protestantiske tro blev sikret ved lov i 1706. Året efter blev den skotske protestantiske kirke sikret sin selvstændighed.

Dette førte til, at coronavirus-loven i 2020 ikke kunne gennemføres i Skotland. Følgen af dette må være, at en hvilken som helst kriminalisering af gudstjenesten er et brud på korsets evangelium. Kirkens ledelse kan betros et selvstændigt ansvar under en pandemi, hvilket har bevist sig.

DE SKOTSKE KATOLIKKERS STILLING

Den katolske kirke har rettet en speciel henvendelse til myndighederne med hensyn til pandemiens berøring med kirkens liturgiske tjeneste. Den foreligger i et antal dokumenter, som er udstedt af ’The Congregation for Divine Worship’ og Disciplinen m.h.t. Sakramenternes forvaltning (Vatikanets webside numrene: 7/44 og 7/46). Den protestantiske kirke har meget tilfælles i disse anliggender. I 1921 blev den skotske kirke givet ’exclusive jurisdiction’, idet det hedder:

”Kirken alene har ret og magt (og er ikke underordnet nogen civil myndighed) til at lovgive i alle sager som har at gøre med doktrinære emner, tilbedelse, ledelsen og disciplinære forhold i kirken” (Artikel af de ’Declatory Articles’).

DOMMERENS KONKLUSION

Efter omhyggeligt og detaljeret at have gennemgået hele processens klagepunkter, konkluderer dommeren med følgende:

”På baggrund af dette er jeg kommet til følgende resultat: De regulativer (som regeringen har pålagt kirken) er i modstrid med den omtalte artikel 9, som derfor er sat ud af spillet.

Det berører den konstitutionelle ret, som kirken har, og jeg finder det derfor ret på dette punkt at støtte dens klagemål.

(Jeg har dermed ikke taget stilling til, om det er sikkert at åbne alle kirker, men jeg har sat en grænse for, hvad der fremover er lovligt i denne forbindelse.) At kriminalisere Skotlands protestantiske kirke for at holde åbent for en offentlig gudstjenestes er ulovligt.

Det er ikke op til retten men til regeringen, om den skylder kirken en undskyldning! (paragraf 131 i dommerens præmisser).

*

Denne afgørelse, som hviler på Luthers lære om de to regimenter, må få sin indflydelse på nedlukningsbestemmelserne i Danmark! Læren om de to regimenter (som har været grundlæggende for ’statens overhøjhed’ over kirken i Skotland) er med denne dom – en gang for alle – sat på plads. Det er blevet understreget, at stat og kirke har hver sin specielle opgave og hver sin myndighed.

Disse opgaver og myndighedsområder må aldrig blandes sammen. Staten har sin verdslige opgave og myndighed. Kirken har sine åndelige beføjelser.

Den kristne borger anerkender, at han er sat til at tjene begge regimenter. Han skal udføre sine pligter i loyalitet over for den gudgivne øvrighed. Samtidig er han forpligtet på Guds ord og skal adlyde Gud mere end mennesker (Ap.G.5:29).

Denne tankegang er helt klart udtrykt i f.eks. Luthers Store Katekismus samt i Den Augsburgske Bekendelse (artikel 28). Luthers navn står nævnt i den danske Grundlov (§ 4) – og hans lære om de to regimenter kan ikke ignoreres.

*

Karl Marx (d. 1883) bevæger sig i baggrunden for den politik, som føres i Danmark for tiden (’Gud skal køres ud på et sidespor’). Marx er overbevist ateist. Normerne er bestemt af samfundsstrukturen og de økonomiske og produktionsmæssige forhold. Det vil sige, at det er helt og holdent de materielle faktorer, som styrer moralen.

Dette er den samfundsidé, som aktuelt leder tankegangen på Christiansborg – og det er et menneskesyn og et samfundssyn, som er i direkte modstrid med Luthers lære, som den danske stat har forpligtet sig til at understøtte (grl. § 4).

Her begynder ’glidebanen’. Overtrædelsen af den 4. paragraf i grundloven ved ikke at fastholde denne statslige forpligtelse fører til ’et statskup’ som Danmark står i fare for at opleve.

(I den forbindelse bør man bemærke følgende:

Et nyt slag har ramt efterfølgerne af samfundskritikeren Alexei Navalny. Det russiske justitsministerium har mandag d. 26. april beordret alle aktiviteter, som er forbundet med den fængslede leder, Navalny, øjeblikkeligt at ophøre! ”Det er illegale ’ekstremister’ og ethvert form for samarbejde vil blive retsforfulgt,” hedder det.

Moskva-kontoret for den bevægelse, som støtter Navalny, har ladet vide, at deres fængslede leder opfordrer til at ophøre at arbejde efter det gamle format. ”Det er for farligt. Men vi fortsætter under de nye betingelser – og vi er mange, og vil ikke lade os stoppe.”)

Det næste skridt på ’Glidebanen’ drejer sig om begrænsningerne i statens myndighed, og at den første af lovens to tavler (med de ti bud) er ved at gå tabt.

STATENS MYNDIGHED

I den fjerde grundlovsparagraf har den danske stat forpligtet sig selv til at understøtte den lære, at ’staten har fået sin myndighed fra Gud’. Det vil sige, at den på bedste måde skal skærme og varetage og på retfærdig vis fremme Guds skabelsesorden.

Til dette formål har staten fået de kraftigste midler – ja, til og med myndighed til (om det er nødvendigt) at straffe med døden.

”Thi den (staten) er Guds tjener dig til gavn. Men gør du det onde, så frygt, thi øvrigheden bærer ikke sværdet for ingenting; den er jo Guds tjener, som til straf lader vreden ramme den, der handler ondt” (Rom.13:4).

*

Der er en morallære, som kaldes ’Den kristne etik’. Det er en lære, som sætter fokus på, hvad der kan betragtes som Guds vilje med hensyn til det at være en kristen borger, og hvordan man skal leve et værdigt og sundt liv ud fra den erkendelse, at man er borger ’i to regimenter’ – altså at man tilhører en verdslig stat, men samtidig er bundet i sin samvittighed, som byder en, at nægte at følge øvrighedens befalinger, hvis de befaler en at synde (C.A. artikel 16).

Den kristne etiks principlære kan direkte anvendes på alle konkrete livsspørgsmål. Det skal på ingen måde forstås på den måde (som nogen uretfærdigt anklager os for) at Bibelen er: ’Et fasttømret system af leveregler, som ligger færdigredigeret til brug’. Dette er langt fra tilfældet.

Af den principielle lære (om de moralske spørgsmål og almindelige leveregler) vil det tydeligt fremgå, at det er de ti bud, som ligger til grund for bl.a. den 4. grundlovsparagraf, som siger, at ’den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten’.

Den danske folkekirke er kristen. Folkekirken er evangelisk-luthersk. Det vil sige, at den bygger på Bibelen, og de forskellige kirkelige bekendelsesskrifter (deriblandt Den Augsburgske Bekendelse og Luthers lille Katekismus).

Ifølge denne grundlovsparagraf er staten forpligtet til at understøtte den tyske teolog, Martin Luthers, lære, som dannede grundlag for den danske reformation.

(Det vil sige, at den skal stride mod den marxistiske verdensopfattelse og ikke offentligt kan give til kende, at den godkender kongehusets velvillige indstilling overfor ’World Pride’, som har modtaget et kongeligt protektorat.

ER DEN FØRSTE AF LOVENS TAVLER VED AT GÅ TABT…

Den etiske tænkning er i dag blevet løsrevet fra åbenbaringen! Man arbejder ikke længere med de ti bud som ord, Gud har sagt.

”Gud er kørt ud på et sidespor, og man har erstattet Ham med forskellige begreber, som f.eks. solidaritet, frihed og frem for alt kærlighed. Det vil sige, at de styrende kommer bort fra forankringen i Guds ord, og man driver langsomt men sikkert ud på det store ’meningernes ocean’, hvor der ikke mere er mulighed for at få jordforbindelse. Talen bliver mere og mere urealistisk – og det hele ender i noget uvidenskabeligt vrøvl, som den jævne borger ikke kan identificere sig med.

*

”Thi skønt de kendte Gud, ærede eller takkede de ham dog ikke som Gud (Rom.1:21). Sådan beskriver apostelen gudløse politikere, som fører folket ud på dybere og dybere vand.

”De ærer ikke den Skaber, som gav dem livet, og de takker ikke den himmelske Fader, som beredte en vej til frelse for deres fortabte sjæle, men: ’… deres tanker blev tomme, og deres uforstandige hjerte blev formørket. Mens de påstod, at de var vise, blev de dårer…’ (v.21).

Bibelen afslører faren! Når det hedder: ”Deres uforstandige hjerte blev formørket,” så er faren for forfølgelse af den værste slags indenfor rækkevidde. Så handler de styrende ud fra vanviddets hjerteformørkelse, og da er det tiden for undergrundskirken (og nogle, som skal flygte) at kæmpe for at beholde livet.

Det, som er ved at ske i det danske samfund, og som har betydning for hver levende sjæl – troende og vantro – er, at den første af lovens to tavler er ved at få tabt.

Det beviser tydelige forfaldssymptomer i den moralske tænkning. Etikken trues i øjeblikket af en altdominerende verdsliggørelse. Sekulariseringen kører på fulde omdrejninger – og medierne er hovedansvarlige for, at dybt moralske spørgsmål ender med at blive til en fattig ’humanetik’.

Dette er billedet på dagens Danmark: Et samfund, der som en skibsbruden driver meningsløst ud på det store dyb, hvor forsømmelsen vil kræve sin pris. Er det endnu tid til at bringe den første tavle (af de to tavler med de ti bud) tilbage?

ET GLIDENDE STATSKUP

Staten er ved at opfinde en hel ny rolle, som den skal spille over for borgeren! I stedet for at beskytte og værne om landets indbyggere, skal den ’bruge’ alle borgernes tvangsindsamlede persondata til at drive handel med. Man vil anvende sensitive, digitalt indsamlede, strengt personlige oplysninger i kommerciel øjemed. Man vil misbruge, hvad man ved om den enkelte borgers DNA, for at opnå ’visse økonomiske goder’ ved salget.

”Staten har allerede igangsat en markedsføringskampagne for at tilbyde udenlandske virksomheder adgang til at eksperimentere på danskernes mest sensitive data,” fortæller Stephan Engberg i en artikel om regeringens ’life science-strategi’, hvor han omtaler statsmagtens ’datahvidvask’ af borgernes DNA.

Man bør i den forbindelse ihukomme Jesu ord: ”Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere (Luk.22:26).”

Staten hævder, at ’tvangsovervågningen’ selvfølgelig er ’for patientens skyld’ – men i virkeligheden varetager den leverandørernes – ikke borgernes – interesser.

”Danmark er midt i, hvad der reelt må betegnes som et glidende statskup fra statsadministrationens side,” hævder Stephan Engberg. ”Politikerne svigter og lader sig køre ud på et sidespor, fordi de ikke forstår problemerne.”

STATSKUPPET FORBEREDES

I Israel blev et sådant statskup forhindret id et afgørende øjeblik. Det skete i Kong Davids sidste dage.

Den unge, flotte Adonija, var den fjerde søn af David, og den ældste efter Absalom (som døde under forsøget på at frarøve sin far, David, tronen). ”Han dristede sig nu til at sige: ”Jeg vil være konge!” (1.Konge 1:5)

De mænd i Danmark, som på lignende måde tørster efter at overtage regeringsmagten, må have vurderet det forhåndenværende system til at være så svagt og udhulet, at de har set anledning til at give udtryk for de samme ambitioner; vi hører dem sige: ”Gør mig til statsminister!”

”Adonija underhandlede med Joab og præsten Ebjatar” (1.Konge 1:7) og forsøgte dermed at sikre sig hærens og det religiøse livs samtykke – og han sørgede for at holde profeten Natan og Davids livvagt udenfor deres mørke planer.

Det samme sker i dagens Danmark. De, som vedkender sig planerne om (på længere sigt) at underminere det bestående demokrati og den grundlov, som sikrer borgeren visse frihedsrettigheder, har allerede bevist deres dunkle ærinde; de arbejder sig støt men sikkert gennem alle forhindringer og protester, og det ser ud til, at de vil nå deres forehavende, før nogen egentlig modstand er kommet på benene.

STATSKUPPETS SØRGELIGE ENDELIGT

På et tidspunkt brød lyset igennem. Den første, der rørte på sig var profeten, Natan. (Det var en guddommelig afklarethed, som afslørede forbryderne).

Han henvendte sig til ’the grande old Lady of the court’, Batseba (som også var mor til Salomo, der var udset til at skulle være konge efter Herrens vilje… 2.Sam.7:12-16 og 1.Krøn.22:7-10).

”Lad mig nu give dig et råd,” (1.Konge 1:12) sagde profeten til Batseba; og så satte han hende ind i den plan, som skulle standse det kommende statskup. Batseba fulgte den Guds mand, profeten Natans, råd, og det endte med, at David gentog sin ed på, at Salomon skulle følge ham på tronen.

Adonija (som havde arrangeret en kroningsfest) flygtede sammen med alle sine gæster for Salomon. Da han tilsidst stod fangen foran sin bror, sagde denne til ham: ”Gå til dit hjem!”

Her kunne historien om det mislykkede statskup i Israel være tilendebragt – men Herren havde afgjort Adonijas skæbne anderledes.

Efter en kort tid henvendte Adonija sig til Batseba med ordene: ”Du ved, at kongeværdigheden tilkom mig – og nu har jeg en eneste bøn til dig” (v.15-16) – ”Kongen skal give mig Abisjag fra Sjunem til ægte” (v.17). (En smuk ung pige, som var udset til at tjene kong David i hans sidste dage).

Batseba svarede: ”Vel, jeg skal tale din sag hos kongen.”

Kong Salomo modtog sin mor med den største respekt og ære – men da han hørte om hendes ærinde, gav han straks befaling om, at Adonija – hovedmanden bag det mislykkede statskup – skulle hugges ned på stedet.

Præsten Ebjatar blev frataget sin stilling samme dag. Joab, som var medsammensvoret i landsforræderiet, blev dræbt, og Simei, som havde udtalt svære forbandelser over kong David, fik besked på at holde sig i sit hjem. Da han nogen tid senere forbrød sig mod dette, blev han dræbt på stedet. Således mødte alle, der havde deltaget i statskuppet, deres sørgelige skæbne.

Læs under www.godcast.dk nyt fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’VÆGTER, HVORDAN SKRIDER NATTEN’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com
Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 21.05.2021

HOMOPARADER BREDER SIG NU TIL MINDRE BYER

Glimmer i alle regnbuens farver vil i denne sommer blive en del af gadebilledet i Aabenraa. Byen bliver ramme om landsdelens første ’pride’ for at ’hylde mangfoldigheden’.

Dette budskab støtter sognepræst Thomas Nedergaard og hans Sct.Jørgens kirke i Aabenraa. Kirken vil være aktør i den homoseksuelle parade, der bliver holdt d. 24.-30. juni i år.

”Gud er fuldstændig ligeglad med, hvilken seksualitet du har. Det handler om at få lov at udleve den kærlighed, man nu engang oplever. Det handler ikke om at afgrænse Guds kærlighed,” siger præsten.

I Luthersk Mission i Aabenraa vækker det – som i andre kirkelige kredse – bekymring, at præsten udtaler sig sådan. ”Det er simpelthen imod Guds Ord,” siger kredsformand Martin Munk.

*

Samtidig er det bekymrende for de menigheder, som er modstandere af, at homoseksuelle festivaler nu breder sig til Danmarks provinsbyer, at kronprinsesse Mary har tilsagt sin støtte til en sådan udvikling. Dette er sket ved, at kronprinsessen har udstedt et kongeligt protektorat for ’World Pride’, som ankommer til København i august 2021.

*

En ny lov, der vil berøre danskernes borgerrettighed til at demonstrere, er samtidig på trapperne.

Det er regeringen, som vil begrænse danskernes mest basale frihedsret. Regeringens støttepartier kritiserer den nye lov. Justitsminister Nick Hækkerup afviser kritikken – men er åben for en justering. Med den nye lov vil regeringen give politiet mulighed for at indføre et generelt opholdsforbud, der gælder alle danskere, hvis det vurderes, at et specifikt område er præget af utryghed. ”Det nye såkaldte ’tryghedsskabende opholdsforbud’ kan forhindre fremtidige demonstrationer,” hedder det fra modstandere af lovforslaget.

GUDS ’HVISKEN’

Ikke kun i Danmark breder sig homo-propagandaen. I Norden tager den fart i Sveriges Kirke.

Præsten Mats Hermanssons billeder vises i Masthuggskirken i Göteborg. Blandet andet fremstilles Jesus som fange med raget hoved og en rosa triangel på fangedragten. (Det er et symbol for homoseksuelle under forfølgelse). På det andet billede har Jesus et regnbueflag som kendemærke på sin trøje. Han holder en opslået bog frem. Den indeholder ordene: ”Jeg siger dig: vær ikke bange.”

Masthuggskirken har hidtil ikke fået nogle negative reaktioner på udstillingen,” siger menighedsrådsformand, Marika Palmdahl. I kirkerummet findes et tidligere værk af Elisabeth Ohlson Wallins fotoserie ’Ecce Homo’, som forestiller Jesus i forskellige homoseksuelle miljøer.

*

I en video, som for nyligt er blevet offentliggjort på twitter, stiller sydbaptisternes præsident, J.D. Greear, i USA, sig til skue med en massiv mangel på bibelsk indsigt ved at insistere på, at Bibelen kun hvisker om, at homoseksualitet er en synd: ”Vi bør kun hviske, når Bibelen hvisker, men vi bør råbe højt, når Bibelen råber højt,” erklærer han.

Jeg spørger: Er beretningen fra Sodoma i næsten hele det 19. kapitel af 1. Mosebog kun ’en hvisken’ fra Gud? Er det kun en tilbageholdt hvisken, da to engle, som byens indbyggere ville voldtage, råber advarende til Abrahams slægtning, Lot, at han skal føre ’alle, som hører ham til’ ud af byen. – ”Gud står i begreb med at ødelægge stedet, fordi skriget over stedet er blevet stort for Herren (1.Mose 19:12-13)?”

Eller lyver Gud, når han i kapitlet forinden siger: ”Skriget over Sodoma og Gomorra er stort, og deres synd er såre svær – derfor vil Jeg stige ned og se, om de virkelig har handlet så galt, som det lyder efter skriget over dem, der har nået mig..?” (1.Mose 18:20-21)

”Da solen var steget op over landet… lod Herren svovl og ild regne over Sodoma og Gomorra fra Herren, fra himlen (1.Mose 19:23-24).”

Det var Herrens svar på det spørgsmål, ’om indbyggerne virkelig havde handlet så galt, som råbet over dem forkyndte’. Guds svar lød som en torden. Der lød et voldsomt brag (som efter en frygtelig eksplosion) – og ’røg steg til vejrs fra landet som røgen fra en smelteovn’! (19:28) En ødelæggelse, der lød som en voldsom eksplosion, et brag hørtes mellem bjergene, der smeltede ved den brændende hede, som pludselig vældede frem fra jordens indre.

Den, der kalder Sodomas ødelæggelse for en ’hvisken’, er en løgner.

GUDS TALE ER IKKE EN HVISKEN

”Men når man stiller jer for retten, skal I ikke bekymrer jer for, hvorledes eller hvad I skal tale; thi det skal gives jer i samme stund, hvad I skal tale. Thi det er ikke jer, som taler, men jeres Faderes Ånd, som taler gennem jer (Matt.10:19-20).” Gud vil i denne ekstreme situation ikke inspirere til ’en hvisken’. Det bliver ’et råb til omvendelse’.

Den dag vil komme, og den er frygtindgydende og opmuntrende nær, hvor dette sandhedsord – denne bemærkelsesværdige fremtidsprofeti vil gå i opfyldelse!

Som et lyn fra en klar himmel, vil den slå ned på nogle fredelige borgere, som (uden at ane uråd) har bevæget sig for langt frem i frontlinjen, hvor de pludselig bliver overfaldet af myndighederne.

Deres forbrydelse er, at de har – med al rimelig grund – gjort brug af deres ’ret til at ytre sig’. Det skal ikke ’hviskes’, men det skal ’råbes ud’.

De har bemærket, at grundlovens paragraf 77 (med al ønskelig tydelighed) betoner, at enhver dansk borger ’på tryk, i skrift og tale er berettiget til at offentliggøre sine tanker’ – samt at ’censur og andre forebyggende forholdsregler ingensinde på ny kan indføres’.

Er denne frihedslov i fare ved det kommende lovudkast om ’tryghedsskabende opholdsforbud’?

*

Det er denne grundlovsparagraf, at Jesus har en kommentar til. Han siger: ”Se, jeg sender jer ud som får iblandt ulve (v.16) – og det kan være skræmmende for nogle, at måtte se de barske realiteter i øjnene. Jesu udsendelse af disciple har aldrig været nogen ’fredelig handling’.

”Når man stiller jer for retten,” er Hans indledningsord, og dermed tillader Han ingen at misforstå udsendelsens risiko og betingelser. Det er en farlig vej at betræde for dem, som han har kaldet til at forkynde Hans ord i disse sidste tider. Allerede i ’udsendelsesordene’ er disse udtryk blevet støbt:

1) ’som får iblandt ulve’ og

2) ’når man stiller jer for retten’

Det er mere end tydeligt, at det ikke drejer sig om en behagelig ferierejse. Det bliver en rejse for ’råbere’, der på gader og stræder vil løfte røsten, så at alle må standse og lytte.

ET VÆKKENDE RÅB

Gud ødelægger Sodoma og Gomorra med en regn af ild og svovl, og forudsiger dermed de sidste dages tilintetgørelse af jorden…

”… og byerne Sodoma og Gomorra dømte han til ødelæggelse og lagde dem i aske, idet han satte dem til advarende eksempler for ugudelige mennesker i kommende tider (2.Pet.2:6).”

Det var Guds endelige dom, som udtales i en verden, hvor mennesker ’ikke vil høre om dom’.

Et samfund blev ’lagt i aske’, så man har svært ved at finde resterne i dag. Dermed sætter Gud ’et advarende eksempel ’for mennesker, der lever og ånder i vor tid’. ”Jeg vil med dette tale til de kommende slægter,” siger Herren. Det vil sige, at vort slægtled er inkluderet.

Med dette afleverede mennesker en sidste fornærmelse af Gud.

Med et forsøg på homoseksuel voldtægt af to engle, som Gud havde sendt til Sodoma (for at iagttage deres homoseksuelle adfærd) gør byens indbyggere sig skyldige.

”Ligeledes er Sodoma og de omliggende byer, der på samme måde som de var hengivne til utugt og søgte omgang mod naturen, sat til et advarende eksempel, idet de lider straf til evig tid” (Judas v.7).

Det er ikke blot et enkelt menneskes fald, der er tale om her. Nej, det er et helt samfund, som er ’hengivne til utugt’. Og det er ikke blot utugt i almindelig forstand, men det er ’seksuel omgang, som er naturstridig’. Derfor er straffen særlig hård. ”De lider straf til evig tid,” hedder det. Dette budskab skal ikke blot hviskes. Det skal råbes ud.

*

På sin vandring mødte Jesus en lovkyndig, der var ekspert i at udlægge skriften. Han var åbenbart af den mening, at Jesus fornærmede dem, som var anset som særlig ’skriftkloge’. Han sagde derfor: ”Mester, når du taler sådan, krænker du også os (Luk.11:45).”

Jesus sætter ham på plads med det samme: ”Vé jer, I lovkyndige! Thi I har taget kundskabens nøgle; selv er I ikke gået ind, og dem, som ville gå ind, har I hindret deri (v.52).”

Det er dem, som Herren sigter på (og som Han vil tage et kommende opgør med). Deres forbrydelse er enorm og konsekvenserne deraf er ubeskrivelige. Dette vil Han ikke kun hviske til dem. Han vil råbe.

”Så blusser da Herrens vrede mod Hans folk (Es.5:25).”

”En evighed lang har jeg tiet, været tavs og lagt bånd på mig selv; nu skriger jeg som en kvinde i barnsnød, stønner og snapper efter luft (Es.42:14). Når tiden er inde, holder Herren ikke igen på sin vrede. Han slipper den løs, og går først og fremmest i rette med sit eget folk.

GUDS FOLK – HVEM ER DET

Da jeg var yngre, var jeg af den overbevisning, at ’Guds ejendomsfolk var jøderne’, men det syn har jeg ikke længere. Skriften siger:

”I Ham har vi også fået vor arvelod, vi som forud var bestemte dertil…” Det er jøderne, som Herren her peger på. Ordene: ’Vi, som forud var bestemte dertil’ – men grebet af Guds Ånd fortsætter apostelen: ”I Ham blev også I, da I hørte evangeliet om jeres frelse – ja i Ham blev også I, da I kom til troen, beseglet med Helligånden, som var forjættet os…” apostelen haster med at inkludere de hedninger, som kom til ham, for at han kan nå frem til den majestætiske konklusion: Helligånden, som er pant på Hans arv, så hans ejendomsfolk kan blive forløst (Ef.1:11-14).”

Hans ejendomsfolk er ikke jøderne alene, ej heller er det de troende hedninger alene. Hans ejendomsfolk er: ”… begge parter, forenede i ét legeme… thi ved Ham har vi, begge parter i én Ånd, adgang til Faderen (Ef.2:18).”

*

Guds ejendomsfolk – hvem er det?

For det første har vi her at gøre med ’Guds jordiske ejendomsfolk’. Det er vore jødiske brødre og søstre… det er jøderne!

”De er jo israelitter, dem tilhører barnekårene og herligheden og pagterne og lovgivningen og tempeltjenesten og forjættelserne (Rom.9:4).”

”… dem tilhører fædrene, og fra dem stammer ifølge sin kødelige herkomst Kristus (Messias), som er over alle ting, Gud højlovet i evighed! Amen (v.5).”

I det følgende (af apostelen Paulus’ brev til romerne) lader den nytestamentlige Guds tjener, Paulus, os vide, ’at det ikke er alle dem, der stammer fra Israel, som virkelig er israelitter! (v.6)”

Det, at de er jøder, gør dem ikke automatisk til Guds børn. ”Kun gennem Isak skal afkom nævnes efter dig (vers 7).”

Derefter fremlægger han synet om, at de to parter udgør i et legeme Guds kirke, Jesu Kristi Legeme, her på jorden.

DET HAR DU IKKE LOV TIL’

Det er et autoritetsord, som forkyndes over landets gudløse lovgivere. Det lyder sådan: ”Du har ikke lov til at have din brors hustru (Matt.6:18).”

Disse myndige ord blev udtalt af Johannes Døberen og var henvendt til kong Herodes. Det var et påbud, som fik usædvanlige konsekvenser, fordi de faldt i dårlig jord (Mark.4:20).”

Herodes var ikke bange for nogen, og hans vej til magten var præget af hans politiske hensynsløshed – men der var én, som kongen frygtede, og det var den mærkelige mand, som ’var klædt i en kappe af kamelhår og et læderbælte om livet, og som levede i Judæas ørken af græshopper og vilde biers honning (Matt.3:4).” Skriften siger: ”Herodes var bange for Johannes, da han vidste, at han var en retfærdig og hellig mand (Mark.6:20).”

Det var altså ikke kongen selv, som Johannes behøvede at frygte. Det var hans omgivelser, som var farlige – især den kvinde, som han havde taget til hustru, og om hvem Johannes Døberen frygtløst havde sagt: ”Du har ikke lov at have din broders hustru (Matt.6:18).”

Herodias – det var den kvindes navn, som Johannes hentydede til – ’bar derfor nag til ham’, og det i en sådan grad, at hun kun tænkte på at få den mand slået ihjel, som havde tilladt sig at udtale de ord: ’Det har du ikke lov til’.

Sådan var situationen, som herskede på slottet. Kongen ’holdt hånden over’ fangen, som sad lænket i slottets kælder. Af og til sendte han bud efter ham for at lytte til hans forkyndelse. Når det skete ’blev han meget tvivlrådig’ (Mark.4:20)… men han blev ved at lytte til ham. (Skriften siger, at ’han ville gerne høre ham…v.20).

*

Vil denne fundamentale ret, som borgerne har, til at kunne sige til de styrende: ”Det har du ikke lov til,” nu blive frataget dem? Vil det være forbudt at demonstrere når politiet vurderer, at det vil skabe ’en utryg atmosfære? Skal der gives frie tøjler til en vidtgående homo-propaganda, som endog står under kongelig beskyttelse? Lever vi i opfyldelsen af dette skriftord: ’ugudelige mennesker undertrykker sandheden ved uretfærdighed’? (Rom.1:18)

Læs under www.godcast.dk nyt fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’DOMMEN TAGER SIN BEGYNDELSE’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 07.05.2021

BEGYNDELSEN TIL DYRETS MÆRKE

Ved indgangen til Hitlers hemmelige våbenproduktion, hvor 4000 tvangsarbejdere i nærheden af Hersbruck (tæt ved Nürnberg) omkom under Anden Verdenskrig, har franske undergrundsfolk sat et lille skilt. Der står skrevet: ’Währet den Anfängen’ (’Giv agt på begyndelserne’).

Det er en usædvanlig advarsel, der siger, at ’det er de små begyndelser’, vi skal være opmærksomme på.

Coronapasset er en sådan ’lille begyndelse’ til et totalitært regime. Det adskiller befolkningen i ’gode borgere’ eller ’dårlige borgere’. Passet skal indeholde bevis på et gennemført vaccinationsforløb eller en negativ Covid-19 test, der er maks. 72 timer gammel.

Det bliver svært for vaccineskeptikere at gøre indkøb. De vil – trods timers venten ved testcentre – blive afvist over en bred kam.

*

Det besynderlige ved ’dyrets mærke’ (som anført i den Hellige Skrift) er, at det bliver ikke påtvunget! Mennesket tager det frivilligt på sig – ja, mennesket er (ifølge Bibelen) offer for ’frivillig tvang’, idet det hedder: ”Det (dyret) får alle til (selv) at sætte et mærke på deres højre hånd eller pande” (Åb.13:16-17).

”Her kræves visdom,” siger Ny Testamente (v.17), og det indbefatter, at den enkelte holder sig nøje underrettet om Skriftens tale og om endetidsbegivenhedernes udvikling i den forbindelse. ”Falske profeter og falske lærere vil liste fordærvelige vrangdomme ind…” (2.Pet.2:11).

Det er en sikker sag, at coronapasset ikke er det samme som dyrets mærke. Men det indeholder de forud fortalte tegn på den ’frivillige tvang’, som ’dyret’ vil pålægge den enkelte.

”Den, der har forstand, må regne på dyrets tal,” hedder det advarende (Åb.13:18), hvilket vil sige, at der finder en vis kalkulering sted. Det vil sige, at

’Den, der har forstand’, er ikke kommet automatisk til sin viden. Han har erhvervet sig den. Han må regne ud, hvad den øjeblikkelige situation betyder. Han må være parat til at tage visse forholdsregler og kalkulere udviklingen ud fra Skriften.

Det er derfor, at de sidste tiders kristne har fået et nyt navn. Daniel kalder dem: ’de indsigtsfulde’. Han skriver: ”De kloge i folket skal bringe mange til indsigt (Dan.11:33). – og videre: ”Af de kloge må nogle bukke under, for at der kan renses ud iblandt dem, så de sigtes og renses til endens tid.”

*

Markedet er snart fyldt med tilbud. Der ser ud til at være tilstrækkelig med ivrige kunder. Folk står i kø, for at være de første, der prøver dette nye ’med ’chippen’. Altså den, som kan bæres på højre hånd eller på panden.

Man har hørt, at der står skrevet noget i Bibelen om ’chippen’. En eller anden advarsel om ’antikrist’, som vil bruge sådan en ’chip’ til at finde de folk, som er imod hans system.

Det tager man som en joke. Man ler af den historie og synes, det er morsomt, at der er mennesker, som tager det alvorligt (1.Mose19:7). De, som producerer ’chippen’, er de første til at fortælle om dens fordele.

Forleden var en annonce i bladene, som præsenterede en ny ’chip’. Man beskriver alt ’det gode’ som den kan, og nævner ikke et ord om de bibelske advarsler. Annoncen lyder således:

”BiChip er en passiv RFID-NFC transportable chip, som kan indplantes i den højre hånd. Chippen indeholder et smart termometer, der uafladeligt kan måle legemets temperatur.

Derudover kan chippen opmagasinere acces til kontrol data (som f.eks. husdøre, vogndøre samt checke arbejdspladser og udføre forskellige former for betaling).

BiChip ejer det internationale patentnummer PA.20 200 1441. Bichip er et produkt af BEZH Denmark ApS.”

Du kan altså (ved at lade indoperere sådan en chip) til hver en tid kende din temperatur. Desuden kan du åbne og lukke døre ved en håndbevægelse, og du kan betale dine varer i supermarkedet med hånden.

Men samtidig lader du dig indskrive på listen over Guds fjender, og du melder dig som én af dem, der skal straffes evigt for en forseelse, som Gud på forhånd har advaret dig imod.

DERFOR GLÆDER HERREN SIG IKKE OVER DE UNGE MÆND”

Hertil vil du sikkert indvende, at du var dårlig informeret, og du kendte ikke til de alvorlige konsekvenser af dine handlinger. Men dine protester nytter intet.

”De ledende i dette folk leder vild, og de, der ledes, opsluges,” siger profeten (Es.9:16), og fortsætter:

”Derfor glædes ej Herren ved dets unge mænd… Han har ingen medynk, thi alle er ugerningsmænd, og hver en mund taler dårskab!” (v.17)

Ifølge Bibelen er der altså tale om ’de, der leder vild og de, der ledes vild’. Herren siger om de sidste (de, der ledes vild), at de ikke undgår konsekvenserne. ’De opsluges’.

De har selv part i ulykken og er ikke uskyldige (Rom.1:20). ”Derfor glædes ej Herren ved de unge mænd.”

Er de som blinde, der går derudad? De bliver ikke forført – men de lader sig forføre. Derfor ’opsluges’ de af afgrundskræfter.

”Lad dem kun være!” siger Jesus, ”de er blinde vejledere for blinde; og når en blind leder en blind, falder de begge i grøften (Matt.15:14).”

*

Anderledes med de unge mænd og unge piger, som følger Herren. ”De er salige, fordi de frygter Herren og ret har lyst til hans bud (Salme 112:1).

Når de bliver ældre, glæder de sig over Herrens velsignelse, som siger: ”Hans æt bliver mægtig på jord, den oprigtiges slægt velsignes (v.2).” Han frygter ikke for onde tidender; hans hjerte er trøstigt i tillid til Herren (v.12).”

Det sidste har en særlig betydning i den frafaldne slægt, som vi lever i. De ’onde tidender’ er mangfoldige. Dagligt fylder det medierne: Onde budskaber om nye plager, sygdom og død! Men ’vort hjerte er fyldt med frimodighed og glæde. Vor tillid til Herren er urokkelig (v.7).”

ADVARSLEN LIGGER I TRE ORD

”I må ikke gøre indsnit i jeres legeme… eller indridse tegn på jer. Jeg er Herren! (3.Mose 19:28).”

Mænd og kvinder, unge og gamle lader sig i dag tatovere og ved ikke, at deres ’indridsede tegn’ er begyndelsen til ’dyrets mærke’. De tror blot, at det er ’en mode’, og at man er sej, hvis man følger den. Ja, nogle er så addictet til denne nye skik, at de får tatoveringer over hele kroppen. En voldsmand i en jysk by har tatoveret 666 over halvdelen af sit ansigt – og han er farlig at møde.

Advarslen ligger skjult i de tre sidste ord i det skriftsted, som taler om ’at gøre indsnit i sit legeme’ (3.Mose 19:28). De tre ord lyder sådan: ”Jeg er Herren!” – og det er en faretruende tilføjelse til den befaling, som er givet. Det varsler, at den, som overtræder dette bud (og ikke har omvendt sig), vil i sidste ende få med Herren at gøre.

  • En ældre oversættelse af den danske Bibel (1871) gør denne sag mere alvorlig end de nyere oversættelser. Der står skrevet: ”I skal intet indsnit gøre i jeres kød (v.28).” Man forstår ved denne ordrette gengivelse af Den Hellige Skrift, at det er fuldstændigt utilladeligt at foretage sådanne ’indridsninger’ på sit kød… d.v.s. sit legeme.

Den ældre oversættelse tilføjer: ’ej heller sætte indbrændte skrifttegn på jer’. Den moderne skik med tatovering står her totalt afsløret. Det er som at blive brændemærket! Hertil kommer så den engelske oversættelse, King James, som siger: ”Ye shall not print any marks upon you (v.28).” (I skal ikke sætte noget mærke på jer). Mere tydeligt kan det ikke være!

*

”Ak!” hører jeg en og anden sukke. ”Jeg er blevet tatoveret! Altså er der ikke noget håb for mig! Jeg er som brændemærket! Jeg er blevet mærket til evig fortabelse. For mig er der nu kun dommen tilbage.”

Hvis jeg gav dig ret i dette, ville jeg ikke være en Herrens tjener. Hør, hvad jeg har at sige dig:

’Han’ (det er Herren Jesus) ”har frembåret et offer for synder, og derefter for bestandig taget sæde ved Guds højre hånd… thi med et eneste offer har han for bestandig ført dem, der helliges til fuldendelse (Hebr.10:12 og 14).”

Hvis du med din bøn alvorligt vender dig til Gud og beder ham tilgive din synd, fordi du i uvidenhed har ladet dig tatovere, så er han ’trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed’ (1.Johs.1:9).

Der står ikke skrevet: ’Så er han ’barmhjertig og god’ – men så er han ’trofast og retfærdig’. Det vil sige, at han er trofast over for sine egne løfter om tilgivelse. Han kan aldrig svigte det løfte, Han har givet i forbindelse med Jesu død og opstandelse.

UNGE OFRES LETSIND

Syv medarbejdere på rejsebureauet TUI forklarede i april 2019, at de havde fået indopereret et chip i deres højre hånd, som skal erstatte nøglekortet.

”Det var et frivilligt tilbud, som jeg sagde ja til, fordi jeg synes, det er spændende at prøve,” siger en af de kvindelige medarbejdere. Hun er ikke nervøs for, at den chip skal blive hacket eller GPS-sporet. Hun håber på, at ’chippen’ snart kan bruges som rejsekort, dankort og i træningscenteret.

”Det vil være super smart,” siger hun.

(I Sverige har omkring 4000 personer allerede fået et ’chip’ skudt ind i hånden ved hjælp af en kanyle).

Ingen af disse personer er klar over, at Bibelen advarer dem på det stærkeste mod den handling, som de i deres letsind har givet efter over for.

*

Ingen af dem har selv læst (eller er blevet undervist om) den dødsdom, som venter dem for enden af den vej, som de er slået ind på. Ingen har fortalt dem, at de fra nu af sidder på dødsgangen, der fører til fortabelse. Ingen af deres forførere bekymrer sig om deres evige skæbne. Ingen fortæller dem, hvad Bibelen siger. Ingen fortæller dem, at det står skrevet, at …

”En engel råbte med høj røst: Hvis nogen tager dyrets mærke på sin pande eller på sin hånd, så skal han drikke af Guds harmes vin, som er skænket ublandet i hans vredes bæger (Åb.14:9).”

”… og røgen fra deres pine stiger op i evighedernes evigheder, og de har ikke hvile hverken dag eller nat… de, som tager dyrets mærke (v.10).”

Ingen har kunnet forestille sig, at det ’at tage dyrets mærke på sig’, kunne få en sådan reaktion i himlen. Den letsindighed, som menneskene udviser, har en frygtelig pris. (Må hellig gudsfrygt gribe enhver, så at de aldrig tager dyrets mærke på sig)…

*

Det bliver en mærkelig tid med frivillig tvang. En mild, forførende røst, som med jernhånd leder en hel generation af unge ad et fortabelsesspor, som de ikke kan undgå.

Bibelen siger: ”Det fik magt til at give dyrets billede livsånde, så dyrets billede endog kunne tale og lade alle dræbe, som ikke vil tilbede dyrets billede (Åb.13:15).”

Videre står der skrevet, og advarslen bliver nu tydelig: ”og det (dyret) får alle, både små og store, rige og fattige, frie og trælle til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller på deres pande (v.16).”

I de sidste dage vil der komme monsteragtige menneskedyr på jorden, som vil regere over hele verden.

Det første dyr er en grusom tyran, og det vil virke i toogfyrretyve måneder (Åb.13:5). Det andet dyr fremstår som ’et lam, men taler som en drage’ (v.11).

*
Dette dyr ’får alle… til at give sig selv et mærke på deres højre hånd eller på deres pande’ (v.16). Det er nødvendigt at forstå, at det andet dyr ikke bruger tvang. Det får alle til frivilligt at tage et mærke på sig. Det har en vilje af stål. Ubøjeligt i sine krav fører det en fortabt slægt af unge ind på en splinterny ’lydighedens vej’, hvor det terper en kadaverlydighed ind i sjælene, som adlyder synd til det sidste.

Skriftens advarsel er krystalklar. Apostelen siger: ”Stil ikke jeres legemer til rådighed for synden som uretfærdigheds redskaber” (Rom.6:13). ”Ved I ikke, at når I stiller jer til rådighed for en, som lydige trælle, SÅ ER I TRÆLLE UNDER SYNDEN TIL DØD (Rom.6:16).”

De, som tager mærket på sig, stiller sig til rådighed for djævelen. De stiller sig til rådighed for synden. Og prisen for, at de tog mærket på sig, er, at de skal blive tusind år længere i deres grave. De får ikke del i den første opstandelse. Lad mig forklare:

JEG SÅ DEM, SOM IKKE HAVDE TAGET

DYRETS MÆRKE

Der gives også en anden lydighedsvej. Den er for dem, som ikke tager mærket på sig. De vælger i stedet at tage mod evangeliets tilbud. De vælger Jesus som deres Herre. Om disse står der skrevet:

”De har stillet deres legemer til rådighed for Gud (som dem, der fra døde er blevet levende). De har stillet deres lemmer til rådighed for Gud som retfærdigheds redskaber (Rom.6:13).”

Og yderligere: ”Jeg så dem, som ikke … havde taget dyrets mærke på deres pande og på deres hånd; de blev levende og blev konger med Kristus i tusinde år” (Åb.20:4).

De andre (altså dem, der har taget mærket) ’blev ikke levende, før de tusinde år var til ende’ (v.4). Det vil sige, at disse ’andre’ skal blive i deres grave i tusind år. De får ikke del i ’den første opstandelse’.

De er udelukket fra den lykke, som er forbundet med ’den første opstandelse’. Det hedder nemlig: ”Salig og hellig er den, som har del i den første opstandelse. Dem har den anden død ingen magt over, men de skal være Guds og Kristi præster og være konger med ham i de tusinde år (Åb.20:6).”

Men dem, som har forført de mange, som har taget mærket, går det ilde. Der venter dem en forfærdelig dom. Thi der står skrevet, at: ’djævelen, som har forført dem, blev kastet i ild og svovlsøen, hvor også dyret og den falske profet er, og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder (Åb.20:10).”

Alt dette er sandt og går sin forfærdelige opfyldelse i møde. Men det forstår de, som tager mærket, ikke. De tror ikke på, at det en dag er virkelighed. Sådan, som det gik manden fra Betel, der hed ’Hiel’. Han levede mange år efter, at Josua havde indtaget Jeriko – og tog ikke de advarsler alvorligt, som Josua havde udtalt over byen.

JOSUA’S FORBANDELSE OVER BYEN JERIKO

Da Josua stod foran ruinerne af Jeriko, hvor muren var styrtet sammen, da Israels krigere opløftede krigsråbet, tog han hele folket i ed og sagde: ”Forbandet være den mand… som indlader sig på at opbygge denne by, Jeriko! Det skal koste ham hans førstefødte at lægge grunden og hans yngste at sætte dens portfløje ind (Josua 6:26).”

Så gik en årrække, hvor intet skete, og en ond og gudløs konge, Akab, regerede over Israel. Josuas ord regnede man ikke for noget; det var jo så mange år siden, at han havde udtalt dem. (Han havde ved Jerikos fald udtalt en forbandelse over den mand, som engang i fremtiden ville genopbygge Jeriko).

”Byen ligger godt nok,” sagde de ældste til Elisa, da han på et tidspunkt besøger byen (2.Konge 2:19).

… og det mente en mand fra Betel, hvis navn var ’Hiel’, også! Han så på Jerikos ruiner, og besluttede, at stedet var velegnet til, at han genopbyggede byen. Derfor tog han fat på arbejdet.

Ved flere lejligheder har folk fra stedet advaret ham. ”Det kan blive en dyr historie for dig at genopbygge den by, som Herren har forbandet,” sagde de. ”Du har to drenge, og Josua har forudsagt, at dine sønner vil dø, hvis du genopbygger, hvad Herren har revet ned.

Men ’Hiel’ tog ikke disse advarsler alvorligt, og han lagde grunden til byen. Da døde Abiram, ’Hiels’ førstefødte (1.Konge 16:34). Folk advarede ’Hiel’ og sagde til ham:”Du har lagt grunden til byen, pas nu godt på din yngste søn, Segub,” men Hiel fortsatte byggeriet og ’indsatte portfløje’ i muren, som Herren havde revet ned foran Josua. Da døde også Segub efter det ord, som Herren havde talt ved Josua.

*

Vi forstår hermed, at Gud ikke lader os smage de bitre konsekvenser af vor manglende lydighed. Han advarer i forvejen og på mange måder mod den ultimative synd.

Den globale massevaccination er efter min mening en sådan advarsel fra Gud. Den, der lader sig vaccinere, tager ikke dermed dyrets mærke på sig – men der foregår ’en observation i himlen’. Hvem vil følge det verdslige styres opfordring til at lade sig vaccinere mod Covid-19, og hvem vil følge Jesus udenfor byporten, for at han kan hellige os ved sit blod (Hebr.13:12).

”Så lad os da gå ud til ham uden for lejren og bære hans forsmædelse. Thi her har vi ikke en blivende stad, men søger den kommende” (v.13-14). ”Lyd jeres vejledere og ret jer efter dem; thi de våger over jeres sjæle som de, der engang skal give regnskab (v.17).”

Læs under www.godcast.dk meget nyt fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’MENNESKEFANGERNE’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com
Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 23.04.2021

MEDFØDT SYND

Der forberedes i øjeblikket en storstilet aktion i Danmark, som skal hindre, at homoseksuelle skal finde Kristus og dermed omvende sig fra deres tidligere livsstil.

Man vil forsøge ved lov at forbyde omvendelsesforkyndelse brugt overfor homoseksuelle, idet man påstår, at fordi de er fødte med denne ’seksuelle orientering’, så kan man ikke bringe dem til omvendelse.

Sloganet, som er anvendt i denne debat, er dette: ’Jeg er født sådan’ – og dermed siger den homoseksuelle: ”Min seksuelle orientering er medfødt, og dermed er den sag afsluttet.

Den kristnes svar på dette: Det er meget muligt, at du er født med disse tilbøjeligheder, men Guds tilbud til dig er, at ’du kan fødes på ny’.

Jesus siger: ”Hvad der er født af kødet, er kød, og hvad der er født af Ånden, er Ånd. Du må ikke undre dig over, at jeg siger til dig: ’I må fødes på ny’ (Johs.3:6-7).”

*

UEGNET TIL ÆGTESKAB

Jesus har talt om dette forhold, så det er ikke ukendt for ham. Han siger: ”Ikke enhver kan fatte dette ord, men kun de, hvem der er givet (Matt.19:11).” Han fortsætter: ”thi der er gildinger, som er født således fra moders liv” (ordet ’gilding’ er betegnelse for et menneske, som er ’uegnet til ægteskab’)… ”og der er gildinger, som er gildede af mennesker (d.v.s.: der er nogen, som er blevet gjort uegnede til ægteskab (kastreret) af mennesker). Og så findes der nogle, som har gjort sig uegnet til at gifte sig for himmerigets skyld (Matt.19:12).”

Dette tolvte vers i Matthæus det nittende kapitel indeholder en sådan eksplosion af åbenbarelse, at Herren indleder med at sige, at ’kun hvem det er givet vil fatte det’ og slutter med at understrege: ”Den, som kan fatte det (indholdet af dette udsagn) han fatte det!”

Hvis man vil forsøge at forklare dette skriftord ud fra den foreliggende situation, kan f.eks. foreslås følgende:

Der er homoseksuelle, som er født således fra moders liv. Og der er homoseksuelle, som er blevet sådan ved menneskers indgreb (propagandaen er stor og har en mægtig virkning på ungdommen) sidst – men ikke mindst – er der mennesker, som har gjort sig ’uegnede til ægteskab’ for himmelrigets skyld (ved afholdenhed).

*

Apostelen Paulus var en af disse. Om at leve ene – uden at have en hustru – siger han: ”Dog ville jeg ønske, at alle mennesker havde det som jeg selv; men hver har sin nådegave fra Gud! Den ene så, den anden så… (1.Kor.7:7)!

Men til de ugifte… siger jeg, at det er bedst for dem, om de vedbliver at være som jeg! (v.8).” Med hensyn til tjenesten for Guds Rige tilføjer Paulus: ”Er jeg ikke fri? Er jeg ikke apostel? Har jeg ikke set Jesus, vor Herre? (1.Kor.9:1)”

”Har vi ikke ret til at tage en søster som hustru med overalt ligesom de andre apostle… eller er det kun mig og Barnabas, som ikke har denne ret… (v.5-6).”

ANGREB PÅ KIRKENS DOGME OM OMVENDELSE

Mandag d. 8. marts 2021 blev der afholdt et debat-møde i Westminster Hall i London, hvor medlemmer af det britiske parlament skulle diskutere ’converversion therapy’. Mødet var arrangeret på grund af en henvendelse til regeringen (underskrevet af 250.000 personer), som opfordrede til vedtagelsen af en lov, der forbyder omvendelses-forsøg på homoseksuelle.

’Conversion therapy’ er en terminologi, som anvendes for en hvilken som helst form for samtale, der finder sted, for at hjælpe homoseksuelle, som søger hjælp til at begynde en anden livsstil.

(Det spørgsmål må stilles, hvorfor det skal forbydes ved lov, at en pastor beder for et medlem af hans kirke, der søger åndelig hjælp i en sådan sag).

Den slags ’horror stories’, der fortælles om ’conversion therapy’, er ikke hentet fra kirkens dagligliv. Her bruges hverken elektrochok eller kastration for at hjælpe folk, som søger hjælp hos deres åndelige ledere. At påstå dette viser kun, at man vil anvende temaet til et ideologisk angreb på mennesker, som søger at leve deres liv i overensstemmelse med Guds design for seksualitet.

Et forbud ved lov vil være drevet af totalitære motiver og vil søge at hindre den slags samtaler, som voksne mennesker i enighed kan have med hinanden.

TÆNK PÅ LOTS HUSTRU

Spørgsmålet om ’omvendelse’ melder sig fra ’Day-one’ for den, som vil løbe på den kristne løbebane. Ja, man kan ikke blive en kristen og komme ind i Guds Rige, uden at man ’omvender sig’ Dette gælder for alle mennesker uden undtagelse. Også for homoseksuelle.

”På den dag, da Lot gik ud af Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himlen og ødelagde dem alle (Luk.17:28-29)” og Jesus sagde: ”Tænk på Lots hustru (v.32).”

(Bibelen fortæller, at da solen steg op over landet, var Lot – Abrahams slægtning – nået til Zoar. Men Lots hustru, som gik efter ham, SÅ SIG TILBAGE, og blev en saltstøtte. Det ligger i teksten, at hun ikke kunne løsrive sig fra Sodoma).

Den gudsfjendtlige lære, som findes i det moderne udtryk ’conversion therapy’ (omvendelses-terapi) er et frontalt angreb på kirkens dogme og skriftens lære om omvendelsens betydning.

Ja, der findes intet lærepunkt i det kristne liv, som er mere værdifuldt og afgørende, og intet ord af Jesus, der er mere stålsat og radikalt end hans budskab om omvendelse. Det gælder alle mennesker, fordi alle er født i synd, og mange er fra fødslen belastet med visse tilbøjeligheder.

(De, som hævder, at dette ikke gælder homoseksuelle – at de ikke kan omvende sig – findes blandt de ’falske lærere, som vil liste fordærvelige vranglærdomme ind i Kristi menighed, idet de endog fornægter den Herre, som købte dem, og bringer hastig undergang over sig selv’… 2.Pet.2:1).

ET SAMVITTIGHEDSLØST ANGREB

I den sidste uge af februar 2021 har Amazon-forlaget fjernet en bestseller fra sin salgsliste på grund af dens kritiske holdning overfor homoseksualitet og kønsskifte.

Det drejer sig om Ryan T. Andersons bog: ’When Harry blev Sally’ (Da Harry pludselig blev Sally), som blev publiceret i 2018, og som ud fra naturlove og videnskabelige argumenter er en åben kritik af kønsskifte.

Bogen har været en bestseller både på Amazon og ifølge listen på Washington Post. ’Encounter Books’ (som har publiceret bogen) har med det samme taget stilling til fjernelsen fra Amazons bogmarked. Forlaget skriver: ”Det er et samvittighedsløst angreb på ytringsfriheden.”

En gruppe republikanske senatorer har ligeledes reageret prompte på Amazons censur. ”Det er ikke kun en beslutning, man har taget ud fra en dårlig smag, men det er et angreb på ytringsfriheden,” skriver de.

Beslutningen, som er taget af Amazon, er utvivlsom ideologisk betonet. Bogen er et akademisk værk, som ikke inspirerer til had eller vold. Hitlers ’Mein Kampf’ (der lægger grunden til jødehad) er stadig på Amazons liste.

CENSUR ER FORBUDT

”Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingenlunde på ny indføres” (grl. §77).

Det er en trøst for den menige borger, at det står nævnt i Grundloven, at ’enhver er berettiget… til at offentliggøre sine tanker’. Det er altså ikke kun nogle ’særligt udvalgte’, som har lov at sige, hvad de mener, men det drejer sig om en borgerret, som gælder alle indbyggere i landet. Det er heller ikke kun folk af en vis politisk holdning, som har ret til frit at tale, eller borgere, som har en vis moral. Nej, grundloven giver alle lige ret. ”Enhver er berettiget…, ” hedder det.

”… i skrift og tale at offentliggøre sine tanker.”

”Tanker er toldfri,” siger man. Det betyder, at du kan udtale dine tanker uden at skulle erlægge nogen form for afgift. Du kan tale derom, og vil ikke blive arresteret. Du kan skrive (og selvom det skrevne ord er det mægtige bevis, som ikke kan tilbagekaldes) er du berettiget til at offentliggjøre dine tanker og meninger (når blot du ikke bliver personlig og skriver hadord mod anderledes tænkende).

”Censur kan ingenlunde på ny indføres.” Den røde kuglepen, som streger visse passager ud i et skrift, er forbudt. ”Censur og andre forebyggende forholdsregler, – sådan lyder grundlovens ord, og den tilføjede sætning åbner for en række muligheder, der kunne bringe borgerne til tavshed – men den sættes ud af kraft med det samme. Med ordene: ’kan ingenlunde på ny indføres’.

’Ingenlunde’ er et gammelt dansk udtryk som aldrig bør fornys. (Jesus siger: ”Himmelen og jorden skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå”). Forstået på denne måde kan det siges, at ’censur kan ingenlunde på ny indføres. Det er en klippefast beslutning, som aldrig, aldrig, aldrig kan ændres.

Tider, hvor der har hersket censur, erindres med smerter i grundloven. Ordlyden: ’Censur kan ingenlunde på ny indføres’. Grundtvig, som er en af grundlovens fædre, taler her et stærkt sprog. Han fik ved flere lejligheder forbud mod at offentliggøre visse skrifter. ”Det må aldrig mere ske,” siger han, ”censur må aldrig på ny indføres.”

*

Frankrig, som er moderlandet for alle konstitutioner, har en sørgelig historie med hensyn til skabelsen af en grundlov.

Siden den første konstitution i året 1791 (to år efter den blodige revolution, og medens guillotinen stadig arbejdede) har landet kendt til 15 forsøg på grundlove. Frankrig har således ikke – som Danmark – oplevet en sokkel af konstitutionel frihed.

I Frankrig har der længe været uenighed om, hvorvidt kongen skulle have en vis magt, på hvilket punkt danskerne i 1849 gjorde kort proces. Paragraf 19 gør det klart for danskerne, at kongen kan ikke foretage sig noget af embedsagtigt karakter, uden at folketinget er meddelagtigt i beslutningen.

DE FØRSTE AF DE TI BUD

Buddet: ’Du skal ikke have andre guder end mig’, er det første af de ti bud. Alle ti bud har haft indflydelse på al lovgivning. De ligger som et levende grundlag under selv de moderne lovgiveres virke. De afslører, hvorledes menneskenaturen er, når den er under syndens herredømme – og de siger ligeud, at den syndige menneskenatur søger mod afguder, som den kan tilbede (eller tjene).

Tilbedelsen af afguder viste sig hurtigt under Israels ørkenvandring, og det var en så forførende magt, at Gud på stedet ville skille sig af med det.

”Da sagde Herren til Moses: Skynd dig at stige ned, thi det folk, som du førte ud af Egypten, har handlet ilde.”

’Hastig’ veg de bort fra den vej, jeg bød dem at vandre; de har lavet sig en støbt tyrekalv og tilbedt den og ofret til den med de ord: ’Her, Israel, er din gud, som førte dig ud af Egypten!’ (2.Mose 32:7-8)

  1. Det er den tyrekalv, som Moses knuste til støv – ’og lod israelitterne drikke det’ (v.20)

  2. Det er den tyrekalv, som Aron lavede af folkets guldsmykker. Han sagde: ’Jeg kastede guldet i ilden, og så kom denne tyrekalv ud deraf’ (v.24).

  3. Det er den tyrekalv, som Herren omtaler med ordene: ’Den, som har syndet imod mig, ham vil jeg udslette af min bog’ (v.33).

Lad derfor alle og enhver forstå, at ombytte Guds herlighed med en afgud er en såre stor synd. Og det er netop, hvad de nye afgudsdyrkere vil have Guds folk til. Lad mig forklare:

DÆMONERS FORHEKSELSE

”Men deres sind blev forhærdet” (2.Kor.3:14). Det er Guds vidnesbyrd om det folk, som han har kaldet og opfostret.

Og det er den sørgelige erfaring, som mange forældre har måttet gøre med nogle af børneflokken. Tidsånden har indfanget dem. Denne verdens fyrste har forblændet dem. Dæmoner har i visse tilfælde forhekset dem, og hvis en far eller mor prøver at tale dem tilrette, må de komme til den sørgelige konklusion: ”Deres sind er blevet forhærdet.” De er blevet et let offer for de homoseksuelles propaganda.

Med jøderne, som dette ord fra Skriften særlig er rettet imod, gælder det, at denne ’forhekselse’ beviser sig ved, at ’lige indtil den dag i dag er det samme dække blevet ved at hvile over oplæsningen af den gamle pagt’ (v.14).

”Hvorfor tages det ikke bort?” spørger mange. ”Hvorfor fjerner Gud ikke dækket, så de kan se?”

– (og mangen en grædende mor og en fortvivlet far stiller det samme spørgsmål: ”Hvorfor tager Gud ikke det bort, som gør mine børn blinde?”)

Svaret lyder: ”Kun i Kristus bliver det fjernet!” (v.14)

”Hvorledes skal det forstås?”

”Hver gang én omvender sig, tages dækket bort” (v.16).

Om dette sidste står kampen nu. ’Conversion therapy’ – tilhængerne vil med alle midler forsøge at bringe omvendelsen (conversion) ud af billedet. De vil med deres nye teologi forsøge at bilde fok ind, at ’de ikke behøver at omvende sig’. Hvis det lykkes, vil de ikke kunne føre de fortabte sjæle til Kristus. Dækket forbliver over deres øjne. De spærrer vejen til frelse, for det hedder: ”Kun i Kristus bliver det fjernet (2.Kor.3:14).”

Læs artiklen under Profetisk Journal: ’SMERTEDIGTET’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 09.04.2021