EN NY VERDENSORDEN

’En ny verdensorden’ – det er temaet, som hedningenationerne (deriblandt Danmark) nu samles om, og energisk søger at fremme…

Gud spørger allerede i den anden Salme deltagerne, ’hvad de pønser på’? Hvad har I i sinde med disse storslåede konferencer, der glimrer med de store navne, som er glemt i morgen? Hvorfor samles I og drøfter ting og sager, som i virkeligheden kun er tomhed, thi jeg er ikke indbudt, og mit navn bliver ikke æret – derfor er jeg heller ikke tilstede med min velsignelse, og I er ladt ene med jeres tomme resolutioner!

”Jeg ser, hvad I har på jeres dagsorden, og kender jeres ærinde fuldt ud! Jordens konger og præsidenter, statsledere og magthavere er samlet med det ene formål for øje: ’At gøre oprør mod Herren’. De rådslår om dette ene emne: Hvordan kan vi en gang for alle ’sprænge de bånd’, som søger at forhindre os i at leve vort liv, som vi vil? Hvorledes kan vi endeligt ’kaste disse reb af os’, og hvorledes kan vi samtidig forfølge dem, som har i sinde at hindre os i at tilfredsstille vort begær’?

*

For universets hersker er dette dybest set latterligt, – og det må ikke undre nogen, at han derefter ’spotter dem, taler til dem i vrede – ja, forfærder dem i sin harme’ (Salme 2:4-5).

Og det er her, at Gud i sin nåde trods alt søger at tale menneskebørnene til fornuft, samt at kalde sin menighed til orden! Det er her, at der (forud for alt andet) er brug for et alvorsord. Derfor lyder Herrens ord fortsat:

SPÆDBØRN I ONDSKAB

”Brødre, vær ikke børn i dømmekraft; nej, vær spædbørn i ondskab men fuldvoksne i dømmekraft (1.Kor.14:20).” Den djævelske masterplan for de sidste tiders forførelse har Satan allerede lagt før grundlæggelsen af denne jord og dette univers. Den viser sig nu i al sin storhed og udspekulerede ondskab – men beviser sig dog svag på ét punkt: ’Spædbarnets uskyld’!

Mennesket er ganske vist født i synd og har fra fødslen alle de kapaciteter, der hører den faldne menneskeslægt til – men spædbarnet ejer ingen erfaring med hensyn til det onde og kan derfor ikke manipuleres (som det fuldvoksne menneske) i den ondes intriger og hensynsløse nedrighed. Derfor er det et ord fra Herren for denne timers faldne menneskeslægt:

”Vedbliv at være spædbørn i ondskab!”

Den, som bevarer den barnlige uskyld og beviser en uforfalsket renhed midt i denne onde verden, kan ikke rammes af Satans morderiske strategi; dyrets skarpe klør kan ikke få fat i den uskyldige og enfoldige barnesjæl, som netop på en særlig måde værnes af Herren! Derfor hedder det: ”Se til, at I ikke ringeægter én af disse små; thi jeg siger jer: deres engle i himlen ser altid min himmelske Faders ansigt (Matt.18:10).”

I skal være særligt omsorgsfulde, siger Jesus, med hensyn til de enfoldige barnesjæle, som stadig overraskes – ja, forbløffes ved at opleve Satans ufattelige ondskab (og ikke fatter den mindste smule af Den Ondes strategi, men stadig står barnligt uforstående overfor den perverse forstands idéer med endetidens menneske.

DE FATTIGE I ÅNDEN

”Salige er de fattige i ånden, thi Himmeriget er deres (Matt.5:3).” Disse mennesker er i sandhed Guds børn i denne forvildede slægt. De ejer nemlig en himmelsk skat, som ofte er skjult for denne verdens fortabte børn. De er i stand til – ud fra deres enkle men sande livsopfattelse – at dømme ret i den mest komplicerede, sataniske forførelse, og de vil faktisk være i stand til at lede statsmænd og verdens ypperste rådgivere på den rette vej.

Den barnlige tro forstår nemlig (uden at have skrevet nogen opsigtsvækkende artikel i forfatningsret) hvorledes kong Salomo skal styre sit rige (fordi ’Himmeriget jo er deres’). De besidder derfor ’en højere visdom’, og de kan med knivskarp bedømmelse og guddommelig indsigt forklare, hvad er der et godt, og hvad der er ondt!

At være ’fattig i ånden’ vil nemlig ikke sige, at man er uden forstand, og det vil slet ikke sige, at man er uden evner til at kunne klare dagen og vejen – tværtimod har ’de fattige i ånden’ kapacitet til at kunne klare sig bedre end de såkaldt ’kloge’ og ’intelligente’ mennesker, – ja, de vil ved hjælp af deres hemmelighedsfulde indsigt kunne udrette mere i denne verden, end dem, som henter deres kundskab fra tidsåndens sprukne brønde.

Folk i almindelighed ringeagter dem, som indenfor sekunder kan sige, at dette og hint er ondt eller godt, og de ser med overlegen selvtilfredshed (for de ’ved jo bedre’) på dem, der søger et andet rige (himmeriget) – men deres livslykke varer kun en kort tid, så indhenter tidsfristens ulykke dem – og en sort engel venter dem utålmodigt ved den sidste dør, der åbner sig ind til den fortabelsens evighed, de utrætteligt (hele deres liv) har arbejdet sig frem imod.

*

Den seneste, store fjernsynsudsendelse, Eurovision Song Contest 2023 (Det europæiske Melodi Grand Prix 2023) løb over skærmen den 2. lørdag i maj, og er siden blevet bedømt af alverdens medier og sekulære anmeldere. De kristnes bedømmelse burde placeres under Jesu ord: ”Salige er de, som sørger, thi de skal trøstes.”

Med flammer af ild, som prægede TV-præsentationen af de fleste sange, var tonen slået om fra begyndelsen af det kæmpemæssige internationale show! Det var som et homoseksuelt-narko-budskab fra helvede, at forførelsen snart har nået sit klimaks, og al verden er ved at blive moden til, at ’ødelæggelsens vederstyggelighed’ placeres i Israels Guds tempel.

*

”Salige er de sagtmodige,” fortæller fortsætter Jesus sin bjergprædiken i Mattæus det femte kapitel, ”thi de skal arve jorden.”

”Jeg tilsiger altså dem, ’som er sagtmodige’, en særlig velsignelse,” fortsætter Herren, idet han i sin ’bjergprædiken’ detaljeret forklarer, hvorledes den kommende verden bliver opbygget: ”De sagtmodige skal arve jorden,” udtaler han.

Det er næsten ikke til at forestille sig! Det vil nemlig sige, at de ’karrieresyge politikere’ ikke har en chance i en kommende evighedsregering! De ambitiøse, de stolte, de underfundige og dem, som skjuler ’deres virkelige dagsorden’, indtil de har erobret ’taburetten’, er for altid sat ud af spillet! Det kommende rige, Gudsriget, (som allerede er iblandt os) har i spidsen sat nogle mennesker, som har samme sind som Jesus. Det er folk, som ejer et sagtmodigt hjerte, og som ikke kunne drømme om at ’bruge albuerne’, for at opnå en bedre stilling. Det er folk, som hellere vil ’bie på Herren’, før de tager en afgørende beslutning, og som ’venter på Gud’, før de siger deres mening.

ET NYT SLÆGTLED AF LEDERE

Det er altså en hel ny generation af ledere, som skal overtage herredømmet i den kommende verden. Nogle, som ikke kan væltes fra den indsættelse, som de har fået af den højeste myndighed i Universet, og om hvem Faderen har sagt de samme ord, som han bruger om sin egen Søn: ”Jeg har dog indsat… (Salme 2:6).”

Ingen bør nemlig glemme, at Gud, Herren, i sin aktuelle administration af en fortabt verden, til stadighed har ’Riget’ for øje – ja, at han allerede har ’indsat’ dem, der som ’konger og præster’ skal regere på denne fortabte klode i de sidste 1000 år af dens eksistens! Til dette formål har han nemlig allerede udvalgt en flok ’sagtmodige’ mennesker og på forhånd tilsagt dem en fornem stilling i ’Riget’. Derfor hedder det om disse udvalgte, at de er ’salige’. De kan (midt i forfølgelsen og martyriet) prise sig lykkelige, for de går en position i møde, som er herlig over al forstand.

*

Der er altså ingen grund til, at de, som venter ’en ny verdensorden’, fortvivler og siger: ”De eneste, der bruger denne definition (’en ny verdensorden’) er de gudløse.”

Tværtimod! Gud, Herren, har fra før verdensløbets begyndelse talt om – ikke blot en ny orden – men ’en helt ny himmel og en splinterny jord, hvor retfærdighed bor (2.Pet.2:13)’.

”For se,” råber profeten Esajas, ”jeg skaber nye himle og en ny jord, det gamle huskes ej mer’, rinder ingen i hu (Es.65:17).”

”Jeg gør alle ting blændende nye, og dermed mener jeg, at ’det gamle’ ikke huskes mere (v.17).” Ord og udtryk som f.eks. ’Økonomisk forum’ er begreber, som hører til ’det gamle’, og der er ikke en sjæl, som bekymrer sig mere om ’Verdensbankens forudsigelser’. Ingen spekulerer på klimaet, for den slags hører kun med til ’den gamle verden’, og den art af bekymringer tilhører ikke ’den nye orden’, som Gud, Herren, indfører.

”Thi ligesom de nye himle og den nye jord, som jeg skaber, skal bestå for mit åsyn, lyder det fra Herren, således skal jeres afkom og navn bestå (Es.66:22).”

Løftet, som her gives af Herren, er simpelthen enestående! Han lover på forhånd, at den nye jord og de nye himle – ja, hele det storslåede skaberværk, som Herren på ny lader mennesket få del i, er af en oprindelse, som ikke mere skal gå til grunde – og han sige præcis det samme om den nye menneskeslægt, som skal bebo det nye univers. – ”Således skal også I og jeres børn og jeres nye navn bestå for mit åsyn (v.22, parafrase).”

”Men inden I når så langt, hvor alt det gamle glemmes, så skal I få et sidste syn af dets endelig: ”Igennem tusinde år skal jeg hver måned (når det er nymåne) og hver uge på sabbatten, hvor alle mennesker kommer for at tilbede mig, få dem til at gå ud og kigge på ligene af dem, der gjorde oprør mod mig.”

”For maddikerne, der gnaver i ligene, vil ikke dø, og den ild, der brænder i dem, bliver aldrig slukket.”

”Det vil være et grusomt syn, siger Gud, Herren (Es.66:23).” Med disse ord, slutter Esajas’ profetier om fremtiden. ”Det er et syn, der vil fylde enhver med væmmelse,” siger han (v.23, parafrase).

ET FREMTIDSBILLEDE RULLES OP

Eftersom det er og forbliver en urokkelig kendsgerning, at intet folk kan blive en anerkendt nation blandt folkeslagene, uden at det besidder et land, så måtte Gud, Herren, slutte en pagt med efterkommerne af Abraham, at de skulle have et landområde, som (allerede ved Jakob) fik navnet Israel. Guds nye verdensorden bygger på denne historiske kendsgerning, at Israels land – på trods af den ganske verdens modstand – tilhører det jødiske folk, og alle nationer på hele kloden, må anerkende denne orden. Den blev givet, da Jakob lå på sin dødsseng.

”Jeg dør snart,” sagde han til sin søn, Josef. ”Men Gud vil være hos jer og lade jer komme helskindet tilbage til jeres fædreland. Udover det, som jeg vil give dine brødre, så vil jeg tillige give dig en del af den højderyg (Sikem), som jeg under kamp fravristede amoritterne med mit sværd og min bue!”

Jakob tilkaldte derefter alle sine sønner og sagde til dem:

”Kom herhen, så vil jeg fortælle jer, hvad der skal ske med jer i fremtiden. I, Jakobs sønner, Israels børn, kom herhen og lyt til jeres far!”(1. Mose 49:1-2, parafrase).

… og så ruller den gamle patriark et fremtidsbillede op for den forbløffede skare af unge mænd. Statsmænd af i dag bør studere denne ’fremtidsprofeti’ og skrive sig visse afsnit bag øret, for det, som var Jakobs sidste ord, vil blive opfyldt til punkt og prikke!

Især skal vore dages politikere lægge mærke til, hvad den døende Jakob fik sagt om Juda, for det er en kendt sag, at ’vor Herre, Jesus, kommer fra Juda Stamme (Hebr.7:14).”

Til Juda siger Jakob: ”Dine brødre vil beundre dig – ja, alle din fars sønner vil bøje sig for dig, for din hånd vil til sidst i et kvælertag gribe hårdt om halsen på dine fjender (1.Mose 49:8).”

*

Inden Jakob udåndede, får han sagt til Juda, at han er ’som en løveunge der løfter hovedet fra sit blodige bytte’. Han fortsætter: ”Men du er også som en gammel løve, der efter kampen sejrsbevidst lægger sig til ro – eller som en hunløve, ingen tør vække.”

”Du skal beholde kongescepteret,” er Jakobs sidste ord til Juda!

”Du skal stå med herskerstaven i dine hænder, indtil ’han’ kommer, menneskesønnen, som alle folk vil adlyde.

Se, hvorledes ’han binder sit æsel ved en vinstok – ja, se, hvorledes ’han’ binder sit æselføl ved en vinranke. ’Han’ vasker sit tøj i kostbar vin og skyller sin dragt i druernes saft. ’Hans’ øjne er mørkere end den røde vin, ’hans’ tænder er hvidere end mælk (1.Mose 49:8-12).”

Dette er Israels sidste ord til Juda – og de burde skrives på folketingssalens endevæg på Christiansborg, så at regeringen altid ved, hvilken side de skal vælge i folkekampen, der stunder til.

Læs under Profetisk Journal artiklen: ’DEN STØRSTE LØGNEHISTORIE’ (www.johnynoer.dk)

I øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens & 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

Tlf: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr.9790 – 0003445526

NOTA BENE:

Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk. Kontingent: årligt 250 kr. (for pensionister og studerende 125 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d.09.06.2023.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *