STORMKLOKKEN

Den store revolutionskalender, som var ’renset’ for alle kirkens helligdage, blev – medens guillotinen arbejdede – indført i Frankrig i oktober 1793, hvorefter tiden skulle regnes fra republikkens grundlæggelse d. 22. sept. 1792.

Den blev ikke nogen succes! I september 1805 blev det bestemt., at den gamle kalender med kirkens helligdage, skulle genindføres.

Danmarks kvindelige statsminister, Mette Frederiksen, som følger i fodsporene af en tidligere kvindelig statsminister, Helle Thorning-Schmidt (der også var ude på at ’slagte’ stor bededag) meddelte med stolthed i midten af december, at den nye regering havde på programmet, at store bededag skal sløjfes af Danmarks kalender.

Dermed søger den nye regering at tage livet af en helligdag, som for 300 år siden blev indvarslet ved, at kirkernes største klokke, ’Stormklokken’, ringede over land og by.

Statsministeren fører sig dermed frem blandt de verdensledere, som ’vil ændre år og dage, samt hvornår det er helligdag’ (1.Mose 1:15, parafrase) – og vil omstøde Bibelens ord, der på Skriftens første side omtaler, at ’lysene er sat på himmelhvælvingen til fastsættelse af højtider’ (v.15).

Landets kristne borgere har bemærket, at det er ikke en 1. majdag (arbejdernes kampdag) som statsministeren rækker ud efter efter – nej, det er en af de for kirken vigtige dage, hvor folket kaldes til bøn, som hun går efter!

Med denne beslutning har den nye regering meldt ud, at den er ’et vanhelligt triumvirat’, som vil ombytte kirkens bønner med kampfly – og timen er inde, hvor der mere end nogensinde er brug for forbøn og påkaldelser med hensyn til de politikere, der befinder sig ’i høje stillinger’ – ja, en hjertens bøn til Gud, for de styrende, ’så at vi kan leve et roligt og stille liv’ og dermed blive bevaret for krigens hærværk (1.Tim.2:1-4).

”Den slags bønner har vi ikke brug for længere,” mener statsministeren og hendes nye regering.

”Krigstrusselen er langt fra os,” og Europa hviler i harmoni og fred. Tidspunktet er nu kommet, hvor vi officielt kan afskrive kirkens dag med ’bøn og fred’, og sende borgerne på arbejde. Det vil hjælpe på vor tomme statskasse at afskrive store bededag.

*

SVM-regeringen, der præsenterede sit nye regeringsgrundlag d. 14. dec. 2022 – ti dage før jul, bragte bl.a. det forslag, der forhåbentlig vil vække bitter modstand fra kirkelig side: Man vil rive ’den unyttige bededag’ ud af kirkens kalender og erstatte den med ’en ny arbejdsdag’. Det kan bedst betale sig!

Og statsministeren afslører (med en vis stolthed), at det er hende, som står bag dette valg, og som vender det døve øre til Jesu advarende ord: ”Ingen kan tjene to herrer; han vil jo enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringagte den anden. Ingen kan tjene både Gud og mammon (Matt.6:24).”

Statsministeren valgte ’at ringeagte’ kirkens dag til bøn, og holde sig til den indtægt, en arbejdsdag ville give.

I NØDENS TIME

Stormklokken, som den dag i dag skal kalde til bøn og påkaldelse, blev i Vor Frue Kirke sat op i 1747. Den skulle holde Danmark uden for alle krigshandlinger. I nødens time skulle den kalde alle borgere til bøn.

”Men jeg ved ikke, hvad for en kirke vort land vil få i fremtiden,” sukker daværende biskop Hans Bagger – og så indførte han store bededag.

… og 60 år efter fik han et sørgeligt svar. Stormklokken i Vor Frue Kirke styrtede ned i det brændende gudstjenestelokale, som brændte ned til grunden i 1807, og englænderne trak Danmark ud af den neutrale holdning og ind i krigen på Napoleons side. Det gik således til:

Storbritannien sendte i juli 1807 en større invasionsflåde til Østersøen med det formål at kræve den danske flåde udleveret af frygt for, at den skulle falde i Napoleons hænder. Den 16. august gjorde briterne landgang ved Vedbæk uden modstand fra dansk side og blev placeret i halvkreds rundt om København.

Bombardementet begyndte klokken 19:30 om aftenen d. 2. september. Briterne bombarderede byen uden at tage hensyn til civile og offentlige bygninger og brugte bl.a. ’brandraketter’. I tolv timer varede beskydningen, og der forvoldtes stor skade, og de næste dage fortsatte bombeterroren. Den fjerde september formuleredes kapitulationen, og i slutningen af oktober afsejlede briterne med hele den danske flåde (80 krigsskibe og 243 transportskibe, 17 fregatter og 26 kanonbåde.

Det var hermed definitivt slut med København som en af de vigtigste byer i Østersøområdet.

*

Den dag i året, som ved en kongelig forordning af 27 marts 1686 på foranledning af den fromme biskop, Hans Bagger, Roskilde, var sat til side som ’Store Bededag’, står nu i fare for at blive strøget af kalenderen! Det meddeler statsminister, Mette Frederiksen, der samtidig med et smil tilføjer, at det gør hun med ’en rank ryg’.

Det vil sige, at hun ’med oprejst pande’ tør fjerne den dag fra kirkens helligdage, hvor præsterne og deres menigheder skal bede for fred.

Dagen, hvor ’stormklokken’ aftenen forinden skal kalde borgerne til bøn, fordi der er krig i Europa.

Kroer og værtshuse skal lukke, og der er påbud fra kirkens biskopper og præster, at landets kirkegængere skal faste, indtil alle gudstjenester er afsluttet med aftensang.

”Spar os fra krigens svøbe,” skal kirkens menigheder bede. ”Fri os fra krigens gru og hold din hånd over vore sønner og vore familier!”

SØREN KIRKEGAARD ELSKEDE DEN ALTERBOG

Søren Kirkegaard holdt meget af Roskilde-bispens Alterbog. Den stod på hans bogreol, og i mange tilfælde af hans vægtige forfatterskab, kan det spores, at den danske, verdensberømte filosof har brugt uddrag af Hans Baggersens ritualer. Han har mediteret over dem og gang på gang læst dem højt for sig selv og til syvende og sidst nedskrevet Roskilde-biskoppens bønner.

Men dette betyder tilsyneladende intet for vor statsminister. Hun vrager den ældgamle store bededagsbøn, og dermed forkaster hun Søren Kirkegaards ypperste inspirationskilde til store dele af hans forfatterværk. Hun glemmer, at kirkeministeriet og kulturministeriet i mange år har været ledet af den samme politiker. Hvad statsministeren river ud af kirken, fjerner hun samtidig fra landets kulturelle værdier.

Den bibeltekst, som fjernes fra årets tekster for bededage 2024 (der forkastes med hud og hår af den nye regering) er bl.a. ordet fra Mattæus 7:13-14, som siger: ”Gå ind ad den snævre port, thi vid er den port og bred den vej, som føres til fortabelsen, og mange er de, der går ind ad den; og snæver er den port og trang er den vej, som fører til livet, og få er de, der finder den.”

Hvor sørgeligt, at den danske befolkning i 2024 ikke får at høre store bededagsteksten, som fortæller om ’en vej, der fører til undergang’. Der er jo – efter hvad Jesus advarende siger i dette skriftafsnit – ’mange, der går den vej’ – ja, der findes altså et evigt sted, som kaldes ’fortabelse’.

Men endnu værre er det, at de ikke får at høre, at der er en anden vej, som fører til det evige liv. Jesus siger, at ’det er få, der vandrer på den vej’ – og med den nye, spottende regering vil det være endnu færre, der finder denne smalle port.

Jesus slutter store bededagsteksten i det år, hvor helligdagen ryger ud af kirkeåret, med følgende: ”Pas på de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder men som er glubske ulve indeni.”

Denne advarsel får kirkegængerne ikke med på vejen; den sløjfets samtidig med helligdagen. Må Gud være deres sjæle nådig.

MAGTHAVERNE STÅR MAGTESLØSE

De kristne er en usædvanlig del af landets befolkning, fordi de ejer noget, som ’ikke stammer fra denne verden, ej heller fra denne verdens herskere’ (1.Kor.2:6). De er nemlig i besiddelse af den ’hemmelige, skjulte visdom’, som er så gammel og enestående, at man kan føre den helt tilbage til ’verdensløbets begyndelse’ – ja, den er så effektiv, at man må betragte den, ’som forudbestemt til at føre dem, der ejer den, til herlighed’.

Landets magthavere og lovgivere står så mærkeligt ’magtesløse’ over for den guddommelige indsigt , – ja, de raser i al hemmelighed over den ’indre viden’, som de kristne besidder, og forsøger gang på gang at komme denne ’evige visdom’ til livs.

De kommer imidlertid altid til kort og beviser dermed kun, at deres forståelse af tingene er en ’forbigående indsigt’, og at deres magt kun er et ’midlertidigt herredømme’, der en dag i nær fremtid forsvinder som dug for solen.

*

Statsmagtens tankebaner er således kun at sammenligne med en pjaltet klædning mod de kristnes indsigt i den frelsesplan, der går langt ud over magthavernes forstand, – ja, statsmagtens verdslige ’visdom’ kan på ingen måde hamle op med det mysterium, som kun de kristne fatter, at der er en Skaber, som har udtænkt det hele på forhånd.

Denne ’kosmiske forståelse’ har ingen af denne verdens herskere kendt (1.Kor.2:6)! Hvis de bare havde forstået den mindste smule af Guds ufattelige visdom, så ville de aldrig have korsfæstet herlighedens Herre – men nu har de for 2000 år siden gjort sig skyldige i verdenshistoriens største forbrydelse og dermed for alle kommende slægter bevist, at de ikke har lod eller del i den plan, som Gud har fattet hos sig selv, siden tidernes morgen (v.6-7).

Da den ’lovlige øvrighed’ brutalt henrettede Jesus, som er og forbliver ’herlighedens herre’, beviste den, at den var både døv og blind, hvad angår det, som står skrevet:

”Hvad intet øje har set, og intet øre hørt – ja, hvad der aldrig er opkommet i noget menneskes hjerte, – det har Gud beredt for dem, der elsker ham (v.9).”

*

Der er krig i Europa, og så er det en helligdag, der værner om freden og gudsfrygten, som skal afskaffes!

Det bliver ’givetvis’ store bededag, der får kniven. En 300 årig gammel helligdag, hvor kirken beder til Gud om at stå landet bi i krigens tid, fjernes med et pennestrøg!

Pengene skal gå til at renovere gamle kaserner, der er ved at falde sammen – og så til at finansiere de nye F-35 kampfly, som forsvaret har bestilt 27 af.

DEN SIKRE GRUNDPILLE

Den nye regerings grundlag siger, at ’staten fortsat vil støtte kirkens frihed. Hertil svarer den kristne menighed:

”Stående overfor en så velordnet og raffineret ordensmagt, som med lumskhed og underfundighed leder borgerne til vildfarelse, så har den kristne borger – som apostlen fordum – ’fattet det fortsæt ikke at ville vide af noget andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet’ (1.Kor.2:2).

Det budskab (at Jesus er blevet korsfæstet og dermed for evigt båret al min straf (og dødslønnen for alle mine overtrædelser) står for mig som den sikre grundpille, jeg kan søge til, når stormene bryder løs. Og det er netop store bededagsteksen for 2024.

Det blodoffer (at Guds egen søn betalte for mine overtrædelser og mangler og dybe nederlag) forbliver urokket i min bevidsthed, og jeg kan herefter altid og alle vegne og under alle omstændigheder søge ind i denne ’sikre borg til frelse’. Det er bønnens indhold på den dag, som ryger ud af kirkeåret.

Som en del af landets kristne borgere kender jeg imidlertid ingen anden og ingen bedre visdom – ja, jeg ved ikke af noget ypperligere våben mod statens og verdensmagtens mafiametoder end dette enkle budskab, at Jesus er død og opstanden og faret til himlen. Men det skal vise sig at være tilstrækkeligt – også i denne nødens time!

HENRETTELSES-SVÆRDETS MAGT

Den kristne borger siger på denne dag: ”Hvis ikke jeg er opmærksom, så kryber denne sandhed i baggrunden, og jeg får at mærke, hvad det vil sige at stå alene mod ondskabens åndemagter, der fra rummet til stadighed angriber mig. Derfor bør jeg dagligt holde mig for øje, hvilket vældigt våben, Gud har lagt i mine hænder i kampen mod den hær af ugudelighed og vantro, som statsministeren giver udtryk for.”

”Jeg tænker her på det Herrens ord, som til stadighed opmuntrer mig, og som altid kommer til mig, når jeg lader hænderne synke og bliver som bjergtaget af den tilsyneladende overmagt, som strider imod mig.”

Det er ordet fra Hebræerbrevet, som siger: ”Thi Guds ord er levende og virkende og skarpere end noget tveægget sværd og trænger så dybt ind, at det sønderdeler sjæl og ånd, marv og ben og er dommer over hjertets tanker og meninger (4:12).”

Gang på gang bliver jeg ’højligen opmuntret’, når jeg igen indser, at Guds ord er levende og virksomt, at det altid – og uden undtagelse – trænger igennem alt, hvad der forsøger at hindre det i at opnå sit mål.

Landets kristne befolkning fortsætter: ”Det står mig på ny, at billedet, som bruges for at illustrere, at Guds ord altid er det ypperste våben, er ’det tveæggede sværd’. Det er jo netop det våben, som verdensmagten støtter sig til, når der til døden forfølger de hellige, og det er den glimtende, rædselsfulde trussel, som de kristne martyrer har set blive løftet over dem, inden de forlod denne verden.

Det ’skarpe, tveæggede sværd’ er den udrustning, som staten og den verdslige øvrighed er bevæbnet med, når den lovgiver og til tider gennemfører et ugudeligt styre til et lands og et folks undergang.

”Øvrigheden bærer ikke sværdet for ingenting,” betoner Paulus (Rom.13:4) ”den er jo Guds tjener, som til straf lader vreden ramme den, der handler ondt.”

Men den brutale dag kom også, hvor han måtte skrive til den unge Timoteus: ”Mit blod skal snart udgydes… tiden er inde, da jeg skal bryde op (2.Tim.4:6).”

Disse sidste ord skrev Paulus fra et koldt, romersk fængsel, hvis øverste myndighed var den grusomme kejser Nero, der brugte sværdets magt i uretfærdighedens tjeneste og brændte de kristne som levende fakler i den kejserlige have i Rom.

MERE END ET POLITISK ANSVAR

Det siges, at der er politikere, som vil aktivere grundlovens paragraf 42, når regeringen vil afskaffe helligdagen, store bededag, som for mange danskere er forbundet med vigtige traditioner. Disse politikere erklærer, at med kun 60 underskrifter blandt folketingets medlemmer kan de få sendt forslaget til folkeafstemning.

Dette beviser, at der er en del af den danske befolkning, som vil handle politisk på det antikristelige forslag at bytte ’bøn til Gud’ med ’kampfly og militære kaserner’.

Men ikke blot de politiske interesserede borgere bør gøre modstand. Også kirkens mænd bør træde i karakter. Herom kan følgende siges:

Det ligger fuldstændig uden for vor fatteevne, hvad Gud har udtænkt og allerede beredt for dem, som elsker ham.

Ingen dødelig har nogensinde hørt noget lignende, og intet uigenfødt menneske kan tale om, ’at de har set’, hvad der venter os – men det kan kun med Skriftens egne ord forklares, at ’det har Gud på forhånd beredt, som en kærlighedsgave til dem, som elsker ham (1.Kor.2:9).

Når vi siger: ’Det kan med Skriftens ord forklares’, så begynder vi imidlertid at skimte et lys, der lader ane, at også her banes troen vej! Bibelen siger nemlig med rene ord, at ’Gud har åbenbaret dette for os ved Ånden’, og den tilføjer hastigt: ’Ånden ransager jo alt, endog Guds dybder’ (v.10), og det må forklares nærmere.

Hvad vi skal forstå her, er, at der gives ’almindelig åbenbarelse’, som altid er til rådighed for den rå og upolerede menneskeånd, så at den kan blive frelst – og da er den ’et åbenbarelseslys’, som skænkes de hellige, når tiden er inde dertil. Dette forklares bl.a. med Skriftens ord, som siger: Fortroligt samfund har Herren med dem, der frygter ham, og han kundgør dem sin pagt (Salme 25:14).

Ordets lys er til rådighed for alle, så at de kan bryde op fra mørkets huler og begive sig ud på den livsvandring, der fører til det evige liv. Men pagtens ord, som er forseglet med syv segl, er kun for de Guds tjenere, som Herren på forhånd har udpeget til at være ’særlige redskaber for ham’ – og til at skulle lide for hans navn .

”Denne mand er mit redskab, som jeg har udvalgt mig til at bære mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn(Ap.G.9:15-16).”

Intelligente og veluddannede mennesker kan erkende dogmernes visdom og undervise derom (og sådanne mænd og kvinder leder mange steder Guds menigheder ), men Guds råd, den hemmelige frelsesplan, betros blot til hans fortrolige tjenere, som ved Ånden ’ransager alt, endog Guds dybder’ (1.Kor.2:10).

Guds Ånd kender jo de dybeste hemmeligheder. Statsmagten ville give guld og grønne skove for blot at få en brøkdel at vide, hvad Gud gemmer på.

”Hvem ved, hvad der rører sig i et menneske, uden menneskets egen ånd? På samme måde er det kun Guds egen Ånd, der kender ham til bunds. Men vi har ikke fået verdens ånd (som kun har et overfladekendskab til Gud), men Ånden fra Gud, for at vi kan lære at kende, hvad Gud i sin nåde har skænket os (1.Kor.2:11-12).”

De kristne borgere ser derfor på forhånd, hvad det fører til, når den verdslige øvrighed begynder at pille ved helligdagskalenderen. Hvad bliver det næste, som sker? At man sløjfer nogle af påskens helligdage – eller pinsens – eller julens helligdage? Ja, at man (som under den franske revolution) slår en streg over samtlige helligdage og lover en helt ny kalender, der er blottet for kirke og tro? Den holdt kun en halv snes år, så måtte de styrende opgive det spekulative foretagende og overgive sig til realiteterne.

HEMMELIG VISDOM

Vi taler Guds visdom, den hemmelige, skjulte, som Gud før verdensløbets begyndelse har forudbestemt for at føre os til herlighed. Den har ingen af denne verdens herskere kendt (1.Kor.2:6-7).

Det betyder, at den kilde, som flyder fra den kristne menighed i øjeblikket, indeholder det stærkeste stof, som findes i denne verden, og som har det ene formål: ’At føre Guds børn til herlighed’.

Gud har altså i sin nåde og kærlighed stillet den mægtigste kraft til rådighed, for dermed at sikre, at hans menighed på jorden bliver ført igennem alle trængsler og til sidst, når Guds store formål med skaberværket: Guds herlighed!

Vi belæres herved om det ejendommelige, at Gud holder sin visdom skjult. Det er en hemmelig kilde, og han har sikret, at ingen uvedkommende får lejlighed til at drikke deraf. Derfor har han siden ’verdensløbets begyndelse’ bevaret denne skjulte hemmelighed hos sig selv – og kun han er vidende om, hvor denne kilde befinder sig.

Af de mange, som er på jagt efter ’dette kildespring, der springer til evigt liv’, er især ’denne verdens herskere’ (v.8).

Vor nuværende statsminister lånte en udtalelse fra en ministerkollega for et par år siden. ”Gud skal køres ind på et vigespor,” sagde han.

… og det fandt statsministeren så klogt formuleret, at hun selv udtalte det fra folketingets talerstol.

I dag følger hun samme linje. Gud skal vige pladsen for de menneskelige herskere. Præsterne og deres menigheders bøn til Gud ringeagtes – og Guds værn skal nu ombyttes med kampfly og missiler!

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’EU-KORRUPTION’(www.johnynoer.dk)’

i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens & 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

Tlf: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr.9790 – 0003445526

NOTA BENE:

Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk. Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 06.01.2023.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *