ISRAELS SÅKALDTE OPHØRSUDSALG

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, har kort før årsskiftet fået sin nye regering på plads, og aldrig før i Israels historie har en regering været så højreorienteret, som det nu er tilfældet. Dermed har Netanyahu 64 mandater bag sig. Der skal mindst 61 for at opnå flertal i det israelske parlament, Knesset.

Det er karakteristisk, at demonstranter mødte op med to flag for at demonstrere mod den nye regering: Israels stjernebanner og de homoseksuelles regnbueflag!

Modstanderne kritiserer regeringen for at ville indskrænke de homoseksuelles rettigheder, og avisen Haaretz skriver, at de styrende nu er blevet mere ’racistiske, religiøse og autoritære’ end nogensinde tidligere. Oppositionslederen, Yair Lapid, har kaldt regeringen ’uansvarlig’, og New York Times skriver: ”Det er et ophørsudvalg på Israels fremtid.”

En af de nye ministre Netanyahus partifælle, Amichai Chikli, har kaldt Tel Avivs prideparade for en ’skamfuld vulgaritet’, og sagt, at ’der ikke er noget at være stolt af ved at være homoseksuel’.

Netanyahu siger selv, at hans regering har tre mål: For det første vil han sætte en stopper for Irans atomprogram. For det andet vil han udvikle landets infrastruktur, og for det tredje vil han styrke lov og orden. Desuden vil han bekæmpe de stigende leveomkostninger og forbedre uddannelsesområdet.

I Danmark blev det nye års perspektiv også lagt frem for folket i statsministerens nytårstale fra Marienborg. Den nytårstale begyndte faktisk for et par år siden, hvor statsministeren fremlagde sin nye ’Gud har vigepligt-doktrin’ for det danske folk.

DET ER HER I HUSET LOVGIVNINGEN VEDTAGES

”Gud har vigepligt,” udtalte statsminister Mette Frederiksen d. 17. januar 2020, og hun uddybede denne påstand, som hun erklærede fra landets fornemste talerstol ved at sige i Folketinget: ”Man kan kalde sig ligegyldig hvilken religiøs baggrund man måtte have – ja, særlige privilegier eller særlig ret til at undertrykke andre, fordi man har en religion; det er her i huset lovgivningen vedtages. Ingen andre steder!”

Disse var ordene, som ingen dansk, kristen borger bør være overhørig, og som enhver evangelisk, åndelig leder i vort land bør bide mærke i. De er ikke en uskyldig, tilfældig henkastet bemærkning; statsministeren har her (mener borgerne) ’misbrugt sin myndighed’.

Denne hårrejsende fremstilling af blandt andet de danske borgeres protestantiske privilegium (at ’deres tro’ i Danmarks Grundlov på en særlig måde sættes under statens beskyttelse) kan næppe bortforklares. Statens øverste folkevalgte chef kan her ikke forstås på anden måde, end at statsministeren på stedet ’fyrede’ denne grundlovsbestemmelse. I modstrid med grundloven fremførte hun her sin nye doktrin: ”Gud skal køres ind på et vigespor.” Han skal vige for et nyt system. Han skal erstattes med et nyt rødt partiprogram. Han er sat ud af spillet.

*

I statsminister Mette Frederiksens nytårstale på tærsklen til 2023 har tonen fået en anden lyd. Her fortæller hun, at hun har været til gudstjeneste i Vor Frelsers Kirke, hvor hun har ’sunget julen ind’.

Blandt andet sang hun sin yndlingsjulesalme, Ingemanns ’dejlig er jorden’… ja, hun nævner endog i sin nytårstale til hele det danske folk, at hun sang ordene: ’Fred over jorden, os er i dag en evig frelser født’ – og det var som ’de hårde træbænke’ i det ’smukke, gamle kirkerum’ forsvandt.”

De kristne borgere, der blev betaget af deres statsministerens vidnesbyrd, kom imidlertid hurtigt ned på jorden, da de hørte, at de skulle være med til at sløjfe den bededag, hvor kirken bad om fred for krigens gru, og i stedet at give en arbejdsdag til at opkøbe panserværnsmissiler og nye jetfly til forsvaret. Og det blev helt klart for dem, da Mette Frederiksen sluttede med sin fjerde adventshilsen: ”Dejlig er jorden” – ”Godt Nytår!”

ØDELÆGGELSEN ER TOTAL

Det har været en kold nat, og isen har blomstret på ruderne i min bil.

Det var præcis i de jævndøgnstimers mørke, at Herren lod sin røst høre. De blege dage hælder, og vinteren trækkes mod nord.

Jeg forstod for første gang i mange år, at Gud har endnu et opgør med Israel og med nationerne. Han siger: ”Du skal skrive det ned på en stor tavle for dem; og du skal lade det nøje notere i en bogrulle, så de ikke senere kan komme og påstå, at jeg ikke har advaret dem (Esajas 30:8).”

”Det har du aldrig sagt et ord om,” vil de nemlig hævde – (v.8, parafrase).

”Deres frafald er som en stor revne, der allerede er ved at brede sig fra en høj mur. Det varer nu ikke længe, før den mur falder sammen – ja, den smadres til sidst som en krukke, der går i tusinde stykker. Ikke et eneste skår er stort nok til at hente gløder fra ildstedet eller en sjat vand fra brønden. Ødelæggelsen er total!”

”Thi således siger den Herre, Herren, Israels Hellige: Ved omvendelse og stilhed skal I frelses. I ro og tillid er jeres styrke. Men I ville ikke (v.13-15, parafrase).”

*

”Nej, de handler i fuld oprør mod mig, siger Herren. Trodser alle de planer jeg har med dem – og nu søger de hjælp hos gudløse hedningepolitikere, som fører dem ind på en mørk vej, hvor deres synderegister bliver større end nogensinde (Esajas 30:1, parafrase).”

”Uden at spørge mig til råds har de lavet aftaler med Egypten. De har søgt Farao om hjælp. Det skal de komme til at fortryde (v.4, parafrase).”

”Kom med mig uden for dit telt,” siger Herren, ”og se den karavane, der langsomt og besværligt bevæger sig gennem sandstormen til Egypten. Se æslerne og kamelerne, der er læsset med Israels kostbarheder – det, som de skal betale for Egypternes hjælp (v.6, parafrase).”

Alt sammen til ingen nytte!

”Egypten kan ikke hjælpe! Det eneste Egypten kan, er at give tomme løfter. Derfor har jeg givet det øgenavnet: ’Rahab’ – den flugtsnare slange (v.7)!”

”Lad alle hedninge-nationerne mærke sig, hvorledes jeg handler med mit elskede folk. De står først på listen – men de gudløse folkeslag følger efter.

GRAVFREDEN BRYDES

”Til den tid, siger Herren, skal det utrolige ske, at gravfreden foran den tilmurede Østport til Tempelpladsen i Jerusalem, skal brydes, og kongernes og profeternes grave skal åbnes, og knoglerne blive spredt som ofres til de afguder, man tilbeder (Jeremias 8:1, parafrase).”

Der får ’resterne’ lov at blive liggende som affald på jorden – og på den dag vil de, der endnu ikke er døde, ønske, at de var det, for livet er ikke længere værd at leve… (v.3, parafrase).”

”Da skal du fortælle dem dette med et: ’Så siger Herren’! Når man falder, skynder man sig normalt at komme på benene igen, og når man farer vild, vender man (når man opdager det) naturligvis om igen. Men dette folk fortsætter ad den slagne vej, som de er kommet ind på og fremturer i deres vedholdende ondskab, selvom jeg udtrykkeligt har advaret dem (v.4, parafrase).”

”Jeg lytter og lytter, siger Herren, men jeg hører ingen angerfuld bøn! Ikke en eneste fortryder, hvad han har gjort – ja, ikke en eneste spørger fortvivlet: Hvordan kunne jeg dog gøre dette (v.6, parafrase).”

”Nej, de styrter sig hovedkulds ud i synd som en hest, der stormer ind i et slag.”

”Storke ved, hvornår de skal på træk, og turtelduer, svaler og traner ved instinktivt, hvornår de skal af sted – men mit folk anerkender ikke mine love (v.7).”

Dette er Herrens ord til Israel på tærskelen til et nyt år. Det er Herren, der indsætter en ny regering, og han forelægger den sin nye vej. Det indeholder et varsel om ikke at gå på kompromis med verdensånden, som styres i den grad af en LGBTQ-ideologi, men kompromisløst at følge Herrens ord.

Nationerne ser med spænding på, hvorledes Netanyahus tre-punktsprogram bliver virkeliggjort, og det bliver et eksempel for alverden, hvad udfaldet bliver.

JERUSALEM ET BERUSENDE BÆGER

Her kommer nu et budskab til Israel – men som også skal høres blandt nationerne, så at deres ledere tænker sig om to gange, før de melder sig som ’allierede’, der vil angribe Jerusalem.

”Det er nemlig ord, der har adresse til alle folk påjorden – et sidste budskab fra den Gud, der giver alle mennesker liv og ånde. Et afgørende ord fra Ham, som spændte hele himlen ud over alle folkeslag på den vide jord og lagde dette ’jordens fundament’, som de hver især bevæger sig på – ja, som formede og dannede det enkle menneskes ånd i dets indre (Zak.12:1, parafrase).”

”Se,” siger Herren, ”Jeg vil gøre Juda og Jerusalem til et brusende bæger for de nærmeste nabolande, som sender deres hære mod Jerusalem. De folk, som går i krig mod Den Hellige Stad, skal vandre vaklende bort derfra, som om de var drukne, for den dag, de ankommer, gør jeg Jerusalem til en uindtagelig by.

*

Den dag oprinder, hvor nationerne – ja, selv Juda, skal være med til at belejre Jerusalem! De vil forsøge at overvinde byen, men det skal ikke lykkes – og de, som prøver, vil lide store tab.

”Dette er nemlig dagen, hvor alle folkeslag skal samle sig imod byen, men også den time, hvor jeg vil gøre Jerusalem til en løftesten for alle folkeslag. Det vil sige, at de, der prøver at løfte den, skal forløfte sig og rive sig til blods på den, for Jerusalem er og forbliver en urokkelig klippe, som ikke kan flyttes af noget menneske (Zak.12:2-3, parafrase).”

”Den dag slår jeg alle angriberne med vanvid. Panikken vil brede sig i fjendens rækker. Judas hus vil jeg åbne øjnene på – men samtlige folkeslag slår jeg med blindhed (v.4).”

”Judas slægter vil undre sig over Jerusalems indbyggeres mod og handlekraft, og de vil forstå, at det er Herren, deres Gud, som gør dem stærke. Det vil i den time gå op for dem, at Jerusalems indbyggere får deres styrke fra Herren (v.5).”

”På hin dag vil jeg forvandle Juda til en ildgryde, der antænder alt omkring sig – et brændende blus blandt halmneg, og Juda skal fortære alt og alle, de kommer i nærheden af – men byen Jerusalem skal blive liggende dér, hvor den altid har ligget en stad, der forbliver roligt på sit sted og ikke kan besejres (v.6).”

”Dette er dagen, hvor jeg vil søge at tilintetgøre alle de folk, som kommer mod Jerusalem (12:9).”

”Jordens folkeslag vil blive ødelagt ved en pludselig ild. Med ét vil de blive overrasket af en rasende ødelæggelse. Uventet og indenfor en time vil de blive fortæret af en hydrogen-katastrofe, der fra den ene ende til den anden vil udslette dem som nation, for endeligt og afsluttende vil Herren gøre regnskabet op på jorden (Rom.9:28).”

Israel, Guds hjertebarn, vil ikke gå ustraffet gennem denne verdensomfattende ødelæggelse. Som profeten Esajas forud har sagt: ”Havde Herren ikke levnet os afkom, da var vi blevet som Sodoma og Gomorra (Es.1:9).”

Danmark, det lille land, som blev kendt for sin forbryderiske vold, sit frygtelige frafald – og dets mord på hundrede tusinder af små ufødte babyer. Overalt i Europa talte man om dette lands homoseksualitet, drukkenskab og ’drug abuse’. Dets voldsomme antal af skilsmisser, ægteskabsbrud, spredningen af pornografi og misbrug af børn. Man nævner dets svindel og bedrag (og selve den nationale banks hvidvask af penge), statens røverier og biografernes beskidte film… Det vil alt sammen være forbi om ganske kort tid. En time er tilstrækkeligt til at gøre en ende på det hele. Thi endeligt og afsluttende vil regnskabet blive gjort op (Rom.9:28).

DOMMEN STÅR FOR DØREN

Hvem vil tro mig, når det første jeg skriver i det nye år, 2023, er følgende: Snart er det hele overstået! Det nye Jerusalem skimtes i det fjerne. Den gamle verden er ved at forsvinde. Den nye er i sigte!

De fleste vil nok acceptere, at ’fødselsveerne er begyndt’ (Matt.24:8). Trængselstider er ved at indfinde sig. Den store krig lurer i horisonten. Sabelraslen høres overalt. Krigstilstande er nu i Europa, og flygtningene strømmer over grænserne. Alle væbner sig.

Den fredelige tone, som har hersket mellem supermagterne, er ophørt. Det er et alvorsår, som ligger foran os. Tiden er kommet, hvor de gamle, jødiske profeter er stået op fra deres grave, og deres ord er som at læse dagens avis!

”Dommen står for døren!” Prædikanterne er blevet mere direkte. De taler nu højt om trængselstider og holder sig ikke tilbage fra at læse afsnit fra Ny Testamente, hvor Jesus taler om ’folk, der skal rejse sig mod folk, og rige mod rige’ (Luk.21:16) – ja, om ’jordskælv, pest og hungersnød’ og de mange ’forfærdelige ting og store tegn fra himlen’ (v.11).

Den dybt slumrende kirke og de sovende hyrder omtales – og arrogante teologer, som ikke kan finde plads for deres lange redegørelser over emner, som folk ikke kender noget til, samt ’profeterne’, der ikke er ophørt med deres forudsigelser, som varsler ’fred, fred og ingen fare’ (1.Thess.5:3) – er daglig kost for de troende.

Til alt dette har jeg kun at tilføje, hvad Herren lader lyde for mig og andre: ”Sig det her til dine landsmænd: Jeg nærmer mig et land med mit sværd, og vælger indbyggerne én af deres landsmænd til at holde vagt (Ezekiel 33:1).”

”Jeg gør dig til vagt for dit folk, menneske. Du skal høre, hvad jeg siger, og advare dine landsmænd. Hvis jeg siger om den, der er ond,at han skal dø, og du ikke advarer ham mod hans ondskab, skal han dø, fordi han er skyldig. Men jeg vil give dig ansvaret for den onde mands død. Hvis du derimod advarer den onde, uden at han hører efter, skal han dø, fordi han er skyldig, men du har reddet dit liv (v.8-9).”

HERRENS UROKKELIG VILJE

”Det var Herrens vilje… at når hans sjæl havde fuldbragt et skyldoffer, skulle han se afkom, leve længe og Herrens vilje lykkes ved hans hånd (Es.53:10).”

Guds fuldkomne vilje er det kun ham selv, der kan føre til fuldbringelse; der er (ifølge dette fuldkomne ord fra Esajas) allerede frembragt – ved Jesu fuldt ud tilfredsstillende offer på Golgata (hans syndfri liv og herlige opstandelse) – et gyldigt skyldoffer; dette har en gang for alle sonet al synd og alle overtrædelser – ja, samtlige lovbrud – og dermed banet vejen for vor evige frelse.

Det var Herrens urokkelige vilje at uskadeliggøre djævelen og alle hans gerninger ved dette ene offer, og han er så tilfreds med denne løsning, at han ikke gerne tåler, at vi kommer med noget andet forslag.

*

”Hvem troede det, vi hørte, for hvem åbenbaredes Herrens arm?” spørger Herren indledningsvis til det berømte 53. kapitel af Esajas.

– og dertil vil jeg på denne dag svare, at det gør jeg! Jeg tror på, at alt er muligt for Herren, og at den situation aldrig kan opstå, at der er noget, som Herren ikke er i stand til at gøre. Jeg tror således på, at Herrens arm allerede nu er åbenbaret for mig.

Jeg læser, at Herren udløste Israels børn fra Egyptens trældom ’med udrakt arm og med vældige straffedomme’ (2.Mose 6:6) – og det kan jeg kun forstå således, at Herren vil hjælpe Israel i dag på samme måde, og at dette samtidig skal være et opmuntrende eksempel for de troende i nationerne.

Jeg og mit hus vil på lignende vis (med udrakt arm og med vældige straffedomme) blive friet ud fra de Sodoma-tilstande, som vi lever under.

MOSES GLEMTE IKKE JOSEFS KNOGLER

Med orden og på rad og række forlod israelitterne Egypten! Moses glemte ikke Josefs knogler, men han huskede dem og tog hans afblegede ben med sig. Israelitterne havde jo aflagt ed på, at de ville tage Josefs jordiske rester med sig, når den dag endelig oprandt, hvor Herren hentede sit folk ud af Egypten.

”Når Gud en dag i fremtiden ser til jer,” havde Josef sagt, ”så husk på mig! I må ikke lade mine ben blive her tilbage i Egypten. I skal føre mine kogler med jer, når I drager herfra!”

De brød så op fra Sukkot, hvor de havde taget ophold en tid og slog derefter lejr i Etam, som ligger på grænsen til den store vandløse vildmarksørken. Gud gik foran dem. De mistede ham aldrig af syne. Om dagen bevægede han sig som en frygtindgydende skysøjle hen over ørkenens sandbanker, og om natten lod han sig til syne som en ildsøjle, der lyste hele vejen op foran dem – det gjorde han ’for at de kunne rejse både dag og nat’ (2.Mose 13:19-23).

DET STORE MYSTISKE RUM BLIVER VOR ARBEJDSPLADS

”Der er nemlig himmelske legemer, og der er jordiske legemer; men de himmelske glans er af en art, og de jordiskes af en anden. Stjerne er forskellig fra stjerne i glans (1.Kor.15:40).”

Over os har vi et væld af himmellegemer. De er alle skabt af en guddommelig intelligens og stråler hver især med en uforklarlig glans, som kan befinde sig millioner af lysår fra vor klode. Ja, man kan sige, at de stråler med en større klarhed, end det lys, som almindeligvis omgiver os mennesker.

Solen skinner på sin kraftige måde, og der udgår varme fra den, mens månen har sin specielle, blege glans, og den er en af de ’kolde kloder’ i vort solsystem. Hver eneste stjerne har således sit eget specielle skær, og de skiller sig dermed ud fra de andre i energi og udstråling (v.41, parafrase).

Vi bør lægge mærke til, at apostlen beskæftiger sig meget med de astrale legemer og den særlige udstråling, som kommer fra universet, og dét gør han sikkert, fordi det store mystiske rum med alle sine fjerne hemmeligheder, bliver arbejdspladsen for de hellige i den evighed, som vi skal have med Herren.

Det er ikke for ingenting og uden grund, at menneskeånden er dybt involveret i udforskningen af Universet, for det vil – i sin nyeste form – blive en hovedsag for mennesket i evigheden.

Matrix-filmserien arbejdede ud fra den franske filosofs, Descartes, filosofiske metode, der til at begynde med stillede spørgsmålet, om vi overhovedet kan vide noget om noget som helst –

– ja, selv vore egne legemer stillede han spørgsmål om, hvorvidt vi kunne danne os en konkret viden – siden vi kan forestille os, at vor opfattelsesevne i virkeligheden dirigeres af en stærk, menneskefjendsk ånd.

Afsluttende kom Desvartes til den konklusion, at vi med hensyn til menneskets tankesæt i det mindste kunne slutte så langt, at ’tanken’ eksisterede, idet det var en urokkelig kendsgerning, at ’jeg tænker, derfor er jeg’ – og fra dette udgangspunkt nærmede han sig beviset for Guds eksistens.

*

Og set ud fra dette synspunkt er den regering, som ved årsskiftet er indsat i Israel, at betragte som en ’Herrens røst’ til hele jorden. ”Han lader tider og stunder skifte, og afsætter og indsætter konger. Han ved, hvad mørket gemmer, og lyset bor hos ham (Dan.2:21-22).”

Han taler ved at lade den pave, som presset af ’sognet’ (den homoseksuelle elite i Vatikanet) var den første gejstlige leder i 600 år, som før tiden forlod sit høje hverv, at være den pave, som døde præcis ved årsskiftet.

Og det er den regering, som i Danmark ved indgangen til et nyt år gives folket: Et gudløst triumvirat, som er ledet af en kvindelig statsminister, der åbenlyst har erklæret, at Gud skal ’sættes på et vigespor’.

(Jeg henviser her til mit indlæg: ’Har statsministeren misbrugt sin myndighed? af 8. februar 2020).

Læs under www.godcast.dk fra Johny Noer og under Profetisk Journal artiklen: ’DEN, DER SØGER’(www.johnynoer.dk)’

i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens & 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

Tlf: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr.9790 – 0003445526

NOTA BENE:

Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk. Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 20.01.2023

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *