USA PÅ GUDS VÆGTSKÅL

En storjury på Manhattan har valgt at tiltale den tidligere amerikanske præsident, Donald Trump, i en sag om skjulte penge til pornoskuespillerinden, Stormy Daniels, i 2016.

Det har ført til, at samtlige uniformerede politibetjente i New York City fra fredag morgen d. 31. marts 2023 skal være klar til at blive udkommanderet. Amerika har i nogle døgn været forberedt på det værste!

Marjorie Taylor Greene, som er republikansk repræsentant for Georgia, udtaler i den forbindelse, at ’de politiske modstandere af Trump nu ønsker at kaste USA ud i en borgerkrig’.

Det gik i midlertidigt mere fredeligt for sig. Trump fik ved et retsmøde forelagt 34 anklagepunkter, som han i en tale har karakteriseret som ’personlig politisk forfølgelse’. Næste møde bliver i december i år – så det er en sag, der trækker i langdrag…

I mellemtiden har Guds folk lejlighed til at studere Skriften. Hvad har Guds ord at sige i denne sag?

*

Dommertiden var en mærkelig tid for Israel. Israelitterne opgav deres forfædres Gud, som havde reddet dem ud af Egypten og begyndte i stedet at bede til de andre folks afguder (Dom.2:12-14, parafrase). Så udpegede Gud nogle af israelitterne som dommere; de skulle redde dem fra de folk, som udplyndrede dem (v.16, parafrase). Så snart den udpegede dommer døde, faldt folket tilbage til afguderi – og sådan blev de ved i generation efter generation, indtil folket var fuldstændig udmattet.

Efter en sådan trældomsperiode på 40 år, blev Samson født – og hvis landet nogensinde før havde været styret af mærkelige mænd, så slog de 20 år, hvor Samson var Israels dommer, alle rekorder! Han slog løver ihjel med sine bare næver, og sendte sammenbundne ræve som brændende fakler ind over filisternes marker, dræbte 1000 mand med en æselkæbe og var aldeles ustyrlig i sine kærlighedsaffærer.

På den måde kan Samson udmærket sammenlignes med USA’s tidligere præsident, Donald Trump, som i sin tid i Det Hvide Hus gjorde ting, som ingen tidligere præsident har dristet sig til at gøre. Han gjorde sig bl.a. bemærket ved to handlinger, som ikke kun havde politisk betydning – men som havde profetisk karakter. De to handlinger var følgende:

Allerede i 1995 vedtog USA’s kongres en lov, der pålægger præsidenten at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad! Ikke desto mindre har samtlige præsidenter gang på gang underskrevet en dispensation, der lader USA’s ambassade forblive i Tel Aviv.

Donald Trump blev manden, der satte en stopper for udskydelsen af implementeringen af denne lov. Dansk Folkepartis daværende udenrigsfører, Søren Espersen, støttede op om at anerkende Jerusalem som hovedstad og foreslog at flytte den danske ambassade fra Tel Aviv. ”Det vil klæde den danske regering at følge trop med USA,” udtalte han, men han har ikke vundet gehør for sin overbevisning.

Den anden handling er, at præsident Trump underskrev i marts 2018 en proklamation, der anerkendte Israels suverænitet over Golanhøjderne. Israels premierminister var på besøg i Det Hvide Hus i den anledning, og han priste i sin tale Trump som han sammenlignede med den persiske konge, Cyrus, der var en stor forsvarer for det jødiske folk.

*

TRAGISK ENDELIGT

Samsons skæbne var tragisk! Det lykkedes for ham at vinde en afgørende sejr over Guds folks fjender – men han blev selv revet med i deres undergang. Det gik således til:

Filisterne arresterede ham til sidst. Brutalt stak de øjnene ud på ham og satte ham i fængsel i Gaza (som er et stridspunkt i dag). De lagde ham i kobberlænker ’og satte ham til at dreje kværnen i fangehuset’ (v.21). ”Tiden gik, og hans hår (som skjulte hemmeligheden bag hans vældige kræfter) begyndte at gro igen… (v.22, parafrase).

Filisterkongerne var yderst tilfredse med dette sørgelige endeligt, som overgik deres største fjende, og de samledes for at feste deres gud, Dagon, som de mente havde givet dem denne store sejr. ”Nu er manden, som hærgede vort land og slog vort folk ihjel, endelig i vor magt,” sagde de til hinanden, og de hentede Samson ud af fængslet for at få lidt ekstra underholdning på hans bekostning.

*

Så blev Samson under stor hyldest ført ind i den mægtige og overfyldte tempelhal og stillet mellem de gigantiske søjler. Da sagde Samson til drengen, som holdt ham i hånden: ”Slip mig og lad mig røre ved søjlerne, som bærer hallen, så jeg kan læne mig til dem.”

Hallen var fuldt af mænd og kvinder. Alle filisternes fyrster var samlet dér – og på selve taget stod 3000 mænd og kvinder, som så til, mens de morede sig over den blinde Samson (Dom.16:27).

Da råbte Samson til Herren og sagde: ”Herre, Herre, glem mig ikke, men giv mig nu min kraft tilbage blot denne sidste gang, så jeg kan hævne mig på filistrene én gang for alle og betale dem tilbage for begge mine øjne, som de har stukket ud (v.28).”

Samson stemte samtidigt armene imod de to mægtige søjler, som stod i midten af templet. Han bad til Gud og råbte: ”Lad mig dø sammen med filistrene!” Så strakte han armene ud med en så voldsom kraft, at templet styrtede sammen over filisterkongerne og folkemassen. Sådan lykkedes det ham ved sin død at dræbe endnu flere, end da han var i live (v.30, parafrase).

Verden ser nu med undren på, hvad fremtiden vil bringe. Er den retssag, som føres mod USA’s tidligere præsident, optakten til et drama af bibelske proportioner – eller vil denne sag, som først kan afgøres på længere sigt, være anklager, som blot løber ud i sandet.

Svaret på dette spørgsmål ligger måske i en anden sag, som involverer USA’s nuværende præsident, Joe Biden, og som afslører præsidentens modvilje med Israel. Om dette har jeg følgende at bemærke:

DET HVIDE HUS KRITISERER ISRAEL

USA’s præsident, Joe Biden, opfordrede onsdag nat d. 29. marts 2023 (dansk tid), den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, til at droppe planerne om en kontroversiel retsreform. Mandag besluttede Benjamin Netanyahu at sætte den israelske regerings retsreform på pause. Det begyndte med at Det Hvide Hus blot opfordrede premierministeren til at søge kompromisser om det vanskelige emne – men Biden er blevet mere skarp i sine kommentarer, og udtalte senere følgende: ”Jeg håber, at han går væk fra det” (idet han henviser til forslaget om, at den israelske regering skal have – ifølge Reuters – ”større kontrol over udnævnelser til højesteret.”

Biden fortsætter (ifølge Nyhedsbureauet AFP): ”Jeg håber ikke, at Israel fortsætter ad denne vej. Netanyahu skal ikke forvente en invitation til at besøge Det Hvide Hus i den nærmeste fremtid.”

Netanyahu svarede efter Bidens skarpe udtalelse med en pressemeddelelse. Den lød (ifølge Reuters) sådan: ”Israel er et selvstændigt land, som træffer beslutninger på baggrund af befolkningens vilje, og ikke pres udefra, heriblandt fra de bedste venner.”

”I USA udpeges højesteretsdommere i øvrigt for livstid og præsidenten med godkendelse af senatet (Ritzau).”

DE GAMLE JØDISKE PROFETER

Det er værd at lytte til de gamle jødiske profeter, når vi taler om endetiden! Høre, hvad Gud har at sige med hensyn til de nationer, som til sidst samler sig mod Israel – ja, om der også skulle være et ord til den danske regering vedrørende dens holdning til den hebraiske stat? Profeten Esajas kommer ind på denne sag, når han i sit 63. kapitel allerede i det første vers siger:

”Hvem er det, som kommer fra byen Bosra i Edom?”

Stedet, hvor dette spørgsmål blev stillet, er præcis det område, hvor jeg opholdt mig i tolv år med min Pilgrim Konvoj, og hvorfra jeg hver aften kunne se lysene blive tændt i byen Bosra på toppen af Edoms bjerge overfor. Derfor er svaret (Guds svar) på spørgsmålet: ”Hvem er det, som kommer derfra?” af en særlig betydning for mig.

I tolv år har jeg slået lejr dér (på nøjagtig det sted) i ’Zins skrækkelige ørken’ – kun nogle få hundrede meter fra grænsepæl nr. 16, som førte ind til kongeriget Jordan – og i den tid pressede spørgsmålet sig på: ”Hvem er han, som kommer?”

*

Der står skrevet, at den person er ’pragtfuldt klædt i højrøde klæder’ – eller er det: ’blodrødt tøj’?

Han ligner en konge, som rider frem med en vældig styrke, og som svarer stolt og værdigt: ”Det er mig, som taler i retfærdighed og har magt til at frelse!” (Es. 63:1, parafrase).

”Jamen, hvorfor er dit tøj så rødt? Dine klæder har samme blodrøde farve, som arbejderens i en vinperse?” lyder spørgsmålet videre: ”Jeg trådte vinpersen alene,” svarer Herren, ”der var ingen til at hjælpe mig. I min vrede har jeg kæmpet mod mine fjender alene, ingen hjalp mig. (Jeg trådte i min vrede på dem. Rasende nedtrådte jeg mine fjender som druer, jeg nedtrampede mine modstandere, så jeg blev oversprøjtet med deres blod. Jeg tilsøled’ hele min klædning.”

*

I virkeligheden taler disse profeter til folkeslagene, som sviger Israel i disse dage, og som (sådan som det er tilfældet med USA’s nuværende præsident) lader Israel i stikken, medens fjenderne samler sig imod det.

Herren fortsætter derfor sin tale til de ugudelige, og han lægger ikke fingrene imellem: ”Jeres retssystem giver den retfærdige en unfair behandling” (Es.59:14) … ”sandheden snubler i jeres gader, og ærligheden kan ikke finde fodfæste.” (Det vil sige, at ’retten hele tiden trænges tilbage, og retfærd står blot i det fjerne og ser til’).

Sandhedens plads er gabende tom i jeres samlinger, og de skyr det onde, bliver flået af medierne (v.15). Ja, sandheden bliver konstant undertrykt, og de, der foreslår en anden vej, udsætter sig selv for overgreb af den politiske modpart.

Derfor er sandhed sporløst forsvundet, og den, ’der holder igen’ kan være sikker på at blive overfaldet (v.15, parafrase).

*

DET ER TID TIL KRIG

”Hvad er det, der holder igen, så han først kan åbenbares, når hans tid er inde?” (2.Thess.2:6-7, parafrase) Efter nogen debat om dette spørgsmål (som er højaktuelt), så er de troende blevet klar over, ’hvad der holder den lovløse tilbage’, så at han ikke kan åbenbares, før ’hans tid er inde’!

Alting under himlen har nemlig sin bestemte tid: ”Der er en tid til at fødes og en tid til at dø… tid til at græde og tid til at le… tid til at søge og tid til at miste… tid til krig og tid til fred (Præd.3:1-8).”

… og de hellige ser i øjeblikket bekymret på verdenssituationen og siger: ”Det ser ud til, at verden ruster sig til ’en tid til krig’.

”Kan I ikke huske, at jeg fortalte jer om det, da jeg var iblandt jer,” udtaler apostlen (2.Thess.2:5) – ”og jeg understregede for jer, at den lovløse først vil blive afsløret, når hans tid er inde (v.6, parafrase).”

”… thi lovløshedens hemmelighed,” siger Skriften, ”er allerede i virksomhed, kun må den, som nu holder igen, først fjernes (v.7, parafrase).”

Den energiske kraft, som i øjeblikket arbejder på (både lokalt og globalt) at ’bane vejen’, for det lovløse menneske kan ikke træde åbenlyst i funktion, før de troende, som holder igen, bliver ryddet af vejen!

(Herodes er ude af stand til at få sin fødselsdagsfest til at fungere i paladsets øvre gemakker, så længe den hellige mand (Johannes Døberen) sidder lænket i hans kælder. Først da bøddelen får hugget hovedet af Johannes, kan den tøjlesløse fest fortsætte… Mark.6:20-29).

Når de hellige fjernes (med hård hånd) så vil ’det lovløse menneske’ kunne stå frem! Dette er den ’viden’, som den kristne menighed sidder inde med – og det er den indsigt, som verdensånden hader og vil bekæmpe til det sidste…

*

Det helt nye i verdenssituationen er USA’s stilling til de anspændte forhold i Mellemøsten. ”Israels premierminister skal ikke vente at få nogen indbydelse til at besøge Det Hvide Hus,” – de ord fra Amerikas præsident falder på et gunstigt tidspunkt for Israels mange, arabiske fjender og deres vestlige allierede.

… og med hensyn til det overfald, som en række nationer vil foretage på Israel (Ezekiel kap. 38-39), og som utvivlsomt vil føre til den 3. verdenskrig, er Herrens ord til de involverede folkeslag (hvoriblandt Danmark kan tælles) usædvanlig nærgående!

”Jeg spejded, men ingen hjalp til, jeg studsed, men ingen stod mig bi,” siger Herren (Es.63:5). Jeg så mig omkring, men der var ingen blandt nationerne, der kom mig til hjælp, og jeg undred mig over, at der ikke længere var nogen, der ville støtte mig. Jeg ventede et øjeblik på, at nogen blandt folkeslagene ville komme mig til undsætning. Men alle så tavse til. Jeg var forbløffet over, at ingen greb ind!” (v.5, parafrase)

Læs under Profetisk Journal artiklen: ’PRØVELSENS TIME(www.johnynoer.dk)

i øvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens & 19, stk.1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

Tlf: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr.9790 – 0003445526

NOTA BENE:

Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på: mail@mgslb.dk. Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d.28.04.2023.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *