KARANTÆNE-LEJRE FOR VACCINE-NÆGTERE

Canadas regering forbereder sig på en massiv nedlukning, der varsler onde planer for borgere, der drister sig til at sige nej til en vaccine. Nyheden om interneringslejre, der skal konstrueres tværs over Canada, er kommet for dagens lys. Det canadiske parlament er i uro over planerne for bygningen af 25 lejre, der skal kunne rumme ikke blot tilrejsende, som er under mistanke med hensyn til corona-smitte – men canadiske borgere, som nægter at lade sig vaccinere.

Parlamentsmedlem Michelle Rempel Garner forlanger alle memorandaer, email, dokumenter og noter om en covid-19 ’task-force’ og planlagte lejre, udleveret.

OPRETTELSE AF ISOLATIONSLEJRE

En af de første, mørke oktoberdage, 2020, blev en canadisk mail sendt på gaden, som har bragt sindene over den halve verden i oprør. Adskillige støder den fra sig som ’Fake News’, og andre mener, at den bør tages alvorligt og ikke bør behandles som en ’konspirationsteori’. Jeg offentliggør den her, for at vi kan lade tiden bevise, om det, vi hører, virkelig er sandt. Arbejdes der rent faktisk på, at de mennesker, som ikke vil lade sig vaccinere mod corona, skal anbringes i isolationslejre, indtil de kommer på bedre tanker?

Nyheden om denne ’strategiske plan’ er kommet til offentlighedens kundskab gennem den omtalte mail, som er forfattet af en ikke-navngiven person, som angiveligt er medlem af en liberal, politisk komite i Canada. Mailen forudsiger en række restriktioner, som på grund af covid-19-smittefaren er under akut forberedelse i Canada. Forudsigelserne omfatter en massiv nedlukning af det canadiske samfund. De givne instruktioner vil – som en dominoeffekt – blive (mener man) efterfulgt af andre lande. Iblandt disse (foranstaltninger) er opbyggelsen af isolationslejre. Skal de fremover huse de borgere, som udgør en sundhedsfare for omgivelserne ved at nægte at lade sig vaccinere?

LISTE OVER PLANLAGTE RESTRIKTIONER

”Jeg ønsker at bringe jer nogle vigtige informationer, som jeg har fået kendskab til. Jeg er komitémedlem indenfor forskellige grupper, der er nedsat af det liberale parti i Canada. De oplysninger, som jeg her bringer, har deres oprindelse i Den Strategiske Planlægningskomite, som er styret af PMO,” hedder det i den udsendte mail.

Efter at have fremlagt planerne for ’en meget strengere’ nedlukning, der kan forventes over månederne november 2020 til februar 2021, så vil udpegningen af ’de besværlige borgere’ finde sted.

Man vil kunne følge med i de 10 forudsagte punkter, som planlægningen omfatter. De lyder som følger:

 1. Afgrænsningen af større områder, hvor covid-19 breder sig.

 2. Arbejdet med konstruktion og indretning af ’isolationsfaciliteter’ fremskyndes

 3. Covid-19 ’forekomster’ vil have nået grænsen for de ’kurver’, som der er kapacitet til at kunne behandle.

 4. Reform af arbejdsløshedsprogrammer udsættes for pres

 5. Fremkomsten af covid-19-mutationer og en øget smitte med (hvad der er refereret til som ’Covid-21) leder til en højere dødelighedsrate

 6. Yderligere restriktioner, der refereres til som ’en tredje nedlukning’, vil blive implementeret. Covid-21 overstiger grænsen for hvad der kan gennemføres af medicinsk behandling
 7. Fulde rejserestriktioner vil blive påbudt

 8. Overførsel af personer til et hidtil ukendt projekt, som går under betegnelsen ’universal basis-indkomst’.

 9. Sammenbrud af forsyningskæder med følgende økonomisk instabilitet

 10. Udkommandering af militær personel til bevogtning og til oprettelsen af checkpoints…

*

Denne påståede ’læk’ i en liberal komite i Canada, må kunne følges i de kommende måneder. Der er sat en grænse for denne kædereaktion af begivenheder indtil februar 2021. Så vil personer i Canada blive stillet overfor følgende muligheder: Enten at deltage frivilligt i en covid-19 og covid 21 vaccinationsprogram (og blive udstyret med et ’Canadisk Sundhedspas’) eller (som en mulighed) at blive anbragt i en isolationsfacilitet på ubestemt tid.

*

Samtidig med denne mail forlyder det, at Canada undersøger muligheden fora t installere ’25 karantæne/isolationslejre’ rundt om i landet. Disse lejre skal være klar i 2022.

Blandt de mange, som har protesteret mod oprettelsen af disse lejre, er parlamentsmedlemmet, Randy Miller, som har udpeget ordlyden (med fordægtige udtalelser af de bekendtgørelser, som foreligger). ”Det fremgår heraf,” erklærer han, ”at man ikke kun vil sætte tilrejsende personer i karantæne – men man vil ’bruge disse isolationslejre til at lukke de folk inde, som er imod den anvendte vaccine.”

(Se ordlyden på video og spørgsmål til regeringen af parlamentsmedlem Randy Miller: ”Yes, the Canadian Government is prepping (preparing) quarantine/isolation)

KAN DANSKE BORGERE INDESPÆRRES I LEJRE?

”Ministeren kan fastsætte regler om vaccination af nærmere bestemte risikogrupper (§ 14),” hedder det i udkastet til en ny epidemilov. Det ligger altså i en ministers magtfulde hænder at træffe afgørende bestemmelser for specielle grupper af danske borgere. Hvis de kristne bliver en sådan gruppe, der ud fra åndelige overvejelser er imod vaccination (af den art, som nu foreligger), så kan et ord fra sundhedsministeren bestemme de troende borgeres videre skæbne.

Hvis borgerne yder modstand, kan ministeren tilkalde politiet, som har lov til i sådanne tilfælde at anvende ’følgende former for magtanvendelse:

 1. Fysisk fastholdelse
 2. Tilbageholdelse og
 3. aflåsning af lokaler

Det vil sige, at en borger helt konkret bliver ’fastholdt’ af stærke betjente, han bliver ’tilbageholdt’ mod sin egen vilje (hvis han blot er mistænkt for at være smittet) og han kan blive spærret inde til han forbedrer sig. ”Disse foranstaltninger skal ophæves, når det ikke længere er nødvendigt at opretholde foranstaltningen…

Efter bekendtgørelse af § 3 stk.2 kan personer, som efter bekendtgørelse 3. stk.1 PÅBYDES at lade sig indlægge, om nødvendigt VED POLITIETS HJÆLP og under anvendelse af DEN FORNØDNE MAGT TVANGSINDLÆGGES på et sygehus eller i EN ANDEN FACILITET, såfremt et påbud om indlæggelse ikke efterkommes.

Det er ’den anden facilitet’, som borgerne er interesseret i at få yderligere information om. Drejer det sig om lejre (isolationslejre), som nu gennemføres i Canada?

SKAL DANSKERNE VACCINERES MED AZD 1222?

De uventede problemer, som er opstået i Danmark, som sammen med de øvrige EU-lande har indgået en aftale om indkøb af corona-vacciner, har vakt fornyet usikkerhed. I en skriftlig kommentar skriver medicinalgiganten, Asha Zeneca, til Reuters, at ’der er opstået en ’partiel uforklarlig sygdom’ i forbindelse med forsøgene’.

Forsøgene med vaccinen er derfor ’sat på pause’, mens det bliver undersøgt, om den pågældende person er blevet syg af vaccinen eller om sygdommen er uden sammenhæng til forsøget.

Den amerikanske avis, The New York Times, forklarer, at vaccinen, der går under det mundrette navn: AZD 1222, er blevet testet i en række lande – herunder Storbritannien, USA, Brasilien, Sydafrika og Indien. De mulige bivirkninger, som har indstillet forsøgene, er opstået hos en forsøgsperson i Storbritannien.

Sundhedsminister Magnus Heuniche (S) kalder det (da aftalen blev indgået): ’et vigtigt skridt på vejen mod at skaffe en vaccine til Danmark’.

*

På et pressemøde i Statsministeriet d. 23. okt. 2020, var en af de oplysninger, der fik mindre opmærksomhed, denne, at de medicinalselskaber, Astra Zeneka og Johnson og Johnson, har nu gået grønt lys af de amerikanske sundhedsmyndigheder til at genoptage kliniske forsøg med corona-vaccine. Man er nu i dialog med andre lande for at genoptage forsøg.

Sig ikke blot nej til en vaccine,” hedder det i en meddelelse under overskriften: Oplysning til borgerne i samfundet.

 1. Spørg lægen: ”Indeholder vaccinen MRC-5?” (Det gør alle). MRC er celler fra aborterede fostre og ændret/andet ?? DNA. Hvis vaccinen indeholder MRC har du ret til at afvise den.”

 2. Spørg også om følgende: ”Er der en risiko for en iatrogen reaktion? (Det er en bivirkning). Når lægen så svarer: ”Ja, der er en risiko,” så er det dig helt frit at sige pænt nej tak til tilbuddet.”

De lægeetiske regler stk. 7 siger, at ’lægen skal respektere patientens ret til selvbestemmelse.

MEDICIN, DER LUKKER FOR DEN ÅNDELIGE VERDEN

Herren har ført mig igennem nogle oplevelser, som har fået mig til at forstå, at det ikke er en lille beslutning, som jeg stilles overfor, når jeg – som alle danskere – på et tidspunkt bliver præsenteret for den nye vaccine.

Lad mig forklare:

For et par måneder siden fik jeg nogle rygsmerter, som var uudholdelige – og jeg blev i to tilfælde bragt i ambulance til hospitalet for at få hjælp til de meget store smerter.

Det blev besluttet, at jeg skulle opereres, og dagen blev fastsat, hvor jeg skulle på operationsbordet, for at der kunne blive foretaget et indgreb, som skulle ’befri en nerve, som sad i klemme’.

Jeg måtte vente en lille måned, inden operationen skulle finde sted – og det er min oplevelse fra denne måned, som jeg her vil fortælle. Her skete nemlig noget meget besynderligt, som jeg først er begyndt at få en forståelse af i disse dage, hvor corona-vaccinen banker på døren, og hvor jeg med mange andre må tage en beslutning, om jeg vil tage imod tilbuddet i statens omfattende og kontroversielle vaccinationsprojekt.

*

I min anden indlæggelse, som fandt sted på Bispebjerg Hospital, blev jeg behandlet med det smertestillende præparat: ’Oxicodon’.

Jeg sov uroligt den nat…

To mørke skikkelser prøvede at tvinge mig til at stige ned i et dybt og mørkt hul, og jeg kæmpede i et psykedelisk mareridt mod deres overfald.

Fra den dag af var min verden optaget af at bryde gennem den låste jerndør, der førte ind til kilden, hvor jeg hentede inspiration til mine prædikener. Jeg kan bedst forklare eftervirkningerne af behandlingen med Oxicodon med at henvise til Jesu ord til den samaritanske kvinde: ”Den, som drikker af det vand, jeg giver ham, han skal til evig tid ikke tørste, men det vand, jeg giver ham, skal i ham blive et kildespring til evigt liv” (Johs.4:14).

Denne kilde havde den medicinske behandling lukket for mig. Jeg havde kun en spand, som stod på brønden – og prædikenen (som før var mit liv og min glæde) var nu en anstrengelse, som jeg til sidst måtte opgive, fordi jeg ikke kunne holde tankerne fast, og hukommelsen svigtede.

I mere end én måned stred jeg med dette. Fem dage inden den planlagte operation, skulle jeg deltage i et seminar, og jeg skulle tale med de forskellige læger, som skulle deltage. Her blev det klart for mig, at jeg ville blive behandlet med Oxicodon. I mellemtiden var jeg ved Guds nåde blevet helt smertefri, og jeg besluttede, at jeg ikke ville opereres. I dag går det mig godt, og jeg er begyndt at prædike. Under tiden med lidt besvær, men jerndøren er åbnet på klem, og jeg drikker det levende vand.

Brugen af det smertestillende middel, Oxicodon, som er udbredt i Danmark, har vakt bekymring blandt politikere og fagfolk. Det fremgår af en orientering fra hovedstadsregionen. Den kontroversielle medicin har trukket et spor af død og ødelæggelse efter sig i USA. (Det skønnes, at Oxicodon og andre lignende lægemidler har været skyld i 300.000 dødsfald siden år 2000).

Med den nye vaccine, som på grund af lovgivningens hastværk er fremskyndet, så at den bliver uvederhæftig, vil jeg personlig modsætte mig en vaccination. Jeg har prøvet på min egen krop, at ukontrolleret medicin har åndelige konsekvenser, og det ser jeg som en stor fare for Kristi menighed.

ØDELÆGGELSE AF LEGEMET ER SYND

”Ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds Ånd bor i jer” (1.Kor.3:16).

Den sandhed, som apostelen gør opmærksom på her, er dyrebar! Den taler om, at Gud i sin nåde har investeret sin Hellige Ånd i vore dødelige legemer med det høje formål, at ’Hans (iboende) Ånd, som opvakte Jesus fra de døde, skal levendegøre vore dødelige legemer” (Rom.8:11).

Dette enestående, guddommelige formål bliver hindret, hvis ’det tempel’ (som er vore legemer) bliver ødelagt. Derfor siger Skriften: ”Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham” (1.Kor.3:17). Heraf kan udledes, at hvis nogen tager sig for at ødelægge det mesterværk, som det menneskelige legeme er, så skal han ikke regne med, at han slipper godt fra det. Gud siger advarende: ”Jeg vil ødelægge ham, som ødelægger mit skaberværk.”

”I er Guds tempel,” siger Herren, – og Guds tempel er helligt. Derfor er det en helligbrøde at nedbryde det legeme, som Gud har beredt. Jesus siger, da han træder ind i verden: ”Et legeme beredte du mig” (Hebr.10:5). Det samme vidnesbyrd har hvert menneske. Den sjæl findes ikke, som er kommet til verden, uden at Gud har sørget for, at ’et legeme er beredt’. Legemet er i sig selv et mirakel, og om nogen ikke agter på storheden – legemet, som er fuldt funktionsdygtigt og gennemført til sit formål til den mindste detalje – så vækker det Herrens mishag.

Om dette taler Herren således: ”Før jeg danned dig i moderskød, kendte jeg dig; før du kom ud af moderliv helliged jeg dig” – og til den Guds tjener, Jeremias, tilføjer Herren: ”Til profet for folkene satte jeg dig” (Jer.1:5).

Det vil sige, at før noget som helst finder sted i moderlivet, så er vi allerede en tanke hos Gud. Inden vi bliver født, og Guds Ånd har haft travlt med dannelsesprocessen, så ’ helliger Gud det skabte’. I Jeremias’ tilfælde ’blev han sat til profet, før han kom til verden’.

Hvis dette guddommelige skaberværk bliver ødelagt, inden det har fået fuldført den tjeneste, som det er sat i, så vil Gud tilintetgøre ødelæggeren.

Læs under Profetisk Journal artiklen: ’FLUGT – DEN ENESTE UDVEJ’ (www.johnynoer.dk)

… iøvrigt mener jeg, at kronprinsessen har overtrådt grundlovens § 19, stk. 1 ved at begunstige World Prides ankomst til Danmark.

tlf.: +45 30 15 38 68, email: johnynoer@hotmail.com

Med Grundlov skal Land bygges: konto nr. 9790 – 0003445526, Frøs Herreds Sparekasse

NOTA BENE:
Ønsker du at være medlem af Grundlovsforeningen, kan du tilmelde dig på:
mail@mgslb.dk Kontingent: årligt 500 kr. (for pensionister og studerende 250 kr.)

Møde hver mandag kl. 19:00 over Åbenbaringsbogen i NYT HÅB, Damhus Boulevard 28, 2610 Rødovre.

Næste udgivelse af ’Profetisk Journal’ og ’Med Grundlov skal land bygges’ er fredag d. 13.11.2020.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *