HVEDEKORNET

Et kapitel af bogen PILGRIM CONVOY offentliggjort december 1990 “Sandelig, sandelig siger jeg jer: hvis hvedekomet ikke lægges i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det megen frugt.” (Johs.Ev. 12:24). Et internationalt alarmsystem mod terrorister må den dag have sat Kastrup lufthavn i beredskab, for de forholdsregler, […]

LILJEN

Et kapitel af bogen PILGRIM CONVOY offentliggjort december 1990 ”Se, jeg og de børn, Herren gav mig, er varsler og tegn i Israel…” (Es.8:18) Den måde Daniel fik sit navn på, var til stor opmuntring for Gisèle. ”Du skal kalde ham Daniel,” havde jeg tydeligt hørt en røst tale til mig i en tidlig morgentime […]

OMVÆLTNINGEN

”Ændres præstedømmet, må jo nødvendigvis også loven ændres (Hebr.11:12).” Den mærkelige kædereaktion af begivenheder, som førte til omvæltningen i min gerning som prædikant, begyndte længe før den retssag, som sluttede med min frifindelse. Det hele startede faktisk den 3. marts 1971; på den dag døde min atten måneder lille dreng, Peter. Han var en skøn […]

PILGRIM

Grunden til at jeg rejste til Jerusalem? Det var Gud, der kaldte mig! ”Det bliver en banet vej. Den hellige Vej skal den kaldes; ingen uren færdes på den; den er valfahrtsvej for Hans folk… ” (Esajas 35:8). Retssalen summede af stemmer. På tilhørerrækkerne sad folk fra mange samfundslag: Toldembedsmænd, politi-kommissærer, kirkefolk, slægtninge, venner og […]

RAVNENE

… lad mig fortælle en beretning fra vor lange rejse … og ravnene bragte ham brød om morgenen og kød om aftenen, og han drak af bækken (1.Konge 17:6) Vi klarede den ikke! Alle andre var nået ind på ’the Green’, som den enorme grønsvær kaldes i Saffron Walden, men vor landcruiser standsede et par […]

MINE 21 BREVE

Det er værd at bemærke, at det første århundredes berømte historieskriver, Josephus, har omtalt det sted, hvorfra jeg har skrevet mine 21 breve. Han er mest kendt for sit hovedværk ’Bellum Judaicum’ (’Den jødiske Krig’), hvor han bl.a. omtaler Herodes’ ørnerede, Masada, ved Dødehavet. Herfra nedfælder han et par noter om det område, hvor jeg […]

GRÆSK HOMOLOV ET SIGNAL TIL DANMARK

Et flertal i det græske parlament vedtog i midten af februar 2024 at lovliggøre ægteskab mellem to personer af samme køn. Grækenland bliver således ét af de første lande, hvor den ortodokse kirke har en ledende indflydelse, der anerkender, at homoseksuelle og lesbiske personer kan gifte sig. 176 af de 300 græske parlamentarikere stemte for […]